Nya data slår fast – Det är dags att blåsa av vaccineringskampanjen

publicerad 11 februari 2022
- Kerstin Unger-Salén
Covidvaccin. Foton: Dim Hou och John Cameron. Licens: Unsplash.com
Covidvaccin. Foton: Dim Hou och John Cameron. Licens: Unsplash.com
Covidvaccin. Foton: Dim Hou och John Cameron. Licens: Unsplash.com

ANALYS. Pfizer undanhåller dokument som visar en oroväckande ökning av allvarliga biverkningar från deras Covid-19-spruta. Referenser har efterfrågats till min föregående artikel och jag gör ett tillägg som stöder och ger bättre underlag för de synnerligen komprometterande uppgifter som pekar mot att Pfizer medvetet undanhöll väsentlig information.

Text: Kerstin Unger-Salén

Pfizer har med hjälp av FDA fortsatt att obstruera möjligheten för experter och lekmän att kunna få ta del av de undersökningar som låg till grund för beslutet att ge Pfizer villkorat tillstånd att sälja sin covidspruta.

Märk väl att denna rapport som dokumentet refererar till, avslutades redan den 30 april 2021 innan den stora vaccinationskampanjen rullades ut.

Pfizers hemlighållna rapport överensstämmer inte med det officiella faktablad de lämnade ut till myndigheter och sjukvården och som sedermera förmedlades till allmänheten. Många av de 100 plus ny-listade biverkningar som nu kommit till vår kännedom visar på långvariga hälsorisker.

Det berömda dokumentet har nyligen lämnats ut efter att läkare, och professorer, samt fristående journalister begärt att få fram rapporten med hjälp av den amerikanska domstolen och med åberopande av Freedom Of Information.

Rapporten finns publicerad på åtskilliga websidor och är tillgänglig för allmänheten:
5.3.6 Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports of PF-07302048 (BNT162B2) 28 Feb 2021

Guy Hatchard är en journalist som har publicerat ett antal artiklar i Daily Telegraph, Nya Zealand och i the Santa Clara Mail. Han skriver:

“Many of the new 100+ listed new adverse event types now released by Pfizer in this 38 page document pose long term risks to health. Until very recently, the document was being withheld by Pfizer who maintained it should be kept confidential. There is a strong possibility that very large numbers of New Zealanders will suffer long term injury as a result.”

Det allvarliga i allt detta är att regeringar och hälsomyndigheter inte haft tillgång till sanningen av vad Pfizer visste redan då om allvarliga biverkningar.

Man beslöt att världens befolkning skulle ta denna spruta men underlaget för ett sådant radikalt beslut var allt annat en fullständigt. Man var naiva nog att lita på de uppgifter som ”vaccin” producenten Pfizer uppgivit. Men, tänker man efter, sen när skulle någon ha tilltro till ett läkemedelsföretag vars bakgrundshistoria är plågat av kriminellt beteende på högsta nivå?

Det är bara att ta del av hur många miljardbelopp Pfizer redan tvingats betala ut i böter och skadestånd (se referenser nedan). Man undanhöll information om väl kända biverkningar för sin egen vinnings skull. Utan några som helst skrupler. Och de fortsätter. Pfizer tillsammans med FDA:s hjälp, försöker kontinuerligt försinka utelämnande av de data som låg till grund för godkännandet av Pfizers Comirnaty. Peter Doshi, ansvarig utgivare för den prestigefyllda läkarjournalen British Medical Journal, påtalar hur de saboterar ett transparent beslutsförfarande

Han är nämligen en av dem som försöker få fram dessa dokument.

Överhuvudtaget är det fel att myndigheter, EU och Läkemedelsverket endast förlitar sig på de uppgifter som ”vaccin” producenten lämnat in. Regering och myndigheter borde göra egna undersökningar innan de gör sina rekommendationer som kan ha vittgående konsekvenser för människors hälsa.

Dr Robert Malone:

”By injecting a child with the COVID vaccine, a viral gene will be injected into your children’s cells.”He said:“This gene forces your child’s body to make toxic spike proteins. These proteins often cause permanent damage in children’s critical organs, including their brain, nervous system, heart and blood vessels, and their reproductive system. And this vaccine can trigger fundamental changes to the immune system. Once this damage occurs, it’s irreparable.

Jag har också svårt att tro att regering och myndigheter idag inte skulle känna till de över en miljon anmälningar om biverkningar som lämnats in till VAERS, varav 56,2% härleds till Pfizer.  I USA:s senat har man hållit åtskilliga ”experthearings” med professorer, läkare och sjuksköterskor som fått berätta om alla de oegentligheter som omger COVID beslut, alltifrån brist på prevention eller omedelbar behandling av COVID hemma, så patienten slipper hamnar på sjukhus, eller oviljan att hjälpa dem som fått allvarliga biverkningssymtom av sprutan.

Det kunde man gjort i Sverige också.

På Vårdguidens hemsida visar man dock inga bekymmer för att så många anmälningar inkommit. Man är mera mån om att allmänheten och framför allt ungdomar ska invaggas i en (falsk) trygghet att covidsprutan är helt ofarlig. Fastän experter inklusive CDC har påtalat flertalet anmälningar om myorkardit som följd av COVID sprutan.

Så här väljer Vårdguiden att beskriva ev. biverkningar, under titeln; Så mår jag efteråt.”

”Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har vaccinerat dig. Du kan också känna dig frusen, må illa, få feber eller ont i lederna och musklerna. Det kallas för biverkningar och är vanligt hos barn och vuxna som har fått vaccin mot covid-19. Besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till två dygn. Du kan ta receptfria läkemedel om du har ont eller mot febern, om det behövs.”

Sen fortsätter de

”Ovanliga biverkningar av vaccinet. Några få personer har fått ovanliga biverkningar. Några yngre personer har fått hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation. De går oftast över av sig själv, även om man kan behöva vara inlagd på sjukhus i några dagar.”

Jämför Vårdguidens överslätande beskrivning med hur ”The Myocarditis Foundation” beskriver sjukdomen:

”Myokardit orsakar en inflammation av hjärtmuskeln. Inflammationen förstorar och försvagar hjärtat, förorsakar ärrvävnad och tvingar den att arbeta hårdare för att cirkulera blodet och syret i kroppen.

Myokardit orsakas ofta hos unga atleter och professionella sportspersoner med den största risken från puberteten och fram till 30 års åldern. Den drabbar unga män dubbelt så ofta som kvinnor.” – Myocarditis is the 3rd leading cause of Sudden Death in children and young adults

Enligt CDC hamnar 96 % av dem som fått hjärtskador efter COVID sprutan, och som är under 30 år, på sjukhus.  Enligt Mayokliniken har barn och ungdomar som drabbats av myokardit en dålig prognos och det kan dröja upp till 6 till tolv år innan de måste göra en hjärttransplantation.

Det finns ingen anledning för Vårdguiden att förringa allvaret med myokardit. Än mindre att ljuga och barn och ungdomar skulle aldrig rekommenderats ta sprutan och alla borde slippa vaccinpass. Det kan inte vara legalt att diskrimera människor för att de inte vill utsätta sig för en experimentell spruta.

Senast idag läser jag om en 26-årig man i USA som dog 4 dagar efter den tredje sprutan. Man beslöt göra en autopsi och där konstaterades att han dog av myokardit förorsakad av Pfizers covidspruta. Läs The Defender där man intervjuat Joseph Keatings föräldrar från South Dakota.

Mörkläggning och brist på transparens genomsyrar regering och myndigheters covidinformation

Regeringen vill inte ens låta coronakommissionen ta del av underlag som ingår i regeringens pandemihantering, vilket bland annat innefattar Krishanteringskansliets minnesanteckningar från möten mellan berörda statssekreterare.

Här finns ett antal hundar begravda. Man säger att det bara finns anteckningar men det måste ju föras protokoll som senare godkänns. Annars finns det ju noll insyn…

Ett annat exempel är så flagrant att man baxnar. Bloggaren ”Leifs Värld” redogör på youtube hur Etikprövningsmyndigheten försökte stoppa en stor randomiserad forskningsstudiestudie där man skulle jämföra effektivitet och säkerhet mellan Pfizer, Astra Zeneca och Moderna.

Deras motivering till avslag var att resultaten av studien skulle kunna ”minska tilltron till myndigheter” samt ”minska folks benägenhet att vilja vaccinera sig.” Ja, kanske är det förståeligt att folk har rätt att tveka till vaccination om sprutan inte visar sig effektiv eller säker. Det är liksom ingen självklarhet att folk ska vaccinera sig oavsett om sprutan är riskfylld eller inte. Man vill tydligen att folk bara ska lita blint på auktoriteter.

Myndighetens beslut överklagades emellertid och forskarna fick rätt, men då träder Läkemedelsverket in och sågar projektet. De påpekar att undersökningen skulle kunna minska vaccinationsviljan och att det skulle vara något fel på själva metodiken.

Uppenbarligen har man stora farhågor för att utkomsten av forskningsstudien inte skulle bli fördelaktig och då väljer man att förhindra en seriös utvärdering. Så agerar maktfullkomliga myndigheter. Nu blir alltså undersökningen inte av. Tack vare Läkemedelsverket.

Det synsätt som förmedlas av myndigheterna visar på ett förakt för människors integritet och medbestämmanderätt. De visar brist på respekt för människors rättmätiga behov att få en allsidig, objektiv information innan de fattar beslut att till att göra en medicinsk intervention.

Den som skrev under för Läkemedelsverkets räkning är Gunilla Andrew Nielsen, en person som jobbat många år på Astra Zeneca innan svängdörrarna öppnade sig till Läkemedelsverket. Om inte detta är jäv så inte vet jag. Hela systemet är riggat och korrumperat. Det är myndigheternas egna agerande som undergräver allmänhetens tilltro, inte en faktabaserad randomiserad undersökning. Det har gått alldeles för långt.

Inte heller fanns det några säkerhetsstudier för gravida och lakterande kvinnor när man gav order om massvaccinering. Man rekommenderade sprutan till dem trots att studierna inte kom igång förrän i februari 2021 och inte kommer avslutas förrän år 2023.

  • Hur många kvinnor har fått missfall?
  • Förlängd menstruationscykel?
  • Var är redovisningen av detta på Vårdguiden?

MRNA-tekniken har aldrig använts i ett vaccin förut, och den som tagit fram denna teknik. Dr Robert Malone går nu främst i leden för att varna för mRNA-sprutans bristande säkerhet och han avråder barn och ungdomar att ta sprutan. När vill man börja lyssna? Förtroendet för hälsovården har aldrig varit så låg och värre blir det allteftersom avslöjandena duggar in.

Lena Hallengren: Var är dom? (de ovaccinerade). Foto: SVT1 Rapport, 23 december 2021
Lena Hallengren: Var är dom? (de ovaccinerade). Foto: SVT1 Rapport, 23 december 2021

Det måste bli ett slut på vaccineringskampanjen

Omricon kan vara räddningsplankan som gör att man kan lägga ner vaccineringskampanjen. Omicron tycks inte vara allvarligare än en vanlig influensa eller förkylning, och smittspridningen, enligt senaste forskningsstudier, är tydligen värst hos de som redan tagit sprutan. Ju mer sprutor man tagit desto större sannolikhet att bli sjuk igen (det framgår av expertis under senatsförhören i USA jag tidigare nämnde).

Det är dags att blåsa av vaccineringskampanjen. Låt oss slippa bli genetiskt modifierade. Stäng av frysapparaterna som Pfizer-sprutan förvaras i och börja spara el. Framför allt, gör självständiga, egna mikroskopiska laboratorieundersökningar om vad sprutvätskan verkligen innehåller.

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice