Godhetsmanualen – Manual för inre frid och yttre framgång – Del 1

publicerad 31 augusti 2022
- Erik Forsman

LIVSSTILSKRÖNIKA. Den här artikeln kommer att lära ut tankens kraft och visa på framgångens väg. Universum är inget annat än ett förtätat sinne. Det universella sinnets vågor mättar det oändliga rummet. Den som lär sig att hantera tankens kraft kommer att nå framgång och dessutom av rätt anledning, inte med fula knep, elakhet och ondska.

Text: Samuel Amu Weor. Översättning och redigering: Erik Forsman | Samael Aun Weor  (1917-1977) var en colombiansk esoteriker och författare | Del 2 av Godhetsmanualen

Någon klok person har sagt att vem som helst kan slå sig fram till en maktposition, men bara psykopaten kan behålla den. Det är faktiskt inte speciellt svårt att få ihop en manual (om vi inte behöver tar hänsyn till moral och etik) hur man klättrar i maktstrukturer.  Den ultimata utmaningen är att behålla makten med äran i behåll

Programmet är utformat både för män och kvinnor och vi kommer inte att göra någon åtskillnad mellan könen. Nu är det slutpratat och låt oss köra i gång.

Att vara framgångsrik – ett mentalt tillstånd

Det är nödvändigt att vara framgångsrik i livet. Om du verkligen vill bli framgångsrik bör du börja med att vara uppriktig mot dig själv. Lär känna dina egna fel och brister. Lär känna dig själv. När vi känner igen våra fel är vi också på väg att rätta till dem, till det bättre. Alla som korrigerar sina egna fel och brister kommer oundvikligen att bli mer framgångsrika.

Affärsmannen som dagligen skyller sina misslyckanden på andra och aldrig lär känna sina egna tillkortakommanden och förutfattade meningar kommer inte att lyckas och för dessa kommer det bara att gå utför.

Kom ihåg att de största brottslingarna anser sig vara helgon. Om vi besöker fängelser kommer vi att bevisa för oss själva att det inte finns vare sig tjuvar eller brottslingar eftersom de anser sig vara oskyldig. Nästan alla kommer att säga till sig själva: “jag är oskyldig” Gör inte samma misstag, utan ha modet att inse dina egna fel i stället, så kommer du undan ondska inom dig själv.

Den som känner igen sina egna misstag gör oftast inte om dem. Politikern, vetenskapsmannen, affärsmannen eller religiösa ledare som inser sina egna misstag och kan rätta till dem blir framgångsrika i livet så om du verkligen vill lyckas, börja lyssna noga nu.

Kritisera aldrig andra

Kritisera aldrig andra. Den som kritiserar andra är svag, medan den som är kritisk mot sig själv från ögonblick till ögonblick växer till en jätte. Kritik är värdelös eftersom det skadar andras stolthet och framkallar motstånd hos offret som sedan försöker rättfärdiga sig själv.

Kritik framkallar en oundviklig reaktion mot dig själv. De män eller kvinnor som vet hur man lever utan att kritisera någon framkallar inte något motstånd eller motreaktioner från sina medmänniskor utan skapar följaktligen i stället en atmosfär av framgång kring sig själva. De som kritiserar får bara massa fiender.

Vi måste komma ihåg att människor är fulla av stolthet och fåfänga och denna stolthet och fåfänga, som är inneboende i dem, producerar bara förbittring och hat som är riktad mot den som kritiserar. Vill du rätta till fel och brister, sök hos dig själv först. Detta ger bättre resultat och är betydligt mindre farligt väg att gå. Blir du själv kritiserad, försvara dig aldrig, utan lyssna.

Besvara kritik med:

  • “Tack för att du påminde mig” eller andra repliker som du kan finna ut och öva in
  • Försök att se det bästa i alla människor
  • Ha modet att inse dina egna fel

Ta hand om ditt nervsystem

Det finns kopplingar finns mellan ande och kropp via nervsystemet. Ta hand om ditt nervsystem. När ditt nervsystem irriteras av något eller någon så tröttar du bara ut dig. Ta en paus eller undvik.

Arbeta intensivt, men med måtta och sans Kom ihåg att det överdrivna arbetet ger trötthet. Om du inte uppmärksammar tröttheten, utan fortsätter övergår trötthet till spänning. När spänningen stiger ligger sjuklighetet på lur och väntar.

Det är nödvändigt att alternera arbete med vila – att hitta en balans i livet. Ta därför alltid hand om ditt nervsystem. Ge akt på kroppens signaler. Arbeta måttligt. Njut av dig själv på ett hälsosamt sätt.

Att leda och ta ansvar över andra – tänk som arbetsgivaren

Den ultimata möjligheten till påverkan ligger i egen verksamhet. Detta är dock underställt samhällets alltmer obarmhärtiga attityd till egna affärsverksamheter.

Att bli framgångsrik är personligt för var och en och måste inte vara synonymt med makt och rikedom, utan det kan också handla om att gifta sig och bilda familj.

Varje arbetsgivare som vill lyckas bör akta sig noga för faran att hamna i onda cirklar. Den pressade, spända chefen som kritiserar allt och alla blir till sist outhärdlig att arbeta under. Här är det extra viktigt med tanke på ansvaret över andra människor

Ta ansvar för din arbetssituation, annars kan det hända att man blir sina anställdas bödel och de anställda börjar till slut att vantrivas och det slutar med att de hatar jobbet och arbetsplatsen.

Ingen missnöjd anställd kommer att göra ett bra jobb, vilket ökar kritiken och detta kan få förödande konsekvenser. Många gånger misslyckas företag för att de anställda är missnöjda. Ingen fungerar effektivt under sådana omständigheter eller så slutar det med att den anställde blir rebellisk och får sparken eller förlorar jobbet på annat sätt och det kan ödelägga en hel familj.

Varje missnöjd anställd söker efter varje tillfälle att kritisera sin arbetsgivare. Varje arbetsgivare som bär sin stolthet och fåfänga som medaljer kommer att känna sig kränkt när hans anställda kritiserar honom.

Kom ihåg att världen är full av nervsvaga, frustrerade människor. Den nervsvaga typen är felsökaren, alltid irriterad och dessutom outhärdliga att ha att göra med. Det är även ofta otåliga, ilskna, egoistiska samt arroganta – bli inte en av dessa, för det kommer aldrig att lyckas.

Gå aldrig utanför gruppers kompetens

När du talar till anställda så tala aldrig över deras huvuden. Tänk på att en grupps kollektiva intellektuella nivå sjunker i proportion till antalet. Hitta den gemensanna nämnaren som når alla. Tala med människor, inte till människor.

Kontrollera alltid din ilska – hålla sig lugn i kritiska situationer

Känner du dig irriterad eller full av ilska? Är du nervös? Reflektera lite. Kontrollera din ilska genom andningen. Andas in luften mycket långsamt med mage, bröst och hals. Andas in genom näsan och håll andan och räkna sagt mentalt 1-2-3-4-5-6. Håll andan. Andas ut mycket långsamt genom munnen och mentalt räkna 1-2-3-4-5-6. Upprepa övningen tills din ilska avtagit och lugnet infinner sig.

Tankens kraft

En människa behöver viktiga saker i livet: hälsa och bevarandet av liv, näring, sömn, pengar och de saker som pengar kan köpa, livet i det bortom, sexuell tillfredsställelse, välbefinnande för sina barn, och en känsla av rätt och betydelse.

Vi syntetiserar dessa till tre saker:

  • hälsa
  • pengar
  • kärlek

Om du verkligen vill skaffa dig dessa tre saker bör du studera och öva på allt som den här artikeln lär dig. Vi kommer att visa dig framgångens väg.

Det är nödvändigt för dig att veta att det finns en oerhört överlägsen kraft och det är tankens kraft. När du tänker på en vän eller en familjemedlem tar sig mentala vågor från din hjärna. Dessa vågor liknar en radiosändare och dessa vågor färdas genom rymden och når personens sinne du tänker på.

Du måste veta att precis som människan har ett sinne, har hela universum också ett sinne. Det mänskliga sinnet och det kosmiska sinnet existerar tillsammans. Hela universum är ett förtätat sinne. Det universella sinnets vågor mättar det oändliga rummet.

Det första som en arkitekt gör som ska rita ett hus gör är att skapa projektet mentalt. Det vill säga att denne konstruerar den i sitt sinne, sedan projiceras den på planen och slutligen kristalliserar den sig materiellt. Varje byggnad fanns alltså först i sinnet. Ingenting kan existera i den fysiska eller materiella värld vi lever i utan att först ha funnits i sinnets värld.

Det är nödvändigt att lära sig att koncentrera och projicera sinnet med precision med kraft. Det är nödvändigt för dig att veta att ett koncentrera sinnet är att fästa din uppmärksamhet på en enda sak.

När du fäster din uppmärksamhet på en avlägsen vän, när du koncentrerar dig på den vännen, kan du vara säker på att din hjärna avger kraftfulla mentala vågor som oundvikligen nå din väns hjärna. Det som är viktigt är att du verkligen koncentrerar dig. Det är nödvändigt att ingen annan tanke kan distrahera dig. Du bör lära dig att koncentrera ditt sinne.

Vill du lyckas i livet och få hälsa, pengar och kärlek. Reflektera lite; lär dig hur du hanterar tankens kraft. Den som lär sig att hantera tankens kraft fortskrider även till framgång, precis som pilen som styrs av den skicklige bågskyttens hand når sitt mål. Kom ihåg att världen är en produkt av sinnet. Du är vad du är på grund av sinnet. Du kan totalt förändra dig själv genom att använda tanken.

De fattiga och eländiga är det för att de vill vara det

De håller sig eländiga och fattiga med sina sinnen. De som blir framgångsrika av egen kraft blir det för att de skapade sig detta med sinnets hjälp. Var och en projicerar in i det kosmiska sinnets värld vad han är och vad han vill bli. Sinnets projektioner kristalliseras fysiskt och vi har då i praktiken ett liv som är rikt eller eländigt, lyckligt eller olyckligt.

Allt beror på vilken typ av mentala projektioner som har utkristalliserats. På samma sätt som ett moln kondenserar till vatten och vatten fryser till is, är mental kraft också sådan. Först moln (projekt), sedan vatten (omständigheter, utveckling av projektet), och sist, is (projektet omvandlas till konkreta fakta eller saker).

Om projektet har genomförts väl och med tillräcklig kraft, om åtgärderna eller utvecklingen av händelserna och omständigheterna har varit fantastisk, kommer resultatet att bli framgång. Den perfekta kondenseringen av projektet är framgång.

Del 2 av Godhetsmanualen

Läs även psykopatmanualen

Text: Samuel Amu Weor. Översättning och redigering: Erik Forsman

Psykopatmanualen – vägen till en snabb karriär

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq