Kapitationsskatt – lika skatt per huvud – löser krisen med massinvandringen

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 29 juni 2022
- Jan Norberg
Jan Norberg (selfie) och Hans Jensevik (foto: Dagens Goda Samhälle)

EKONOMI & OPINION. Betalar du inte in en daglig kapitationsskatt bör du inte få ta del av samhällsservicen. Tvärtom, om alla bidrar till nödvändig samhällsservice minskar skattebördan på oss alla och den sammantagna skatten kan sänkas dramatiskt, förklarar Hans Jensevik och Jan Norberg.

Text: Jan Norberg och Hans Jensevik | #kapitationsskatt

Läs mer: Översiktsplan för ett nytt skattesystem med kapitationsskatt från 2024 som löser assimilation och återvandring

Mona Sahlin yttrade de bevingade orden ”det är häftigt att betala skatt”, inkluderade hon då också alla bidragsberoende migranter? I Sverige är vi ursprungssvenskar helt låsta vid det nuvarande paradigmet om skatter och till vad dessa skall användas, det finns också enligt det så kallade Samhällskontraktet en etablerad samsyn HUR skatterna skall tas in.

NÄR skatterna skall tas in regleras, i de flesta fallen, av den s.k. källskatteprincipen, dvs arbetsgivaren är tvingad att skicka in den s.k. arbetsgivaravgiften (annat ord för en dold skatt) samt den preliminära inkomstskatten innan den intjänade nettolönen betalas ut till löntagaren.

VEM sköter då svenskarnas skatteinbetalningar, jo det gör Skatteverket som agerar uppbördscentral för alla inbetalda skatter.

VARFÖR vi ursprungssvenskar ändå finner oss i att Skatteverket lägger vantarna på vår intjänade lön innan den betalas ut till oss beror till stor del på att vi är överens om att samhället behöver våra skatter för att kunna uppfylla sin del av det s.k. Samhällskontraktet.

Samhällskontraktet är ett ömsesidigt åtagande från både skattebetalarkollektivet och samhället. Det bygger huvudsakligen på uppfattningen att man som skattebetalare först uppfyller sina skyldigheter för att sedan kunna åtnjuta sina rättigheter.

Varför samhället (politikerna och myndigheterna) undantar migranter från MENA länder från denna princip vet vi inte, men det ökar ju dramatiskt skattebelastningen på de vilka till punkt och pricka uppfyller sina skyldigheter att betala skatt, cirka 2,5 miljoner svenskar.

Frågan blir då varför vi undantar migranter från skatteplikten?

Vi har därför tillsammans diskuterat om det nu inte är dags för en helt ny skattereform så att principen om ”allas lika värde” uppfylls också på skatteområdet. Kort sagt är tiden nu inne för ett paradigmskifte så att rättvisa kan skipas mellan ursprungsbefolkningen och migranterna.

Att den härnedan redovisade lösningen, kapitationsskatt (Poll Tax), är mycket enkel och effektiv samt eliminerar möjligheterna att som migrant, helt kravlöst, kunna tillskansa sig en bidragsförsörjning på ursprungssvenskarnas bekostnad, ja det kommer med på köpet, så att säga.

Ingen momsredovisning/bokföring, inga deklarationer och annat byråkratiskt krångel. Systemet bygger helt på kontantprincipen och principen om ”allas lika värde”!

Kapitationsskatt - lika skatt per huvud - löser krisen med massinvandringen
”Upploppen i Husby 2013, liksom upploppen under påsken 2022, visar att invandringen är samhällsbelastande.” – Ingrid och Maria. Fotolicens: Wikimedia Commons

Kapitationsskatt sänker skatten totalt sett för alla

Om alla med kapitationsskatt bidrar till nödvändig samhällsservice så minskar skattebördan på oss alla, den sammantagna skatten kan därmed sänkas dramatiskt.

Kort sagt, betalar du inte in en daglig kapitationsskatt kan du inte ta del av den samhällsservice som alla, enligt nu gällande paradigm, är berättigade till.

Har vi alla, migranter såväl som ursprungssvenskar, betalat in lika mycket skatt för samhällsservice så har vi en praktisk tillämpning vad avser principen om ”allas lika värde”.

Assimilationen kommer att gå snabbt då man inser att alternativet är att tvingas flytta ut.

Notera att detta nya skattesystem är så lätt och förstå att till och med en lågutbildad migrant från MENA-länderna kommer att förstå det. När det går upp för migranterna att man utestängs från allt vad bidrag och övrig samhällsservice heter, så kommer man att överväga skälen varför man bosatt sig i Sverige.

Sannolikt kommer man då att se sig om efter en ny boplats där de ekonomiska villkoren är avsevärt bättre. Om de nu bidragsberoende migranterna väljer ett annat EU-land eller om de flyttar tillbaka till det land utanför EU, som de kom ifrån, är ur svensk synpunkt mer en semantisk fråga.

Återvandringen fungerar utan vare sig tvång eller behov att skicka med dem pengar för att frivilligt överge Sverige.

Detta nya skattesystem med kapitationsskatt är väl beprövat och tillämpas ofta i s.k. u-länder och det fungerar verkligen i verkligheten då det innehåller både piska och morötter.

Alternativ för Sverige (AfS) sänder ut dubbla budskap

Vi har uppvaktat det politiska parti som vi trodde skulle vara mest intresserade av vårt förslag, men tyvärr har vi mötts av stängd dörr och kall välling. Alternativ för Sverige (AfS) skriver i sitt partiprogram följande:

”Även den frivilliga återvandringen är viktig för oss. De personer som redan har svenskt medborgarskap men som längtar efter att återförenas med sitt hemland ska kunna få generös ersättning för att avsäga sig sitt svenska medborgarskap och återvända till sitt hemland.

Exempelvis kan det bli aktuellt att personer som lever på bidrag tillåts behålla dessa en tid ifall de lämnar Sverige och förbinder sig att aldrig återvända.”

Samtidigt torgförs ofta i debatten att AfS minsann skall skicka tillbaka alla bidragssnyltande migranter, om så behövs också med tvång.

Dessa dubbla budskap rimmar illa med varandra, då i synnerhet som AfS inte med en stavelse beskriver HUR detta skall gå till i praktiken.

Vad hjälper det att på gator och torg skandera att migranterna minsann skall ut, om detta inte åtföljs av en närmare förklaring om HUR detta skall gå till.

Att lägga ned Migrationsverket och skapa ett Återvandringsverk innebär ju bara att AfS avser hantera problemet men inte HUR

AfS är också det parti som borde vara mest intresserade av att ta ledningen i den alltmer heta valspurten, förslag på ett nytt skattesystem kommer sannolikt att uppmärksammas också av MSM.

Vill verkligen AfS ta sig över den så förhatliga 4 % spärren, eller är man nöjda med att komma över 1 % och därmed få partistöd inför nästa val 2026??

Har vi som medborgare och skattebetalare verkligen tid att vänta på en enkel metod för att få alla bidragssnyltande och välfärdstörstande migranter att endera assimilera sig eller återvandra?

För att få frågan belyst ytterligare kan du som är intresserad bevaka vår ordinarie fredagssändning tillsammans med Christer Bigander hos Swexit TV på Youtube (se även nedan). Fredag vid lunchtid läggs nästa diskussion ut hos Swexit TV.

Text: Jan Norberg och Hans Jensevik | #kapitationsskatt

Läs mer: Översiktsplan för ett nytt skattesystem med kapitationsskatt från 2024 som löser assimilation och återvandring

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq