Är jorden överbefolkad och kommer ekosystemen att kollapsa år 2050?

publicerad 20 januari 2022
- Gästskribent

OPINION. Är den planerade pandemin, vaccinations agendan och det falska klimathotet en täckmantel för att adressera det verkliga hotet – att jorden är överbefolkad och att ekosystemen riskerar en irreversibel kollaps år 2050?

Text: Per Nordgren

När WHO i mars 2020 deklarerade att världen drabbats av en pandemi, förorsakad av ett virus som döptes till sars-cov-2, blev det min uppgift att undersöka och analysera hur pandemin skulle påverka vårt företag.

Då – för två år sedan, visste jag inget om virus och relaterade sjukdomar och hur de kunde påverka samhället, våra kunder och oss själva. Så här i efterhand är jag dock nöjd med det vi åstadkom. Vi hade identifierat att rädsla var det som styrde utvecklingen men själva viruset verkade inte särskilt farligt. Det hade ju knappt påträffats i Sverige vid den här tiden och vi koncentrerade oss därför på att informera våra kunder om det vi visste, och vilka relevanta åtgärder vi genomförde, allt för att alla skulle känna sig trygga. Och det fungerade.

Långt innan det började trilla omkull döda i Wuhan hade jag också insett att det mesta av vetenskap, historia och kultur var kontrollerad och styrd av systemet. Vi blir redan i småskolan anpassade efter en kubliknande värld där vi tror att gränserna för vår förmåga är bestämd, solid och ogenomtränglig.

Jag kommer också ihåg när jag för första gången fick höra att världen kontrolleras av ett människofientligt och kriminellt system. Det var 1963, kvällen efter att John F. Kennedy blivit skjuten, och jag var 10 år gammal. Min far, som var en känd lokal frimurare höll ett kort anförande vid köksbordet. Han sade att Kennedy var världens sista hopp som nu för alltid lämnat oss.

Nu återstod bara vägen mot misär, kriminalitet och girighet. Ingen kan förstås veta om Kennedy var det sista kortet i given, men han definierade de krafter som nu kramar ur det sista gudalikt mänskliga ur människosläktets medvetande.

Det var därför logiskt att jag redan från början var skeptiskt till det av media beskrivna förloppet med ett virus, en patogen partikel som påstås ha förmåga att till synes osynligt sprida sjukdomar över hela världen, nästan med blixtens hastighet.

En reflektion jag gjorde då var att om virus fungerar som det påstås, så måste ju människorna blivit utrotade sen länge. Men det är precis tvärtom, det finns 7,9 miljarder människor på jorden. Och år 2050, om inget drastiskt förändras, kommer det att finnas 16 miljarder.

En fullständigt omöjlig situation om man betänker att jordens resurser räcker till hälften av jordens befolkning idag, om målet är en någorlunda skälig levnadsnivå för alla.

Virusteorin

Man kan närma sig virusteorin på åtminstone tre sätt. Historiskt kunde jag se att en grupp engelska läkare omkring 1840 enades om att virus inte existerar. Virus betyder gift på latin och var ett uttryck för sjukdom där man inte kände till orsaken, man antog att patienten kommit i kontakt med ett (virus) gift, dock oklart vilket. Virus blev alltså ett samlande begrepp för att åskådliggöra när man inte kände till sjukdomars orsaker.

Jag hör ofta kunniga vänner, och de som säger sig vara ”vakna”, uttrycka sig med ett ”något måste det ju vara som får folk att dö, och om det inte är ett virus, förklara då vad det är!”

Tyvärr är min erfarenhet att efter ett sådant uttalande är det meningslöst att försöka få till en öppen diskussion om virus existens, eller så är jag en usel pedagog.

Vidare; 1852 började röster höras för att virus existerade och det dök upp studier under seklets senare hälft som idag anses av en del kritiker som falsifierade för att bekräfta virus existens, virusteorin förutsätter ju fortfarande det obevisade påståendet att det finns patogena partiklar i människor som sprids och som överför sjukdom.

Familjen Rockefeller såg tidigt affärsmöjligheterna med virus som verktyg och maktmedel. Rockefeller förstod att om man kunde skapa rädsla för virus och samtidigt bistå med botemedel, vaccinet, så skulle detta innebära nära obegränsad makt och ett evigt penningflöde till familjen. Som vi ser lyckades han väl. Och som min far sade, det blir de kriminella och giriga som kontrollerar och styr världen och folken får leva i misär.

Här kunde jag egentligen slutat, för både historiskt och politiskt (Rockefeller) visar det med all önskvärd tydlighet att virus är en konstruktion avsedd för att användas som verktyg i olika situationer av både företag, enskilda, regeringar och det militärindustriella komplexet.

Över 40 länder och ett otal institut har fått frågan om de kan visa upp bevis för att covid viruset existerar i en människas kropp. Samtliga, inklusive FHM, har svarat nekande, de har inga dokument eller handlingar som kan påvisa existensen av ett sars-cov-2 virus. Det virus som visas upp för allmänheten, och alla de så kallade mutationerna, finns bara i datorer.

Därför är det självklart omöjligt att skapa ett vaccin när man inte vet hur viruset ser ut, dess genetik och egenskaper.

Likaså bör man förstå att alla de skräckhistorier om bland annat spikproteiner och grafen vi får höra är genom en kontrollerad opposition, maskerad som alternativ media och alla andra möjliga som säger sig veta saker om virus, det är ren spekulation, för att inte säga humbug. Om vi tar grafen som exempel så skriver Kevin Galalae:

”What those invested in the climate change agenda fear most is the potential of graphene for carbon capture. That is why there are so many false stories about graphene being allegedly found in vaccines. Graphene nanoparticles have the potential to disrupt many industries and the competition does not like it that Europe is far ahead of anyone else in this respect.

Imagine what would happen to the decarbonization lobby if graphene nanostructures can be used to harness all greenhouse gases at source! All the trillions invested now in renewables will lead to zero benefits and therefore to zero profits. All green energy investments would be bankrupted overnight because burning fossil fuels becomes overnight environmentally friendly. See for yourself.”

Kevin Galalae (2018). Foto: John Rice
Kevin Galalae (2018). Foto: John Rice

Kevin Galalae

Kevin Galalae är en vetenskapsjournalist och aktivist som trots stort motstånd tagit upp och analyserat frågan i rubriken, allt handlar egentligen om att systemet, på sitt barbariska sätt, försöker förhindra en framtida total ekologisk kollaps.

För de av er som säger sig vara pålästa, förstår sammanhangen, och har vetenskaplig och juridisk status synes det som ett minimikrav att läsa den 116 sidor långa pdf:n som i min uppfattning är en skarp analys om vad som sker just nu, och vad vi måste fokusera på.

Vi måste inse att världen står inför en total katastrof om vi inte hanterar den själva utan låter systemet utrota oss godtyckligt, ta över våra tillgångar och förvandla människan till en digital robot, som en kollektiv slav i systemet.

Det är samma system som införde den människofientliga tekniken för att berika sig själva, som nu återigen låter de 0,01% berika sig på människors tillkortakommanden och död.

Artikeln av Kevin Galalae är bilagd som pdf. Önskar er alla lycka till med att skapa ett nytt system!

Text: Per Nordgren


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq