Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Godhetsmanualen – Den goda vägen för att behålla kraften – Del 2

publicerad 5 september 2022
- Erik Forsman
Modellbild: Inre kraft och ett inre lugn. Foto: West End 61. Licens: Elements.envato.com

LIVSSTILSKRÖNIKA. Den här godhetsmanualen lär ut tankens kraft och visar på framgångens väg. “Den som lär sig att hantera tankens kraft kommer att nå framgång och dessutom av rätt anledning, inte med fula knep, elakhet och ondska”, skriver esoterikern och författaren Samuel Amu Weor.

Text: Samuel Amu Weor. Översättning och redigering: Erik Forsman | Samael Aun Weor  (1917-1977) var en colombiansk esoteriker och författare | Del 1 av Godhetsmanualen

Det finns tre grundläggande faktorer för ett projekts framgång:

  1. Mental kraft
  2. Gynnsamma omständigheter
  3. Intelligens

Mental kraft

Utan mental kraft är det omöjligt att uppnå kristalliseringen av ett projekt (kommersiellt). Det är nödvändigt att lära sig att hantera sin mentala kraft; men först är det nödvändigt att lära sig hur man slappnar av sin fysiska kropp. Det är oumbärligt att veta hur man slappnar av kroppen för att uppnå den perfekta koncentrationen av vad man vill.

Öva på avslappning. Ligg ner och gå igenom hela kroppen, del för del och sänd omtanke, uppskattning och kärlek till varje del. Det är först när du är helt avslappnad du kan koncentrera dig. Öva, öva.

Tankens koncentration

När kroppen är helt avslappnad blir koncentrationen av tanken lätt och enkel. Koncentrera dig på verksamheten du har i åtanke. Föreställ dig hela verksamheten som levande – alla personer som är relaterade till det. Identifiera dig med dessa människor. Tala som om du vore dem och säg mentalt vad du skulle vilja att dessa människor skulle säga.

Glöm dig själv och ändra din mänskliga personlighet till att bli dessa människor, agera som du vill att de ska agera. Således kommer du att orsaka kraftfulla tankevågor som kommer att passera genom rymden och nå hjärnan hos personer som är relaterade till verksamheten. Om koncentrationen är perfekt kommer framgång då att vara oundviklig.

Karmalagen

Denna lag är känd i hela Asien och miljarder människor i hela världen känner till den eftersom denna lag är universell. Denna lag verkar i hela universum. Om du missbrukar tankens kraft kommer karmalagen att falla över dig och du kommer att bli det fruktansvärt hårt straffad. Mental energi är en Guds gåva och bör endast användas för goda syften och med goda avsikter.

Att använda sin mentala kraft för att skada andra människor kommer att slå tillbaka oerhört. Innan du gör en mental övning för att genomföra kristalliseringen av ett projekt reflektera och meditera, om du ska använda mental kraft för att skada andra är det bättre att inte göra det eftersom den fruktansvärda kosmiska rättvisa kommer falla oundvikligen över dig.

Gynnsamma omständigheter

Tanke och handling bör alltid totalt förenas. Materialisering av ett projekt är endast möjligt när omständigheterna är gynnsamma. Lär dig hur man avgör gynnsamt omständigheterna för ditt företag.

Alla impulser människan har i livet har två grundläggande drifter: 1 sexuell impuls. 2 önskan att vara bra, duglig eller duktig. Varje människa är motiverad av sexuella impuls eller drivkraft. Alla vill bli uppskattade.

Om du vill vara omgiven av goda omständigheter för kristalliseringen av ditt projekt erkänn andras goda egenskaper omkring dig. Stimulera de goda egenskaperna hos dina medmänniskor, förödmjuka inte någon, förakta inte någon. Det är nödvändigt att uppmuntra var och en i sitt jobb. Hjälp till med uppskattning, väck entusiasm hos alla de människor som har samband med vad du vill åstadkomma.

Lär dig hur du klokt berömmer dina medmänniskor utan att falla i smicker. Människor känner sig lugnade med aktningens feed back. Var gentleman; kritisera inte någon. På detta sätt kommer du att bilda en gynnsam atmosfär för kristalliseringen av din verksamhet. Uppriktig uppskattning av medmänniskas förtjänster är en av de största hemligheterna till framgång.

Prata aldrig om dig själv

Det är nödvändigt att överge den dåliga vanan att prata om oss själva i varje ögonblick. Det är angeläget att i stället stärka och uppmuntra goda egenskaper hos våra medmänniskor i stället.

Det kan inte nog betonas att överge den fruktansvärda förödande vanan att prata om sig själv och berätta historien om sitt liv i varje ögonblick. Mannen eller kvinnan som bara pratar om sig själv blir outhärdlig – du faller bara i misär, för att människor bli trött på dig.

Säg aldrig “jag;” säg alltid “vi” i stället.
Säg aldrig “jag;” säg alltid “vi”.

Termen “vi” har mer kosmisk kraft. Termen “jag” är egoistisk och tröttar ut alla som kommer i kontakt med oss. “Jag” är egoistiskt “Jag” bör upplösas. “Jag” är en skapare av konflikter och problem. Upprepa alltid: “vi, vi, vi.” Varje morgon innan du går upp ur sängen, säg med kraft och energi: ‘Vi är starka. Vi är rika. Vi är fyllda av tur och harmoni. Om och om och om igen. Repetera denna enkla bön och du kommer att se att du kommer att vara framgångsrik i allt.

Träning din mentala kraft

Häng en silvertråd (0,3 mm tjock) från taket i ditt rum med en nål i änden av tråden. Koncentrera dig på nålen och försök att flytta den med tankens kraft. Mentala vågor, när de utvecklas, kan flytta detta föremål. Arbeta tio minuter dagligen med denna övning.

I början kommer nålen inte att röra sig, men med tiden kommer du se att nålen svänger och rör sig. Denna övning är att utveckla mental kraft. Kom ihåg att mentala vågor färdas genom rymden och passerar från en hjärna till en annan.

Det finns ingen slump

Det finns varken tur eller olycka, framgång eller misslyckande; allt är en vibration av sinnet. Genom att lära sig användning av mental kraft kan man med fördel lösa alla livets frågor. Du behöver ett exakt system för att få pengar, ett system som aldrig misslyckas.

Du måste dra fördel av gynnsamma omständigheter för att uppnå kristallisering av alla dina projekt. Livet föddes från strålning, existerar på grund av strålning och undertrycks av varje oscillerande obalans.

Du har rätt att lyckas. Ande bör övervinna materia. Vi kan ska inte acceptera elände. Kom ihåg att elände är kännetecknande för farliga demoner. När anden övervinner materia blir resultatet ljus, prakt, fullständig framgång ekonomiskt, socialt och andligt. Det är nödvändigt att du lär dig lagen om universell vibration.

Forskare framhäver att etern inte existerar och att det enda som verkligen existerar är elektromagnetisk strålning. Magnetfältet är etern. Allt kommer från eter; allt återgår till eter. Det är etern som ger plats, genom olika modifieringar av dess jämvikt, till alla fenomen i universum, från det opålitliga ljuset till formidabla massor av världar.

Kosmisk energi

Tänk på den kosmiska energin är vibration, elektrisk rörelse, ljus och värme, universell magnetism och liv. Kom ihåg kärlek, hälsa osv styrs av kosmiska vibrationer. Om du känner till vibrationslagarna för livet kommer du att kunna nå framgång.

Ta till vara vibrationen vid soluppgången

Det är nödvändigt att känna till soluppgångens timme. Försök gå upp med soluppgången. Koncentrera sig och attrahera. Kom ihåg att du behöver veta den exakta tidpunkten för soluppgången för att ta emot kosmisk energi.

Attraherar rätt människor

För att lyckas i livet måste man bli den som attraherar rätt människor kring dig. Jesus valde sina lärjungar bland fattiga, ockrare eller “tullare” (motsvarar möjligen en snokande skattmas).

Berätta inte för andra

Berätta inte för andra om saker av största intresse för dig. Ditt företag är ditt företag. Människan är egoistisk (tyvärr) och vill bara veta saker som är av intresse för andra. Tala i stället till dina medmänniskor om de saker som de önskar och älskar, så kommer du att påverka dem positivt och få allt du behöver från dom. Det är nödvändigt att lära sig från våra medmänniskors synvinkel, inte vår egen, och hjälpa till att lösa dennes konflikter; på detta sätt löser vi även våra egna problem.

Bli en altruistisk och generös person, hjälp andra med dina råd, gör ditt bästa för att förstå andras synpunkter och du kommer att samla och skapa rätt personer kring dig i överflöd. När vi börjar förstå våra medmänniskor, kommer vi också börja att ta de första stegen på vägen mot vår egen lycka och framgång.

Studera sinnets funktion

Det är nödvändigt att studera och förstå sinnets funktioner. Den som känner till mentala mekanis är i stånd att kontrollera dessa. Mycket har sagts om mental kraft och det finns många skolor som lär ut hur man koncentrerar sinnet. Ingen med intelligens kan förneka tankens kraft. Denna kraft består av vågor som rör sig från en hjärna till en annan. Vi måste utveckla denna fantastiska kraft men vi måste också råda oss att tanke och handling klokt bör kombineras om vi vill lyckas i livet. Mental koncentration är mirakulöst när den kombineras intelligent med handling.

