Kapitationsskatt – lika skatt per huvud – löser krisen med massinvandringen

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 29 juni 2022
- Jan Norberg
Jan Norberg (selfie) och Hans Jensevik (foto: Dagens Goda Samhälle)

EKONOMI & OPINION. Betalar du inte in en daglig kapitationsskatt bör du inte få ta del av samhällsservicen. Tvärtom, om alla bidrar till nödvändig samhällsservice minskar skattebördan på oss alla och den sammantagna skatten kan sänkas dramatiskt, förklarar Hans Jensevik och Jan Norberg.

Text: Jan Norberg och Hans Jensevik | #kapitationsskatt

Läs mer: Översiktsplan för ett nytt skattesystem med kapitationsskatt från 2024 som löser assimilation och återvandring

Mona Sahlin yttrade de bevingade orden ”det är häftigt att betala skatt”, inkluderade hon då också alla bidragsberoende migranter? I Sverige är vi ursprungssvenskar helt låsta vid det nuvarande paradigmet om skatter och till vad dessa skall användas, det finns också enligt det så kallade Samhällskontraktet en etablerad samsyn HUR skatterna skall tas in.

NÄR skatterna skall tas in regleras, i de flesta fallen, av den s.k. källskatteprincipen, dvs arbetsgivaren är tvingad att skicka in den s.k. arbetsgivaravgiften (annat ord för en dold skatt) samt den preliminära inkomstskatten innan den intjänade nettolönen betalas ut till löntagaren.

VEM sköter då svenskarnas skatteinbetalningar, jo det gör Skatteverket som agerar uppbördscentral för alla inbetalda skatter.

VARFÖR vi ursprungssvenskar ändå finner oss i att Skatteverket lägger vantarna på vår intjänade lön innan den betalas ut till oss beror till stor del på att vi är överens om att samhället behöver våra skatter för att kunna uppfylla sin del av det s.k. Samhällskontraktet.

Samhällskontraktet är ett ömsesidigt åtagande från både skattebetalarkollektivet och samhället. Det bygger huvudsakligen på uppfattningen att man som skattebetalare först uppfyller sina skyldigheter för att sedan kunna åtnjuta sina rättigheter.

Varför samhället (politikerna och myndigheterna) undantar migranter från MENA länder från denna princip vet vi inte, men det ökar ju dramatiskt skattebelastningen på de vilka till punkt och pricka uppfyller sina skyldigheter att betala skatt, cirka 2,5 miljoner svenskar.

Frågan blir då varför vi undantar migranter från skatteplikten?

Vi har därför tillsammans diskuterat om det nu inte är dags för en helt ny skattereform så att principen om ”allas lika värde” uppfylls också på skatteområdet. Kort sagt är tiden nu inne för ett paradigmskifte så att rättvisa kan skipas mellan ursprungsbefolkningen och migranterna.

Att den härnedan redovisade lösningen, kapitationsskatt (Poll Tax), är mycket enkel och effektiv samt eliminerar möjligheterna att som migrant, helt kravlöst, kunna tillskansa sig en bidragsförsörjning på ursprungssvenskarnas bekostnad, ja det kommer med på köpet, så att säga.

Ingen momsredovisning/bokföring, inga deklarationer och annat byråkratiskt krångel. Systemet bygger helt på kontantprincipen och principen om ”allas lika värde”!

Kapitationsskatt - lika skatt per huvud - löser krisen med massinvandringen
“Upploppen i Husby 2013, liksom upploppen under påsken 2022, visar att invandringen är samhällsbelastande.” – Ingrid och Maria. Fotolicens: Wikimedia Commons

Kapitationsskatt sänker skatten totalt sett för alla

Om alla med kapitationsskatt bidrar till nödvändig samhällsservice så minskar skattebördan på oss alla, den sammantagna skatten kan därmed sänkas dramatiskt.

Kort sagt, betalar du inte in en daglig kapitationsskatt kan du inte ta del av den samhällsservice som alla, enligt nu gällande paradigm, är berättigade till.

Har vi alla, migranter såväl som ursprungssvenskar, betalat in lika mycket skatt för samhällsservice så har vi en praktisk tillämpning vad avser principen om ”allas lika värde”.

Assimilationen kommer att gå snabbt då man inser att alternativet är att tvingas flytta ut.

Notera att detta nya skattesystem är så lätt och förstå att till och med en lågutbildad migrant från MENA-länderna kommer att förstå det. När det går upp för migranterna att man utestängs från allt vad bidrag och övrig samhällsservice heter, så kommer man att överväga skälen varför man bosatt sig i Sverige.

Sannolikt kommer man då att se sig om efter en ny boplats där de ekonomiska villkoren är avsevärt bättre. Om de nu bidragsberoende migranterna väljer ett annat EU-land eller om de flyttar tillbaka till det land utanför EU, som de kom ifrån, är ur svensk synpunkt mer en semantisk fråga.

Återvandringen fungerar utan vare sig tvång eller behov att skicka med dem pengar för att frivilligt överge Sverige.

Detta nya skattesystem med kapitationsskatt är väl beprövat och tillämpas ofta i s.k. u-länder och det fungerar verkligen i verkligheten då det innehåller både piska och morötter.

Alternativ för Sverige (AfS) sänder ut dubbla budskap

Vi har uppvaktat det politiska parti som vi trodde skulle vara mest intresserade av vårt förslag, men tyvärr har vi mötts av stängd dörr och kall välling. Alternativ för Sverige (AfS) skriver i sitt partiprogram följande:

”Även den frivilliga återvandringen är viktig för oss. De personer som redan har svenskt medborgarskap men som längtar efter att återförenas med sitt hemland ska kunna få generös ersättning för att avsäga sig sitt svenska medborgarskap och återvända till sitt hemland.

Exempelvis kan det bli aktuellt att personer som lever på bidrag tillåts behålla dessa en tid ifall de lämnar Sverige och förbinder sig att aldrig återvända.”

Samtidigt torgförs ofta i debatten att AfS minsann skall skicka tillbaka alla bidragssnyltande migranter, om så behövs också med tvång.

Dessa dubbla budskap rimmar illa med varandra, då i synnerhet som AfS inte med en stavelse beskriver HUR detta skall gå till i praktiken.

Vad hjälper det att på gator och torg skandera att migranterna minsann skall ut, om detta inte åtföljs av en närmare förklaring om HUR detta skall gå till.

Att lägga ned Migrationsverket och skapa ett Återvandringsverk innebär ju bara att AfS avser hantera problemet men inte HUR

AfS är också det parti som borde vara mest intresserade av att ta ledningen i den alltmer heta valspurten, förslag på ett nytt skattesystem kommer sannolikt att uppmärksammas också av MSM.

Vill verkligen AfS ta sig över den så förhatliga 4 % spärren, eller är man nöjda med att komma över 1 % och därmed få partistöd inför nästa val 2026??

Har vi som medborgare och skattebetalare verkligen tid att vänta på en enkel metod för att få alla bidragssnyltande och välfärdstörstande migranter att endera assimilera sig eller återvandra?

För att få frågan belyst ytterligare kan du som är intresserad bevaka vår ordinarie fredagssändning tillsammans med Christer Bigander hos Swexit TV på Youtube (se även nedan). Fredag vid lunchtid läggs nästa diskussion ut hos Swexit TV.

Text: Jan Norberg och Hans Jensevik | #kapitationsskatt

Läs mer: Översiktsplan för ett nytt skattesystem med kapitationsskatt från 2024 som löser assimilation och återvandring

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag har inget emot att stoppa bidragsinvandringen, men kapitationsskatt borde väl rimligen även betyda högre skatt för de fattigaste svenskarna?! Är inte skatten redan hög nog för dem som det är? Det är ju skattebördan som gör dessa låginkomsttagande svenskar så fattiga?

 • Jag har inget emot att stoppa bidragsinvandringen, men kapitationsskatt borde väl rimligen även betyda högre skatt för de fattigaste svenskarna?! Är inte skatten redan hög nog för dem som det är? Det är ju skattebördan som gör dessa låginkomsttagande svenskar så fattiga?

 • En trend i min lilla småstad är att “alla” gammelsvenska butiks/krog-drivande försvinner och istället drivs verksamheten av Mellanösternfolk. En svensk apotekare finns det? Hur kommer det sig att en svensk inte kan driva en butik?

  • Min senaste erfarenhet när jag var på besök i Sverige och besökte ett apotek var att jag väntade tålmodigt på min tur. När det var min tur så kom givetvis en framfusig migrant från MENA och trängde sig före.

   Jag blev ju givetvis förbannad men då apoteket drevs av huckleförsedda från MENA så fick jag över mig frågan om varför jag var rasist, bara för att jag protesterade mot detta beteende av en från MENA.

   Då sätter ett hucklepaket igång och skriker till mig att “vi” har tagit över nu, fatta det j-a svenskjävel.

   Tro mig jag är glad över mitt beslut att inte längre behöva bo i detta helvete.

  • Stämmer in. I det lilla samhälle jag växte upp i en gång var en idyll med bageri med café, en personlig livsmedelsbutik, bank och post, ett par kiosker osv. Butikerna är idag pizzerior, matbutiken drivs av araber och standarden är usel, bageriet en sunkig spelbutik, kriminaliteten hög, de svenskar som bor kvar har inte råd att flytta och på skolorna finns nästan inga svenska barn kvar. På trottoarerna kommer slöjorna med barnvagnar och många ungar i släptåg. På torget sitter gapiga araber i medelåldern, som spottar på marken mellan vartannat ord. Det råder förfall, otryggt och sorgligt att besöka samhället. Denna mardröm utspelas över hela landet och ändå fortsätter samma partier att regera landet. God dag, yxskaft!

 • En trend i min lilla småstad är att “alla” gammelsvenska butiks/krog-drivande försvinner och istället drivs verksamheten av Mellanösternfolk. En svensk apotekare finns det? Hur kommer det sig att en svensk inte kan driva en butik?

  • Min senaste erfarenhet när jag var på besök i Sverige och besökte ett apotek var att jag väntade tålmodigt på min tur. När det var min tur så kom givetvis en framfusig migrant från MENA och trängde sig före.

   Jag blev ju givetvis förbannad men då apoteket drevs av huckleförsedda från MENA så fick jag över mig frågan om varför jag var rasist, bara för att jag protesterade mot detta beteende av en från MENA.

   Då sätter ett hucklepaket igång och skriker till mig att “vi” har tagit över nu, fatta det j-a svenskjävel.

   Tro mig jag är glad över mitt beslut att inte längre behöva bo i detta helvete.

  • Stämmer in. I det lilla samhälle jag växte upp i en gång var en idyll med bageri med café, en personlig livsmedelsbutik, bank och post, ett par kiosker osv. Butikerna är idag pizzerior, matbutiken drivs av araber och standarden är usel, bageriet en sunkig spelbutik, kriminaliteten hög, de svenskar som bor kvar har inte råd att flytta och på skolorna finns nästan inga svenska barn kvar. På trottoarerna kommer slöjorna med barnvagnar och många ungar i släptåg. På torget sitter gapiga araber i medelåldern, som spottar på marken mellan vartannat ord. Det råder förfall, otryggt och sorgligt att besöka samhället. Denna mardröm utspelas över hela landet och ändå fortsätter samma partier att regera landet. God dag, yxskaft!

 • När Estland satt på den ekonomiska pottkanten, tack vare SWEDBANK och Den danske Banks ohemula utlåningar utan täckning, bestämde Estlands regering att införa platt skatt. 10% rakt av, inga avdrag eller kryphål utan bara 10%. Ekonomin återhämtades sig förvånansvärt snabbt, lite mer än ett år tog det!

  • Platt skatt är bra men den exkluderar massinvasionens migranter som inte har nån lust att arbeta, de vilka hellre fortsätter att vara bidragsförsörjda av det hårt arbetande ursvenska skattebetalarkollektivet.

   På ett sätt kan man ju med visst fog säga att Kapitationsskatt är en form av platt skatt då det hyllar principen om allas lika värde. Dvs alla betalar lika mycket.

   Syftet med denna form av skatt är ju att det med skattesystemets hjälp tvingar bidragsförsörjda migranter att betala för den samhällsservice de tar i anspråk.

   Tar de då inte ett jobb och försörjer sig själva så utestängs de med automatik från all samhällsservice, något som säkert leder till att de endera assimilerar sig eller flyttar ut ur Sverige.

   Al Capone fick man till slut fälld med hjälp av skattesystemet!!

 • Intressant förslag. Å andra sidan finns det väl nog med värk i landet Sverige med omnejd. Bryssels blå bolsjeviker håller kanske sin alltmera ljumma gryta puttrande ett tag till. Vad som behövs är också stimulans för soffliggare som hamnat där på grund av systemet. Västvärlden har en nära nog outsinlig resurs av begagnade maskiner, små, tunga samt allt runtomkring. Systemet vill dock bara kränga via de sönderfallande bankirpalatsen byggda på deras egen vinstmaximering. Alla kontorister måste ju också betalas samt blanketter skrivas ut. Där gäller slit och släng eller i bästa fall för dem ett rejält krig. Vad jag vill peka på är att alla människor vill förverkliga något under sina liv men många har nu fastnat som no-jobs istället för att göra just det. Fast det där måste de komma på själva utan att någon politiker kommer med det. En typ av exportbidrag som gynnar alla och inte som det gamla som mest gick ut på bankfinanser och knarkhandel på den högsta nivån.

 • Ingen vågar nämna hur effektivt socialister PLUNDRAT svenska folket på LIV och EGENDOM!
  ”Poll Tax” (kapitationsskatt) tillsammans med den svensk källskatten blir en mycket intressant upplevelse!
  Vem var Margaret Thatcher?

  • Vaken kommentar Samuel, Margaret Thatcher var på sin tid i gång med förslag på denna typ av beskattning.

 • Hur betalar de som lever på bidrag? Ska de betala av bidraget så är det ju bara rundgång på pengarna och arbetande folk betalar allt i alla fall.

  • Lisbeth, läs en gång till och återkom.

   Det är just bidragen som stängs av med denna typ av skatt, allt enligt principen No Pay = No Play.

 • För min del tycks det som om alla småpartier är kontrollerad opposition. Genom splittra oppositionen i en mängd småpartier under 4% spärren, blir det en bekväm promenad in i parlamentet för BigBrother.

 • När Estland satt på den ekonomiska pottkanten, tack vare SWEDBANK och Den danske Banks ohemula utlåningar utan täckning, bestämde Estlands regering att införa platt skatt. 10% rakt av, inga avdrag eller kryphål utan bara 10%. Ekonomin återhämtades sig förvånansvärt snabbt, lite mer än ett år tog det!

  • Platt skatt är bra men den exkluderar massinvasionens migranter som inte har nån lust att arbeta, de vilka hellre fortsätter att vara bidragsförsörjda av det hårt arbetande ursvenska skattebetalarkollektivet.

   På ett sätt kan man ju med visst fog säga att Kapitationsskatt är en form av platt skatt då det hyllar principen om allas lika värde. Dvs alla betalar lika mycket.

   Syftet med denna form av skatt är ju att det med skattesystemets hjälp tvingar bidragsförsörjda migranter att betala för den samhällsservice de tar i anspråk.

   Tar de då inte ett jobb och försörjer sig själva så utestängs de med automatik från all samhällsservice, något som säkert leder till att de endera assimilerar sig eller flyttar ut ur Sverige.

   Al Capone fick man till slut fälld med hjälp av skattesystemet!!

 • Det är många som förtjänar på “flykting invandringen”. FI:rna berikar olika privata företag, bl a mavaruäffererna, klädesaffärer, banker, energibolag, mobil/datorindustrin o s v…. genom den inre marknaden, med bidragen som svenssons arbetat ihop genom skatterna.
  FI:rna är precis som vilken arbetare som helst, skillnaden är att dom får sin inkomst utan att arbeta och betala skatt.
  Tror inte att bankerna klagar på ett system där pengarna hamnar hos bankerna genom att dränera statskassan.
  Om vi tittar bakåt med röstandet så har det ingen betydelse hur vi röstar, det finns en agenda som inget parti kan/vill ändra på.
  Knapptryckarna eller soffliggarna är dom enda som kan få till små förändringar.

 • År 1967 lyckades Danmark påtvinga dansken ”kildeskat”,
  den största olycka som drabbat Danmark.
  Att fråntaga den enskilde medborgaren ansvaret att personligen betala skatten blev Sveriges olycka långt tidigare.
  Vi skall tillbaka till tiden före snarast möjligt, då dör socialismen. Då först inser svensken hur mycket skada socialismen åstadkommit.

  • Helt korrekt Samuel, idag har Svensson inte aning om skatter.

   Något som varit en medveten strategi från sosseriets håll.

   Allt enligt devisen att ju mindre medborgarna kan om skatter desto enklare att flå dem på pengarna de tjänat in.

 • Intressant förslag. Å andra sidan finns det väl nog med värk i landet Sverige med omnejd. Bryssels blå bolsjeviker håller kanske sin alltmera ljumma gryta puttrande ett tag till. Vad som behövs är också stimulans för soffliggare som hamnat där på grund av systemet. Västvärlden har en nära nog outsinlig resurs av begagnade maskiner, små, tunga samt allt runtomkring. Systemet vill dock bara kränga via de sönderfallande bankirpalatsen byggda på deras egen vinstmaximering. Alla kontorister måste ju också betalas samt blanketter skrivas ut. Där gäller slit och släng eller i bästa fall för dem ett rejält krig. Vad jag vill peka på är att alla människor vill förverkliga något under sina liv men många har nu fastnat som no-jobs istället för att göra just det. Fast det där måste de komma på själva utan att någon politiker kommer med det. En typ av exportbidrag som gynnar alla och inte som det gamla som mest gick ut på bankfinanser och knarkhandel på den högsta nivån.

 • Ingen vågar nämna hur effektivt socialister PLUNDRAT svenska folket på LIV och EGENDOM!
  “Poll Tax” (kapitationsskatt) tillsammans med den svensk källskatten blir en mycket intressant upplevelse!
  Vem var Margaret Thatcher?

  • Vaken kommentar Samuel, Margaret Thatcher var på sin tid i gång med förslag på denna typ av beskattning.

 • Hur betalar de som lever på bidrag? Ska de betala av bidraget så är det ju bara rundgång på pengarna och arbetande folk betalar allt i alla fall.

  • Lisbeth, läs en gång till och återkom.

   Det är just bidragen som stängs av med denna typ av skatt, allt enligt principen No Pay = No Play.

 • För min del tycks det som om alla småpartier är kontrollerad opposition. Genom splittra oppositionen i en mängd småpartier under 4% spärren, blir det en bekväm promenad in i parlamentet för BigBrother.

 • Tänk om alla småpartier ink AFS skulle gå ihop + Bränsleupproret, Energiupproret, Mood, DD, 5G, vindkrafts motståndarna, mf
  Alla skulle våga röste på de frågorna som står dom närmast hjärtat, ingen röst skulle gå förlorad.
  Vi skulle få in massor med duktiga sakkunniga på olika områden, 4% spärren skulle vara bortta med en smäll.
  Alla kunde tryggt bejaka sitt eget varumärke och ståndpunkt, förstår inte vad alla tvekar
  Jag garanterar, 8 klöver skulle förlora massor med stolar i riksdagen och Nyans skull stå mycket ensamma, dom skulle inte ha en chans.   
  Jag är säker, vi skulle få massor med nytt friskt blod in i parlamentet, modiga människor som vågar gå mot makten och ställa krav  

 • Det är många som förtjänar på “flykting invandringen”. FI:rna berikar olika privata företag, bl a mavaruäffererna, klädesaffärer, banker, energibolag, mobil/datorindustrin o s v…. genom den inre marknaden, med bidragen som svenssons arbetat ihop genom skatterna.
  FI:rna är precis som vilken arbetare som helst, skillnaden är att dom får sin inkomst utan att arbeta och betala skatt.
  Tror inte att bankerna klagar på ett system där pengarna hamnar hos bankerna genom att dränera statskassan.
  Om vi tittar bakåt med röstandet så har det ingen betydelse hur vi röstar, det finns en agenda som inget parti kan/vill ändra på.
  Knapptryckarna eller soffliggarna är dom enda som kan få till små förändringar.

 • År 1967 lyckades Danmark påtvinga dansken “kildeskat”,
  den största olycka som drabbat Danmark.
  Att fråntaga den enskilde medborgaren ansvaret att personligen betala skatten blev Sveriges olycka långt tidigare.
  Vi skall tillbaka till tiden före snarast möjligt, då dör socialismen. Då först inser svensken hur mycket skada socialismen åstadkommit.

  • Helt korrekt Samuel, idag har Svensson inte aning om skatter.

   Något som varit en medveten strategi från sosseriets håll.

   Allt enligt devisen att ju mindre medborgarna kan om skatter desto enklare att flå dem på pengarna de tjänat in.

 • Tänk om alla småpartier ink AFS skulle gå ihop + Bränsleupproret, Energiupproret, Mood, DD, 5G, vindkrafts motståndarna, mf
  Alla skulle våga röste på de frågorna som står dom närmast hjärtat, ingen röst skulle gå förlorad.
  Vi skulle få in massor med duktiga sakkunniga på olika områden, 4% spärren skulle vara bortta med en smäll.
  Alla kunde tryggt bejaka sitt eget varumärke och ståndpunkt, förstår inte vad alla tvekar
  Jag garanterar, 8 klöver skulle förlora massor med stolar i riksdagen och Nyans skull stå mycket ensamma, dom skulle inte ha en chans.   
  Jag är säker, vi skulle få massor med nytt friskt blod in i parlamentet, modiga människor som vågar gå mot makten och ställa krav  

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *