Vad är Kraniosakral terapi?

publicerad 15 februari 2022
- Extern skribent
Anna Numell kan Kraniosakral terapi. Foto: Gpointstudio. Licens. Envato.com

HÄLSA. Kraniosakral Terapi (KST) är en mycket mjuk och varsam behandlingsform som utvecklats ur den Osteopatiska läran.

Text: Anna Numell, kraniosakral terapeut | Eko-logiskt konceptcafé & Vänner i Falkenberg

Det kraniala systemet omfattar centrala nervsystemet (CNS), cerebrospinalvätskan (CSV), hjärnhinnorna (3st), suturerna mellan skallbenen och hela vägen ner till Sacrums rörelser. Idag är Kraniosakral Terapi utvecklad så att vi som terapeuter möter upp hela kroppen. Vi jobbar med ett lätt ”tryck” (5 gram) där vi lärt oss att känna de mikrorörelser som finns i det kraniala systemet såväl som i kroppens olika organ och vävnader.

Dessa mikrorörelser rör sig på ett visst sätt när kroppen är i balans och i sin originalrörelse. Vi kan känna den i bl.a. CSV, i fascian och i olika vävnader. Rörelsen är som att hela kroppen/ materian andas. En inandning, då kroppen komprimerar (ökar ”spänningen/tension” tillfälligt) och sedan utandning expansion, när hela kroppen och systemet slappnar av.

Fascian som är en levande vävnad, och som består av mellan 70–80 % vätska beroende på vilken forskning du tittar på, bär och lagrar information i kroppen. Du kan likna fascian vid ett spindelnät som finns över allt hela kroppen. Som Kraniosakral Terapi talar vi även till detta som vätskekroppen eller energikroppen.

Kraniosakral terapi kan lösa upp blockeringar

Blockeringar av olika slag som kan vara såväl inre som yttre trauman, stoppar flödet av denna vätska och således stoppar flödet av information. Om en klient uttrycker ett symtom så är det symtomet och dess orsak ofta kopplat till att där uppstår en inflammation i kroppen som skapas i det område där vätskan/ informationen/ energin blockerats.

Symtomen dyker ofta upp i den svagaste delen eller där kroppen tidigare varit försvagad på något sätt.

Olika former av blockeringar skapar en inre ”spänning”, tension är ett bättre ord och det kan också vara omvänt att en inre tension skapar blockeringar. Som terapeut i Kraniosakral terapi möter jag ofta först upp klientens kropp med att börja med att släppa på denna inre tension som skapar utrymme för kroppen att själv korrigera sig tillbaka mot optimal rörelse och resultatet är ofta att klienten direkt efter känner sig mer avslappnad och lugnare.

Beroende på hur länge spänningsläget funnits i kroppen kan det ta längre eller kortare tid för klienten att känna symtomlättnad.

Andetaget

Eko-Logiskt konceptcafé
Annons: Eko-Logiskt konceptcafé

Kroppen är fenomenal och har en fantastisk intelligens att läka sig själv om vi ger den rätt förutsättningar för det. Ibland hamnar kroppen i ett läge där det är svårt att finna detta läge och då behöver vi ge den extra stöd för att den ska finna det igen.

Ett av de sätten är att stilla sig och sakta ner och att använda andetaget på olika sätt. Att välja att fokusera på att förlänga andetaget ut lite mer för varje gång du andas ut. Det hjälper det parasympatiska nervsystemet att kopplas på (lugn och ro systemet).

Läs mer: Andningen, yoga och dess betydelse för välmående och vardagsbalans

Ett annat sätt är att andas in två kortare andetag in följt av ett längre andetag ut. Så som kroppen gör efter att vi gråtit mycket. Det skapar också utrymme för kroppen att komma in i stillhet.

När kroppen finner denna stillhet inom sig skapar ett öppnade av kroppen och således ett friare flöde. Detta är något du kan bjuda in din kropp till när som helst du önskar. I den stillheten du får av Kraniosakral terapi ger du din kropp möjlighet för självläkning.

Lymfans betydelse

Som avslut vill jag gärna även koppla det till lymfsystemet och glymfsystemet. Som jag skrev ovan, när vi stillar oss och skapar space inom oss så öppnar kroppen upp och det blir ett friare flöde. Flödet blir även då friare i lymfsystemet då allt hänger samman.

Glymfsystemet är lymfsystemet i hjärnan och där finns massor av fascia som bland annat påverkas av våra tankar och hur vi tänker. Som i sin tur skickar informationen vidare ut i kroppen bland annat via fascian. Stillheten du skapar inom dig eller som jag som terapeut hjälper till att skapa under en Kraniosakral terapi-session bidrar till att skapa space. Alltså stillhet är space. Och det är i space som materian (din kropp) kan omorganisera sig till dess optimala uttryck och rörelse, din optimala hälsa.

Text: Anna Numell, kraniosakral terapeut | Eko-logiskt konceptcafé & Vänner i Falkenberg

På eko-LOGISKT konceptcafé & vänner i Falkenberg finner du Hälsohubben en plats för dig som önskar ta del av en holistisk livsstil.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Bra om andning och stillhet vilket jag fann via meditation som är viktigt att starta dagen med dagen(varje dag)och senare med yoga. Matens enorma betydelse för kropp och själ och vad den innehåller lärde jag mig av Sanna Ehdin.Tack .Ps.Slutade 1977 med att dricka kranvatten och att aldrig använda olika läkemedel.Ds

  • Bra om andning och stillhet vilket jag fann via meditation som är viktigt att starta dagen med dagen(varje dag)och senare med yoga. Matens enorma betydelse för kropp och själ och vad den innehåller lärde jag mig av Sanna Ehdin.Tack .Ps.Slutade 1977 med att dricka kranvatten och att aldrig använda olika läkemedel.Ds

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *