Mikael Reichel: Propaganda och Vetenskap – Forskningens mörka sida – Del 2

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 december 2021
- NewsVoice redaktion
Mikael Reichel

VETENSKAP ANALYSERAD. New England Journal of Medicin och The Lancet är två av de mest välrenommerade medicinska facktidskrifterna. Nu mest i webbform. Deras båda chefredaktörer gjorde för en tid sedan, oberoende av varandra, uppseendeväckande uttalande om den forskning de publicerar.

Text: Mikael Reichel, entreprenör, inom telekom, internet och mediasektorn samt organisations- och ledarskapsutvecklare. Numera coach och aktiv inom samhällsutveckling | Mikael Reichel: En analys av Propaganda och Vetenskap – Del 1

Richard Horton, chefredaktör för The Lancet, sa [iii]:

Dr Richard Horton, The Lancet. Photo: Eric Bridiers
Dr Richard Horton, The Lancet. Photo: Eric Bridiers

The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness.

Läs mer: The Lancets chefredaktör säger att hälften av alla medicinska artiklar är pseudovetenskap

Där är vi nu. Onödig vetenskap, överflödig vetenskap, redan känd och utforskad vetenskap, låg intellektuell höjd vetenskap, ideologiskt styrd vetenskap, pseudo-vetenskap med mera blandas med det som händelsevis skulle kunna tjäna mänskligheten.

Institutioner verkar gladeligen dela ut anslag bara det är politiskt korrekt. Orden ”vetenskap” och ”forskning” används som redskap för att föra fram och legitimera ideologiska budskap. Inte sällan av individer som inte har någon kunskap i ämnet. Papegoja kommunikation. Det orsakar stor skada för den verkliga forskningen och forskare och vilseleder allmänheten. Det har utvecklats till politiska verktyg.

Big Pharma

Uttrycket ”Big Pharma” avser de största tillverkarna av läkemedel. Det är ett uttryck som står på god grund, dessa jättars marknad är global och för detta finns en marknadsföringsbudget [iv] i storlek som kan jämföras någon nations nationalbudget.

Det är inte förrän deras ägarstrukturer betraktas, som insikten om att det möjligen kan vara så att deras val av utveckling av preparat i första hand avser massmarknader. Man talar idag inte om ”the health system” utan om ”the health market”.

De flesta av Big Pharma är dessutom publika bolag som handlas med på världens börser och här råder något som kallas för kvartalskapitalism. Det har inget med altruism att göra utan med snabbrörlig kapitalism. Att missa att inse att drivkraften här är pengar skulle kräva utomordentligt högt utvecklad nivå av naivitet.

Marknadsföringsbudgeten används inte bara för att ”utbilda” läkare i preparatets goda verkan vid konferenser på någon solig plats, utan i betydligt bredare omfattning än så. Big Pharmas tentakler vet vi nu går rakt in i på regeringsnivå (se vaccinavtal [v]) och de investerar inte bara i politisk lobbyverksamhet utan anlitar PR byråer för åsiktspåverkan av befolkningen.

Läs mer: John Virapen: Jag var ett redskap åt en läkemedelsindustri som dödar många människor

Ivermectin

Ett lysande exempel på att det inte handlar om hälsa för dig utan om pengar är hur preparatet Ivermectin [vi] nådde världen.

Det är idag bortom allt tvivel väl etablerat om Iveremectins förmåga att både förhindra och snabbt läka Covid-19. [vii]

Innebörden är att preparatet hade utrotat farsoten på 2-3 månader, globalt. Problemet är att Ivermectin funnits på marknaden i 40 år och har tagits i flera miljarder doser. Dosering, bi-effekter osv. är fullständigt kartlagda. Det är också billigt därför att patentet löpt ut. Du handlar en karta 6 mg Ivermectin tabletter i Indien för 25 kronor. Det är skälet varför Indien [viii] klarat sig så bra.

Ivermectin är en isolerad och syntetiserad variant av det i naturen förekommande substansen som heter Avermectin. Ett forskningsteam från MERCK sökte jorden runt efter den mest verksamma varianten och fann den i Japan. Den mörka sidan av historien är att i EU och väst i stort har fejkad vetenskap skapats för att få nationella hälsomyndigheter att förbjuda Ivermectin. Det får helt enkelt in skrivas ut av en svensk läkare. Innebörden är att ansvariga myndigheter i landet har blod på sina händer.

Saken tystas, och desinformeras från alla nivåer media men alla de läkare som vårdat och patienter som överlevt bär vittnesbörd om vad som pågår. Trycket kommer från Big Pharma. Därför att om det skulle visa sig att det finns något som fungerar så faller hela upplägget med vaccin, en supermarknad för läkemedelsbolagen går upp i rök. Follow the money.

Det bekräftas av tidigare folkhälsoministern i Tyskland, dr Wolgang Wodarg [ix] som menar att vad gäller den ständigt återkommande influensan, så har den pratats upp som allvarligt hot mot folkhälsan. Som uttryck för detta visar Wodarg på hur faran med fågel och svininfluensorna skrevs upp för att skapa rädsla som i sin tur skapade massmarknader för de preparat de händelsevis råkade ha på hyllan.

Någon skulle kanske ställa frågan om det här inte är kvacksalveri? Alltså en bot för något som vi egentligen inte ska botas för?

Hur man bedriver omstörtande verksamhet

Mattias Desmet
Mattias Desmet

Den belgiske professorn i psykologi dr Mattias Desmet [x] har nyligen uppmärksammats av forskare, media och allmänhet för sin förklaring varför ett så stort antal personer inte bara har köpt narrativet med hull och hår utan varför de också är mer eller mindre omöjliga att nå med fakta. Fullt utvecklad faktaresistens. De går inte att väckas.

Den ena dimensionen här vad för social-psykologiska mekanismer verkar här, den andra är vem är det som drar i trådarna hos dessa marionetter och vad är det egentliga målet?

Andra världskrigets fasor har lärt oss en del och på pappret ser det ut som vi tagit det till oss i form av en mängd lagar, etiska normer, konventioner och arbetsprinciper. Helt enkelt en moralisk kod.

Som vi alla känner till, ingen demokrati utan moral därför att det heller inte kan finnas en demokrati om vi också inte ger upp en viss del av vår frihet. Det är ett system i balans. Häri ligger samtidigt systemets sårbarhet, det är lätt att fuska. Det är i alla fall vad vi har blivit ledda att tro, men är det så?

Sovjetiska avhopparen Yuri Bezemenov beskrev 1982 i en intervju [xi] i amerikansk TV vad socialpsykologerna redan visste, hur man skapar en process som leder till en utbredd styrning av befolkningen. Vi kanske ska kalla de för dess rätta namn, omstörtande verksamhet med ett totalitärt mål. Processen omfattar fyra faser och det inleds med en period av moraliskt förfall.

Stadiet kallas därför ”de-moralisering”. Här florerar hedonism i alla former kopplat med en upplösning av dygderna och demokratiska värderingar. Syftet är att förvirra befolkningen om vad som är rätt och fel, att få vår moraliska kompass ur funktion. Osäkerhet är otrygghet och utan väl förankrad empati kan vi heller inte ta rationella beslut.

Samtidigt dränks våra pedagogiska institutioner, de platser där den fria tanken alltid ska ha en fristad och utvecklas, med klassiska teorier av utopiska ideologier samtidigt som grupper med olikheter drivs till konfrontation mot varandra. Eleverna är lätta villebråd och deras mentorer förhindras att agera genom socialt tryck, exkludering och defamering. Kvar är de utan förmåga till kritisk tänkande som nu propagerar narrativet.

Det här har pågått under flera decennier och de forskare som ännu inte är förslavade har även påpekat farans riktning. Det här är nu fullt utvecklat så till den grad att en implosion av stora lärosäten står för dörren. En motreaktion är de nya lärosäten som nu träder fram med tydlig värdegrundsdeklaration. Skrattar bäst som skrattar sist.

Den andra fasen är ”de-stabilisering”. Här skapas nu en utbredd oro hos befolkningen. Vi har under 40 år exponeras för ett pärlband av mer eller mindre vedervärdiga brott inkluderande folkmord. Ja, ett konstant duggregn av konflikter, först på distans men som gradvis kommit oss närmare. Stressnivån har höjts.

I vårt eget land har i närtid inträffat en historisk brytpunkt med väpnat våld i öar av självutnämnda kalifat dit lagens arm inte når samtidigt som orsak och verkan förbjuds att diskuteras i media på grund av pseudo-moraliska skäl. Rättsvårdande myndigheter är handlingsförlamade och deras ledare uppträder förvirrade i media.

Den tredje fasen heter ”kris” och den uppmärksamme läsaren inser att vi är nu på väg ur den. Ovanpå den andra fasen läggs ännu ett lager av hot, den nära förestående kollapsen av jordens klimatsystem. Vi ska tydligen känna panik. Nu slutligen, har vi i vårt förvirrade stadie låtit oss förledas att tro att en återkommande, känd influensa är en dödlig farsot. Det är svårt att veta om man ska skratta eller gråta.

Normglidning

Sverige har under en period av mer än 15 år utsatts för små, till synes oskyldiga men förberedande normglidningar, inte sällan av justeringar av våra lagar eller ändringar av strukturen hos myndigheter. En brännhet ”smoking gun” är Justitiedepartementets ändring av rubriken i SFS 2014:406 som avser Folkmord [xii]. Just folkmord är vad som just nu ropas högt ut av de upplysta vad gäller utrullningen av coronavaccinet.

Åtal görs runt om i världen med åberopande av folkmord i den här frågan. Ändringen, som vinner laga kraft 2022-01-01 där lagrubriken ”Lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser” ändras till ”Lag om straff för vissa internationella brott” kan tolkas som att inrikes brott av den här kategorin faller bort.

Även om en studie av lagberedningen inte ger en direkt indikation om illvilligt syfte, måste tajmingen och den långa historiken av som till synes oskyldiga lagjusteringar sättas i ett helhetsperspektiv.

 • Retorisk blir frågan vad skälet är att just nu, i denna fas av världen i kris ändra en lag om folkmord?
 • Är inte det här definition att ertappas med byxorna nere?
 • Är det här ett sätt att förhindra att våra politiker ställs till ansvar?
 • Använder våra styrande demokratiska instrument för att skydda sig för begångna och ännu värre, framtida brott?

Totalitär kontroll

Nämnda myndigheter har nu nya ledare som är politiskt tillsatta. Ett sådant exempel är transformationen av Smittskyddsinstitutet till Folkhälsomyndigheten. För kritiskt tänkande bör denna till synes simpla semantiska förändring höja på ögonbrynet, vad var syftet och vad blir konsekvensen?

Vi har även MSB som 2009 mixades ihop av Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för Psykologiskt förvar. MSB som i stort utför ett viktigt arbete, sannolikt så gott de förmår, tog dock en vändning mot mörker. Det blev inte politiskt styrt förrän krismyndigheten själva drabbades av en katastrof, Dan Eliasson.

Andreas Önnerfors, 2021. Foto: UR Play
Andreas Önnerfors, 2021. Foto: UR Play

Propagandafabriker

MSB har under de senaste åren blivit en propagandafabrik, bland annat genom att producera en snudd på farsartad studie utförd av professorn i idéhistoria Andreas Önnerfors [xiii]. Studien, som redan när den publicerades, hävdar att SARS-CoV-2 inte har grund i någon mänsklig manipulation, snavar på egen fot.

Andreas Önnerfors blandar friskt det som idag är etablerade fakta med uppenbara fantasifoster. Det här är en vanlig taktik att just fördunkla fakta med absurditeter så att läsaren ska köpa hela paketet och förhindras att tänka kritiskt. Faktafelen överröstas enbart av analysfelen och vittnar om just en brist i kritiskt tänkande. Eftersom detta är ett beställningsuppdrag så blir det ofta just så som beställts. Att sätta katten att utreda vart musen tog vägen har en dimension av förutsägbarhet.

Studien överskuggas av en arrogans av medvetet vald nonchalans för den mängd forskare, var och en eliten inom sin disciplin varav en del Nobelpristagare, som just är de som ropar ut varningarna [xiv]. Allt och alla motas in i fållan av konspirationsteoretiker, foliehattar och platt-jord utropare.

Läs mer: Underrättelseofficer och frimurare [Andreas Önnerfors] skrev MSB:s rapport om konspirationsteorier

MSB:s uppdrag, och därmed ett klokare nyttjande av skattemedel, borde istället vara riktat mot det reella hot, sett utifrån landets grundlag som stöd, som vi är utsatta för. De bör lyfta dessa upp i en publik debatt, som är den korrekta demokratiska processen att sortera fabel från verklighet. Något som alla idag är bekymmersamt medvetna om också effektivt förhindras.

Faktum är att de flesta av de säkerhetsmekanismer som ska förhindra en kollaps av balansen i det demokratiska systemet, satts ur spel. Det gäller inte bara media i stort utan domstolar, Riksrevisionen, JO och JK. Även polismyndigheten och SÄPO är idag ledda av politiskt tillsatta. Det är alla så finurligt skapade, genom nämnda ”normglidning” att de som yttersta är ansvariga för alla dessa handlingar, enligt lag inte kan ställas till ansvar. Enbart tjänstemännen kan det.

Den fjärde och slutgiltiga fasen

Den fjärde fasen är ”normalisering”. Vi har redan matats med uttrycket ”det nya normala”. ”Ta din injektion så kan allt bli som förr” utropas men är inte vad de styrande har i åtanke. Vi uppmanas att minska vår socialisering och arbeta på distans.

Skälet har en psykologiskt grundad orsak, det är i gruppen, i vår fysiska socialisering som vi finner trygghet, harmoni och hittar tillbaka till de osynliga normer som vi är biologiskt kodade att följa för att fungera som individer i ett samhälle.

Det är just samma grundläggande faktorer som skapat våra grundlagar och som är de universellt accepterade dygderna. Vår moraliska kompass utgår från detta. Detta förvägras oss antingen genom brott mot grundlag via den s.k ”pandemilagen” [xv]  (SFS 2021:4) som just hindrar socialiseringen.

Steg för steg har denna tillfälliga ”lag” nu de facto förlängts att farans riktning är uppenbar. Respekten för grundlagen är inte längre närvarande hos våra folkvalda.

Stadiet ”normalisering” är allt annat än återgången till normalitet, utan befästandet av den totalitära styrning som beskrivs av ex.vis World Economic Forum i mer eller mindre klartext (WEF-Malleret/Schwab [xvi]) eller om man vid studien av Agenda 2030 ställer kritiska frågor om hur dessa utopiska visioner planeras genomföras och med vilka medel. Uttryck som ”you will own nothing and still be happy” oroar djupt.

Mattias Desmet har en betydligt mer konkret vetenskaplig beskrivning hur det är möjligt att få en så stor andel av en befolkning att bli så här förslavade. Han beskriver det med ordet ”mass-formation” som något som bäst klassas som en hypnos, en effekt av att medvetandet tvingas fokusera på en enda sak och därmed fastnar i detta. De som upplevt ångest känner igen oförmågan att bryta tankemönstret.

Desmet hävdar att villkoren för hypnos är uppfyllda, till del beskrivna i de fyra faserna. Huvudredskapet är rädsla, en av de starkast påverkande psykologiska stimuli som enkelt kan skapas och där reptilhjärnan, det autonoma nervsystemet med amygdala och lillhjärnan, alltmer tar över den rationella delen, frontalloben.

Desmet menar att verktyget till att bryta den här mentala låsningen är att kommunicera en ännu större fara. Den faran är uppenbar och närvarande genom upplösningen av våra demokratier. Det tog bara 80 år från löftet om att andra världskrigets fasor aldrig skulle upplevas intill de nu överträffas på en för mänskligheten aldrig tidigare skådad skala.

Den banala ondskan

Särskilt besvärande exempel på propaganda är från organisationer som på ytan verkar vara engagerade i välvillig folkbildning. De marknadsför sig som oftast som att vilja antingen rädda mänskligheten från det stora hotet eller bara vara en av de goda. Helt säkert tror de att de gör goda handlingar utan att reflektera över detta. Det har en oroväckande korrelation till det Hanna Arendt [xvii] beskrev om från rättegången av Eichmann 1963.

Begreppet ”den banala ondskan” myntades av Arendt som en illustration till hur vanliga tjänstemän kan utföra folkmord utan att reflektera över eget ansvar. Många socialpsykologiska experiment har visat att vanliga människor bär på denna förmåga att under vissa konditioner låta sig ledas till dessa handlingar (se Stanford [xviii] och Milgram [xix] experimenten [xx]).

Grupptryck spelar en väsentlig roll i förklaringsmodellen till hur så stor del av befolkningen kan vara så resistenta mot fakta. Solomon Ashs [xxi] berömda experiment om konformitet [xxii] visar hur till synes uppenbara fakta kan förnekas om individen utsätts för risk att inte accepteras av en grupp genom social påverkan.

En sådan propagandaorganisation är ”vetenskap och allmänhet”. En ideell verksamhet fylld med, inte vetenskapsmän som man skulle kunna förvänta sig, men väl med journalister och kommunikatörer. Dess styrelse populeras med representanter för dess sponsorer [xxiii].

Dessa är i sin tur från stiftelser, förbund och fack. Vissa likheter med hur SVT och SR drivs via Förvaltningsstiftelsen[xxiv] som officiellt är till för att etablera oberoende från staten men som när dess struktur granskas, är helt styrda av den. De är alltså kommunikationsbryggor från folkvalda för ideologisk styrning. Vi har nu en illa kamouflerad propagandamaskin med relativt liten hierarki som ger en kort orderväg.

Men, Vetenskap och Allmänhet begick ett misstag när det publicerade webbsajten ”Pratavaccin.se” Syftet är att göra ungefär vad MSB´s publikation gör, förhindra att medborgarna tänker innan de väljer vaccination. I första hand är det de ”8 myterna” [xxv] som i mer eller mindre utsträckning är gravt felaktiga.

Medicinsk rådgivning

Samtidigt ger de vad som kan kategoriseras som medicinsk rådgivning, helt utan att förstå eller ens reagera, trots påtalande, på konsekvenser av detta. I kontakten med Vetenskap och Allmänhet, där först ingen ville stå med eget namn och ta ansvar, fanns ingen som helst vilja eller intresse för att diskutera vad massan av evidens nu vittnar om.

Det fanns heller ingen inom den verksamheten som verkar besitta den sortens kompetens som behövs att tolka nämnda evidens. De blir alltså villiga byråkrater, i Arendts bemärkelse, i denna propagandaapparat. Efter ett antal brevväxlingar, nu riktat direkt mot det högsta ansvariga, generalsekreterare Cissi Askwall, anser hon inte att de bedriver medicinsk rådgivning eller att det råder obalans i uppmaning för eller emot vaccinering, utan menar på att om det inte säger det de gör så är alternativet att inte kommunicera alls…

Ja, hon sa faktiskt just så. Vetenskapligt, inte sant? Samtidigt med detta uttalande stänger hon dialogen. Inte vid något tillfälle ställdes frågan vilken evidens som finns emot. Beteende avslöjar alltid motiv.

De som propagerar vad det tror är vetenskap måste till viss nivå vara kompetent att granska den, förstå dess syfte och konsekvenser och ha moral att inte nyttja det för icke-vetenskapliga ändamål.

Lagen om dumhet

Den här problematiken identifierades av professorn i ekonomi Carlo M. Cipolla [xxvi]. Det utmynnade 1976 i de fem grundfundamenten i ”lagen om dumhet”;

 1. Alltid och obönhörligt underskattas antalet dumma i cirkulation
 2. Sannolikheten att någon kommer att vara dum är oberoende av någon annan typ av personlig egenskap.
 3. En dum person är en individ som skapar förlust för annan eller grupp av personer utan att själv göra någon vinning eller till och med göra egen förlust
 4. Icke-dumma underskattar förstörelsekraften hos dumma individer. Icke-dumma glömmer återkommande hur dyr associationen med dumma individer alltid blir.
 5. En dum person är den farligaste av alla personer.

Enklast att förstå sammanhanget är att betrakta fyrfältaren nedan;

Så hur dumma är vi svenskar? En fingervisning kan vara den studie Transparency [xxvii] gjorde i somras över hur européerna uppfattar ifall korruption ökat de senaste 12 månaderna?

EU:s medel är 32%. Notera att frågan är av hur det ökat, inte nivån av korruption.

Här kan noteras att alla svenskar inte är helt naiva. Vi ligger på EU:s medel. Den andra heta frågan är hur regeringar alltmer styrs av storbolag i s.k. public-private partnerships. EU:s medel på 53% av invånarna är skrämmande högt, eller om man tror på att det håller på att byggas en kritisk massa om fått nog, uppfriskande. I

nom EU är det enbart 21% som tror att någon straffas för korruption. Likhet inför lagen?

Noteras kan att andelen svenskar som anser att korruptionen ökat under pandemin är mitt på Eu´s medel. Men vi kommer på sista plats i insikten om att den korruptionen finns i regeringen. Här ligger de länder som senast haft någon form av väpnad konflikt, minner lever starkt. Sverige är krigsskadat.

Slutord

Tonen i den här artikeln är kanske bitvis lättsam, men den belyser en djupt allvarlig samhällsförändring. Det är ingen slump att det sker men även om globalt aktiva megabolag och oligarker öppet deklarerar sina mål och deras länkar långt upp på regeringsnivå verkar det som de flesta i regeringspositioner inte förstår vad de påverkas att göra. De tror antagligen att jordens undergång är nära förestående och att det härjar en dödlig farsot, att vi är överbefolkade och att ändamålet helgar medlen.

Protesterna runt om i världen ökar i storlek och frekvens, en liten del av befolkningarna har en högre nivå av medvetenhet än övriga och många av dessa agerar nu. Den här nivån av medvetenhet är en enorm naturkraft, en kraft som står på ett högre plan än politik och ideologi. Sverige släpar efter, vi har en tyst massa som ser, hör och knyter näven i fickan. Hur länge ska ni vänta till insikten är att vinsten med att vänta snart minskat till fördelen med att agera?

Text: Mikael Reichel

Referenser

[iii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4572812/

[iv] https://www.fiercepharma.com/special-report/top-10-ad-spenders-big-pharma-for-2020

[v] https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/meps-vs-commission-in-court-over-vaccine-contracts/

[vi] https://www.youtube.com/watch?v=t96_xbpXH-M

[vii] https://covid19criticalcare.com/ivermectin-in-covid-19/

[viii] https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/uttar-pradesh-government-says-ivermectin-helped-to-keep-deaths-low-7311786/

[ix] https://youtu.be/umm5G58LOJE

[x] https://www.bitchute.com/video/2hVGC15tka5A/

[xi] https://www.youtube.com/watch?v=IQPsKvG6WMI

[xii] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014406-om-straff-for-folkmord-brott-mot_sfs-2014-406

[xiii] https://www.msb.se/contentassets/555542e57381475cb26d6862dc7a543a/msb-studie.pdf

[xiv] Dr. Robert Malone, Dr. Sucharit Bakti, Dr. Michael Yeadon, Dr. Judy Mikovits, Dr. Wolfgang Wodarg, Dr. Geert van den Bosche, Dr. David Martin, Dr. Peter McCullough, Dr. Ryan Cole, Dr. Martin Kulldorff, Dr. Jayant Bhattaharya, Dr. Sunetra Gupta, Dr. Astrid Stuckelberger, Dr. Knut Wittkowski,  Dr. John P. Ioannidis, Dr. Dan Erickson, and 15,091 medical and public health scientists and 44,541 medical practitioners

[xv] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20214-om-sarskilda-begransningar-for-att_sfs-2021-4

[xvi] https://www.weforum.org/agenda/2020/07/klaus-schwab-nature-jobs-great-reset-podcast/

[xvii] https://sv.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt

[xviii] https://www.prisonexp.org

[xix] https://en.wikipedia.org/wiki/Milgram_experiment

[xx] https://www.youtube.com/watch?v=y6GxIuljT3w

[xxi] https://sv.wikipedia.org/wiki/Solomon_Asch

[xxii] https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA

[xxiii] https://v-a.se/om-va/organisation/styrelse/

[xxiv] https://www.forvaltningsstiftelsen.se/om-stiftelsen

[xxv] https://pratavaccin.se/alla-myter/

[xxvi] https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_M._Cipolla

[xxvii] https://www.transparency.org/en/news/gcb-eu-2021-survey-people-worry-corruption-unchecked-impunity-business-politics

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Pa tal om “Lagen om dumhet”


  Kristersson: Vaccinet ger “fullt skydd mot viruset” – nu sjuk i covid-19
  Publicerad 15 december 2021

  INRIKES. Moderaternas fullvaccinerade partiledare Ulf Kristersson, 57, har testat positivt för covid-19, bekräftar partiets riksdagskansli nu. Samtidigt är partiets officiella linje att vaccinet ger “fullt skydd mot viruset”, enligt SvD.

  Kristersson: Vaccinet ger “fullt skydd mot viruset” – nu sjuk i covid-19 | Fria Tider

 • Pa tal om “Lagen om dumhet”


  Kristersson: Vaccinet ger “fullt skydd mot viruset” – nu sjuk i covid-19
  Publicerad 15 december 2021

  INRIKES. Moderaternas fullvaccinerade partiledare Ulf Kristersson, 57, har testat positivt för covid-19, bekräftar partiets riksdagskansli nu. Samtidigt är partiets officiella linje att vaccinet ger “fullt skydd mot viruset”, enligt SvD.

  Kristersson: Vaccinet ger “fullt skydd mot viruset” – nu sjuk i covid-19 | Fria Tider

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *