Biometriska Bluetooth-data kan koppla upp injicerade mot central superdator som kontrolleras av Big Tech – Hypotes

publicerad 29 augusti 2022
- Gästskribent
Experimentellt mRNA covidvaccin. Licens: Shutterstock.com

DEBATT & TEKNIK.  Biometriska data som nyttjas genom Bluetooth/RFID-chip via Covid-19-injektioner kan koppla upp dig mot en central superdator som kontrolleras av bl.a Bill Gates/Microsoft.  Tycker du det låter acceptabelt för dig och dina barn?

Text: Lennart Fröderberg, Bodify Research

Den här hypotesen slog mig som en blixt från klar himmel när jag analyserade patent WO2020060606 som innehas av av Bill Gates (via Microsoft) och som jag berörde i en artikel jag skrev redan 15 april 2020 i NewsVoice. Patentet ligger också till grund för ID2020 som är grundkonceptet för kontroll av individen på en biometrisk nivå.

Biometriska Bluetooth-data och injektioner

Personer som injiceras från samma flaska med s.k Covid-19 “vaccin” genererar tydligen enligt uppgift olika så kallade MAC-adresser som externt dvs. Utanför kroppen kan avläsas med en enkel mobiltelefon med Bluetooth aktiverad.

Det är ”bevis” för att det som finns i samma injektionsvätska (samma flaska med ”vaccin”, d.v.s samma batch) på något sätt genererar en s.k individuell och unik MAC-adress.

Chip via injektion genererar utifrån individens biometriska data, sannolikt DNA, ett personligt och för individen unikt ID en s.k MAC-adress. Som kan avläsas utanför kroppen med en s.k Bluetooth, BT/RFID scanner / läsare.

RSA är inom datavärlden ett välkänt (sedan 1977) det är ett s.k publikt / privat nyckelkoncept för att generera ett globalt och unikt ID per individ.

Den publika nyckeln sprids publikt, ev. sannolikt via injektionsvätskan i s.k Covid-19 injektioner. Kan sannolikt även spridas via RT PCR/antigen-“test” pinnarnas topp.

Som ”privat” nyckel för s.k generering av unika MAC-adressen är individens DNA/RNA som nyttjas med den publika nyckeln som erhölls via Covid-19 injektionen.

Syftet är att generera ett för individen globalt unikt ID genom ett unikt Privat/Publikt biometriskt nyckelpar. Mycket likt det välkända och internationellt erkända 2-nyckels kryptotekniken som kallas RSA. RSA står för första bokstäverna i upphovsmännens efternamn. Rivest, Shamir och Adleman.

Jag kommer inom kort att följa upp den här artikeln med en artikel gällande Aadhaar i Indien. Det projektet var ett beta-test, storlek större, med 1.4 miljarder Indier som under åren 2010-2020 var försöks djur / objekt i världens hittills största databas med unika biometriska data.

Det här är första gången jag skriver om min hypotes gällande kopplingen mellan innehållet i s.k “vacciner” och MAC-adressens genererande baserat på biometriska data.

Initierat av det som via Covid-19 injektioner levererat bl.a grafen som format ett chip inne i kroppen kommunicerande via Bluetooth / RFID teknologi.

Kommunikationen är tvåvägs. Data sänds ut från kroppen och kan avläsas externt men data kan även tas emot utifrån och in i kroppen för vidare aktivitet inne i kroppens celler och organ.

Det låter som rena science-fiction men är dessvärre beskrivet i flertalet patent med bäring på biometriska data och dess koppling till bl.a crypto-system.

Detta är mina tankar formaterad i en enkel, men inte desto mindre viktig hypotes.

Är det något som eventuellt är otydligt eller kanske rentav oklart i det jag skrivit skriv gärna din fråga / kommentar i kommentarsfältet nedan.

Läs gärna min artikel från 15 april 2020 i NewsVoice: “Coronakrisen kan leda oss in i ett globalt masskontrollsystem”.

Hjälp till att göra en insats för mänskligheten

Hjälp till att göra en insats för mänskligheten. Din insats är direkt avgörande. Vi behöver 40 personer i en studiegrupp och 40 personer i en kontrollgrupp för att ge fälttestet signifikans.

Ett fälttest kommer att genomföras i Stockholmsregionen den 31:a augusti 2022 klockan 18.00-20.00 i ett samarbete mellan Bodify Research och nättidningen NewsVoice.

Vi valde att skjuta fram fälttestet till efter semester perioden så att fler ges möjligheten att deltaga i det här, enligt initiativtagarnas, extremt viktiga fälttest.

Gör en insats för mänskligheten och för våra barn samt kommande generationer genom att vara med och avslöja våra korrupta politikers våld mot befolkningen i det största brottet mot mänskligheten någonsin hittills.

Covid-19 är en 100% RT PCR bluff/pandemi. Det har inget med något “hitte på” och påstått, ej isolerat “SARS-COV-2-virus”, att göra öht.

Anmäl ditt intresse till att deltaga vid fälttestet via e-post: bodify.research@protonmail.com

Vi behöver 40 personer i en studiegrupp och 40 personer i en kontrollgrupp.

Du som vill deltaga i fälttestet skall skicka med intyg som visar på en så kallad Covid-19-injektion erhållits, gärna med uppgifter om leverantör och batch-nr och om du erhållet ett RT PCR-test samt om du har gjort ett antigentest (båda med testpinne/swabb upp i näsan, resp i mun, svalg).

I artikeln: “Bodify Research och NewsVoice replikerar Bluetooth-test av vaccinerade” ger mer i detalj bakgrunden till varför fälttestet den 31:a augusti 2022 genomförs. Där redogör vi för ett spanskt test som vi skall försöka upprepa (verifiera eller dementera.

Text: Lennart Fröderberg, Bodify Research

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq