Dags för ett ideologiskt reningsbad för Socialdemokraternas högerpolitik – #valet2022

publicerad 9 juni 2022
- Hedi Bel Habib
Magdalena Andersson vilse i högerpolitiken. Foto (labyrint): twenty20photos , licens: Elements.envato.com. Pressfoto (Andersson): Kristian Pohl, Regeringskansliet.

ANALYS. Magdalena Andersson säger att det är svårt att driva vänsterpolitik när arbetare röstar på högerpartier, enligt en artikel i Arbetet. Man kan också vända på hennes påstående och fråga: varför ska arbetarna rösta på Socialdemokraterna när partiet bedriver högerpolitik? Det skriver Hedi Bel Habib, filosofie doktor, forskare och fristående debattör.

Text: Hedi Bel Habib | #valet2022

Socialdemokraterna har nämligen omvandlats till ett trianguleringsparti. Erfarenheten visar att en systematisk och avbruten triangulering av högerpartier har utplånat de nederländska socialdemokraterna som gick från 33,3 procent av rösterna år 1986 till 5,7 procent i 2021 års val.

Socialdemokraterna bör lära sig av utvecklingen i Nederländerna och stoppa triangulering innan det är för sent.

Triangulering är en självutplånande strategi

Politiken domineras allt mer av det strategiska begreppet triangulering. Grundtanken har varit att vinnande politik måste överskrida motsättningen mellan höger och vänster. I Europa är det främst Socialdemokraterna som försökt lösa sin politiska tomhet med trianguleringsstrategin. Nu är socialdemokratiska partier i Nederländerna, Storbritannien, Italien, Frankrike och Tyskland i kris eller helt är utslagna.

Läs mer: Politisk triangulering skapar politikerförakt från väljarna

Socialdemokraterna i Sverige tycks ha följt samma mönster som övriga Europa. En historisk analys av valresultatet i Sverige visar att det finns ett tydligt samband mellan Socialdemokraternas försvagning som statsbärande parti och deras systematiska kompromisser och triangulering av högerpartier sedan 1990-talet.

Efter 90-talet har Socialdemokraterna blivit ett ideologilöst maktparti som har offrat sin egen ideologi för att behålla makten och därmed omvandlats till ett trianguleringsparti.

Femtiofem år av minskat väljarstöd för Socialdemokraterna kan direkt korreleras till en allt otydligare ideologisk kompass till följd av en lång period av politisk triangulering av högerpartier.

Sedan 1990-talet har har ideologin underordnats makten i Socialdemokraternas politik. Socialdemokraternas uttalade ideologiska kompass var tydligaste 1968, då partiet gjorde sitt bästa efterkrigsval, med 50,1 procent av rösterna. Då var andelen partibytare 11,4 procent.

År 2018 var Socialdemokraternas ideologiska kompass som mest förvirrad, då partiet fick 28,3 %, en sämsta notering i historien och då antalet partibytare uppgick till 41 procent.

Valresultat för Socialdemokraterna
Tabell: Valresultat för Socialdemokraterna

Partiforskningen visar att kompromisser är nödvändiga i nästan all politik, men något slags sammanhängande och tydlig ideologisk kompass krävs för att ett parti skall kunna kunna behålla en stabil väljarbas.

Socialdemokraterna tycks idag inte längre erbjuda en sådan vägledande kompass efter 90-talet och det finns risk för att triangulering resulterar i en självutplånande strategi.

Socialdemokraternas ideologiska kompass har gått sönder

En välfärd byggd på människovärde – inte marknadsvärde står det i partiprogrammet. Denna retorik stämmer dock inte med partiets praktiska agerande. När Socialdemokraterna kom till makten 1994 bröt partiet vallöftet om att ta bort skolpengen och Ylva Johansson lät – tvärtemot regeringsförklaringen – meddela att skolpengen skulle behållas.

Inför valet 2014 var partiledaren Stefan Löfven tydlig med att vinst i välfärden inte ska förbjudas. Nu säger Magdalena Andersson att möjligheten att ta ut vinst i skolsektorn ska avskaffas senast 2026, om Socialdemokraterna får behålla makten.

År 2014 sade Kjell-Olof Feldt till SVT att ”Det var fel att införa fritt skolval”. Samtidigt var han ordförande för Friskolornas Riksförbund mellan 2006-2010.

När friskolesystemet infördes 1992 ansåg Carl Bildt och Beatrice Ask att friskolorna skulle få 85 procent av kommunens genomsnittliga kostnad per elev, eftersom kommunerna har ett större ansvar.

År 1997 höjde dock regeringen Persson ersättningen till fristående skolor till dagens nivå på 100 procent med motiveringen att kommunala och fristående skolor ska behandlas lika. Magdalena Anderssons regering lägger nu fram ett förslag som är tänkt att justera skolpengen till kommunala skolors fördel.

Kapitulering inför samhällsnedbrytande reformer

Partiets politiska retorik går ut på att samhällsbygge ska gå före skattesänkningar och att segregation och brottsligheten i Sverige är en följd av alliansens skattesänkningar. Samtidigt har Socialdemokraterna accepterat alla jobbskatteavdrag och borgarnas förenklade retorik om hårda straff och fler poliser för att bekämpa brottsligheten.

Forskningen visar dock tydligt att det är graden av jämställdhet och jämlikhet i ett samhälle som är avgörande för hur vi mår både fysiskt och psykiskt och hur mycket kriminalitet och våld som finns.

Avskaffa den sista resten av den orättfärdiga skillnaden i beskattning mellan lön och pension till 2020 har Socialdemokraterna lovat Sveriges pensionärer, men partiet har i praktiken accepterat moderaternas diskriminerande utformning av jobbskatteavdraget som gör att pensionärer betalar mer skatt än löntagare.

Socialdemokraterna har lagt fram separata skattesänkningar för pensionärer. Dessa räcker dock inte för att rätta till den strukturella inkomstklyftan mellan löntagare och pensionärer. Den ultimata lösningen är att fasa ut jobbskatteavdraget och avskaffa själva skillnaden i beskattningen av lön och pension.

NATO

Säkerhetspolitiken är förvirrad och präglas av en blind och förhastad triangulering av högerpartier. Magdalena Anderssons regering hastade fram utan någon fördjupad analys en Nato-ansökan med motivering att det är bäst för Sverige.

Denna snabba triangulering av oppositionspartiernas säkerhetspolitik har lett till att Sverige har hamnat i en ohållbar och förnedrande utpressningssituation, där Turkiet ställer orimliga krav för att godkänna NATO-medlemsansökan.

Läs mer: S-kvinnors nej till NATO kan upplösa tystnadskulturen i Sverige

Socialdemokraterna behöver förnyad ideologisk plattform

Socialdemokraternas triangulering av högerkrafterna riskerar att urarta i en ideologisk förvirring, medan väljarna flyr åt alla håll eller passiviseras. De åtta partierna lägger sig idag nära varandra av rädsla att förlora röster till varandra och och utpressar varandra om regeringsmakten.

Regeringsmakten är en förutsättning för att bedriva politik. Men partipolitiskt sökande av makt utan en grundläggande ideologisk kompass är i grunden äventyrligt och farligt för både demokratin och samhället.

Socialdemokraterna behöver därför ta fram en förnyad och sammanhängande ideologisk plattform som dagens väljare kan förstå och relatera till om Socialdemokraterna ska kunna profilera sig för att åter bli ett statsbärande parti. Ett konsekvent samhällsbygge kräver ju en vägledande, tydlig och sammanhängande ideologi.

Tage Erlander skrev en gång:

”Ju mer vi försummar ideologin desto svagare blir praktiken.”

Text: Hedi Bel Habib

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq