Är NATO fortfarande en terrorrörelse? Protest mot medlemskap 28 maj kl 14.00 i Fatbursparken Stockholm

publicerad 27 maj 2022
- av Torbjörn Sassersson red.
NATO-styrkor i Europa - Foto från NATO-video: NATO.int

NATOSVERIGE. Den 15 maj beslutade Regeringen om NATO-medlemskap, utan att ge svenska folket en möjlighet att påverka beslutet genom en folkomröstning. "Detta är oacceptabelt, då denna fråga är något som likt EU- och EURO-medlemskap kan komma att förändra Sverige i generationer", säger Max Winter, som är en av initiativtagarna.

Den 28 maj arrangeras en protest mot NATO-medlemskap kl 14.00 i Fatbursparken i Stockholm, med målet att bevara den svenska alliansfriheten och neutraliteten. Max Winter och Natalie Jonsson uppmanar alla intresserade att engagera sig i frågan tex på Facebook-sidan Neka NATO. Arrangören har även startat en namninsamling som kräver en folkomröstning.

Winter och Jonsson skriver att politikerna menar att NATO-medlemskap är nödvändigt för att vi ska känna trygghet.

"Vi ser snarare att detta är en medveten provokation som kan leda till ett storskaligt krig och ekonomisk kollaps - något som är motsatsen till trygghet, och aldrig kan vara svaret för frid och folkets bästa.

Vi kräver att våra politiker gör om, gör rätt, och ger folket en chans att visa vart vi står i frågan, precis som det bör vara i en demokrati. Vi säger NEJ till Nato, och vi kräver en folkomröstning."

NATO knappast "fredsbevarande"

Argumenten för att protestera mot NATO är inte tagna ur luften. På 1990-talet var debatten het om NATO:s mörka sida. Det avslöjades att NATO knappast är en fredsbevarande organisation utan till och med en terrorrörelse. NewsVoice publicerade 2016 och 2017 två texter om NATO. Ytterligare en artikel om NATO:s terrorverksamhet med utgångspunkt i Portugal kommer att publiceras.

I augusti 1990 avslöjades i Italien existensen av NATO:s hemliga mi­litära nätverk som gick under namnet Gladio eller Stay behind. Nätverket arbetade i 16 NATO-­länder och fyra neu­tra­­la länder, däribland Sverige. Den subversiva verksamheten grundades på 1940-talet av de amerikanska och brittiska underrättelsetjänster­na i syfte att fronta Sovjet.

Gladios soldater fick sin utbildning på avlägsna öar i Medel­­ha­vet, i otillgängliga bergsområden i Ardennerna eller vid de brit­­tis­ka och amerikanska specialstyrkornas träningscentra i England och USA, skriver Daniele Ganser som forskat på NATO. Soldaterna försågs med vapen, sprängämnen och högteknologisk utrustning som gömdes i hemliga förråd runtom i Europa, även i Sverige och Norge.

Metoderna som Stay behind eller Gladio använde bestod av: propagandaspridning, övervakning, våldsamt krossande av oppositionsgrupper, tortyr, statskupper och terrordåd. Man kartlade kommunister och förberedde för gerillakrig mot sovjetiska trupper. Någon rysk invasion skedde aldrig, men nätverket fortsatte sin verksamhet i form av statsterrorism, övervakning, propaganda, lönnmord och andra insatser i Europa.

”Dessa massakrer, dessa bomber, dessa militära ak­tioner hade organiserats, främjats eller stötts av män inifrån italienska statliga institutioner och av män kopplade till Förenta staternas ­under­rättelsestrukturer.” - Ur den italienska parlamentariska kommissionens rapport om Gladio år 2000

Nu befinner sig Europa och Sverige i en liknande situation som under det kalla kriget. Övervakning och propaganda används för hitta och peka ut alla som uttalar sig det minsta positivt om ryssar och Ryssland eller som har åsikter mot EU:s och NATO:s subversiva verksamhet i Ukraina.

Läs mer i NewsVoice om NATO:s hemliga arméer:

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice