Nya data slår fast – Det är dags att blåsa av vaccineringskampanjen

publicerad 11 februari 2022
- Kerstin Unger-Salén
Covidvaccin. Foton: Dim Hou och John Cameron. Licens: Unsplash.com
Covidvaccin. Foton: Dim Hou och John Cameron. Licens: Unsplash.com
Covidvaccin. Foton: Dim Hou och John Cameron. Licens: Unsplash.com

ANALYS. Pfizer undanhåller dokument som visar en oroväckande ökning av allvarliga biverkningar från deras Covid-19-spruta. Referenser har efterfrågats till min föregående artikel och jag gör ett tillägg som stöder och ger bättre underlag för de synnerligen komprometterande uppgifter som pekar mot att Pfizer medvetet undanhöll väsentlig information.

Text: Kerstin Unger-Salén

Pfizer har med hjälp av FDA fortsatt att obstruera möjligheten för experter och lekmän att kunna få ta del av de undersökningar som låg till grund för beslutet att ge Pfizer villkorat tillstånd att sälja sin covidspruta.

Märk väl att denna rapport som dokumentet refererar till, avslutades redan den 30 april 2021 innan den stora vaccinationskampanjen rullades ut.

Pfizers hemlighållna rapport överensstämmer inte med det officiella faktablad de lämnade ut till myndigheter och sjukvården och som sedermera förmedlades till allmänheten. Många av de 100 plus ny-listade biverkningar som nu kommit till vår kännedom visar på långvariga hälsorisker.

Det berömda dokumentet har nyligen lämnats ut efter att läkare, och professorer, samt fristående journalister begärt att få fram rapporten med hjälp av den amerikanska domstolen och med åberopande av Freedom Of Information.

Rapporten finns publicerad på åtskilliga websidor och är tillgänglig för allmänheten:
5.3.6 Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports of PF-07302048 (BNT162B2) 28 Feb 2021

Guy Hatchard är en journalist som har publicerat ett antal artiklar i Daily Telegraph, Nya Zealand och i the Santa Clara Mail. Han skriver:

“Many of the new 100+ listed new adverse event types now released by Pfizer in this 38 page document pose long term risks to health. Until very recently, the document was being withheld by Pfizer who maintained it should be kept confidential. There is a strong possibility that very large numbers of New Zealanders will suffer long term injury as a result.”

Det allvarliga i allt detta är att regeringar och hälsomyndigheter inte haft tillgång till sanningen av vad Pfizer visste redan då om allvarliga biverkningar.

Man beslöt att världens befolkning skulle ta denna spruta men underlaget för ett sådant radikalt beslut var allt annat en fullständigt. Man var naiva nog att lita på de uppgifter som ”vaccin” producenten Pfizer uppgivit. Men, tänker man efter, sen när skulle någon ha tilltro till ett läkemedelsföretag vars bakgrundshistoria är plågat av kriminellt beteende på högsta nivå?

Det är bara att ta del av hur många miljardbelopp Pfizer redan tvingats betala ut i böter och skadestånd (se referenser nedan). Man undanhöll information om väl kända biverkningar för sin egen vinnings skull. Utan några som helst skrupler. Och de fortsätter. Pfizer tillsammans med FDA:s hjälp, försöker kontinuerligt försinka utelämnande av de data som låg till grund för godkännandet av Pfizers Comirnaty. Peter Doshi, ansvarig utgivare för den prestigefyllda läkarjournalen British Medical Journal, påtalar hur de saboterar ett transparent beslutsförfarande

Han är nämligen en av dem som försöker få fram dessa dokument.

Överhuvudtaget är det fel att myndigheter, EU och Läkemedelsverket endast förlitar sig på de uppgifter som ”vaccin” producenten lämnat in. Regering och myndigheter borde göra egna undersökningar innan de gör sina rekommendationer som kan ha vittgående konsekvenser för människors hälsa.

Dr Robert Malone:

”By injecting a child with the COVID vaccine, a viral gene will be injected into your children’s cells.”He said:“This gene forces your child’s body to make toxic spike proteins. These proteins often cause permanent damage in children’s critical organs, including their brain, nervous system, heart and blood vessels, and their reproductive system. And this vaccine can trigger fundamental changes to the immune system. Once this damage occurs, it’s irreparable.

Jag har också svårt att tro att regering och myndigheter idag inte skulle känna till de över en miljon anmälningar om biverkningar som lämnats in till VAERS, varav 56,2% härleds till Pfizer.  I USA:s senat har man hållit åtskilliga ”experthearings” med professorer, läkare och sjuksköterskor som fått berätta om alla de oegentligheter som omger COVID beslut, alltifrån brist på prevention eller omedelbar behandling av COVID hemma, så patienten slipper hamnar på sjukhus, eller oviljan att hjälpa dem som fått allvarliga biverkningssymtom av sprutan.

Det kunde man gjort i Sverige också.

På Vårdguidens hemsida visar man dock inga bekymmer för att så många anmälningar inkommit. Man är mera mån om att allmänheten och framför allt ungdomar ska invaggas i en (falsk) trygghet att covidsprutan är helt ofarlig. Fastän experter inklusive CDC har påtalat flertalet anmälningar om myorkardit som följd av COVID sprutan.

Så här väljer Vårdguiden att beskriva ev. biverkningar, under titeln; Så mår jag efteråt.”

”Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har vaccinerat dig. Du kan också känna dig frusen, må illa, få feber eller ont i lederna och musklerna. Det kallas för biverkningar och är vanligt hos barn och vuxna som har fått vaccin mot covid-19. Besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till två dygn. Du kan ta receptfria läkemedel om du har ont eller mot febern, om det behövs.”

Sen fortsätter de

”Ovanliga biverkningar av vaccinet. Några få personer har fått ovanliga biverkningar. Några yngre personer har fått hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation. De går oftast över av sig själv, även om man kan behöva vara inlagd på sjukhus i några dagar.”

Jämför Vårdguidens överslätande beskrivning med hur ”The Myocarditis Foundation” beskriver sjukdomen:

”Myokardit orsakar en inflammation av hjärtmuskeln. Inflammationen förstorar och försvagar hjärtat, förorsakar ärrvävnad och tvingar den att arbeta hårdare för att cirkulera blodet och syret i kroppen.

Myokardit orsakas ofta hos unga atleter och professionella sportspersoner med den största risken från puberteten och fram till 30 års åldern. Den drabbar unga män dubbelt så ofta som kvinnor.” – Myocarditis is the 3rd leading cause of Sudden Death in children and young adults

Enligt CDC hamnar 96 % av dem som fått hjärtskador efter COVID sprutan, och som är under 30 år, på sjukhus.  Enligt Mayokliniken har barn och ungdomar som drabbats av myokardit en dålig prognos och det kan dröja upp till 6 till tolv år innan de måste göra en hjärttransplantation.

Det finns ingen anledning för Vårdguiden att förringa allvaret med myokardit. Än mindre att ljuga och barn och ungdomar skulle aldrig rekommenderats ta sprutan och alla borde slippa vaccinpass. Det kan inte vara legalt att diskrimera människor för att de inte vill utsätta sig för en experimentell spruta.

Senast idag läser jag om en 26-årig man i USA som dog 4 dagar efter den tredje sprutan. Man beslöt göra en autopsi och där konstaterades att han dog av myokardit förorsakad av Pfizers covidspruta. Läs The Defender där man intervjuat Joseph Keatings föräldrar från South Dakota.

Mörkläggning och brist på transparens genomsyrar regering och myndigheters covidinformation

Regeringen vill inte ens låta coronakommissionen ta del av underlag som ingår i regeringens pandemihantering, vilket bland annat innefattar Krishanteringskansliets minnesanteckningar från möten mellan berörda statssekreterare.

Här finns ett antal hundar begravda. Man säger att det bara finns anteckningar men det måste ju föras protokoll som senare godkänns. Annars finns det ju noll insyn…

Ett annat exempel är så flagrant att man baxnar. Bloggaren ”Leifs Värld” redogör på youtube hur Etikprövningsmyndigheten försökte stoppa en stor randomiserad forskningsstudiestudie där man skulle jämföra effektivitet och säkerhet mellan Pfizer, Astra Zeneca och Moderna.

Deras motivering till avslag var att resultaten av studien skulle kunna ”minska tilltron till myndigheter” samt ”minska folks benägenhet att vilja vaccinera sig.” Ja, kanske är det förståeligt att folk har rätt att tveka till vaccination om sprutan inte visar sig effektiv eller säker. Det är liksom ingen självklarhet att folk ska vaccinera sig oavsett om sprutan är riskfylld eller inte. Man vill tydligen att folk bara ska lita blint på auktoriteter.

Myndighetens beslut överklagades emellertid och forskarna fick rätt, men då träder Läkemedelsverket in och sågar projektet. De påpekar att undersökningen skulle kunna minska vaccinationsviljan och att det skulle vara något fel på själva metodiken.

Uppenbarligen har man stora farhågor för att utkomsten av forskningsstudien inte skulle bli fördelaktig och då väljer man att förhindra en seriös utvärdering. Så agerar maktfullkomliga myndigheter. Nu blir alltså undersökningen inte av. Tack vare Läkemedelsverket.

Det synsätt som förmedlas av myndigheterna visar på ett förakt för människors integritet och medbestämmanderätt. De visar brist på respekt för människors rättmätiga behov att få en allsidig, objektiv information innan de fattar beslut att till att göra en medicinsk intervention.

Den som skrev under för Läkemedelsverkets räkning är Gunilla Andrew Nielsen, en person som jobbat många år på Astra Zeneca innan svängdörrarna öppnade sig till Läkemedelsverket. Om inte detta är jäv så inte vet jag. Hela systemet är riggat och korrumperat. Det är myndigheternas egna agerande som undergräver allmänhetens tilltro, inte en faktabaserad randomiserad undersökning. Det har gått alldeles för långt.

Inte heller fanns det några säkerhetsstudier för gravida och lakterande kvinnor när man gav order om massvaccinering. Man rekommenderade sprutan till dem trots att studierna inte kom igång förrän i februari 2021 och inte kommer avslutas förrän år 2023.

 • Hur många kvinnor har fått missfall?
 • Förlängd menstruationscykel?
 • Var är redovisningen av detta på Vårdguiden?

MRNA-tekniken har aldrig använts i ett vaccin förut, och den som tagit fram denna teknik. Dr Robert Malone går nu främst i leden för att varna för mRNA-sprutans bristande säkerhet och han avråder barn och ungdomar att ta sprutan. När vill man börja lyssna? Förtroendet för hälsovården har aldrig varit så låg och värre blir det allteftersom avslöjandena duggar in.

Lena Hallengren: Var är dom? (de ovaccinerade). Foto: SVT1 Rapport, 23 december 2021
Lena Hallengren: Var är dom? (de ovaccinerade). Foto: SVT1 Rapport, 23 december 2021

Det måste bli ett slut på vaccineringskampanjen

Omricon kan vara räddningsplankan som gör att man kan lägga ner vaccineringskampanjen. Omicron tycks inte vara allvarligare än en vanlig influensa eller förkylning, och smittspridningen, enligt senaste forskningsstudier, är tydligen värst hos de som redan tagit sprutan. Ju mer sprutor man tagit desto större sannolikhet att bli sjuk igen (det framgår av expertis under senatsförhören i USA jag tidigare nämnde).

Det är dags att blåsa av vaccineringskampanjen. Låt oss slippa bli genetiskt modifierade. Stäng av frysapparaterna som Pfizer-sprutan förvaras i och börja spara el. Framför allt, gör självständiga, egna mikroskopiska laboratorieundersökningar om vad sprutvätskan verkligen innehåller.

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jag läser idag i svensk press ny propaganda från gates-who som sprider lögnen att 2 av 3 iAfrika haft c19. Att infektion och dödsfall har väsentligt lägre siffror än i väst beror troligen på att man sedan länge använt Ivermectin mot malaria. Nobelprisbelönta mirakelmedicinen lär också vara verksamt mot 21 olika virus, däribland sars2. När ska Sverige vakna?

 • Jag läser idag i svensk press ny propaganda från gates-who som sprider lögnen att 2 av 3 iAfrika haft c19. Att infektion och dödsfall har väsentligt lägre siffror än i väst beror troligen på att man sedan länge använt Ivermectin mot malaria. Nobelprisbelönta mirakelmedicinen lär också vara verksamt mot 21 olika virus, däribland sars2. När ska Sverige vakna?

 • Om D3 skulle vara rena giftet skulle media, regeringar över världen rekommendera dessa med samma logik som de rekommenderar de så kallade och populära vaccinera.

   • Det är som Anders skriver dosen som gör giftet. Uppskattar dina inlägg (fortsätt) och synpunkter: allt skall gå att diskutera, vända och vrida på; det är så vi kommer framåt till skillnad från dogmer, ideologi och frågeförbud.

   • Jag tar stora mängder kosttillskott, vitaminer (halva alfabetet) protein, aminosyror, keratin (eller Creatine Monohydrate) glutamin samt agmatin, annars skulle jag inte så ut som jag gör på bilden. Mår strålande bra, är oerhört stark samt uthållig som få är i min ålder. 

    • Det egna välmåendet är för en själv en bättre markör än vad någon annan påstår. Sen är det ingen som undslipper döden men det kan vara schyst att vara mindre sjuk på vägen dit.

    • glad att du mår bra (måste erkänna att jag trodde din bild var photoshoppad, hah). enda tillskotten jag numera (sen jag slutade med råttgift) tillåter i min kropp är torkade örter. testade shilajit för ett tag sen och det var lite häftigt, tror jag ska testa igen..

     jag är av filosofin att mycket av våra hälsoproblem beror snarare på att vi stoppar i oss för mycket, än för lite. och framförallt att vi stoppar i oss fel saker, som inte är kompatibla med kroppen. vilket innebär att skräp samlas upp och kroppsliga funktioner, såsom näringsupptagning försämras. inte minst genom beläggningar i tarmar, och framförallt genom lymfatisk förstoppning, som innebär att kroppens avloppssystem för att ta hand om cellernas egna avfallsprodukter stagnerar.

     så jag tror mer på städning än på stimulation.

     • Håller med. Fastar årligen (enbart på filtrerat vatten) i fem dagar och i år blir sju dagar. Så fort våren kommer med solljuset skippar jag D3, solar så mycket det bara går.

     • Hej Karl Magnus!

      Nu tycker jag att du säger väldigt viktiga saker – och jag vill be om ursäkt till både dig och Douglas för mina rätt hårda angrepp i diskussionen.

      Jag har tyvärr lätt att bli tvärilsk ibland. Jag jobbar på det och det har blivit bättre med åren. Om jag inte blir tagen av daga och får fortsätta att inta livsviktig glädje, hopp, solstrålning, nyttig föda mm, så hoppas jag att ha blivit något mera saktmodig när jag fyllt hundra.
      🙂

      Du, Karl Magnus har sannerligen rätt när det gäller din hälsofilosofi om rening och måttlighet, men vi behöver se till att vi inte blir sjuka på grund av allvarliga brister. Våra jordar är utarmade genom övergödning, kemiska växtgifter – och att de aldrig får vila. I Moseböckerna ges instruktioner som fortfarande är enormt viktiga. Ett exempel: Jorden ska ligga i träda vart sjunde år.

      Fotot på mig är äkta och taget av min kära granne Yvonne Lagman i våras. Hon är en jätteskicklig fotograf och fick min fula nuna att se betydligt bättre ut än i verkligheten, utan fotoshop eller annan modifiering.

      • det är lugnt Hans, no hard feelings!

       ja det är sannerligen ett bekymmersamt läge vi befinner oss i här på jorden. alldeles för många som inte bryr sig om (de långtgående) konsekvenserna av sina handlingar, och bara är ute efter snabb vinning, och som inte drar sig för att utnyttja och lura människor. för att inte tala om hänsynslösheten mot resten av världens levande varelser.

       därför gick mina varningssignaler igång när jag fick reda på kolekalciferols kommersiella framgång som smådjursgift. kanske jag överreagerat lite, men jag har en tendens att gå till extremer.

       är tämligen skeptisk mot alla nya mirakelmedel och preparat som dyker upp, och som någon tjänar stora pengar på. och lite arg på mig själv för att jag lät mig dras med i det hela.

       men, vi lever och vi lär, och det finns väl större problem än det här.

       • Tack, Karl Magnus, för detta så glädjande svar!

        Jag tolkar kommentarerna på denna tråd som att vi som diskuterar här uppskattar din kritiska inställning.

        Signaturerna “Douglas” och “Tors vrede” förstod det nog direkt.

        Visst är det fantastiskt med denna oas, Newsvoice, i en öken av Likströmmad Media – där prisbelönta, bortklemade, soffsittande, rörigt eniga “Experter” leker ryggdunkar-leken inför TV-tittarna!

     • Now you talking. Äter själv bara en måltid per dygn och är noga med vad den innehåller. Likaså har jag valt bort mer än vad jag tillför. Men en lagom nivå av D3 är troligtvis en bidragande orsak till att jag väldigt sällan är förkyld. Senast var en tredagars för 6-7 år sedan. Men det här är väl mer anekdotiskt än vetenskapligt bevisat. Men whatever floats my boat. Hälsogrejen är en komplex sak där man får labbråtta sig fram på egen hand.

      • Ja, vi får labbråtta oss fram och utbyta erfarenheter.

       För nästan fyra år sedan, sommaren 2018, hade vi en enorm värmebölja med torka och temperaturer upp mot fyrtio grader mitt i sommaren. Mycket var brunt, vissnat och dött i naturen.

       Framåt hösten kom regn – och plötsligt grönskade allt!

       Jag har fått information från människor som vuxit upp i Medelhavsländerna att samma sak inträffar där efter lång torka.

       När det förlösande regnet kommer grönskar allt som om det aldrig hade varit någon torka.

       Samma naurens under tycks återspeglas i våra kroppar.

       Efter renande fasta blomstrar allt i kroppen.

       Kroppens organ krymper under fastan för att sedan förnyas och byggas upp på nytt.

      • Fan vad folk är friska här. Fick en envis hosta som inte gav sig iväg förrän efter två veckor, sedan en släng igen… Inga tunga symtom direkt men ändå. Detta var under förra året.

       Sedan jag började med KS och alla vitaminer (fem år sedan) har jag aldrig varit så fri från de årliga influenserna. Det har varit fantastiskt att slippa feberyra badande i svett.

     • Då ska du testa Agmatin, Gosse… Det är grejer det. Det började som en tillsats för gymgossar då man får bra pump av det. Senare visade det sig vara oroligt effektivt mot depression och missbruk. Big Pharma upptäckte detta och lobbade för att begrava det i en evighetsutredning om det skulle klassas som föda? Det är således förbjudet inom EU men går utmärkt att beställa från USA. Massor av vittnesmål om att det är så mycket effektivare än alla beroendeframkallande lyckopiller tillsammans. Det är inte beroendeframkallande och ofarligt att inta. Verkar på stubinen. Finns en artikel på PubMed här: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30764678/ och här: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28786346/   
      men bäst här: https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/28302445/

      Vid långvarig stress (ångest är inget annat än koncentrerad stress) kan man riskera att skada dopaminreceptorerna i frontalloben. Agmatin är själva förstadiet till återuppbyggnad av receptorerna. Säger väl allt.

 • Om D3 skulle vara rena giftet skulle media, regeringar över världen rekommendera dessa med samma logik som de rekommenderar de så kallade och populära vaccinera.

   • Det är som Anders skriver dosen som gör giftet. Uppskattar dina inlägg (fortsätt) och synpunkter: allt skall gå att diskutera, vända och vrida på; det är så vi kommer framåt till skillnad från dogmer, ideologi och frågeförbud.

   • Jag tar stora mängder kosttillskott, vitaminer (halva alfabetet) protein, aminosyror, keratin (eller Creatine Monohydrate) glutamin samt agmatin, annars skulle jag inte så ut som jag gör på bilden. Mår strålande bra, är oerhört stark samt uthållig som få är i min ålder. 

    • Det egna välmåendet är för en själv en bättre markör än vad någon annan påstår. Sen är det ingen som undslipper döden men det kan vara schyst att vara mindre sjuk på vägen dit.

    • glad att du mår bra (måste erkänna att jag trodde din bild var photoshoppad, hah). enda tillskotten jag numera (sen jag slutade med råttgift) tillåter i min kropp är torkade örter. testade shilajit för ett tag sen och det var lite häftigt, tror jag ska testa igen..

     jag är av filosofin att mycket av våra hälsoproblem beror snarare på att vi stoppar i oss för mycket, än för lite. och framförallt att vi stoppar i oss fel saker, som inte är kompatibla med kroppen. vilket innebär att skräp samlas upp och kroppsliga funktioner, såsom näringsupptagning försämras. inte minst genom beläggningar i tarmar, och framförallt genom lymfatisk förstoppning, som innebär att kroppens avloppssystem för att ta hand om cellernas egna avfallsprodukter stagnerar.

     så jag tror mer på städning än på stimulation.

     • Håller med. Fastar årligen (enbart på filtrerat vatten) i fem dagar och i år blir sju dagar. Så fort våren kommer med solljuset skippar jag D3, solar så mycket det bara går.

     • Hej Karl Magnus!

      Nu tycker jag att du säger väldigt viktiga saker – och jag vill be om ursäkt till både dig och Douglas för mina rätt hårda angrepp i diskussionen.

      Jag har tyvärr lätt att bli tvärilsk ibland. Jag jobbar på det och det har blivit bättre med åren. Om jag inte blir tagen av daga och får fortsätta att inta livsviktig glädje, hopp, solstrålning, nyttig föda mm, så hoppas jag att ha blivit något mera saktmodig när jag fyllt hundra.
      🙂

      Du, Karl Magnus har sannerligen rätt när det gäller din hälsofilosofi om rening och måttlighet, men vi behöver se till att vi inte blir sjuka på grund av allvarliga brister. Våra jordar är utarmade genom övergödning, kemiska växtgifter – och att de aldrig får vila. I Moseböckerna ges instruktioner som fortfarande är enormt viktiga. Ett exempel: Jorden ska ligga i träda vart sjunde år.

      Fotot på mig är äkta och taget av min kära granne Yvonne Lagman i våras. Hon är en jätteskicklig fotograf och fick min fula nuna att se betydligt bättre ut än i verkligheten, utan fotoshop eller annan modifiering.

      • det är lugnt Hans, no hard feelings!

       ja det är sannerligen ett bekymmersamt läge vi befinner oss i här på jorden. alldeles för många som inte bryr sig om (de långtgående) konsekvenserna av sina handlingar, och bara är ute efter snabb vinning, och som inte drar sig för att utnyttja och lura människor. för att inte tala om hänsynslösheten mot resten av världens levande varelser.

       därför gick mina varningssignaler igång när jag fick reda på kolekalciferols kommersiella framgång som smådjursgift. kanske jag överreagerat lite, men jag har en tendens att gå till extremer.

       är tämligen skeptisk mot alla nya mirakelmedel och preparat som dyker upp, och som någon tjänar stora pengar på. och lite arg på mig själv för att jag lät mig dras med i det hela.

       men, vi lever och vi lär, och det finns väl större problem än det här.

       • Tack, Karl Magnus, för detta så glädjande svar!

        Jag tolkar kommentarerna på denna tråd som att vi som diskuterar här uppskattar din kritiska inställning.

        Signaturerna “Douglas” och “Tors vrede” förstod det nog direkt.

        Visst är det fantastiskt med denna oas, Newsvoice, i en öken av Likströmmad Media – där prisbelönta, bortklemade, soffsittande, rörigt eniga “Experter” leker ryggdunkar-leken inför TV-tittarna!

     • Now you talking. Äter själv bara en måltid per dygn och är noga med vad den innehåller. Likaså har jag valt bort mer än vad jag tillför. Men en lagom nivå av D3 är troligtvis en bidragande orsak till att jag väldigt sällan är förkyld. Senast var en tredagars för 6-7 år sedan. Men det här är väl mer anekdotiskt än vetenskapligt bevisat. Men whatever floats my boat. Hälsogrejen är en komplex sak där man får labbråtta sig fram på egen hand.

      • Ja, vi får labbråtta oss fram och utbyta erfarenheter.

       För nästan fyra år sedan, sommaren 2018, hade vi en enorm värmebölja med torka och temperaturer upp mot fyrtio grader mitt i sommaren. Mycket var brunt, vissnat och dött i naturen.

       Framåt hösten kom regn – och plötsligt grönskade allt!

       Jag har fått information från människor som vuxit upp i Medelhavsländerna att samma sak inträffar där efter lång torka.

       När det förlösande regnet kommer grönskar allt som om det aldrig hade varit någon torka.

       Samma naurens under tycks återspeglas i våra kroppar.

       Efter renande fasta blomstrar allt i kroppen.

       Kroppens organ krymper under fastan för att sedan förnyas och byggas upp på nytt.

      • Fan vad folk är friska här. Fick en envis hosta som inte gav sig iväg förrän efter två veckor, sedan en släng igen… Inga tunga symtom direkt men ändå. Detta var under förra året.

       Sedan jag började med KS och alla vitaminer (fem år sedan) har jag aldrig varit så fri från de årliga influenserna. Det har varit fantastiskt att slippa feberyra badande i svett.

     • Då ska du testa Agmatin, Gosse… Det är grejer det. Det började som en tillsats för gymgossar då man får bra pump av det. Senare visade det sig vara oroligt effektivt mot depression och missbruk. Big Pharma upptäckte detta och lobbade för att begrava det i en evighetsutredning om det skulle klassas som föda? Det är således förbjudet inom EU men går utmärkt att beställa från USA. Massor av vittnesmål om att det är så mycket effektivare än alla beroendeframkallande lyckopiller tillsammans. Det är inte beroendeframkallande och ofarligt att inta. Verkar på stubinen. Finns en artikel på PubMed här: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30764678/ och här: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28786346/   
      men bäst här: https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/28302445/

      Vid långvarig stress (ångest är inget annat än koncentrerad stress) kan man riskera att skada dopaminreceptorerna i frontalloben. Agmatin är själva förstadiet till återuppbyggnad av receptorerna. Säger väl allt.

 • MEN “Det allvarliga i allt detta är att regeringar och hälsomyndigheter inte haft tillgång till sanningen av vad Pfizer visste redan då om allvarliga biverkningar.”
  NOPE det allvarliga är att våra regeringar köpt “grisen i säcken” och sedan att köpa EUA preparat med den historik som finns rörande alternativen är rent ut sagt riktigt dumt……

 • MEN “Det allvarliga i allt detta är att regeringar och hälsomyndigheter inte haft tillgång till sanningen av vad Pfizer visste redan då om allvarliga biverkningar.”
  NOPE det allvarliga är att våra regeringar köpt “grisen i säcken” och sedan att köpa EUA preparat med den historik som finns rörande alternativen är rent ut sagt riktigt dumt……

 • Hej Kerstin. Hjärtat är ett unikt organ. Det innehåller celler som de vi finner i hjärnan. Om hjärtat skadas kan det inte reparera sig självt, som t ex huden. När en människa avlider, kan man se att den odödliga själen sitter fast i kroppen via en”silversträng” från hjärtat. Genom att skada ett hjärta bryter de individers koppling till sin egna odödlighet. Det som pågår är inte medicin, det är den slutgiltiga striden mellan liv och död, på alla plan. ~De få som lyckas överleva detta bör träna sig i att inte finna stöd hos andra människor. Vi är inte många men vi kan stå på egna ben.

  • Tycker X22 report är rätt tröttsam med hans “pain coming” och Trump vurmande. Men den här länken var riktigt bra. Får väl se om det händer något på riktigt snart. Eller om det bara är ett skådespel det också.

   Accountebility!

   Ja alla dessa människor som kommer dö…..

  • Tycker X22 report är rätt tröttsam med hans “pain coming” och Trump vurmande. Men den här länken var riktigt bra. Får väl se om det händer något på riktigt snart. Eller om det bara är ett skådespel det också.

   Accountebility!

   Ja alla dessa människor som kommer dö…..

 • Tack för ännu en upplysande artikel Kersin Unger-Sale’n – mycket bra information, inte minst länkarna, att spara och dela med sig av.

 • Stephane Vancell vd Moderna har sålt sina aktier för 400 miljoner us dollar, stängt sina soc. Medier och gått under jorden, den lilla haren…

  F.d. Vd;n på Blackrock har sagt Blackrock kommer gå i konkurs och försvinna, jippie!

 • Enligt Stratfors strategier gäller det att avlänka från vital information.

  Det har skett – så som jag ser det – genom de massiva angrepp mot det livsviktiga vitamin D3, som utförts här av anonyma bloggare.

  • Jag tar 10000 per dag. Ditt tips var billigare än mina (D-pearl) så det testar jag sedan. Nu fick jag nyss flera paket D-Pearl på posten och de kommer att räcka ett tag. Vet du något om dem? Hur vet man vilka D.vitaminer som är bra?

   • Jag kan inte så mycket om olika former av D-vitamin, men jag har insett – framför allt genom egna erfarenheter, att jag gått fri från all Covid-hemsökelse och alla andra smittsammma sjukdomar genom mitt “höga” intag av D-vitamin och att D-vitamin är ENORMT viktigt för hälsan för oss alla.

    Jämför med alla tuberkulos-sjuka, som tillfrisknade helt i Afrikas sol!

    Blogga på det!

    D-vitamin är ett ENORMT stort – förtalat – skydd.

    • Med risk för att kallas för en ondsint lögnare igen så!

     Sol är inte bara D-vitamin Hans. Och som du säger så kan du inte mycket om de olika formerna av d vitamin, vilket blir uppenbart av dina ovanstående kommentarer. Min syster är en av få som har höga d-vitaminvärden, under upprepade tester. Syrran säger annars att nästan alla i kommunen har brist enligt deras tester. Hon tar inga kosttillskott, hon jobbar på dagis där de är ute alltid.

     Däremot är hon förkyld nästan hela tiden, alla är olika Hans.

     https://www.youtube.com/watch?v=5YV_iKnzDRg

     Dr Jack Kruse är annars mycket intressant att lyssna på. Finns hur mycket som helst på youtube, vilka som är bäst vet jag dock inte. Jag har tittat på några av de översta videorna som dyker upp om du slår in hans namn i sökmotorn.

     https://www.youtube.com/user/DrJackKruse/videos

     Nej nu ska jag “naken bana mig vägen” till min “glödande” bastu.
     Och få lite infrarött ljus bland annat.

     Men tackar för intressanta diskussioner. Utöver haglandet av anklagelser så tycker jag själv att menings skiljaktigheter kan vara utvecklande. Alla har vi olika erfarenheter. Själv fick jag kramper av ett D-vitamintillskott jag provade förut. Har inte tagit något d-vitamintillskott på år. Men det är ju du som är kärnfrisk och inte jag.

   • Hej Mike, jag tar också 10.000ie D3/dag – sedan ett antal år. Jag läste på och satte själv ut all syntetisk medicin ca 6 månader efter min hjärt-op på sensommaren 2017. Jag tar D3 + en del annat – inte det syntetiska D2 (som sjukvården ofta skriver ut).

   • 10000 IE motsvarar 0,25 mg.

    4,4 mg/kg har rapporterats som dödlig dos för kaniner enligt wikipedia.

    så du kanske borde fundera på skadan detta kan göra på dina njurar och ditt hjärta.

    “Kidneys and heart are target organs. LD50 of 4.4 mg/kg has been reported in rabbits, with lethality to almost all rabbits ingesting doses greater than 15 mg/kg.”

    https://en.wikipedia.org/wiki/Cholecalciferol

    • Det man ger råttor o’ kaniner etc., funkar ju inte riktigt på samma sätt som det vi människor intar. Ett exempel på det är ju den famösa (statin-)studien av Ancel K på 50-talet, där kaniner gavs animaliskt fett. Det tror f-n att kaninerna blev sjuka! Hur många kaniner känner vi till som jagar och äter andra djur?!! 😀 Och när det gäller t.ex. Cvit ska det ju inte ges till djur vars egna kroppar skapar kroppseget Cvit. Vi fungerar på olika sätt -även människor emellan. Jag har tagit stor dos av D3 (även Q10 och en del andra kosttillägg) sedan minst 10 år. Mina värden är osedvanligt bra – trots att jag har levt med SLE sedan tidig ålder (även om jag inte hade diagnos förrän jag var 50 ..för 20+ år sedan!).

     • folk är så väldigt förtjusta i sina D-vitamintillskott att dom vägrar ta in fakta att det här är ett potent gift.

      fascinerande.

       • fast vatten verkar inte vara lika kommersiellt gångbart som råttgift.

        1984 började kolekalfciferol att användas som råttgift. vid denna tid hade man ingen forskning som klarlagt hur ämnet påverkar människor.

        någon som vet när kolekalciferol började säljas som preparat till människor?

        • Finns även fällor som dränker råttor/möss och då är vatten billigare än att dränka dem i sprit. Men de flesta ämnen har en toxisk nivå och den enda skillnaden är mängden man behöver inta för att kila vidare. Sen tror jag definitivt det finns bättre och mindre bra tillskott av D3.

    • Jag letar aldrig information på wiki… längre. Information därifrån kan man verkligen inte lita på. De är totalt styrda av s.k. Skeptiker/Vof.. och något ‘matnyttigt’ när det gäller naturlig hälsa finns helt enkelt inte där.

     • känn dig fri att leta information på andra ställen och återkom gärna och korrigera om det är några uppgifter jag citerat från wikipedia som inte verkar stämma.

      i övrigt tycker jag att begreppen naturlig hälsa och syntetiska tillskott rimmar dåligt.

    • Men 10000 IE à 0,25 mg är ju i sig 17,6 gånger lägre dos än de 4,4 mg/kg som är dödlig dos och sen är det då även utslaget på en hel människokropp.

     En person som t.ex. väger 75 kg skulle behöva inta 330 mg för att uppnå dödlig dos à 4,4 mg/kg och d.v.s. 825000 IE vilket är 82,5 gånger högre än 10000 IE dosen per dag. Det mesta blir väl giftigt om man tar 82,5 gånger högre dos än den rekommenderade.

     • det är ju inte så att de skadliga effekterna uppstår helt plötsligt vid dödlig dos.

      sen bör man definitivt ha i åtanke att detta är ett fettlösligt ämne, vilket innebär att kroppen inte snabbt kan göra sig av med ett oönskat överskott, utan det ackumuleras i kroppen. att stoppa i sig höga doser varje dag förefaller då ganska vanskligt om du frågar mig.

      • Som jag tidigare har nämnt kan det vara god idé att mäta den egna individuella koncentrationen av D-vitamin via blodprov. Sen är det ju helt upp till dig att inte inta någon extra D3 om du är orolig för att bli förgiftad och dö. Men ska du övertala andra bör du nog ha bättre argument än din egen magkänsla.

       • kalciumnivån i blodet verkar ju också klokt att kolla upp innan man börjar knapra kolekalciferol.

        även eventuell allergi mot D-vitamin.

        folk med hjärt- och/eller njurproblem gör visst också klokt i att vidta stor försiktighet.

   • Dosen är ju också relaterad till hur mycket du väger. D3 ska det vara och själv växlar jag mellan 5000 IE och 2500 IE varannan dag eftersom jag fick rätt högt värde av 5000 IE hela tiden. Alla fungerar lite olika så det kan vara bra att mäta sin individuella koncentration med blodprov.

    Den mesta D3 kommer från lanolin som de belyser med UV-ljus för att bilda vitaminet. Vet inte hur det är nu men förr så doppade de fåren i insektsgift och då var nog lanolin därifrån kanske lite mindre nyttigt.

    Köper min D3 från ett bolag i England som utvinner den ur lavar.
    https://www.vegetology.com/shop/vitashine-vegan-vitamin-d3-2500iu-tablets

       • Bolaget har rätt bra grejer. De utvinner även Omega-3 direkt ur alger så man slipper gå via fisk eftersom algen är ursprungskällan. Betalar väl ca 200 kr/mån för Omega-3 och D3. De kör 3 för 2 och så har de även lite mer rabatt om man köper mer. Moms och införselavgifter ingår i priset enligt något specialavtal och man kan betala med Paypal.

        • En sån burk med Omega-3 kostar ca 250-300 kr i hälsokostaffären här hemma så det är billigare att beställa direkt från dem. Brukar typ ta en vecka att få hem grejerna. Har själv handlat av dem under ett antal år.

        • Båda tillverkare tillsätter ju bl.a. D-vitamin. Man får väl titta på kombinationen koncentration av EPA, DHA och prislapp när man bestämmer sig. Själv gjorde jag mitt val under min vegetarianperiod där fisken föll bort. Men ju högre upp i näringskedjan du kommer desto mer skit har det djuret konsumerat. Våra hav är extremt skitiga och så även för algen, men ändå lite mindre för den än för fisken. Men oavsett detta så överväger nog fördelarna med Omega-3 nackdelarna med det andra vilken olja man än väljer. Kan ändå inte heller garantera något då jag blivit lurad förut.

    • Man får vara om sej och kring sej när det gäller både vår kost och våra kosttillägg. Ekologiskt allt!

  • Anders, råttor är fina varelser. Det är bara att de konkurrerar med oss människor om det som vi gärna vill behålla för oss själva.

   Men de är oförstående om det.

   Långt mer fördömliga är råttgifts-pratande lögnare, som verkar för död och lidande genom sin mördande desinformation.

   Det är människor som sålt sig!

   Och här ser vi hur erbjudanden om att sälja sin själ kan komma:
   https://peterkrabbe.wordpress.com/2022/02/12/forum-krabbe-februari-2022/

    • Varför inte ge KarlMagnus vilket jag tror ni syftar på en chans?
     Vi, iallafall dom flesta på detta forum vill rädda andra från C19 vax. KarlMagnus vill kanske rädda oss från råttgift, som kräver omfattande studier för att få bekräftat! Vem har fel och vem har rätt? Jorden är rund, där kan vi vara överens!
     För ca 500 år sedan så var den platt. Idag har mörka staten lyckats ställa oss mot varandra vars mål är. Skall vi fortsätta att kivas så är snart jorden platt?
     Mörka fängelsehålor väntar då som Galileo Galilei fick utstå.
     I gryningen så välj vapen? Den tiden borde också vara historisk.

 • BREAKING NEWS!
  RÅTTORNA LÄMNAR SKEPPET…. (OCH CASHAR IN)

  https://newspunch.com/moderna-ceo-just-dumped-400-million-in-stock-and-deleted-his-twitter-account/Moderna CEO Just Dumped $400 Million in Stock and Deleted His Twitter AccountNoubar Afeyan is another Moderna cofounder who has dumped shares for $1.5B.

  https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/spy4ux/moderna_ceo_st%C3%A9phane_bancel_deleted_his_twitter/
  Moderna CEO, Stéphane Bancel, Deleted His Twitter Account
  Edward Dowd is a former Blackrock hedge fund manager: https://twitter.com/DowdEdward
  He started digging into death statistics from insurance companies and funeral homes: https://twitter.com/search?q=from%3Adowdedward%20mortality&src=typed_query&f=live
  He also started accusing Pfizer and Moderna of fraud in the vaccine clinical trials: https://twitter.com/search?q=from%3Adowdedward%20fraud&src=typed_query&f=live
  Then the Moderna CEO deleted his twitter account 2 days ago: https://twitter.com/sbancel
  He has dumped $400M worth of MRNA stock: https://www.insiderscreener.com/en/company/moderna-inc
  Noubar Afeyan is another Moderna cofounder who has dumped shares for $1.5B.
  They have a huge incentive to do another pump&dump with another risky vaccine: https://www.tradingview.com/x/nemKVfo6/

  https://www.naturalnews.com/2022-02-11-pfizer-warns-investors-tidal-wave-potential-fraud-revelations.html
  Pfizer quietly warns investors about tidal wave of potential fraud revelations soon to comeKommer Pfizers aktiekurs snart likna Modernas som är i fritt fall och nära krasch…? (time to short…?)

 • Tack för ännu en upplysande artikel Kersin Unger-Sale’n – mycket bra information, inte minst länkarna, att spara och dela med sig av.

 • Stephane Vancell vd Moderna har sålt sina aktier för 400 miljoner us dollar, stängt sina soc. Medier och gått under jorden, den lilla haren…

  F.d. Vd;n på Blackrock har sagt Blackrock kommer gå i konkurs och försvinna, jippie!

 • Enligt Stratfors strategier gäller det att avlänka från vital information.

  Det har skett – så som jag ser det – genom de massiva angrepp mot det livsviktiga vitamin D3, som utförts här av anonyma bloggare.

  • Jag tar 10000 per dag. Ditt tips var billigare än mina (D-pearl) så det testar jag sedan. Nu fick jag nyss flera paket D-Pearl på posten och de kommer att räcka ett tag. Vet du något om dem? Hur vet man vilka D.vitaminer som är bra?

   • Jag kan inte så mycket om olika former av D-vitamin, men jag har insett – framför allt genom egna erfarenheter, att jag gått fri från all Covid-hemsökelse och alla andra smittsammma sjukdomar genom mitt “höga” intag av D-vitamin och att D-vitamin är ENORMT viktigt för hälsan för oss alla.

    Jämför med alla tuberkulos-sjuka, som tillfrisknade helt i Afrikas sol!

    Blogga på det!

    D-vitamin är ett ENORMT stort – förtalat – skydd.

    • Med risk för att kallas för en ondsint lögnare igen så!

     Sol är inte bara D-vitamin Hans. Och som du säger så kan du inte mycket om de olika formerna av d vitamin, vilket blir uppenbart av dina ovanstående kommentarer. Min syster är en av få som har höga d-vitaminvärden, under upprepade tester. Syrran säger annars att nästan alla i kommunen har brist enligt deras tester. Hon tar inga kosttillskott, hon jobbar på dagis där de är ute alltid.

     Däremot är hon förkyld nästan hela tiden, alla är olika Hans.

     https://www.youtube.com/watch?v=5YV_iKnzDRg

     Dr Jack Kruse är annars mycket intressant att lyssna på. Finns hur mycket som helst på youtube, vilka som är bäst vet jag dock inte. Jag har tittat på några av de översta videorna som dyker upp om du slår in hans namn i sökmotorn.

     https://www.youtube.com/user/DrJackKruse/videos

     Nej nu ska jag “naken bana mig vägen” till min “glödande” bastu.
     Och få lite infrarött ljus bland annat.

     Men tackar för intressanta diskussioner. Utöver haglandet av anklagelser så tycker jag själv att menings skiljaktigheter kan vara utvecklande. Alla har vi olika erfarenheter. Själv fick jag kramper av ett D-vitamintillskott jag provade förut. Har inte tagit något d-vitamintillskott på år. Men det är ju du som är kärnfrisk och inte jag.

   • Hej Mike, jag tar också 10.000ie D3/dag – sedan ett antal år. Jag läste på och satte själv ut all syntetisk medicin ca 6 månader efter min hjärt-op på sensommaren 2017. Jag tar D3 + en del annat – inte det syntetiska D2 (som sjukvården ofta skriver ut).

   • 10000 IE motsvarar 0,25 mg.

    4,4 mg/kg har rapporterats som dödlig dos för kaniner enligt wikipedia.

    så du kanske borde fundera på skadan detta kan göra på dina njurar och ditt hjärta.

    “Kidneys and heart are target organs. LD50 of 4.4 mg/kg has been reported in rabbits, with lethality to almost all rabbits ingesting doses greater than 15 mg/kg.”

    https://en.wikipedia.org/wiki/Cholecalciferol

    • Det man ger råttor o’ kaniner etc., funkar ju inte riktigt på samma sätt som det vi människor intar. Ett exempel på det är ju den famösa (statin-)studien av Ancel K på 50-talet, där kaniner gavs animaliskt fett. Det tror f-n att kaninerna blev sjuka! Hur många kaniner känner vi till som jagar och äter andra djur?!! 😀 Och när det gäller t.ex. Cvit ska det ju inte ges till djur vars egna kroppar skapar kroppseget Cvit. Vi fungerar på olika sätt -även människor emellan. Jag har tagit stor dos av D3 (även Q10 och en del andra kosttillägg) sedan minst 10 år. Mina värden är osedvanligt bra – trots att jag har levt med SLE sedan tidig ålder (även om jag inte hade diagnos förrän jag var 50 ..för 20+ år sedan!).

     • folk är så väldigt förtjusta i sina D-vitamintillskott att dom vägrar ta in fakta att det här är ett potent gift.

      fascinerande.

       • fast vatten verkar inte vara lika kommersiellt gångbart som råttgift.

        1984 började kolekalfciferol att användas som råttgift. vid denna tid hade man ingen forskning som klarlagt hur ämnet påverkar människor.

        någon som vet när kolekalciferol började säljas som preparat till människor?

        • Finns även fällor som dränker råttor/möss och då är vatten billigare än att dränka dem i sprit. Men de flesta ämnen har en toxisk nivå och den enda skillnaden är mängden man behöver inta för att kila vidare. Sen tror jag definitivt det finns bättre och mindre bra tillskott av D3.

    • Jag letar aldrig information på wiki… längre. Information därifrån kan man verkligen inte lita på. De är totalt styrda av s.k. Skeptiker/Vof.. och något ‘matnyttigt’ när det gäller naturlig hälsa finns helt enkelt inte där.

     • känn dig fri att leta information på andra ställen och återkom gärna och korrigera om det är några uppgifter jag citerat från wikipedia som inte verkar stämma.

      i övrigt tycker jag att begreppen naturlig hälsa och syntetiska tillskott rimmar dåligt.

    • Men 10000 IE à 0,25 mg är ju i sig 17,6 gånger lägre dos än de 4,4 mg/kg som är dödlig dos och sen är det då även utslaget på en hel människokropp.

     En person som t.ex. väger 75 kg skulle behöva inta 330 mg för att uppnå dödlig dos à 4,4 mg/kg och d.v.s. 825000 IE vilket är 82,5 gånger högre än 10000 IE dosen per dag. Det mesta blir väl giftigt om man tar 82,5 gånger högre dos än den rekommenderade.

     • det är ju inte så att de skadliga effekterna uppstår helt plötsligt vid dödlig dos.

      sen bör man definitivt ha i åtanke att detta är ett fettlösligt ämne, vilket innebär att kroppen inte snabbt kan göra sig av med ett oönskat överskott, utan det ackumuleras i kroppen. att stoppa i sig höga doser varje dag förefaller då ganska vanskligt om du frågar mig.

      • Som jag tidigare har nämnt kan det vara god idé att mäta den egna individuella koncentrationen av D-vitamin via blodprov. Sen är det ju helt upp till dig att inte inta någon extra D3 om du är orolig för att bli förgiftad och dö. Men ska du övertala andra bör du nog ha bättre argument än din egen magkänsla.

       • kalciumnivån i blodet verkar ju också klokt att kolla upp innan man börjar knapra kolekalciferol.

        även eventuell allergi mot D-vitamin.

        folk med hjärt- och/eller njurproblem gör visst också klokt i att vidta stor försiktighet.

   • Dosen är ju också relaterad till hur mycket du väger. D3 ska det vara och själv växlar jag mellan 5000 IE och 2500 IE varannan dag eftersom jag fick rätt högt värde av 5000 IE hela tiden. Alla fungerar lite olika så det kan vara bra att mäta sin individuella koncentration med blodprov.

    Den mesta D3 kommer från lanolin som de belyser med UV-ljus för att bilda vitaminet. Vet inte hur det är nu men förr så doppade de fåren i insektsgift och då var nog lanolin därifrån kanske lite mindre nyttigt.

    Köper min D3 från ett bolag i England som utvinner den ur lavar.
    https://www.vegetology.com/shop/vitashine-vegan-vitamin-d3-2500iu-tablets

       • Bolaget har rätt bra grejer. De utvinner även Omega-3 direkt ur alger så man slipper gå via fisk eftersom algen är ursprungskällan. Betalar väl ca 200 kr/mån för Omega-3 och D3. De kör 3 för 2 och så har de även lite mer rabatt om man köper mer. Moms och införselavgifter ingår i priset enligt något specialavtal och man kan betala med Paypal.

        • En sån burk med Omega-3 kostar ca 250-300 kr i hälsokostaffären här hemma så det är billigare att beställa direkt från dem. Brukar typ ta en vecka att få hem grejerna. Har själv handlat av dem under ett antal år.

    • Man får vara om sej och kring sej när det gäller både vår kost och våra kosttillägg. Ekologiskt allt!

  • Anders, råttor är fina varelser. Det är bara att de konkurrerar med oss människor om det som vi gärna vill behålla för oss själva.

   Men de är oförstående om det.

   Långt mer fördömliga är råttgifts-pratande lögnare, som verkar för död och lidande genom sin mördande desinformation.

   Det är människor som sålt sig!

   Och här ser vi hur erbjudanden om att sälja sin själ kan komma:
   https://peterkrabbe.wordpress.com/2022/02/12/forum-krabbe-februari-2022/

    • Varför inte ge KarlMagnus vilket jag tror ni syftar på en chans?
     Vi, iallafall dom flesta på detta forum vill rädda andra från C19 vax. KarlMagnus vill kanske rädda oss från råttgift, som kräver omfattande studier för att få bekräftat! Vem har fel och vem har rätt? Jorden är rund, där kan vi vara överens!
     För ca 500 år sedan så var den platt. Idag har mörka staten lyckats ställa oss mot varandra vars mål är. Skall vi fortsätta att kivas så är snart jorden platt?
     Mörka fängelsehålor väntar då som Galileo Galilei fick utstå.
     I gryningen så välj vapen? Den tiden borde också vara historisk.

 • BREAKING NEWS!
  RÅTTORNA LÄMNAR SKEPPET…. (OCH CASHAR IN)

  https://newspunch.com/moderna-ceo-just-dumped-400-million-in-stock-and-deleted-his-twitter-account/Moderna CEO Just Dumped $400 Million in Stock and Deleted His Twitter AccountNoubar Afeyan is another Moderna cofounder who has dumped shares for $1.5B.

  https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/spy4ux/moderna_ceo_st%C3%A9phane_bancel_deleted_his_twitter/
  Moderna CEO, Stéphane Bancel, Deleted His Twitter Account
  Edward Dowd is a former Blackrock hedge fund manager: https://twitter.com/DowdEdward
  He started digging into death statistics from insurance companies and funeral homes: https://twitter.com/search?q=from%3Adowdedward%20mortality&src=typed_query&f=live
  He also started accusing Pfizer and Moderna of fraud in the vaccine clinical trials: https://twitter.com/search?q=from%3Adowdedward%20fraud&src=typed_query&f=live
  Then the Moderna CEO deleted his twitter account 2 days ago: https://twitter.com/sbancel
  He has dumped $400M worth of MRNA stock: https://www.insiderscreener.com/en/company/moderna-inc
  Noubar Afeyan is another Moderna cofounder who has dumped shares for $1.5B.
  They have a huge incentive to do another pump&dump with another risky vaccine: https://www.tradingview.com/x/nemKVfo6/

  https://www.naturalnews.com/2022-02-11-pfizer-warns-investors-tidal-wave-potential-fraud-revelations.html
  Pfizer quietly warns investors about tidal wave of potential fraud revelations soon to comeKommer Pfizers aktiekurs snart likna Modernas som är i fritt fall och nära krasch…? (time to short…?)

 • >>> Mycket bra artikel!!!!! Long-form! Hårdslående! Saklig! Mer sådana!!!!

  https://www.naturalnews.com/2022-02-11-pfizer-warns-investors-tidal-wave-potential-fraud-revelations.html
  Pfizer quietly warns investors about tidal wave of potential fraud revelations soon to come Pfizer upplyser sina ägare att negativ information är på väg då de tvingas av FDA…. kanske kursen snart kommer likna Modernas….
  https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/910173/moderna-inc
  Modernas aktie…

 • >>> Mycket bra artikel!!!!! Long-form! Hårdslående! Saklig! Mer sådana!!!!

  https://www.naturalnews.com/2022-02-11-pfizer-warns-investors-tidal-wave-potential-fraud-revelations.html
  Pfizer quietly warns investors about tidal wave of potential fraud revelations soon to come Pfizer upplyser sina ägare att negativ information är på väg då de tvingas av FDA…. kanske kursen snart kommer likna Modernas….
  https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/910173/moderna-inc
  Modernas aktie…

 • sambandet emotioner och mottaglighet för infektioner syns aldrig i debatten. Hur kommer det sig att en glad effektiv människa sällan blir sjuk medan en rädd, skrämd, gömma sig i hopen person, lättare infekteras?

 • Utifrån ’19’ så existerar inget. Ook. Därifrån kan man börja jobba. Det är en bllluuuifff fr början till slut. Därefter hantrerar vi pcr’testerna’ som är en bluff fr böööörjan till slut (ej att förglömma m/Pcr testets nNobelpristagare Kare Mullis, som sa nope; det är inte ok o använda det på mitt sätt, o sedan ‘gick han bort’..
  Nene dom som är ansvariga för Folkmordsförsöket skall arresteras. Som jag ser det, är resonemang om ditt o datt hänt,, det är över. Vi, alla vet vad som skett. Dom ska bota, dryga bot. Ingen attackerar Våra minsta, nobody ever never.. Så skall det vara, så skaall det förbli,, trust me

 • Har aldrig tagit den årliga injektionen mot influensa och har definitivt inte tagit de här senaste experimentella injektionerna mot C19. Vad jag har gjort däremot, av och till, de senaste 25 åren är att komplettera med sådant som kroppen behöver. Speciellt det där eländiga Vitamin D som nästan alla på våra breddgrader har alldeles för lite av och som är så väldans bra för att mobilisera vårt immunförsvar.

  Senast jag hade en förkylning var för 2,5 år sedan, d v s innan det här viruset började härja. Alla runt om kring mig som har tagit både två och tre experimentella injektioner har fått C19, ett par av dessa har blivit allvarligt sjuka. Inkluderas är att nästan alla som tagit dessa injektioner har blivit sjuka och stannat hemma för diverse biverkningar, efter VARJE spruta.

  Det finns så många fel i allt detta men det värsta är nog införandet av analoga och digitala “Papier bitte!” lösningar för att få vara en medlem i sammhället.

  • tips: syntetiskt kolekalciferol (vitamin D3) är ett råttgift. förstör njurarna och hjärtat.

   LD50 [Lethal Dose] of 4.4 mg/kg has been reported in rabbits, with lethality to almost all rabbits ingesting doses greater than 15 mg/kg. Toxicity has been reported across a wide range of Cholcalciferol dosages, with LD50 as high as 88 mg/kg or as low as 2 mcg/kg reported for dogs.”

   https://en.wikipedia.org/wiki/Cholecalciferol

    • kan man inte påstå. de som tar höga doser av D3 är inte långt ifrån de dödliga doserna för råttor. och vad gäller hundar förefaller det som de inte skulle överleva ens den minsta dosen av mänskligt tillskott.

     • Trist med lögnare som sålt sig till läkemedelsindustrin!

      D3 är ett synnerligen viktigt tillskott under hela vinterhalvåret för oss som lever på nordliga breddgrader.

      På somrarna ska vi se till att vara ute i solen – och att sola oss, utan solkrämer och annan kemisk smörja! Då får vi genom solstrålningen höga D-vitaminvärden.

      Om man vill skydda sig mot att bli bränd av solen bör man använda lämplig klädsel eller kokosolja.

      Om blodet har lågt
      D-vitaminvärde är vi vidöppna för alla möjliga sjukdomar.

      D-vitaminskyddet är att likna vid en ringmur runt en medeltida stad. Ett skydd mot alla angripare!

      Sedan jag för några år sedan började ta 4000 IU av vitamin D3 per dag från oktober till april så har jag inte varit sjuk en endaste dag.

      • vem är det som tillverkar syntetisk kalekalciferol om inte läkemedelsindustrin?

       själv skulle jag inte få för mig att stoppa i mig mer råttgift, men hey, folk gör ju som dom vill med sina kroppar. tänkte bara att det kunde vara intressant att veta lite om det man stoppar i sig.

        • hur är den produkten mer ‘äkta’ än någon annan kolecalciferol? jag kan inte hitta på produktbeskrivningen hur den tillverkas, varför jag antar att den utvinns ur lanolin från fårull. vilket sedan går igenom en rad kemiska och andra processer, dvs det är syntetiskt framställt. och ämnet är ett råttgift.

         “Although cholecalciferol has a number of benefits for humans, it is also a rat poison and can have toxic effects on humans. […]
         People with allergies to Vitamin D, high levels of calcium or mineral absorption should stay away from cholecalciferol. Those with heart or kidney disease may not do well either. You can overdose on this supplement and the side effects may be life threatening. Overdose symptoms include vomiting, headache, metallic taste, skin irritation, bone pain and cloudy headedness.”

         https://www.chemservice.com/news/what-is-cholecalciferol/

         själv tror jag att hysterin kring d-vitaminbrist till största del är ett påhitt för att tjäna pengar, som så mycket annat.

        • här kan du läsa mer om ditt älskade tillskott:

         This is one of the most dangerous mouse and rat poisons on the market. Cholecalciferol, or activated vitamin D3, causes a life-threateningly high calcium and phosphorus level in the body, resulting in severe, acute kidney failure, cardiovascular abnormalities, and tissue mineralization. This can progress to life-threatening disease. Even though this is a vitamin, it is toxic to dogs, cats, and children as well as rodents. Human vitamin D3 supplements taken at high enough doses are also toxic via this same mechanism.”

         https://www.sagecenters.com/avs4pets/2021/01/10/cholecalciferol-toxicity/

         här kan den som vill hitta mer information:

         https://genesishealthmi.com/dangers-of-vitamin-d-supplements/

         tydligen är det inte den aktiva formen av vitamin D som testas för i blodtester, utan istället den passiva, varför ett lågt resultat inte säger någonting om hur mycket biologiskt aktivt d-vitamin som finns i kroppen.

        • Syntetiska tillskott överlag är väl ren skit. För d vitamin tillskott är nog fermenterad torskleverolja drt bästa alternerivet.

        • ja det låter ju bättre i mina öron.

         själv har jag slutat bekymra mig om d-vitamin. det är min övertygelse att god hälsa inte handlar om enskilda molekyler (som vi knappt vet någon om), eller om att proppa sig full med ämnen vi påstås lida brist av. problemet är snarare att vi proppar i oss för mycket skräp, och det rimligaste i det läget är att ge kroppen en chans att städa sig genom att proppa i oss mindre. om kroppen inte kan ta upp näringen väl (vilket är det vanliga numera som jag förstår det) blir det bara värre ju mer man stoppar i sig.

        • Jag är med på det tänket för det mesta då jag själv ifrågasatt d vitamin hysterin av den anledningen att våra förfäder klarade sig bra utan det. Dock ska det tilläggas att de hade betydligt mera näringsrik mat än vad vi har idag (rå mjölk, fisk, råa ägg, vilt etc etc).

        • Varför har då inte “BigPharma” hårdlanserat D3 för att bättra på Adverse Reactions, jag menar sina inkomster, där inte “mRNA” skapar nya kunder fort nog? på sikt kommer det att toppa för att sedan dyka då “kunderna” kommer att “lämna in”. Har det att göra med den ohemula förtjänsten i $ på injektionerna? D3 ger inga pengar såklart då ingen vräker i sig 75 dags-doser per dag.

      • Hej Hans!

       Du brukar ju ge boktips, så får väl passa på och lägga ett själv.

       https://store.hippocratesinst.org/products/supplements-exposed

       För många blir kosttillskott frälsningen när man trillar ur “Läkarmedelssvängen”. Men som alltid finns två sidor av myntet. Finns någon video som heter “To D or not toD that is the question” eller något liknande.

       Man kan förstöra sig ordentligt med kosttillskott om man inte vet vad man gör, och framförallt om man är känslig. Och syntetiska saker blir aldrig samma som de naturliga. Själv har jag lärt mig den jobbiga vägen, genom att bli förstörd upprepade gånger.

       Så man behöver inte alls komma från läkemedelsindustrin för att man är lite “skeptisk”.
       Själv har jag min huvudsakliga D vitaminkälla i råa ägg. Funkar för mig, men finns säkert negativa sidor av det också.

       • Hej Josef!

        Även jag är försiktig med syntetiska kosttillskott, men D3 på vinterhalvåret anser jag vara ytterst viktigt.

        Ett alternativ skulle naturligtvis vara att åka söderut några veckor på vintern för att tanka D-vitamin i solen, men denna möjlighet har inskränkts starkt
        under senare år.

        • Hej Hans!

         Rik av erfarenhet så brukar jag inte lägga mig i vad andra gör då det många gånger visat sig kontraproduktivt. Men sist jag köpte D3 så var det den här.

         https://drclarkstore.com/collections/vitamins/products/vitamin-d3-1000-iu-1-fl-oz

         Naturlig och ren produkt, ja ska vara? Men den du hänvisa till skulle jag aldrig ta själv. Mest kanske för det du får på köpet och det billiga priset som indikerar skräp. Kalcium från dolomit sannolikt, bly på köpet. Stärkelse från genmodifierad vete eller majs, mikrokristallin cellulosa från rutten granved som processats i en evighet osv. Min gissning skulle vara att det gör mer skada än nytta? Men vem vet?

        • Då är jag kanske något av ett överlevnads-mirakel…?

         Jag har i alla
         fall mått alldeles utmärkt sedan jag började med detta D3-preparat.

         Det finns nog en del skräp som saluförs som kosttillskott, men denna produkt har jag mått mycket bra av
         att ta.

         Det är lätt att ta till sig av skrämsel-propagandan mot vitaminer och mineraler.

        • det är lätt att ta till sig av propagandan om brist på vitaminer och mineraler, och behovet att stoppa i sig en massa tillskott, uppenbarligen.

        • Med detta generella nedsättande omdöme om mineraler och vitaminer visar du tydligt din hemvist, KarlMagnus.

         Ett tag trodde jag att du endast var en lättlurad, naiv Wikipedia-troende bloggare, men nu inser jag att läget är betydligt allvarligare än så.

        • Efter kärlkramp fick jag en stent insatt,med efterföljande mediciner,en till börja med, sen blev det tre o fyra,till på handeln fick man biverkningar,såsom dyngsur var enda jävla natt,mardrömmar,dimmigt seende,blev så trött på skiten så jag slöt rätt av med medicineringengen,”man skall ju rådfråga läkare”men det har jag aldrig gjort.Började med C o Dvitamin plus zinc.Har aldrig varigt piggare en nu!Så visst gör vitaminer o mineraler susen!

        • Jag har inte minsta tilltro till kirurgiska ingrepp med insättande av stent. Det har orsakat mycket problem. Det finns ju enkla icke-invasiva åtgärder. Tack för ditt vittnesmål, Robert!

        • jag reagerade lika omoget som du när jag fick reda på att D3 är ett råttgift. men jag sansade mig ganska snart och slutade med dumheterna. ge det hela lite tid. informera dig.

         du kan väl sända mig en tanke nästa gång du knaprar råttgift.

        • Riktigt otäckt råttgift utsöndras av människoråttor genom munnen som lögner.

         Alla fina naturliga råttor må ursäkta denna liknelse!

        • Hans, om du inte är ödmjuk nog att ta en saklig diskussion som går emot dina egna övertygelser så vet jag inte vad du gör här. Karlmagnus har ju bara kommit med konkreta argument och inga påhopp eller tvetydigheter alls – och detta kommer från en som knaprar mer kosttillskott än de flesta andra.

        • Läs då igenom KarlMagnus kommentarer och ta in vad han skriver!

         Knaprar gör du själv – på din egen trovärdighet!

         ÄR DU SÅ KNÄPP att du inte förstår de osakliga angreppen av KarlMagnus…?

        • Han har helt enkelt en annan åsikt än dig. Vad är problemet? Diskutera sansat istället och bevisa vart hans argumentation brister istället för att bete dig som en kränkt Vänsternolla.

        • Och du, “Douglas”, kan gärna också ställa upp med din rätta identitet här!

         Du försvarar en anonym förtalare av det absolut livsviktiga D3!

         Min slutsats:

         Ännu en feg anonym ryggdunkare av
         redan framträdande lögnaktiga hälso-förhindrare.

         Så har du lite stake kvar i dig, talar du om vem du är.

         I annat fall ser jag – och förhoppningsvis fler sanningssökare – dig som ett falskt kryp-vittne i en ytterst allvarlig sak.

         Så om du talar sanning – fram med vem du är!

         Jag har fått nog av anonyma Besserwisser!

        • Du får se mig hur du vill. Publicerar du själv först din födelsedata/personnummer, adress osv innan du börjar gapa på andra. Helt ärligt talat verkar du ju labil. Ta och sansa dig några hekton nu innan hjärtinfarkten kommer.

        • Karl Magnus, där avslöjade du din intention med dina skriverier här. Märk väl att livsmedelsindustrin är starkt sammankopplad med den farmaceutiska som så gott som helt styr skolmedicinen, läkarutbildning, forskning på många områden samt myndigheter som FHM, socialstyrelse, läkemedelsverk. Säkert många fler sitter i deras “nät”.

        • Mirakel och mirakel!

         Vi människor verkar tåla rätt mycket, vissa mer än andra. Men som exempel så tog jag för många år sedan dolomitpulver som kalciumtillskott. Efter en hårmineralanalys så fråga terapeuten om jag åt dolomitskiten, jag hade då förhöjda blyvärden.

         Ett idiottillskott, och till ingen nytta. Men hur många år hade det tagit innan jag skulle visat symptom på blyförgiftning, som ont i benen osv? Hur mycket skulle det sänkt mitt välbefinnande? Vem vet? Har själv en bror som mår betydligt mycket bättre efter att ha börjat med D vitamin.

         Men att det finns baksidor av sånt här är ju inte skrämselpropaganda, det är sunt förnuft och erfarenhet. Sen visst finns det skämsel- propaganda också, absolut. Kör på det som funkar för dig, men du är varnad.

        • Med låga D-vitaminvärden riskerar du alla möjliga allvarliga sjukdomar.

         En hög D-vitaminnivå är enligt opartiska experter nödvändigt för att förhindra bland annat cancer och autoimmuna sjukdomar.

         Jag är inte rädd för ta ett syntetiskt tillskott, som jag efter år av utprövande inte haft minsta biverkning av.

         ALLT som är syntetiskt är inte farligt.

         Du är klok i mycket, Josef, men här tassar du verkligen fram som om du naken banade dig vägen fram på glödande kol i en skog av nässlor!

        • Jag som är lax fiskare fyller min frys med 200 kg / år så några D tabletter blir det inte för mig och min familj.

        • Hej Hans Det finns även d vitamin i grönsaker frukt bär och lava. Det bästa d vitamintillskottet Hos hälsokost är märket Superfruit d-vitamin 5000 ie och sanna ehdin m.flera rekomenderar 10 tusen ur per dag från september till maj, det gör även jag. Människor bilder ej brist på syntetisk mediciner, de lider brist på äkta näring från och lider av deras inre oläkta oförlåtna känslomässiga sår och trauman de fick allt från tiden de blev till och upp till de var 5-7 års åldern pga hur de behandlade under deras uppväxter som är Främsta orsaken till symptom s.k. sjukdomar. Rekomenderar verkligen att man läser böckerna av Lise Bourbeau bla kroppen talar till dig

       • Erik och jag känner varandra och samarbetar för att avslöja människor som avsöndrar giftiga, mördande lögner, så du, KarlMagnus & Co
        kan väl leta i spegeln efter något troligt exemplar av omtalade människorråttor.

        • Ja, kanske gör han – mot egen förmodan – trots allt nytta genom att detta tema luftas.

         Det är viktigt för var och en att SJÄLV söka information om detta.

         Enligt min bestämda åsikt handlar det om liv och död.

        • Boda glasbruk i min tonår så fanns det en äldre man som hette Alf Karlström, en extremt skicklig glasarbetare av den äldre stammen.
         Varje morgon så öppnade han pipskåpet, fuktade sitt högra långfinger, och doppade ned den i en liten skål, för att sedan stoppa det i munnen. Det är nyttigt var hans svar, jag blir pigg!
         Innehållet i skålen var arsenik. Ni/du vet hästhandlarnas chans till att sälja halvdöda hästar. Tyvärr lämnade dom oftast in kan jag föreställa mig då den nya glada ägaren, med kanske medföljande familj färdades mot hemmet. Det kan ha blivit en lång promenad
         till fots!

         Nej då Hans och Erik! Jag känner inga troll vibbar från KarlMagnus. Nu kan jag inte gå ed på detta! Men fundera själv en stund!
         Vi diskuterar med varandra i skrift utan att kanske någonsin träffats live.
         Alla har vi olika erfarenheter, olika mål i livet.
         KarlMagnus har kanske googlat runt för att få mera kunskap av vad han plockar in i mun.
         Sedan denna träff som är svårt att avgöra trovärdigheten av! Det är nytt för oss!
         Du skriver samma sak för att svara mig!
         Det uppskattar jag, det vet du!

         Men vore trevligt att få diskutera med Lars Bern över detta som en stor förespråkare av D3!

         KarlMagnus! Kan jag köpa en häst av dig?
         Mvh

        • Härlig replik av dig, Tors vrede!

         Ja, visst ska vi skärskåda alla argument, oavsett om de kommer från Fan själv – eller hans småkryp!

         Debatten ska vara levande – i motsats till i Likströmmad Media (LM), där alla ska tycka precis lika.

         Kolla upp Thomas Bodströmi hans försoffade TV-likriktningsförsök!

         Döda fiskar flyter MEDSTRÖMS!

         Thomas Bodström – vilken sanningsgigant!

       • Och KarlMagnus, har du minsta lilla anständighet kvar i kroppen och knoppen, så träd fram med din identitet så alla kan se vem du är – om du i likhet med Erik och mig vågar stå för ditt ord!

        För att låna den kloke Jan Norbergs uttryck:

        – Kliv ut ur garderoben!

        Nu har du varit kaxig förståsigpåare med råttgiftsargument
        länge nog i din lilla mörka garderob!

        • kul att du är intresserad.

         själv är jag tämligen trött på att se din nuna.

         karlmagnus är mitt riktiga namn.

   • jag har hört att 5 min per dag vid middag räcker, även om det är molnigt (och även vid nordliga breddgrader).

    men jag är inte mycket för att stirra mig blind på enskilda molekyler, och misstänker att d-vitaminhysterin är skapad för att tjäna pengar (och kanske även förgifta, vad vet jag).

    men ja, tycker din attityd verkar förnuftig.

 • sambandet emotioner och mottaglighet för infektioner syns aldrig i debatten. Hur kommer det sig att en glad effektiv människa sällan blir sjuk medan en rädd, skrämd, gömma sig i hopen person, lättare infekteras?

  • För att vi egentligen är elektro-magnetiska själar precis som moder jord och vi manifesterar vår egen verklighet precis som vår Fader informerat oss om. Mind over matter.

 • Utifrån ’19’ så existerar inget. Ook. Därifrån kan man börja jobba. Det är en bllluuuifff fr början till slut. Därefter hantrerar vi pcr’testerna’ som är en bluff fr böööörjan till slut (ej att förglömma m/Pcr testets nNobelpristagare Kare Mullis, som sa nope; det är inte ok o använda det på mitt sätt, o sedan ‘gick han bort’..
  Nene dom som är ansvariga för Folkmordsförsöket skall arresteras. Som jag ser det, är resonemang om ditt o datt hänt,, det är över. Vi, alla vet vad som skett. Dom ska bota, dryga bot. Ingen attackerar Våra minsta, nobody ever never.. Så skall det vara, så skaall det förbli,, trust me

 • Har aldrig tagit den årliga injektionen mot influensa och har definitivt inte tagit de här senaste experimentella injektionerna mot C19. Vad jag har gjort däremot, av och till, de senaste 25 åren är att komplettera med sådant som kroppen behöver. Speciellt det där eländiga Vitamin D som nästan alla på våra breddgrader har alldeles för lite av och som är så väldans bra för att mobilisera vårt immunförsvar.

  Senast jag hade en förkylning var för 2,5 år sedan, d v s innan det här viruset började härja. Alla runt om kring mig som har tagit både två och tre experimentella injektioner har fått C19, ett par av dessa har blivit allvarligt sjuka. Inkluderas är att nästan alla som tagit dessa injektioner har blivit sjuka och stannat hemma för diverse biverkningar, efter VARJE spruta.

  Det finns så många fel i allt detta men det värsta är nog införandet av analoga och digitala “Papier bitte!” lösningar för att få vara en medlem i sammhället.

  • tips: syntetiskt kolekalciferol (vitamin D3) är ett råttgift. förstör njurarna och hjärtat.

   LD50 [Lethal Dose] of 4.4 mg/kg has been reported in rabbits, with lethality to almost all rabbits ingesting doses greater than 15 mg/kg. Toxicity has been reported across a wide range of Cholcalciferol dosages, with LD50 as high as 88 mg/kg or as low as 2 mcg/kg reported for dogs.”

   https://en.wikipedia.org/wiki/Cholecalciferol

    • kan man inte påstå. de som tar höga doser av D3 är inte långt ifrån de dödliga doserna för råttor. och vad gäller hundar förefaller det som de inte skulle överleva ens den minsta dosen av mänskligt tillskott.

     • Trist med lögnare som sålt sig till läkemedelsindustrin!

      D3 är ett synnerligen viktigt tillskott under hela vinterhalvåret för oss som lever på nordliga breddgrader.

      På somrarna ska vi se till att vara ute i solen – och att sola oss, utan solkrämer och annan kemisk smörja! Då får vi genom solstrålningen höga D-vitaminvärden.

      Om man vill skydda sig mot att bli bränd av solen bör man använda lämplig klädsel eller kokosolja.

      Om blodet har lågt
      D-vitaminvärde är vi vidöppna för alla möjliga sjukdomar.

      D-vitaminskyddet är att likna vid en ringmur runt en medeltida stad. Ett skydd mot alla angripare!

      Sedan jag för några år sedan började ta 4000 IU av vitamin D3 per dag från oktober till april så har jag inte varit sjuk en endaste dag.

      • vem är det som tillverkar syntetisk kalekalciferol om inte läkemedelsindustrin?

       själv skulle jag inte få för mig att stoppa i mig mer råttgift, men hey, folk gör ju som dom vill med sina kroppar. tänkte bara att det kunde vara intressant att veta lite om det man stoppar i sig.

      • Hej Hans!

       Du brukar ju ge boktips, så får väl passa på och lägga ett själv.

       https://store.hippocratesinst.org/products/supplements-exposed

       För många blir kosttillskott frälsningen när man trillar ur “Läkarmedelssvängen”. Men som alltid finns två sidor av myntet. Finns någon video som heter “To D or not toD that is the question” eller något liknande.

       Man kan förstöra sig ordentligt med kosttillskott om man inte vet vad man gör, och framförallt om man är känslig. Och syntetiska saker blir aldrig samma som de naturliga. Själv har jag lärt mig den jobbiga vägen, genom att bli förstörd upprepade gånger.

       Så man behöver inte alls komma från läkemedelsindustrin för att man är lite “skeptisk”.
       Själv har jag min huvudsakliga D vitaminkälla i råa ägg. Funkar för mig, men finns säkert negativa sidor av det också.

       • Erik och jag känner varandra och samarbetar för att avslöja människor som avsöndrar giftiga, mördande lögner, så du, KarlMagnus & Co
        kan väl leta i spegeln efter något troligt exemplar av omtalade människorråttor.

        • Ja, kanske gör han – mot egen förmodan – trots allt nytta genom att detta tema luftas.

         Det är viktigt för var och en att SJÄLV söka information om detta.

         Enligt min bestämda åsikt handlar det om liv och död.

       • Och KarlMagnus, har du minsta lilla anständighet kvar i kroppen och knoppen, så träd fram med din identitet så alla kan se vem du är – om du i likhet med Erik och mig vågar stå för ditt ord!

        För att låna den kloke Jan Norbergs uttryck:

        – Kliv ut ur garderoben!

        Nu har du varit kaxig förståsigpåare med råttgiftsargument
        länge nog i din lilla mörka garderob!

        • kul att du är intresserad.

         själv är jag tämligen trött på att se din nuna.

         karlmagnus är mitt riktiga namn.

   • Själv gillar jag solens läkande effekt. Om solen hjälper min kropp få tillräckligt av hormonet som sägs vara kopplat till D3 så är jag nöjd. 15 minuter i dagsljus fyller upp mina depåer.

    • jag har hört att 5 min per dag vid middag räcker, även om det är molnigt (och även vid nordliga breddgrader).

     men jag är inte mycket för att stirra mig blind på enskilda molekyler, och misstänker att d-vitaminhysterin är skapad för att tjäna pengar (och kanske även förgifta, vad vet jag).

     men ja, tycker din attityd verkar förnuftig.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *