Låt inte godhetsargument och falsk kompetens lura dig – Världsledarna har sina egna motiv

publicerad 24 februari 2022
- Gästskribent
Genre picture: Masked EU-leader. License: Envato.com

Det bekymmersamma helikopterperspektivet som visar på den absoluta faran med den redan utvecklade globaliseringen är den maktkoncentration som kan uppstå om bara några med vissa resurser väljer att göra så. Vanligt folk ser inte det här därför att det finns flera omslag av altruistiska motiv som utnyttjar vår inneboende godhet av de som saknar detsamma. 

Text: Mikael Reichel

Vi förleds att tro att världen håller på att bli så mycket bättre och det sköts av god kompetens lång upp i styret varför vi tryggt kan överlåta det i andras händer. Hela processen vilar på perceptionen av hot mot planetens välfärd och mänsklighetens nära förestående undergång om vi inte underkastar oss lösningen, men allt är ett falskt och skickligt utfört illusionstrick.

För att komma bakom det här och förstå bättre hur det blivit som det blivit behövs ett kritiskt resonemang. Märkligt nog finns evidensen överallt, inte från konspiratoriska foliehattar utan mer eller mindre helt öppet från orsakskällorna direkt.

Det enda som behövs är att orka läsa dokumenten, identifiera relationerna mellan personer och organisationer, undersöka finansierings flöden och därefter lägga allt på ett jättestort bord för att bilden ska bli tydlig. Det här har redan gjorts av många under en lång tid och inflödet ökar av pusselbitar och bilden är idag så tydlig att de som ser inte längre kan välja att titta bort.

I skrivande stund kan vi se att folket fått nog, de har rest sig. Först mängder av protester på olika håll i världen där maktmissbruket varit störst, nu i Kanada som gett och ger eko över hela västvärlden. Det som kan observeras är nu det verkliga ansiktet hos makten, de nyttjar statens medel för att kringå grundlagar och konstitutioner. Propagandan för svartmålning av sitt eget folks sunda reaktioner ökar överallt.

Jo, det är en global statskupp. Det finns inget annat ord för det. Vad värre är att vi sitter alla på första parkett och majoriteten tror det är underhållning.

WHO Ghebreyesus: boosters to kill children. Foto: Ruptly.com
WHO, Ghebreyesus. Foto: Ruptly.com

WHO har en nyckelroll

Det första man kan göra är att fråga hur en krigsförbrytare kan får chefskapet? På goda grunder, inte minst med information från den pågående domstolsprocessen (grand-jury.net), att WHO är fordonet eller den trojanska hästen med vilken 196 avtalsbundna medlemsländer tvingas följa dess direktiv.

Det är inte vilka direktiv som helst utan kör fullständigt över vår grundlag och därmed sätter det heligaste av heligt, vår demokrati, ur funktion. Det ger regeringen fullständig och totalitär makt som om vi befann oss i ett krigsläge.

Det kan för den godhjärtade låta oskyldigt eller till och med argumenteras varande jordens räddning när den stora sjukdomen sprider sig. Samtidigt är det ett skarpslipat vapen om det missbrukas.

Svaret på hur farligt detta är att WHO inte definierar sjukdom som ett hot mot en individ utan som ett kollektivt säkerhetshot. Innebörden är att individen inte längre är i fokus. För att vara tydlig så innebär det här att det går att utrota ett virus genom att utrota en individ, grupp eller population.

Detta förklarar varför det har varit möjligt att runda alla skyddsbarriärer för medicinska preparat. Det är det här som är den trojanska hästen. Den som styr WHO styr direkt också alla dessa nationer. Allt de behöver göra är att yttra ett par magiska ord om att det nu finns ett globalt hälsohot.

Det är vad som hände i början av 2020. Hotet var falskt, precis som H1N1 var det 2009 och som också EU identifierade (resolution 1749). Detta är inte teori utan utspelade sig framför oss under hela coronaperioden. Hur då? Vi har facit i hand och evidensen (redan kända konstgjorda gensekvenser) hopar sig att SARS-viruset är skapat för ett syfte. Frågan är bara om detta biovapen smet ut av misstag eller inte?

Immunologer har redan innan mRNA/vector-vaccinen introducerades ropat ut att de kommer att resultera i ett generellt sänkt immunförsvar. Vi ser att detta är korrekt idag, regeringar [i] erkänner misstaget öppet. Ja, till och med Bill Gates gör det öppet. Möjligen är det så att immunförsvaret kan återgå till normalt om det inte ständigt trycks tillbaka med ”boosters”.

En begränsning av mänskligheten

Innebörden är att när nästa infektion drabbar oss, naturlig eller skapad, att injicerade då kommer att drabbas på allvar. Detta kallas för en binär (ibland kallad för chimär) process, det ena komponenten är ofarlig utan de båda är. Det förrädiska här är att det kommer att vara en utmaning att bevisa att så har skett av vaccinet på grund av separationen i tid. Detta är ännu så länge, en immunologiskt grundad teoretisk möjlighet, i vinter får vi se.

Det riktigt stora bekymret är inte det vi har bakom oss, det är bara evidensen för hur det leds, utan vad dessa sociopater är kapabla att göra. Bovarna i dramat har, liksom förra gången, ropat att nästa gång blir det värre. Det är ett uttalat hot mot mänskligheten.

IHR2005 är ett WHO:s för 196 länder juridiskt bindande avtal. Ett dokument som beskriver uppkomsten är: International Health Regulations and Other Instruments of Global Health Law. Tesen här är alltså att ”bad guys” nyttjat den här makt/styrmedlet eftersom det redan fanns på plats och så att säga kunde vara ett smörjmedel för ”mass formation”, alltså den psyops propaganda-kampanj så många blivit offer för.

WHO vill nu ha ytterligare förstärkt makt och också bindande finansiering vilket beskrivs i detta dokukment: Fifth Meeting of the Working Group on Stengthening WHO Preparedness and Response to Health Emergencies.

Det här är lite av en aha-insikt hur de gjort och var de är på väg. Att läsa sådana här dokument och förstå innebörden kräver ett kritiskt öga på retoriken och ett sökande av de mekanismer som är icke-demokratiska och totalitära, de ligger där men väl dolda för den med färgade glasögon. Folk brukar bli upprörda när man drar paralleller till Tredje Riket, men det är svårt att bortse från likheterna i ”hotbild”, ”lösning”, vision och retorik även om aktörerna lärt sig av historiens misstag och är betydligt smartare idag.

Vi ser ju hela förändringen i små steg i WHO, ändringen av pandemidefinition, Bill Gates finansiering, GAVI:s agerande osv. Det här är ju bara EN väg till global styrning genom ”kriser”. EU och WEF är ju en annan och de samarbetar uppenbarligen, men kanske inte helt genomgripande då det finns signaler om en viss inbördes konkurrens.

Vissa är drivna av vanlig girighet, andra att fokusera finansiell kraft högre och till färre och den tredje har mer ideologiska ambitioner om en enda värld och ett styre av den. World Economic Forum (WEF) är en privat organisation som verkat sedan 70-talet. WEF är en av de starkaste länkarna till offentliga makten.

Young Global Leaders och grundaren Klaus Schwab
Young Global Leaders och grundaren Klaus Schwab. Foto: younggloballeaders.org

Andra betydande organ, som håller en diskretare profil är: Bilderberggruppen och Romklubben. Betydande är att WEF:s ledare Klaus Schwab (vars mentor är Henry Kissinger) öppet raljerar att man idag lyckats ”infiltrera” (ja exakt det ordet användes) de flesta västerländska statsskicken. Schwab syftar på den utbildningsplattform som denne drivit och heter Young Global Leaders, vilket idag framstår som en verksamhet för ideologisk ”skolning”, men det var ett sidosteg.

I historiken för WHO framstår det som om vi haft beteendet framför ögonen sedan både fågel och svininfluensan. Exempelvis varnade EU mycket skarpt för WHO:s och läkemedelsindustrins agerande efter svininfluensan. EU varnade för att nationer skrämdes till underkastelse. Detta var så allvarligt att EU producerade förvånansvärt explicita varningar i flera resolutioner,  #1749 var den första. Nu, 12 år senare har EU bytt fot.

Just för svininfluensan (H1N1) var Sverige en av de som var mest lättledda (skrämda?) och tecknade redan 2007 avtal om köp av vaccin med resultatet att vårt land sargade många medborgare för livet (Pandemrix) för en pandemi som aldrig existerade. För en sjukdom som inte var värre än en förkylning. Hade fler lyssnat till den historiskt största propagandan för vaccination då, hade det varit ännu fler skadade. En kandidatuppsats beskriver tydligt hela förloppet i ”pandemigarantiavtalet”.

Det gör det enklare att förstå den omfattande propagandaapparat som kännetecknat coronainfluensan, man hade lärt sig av förra gångens misstag och helt enkelt tryckte gasen i botten, men det gör det bara svårare att förstå hur tidigare misstag med skadliga vaccin så villigt kunde upprepas.

Svaren på dessa frågor har två möjliga utfall, antingen brist på kompetens eller medveten handling. Troligen är båda i kombination. Detta kan ha sin förklaring av hur WHO betraktar hotet, inte mot individen utan kollektivt. Om så, påvisar det att Sverige inte styrs inifrån.

Det förväntade beteendet från Regering och Riksdag efter H1N1 skandalen borde resulterat i mycket allvarliga konsekvenser i konstitutionsutskott och rättsvårdande myndigheter. Istället hände det motsatta, alla misstag upprepas och nu med större kraft och djupare förankrat inom statsapparaten.

Den första mekanismen för att hålla Regeringen i schack, Riksdagen, är helt dysfunktionell där 349 individer har försetts med skygglappar och därför debatterar cykelställsfrågor samtidigt som demokratin eroderas i allt ökande takt.

Analysen blir att det här var inget misstag från första början utan en generalrepetition för där vi är idag, under övergång från demokrati till totalitärt statsskick lett långt utanför rikets gränser.

Övergången är inte fullt ut genomförd, den sker i små steg och där det största hindret, vår grundlag ändras under radarn av det parti som aldrig tycks röstas bort. Utredningen om varför det uppstod en statistisk anomali vid valet 2018 är hemligstämplad av Säpo.

Utan att värdera, ser vi att det kan ha funnits ganska goda skäl för Trump att rycka bort USA:s finansiering till WHO. Trump uttalade att han skulle ju ”dränera träsket”. Vi förstod kanske inte fullt ut vad som fanns dolt i träsket. Som bekant trädde Gates istället för USA och fick än mer kontroll över denna organisation. Det matchade perfekt med dennes GAVI som redan hade sina tentakler djupt i stater och NGO:s.

Organisatoriskt träder bilden fram av de olika rollernas uppdrag, vi har alltså Fauci & Co som ser till att det utvecklas elaka virus samtidigt som de ”varnar” för ännu värre. Så har vi WEF som tycker det här är ett bra tillfälle att ”nolla” och börja om från början i hela världen. ”Build back better” och ”The Great Reset” är bara några retoriska uttryck som med synkroniserat förmedlades av statshuvuden som alla skolats i WEF.  EU tvingar dess medlemmar till att följa.

WEF har under flera decennier producerat, via Young Global Leaders, trogna soldater som placeras så högt det går i länder styrning, och vi ser nu aktiveras i en process som beskrivits i ”Lockstep”-scenariot där länders ledare agerar synkront i tid och även använder exakt samma retorik.

En återblick från 50- till 80-talets kalla krig producerades ”sleepers” eller ”mullvadar” som kunde växa in i fiendelandets organisation och aktiveras vid behov, här sker det helt öppet utan att någon verkar ha undrat vad som pågår vilket är mycket märkligt därför att i en demokratis byråkrati finns ofta betydande rutiner av anti-korruption för att hålla armlängds avstånd till näringslivet.

Det verkar som att detta sätts ur spel när det når tillräckligt högt och är tillräckligt stort. Kanske har någon strateg kläckt tanken efter att grunnat på uttrycket ”hidden in plain sight”. Ganska slipat får man nog säga.

På hemmaplan, definitionsmässigt är vi nu enligt svensk grundlag, utsatta för påverkan av främmande makt därför att just samma grundlag i princip är satt ur spel. Övertaget av landet sker inte med vapenmakt, som vi rustat oss för med blicken mot öst från de som vi letts tro är våra fiender. Nej det sker sakta, sakta av medlemmar i vår egen familj i tyst samarbete med utomstående, just de vi litat på ska förvalta våra gemensamma värderingar och tillämpa dessa i ett demokratiskt styre.

Sida från sajten gavi.org
Sida från sajten gavi.org

Vi har en läkemedelsindustri som med GAVI (Global Vaccine Alliance) grundat av BMG (Bill och Melinda Gates) ska se till att vi blir färre genom genetisk eutanasi och vi ska samtidigt också själva betala för det. Rapporterna från BMG:s tidigare framfart i afrikanska länder visar på något annat än altruism.

Långt innan, många år, någon visste om det virus som nu drabbat oss, var det utvecklat, patenterat och hade motsvarande vaccinprincip också patenterad. Båda endast med några dagars mellanrum i patentansökans datum (dr David Martins evidens) varför alla som gör dessa vaccin (som tillåtits i väst) i princip gör samma sak och betalar licenser till patentägaren. Om detta inte är att bli ertappad med handen i burken så vad är det då? Det borde vara sådant här som Riksdagen ska debattera men istället tar avstånd ifrån.

Det går att betrakta vad som hänt och händer ur nästan vilket perspektiv som helst och komma till samma kärna, med det menar jag att ex.vis genom att studera Fauci´s beteende så ser vi dennes roll, genom att granska WEF så ser vi vad de planerat och genomfört, samma sak på EU nivå och med de största globala aktörerna i läkemedelsindustrin.

Event 201 Pandemic Exercise
Event 201 Pandemic Exercise

De sitter samman med Agenda 2030, Lockstep, Event 201, WEF:s The Great Reset och även hela klimatpolitiken där IPCC dirigerar ungefär som WHO gör. Bakom dessa fasader syns hur korsvis finansiering sker och därmed också vem som styr vem. Vi ser hur nationella institutioner slussar ”stöd” till dessa aktörer, arrogansen är slående då det mesta ligger helt öppet. Vi når alltså till kärnan men inte fullt ut vad eller vem som finns innanför, även om både BlackRock och Vanguard är i toppen sett från kapitalperspektivet, döljer sig de verkliga aktörerna väl.

Är det kört?

Man kan kanske känna sig lite uppgiven, men det pågår ett globalt uppvaknande och folket har tagit till gatorna på allvar nu. Svenskarna är dock pinsamt passiva.

Det kan vara så att det är våra invandrare som kommer till Sveriges räddning, det är en grupp som har betydligt större insikt om vad som utspelar sig än medelsvensson. Det har även tagit sig hit därför att deras hemländer inte hade det Sverige en gång hade, att fly en gång till är inte en attraktivt alternativ, varför de kommer välja att stanna och fäkta.

Ett färskt exempel på beteende som visar på att värdegrunden som sätter normer och kultur är urvattnad, inte bara i vår socialistiska regering, utan på bred front i andra partier är senaste händelserna i Kanada.

Justin Trudeaus, djupt oroande totalitära handlingar borde ha mötts av en omedelbar reaktion i form av en massiv och högljudd opposition från Sveriges regering framförallt, men även Riksdag. Vi har haft en tradition att just vara internationellt solidariska mot arbetarklassen på 60-, 70- och 80-talet, vart tog det vägen? Dessutom med ett så stort forum som EU borde våra parlamentariker stått upp tillsammans med de andra om faktisk gjorde det.

Sverige har, på goda grunder, ett rykte om att vara ett av de få länder där socialism verkar ha fungerat. Alltså ett statsskick som värnar om solidaritet, rättvisa, öppenhet och alla de andra dygder som reflekteras i vår grundlag. Vi har länge levt på det ryktet trots att många, i synnerhet pensionärer, kan vittna att det sedan länge inte är så att det samhällskontrakt som tecknades med medborgarna på 60-70-talet längre uppfylls.

Förändringen har skett i små, näst intill osynliga, steg eller normglidningar genom ”anpassningar” av lagar, processer och rutiner samt inte minst ”outsourcing” av ansvar. Samtidigt har de rättsvårdande institutionerna tappat både politiskt oberoende och moraliskt mod. Innebörden är att medborgare inte längre har kontaktmöjlighet med makten. Det här är inte demokrati, men vad är det då?

Med hela den här artikelns argumentation i perspektivet så ligger det i farans riktning att det här inte är en slump utan en sedan lång tid noga planerad strategi [ii] som nu spelas upp framför landets medborgare utan att de egentligen har förmåga att förstå innebörden av det.

Generationsparadoxen spelar troligen in stort här, födda efter 1980-talet saknar referenser på hur det var när statsskicket inte hade förfallit och nationer faktiskt hade en suveränitet. De blir då oförmögna att se och förstå förändringen som skett eller inse vad som behöver repareras. Vart är vi på väg?

Text: Mikael Reichel

Referenser

[i] Israel

[ii] Yuri Bezemenov, intervju 1984


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq