Politiskt korrekthet – statsskick eller oskick?

publicerad 8 juli 2022
- av Lasse Malmgren
Lars Malmgren

OPINION. Verkligheten kan rent faktiskt vara en - medan den skapade bilden av verkligheten kan vara en helt annan! Vi ser detta faktum när vi tittar tillbaka i historien. En gång var världen platt - åtminstone i folks medvetande - men idag vet vi att verkligheten är en annan.

Text: Lasse Malmgren, Jönköping

För makthavare har det alltid varit viktigt att styra folks uppfattning av verkligheten. Giordano Bruno brändes på bål år 1600, efter att ha stått fast vid sin insikt om att solen, inte jorden, var medelpunkten i det kosmos som vi då kunde överblicka. Idag sitter Julian Assange nedbruten och fängslad i London i väntan på att utlämnas till USA; allt för att han har avslöjat maktens felaktiga bild av verkligheten.

Eftersom det finns olika makthavare runt om i världen, så strävar varje maktsfär efter att upprätta sin bild av verkligheten. Verktyget för detta är media. En militär analytiker konstaterade krasst: The role of media is to create perceptions.

Media kan alltså sägas vara maktens redskap för att skapa föreställningar och uppfattningar. Dessa föreställningar är alltså de av makten accepterade sanningarna – det är vad som kan beskrivas som ”politiskt korrekt”. Lägg väl märke till att det inte behöver faktiskt korrekt – utan bara just politiskt korrekt!

För att göra karriär i ett samhälle måste ”karriäristen” stå upp för de ”politiskt korrekta” uppfattningarna. Annars är han eller hon ”politiskt suspekt” och suspekta människor kan inte få avancera inom maktorganisationen. På så sätt kommer det ”politiskt korrekta” att kunna genomsyra hela samhället.

Vilka styr media och skapar perceptionerna eller ”det politiskt korrekta”?

I västvärlden är det ett fåtal starka ekonomiska intressen som äger de stora mediebolagen och nyhetsbyråerna. Vi ser också att public service, som SVT och BBC, följer de stora mediebolagen i deras rapportering om vad som sker.

Det blir då de ekonomiska intressena som formar det ”politiskt korrekta” eller de ”sanningar” som gäller inom en samhällssfär. Och därmed skapar samma ekonomiska krafter också de politiker som avancerar inom karriärstegen eller ”PK-stegen” som vi kan kalla den.

Samhället marineras i ”korrekthet”

Etablissemanget bearbetar olika myndigheter, så att dessa blir politiskt korrekta. Ett exempel på ett verktyg för detta är Dan Eliasson, som har varit ställförträdande chef på SÄPO för att sedan i nämnd ordning basa över Migrationsverket, Försäkringskassan, Polisen och MSB.

Peter Springare har berättat hur polisväsendet förändrades i grunden när äldre kompetenta poliser ersattes av yngre ”politiskt korrekta” dito.

Vi har ett politiskt korrekt stadsråd som har haft nio ärenden hos kronofogden men ändå anses lämplig att leda ett departement med en miljardbudget. Politisk korrekthet blir viktigare än t ex ekonomisk kompetens.

Vi har politiker som efter avslutat värv avancerat upp i den ekonomiska eliten som styrelseordförande i Swedbank eller som senior adviser i amerikanska banker. Det lönar sig med andra ord att vara politiskt korrekt.

Det är särskilt bekymmersamt när politiker avancerar upp i den ekonomiska eliten och därför inte bara företräder folket utan också den ekonomiska elit som styr bakom kulisserna. Vår nuvarande statsminister är också den första kvinnliga ordföranden för Internationella valutafondens rådgivande organ. Vilka intressen leder henne när hon utformar svensk utrikespolitik? Är det möjligt att hålla dessa roller åtskilda?

En politiker som har engagerat sig i den ekonomiska sfären är Carl Bildt. Bildt är styrelseledamot i Rand Corporation, en organisation som står nära det amerikanska försvaret och som många anser dragit upp riktlinjerna för proxykriget mot Ryssland. Han är därtill ordförande i den europeiska delen av Council on Foreign Relations och han omnämns också på World Economic Forums hemsida. Han har alltså avancerat till den ekonomiska maktsfären. Intressant är också hans bild av hur den europeiska demokratin fungerar.

Läs mer i NewsVoice:

Följande uttalande visar Carl Bildts perspektiv:

”När Bryssel skäller på en regering tenderar den regeringen att bli populär. Så förhåller sig tyvärr den politiska logiken!”

Han refererar här till bl.a. Ungern, vars politiker har ett starkt folkligt stöd men samtidigt får kritik från EU. Det är svårt att avgöra om Bildt själv verkligen tror på sitt eget uttalande. Men för varje normalintelligent människa måste resonemanget vara det omvända; när länder har politiker som företräder folket, så skäller makten i Bryssel.

Här vänder alltså Carl Bildt på orsak och verkan, och det är ett utmärkt exempel på hur förblindad makteliten kan bli av sin egen retorik.

Den politiskt korrekta bilden av verkligheten blir till slut så dominerande att man inte längre kan se den rent faktiska verkligheten.

Det finns en professor som inte längre får undervisa eftersom han antyder att kön är något som har rent biologiska orsaker. Den politiskt korrekta teorin är att kön är en social konstruktion. Att be den politiskt korrekta att titta i sina egna underbyxor hjälper föga.

Hur går vi vidare?

För det första kan man inte nog betona alternativ medias viktiga roll. Det politiskt korrekta är ofta ensidigt och enkelspårigt – saknar nyanser! Det är därför lätt att förstå varför maktens media och myndigheter på alla sätt motarbetar alternativ media. Alternativ media har kanske inte alltid rätt i sakfrågor, men bara det enkla faktum att det kan finnas flera aspekter och synpunkter, är något som stör den politiskt korrekta bilden.

Min avsikt är inte att misstänkliggöra enskilda personer eller olika åsikter. Var och en handlar utifrån sin övertygelse – alla tror vi oss försvara det goda och det rätta …

Men givetvis kommer den faktiska verkligheten att läsa korrektur på den konstruerade, eller politiskt korrekta, verkligheten, och det kan ske tämligen snart; när de som måste vinna kriget inte vinner; när ännu en pandemi slår till;

  • när klimatspekulationer verkar sakna substans;
  • när politiker har valt att liera sig med globalistiska strävanden istället för att se till folkets bästa;
  • när vi väljer att skapa fiender istället för att skapa vänskap.

Europas kommande vinter kan bli hård och kall!

Se gärna Spaning 29 nedan, Politisk korrekthet som statsskick!

Text: Lasse Malmgren, Jönköping