Biometriska Bluetooth-data kan koppla upp injicerade mot central superdator som kontrolleras av Big Tech – Hypotes

-

DEBATT & TEKNIK.  Biometriska data som nyttjas genom Bluetooth/RFID-chip via Covid-19-injektioner kan koppla upp dig mot en central superdator som kontrolleras av bl.a Bill Gates/Microsoft.  Tycker du det låter acceptabelt för dig och dina barn?

Text: Lennart Fröderberg, Bodify Research

Den här hypotesen slog mig som en blixt från klar himmel när jag analyserade patent WO2020060606 som innehas av av Bill Gates (via Microsoft) och som jag berörde i en artikel jag skrev redan 15 april 2020 i NewsVoice. Patentet ligger också till grund för ID2020 som är grundkonceptet för kontroll av individen på en biometrisk nivå.

Biometriska Bluetooth-data och injektioner

Personer som injiceras från samma flaska med s.k Covid-19 “vaccin” genererar tydligen enligt uppgift olika så kallade MAC-adresser som externt dvs. Utanför kroppen kan avläsas med en enkel mobiltelefon med Bluetooth aktiverad.

Det är ”bevis” för att det som finns i samma injektionsvätska (samma flaska med ”vaccin”, d.v.s samma batch) på något sätt genererar en s.k individuell och unik MAC-adress.

Chip via injektion genererar utifrån individens biometriska data, sannolikt DNA, ett personligt och för individen unikt ID en s.k MAC-adress. Som kan avläsas utanför kroppen med en s.k Bluetooth, BT/RFID scanner / läsare.

RSA är inom datavärlden ett välkänt (sedan 1977) det är ett s.k publikt / privat nyckelkoncept för att generera ett globalt och unikt ID per individ.

Den publika nyckeln sprids publikt, ev. sannolikt via injektionsvätskan i s.k Covid-19 injektioner. Kan sannolikt även spridas via RT PCR/antigen-“test” pinnarnas topp.

Som ”privat” nyckel för s.k generering av unika MAC-adressen är individens DNA/RNA som nyttjas med den publika nyckeln som erhölls via Covid-19 injektionen.

Syftet är att generera ett för individen globalt unikt ID genom ett unikt Privat/Publikt biometriskt nyckelpar. Mycket likt det välkända och internationellt erkända 2-nyckels kryptotekniken som kallas RSA. RSA står för första bokstäverna i upphovsmännens efternamn. Rivest, Shamir och Adleman.

Jag kommer inom kort att följa upp den här artikeln med en artikel gällande Aadhaar i Indien. Det projektet var ett beta-test, storlek större, med 1.4 miljarder Indier som under åren 2010-2020 var försöks djur / objekt i världens hittills största databas med unika biometriska data.

Det här är första gången jag skriver om min hypotes gällande kopplingen mellan innehållet i s.k “vacciner” och MAC-adressens genererande baserat på biometriska data.

Initierat av det som via Covid-19 injektioner levererat bl.a grafen som format ett chip inne i kroppen kommunicerande via Bluetooth / RFID teknologi.

Kommunikationen är tvåvägs. Data sänds ut från kroppen och kan avläsas externt men data kan även tas emot utifrån och in i kroppen för vidare aktivitet inne i kroppens celler och organ.

Det låter som rena science-fiction men är dessvärre beskrivet i flertalet patent med bäring på biometriska data och dess koppling till bl.a crypto-system.

Detta är mina tankar formaterad i en enkel, men inte desto mindre viktig hypotes.

Är det något som eventuellt är otydligt eller kanske rentav oklart i det jag skrivit skriv gärna din fråga / kommentar i kommentarsfältet nedan.

Läs gärna min artikel från 15 april 2020 i NewsVoice: “Coronakrisen kan leda oss in i ett globalt masskontrollsystem”.

Hjälp till att göra en insats för mänskligheten

Hjälp till att göra en insats för mänskligheten. Din insats är direkt avgörande. Vi behöver 40 personer i en studiegrupp och 40 personer i en kontrollgrupp för att ge fälttestet signifikans.

Ett fälttest kommer att genomföras i Stockholmsregionen den 31:a augusti 2022 klockan 18.00-20.00 i ett samarbete mellan Bodify Research och nättidningen NewsVoice.

Vi valde att skjuta fram fälttestet till efter semester perioden så att fler ges möjligheten att deltaga i det här, enligt initiativtagarnas, extremt viktiga fälttest.

Gör en insats för mänskligheten och för våra barn samt kommande generationer genom att vara med och avslöja våra korrupta politikers våld mot befolkningen i det största brottet mot mänskligheten någonsin hittills.

Covid-19 är en 100% RT PCR bluff/pandemi. Det har inget med något “hitte på” och påstått, ej isolerat “SARS-COV-2-virus”, att göra öht.

Anmäl ditt intresse till att deltaga vid fälttestet via e-post: [email protected]

Vi behöver 40 personer i en studiegrupp och 40 personer i en kontrollgrupp.

Du som vill deltaga i fälttestet skall skicka med intyg som visar på en så kallad Covid-19-injektion erhållits, gärna med uppgifter om leverantör och batch-nr och om du erhållet ett RT PCR-test samt om du har gjort ett antigentest (båda med testpinne/swabb upp i näsan, resp i mun, svalg).

I artikeln: “Bodify Research och NewsVoice replikerar Bluetooth-test av vaccinerade” ger mer i detalj bakgrunden till varför fälttestet den 31:a augusti 2022 genomförs. Där redogör vi för ett spanskt test som vi skall försöka upprepa (verifiera eller dementera.

Text: Lennart Fröderberg, Bodify Research

Extern skribent
Extern skribent
NewsVoice publicerar externa skribenters texter och externa källdokument i formen av tex debattartiklar eller rapporter. Åsikter, information och påståenden är skribentens egna och representerar varken tidningen NewsVoice, redaktionen eller redaktörens uppfattningar.

15 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest

15 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
4 september 2022 kl 21:07

Det är samma missförstånd som har spridits tidigare.
(Och det är ovanligt med uttömmande förklaringar)
RF-ID kretsen är en inplastad 10x 7mm tunn platta som stoppas in under huden med ett separat munstycke på kanylen och endast som option.
De flesta har nog aldrig fått någon sådan instoppad.
Det har alltså ingenting med vaccinsvätskan att göra.
Det går att göra RF-ID mindre än så men det är tekniskt olämpligt och kräver antingen högre frekvenser och mer effekt eller samma frekvens och ännu mer effekt.
Man vill helst att det ska fungera tillsammans med annan vanligt förekommande elektronik som tex mobiler.

Fredrik Eriksson
Reply to  petergrfstrm
4 september 2022 kl 22:08

Du kan vara lugn.
Bio-Field tekniken och Riksbanken har andra raffinerade lösningar på gång.
Face-ID och Palm-scan devices.
Och så är vi återigen tillbaka till pannan och handen. Vägledning eller vilseledning?
Och varför beskrivs Bibelns sista ord med att alla -Villigt kommer att ta detta “Märke” på pannan eller handen?
Rfid är som sagt 80-tals teknik.
Varför tex närfält när du kan mäta hela kroppen via Bluetooth (obs ej samma som Rfid) och Face-ID helt utan kroppsliga ingrepp?
Visserligen räknas vaccinationen som ett oerhört kroppsligt ingrepp men det är som sagt en mera esoteriskt belagd fråga.
Folk stoppar ju upp vad som helst i rumpan och kallar det för certifiering.
Om det funnes ett pris för årets förvillare och psyop-agent hade du definitivt varit en oerhört stark kandidat.
Pannan och handen står för auktorisation en ritual eller handling. Varav BankID är en lika stark kandidat. Rfid behövs alltså inte utan är obsolet!
Området mellan pannan och handen är mera intressant. På 80-talet trodde man att Vildjurets Märke och 666 var Rfid men problemet med den ursprungliga metoden är att Rfid kan du operera bort. Vaccinen med sin 6 siffriga Mac-kod är totalt omöjlig att skära av. Speciellt som iPhone Pro 14 har börjat med Face-ID och Palm-scan.
Pannan och handen?

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Fredrik Eriksson
10 september 2022 kl 11:06

Det finns som sagt ingen MAC-kod i vaccinen utan om den finns är det som rfid av makroskopisk storlek strax under huden
Du är i stället själv en oavsiktlig psyop-agent så jag får väl överse med dina ovederhäftiga anklagelser.
Du har rätt i att bluetooth som följer ett datakommunikationsprotokoll och rfid som är en hårdvara inte är identiskt samma sak men det är hårklyverier att argumentera så.
Bluetooth kan fås att fungera på längre håll om man har batteridriven hårdvara medan rfid som regel får sin drivspänning från signalen.
Men bluetooth kan nog användas även till rfid på nära håll. Och det är nog så det är tänkt och därför vill dom inte göra chipen mkt mindre än ca 10mm

Fredrik Eriksson
Reply to  petergrfstrm
10 september 2022 kl 13:22

Nonsens!
WEF har planerat detta i åratal, med en osynlig verfikator.
Alla tycker det är skithäftigt att uppdatera sig själva med en plingande röd “plupp”.
Microsoft=har bara handlat om vaccinen sedan 1983.
Apple=The Apple of my eye.
Apple+Microsoft=The Apple is the WINDOWS TO YOUR SOUL.

-Ja hela affärsmässiga upplägget är sataniskt och suspekt från första början.
Protokollet är att fånga människornas själar i den astrala sfären med vaccinen.
Det är inte bara tekniskt!
Det är också en transhumanistisk åverkan.
Du ska äta insekter!
Du ska inte äga någonting!
Du ska göra som vi säger!

På det sätter så är frågan inte om jag har rätt eller fel.
Utan om vad WEF/NATO/FN säger att vi ska göra.

Frågan vilken sida står du på?

Eric Pettersson
Eric Pettersson
Gäst
30 augusti 2022 kl 08:30

Ämnet blir intressantare med klara fakta. EU-kommissinens vetenskaplig etikråd med den svenske professorn Göran Hermerén gav den bästa protesten och skrev i Ethical aspects of ICT-implants in the human body:

Brain-computer interface take information from the brain and externalize it… Freedom of researchers may conflict with the obligation to safeguard the health of research subjects. The unrestricted freedom of some may endanger the health and safety for others… How far should we let ICT devices get ’under our skins’? The body ends up being under others’ control. What can a person expect after being dispossessed of his or her own body?… A broad social and political debate is needed.

Vill man skåda in i hotet gör vi bäst i att presentera vad det handlar om. Hotet emot våra liv och självständighet. Statliga dokument förklarade redan 1986:
I grunden handlar det om en politisk process. Det är ett interagerande mellan medborgarna och de institutioner samhället har byggt upp, nämligen forskningsinstitutioner eller tillsynsmyndigheter. Det är en interaktion.  

Den interaktionen innebar en sammankoppling av människan till statens superdatorer. Militära FOI tog upp det och skrev i sitt dokument, Människa-system-interaktion:

Maximalt användningsvärde i system under hela livstiden kräver att hänsyn tas till människans behov… Vårt arbete är fokuserat på samspelet mellan människa och teknik…Vi har unika verktyg för modellering av mänskligt beteende… Målet är att systemen utformas så att människans kognitiva förmåga kan utnyttjas för maximal systemeffekt. Det publicerades för 12 år sedan.

Det kan vara lättare att inse faran här än från injicerbara mac-adresser när det nu ändå handlar om det största brottet emot människan.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Eric Pettersson
10 september 2022 kl 11:21

Ytterligare 15 år dessförinnan, 1995, skrev en amerikansk juridikprofessor att mängder av forskare och universitet bedriver hjärnforskning för bland annat tankeläsning på tusentals människor.
Och åter 9 år innan dess, 1986, skrev en svensk jurist att det här bedrevs forskning där man bland annat läser folks tankar.
Så i flödet av desinformation har även en del ögonblick av sanning redovisats.
Men det centrala att känna till är att det är imperialisternas eliter som tvingat fram hemlighetsmakeriet och som gör att forskarna är mer eller mindre livegna under Pentagon CIA etc även om många forskare är så tillvänjda att dom kanske inte tänker så mycket på det.
Konsekvenserna av att det har en starkt militär aspekt är att hemligt verkande specialstyrkor som officiellt inte ens existerar och därför inte kan straffas enligt normal juridisk praxis kan vara inblandade så att dom har dubbelkommando och att det kan innebära att forskning och militär repression ibland kan ha överlappat och skapat förvirring om vad som pågår och varför

SG Ingvarsson
SG Ingvarsson
Gäst
29 augusti 2022 kl 17:54

Om en injektion genererar en  unik MAC-adress, vad händer då vid de följande injektionerna? Får personen fler adresser?

Fredrik Eriksson
Reply to  SG Ingvarsson
4 september 2022 kl 22:12

Svar ja!
Den större frågan är dock var betyder MAC-adressen?
Vilket syfte har den och varför?
Är den till för longitud och latitud,hälsostatus eller som verifikation på att du kan tex köpa och sälja?
Eller är det alla ovanstående frågor adressen ger svar på?

Erik Forsman
Reply to  Fredrik Eriksson
10 september 2022 kl 12:54

Vet du inte skillnaden mellan en IP-adress och en MAC-adress? En MAC-adress är “nicens” (nätverksinterface) identifikationsadress – när två datorer kommunister med varandra sker det mellan dessa två, IP protokollet hittar bara vägen själva ruten.

Fredrik Eriksson
Reply to  Erik Forsman
10 september 2022 kl 13:13

[Raderad. Vi skippar vinkeln om Bibeln och 666, vilddjurets märke etc]

Erik Forsman
29 augusti 2022 kl 14:41

Behöver ni inte någon referensgrupp av icke vaccinerade också? Den grupper lär bli bli svårare och svarare att finna.

marianne
marianne
Gäst
Reply to  Erik Forsman
29 augusti 2022 kl 18:41

Jo, de vill ha 40 av varje. Vacc och Ovacc.

Erik Forsman
Reply to  marianne
29 augusti 2022 kl 20:21

Framgår inte i artikeln. Det talas om två grupper och ett fälttest: “studiegrupp” om 40 personer samt en “kontrollgrupp” om 40 personer men inte vad kontrollgruppen ska ha för unika egenskap som gör den kvalificerad som kontrollgrupp till skillnad från studiegruppen? Vidare att om man vill deltaga i fälttestet (vad det nu innebär?) så ska man vara vaccinerad; kan man deltaga i fälttester ovaccinerad? Ditt inlägg marianne var klockrent enkelt.

Förstår inte och retar mig ofta på att instruktioner saknar precision i sin tydlighet, när det hela är så enkelt. Varför lägger man ner så lite energi på att bli förstådd? Detta ställer fråga varför man överhuvudtag skriver något samt varför man just skrev det man nyss skrev om nu meningen är att man vill bli förstådd?

Vi misstänker att vaccinerade har en macadress (kopplad till bluetooth) till skillnad mot ovaccinerade. Vi tänker testa detta. Är du intresserad? Vi behöver 40 ovaccinerade samt 40 vaccinerade. Anmäl er om intresse finns.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Erik Forsman
10 september 2022 kl 11:29

Håller med om att hela debatten är otydlig. Det är därför som ni fortfarande är öppna för att vaccinvätskan skulle kunna ha MACadresser tillgängliga trådlöst. Men det finns tom reklamblad som visar hur såna chipar ser ut och att kanylerna har dubbla munstycken med ett separat munstycke för vaccinet och ett annat för chipen. Chipen är option och har antagligen inte använts mycket ännu

Fredrik Eriksson
Reply to  petergrfstrm
10 september 2022 kl 15:20

[Kommentar raderad. Max 4 utgående länkar och det fanns inte heller en kommentar. Kommentarfältet är till för kommentarer där länkar kan bifogas]

Extern skribent
Extern skribent
NewsVoice publicerar externa skribenters texter och externa källdokument i formen av tex debattartiklar eller rapporter. Åsikter, information och påståenden är skribentens egna och representerar varken tidningen NewsVoice, redaktionen eller redaktörens uppfattningar.

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV