Ryska försvarsministeriet om biolabben i Ukraina, ursprunget till Covid 19 och biovapen mot statsledare

publicerad 7 augusti 2022
- av NewsVoice
Ryska generallöjtnanten Igor Kirillov. Pressfoto: Kreml

INTRO. NewsVoice publicerar generallöjtnant Igor Kirillovs sammanställning av den ryska försvarsministeriets slutsatser om det misstänkta ursprunget till Covid-19, USA-stödda biobapenlaboratorier i Ukraina, psykoaktiva droger och biovapenanvändning mot statsledare.

Den NATO- och EU-styrda kampanjen (där den svenska regeringen, svenska massemedier och public servcie spelar en central roll) för att krossa den ryska ledningens trovärdighet, kommer att uppfatta denna publicering som rysk propaganda.

Vi på NewsVoice anser dock att principen "both sides of the story" gäller. Enligt denna briefing är slutsatserna baserade på bla de ryska truppernas övetagande av de USA-sponsrade biolabben i Ukraina som Victoria Nuland annonserat som "fredliga" laboratorier.

Det är högst anmärkningsvärt att den svenska regeringen meddelat att de valt att beskydda de ukrainska biolabbforskarna från de USA-stödda biolabb som ryssarna tagit över.

Intro: T. Sassersson, redaktör, NewsVoice | Översättning: NewsVoice, länkningar, fetningar och mellanrubriker har adderats av NewsVoice

Ryska generallöjtnanten Igor Kirillov. Pressfoto: Kreml
Ryska generallöjtnanten Igor Kirillov. Pressfoto: Kreml

Briefing av generallöjtnant Igor Kirillov, chef för nukleära, biologiska och kemiska skyddstrupper i de ryska väpnade styrkorna

Ryska federationens försvarsministerium fortsätter att analysera USA:s och dess allierades militära och biologiska aktiviteter i Ukraina och på andra håll i världen mot bakgrund av ny information som erhållits i de befriade territorierna.

Kända psykoaktiva droger

Arbetet fortsätter med att studera biologiska prover från ukrainska soldater som frivilligt har lagt ner sina vapen. Som vi noterade tidigare hittades höga koncentrationer av antibiotika i deras blod, såväl som immunologiska markörer som tyder på exponering för njursyndrom och West Nile-patogener, som studeras av Pentagon som en del av de ukrainska UP-4 och UP-8 projekten.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt upptäckten av narkotiska droger, inklusive opioider som metadon, kodepsin, codeterp, såväl som substanser av efedrintyp: t-phedrin och tri-phedrin, på positioner som övergivits av ukrainsk militär personal.

Det syntetiska läkemedlet metadon används vid behandling av drogberoende som ersättningsterapi.

Som en påminnelse, i Nazityskland under andra världskriget, särskilt mellan 1943 och 1945, gavs pervitintabletter, ett amfetaminderivat, till soldater för att minska den psyko-emotionella bördan, främst till SS-trupper.

Drogen användes också i massor av amerikanska trupper i Korea- och Vietnamkrigen.

En bieffekt av sådana beroendeframkallande droger är i första hand överdriven aggression, vilket förklarar den extrema grymhet mot civila som vissa ukrainska militärer uppvisar, såväl som beskjutningen av städer i Donbass.

Med tanke på tillgänglig information om användningen av potenta stimulantia av AFU-soldater, studerar vi inkommande prover för förekomsten av denna klass av föreningar. Deras spår kvarstår i mänskliga organ och vävnader under lång tid (t.ex. i hår - upp till sex månader).

Resultaten kommer att överlämnas till utredningskommittén och användas som bevis i utredningar av krigsförbrytelser som begåtts av Kievregimen.

Experiment med nya läkemedel på lokalbefolkningen

För några veckor sedan, under den särskilda militära operationen, befriades Rubezhnoye i den Luganska folkrepubliken. Dokument har hittats i laboratoriet på det medicinska centret Pharmbiotest på [adressen] 9 Pochaivska, som bekräftar att forskning har utförts i Ukraina under flera år på uppdrag av det så kallade Big Pharma [läkemedelsindustrin].

Kliniska prövningar av oregistrerade läkemedel med potentiellt allvarliga biverkningar har utförts på lokalbefolkningen.

Vi undersökte lokalerna för det center som ansvarar för kliniska prövningar av läkemedel på frivilliga. Bevis hittades hos dessa att västerländska kunder regelbundet besökte Pharmbiotest och fick tillgång till alla stadier av forskningsprocessen. För att underlätta deras arbete har inskriptionerna på utrustning, rumsnamn och arbetsdokumentation duplicerats på engelska.

För att undvika skadlig ryktesspridning och juridiska kostnader vid misslyckade prövningar av nya läkemedel, genomförde amerikanska och europeiska företag kliniska prövningar på ukrainska medborgare. Volontärlönerna var minimala och dödsfall kunde lätt döljas. Det har inte heller förekommit några seriösa inspektioner eller tillsyn av de lokala myndigheterna.

Detta är i linje med den västerländska idén att delokalisera den mest internationellt kontroversiella forskningen. I Ukraina har militär personal, låginkomstmedborgare och de mest utsatta kategorierna av befolkningen, patienter på psykiatriska sjukhus, använts för detta ändamål.

Vi fortsätter att analysera det dokumentära material som avslöjats i Rubezhnoye bosättningslaboratorium.

DNA-prover som kan användas för biologiska vapen mot enskilda individer eller folkgrupper

Vi har redan informerat om att mer än 16 000 biologiska prover, inklusive blod- och serumprover, togs från Ukraina till USA, Georgien och europeiska länder.

Mot bakgrund av den amerikanska administrationens försäkringar om att den genetiska information som erhållits från ukrainska medborgare kommer att användas "...exklusivt för fredliga ändamål...", skulle jag vilja citera ett uttalande av Jason Crow US House Intelligence Committee från The North American Security Conference i juli.

Crow varnade amerikaner för farorna med att ge sitt DNA till privata företag för testning eftersom:

"...det finns en möjlighet att testresultat kommer att säljas till tredje part... och den information som erhålls kan användas för att utveckla biologiska vapen som riktar sig mot specifika grupper... eller individer."

Covidepidemins möjliga ursprung

Med tanke på den amerikanska administrationens intresse för studier av "snävt riktade" biologisk agens, tvingar sådana uttalanden fram ny uppmärksamhet på orsakerna till den nya coronavirus-pandemin och de amerikanska militärbiologernas roll i uppkomsten och spridningen av covid-19-patogenen.

I maj 2022 berättade Jeffrey Sachs - en ledande expert i den respekterade medicinska tidskriften The Lancet och professor vid Columbia University, den ledande akademiska institutionen för global biosäkerhet, vid en konferens i Spanien att:

"... coronaviruset skapades på konstgjord väg och är mycket troligt att ha skapats med hjälp av amerikanska framsteg inom bioteknik...".

Enligt våra experter bevisas detta av den okarakteristiska variationen hos genovarianterna som orsakar olika toppar i förekomsten av coronavirus, betydande skillnader i dödlighet och smittsamhet, ojämn geografisk fördelning och den oförutsägbara karaktären hos epidemiprocessen som helhet.

Det verkar som om pandemin, trots ansträngningar för att begränsa och isolera sjukdomen, artificiellt underblåses av införandet av nya varianter av viruset i en viss region.

Vi överväger möjligheten att US Agency for International Development (USAID) var inblandad i uppkomsten av det nya coronaviruset.

Sedan 2009 har myndigheten finansierat Predict-programmet, som har undersökt nya arter av coronavirus genom att fånga fladdermöss som bär på viruset. En av entreprenörerna för projektet var Metabiota, ett företag känt för sin militärbiologiska verksamhet i Ukraina.

Karakteristiskt är att 2019 - innan de första fallen av Covid-19 dök upp - var det amerikanska Johns Hopkins Institute värd för en övning kallad "Event-201", som övade på att hantera en epidemi av ett tidigare okänt coronavirus, som enligt narativet om övningen, överfördes från fladdermöss till människor via en mellanvärd, grisar. Detta är hur viruset "spanska sjukan", som har dödat tiotals miljoner människor, blev en pandemi.

Implementeringen av Covid-19-scenariot och USAID:s nödavveckling av Predict-programmet 2019 tyder på pandemins avsiktliga karaktär och USA:s inblandning i dess uppkomst.

Labyrinth Ukraine och amerikanska biovapen

Under den särskilda militäroperationen beslagtogs dokument som tyder på att USAID och dess huvudentreprenör, Labyrinth Ukraine, har deltagit i USA:s militära biovapenprogram sedan 2019.

Notera brevet från chefen för AFU:s sanitära och epidemiologiska avdelning till chefen för Labyrinth Ukraine, Karen Saylors. I den förklarar den ukrainska väpnade styrkans kommando sig beredd att samarbeta med USAID om att administrera vacciner till militär personal och om att samla in, bearbeta och överföra information av intresse till den amerikanska sidan.

Valet av US Agency for International Development för att samordna arbetet kan ha föranletts av en ökad rysk oro över verksamheten vid ukrainska biolaboratorier, ett försök att "take the US defence agency out of the loop" och undvika anklagelser om att utveckla biologiska vapen.

Det har fastställts att Labyrinth Ukraine är en division av det amerikanska företaget Labyrinth Global Health, och dess grundare är tidigare anställda av Metabiota, en viktig Pentagon-entreprenör inom det militärbiologiska området.

Labyrinth Ukraine deltog i UP-9 och UP-10-projekt, som studerade spridningen av afrikansk svinpest i Ukraina och Östeuropa.

Jag skulle vilja påpeka att som en del av det amerikanska försvarsdepartementets program för att minska biologiska hot har ett av Labyrinth Global Healths forskningsområden varit studiet av coronavirus och appoxvirus.

Den 23 juli [2022] förklarade Världshälsoorganisationen [WHO] utbrottet av apkoppor som ett internationellt hälsonödläge, och hittills har sjukdomen rapporterats i 76 länder, med över 26 000 fall.

Sålunda ser vi en tydlig trend: smittämnen som når Pentagons intressezon är sedan pandemi, med amerikanska läkemedelsföretag och deras beskyddare samt ledarna för USA:s demokratiska parti, som förmånstagare.

Vi har tidigare dokumenterat USA:s användning av biologiska vapen på Kuba. Det handlade om den medvetna spridningen av denguefeber, afrikansk svinpest och sjukdomar av ekonomiskt viktiga grödor på ön. Jag skulle vilja ge ett annat exempel från USA:s militärbiologiska dossier.

1997 uppmärksammade den kubanska regeringen världssamfundet det faktum att USA hade brutit mot kraven i konventionen om biologiska vapen och toxinvapen. Anklagelsen baserades på vittnesmål från en kubansk pilot som registrerade sprayningen från ett amerikanskt flygplan av ett biologiskt karantänsmedel, palmtripsen, vilket var skadligt för en av Kubas viktigaste jordbruksindustrier.

Även om det var möjligt att inleda ett extra möte för BWC-parterna i denna fråga, undersöktes händelsen inte på grund av avsaknaden av en konventionsverifieringsmekanism, som Ryska federationen insisterar på att upprätta.

Sådan straffrihet har bidragit till Washingtons fortsatta användning av biovapenteknologi i Latinamerika, inklusive mord på oönskade politiker.

Den 18 juli 2022 förklarade Republiken Venezuelas president Nicolas Maduro offentligt USA:s inblandning i mordet på före detta statschefen Hugo Chávez.

Enligt information tillgänglig för Venezuela har amerikanska säkerhetstjänster sedan 2002 arbetat med möjliga sätt att eliminera den venezuelanske ledaren, som har fört en aktiv anti-amerikansk politik. Åtskilliga mordförsök som involverade medlemmar av den amerikanska ambassaden i Caracas avslöjades och omintetgjordes.

I strid med internationell rätt har USA varit inblandat i utvecklingen av läkemedel som, när de administreras på kort sikt, orsakar kroniska sjukdomar och utvecklar olika former av cancer.

Enligt den venezuelanska sidan användes en liknande drog för att förgifta Chávez av Claudio Díaz, en medlem av presidentens entourage. Hon flydde från Venezuela med hjälp av amerikanska underrättelsetjänster och flyttades därefter till USA för att undvika eventuell publicitet om detaljerna i hennes samarbete med amerikanska underrättelsetjänster.

Ett orsakssamband mellan den venezuelanske ledarens död och utvecklingen av biologiska vapen bekräftas av rättsmedicinska bevis och vittnesmål från kubanska läkare som behandlade Chavez om sjukdomens atypiska förlopp och dess motståndskraft mot användning av läkemedel.

Tack vare den speciella militära operationen har hoten från amerikanska bioobjekt uppmärksammats av många internationella och statliga organisationer.

Massdemonstrationer mot Pentagon-finansierade biolaboratorier har ägt rum i ett antal länder runt om i världen. Eurasian Economic Unions organisationer i det civila samhället har antagit en resolution om att stänga sådana biosajter.

I detta sammanhang ser vi redan en förändring i synsättet på den amerikanska militärens arbete på det biologiska området i andra länder. Till exempel har stater där USA bedriver dubbelriktad forskning ombetts att underteckna ett kollektivt uttalande om samarbete med USA enbart för att:

"...förbättra den globala hälsosäkerheten och minska påverkan av infektionssjukdomar på befolkningar...". Det är ordet "global" och resten av texten som uppmärksammar: "leds av USA".

Ytterligare finansiering kommer dock att finnas tillgänglig genom Biohazard Reduction Program för länder som är lojala mot det amerikanska initiativet.

Det ryska försvarsministeriet kommer att fortsätta att analysera de dokumenterade bevisen för USA:s biovapenprogram i Ukraina och kommer att hålla dig informerad om resultaten.

Briefing den 4 augusti 2022 av ryska generallöjtnanten Igor Kirillov

Källor och relaterat