Är jorden överbefolkad och kommer ekosystemen att kollapsa år 2050?

publicerad 20 januari 2022
- Gästskribent

OPINION. Är den planerade pandemin, vaccinations agendan och det falska klimathotet en täckmantel för att adressera det verkliga hotet – att jorden är överbefolkad och att ekosystemen riskerar en irreversibel kollaps år 2050?

Text: Per Nordgren

När WHO i mars 2020 deklarerade att världen drabbats av en pandemi, förorsakad av ett virus som döptes till sars-cov-2, blev det min uppgift att undersöka och analysera hur pandemin skulle påverka vårt företag.

Då – för två år sedan, visste jag inget om virus och relaterade sjukdomar och hur de kunde påverka samhället, våra kunder och oss själva. Så här i efterhand är jag dock nöjd med det vi åstadkom. Vi hade identifierat att rädsla var det som styrde utvecklingen men själva viruset verkade inte särskilt farligt. Det hade ju knappt påträffats i Sverige vid den här tiden och vi koncentrerade oss därför på att informera våra kunder om det vi visste, och vilka relevanta åtgärder vi genomförde, allt för att alla skulle känna sig trygga. Och det fungerade.

Långt innan det började trilla omkull döda i Wuhan hade jag också insett att det mesta av vetenskap, historia och kultur var kontrollerad och styrd av systemet. Vi blir redan i småskolan anpassade efter en kubliknande värld där vi tror att gränserna för vår förmåga är bestämd, solid och ogenomtränglig.

Jag kommer också ihåg när jag för första gången fick höra att världen kontrolleras av ett människofientligt och kriminellt system. Det var 1963, kvällen efter att John F. Kennedy blivit skjuten, och jag var 10 år gammal. Min far, som var en känd lokal frimurare höll ett kort anförande vid köksbordet. Han sade att Kennedy var världens sista hopp som nu för alltid lämnat oss.

Nu återstod bara vägen mot misär, kriminalitet och girighet. Ingen kan förstås veta om Kennedy var det sista kortet i given, men han definierade de krafter som nu kramar ur det sista gudalikt mänskliga ur människosläktets medvetande.

Det var därför logiskt att jag redan från början var skeptiskt till det av media beskrivna förloppet med ett virus, en patogen partikel som påstås ha förmåga att till synes osynligt sprida sjukdomar över hela världen, nästan med blixtens hastighet.

En reflektion jag gjorde då var att om virus fungerar som det påstås, så måste ju människorna blivit utrotade sen länge. Men det är precis tvärtom, det finns 7,9 miljarder människor på jorden. Och år 2050, om inget drastiskt förändras, kommer det att finnas 16 miljarder.

En fullständigt omöjlig situation om man betänker att jordens resurser räcker till hälften av jordens befolkning idag, om målet är en någorlunda skälig levnadsnivå för alla.

Virusteorin

Man kan närma sig virusteorin på åtminstone tre sätt. Historiskt kunde jag se att en grupp engelska läkare omkring 1840 enades om att virus inte existerar. Virus betyder gift på latin och var ett uttryck för sjukdom där man inte kände till orsaken, man antog att patienten kommit i kontakt med ett (virus) gift, dock oklart vilket. Virus blev alltså ett samlande begrepp för att åskådliggöra när man inte kände till sjukdomars orsaker.

Jag hör ofta kunniga vänner, och de som säger sig vara ”vakna”, uttrycka sig med ett ”något måste det ju vara som får folk att dö, och om det inte är ett virus, förklara då vad det är!”

Tyvärr är min erfarenhet att efter ett sådant uttalande är det meningslöst att försöka få till en öppen diskussion om virus existens, eller så är jag en usel pedagog.

Vidare; 1852 började röster höras för att virus existerade och det dök upp studier under seklets senare hälft som idag anses av en del kritiker som falsifierade för att bekräfta virus existens, virusteorin förutsätter ju fortfarande det obevisade påståendet att det finns patogena partiklar i människor som sprids och som överför sjukdom.

Familjen Rockefeller såg tidigt affärsmöjligheterna med virus som verktyg och maktmedel. Rockefeller förstod att om man kunde skapa rädsla för virus och samtidigt bistå med botemedel, vaccinet, så skulle detta innebära nära obegränsad makt och ett evigt penningflöde till familjen. Som vi ser lyckades han väl. Och som min far sade, det blir de kriminella och giriga som kontrollerar och styr världen och folken får leva i misär.

Här kunde jag egentligen slutat, för både historiskt och politiskt (Rockefeller) visar det med all önskvärd tydlighet att virus är en konstruktion avsedd för att användas som verktyg i olika situationer av både företag, enskilda, regeringar och det militärindustriella komplexet.

Över 40 länder och ett otal institut har fått frågan om de kan visa upp bevis för att covid viruset existerar i en människas kropp. Samtliga, inklusive FHM, har svarat nekande, de har inga dokument eller handlingar som kan påvisa existensen av ett sars-cov-2 virus. Det virus som visas upp för allmänheten, och alla de så kallade mutationerna, finns bara i datorer.

Därför är det självklart omöjligt att skapa ett vaccin när man inte vet hur viruset ser ut, dess genetik och egenskaper.

Likaså bör man förstå att alla de skräckhistorier om bland annat spikproteiner och grafen vi får höra är genom en kontrollerad opposition, maskerad som alternativ media och alla andra möjliga som säger sig veta saker om virus, det är ren spekulation, för att inte säga humbug. Om vi tar grafen som exempel så skriver Kevin Galalae:

”What those invested in the climate change agenda fear most is the potential of graphene for carbon capture. That is why there are so many false stories about graphene being allegedly found in vaccines. Graphene nanoparticles have the potential to disrupt many industries and the competition does not like it that Europe is far ahead of anyone else in this respect.

Imagine what would happen to the decarbonization lobby if graphene nanostructures can be used to harness all greenhouse gases at source! All the trillions invested now in renewables will lead to zero benefits and therefore to zero profits. All green energy investments would be bankrupted overnight because burning fossil fuels becomes overnight environmentally friendly. See for yourself.”

Kevin Galalae (2018). Foto: John Rice
Kevin Galalae (2018). Foto: John Rice

Kevin Galalae

Kevin Galalae är en vetenskapsjournalist och aktivist som trots stort motstånd tagit upp och analyserat frågan i rubriken, allt handlar egentligen om att systemet, på sitt barbariska sätt, försöker förhindra en framtida total ekologisk kollaps.

För de av er som säger sig vara pålästa, förstår sammanhangen, och har vetenskaplig och juridisk status synes det som ett minimikrav att läsa den 116 sidor långa pdf:n som i min uppfattning är en skarp analys om vad som sker just nu, och vad vi måste fokusera på.

Vi måste inse att världen står inför en total katastrof om vi inte hanterar den själva utan låter systemet utrota oss godtyckligt, ta över våra tillgångar och förvandla människan till en digital robot, som en kollektiv slav i systemet.

Det är samma system som införde den människofientliga tekniken för att berika sig själva, som nu återigen låter de 0,01% berika sig på människors tillkortakommanden och död.

Artikeln av Kevin Galalae är bilagd som pdf. Önskar er alla lycka till med att skapa ett nytt system!

Text: Per Nordgren


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag har så svårt att förstå hur samma person som tycker sig se tillräcklig evidens för att sluta sig till att det finns en konspiration om befolkningskontroll och maktfullkomlighet, samtidigt menar att det saknas tillräcklig evidens för att säga att virus existerar. Då känns det inte som att man har ett neutralt och objektivt sätt att värdera evidens. Snarare utgår man från den man vill bevisa. 

  Jag kan förstå lockelsen med en konspirationsteori. Likt en religiös förklaringsmodell skänker den trygghet och ordning i en komplex och kaotisk värld, och den levererar svar som är i princip fria från invändningar. Allt som inte passar in kan ju enkelt avfärdas med att det är en del av konspirationen. 

  Alla forskare som säger sig ha kartlagt virusets struktur? Bluff! En del av konspirationen. Alla studier som visar på att vaccinet är effektivt mot covid? Bluff! En del av konspirationen. Och varje del av tankegången bara stärker grundhypotesen; eftersom det är precis vad man kan förvänta sig av alla korrupta politiker och forskare att de ska ljuga, så har man ju plötsligt ännu mer bevis för att konspirationen är sann! 

  Men en hypotes som bevisar sig själv är inte ett utslag av det fria tänkande och kritiska sinnelag som så ofta förespråkas på denna sida. Det är inget mer än ett logiskt felslut, ett utslag av religiös dogmatism. Och visst, det står väl var och än fritt att syssla med sådant. Men man kanske bör reflektera över den arroganta och något självgoda inställningen att man är den enda som förmår tänka självständigt.

  • Men tänk om det är ett antal vetenskapsmän som har hittat partiklar från kroppsegna processer som de sen via riktade forskningsanslag försökt få till att passa hypotesen om smittsamma viruspartiklar som kommer utifrån.

   Så att du försöker smeta religiösa förklaringsmodeller och dogmer på andra kanske bara är du som projicerar dina egna religiösa dogmer förklädda som “vetenskap”. Vilket indikerar en egen eventuell brist på såväl analysförmåga som mental ryggrad nog att inse att väldigt mycket av det du blivit skedmatad med helt enkelt inte är sant.

   Sen kan även en akademisk utbildning bidra till ett livslångt intellektuellt funktionshinder och med ett par “vaccinationer” ovanpå det så har man liksom passerat “the point of no return”.

   Utgår från att du i din sista mening var ironisk.

   • Jag försöker inte smeta någonting på någon; jag noterar bara att samma tankestruktur som gäller för religiösa förklaringsmodeller (och som på ett plan gör dessa oemottagliga för kritik) också gäller för de konspirationsteorier som florerar här och annorstädes. Det går aldrig att komma åt dem, för allting är bara en del av konspirationen. Men det angreppssättet är en intellektuell återvändgränd, och är knappast ett uttryck för det fria tänkande man samtidigt förespråkar. 

    Jag vet inte riktigt vad du syftar på när du pratar om skedmatning, men jag kan lugna dig med att jag är tämligen övertygad om att mycket jag håller för sant kommer visa sig inte stämma. Kunskap är i ständig förändring.

    Jag är likaledes fullt införstådd med att politiker, media och företag har starka incitament att inte alltid hålla sig till sanningen, vilket betyder att man inte kan lita på att allt man hör är en korrekt beskrivning av verkligheten. (Här kommer vi till arrogansen som jag helt utan ironi talade om. Alternativsidan verkar tro att de är de enda som insett detta, och att alla som inte tycker som dem per definition är viljelösa får). Detta betyder dock inte att allt som inte kommer från alternativa sidor per definition är lögner, propaganda och konspirationer.

    • Du presenterar en massa “tänk om” och visst, tänk om det ena eller det andra. Tänk om månen är gjord av ost? Men “tänk om” är början på resonemanget, inte slutet. Och min poäng är som sagt att alternativarna sällan eller aldrig kommer så mycket längre. Man har bestämt sig för en sanning, och sedan tolkar och väljer man allt man läser utifrån den.

     Hur många gånger har jag inte sett personer på den här sidan avfärda samtliga länders hälsomyndigheter och världens samlade expertis med oklara hänvisningar till korruption, för att sedan utan eftertanke dela med sig av vad någon okänd tyskt naturläkare säger på Youtube. Du får gärna tycka att att detta är uttryck för en skeptisk hållning. Jag vidhåller att det är blind tro.

     • Du snackar om arrogans samtidigt som du själv är både dryg och arrogant. Mycket av vad den s.k. “akademiska världen” håller på med är en blandning av pseudo-vetenskap och lite renare vetenskap där den senare är hårt styrd. Pseudo är saker som t.ex. “Genus vetenskap” och “Kritiska vithetsstudier” m.m. Den naturvetenskapliga delen styrs genom forskningsanslag där de ämnesområden som de inte vill ha utforskade inga anslag får. Men oavsett om det är pseudo eller renare vetenskap så har de ändå samma huvudman.

      Sen är det läkemedelsindustrin som står för den mesta s.k. medicinska forskningen och det är ju inte utan egenintresse. Även den förre chefredaktören för The Lancet har gått ut med att säkert hälften av den medicinska forskningen är en kombination av förvanskningar och rena lögner.

      Men i din lite dryga arrogans, där du svänger dig med lite akademiska buzzwords, så tycks du helt ha missat att en stor del av den akademiska “utbildningen” går ut på att hjärntvätta den lite intelligentare delen av befolkningen. Att kunna papegoja vidare denna hjärntvätt tyder bara på gott minne och en förmåga att kunna recitera delar av den dressyren.

      • Jag förstår faktiskt inte riktigt vad du menar med arrogant. Jag har understrukit att jag inte sitter inne på någon sanning, utan att jag tvärtom är säker på att mycket jag tror är sant kan visa sig vara fel. Jag tycker det är motsatsen till arrogans. (Dessutom är jag genuint intresserad av vilka “akademiska buzzwords” du menar att jag slänger mig med. Kan du möjligen bjuda på några exempel?)

       Jag försökte lyfta några saker som jag upplever som problematiska hos många alternativare: att man ofta börjar med slutsatsen och sedan resonerar bakåt, att man inte är så kritisk till fakta som stödjer den egna hypotesen och att man gärna avfärdar annan fakta med vaga hänvisningar till konspirationer. (Plus den lite arroganta inställningen att den som inte håller med saknar förmågan till självständigt och kritiskt tänkande.) 

       Min kritik var i mitt tycke både konkret (nåja) och rimlig. Du bemöter den dock inte riktigt. Merparten av ditt inlägg ägnar du istället åt saker som inte har särskilt mycket med mig att göra. Det mesta håller jag dessutom med om. Du får gärna förtydliga din poäng.

       • Du har någonstans läst något som någon skrev och sen vare det även någon annan som hänvisade till något Youtube-klipp. Varvat med snack om “konspirationer” och de som tror att månen är gjord av grön ost o.s.v. Så det verkar mer som om du försöker skapa halmgubbar genom att smeta skit med bred pensel.

        Internet är rätt så omfattande. Om du reagerar på någonting du läser så är det väl bättre att du tar upp det med den som skrev det istället för att be andra bemöta dina funderingar kring hur den personen tänkte. Så det du upplever som problematiskt kanske kan härledas till den egna tankeprocessen. Börja där.

   • Jag läste det du hade skrivit, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det. Det kändes mest som allmänna spekulationer som inte riktigt ledde någonstans. 

    Du tycker att “isolera” borde definieras på ett annat sätt än de som arbetar med virus. Jaha? Vad menar du att detta har för praktisk betydelse? Sedan försöker du förklara allt det som virushypotesen förklarar, med någon alternativ hypotes (som mest är fylld med spekulationer, gissningar och ad hoc-argument), och jag ser inte riktigt poängen. 

    För sjukdomarna finns ju och smittspridning är ett faktum. Den förklaringsmodell som virushypotesen ger, är koherent med allt vi vet om dessa sjukdomar, och har dessutom i över ett århundrade varit användbar för alla som forskat kring virus. Är inte då den enklaste och rimligaste förklaringen att virus existerar och orsakar vissa sjukdomar?

    Eller vilket förklaringsvärde menar du att ett avfärdande av virushypotesen bidrar med? Vilka observationer blir lättare att förklara? Jag ser som sagt bara lösa spekulationer och ad hoc-argument.

    • Dörren svänger åt bägge hållen.

     Vi förstår inte varandra. Det är en bra och ärlig början till en dialog.

     Glöm bara inte att vi är alla individer, det är inte vi mot er. Ni mot oss.

     Att ifrågasätta är själva kärnan i vetenskapen, efter man har gjort ett påstående.

     Att inte få ifrågasätta är kommunism, fascism, kult-beteende.

     Jag tänker inte kalla dig för ett får, om du hoppar utför ett stup bara för att fåren framför dig gör det.

     Det är bara svårt att lyssna på dig när du kritiserar de andra fåren uppe på klippan som bromsat, medan du faller.

     Ha det nu riktigt gott, jag tror på 2022. Det blir sämre innan det blir bättre.

     Fridens!

  • Hej Mattias, jag är ärligt o uppriktigt inte med riktigt kring vad du menar. Kanske jag som inte hajat, så min fråga/-ågor är/blir då:. existerar det enl dig konsps el ej,. Är ‘virset’ isolerat,, är ‘vccnr’ ‘godkända’.. osv. Alltså enl dig, hur betraktar du det..

 • Det handlar visserligen om att en liten klick av oligarker skyddar sin makt genom att försämra för majoriteten, men stora delar av västs befolkning har hittills haft relativa fördelar jämfört med de andra så när oligarkin vill rädda det kollapshotade parasitbanksystemet så berör det ju även västvärldens befolkning men är inte nödvändigt samma hot mot de andra som ist kan lyfta av oket som väst tvingat på dem.

  Eftersom västvärldens befolkning inte gör ngt verksamt motstånd mot den härskande oligarkin är dom, dvs vi, medskyldiga.

  Ifråga om virus kan det finnas andra skäl än vetenskap till att det råder begreppslig förvirring.
  Kunskap ger makt och att sprida förvirring och hålla oss i osäkerhet kan vara ett sätt att underlätta kontrollen av oss utan att det bevisar att den vanliga virusteorin är helt falsk.
  En bättre teori kanske finns men är hemligstämplad.
  Speciellt det faktum att dom avsiktligt frambringar farliga bioentiteter ger ett motiv att dölja sånt som möjliggör skydd.

  Än så länge har dom inte nått ända fram eftersom det finns gamla metoder och vitaminer etc som skyddar och då förbjuder dom det.

  Men deras våta dröm är nog att när dom kommit längre kanske dom uppnått att det inte finns ngt alternativ till deras dyra motmedel om man vill överleva.
  Det får liknande verkan som en världsregering med en enda tillåten valuta i deras händer.

 • Jag har så svårt att förstå hur samma person som tycker sig se tillräcklig evidens för att sluta sig till att det finns en konspiration om befolkningskontroll och maktfullkomlighet, samtidigt menar att det saknas tillräcklig evidens för att säga att virus existerar. Då känns det inte som att man har ett neutralt och objektivt sätt att värdera evidens. Snarare utgår man från den man vill bevisa. 

  Jag kan förstå lockelsen med en konspirationsteori. Likt en religiös förklaringsmodell skänker den trygghet och ordning i en komplex och kaotisk värld, och den levererar svar som är i princip fria från invändningar. Allt som inte passar in kan ju enkelt avfärdas med att det är en del av konspirationen. 

  Alla forskare som säger sig ha kartlagt virusets struktur? Bluff! En del av konspirationen. Alla studier som visar på att vaccinet är effektivt mot covid? Bluff! En del av konspirationen. Och varje del av tankegången bara stärker grundhypotesen; eftersom det är precis vad man kan förvänta sig av alla korrupta politiker och forskare att de ska ljuga, så har man ju plötsligt ännu mer bevis för att konspirationen är sann! 

  Men en hypotes som bevisar sig själv är inte ett utslag av det fria tänkande och kritiska sinnelag som så ofta förespråkas på denna sida. Det är inget mer än ett logiskt felslut, ett utslag av religiös dogmatism. Och visst, det står väl var och än fritt att syssla med sådant. Men man kanske bör reflektera över den arroganta och något självgoda inställningen att man är den enda som förmår tänka självständigt.

  • Men tänk om det är ett antal vetenskapsmän som har hittat partiklar från kroppsegna processer som de sen via riktade forskningsanslag försökt få till att passa hypotesen om smittsamma viruspartiklar som kommer utifrån.

   Så att du försöker smeta religiösa förklaringsmodeller och dogmer på andra kanske bara är du som projicerar dina egna religiösa dogmer förklädda som “vetenskap”. Vilket indikerar en egen eventuell brist på såväl analysförmåga som mental ryggrad nog att inse att väldigt mycket av det du blivit skedmatad med helt enkelt inte är sant.

   Sen kan även en akademisk utbildning bidra till ett livslångt intellektuellt funktionshinder och med ett par “vaccinationer” ovanpå det så har man liksom passerat “the point of no return”.

   Utgår från att du i din sista mening var ironisk.

   • Jag försöker inte smeta någonting på någon; jag noterar bara att samma tankestruktur som gäller för religiösa förklaringsmodeller (och som på ett plan gör dessa oemottagliga för kritik) också gäller för de konspirationsteorier som florerar här och annorstädes. Det går aldrig att komma åt dem, för allting är bara en del av konspirationen. Men det angreppssättet är en intellektuell återvändgränd, och är knappast ett uttryck för det fria tänkande man samtidigt förespråkar. 

    Jag vet inte riktigt vad du syftar på när du pratar om skedmatning, men jag kan lugna dig med att jag är tämligen övertygad om att mycket jag håller för sant kommer visa sig inte stämma. Kunskap är i ständig förändring.

    Jag är likaledes fullt införstådd med att politiker, media och företag har starka incitament att inte alltid hålla sig till sanningen, vilket betyder att man inte kan lita på att allt man hör är en korrekt beskrivning av verkligheten. (Här kommer vi till arrogansen som jag helt utan ironi talade om. Alternativsidan verkar tro att de är de enda som insett detta, och att alla som inte tycker som dem per definition är viljelösa får). Detta betyder dock inte att allt som inte kommer från alternativa sidor per definition är lögner, propaganda och konspirationer.

    • Du presenterar en massa “tänk om” och visst, tänk om det ena eller det andra. Tänk om månen är gjord av ost? Men “tänk om” är början på resonemanget, inte slutet. Och min poäng är som sagt att alternativarna sällan eller aldrig kommer så mycket längre. Man har bestämt sig för en sanning, och sedan tolkar och väljer man allt man läser utifrån den.

     Hur många gånger har jag inte sett personer på den här sidan avfärda samtliga länders hälsomyndigheter och världens samlade expertis med oklara hänvisningar till korruption, för att sedan utan eftertanke dela med sig av vad någon okänd tyskt naturläkare säger på Youtube. Du får gärna tycka att att detta är uttryck för en skeptisk hållning. Jag vidhåller att det är blind tro.

     • Du snackar om arrogans samtidigt som du själv är både dryg och arrogant. Mycket av vad den s.k. “akademiska världen” håller på med är en blandning av pseudo-vetenskap och lite renare vetenskap där den senare är hårt styrd. Pseudo är saker som t.ex. “Genus vetenskap” och “Kritiska vithetsstudier” m.m. Den naturvetenskapliga delen styrs genom forskningsanslag där de ämnesområden som de inte vill ha utforskade inga anslag får. Men oavsett om det är pseudo eller renare vetenskap så har de ändå samma huvudman.

      Sen är det läkemedelsindustrin som står för den mesta s.k. medicinska forskningen och det är ju inte utan egenintresse. Även den förre chefredaktören för The Lancet har gått ut med att säkert hälften av den medicinska forskningen är en kombination av förvanskningar och rena lögner.

      Men i din lite dryga arrogans, där du svänger dig med lite akademiska buzzwords, så tycks du helt ha missat att en stor del av den akademiska “utbildningen” går ut på att hjärntvätta den lite intelligentare delen av befolkningen. Att kunna papegoja vidare denna hjärntvätt tyder bara på gott minne och en förmåga att kunna recitera delar av den dressyren.

      • Jag förstår faktiskt inte riktigt vad du menar med arrogant. Jag har understrukit att jag inte sitter inne på någon sanning, utan att jag tvärtom är säker på att mycket jag tror är sant kan visa sig vara fel. Jag tycker det är motsatsen till arrogans. (Dessutom är jag genuint intresserad av vilka “akademiska buzzwords” du menar att jag slänger mig med. Kan du möjligen bjuda på några exempel?)

       Jag försökte lyfta några saker som jag upplever som problematiska hos många alternativare: att man ofta börjar med slutsatsen och sedan resonerar bakåt, att man inte är så kritisk till fakta som stödjer den egna hypotesen och att man gärna avfärdar annan fakta med vaga hänvisningar till konspirationer. (Plus den lite arroganta inställningen att den som inte håller med saknar förmågan till självständigt och kritiskt tänkande.) 

       Min kritik var i mitt tycke både konkret (nåja) och rimlig. Du bemöter den dock inte riktigt. Merparten av ditt inlägg ägnar du istället åt saker som inte har särskilt mycket med mig att göra. Det mesta håller jag dessutom med om. Du får gärna förtydliga din poäng.

   • Jag läste det du hade skrivit, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det. Det kändes mest som allmänna spekulationer som inte riktigt ledde någonstans. 

    Du tycker att “isolera” borde definieras på ett annat sätt än de som arbetar med virus. Jaha? Vad menar du att detta har för praktisk betydelse? Sedan försöker du förklara allt det som virushypotesen förklarar, med någon alternativ hypotes (som mest är fylld med spekulationer, gissningar och ad hoc-argument), och jag ser inte riktigt poängen. 

    För sjukdomarna finns ju och smittspridning är ett faktum. Den förklaringsmodell som virushypotesen ger, är koherent med allt vi vet om dessa sjukdomar, och har dessutom i över ett århundrade varit användbar för alla som forskat kring virus. Är inte då den enklaste och rimligaste förklaringen att virus existerar och orsakar vissa sjukdomar?

    Eller vilket förklaringsvärde menar du att ett avfärdande av virushypotesen bidrar med? Vilka observationer blir lättare att förklara? Jag ser som sagt bara lösa spekulationer och ad hoc-argument.

    • Dörren svänger åt bägge hållen.

     Vi förstår inte varandra. Det är en bra och ärlig början till en dialog.

     Glöm bara inte att vi är alla individer, det är inte vi mot er. Ni mot oss.

     Att ifrågasätta är själva kärnan i vetenskapen, efter man har gjort ett påstående.

     Att inte få ifrågasätta är kommunism, fascism, kult-beteende.

     Jag tänker inte kalla dig för ett får, om du hoppar utför ett stup bara för att fåren framför dig gör det.

     Det är bara svårt att lyssna på dig när du kritiserar de andra fåren uppe på klippan som bromsat, medan du faller.

     Ha det nu riktigt gott, jag tror på 2022. Det blir sämre innan det blir bättre.

     Fridens!

  • Hej Mattias, jag är ärligt o uppriktigt inte med riktigt kring vad du menar. Kanske jag som inte hajat, så min fråga/-ågor är/blir då:. existerar det enl dig konsps el ej,. Är ‘virset’ isolerat,, är ‘vccnr’ ‘godkända’.. osv. Alltså enl dig, hur betraktar du det..

 • Det handlar visserligen om att en liten klick av oligarker skyddar sin makt genom att försämra för majoriteten, men stora delar av västs befolkning har hittills haft relativa fördelar jämfört med de andra så när oligarkin vill rädda det kollapshotade parasitbanksystemet så berör det ju även västvärldens befolkning men är inte nödvändigt samma hot mot de andra som ist kan lyfta av oket som väst tvingat på dem.

  Eftersom västvärldens befolkning inte gör ngt verksamt motstånd mot den härskande oligarkin är dom, dvs vi, medskyldiga.

  Ifråga om virus kan det finnas andra skäl än vetenskap till att det råder begreppslig förvirring.
  Kunskap ger makt och att sprida förvirring och hålla oss i osäkerhet kan vara ett sätt att underlätta kontrollen av oss utan att det bevisar att den vanliga virusteorin är helt falsk.
  En bättre teori kanske finns men är hemligstämplad.
  Speciellt det faktum att dom avsiktligt frambringar farliga bioentiteter ger ett motiv att dölja sånt som möjliggör skydd.

  Än så länge har dom inte nått ända fram eftersom det finns gamla metoder och vitaminer etc som skyddar och då förbjuder dom det.

  Men deras våta dröm är nog att när dom kommit längre kanske dom uppnått att det inte finns ngt alternativ till deras dyra motmedel om man vill överleva.
  Det får liknande verkan som en världsregering med en enda tillåten valuta i deras händer.

 • Är en enkel man,så jag har enkla funderingar. Hur är det möjligt att hela jordklotet ska kollapsa, för att det bor typ 3/4 del av männskligheten i Asien. Ska hela resten av världen kollapsa för den skull.

  • Nej Stig, inget kommer att kollapsa. Däremot finns där en ‘grupp’/ca 100 st som äger allt tillsammans med 0,01-arna. ‘dessa’ skövlar ftf allt på planeten inkl sprejar himlavalvet. Sedan skyller ‘de’ på Oss att vi inte lever korrekt.. Så jo, du kan ha rätt, så länge ‘de’ får hållas kan risken för kollaps inträffa. Dock ‘de’ har nu visat för första gången overt (‘de’ förhåller sig dock fortfarande covert), vad ‘de’ är kapabla/ie villiga att genomföra mot Människan. Och det var the last straw..

 • Hans Rosling hade några fantastiska föreläsningar med sina animerade grafer och hans kunnande på området kunde ingen bestrida.
  Han trodde inte på överbefolkning utan att ökat välstånd hos fattiga länder minskade behovet av stora barnkullar. Hans grafer visade på ökat välstånd för afrikaner, i de flesta områden, även om det går långsamt.

 • Är en enkel man,så jag har enkla funderingar. Hur är det möjligt att hela jordklotet ska kollapsa, för att det bor typ 3/4 del av männskligheten i Asien. Ska hela resten av världen kollapsa för den skull.

  • Nej Stig, inget kommer att kollapsa. Däremot finns där en ‘grupp’/ca 100 st som äger allt tillsammans med 0,01-arna. ‘dessa’ skövlar ftf allt på planeten inkl sprejar himlavalvet. Sedan skyller ‘de’ på Oss att vi inte lever korrekt.. Så jo, du kan ha rätt, så länge ‘de’ får hållas kan risken för kollaps inträffa. Dock ‘de’ har nu visat för första gången overt (‘de’ förhåller sig dock fortfarande covert), vad ‘de’ är kapabla/ie villiga att genomföra mot Människan. Och det var the last straw..

 • Att virusteorin aldrig blivit fullständigt bevisad är ett faktum och att denna pandemiagenda är en uppfinning av eliten finns det mängder av bevis för.
  Överbefolkningsteorin och att vi måste minska jordens befolkning har det propagerats för av den s k eliten under åtminstone 100 år.
  Det är dags för ett systemskifte där folket tar tillbaka sina fri- och rättigheter och återerövrar verklig demokrati.
  Sant är att vi måste se till att börja leva i samklang med vår jord och natur och inte skita ned den plats vi bor på men att jämställa detta med klimatagendan som till 99% är ett falsarium är ett stort misstag.

 • Hans Rosling hade några fantastiska föreläsningar med sina animerade grafer och hans kunnande på området kunde ingen bestrida.
  Han trodde inte på överbefolkning utan att ökat välstånd hos fattiga länder minskade behovet av stora barnkullar. Hans grafer visade på ökat välstånd för afrikaner, i de flesta områden, även om det går långsamt.

 • Överbefolkningsrisk är en myt, skapad av kabalen för att få total makt över planeten (ja, ‘de’ mördade Jfk). ‘de’ arbetar på parallella spår hela tiden för att avleda och förvilla, så inget kan härledas till ‘dem’. ‘deras’ ständiga krig är ett verktyg vilket gör att människor i sk 3e världen inte når upp till den socioek standard där de väljer att få 2-3 barn, bioattacker för att införa kontrollinstrument, fearmongering runt klimatet så folk skräms över till att använda el så ‘de’ kan behålla oljan till sina krig, pump n dump -08 som satte världen i finansiell gungning troligen bl a för att amerikanska folket och övr började förstå att ‘de’ låg bakom hela 11/9, co2 skandalen/hysterin trots att co2 gör planeten grönare pga att fotosyntesen behöver co2 som sedan absorberas i en naturlig progressiv cykel. ‘de’ är psykopater och controlfreaks och kan inte leva med att världen och människan är naturlig/går sin gilla gång, och därför bryter ‘de’ ständigt in och destruear. ‘de’ säger själva att ‘vi är destructors och vet inget annat sätt att agera på’. ‘de’ är inte många men ‘de’ har gillrat en cobweb där många har fastnat, min gissning är kanske 30milj. Bl a gör ‘de’ det via den sedan år 1750 infiltrerade ‘frimurarorganisationen’,, inte den yttre delen men de som tar sig ‘ända’ upp i den yttre delen ‘kan söka medlemskap i den inre’.. samt andra orgs. Den senaste given är att ‘de’ ska ha full kontroll över människans immunförsvar/-t cellsförsvar, dvs injektionerna ska ‘ersätta’ vårt immunförsvar och detta sker via pcrtestskrämsel där ‘de’ egentligen extraherar dna fr människor. Karey Mullis sa tydligt om sitt pcrtest att det iinte går att använda till ngt annat än att dnaextrahera, en månad senare ‘gick han bort’, Hans Rosling sa på sina föreläsningsturnes att överbefolkningsrisk är en myt, men att krigen måste ta slut, något halvår senare hade han ‘gått bort’. Jfk var inne på samma spår samt Usas statsfinansiella läge, han ‘gick bort’. Och åtskilliga andra.

  • Ja det man kallar virus finns i varje människa och tillsammans med bakterier i större antal än celler i kroppen. Dessa virus väntar på kommando från tankar/känslor för att skapa den verklighet som kroppen vill uppleva, därför kallas dessa endogena virus.
   Bruce Lipton: Tro, Dogmer och Biologi en bok värt att läsa.
   En annan bok som beskriver hur vårt sinne och invanda program påverkar vår sjukdomsbild är boken av Anita Moorjani: Döden gav mig Livet.
    
   Artikel handlar om vidskeplighet där dagens människa tror att ett ”virus” kan hoppa på henne utifrån och göra henne sjuk och den enda lösningen är att rätta till naturens och gudens ”misstag” genom sprutor m.m., människa känner sig maktlös och den enda lösningen är att skylla på andra och misstänkliggöra dem som smittbärare.
   Söndra och Härska. J

 • Detta med virus m.m. det är så det förhåller sig som beskrivs i artikel, men jag håller inte med att ”överbefolkning” skulle skapa ekologins kollaps. Låt mig förklara mina ståndpunkter:
   
  Jorden är ett kännande och levande väsen/varelse och tillåter till antal så många individer på denna klot som det är möjligt att ge en skapande, meningsfull, utvecklande, och berikande liv i välstånd.
   
  Några saker att iaktta. 
  Jorden expanderar till volym och omkrets.
   
  Dimitrij Mendelejevs periodiska systemet tillverkas hela tiden i jorden inre och tar aldrig slut. Bra exempel på detta är olja som felaktig kallas fossilt.
  I modern tid har vi som mänskligheten aldrig provat att göra och tillverka saker som håller typ livet ut. Fokus här måste ligga på att en människa är omgiven/skapar kvalitetsmateria för att ha tid och möjlighet att expandera inåt!
   
  Stoppar du i jorden ett frö får du hundrafalt tillbaka! Hungersnöd är konstgjort skapat.
   
  Slutligen vet vi att t.ex. Tesla kom med fria energier. Grunden till välstånd/andligt välstånd är energi, mat, och tak över huvudet gratis som en mänsklig rättighet!
  Varje individ enligt sin förmåga bidrar å andra sidan till helheten.
   
  Slutligen: Dagens situation är rädslans skapelse, det är trotts allt människor som gör och agerar så som manipulatörer vill. Det är människor som tar till vapen mot sin näste, inte manipulator. Istället för att se detta skyller man på dolda krafter, frimurare m.m. samtidigt som den är den gråa massan som skapar den värld vi lever i.
   
  Bara om vi lever i fred med oss själva och varandra i harmoni, kan vi skapa en yttre och inre välstånd! Vem kan i så fall styra en sådan människa? Vem kan bestämma över henne när hon vet vem hon är?

 • Att virusteorin aldrig blivit fullständigt bevisad är ett faktum och att denna pandemiagenda är en uppfinning av eliten finns det mängder av bevis för.
  Överbefolkningsteorin och att vi måste minska jordens befolkning har det propagerats för av den s k eliten under åtminstone 100 år.
  Det är dags för ett systemskifte där folket tar tillbaka sina fri- och rättigheter och återerövrar verklig demokrati.
  Sant är att vi måste se till att börja leva i samklang med vår jord och natur och inte skita ned den plats vi bor på men att jämställa detta med klimatagendan som till 99% är ett falsarium är ett stort misstag.

 • Låt naturen ha sin gång. Moder jord är självrensande, precis som människokroppen.

  Att injicera himlen för att påverka klimatet, att injicera mänskligheten för att påverka folkmängden, är det nödvändigt?

  För psykopater är det säkert logiskt.

  Maten manipuleras, vädret, hälsan, sanningen, livet självt.

  Jag har ingen aning om sprutorna orsakar död och elände, jag vet bara att jag aldrig kommer ta dom.

  Människan bjöd in TV i sina hem på 50 talet och har varit hypnotiserad sedan dess.

  Finns det en originell tanke där ute?

  Omnia Vincit Amor

 • Överbefolkningsrisk är en myt, skapad av kabalen för att få total makt över planeten (ja, ‘de’ mördade Jfk). ‘de’ arbetar på parallella spår hela tiden för att avleda och förvilla, så inget kan härledas till ‘dem’. ‘deras’ ständiga krig är ett verktyg vilket gör att människor i sk 3e världen inte når upp till den socioek standard där de väljer att få 2-3 barn, bioattacker för att införa kontrollinstrument, fearmongering runt klimatet så folk skräms över till att använda el så ‘de’ kan behålla oljan till sina krig, pump n dump -08 som satte världen i finansiell gungning troligen bl a för att amerikanska folket och övr började förstå att ‘de’ låg bakom hela 11/9, co2 skandalen/hysterin trots att co2 gör planeten grönare pga att fotosyntesen behöver co2 som sedan absorberas i en naturlig progressiv cykel. ‘de’ är psykopater och controlfreaks och kan inte leva med att världen och människan är naturlig/går sin gilla gång, och därför bryter ‘de’ ständigt in och destruear. ‘de’ säger själva att ‘vi är destructors och vet inget annat sätt att agera på’. ‘de’ är inte många men ‘de’ har gillrat en cobweb där många har fastnat, min gissning är kanske 30milj. Bl a gör ‘de’ det via den sedan år 1750 infiltrerade ‘frimurarorganisationen’,, inte den yttre delen men de som tar sig ‘ända’ upp i den yttre delen ‘kan söka medlemskap i den inre’.. samt andra orgs. Den senaste given är att ‘de’ ska ha full kontroll över människans immunförsvar/-t cellsförsvar, dvs injektionerna ska ‘ersätta’ vårt immunförsvar och detta sker via pcrtestskrämsel där ‘de’ egentligen extraherar dna fr människor. Karey Mullis sa tydligt om sitt pcrtest att det iinte går att använda till ngt annat än att dnaextrahera, en månad senare ‘gick han bort’, Hans Rosling sa på sina föreläsningsturnes att överbefolkningsrisk är en myt, men att krigen måste ta slut, något halvår senare hade han ‘gått bort’. Jfk var inne på samma spår samt Usas statsfinansiella läge, han ‘gick bort’. Och åtskilliga andra.

  • Ja det man kallar virus finns i varje människa och tillsammans med bakterier i större antal än celler i kroppen. Dessa virus väntar på kommando från tankar/känslor för att skapa den verklighet som kroppen vill uppleva, därför kallas dessa endogena virus.
   Bruce Lipton: Tro, Dogmer och Biologi en bok värt att läsa.
   En annan bok som beskriver hur vårt sinne och invanda program påverkar vår sjukdomsbild är boken av Anita Moorjani: Döden gav mig Livet.
    
   Artikel handlar om vidskeplighet där dagens människa tror att ett “virus” kan hoppa på henne utifrån och göra henne sjuk och den enda lösningen är att rätta till naturens och gudens “misstag” genom sprutor m.m., människa känner sig maktlös och den enda lösningen är att skylla på andra och misstänkliggöra dem som smittbärare.
   Söndra och Härska. J

 • Detta med virus m.m. det är så det förhåller sig som beskrivs i artikel, men jag håller inte med att “överbefolkning” skulle skapa ekologins kollaps. Låt mig förklara mina ståndpunkter:
   
  Jorden är ett kännande och levande väsen/varelse och tillåter till antal så många individer på denna klot som det är möjligt att ge en skapande, meningsfull, utvecklande, och berikande liv i välstånd.
   
  Några saker att iaktta. 
  Jorden expanderar till volym och omkrets.
   
  Dimitrij Mendelejevs periodiska systemet tillverkas hela tiden i jorden inre och tar aldrig slut. Bra exempel på detta är olja som felaktig kallas fossilt.
  I modern tid har vi som mänskligheten aldrig provat att göra och tillverka saker som håller typ livet ut. Fokus här måste ligga på att en människa är omgiven/skapar kvalitetsmateria för att ha tid och möjlighet att expandera inåt!
   
  Stoppar du i jorden ett frö får du hundrafalt tillbaka! Hungersnöd är konstgjort skapat.
   
  Slutligen vet vi att t.ex. Tesla kom med fria energier. Grunden till välstånd/andligt välstånd är energi, mat, och tak över huvudet gratis som en mänsklig rättighet!
  Varje individ enligt sin förmåga bidrar å andra sidan till helheten.
   
  Slutligen: Dagens situation är rädslans skapelse, det är trotts allt människor som gör och agerar så som manipulatörer vill. Det är människor som tar till vapen mot sin näste, inte manipulator. Istället för att se detta skyller man på dolda krafter, frimurare m.m. samtidigt som den är den gråa massan som skapar den värld vi lever i.
   
  Bara om vi lever i fred med oss själva och varandra i harmoni, kan vi skapa en yttre och inre välstånd! Vem kan i så fall styra en sådan människa? Vem kan bestämma över henne när hon vet vem hon är?

 • Låt naturen ha sin gång. Moder jord är självrensande, precis som människokroppen.

  Att injicera himlen för att påverka klimatet, att injicera mänskligheten för att påverka folkmängden, är det nödvändigt?

  För psykopater är det säkert logiskt.

  Maten manipuleras, vädret, hälsan, sanningen, livet självt.

  Jag har ingen aning om sprutorna orsakar död och elände, jag vet bara att jag aldrig kommer ta dom.

  Människan bjöd in TV i sina hem på 50 talet och har varit hypnotiserad sedan dess.

  Finns det en originell tanke där ute?

  Omnia Vincit Amor

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *