Björn Appelgren på Internetstiftelsen tillåter endast “godkända” frågor till sina “experter”

publicerad 27 juli 2022
- av Extern resurs
Björn Appelgren (pressfoto: Internetstiftelsen) och bild på anonym kvinna (Elements.envato.com). Montage: NewsVoice

YTTRANDEFRIHET. När Björn Appelgren på Internetstiftelsen arrangerade ett webbseminarium om konspirationsteorier och Covid-19 med konspirationsforskaren Andreas Önnerfors fick publiken inte ställa direkta frågor till experterna. Istället fick publiken texta in sina frågor. Arrangörerna valde sedan ut “godkända” frågor.

Text: NewsVoice, som granskar makten | Montage av NewsVoice på Björn Appelgren (pressfoto: Internetstiftelsen) och anonym kvinna (Elements.envato.com).

Under “covidpandemin” blev det alltmer populärt att hålla seminarier över internet. Av någon anledning är det snarare regel än undantag att dessa seminarier endast inkluderar de inbjudna gästerna och inte publiken i de muntliga diskussionerna.

En person som valt att ifrågasätta den begränsade möjligheten för vanliga medborgare att komma till tals på ett effektivt sätt vid dessa seminarier är frilansjournalisten Robert Rosenkvist.

Organisationen Internetstiftelsen höll i våras ett webbseminarium med rubriken Därför är konspirationsteorier ett hot mot demokratin. Seminariet bestod av en föreläsning av akademikern och frimuraren Andreas Önnerfors och en efterföljande paneldiskussion med Önnerfors.

Andreas Önnerfors, 2021. Foto: UR Play
Andreas Önnerfors, 2021. Foto: UR Play

Publiken fick bara ställa frågor som text – Arrangören valde sedan ut “rätt” frågor

Arrangörerna för seminariet hade i sedvanlig ordning valt att ta bort möjligheten för publiken ställa frågor till de inbjudna gästerna muntligt. Istället reducerades medborgarna ned till att få skriva sina frågor via Youtubes chat-funktion och sedan låta arrangörerna välja ut vilka frågor som vidarebefordrades till gästerna.

Rosenkvist ringde till Björn Appelgren som arbetar med att utforma Internetstiftelsens seminarier.

 

Björn Appelgren: För resurskrävande att låta folk ställa direkta frågor

En av de ursäkter som Björn Appelgren kommer med är att de alternativ som tillåter mer interaktivitet är resurskrävande. Rosenkvist påpekar då att den oberoende debattören och fd polisen Conny Andersson, med minimala resurser, på sin fritid har ordnat webbseminarier via Zoom där vanliga medborgare får komma till tals muntligt och live. Dessa seminarier publiceras på Conny Anderssons Rumble-kanal Snacka Sanning.

Björn Appelgren som är expert på digital kompetens och projektledare på Internetstiftelsen utsågs 2019 av Regeringen till ledamot i Insynsrådet vid Myndigheten för Press, Radio och TV (läs mer om MPRT).

“Med mina kunskaper om digital kompetens, internetanvändande och digital folkbildning hoppas jag kunna bidra till arbetet för yttrandefrihet, tillgänglighet och mångfald som myndigheten bedriver. Det känns både spännande och viktigt“, sa Björn Appelgren i samband med att han fick positionen på MPRT (källa).

Text: NewsVoice, som granskar makten

Relaterat