Mental kraft uppnår både under och förundran när de baserad på uppriktighet och sanning. Försök inte att lura dina medmänniskor; använd inte mental koncentration för att luras eftersom misslyckanden kommer att vara oundvikliga. Mental kraft uppnår när den används för att hjälpa andra. Genom att hjälpa andra gynnas vi själva. Behöver du lyckas med något viktigt?

Sitt i en bekväm stol, slappna av alla muskler, koncentrera dig på verksamheten du är intresserad av och föreställ dig verksamheten i muskler, koncentrera dig på verksamheten du är intresserad av och föreställ dig verksamheten från medmänniskornas synvinkel; ge dem råd mentalt, så att de ser fördelarna med att affärer de är på väg att utföras med dig. De mentala vågorna kommer att göra att det tränga djupt in i den andra personens sinne och kommer där göra underverk. En timmes perfekt koncentration är tillräckligt för att tippa avgörande till framgång i ett företag.

För att förstärka dina sinnen så avstå: alkohol, droger och i den mån det går alla mediciner. Lev i kyskhet, även om du är lyckligt gift så undvik ejakulation så långt det är möjligt ty på detta sätt omsätter du sexuella energin och förstärker dina förmågor oerhört.

Egot – lär känna människa

Om du vill lyckas i livet bör du lösgöra dig fån ditt ego. Om du vill lösa upp ego så bör du först lös dina defekter och brister. För att göra detta så fördöm inte, kämpa inte emot utan förstå i stället. När vi fördömer gömmer vi undan och stärker egot i oss. Ju mer vi lär känna oss själva och upptäckter (efter att ha studerat oss själva och våra defekter till antalet) och på samma sätt som det är omöjligt att fånga tio kaniner samtidigt, eftersom är det också omöjligt att lösa alla sina svagheter samtidigt.

Egot är: rädsla, våld, hat, begär lustar, dagdrömmerier, svartsjuka, högmod, äregirighet, misstro, hämndbegär osv. Du måste utforska alla dessa demoner på djupet i ditt sinne eftersom de bor inom dig.

Betänk att alla livets stora misslyckanden beror på egot. Det är alltid egot som står i vägen. Egot vill alltid göra sig gällande, sticka ut eller klättra till toppen. Egot föder andras motreaktioner och resultatet av sådana mentala reaktioner är misslyckanden.

Kom ihåg att egot är energiskt och identiskt med begär. Det är i varandet Gud finns. Gud är frid, överflöd, lycka och perfektion. Varat har mycket mer makt i sig än det egoistiska egot.

Förändra ditt liv nu. Det är angeläget att du förstår behovet av att göra bot på alla dina defekter, att lösgöra dig från egot är att lösgöra sig från dessa demoner som är orsaken till alla dina misslyckanden.

Tänk på att människor styrs av deras ego och människor ser ofta bekräftelsen på alla sina förutfattade meningar i andra; eller för att för att uttrycka det på ett annat sätt: när människor observerar och försöker sluta sig till begrepp, slutar det i själva verket att uppfatta fenomenets verklighet som de observerar, och de ser bara återspeglingen av deras inaktuella teorier och begrepp som inte alls har med det observerade faktum att göra – när de bara ser sina egna begrepp i fenomen, ser de inte fenomenen, utan enbart deras begrepp.

Människans värld är i dag psykologisk (inte andlig) och präglas också av psykologiska förklaringsmodeller. Dessa läror bygger på studier av människan när de finner henne, eller som de antar eller föreställer sig att hon är. Modern vetenskaplig psykologi tillhör faktiskt denna kategori; när det borde fokusera på (inte utifrån vad hon ska vara eller vad hon verkar till synes vara) utan i stället utifrån vad hon kan bli, det vill säga ur synvinkeln av ett utvecklat medvetande.

Det verkliga är vad vi upplever i oss själva. Endast medvetandet kan uppleva verkligheten. Medvetandets språk är symboliskt, intimt, djupt meningsfullt och endast uppvakna människor kan förstå detta och för de festa är detta dolt. Detta gör människor till lättmanövrerade offer.

Meditera, reflektera över vart och ett av egots behov.

Pengar

Girighet är orsaken till krig och allt elände i denna värld. Om vi vill avskaffa världens girighet, bör vi i djupt förstå att denna värld är oproportionerligt beroende av pengar.

Hos människan finns det två faktorer i oenighet, själen och demoner. Själen är gudomlig; demoner är illvillig. Varje god handling är av själen; varje dålig handling är av demoner.

Kommer ihåg att människan är väldigt fattig invärtes och därför har pengar en funktion av kompensation. Pengar har därför antagit en sådan överdriven och oproportionerlig stor plats i människors själar. Det är därför pengar är så viktigt i människors liv. När pengar inte längre har detta överdrivna betydelse för dig blir det inte heller till ett psykologiskt tvingande behov.

Det är logiskt att vi har ett behov av att skaffa pengar för att tillfredsställa våra fysiska behov av mat, kläder och tak över huvudet osv, men om vi är beroende av pengar uteslutande för vår egen lycka och personliga tillfredsställelse, då är vi de eländigaste varelserna på denna jord.

När vi förstår djupt att pengar bara har till syfte att förse oss med mat, kläder osv förstår vi också djupet på alla nivåer av sinnet där pengar kan förvränga vår själ: där vi är beredda att stjäla, utnyttja och ljuga i varje ögonblick. Pengar ger näring åt vår personliga fåfänga, ger oss social prestige, ger oss medel att uppnå makt.

Ekonomiska system kan förändras om och om igen, det sociala systemet kan också förändras om och om igen, men om vi inte på djupet har förstått vår själs inre fattigdom så kommer individen heller aldrig att utvecklas. Är vi alltid otillfredsställda kommer människa alltid att kompensera med materiella saker och pengar.

Lär dig ditt exakta förhållande till pengar. Det är inte genom att avsäga sig pengar, inte heller att anmana elände – bara förstå. Som sagt vi behöver pengar, så sant, men det är nödvändigt att i djupt förstå vårt exakta förhållande till pengar.

All framgång i livet beror på förmågan hur du hantera andra människor

All framgång i livet beror på förmågan att hantera andra människor. Det är nödvändigt att överge sig egen egoism för att utveckla ett Kristuscentrism i dig. Det är angeläget att arbeta för det gemensamma bästa. Det är oumbärligt att lösa upp egot och detta görs alltid genom att tänka som “vi”.

Frigör väsendet, anden, kärleken i dig. Kom ihåg att Gud, anden, det inre väsendet hos varje man, varje kvinna aldrig är ett ego. Varelsen är gudomlig, evig och perfekt. Egot är satan i den bibliska legendens betydelse. Egot är inte kroppen; egot är energiskt och djävulskt. Egot är roten till elände, fattigdom, misslyckanden, desillusioner, otillfredsställda begär, våldsamma begär, hat, avund, svartsjuka osv.

Kartlägg dina defekter

Ägna två månader åt varje defekt. Det är av yttersta vikt att vikt att du aldrig glömmer att du är viktig. Att verkligen känna sig vara av yttersta vikt, det är svagheten hos egot. Utnyttja den svagheten. När du lösgör dig från dit ego fylls vi av överflöd och lycka.

Ägna därför i tur och ordning alla dina defekter uppmärksamhet tills du eliminerar dem alla eller i vart fall begränsat dom. Om du inte känner till dina svagheter, fråga dina medmänniskor.

Sätt dig i en bekväm stol och be till din inre Gud: “Du som är min sanna varelse, du som är min inre gud, upplys mig, hjälp mig och få mig att se min egen brist Amen”.

Säg aldrig: “jag vill”

Du kommer att upptäcka de dygder du har inom dig. När vi förstår våra defekter då sönderdelas dessa. Säg aldrig “jag vill.” Kom ihåg att andra inte är ett dugg intresserade av vad du vill. Innan du somnar, när du ligger i din säng: koncentrera dig på bön tills den djupa sömnen kommer.

Glöm inte att om du blir vald, behöver du aldrig konkurrera. Lära av detta.

Du är inte dina tankar

Tänk på att inte lyssna eller för allt världen identifiera dig med dina tankar. Du är varken dina tanka eller för den delen dina känslor. Lyssna inte på dina tankar om vem du är.

Tänk att alla människor i botten är andliga varelser, även om det kan tyckas svårt att både se och förstå.

Undvik att fullständigt tappa bort dig själv genom att engagera dig så till den grad att du identifierar dig med en rörelse eller ideologi, ty dessa är enbart skapade för att likrikta våra hjärnors tankar om oss själv och hur världen är beskaffad omkring oss.

Den riktiga visheten kommer alltid inifrån. Endast Gud och den vise vet att tystnad är insiktens och medvetenhetsutvecklings moder.

För att lära känna dig själv måste du idka självobservation. Skilj därför på den som observerar och det som blir observerat i dig – det som blir observerat är aldrig du. Detta är den effektivaste vägen till att eliminera eller i var fall strängt begränsa egot dominanta roll över dig. Observera, meditera och be.

Medvetande

Intellektet, som ett instrument för kognition, är otillräckligt. Faktum är att det är fruktansvärt fattigt. Vi måste skilja på intellekt och medvetande. Intellektet är utbildat intellektuellt. Medvetandet utbildas med medvetandets dialektik.

Vi får aldrig blanda ihop Intellektet eller minnet med medvetandet, eftersom de är lika olika från varandra som ljuset från strålkastarna på en bil är i förhållande till vägen den färdas på. Varelsens självkännedom har inte något med intellektualism att göra. Endast vårt medvetande kan veta det som är det verkliga, det som är sanningen. Endast vårt medvetande kan tränga in i varelsens legitima väsen.

Få människor blir självförverkligade

Väldigt få människor blir självförverkligade, och det finns ingen orättvisa i det. Varför kan inte alla människor utvecklas och bli sanna mot sig själva eller om de så vill bli framgångsrika?

Svaret är att de inte är beredda på att göra de stora superansträngningar för att utveckla de latenta möjligheter som kan leda dom till självförverkligande och framgång. Att bli född för att bli undertryckt är normen i dag. Angående självförverkligande så kan vi konstatera att det inte bara är ovanlig i denna värld, utan faktum är att den blir mer och mer ovanligt. Svaret är väldigt enkelt: för att människor inte vill.

Varför ska människan ha eller få det hon inte vill?

En förbigående eller vag önskan, som kanske har uppstått från ett fall av missnöje i förhållande till livets yttre förhållanden kommer inte att skapa en tillräcklig stark impuls.
För att bli en sann människa inför sig själv behövs en total och permanent psykologisk transformation, en inre resa, men många människor vill inte ha den förändringen. De önskar inte den förändringen. De känner heller inte till det. Och om de blir förklarade så förstår de det inte, eller så är de inte intresserade av det. Varför ska människan få med våld det de inte vill ha?

I vilken ände skall man då börja?

Sanningen är att innan en individen kan förvärva nya förmågor (som denne inte ens avlägset känner till) måste människan inse de inte besitter de förmågor som de felaktigt tror att de har, men i verkligheten har de inte dessa förmågor. Det vill säga: människan tillskriver sig själv förmågor som hon tror sig känna till och som hon säger sig använda, men i verkligheten varken känner till dem eller besitter dem.

Människan känner varken sina gränser eller sina möjligheter

För att känna till dessa måste vi utgå från den allmänna kunskap som människan har om sig själv. Och vi kommer genast att upptäcka ett mycket viktigt faktum: Människan känner inte sig själv. Människan känner varken sina gränser eller sina möjligheter.

Människan vet inte ens i vilken utsträckning hon inte känner sig själv. Dessa egenskaper kan tillhöra människan, men det betyder inte att de faktiskt redan tillhör henne, eller att de kan tillhöra någon.

Människan saknar inre vilja. Människan har ingen förmåga att göra skillnad – allt liksom bara händer honom. Människan har inte individualitet, i betydelsen inre enhet. Människan har inget permanent och oföränderligt medvetande. De kommer och går av sig själva, eftersom de styrs av yttre omständigheter och associationer eller av enstaka temporära känslor.

Då uppstår frågan: är det möjligt att uppnå kontroll över dessa flyktiga ögonblick av medvetande, för att framkalla dem oftare och behålla dem längre, eller till och med göra dem permanenta. Med andra ord, är det möjligt att bli självmedveten?

Människan kan uppnå kontroll över medvetandet och förvärva självmedvetenhet. Det är verkligen en tragedi att intellektuella människor inte har någon kontroll över sina flyktiga medvetandetillstånd, att han inte kan framkalla dem, att han inte kan göra dem kontinuerliga.

Människan har enstaka ögonblick av självmedvetande, men hon har ingen kontroll över dem. Om vi vill väcka medvetandet måste vi börja med att undersöka, studera och sedan eliminera alla hinder som vi kan stöta på vägen till uppvaknande.

För detta krävs avskildhet och övning. Yoga, Mindfulness, Meditation. Ett medvetet sökande samt ett effektiv eliminerade av egots defekter.

Text: Samuel Amu Weor. Översättning: Erik Forsman | Del 1 av Godhetsmanualen

Text: Samuel Amu Weor. Översättning och redigering: Erik Forsman

Psykopatmanualen – vägen till en snabb karriär


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq