Godhetsmanualen – Den goda vägen för att behålla kraften – Del 2

publicerad 5 september 2022
- av Erik Forsman
Modellbild: Inre kraft och ett inre lugn. Foto: West End 61. Licens: Elements.envato.com

LIVSSTILSKRÖNIKA. Den här godhetsmanualen lär ut tankens kraft och visar på framgångens väg. “Den som lär sig att hantera tankens kraft kommer att nå framgång och dessutom av rätt anledning, inte med fula knep, elakhet och ondska”, skriver esoterikern och författaren Samuel Amu Weor.

Text: Samuel Amu Weor. Översättning och redigering: Erik Forsman | Samael Aun Weor  (1917-1977) var en colombiansk esoteriker och författare | Del 1 av Godhetsmanualen

Det finns tre grundläggande faktorer för ett projekts framgång:

 1. Mental kraft
 2. Gynnsamma omständigheter
 3. Intelligens

Mental kraft

Utan mental kraft är det omöjligt att uppnå kristalliseringen av ett projekt (kommersiellt). Det är nödvändigt att lära sig att hantera sin mentala kraft; men först är det nödvändigt att lära sig hur man slappnar av sin fysiska kropp. Det är oumbärligt att veta hur man slappnar av kroppen för att uppnå den perfekta koncentrationen av vad man vill.

Öva på avslappning. Ligg ner och gå igenom hela kroppen, del för del och sänd omtanke, uppskattning och kärlek till varje del. Det är först när du är helt avslappnad du kan koncentrera dig. Öva, öva.

Tankens koncentration

När kroppen är helt avslappnad blir koncentrationen av tanken lätt och enkel. Koncentrera dig på verksamheten du har i åtanke. Föreställ dig hela verksamheten som levande – alla personer som är relaterade till det. Identifiera dig med dessa människor. Tala som om du vore dem och säg mentalt vad du skulle vilja att dessa människor skulle säga.

Glöm dig själv och ändra din mänskliga personlighet till att bli dessa människor, agera som du vill att de ska agera. Således kommer du att orsaka kraftfulla tankevågor som kommer att passera genom rymden och nå hjärnan hos personer som är relaterade till verksamheten. Om koncentrationen är perfekt kommer framgång då att vara oundviklig.

Karmalagen

Denna lag är känd i hela Asien och miljarder människor i hela världen känner till den eftersom denna lag är universell. Denna lag verkar i hela universum. Om du missbrukar tankens kraft kommer karmalagen att falla över dig och du kommer att bli det fruktansvärt hårt straffad. Mental energi är en Guds gåva och bör endast användas för goda syften och med goda avsikter.

Att använda sin mentala kraft för att skada andra människor kommer att slå tillbaka oerhört. Innan du gör en mental övning för att genomföra kristalliseringen av ett projekt reflektera och meditera, om du ska använda mental kraft för att skada andra är det bättre att inte göra det eftersom den fruktansvärda kosmiska rättvisa kommer falla oundvikligen över dig.

Gynnsamma omständigheter

Tanke och handling bör alltid totalt förenas. Materialisering av ett projekt är endast möjligt när omständigheterna är gynnsamma. Lär dig hur man avgör gynnsamt omständigheterna för ditt företag.

Alla impulser människan har i livet har två grundläggande drifter: 1 sexuell impuls. 2 önskan att vara bra, duglig eller duktig. Varje människa är motiverad av sexuella impuls eller drivkraft. Alla vill bli uppskattade.

Om du vill vara omgiven av goda omständigheter för kristalliseringen av ditt projekt erkänn andras goda egenskaper omkring dig. Stimulera de goda egenskaperna hos dina medmänniskor, förödmjuka inte någon, förakta inte någon. Det är nödvändigt att uppmuntra var och en i sitt jobb. Hjälp till med uppskattning, väck entusiasm hos alla de människor som har samband med vad du vill åstadkomma.

Lär dig hur du klokt berömmer dina medmänniskor utan att falla i smicker. Människor känner sig lugnade med aktningens feed back. Var gentleman; kritisera inte någon. På detta sätt kommer du att bilda en gynnsam atmosfär för kristalliseringen av din verksamhet. Uppriktig uppskattning av medmänniskas förtjänster är en av de största hemligheterna till framgång.

Prata aldrig om dig själv

Det är nödvändigt att överge den dåliga vanan att prata om oss själva i varje ögonblick. Det är angeläget att i stället stärka och uppmuntra goda egenskaper hos våra medmänniskor i stället.

Det kan inte nog betonas att överge den fruktansvärda förödande vanan att prata om sig själv och berätta historien om sitt liv i varje ögonblick. Mannen eller kvinnan som bara pratar om sig själv blir outhärdlig – du faller bara i misär, för att människor bli trött på dig.

Säg aldrig “jag;” säg alltid “vi” i stället.
Säg aldrig “jag;” säg alltid “vi”.

Termen “vi” har mer kosmisk kraft. Termen “jag” är egoistisk och tröttar ut alla som kommer i kontakt med oss. “Jag” är egoistiskt “Jag” bör upplösas. “Jag” är en skapare av konflikter och problem. Upprepa alltid: “vi, vi, vi.” Varje morgon innan du går upp ur sängen, säg med kraft och energi: ‘Vi är starka. Vi är rika. Vi är fyllda av tur och harmoni. Om och om och om igen. Repetera denna enkla bön och du kommer att se att du kommer att vara framgångsrik i allt.

Träning din mentala kraft

Häng en silvertråd (0,3 mm tjock) från taket i ditt rum med en nål i änden av tråden. Koncentrera dig på nålen och försök att flytta den med tankens kraft. Mentala vågor, när de utvecklas, kan flytta detta föremål. Arbeta tio minuter dagligen med denna övning.

I början kommer nålen inte att röra sig, men med tiden kommer du se att nålen svänger och rör sig. Denna övning är att utveckla mental kraft. Kom ihåg att mentala vågor färdas genom rymden och passerar från en hjärna till en annan.

Det finns ingen slump

Det finns varken tur eller olycka, framgång eller misslyckande; allt är en vibration av sinnet. Genom att lära sig användning av mental kraft kan man med fördel lösa alla livets frågor. Du behöver ett exakt system för att få pengar, ett system som aldrig misslyckas.

Du måste dra fördel av gynnsamma omständigheter för att uppnå kristallisering av alla dina projekt. Livet föddes från strålning, existerar på grund av strålning och undertrycks av varje oscillerande obalans.

Du har rätt att lyckas. Ande bör övervinna materia. Vi kan ska inte acceptera elände. Kom ihåg att elände är kännetecknande för farliga demoner. När anden övervinner materia blir resultatet ljus, prakt, fullständig framgång ekonomiskt, socialt och andligt. Det är nödvändigt att du lär dig lagen om universell vibration.

Forskare framhäver att etern inte existerar och att det enda som verkligen existerar är elektromagnetisk strålning. Magnetfältet är etern. Allt kommer från eter; allt återgår till eter. Det är etern som ger plats, genom olika modifieringar av dess jämvikt, till alla fenomen i universum, från det opålitliga ljuset till formidabla massor av världar.

Kosmisk energi

Tänk på den kosmiska energin är vibration, elektrisk rörelse, ljus och värme, universell magnetism och liv. Kom ihåg kärlek, hälsa osv styrs av kosmiska vibrationer. Om du känner till vibrationslagarna för livet kommer du att kunna nå framgång.

Ta till vara vibrationen vid soluppgången

Det är nödvändigt att känna till soluppgångens timme. Försök gå upp med soluppgången. Koncentrera sig och attrahera. Kom ihåg att du behöver veta den exakta tidpunkten för soluppgången för att ta emot kosmisk energi.

Attraherar rätt människor

För att lyckas i livet måste man bli den som attraherar rätt människor kring dig. Jesus valde sina lärjungar bland fattiga, ockrare eller “tullare” (motsvarar möjligen en snokande skattmas).

Berätta inte för andra

Berätta inte för andra om saker av största intresse för dig. Ditt företag är ditt företag. Människan är egoistisk (tyvärr) och vill bara veta saker som är av intresse för andra. Tala i stället till dina medmänniskor om de saker som de önskar och älskar, så kommer du att påverka dem positivt och få allt du behöver från dom. Det är nödvändigt att lära sig från våra medmänniskors synvinkel, inte vår egen, och hjälpa till att lösa dennes konflikter; på detta sätt löser vi även våra egna problem.

Bli en altruistisk och generös person, hjälp andra med dina råd, gör ditt bästa för att förstå andras synpunkter och du kommer att samla och skapa rätt personer kring dig i överflöd. När vi börjar förstå våra medmänniskor, kommer vi också börja att ta de första stegen på vägen mot vår egen lycka och framgång.

Studera sinnets funktion

Det är nödvändigt att studera och förstå sinnets funktioner. Den som känner till mentala mekanis är i stånd att kontrollera dessa. Mycket har sagts om mental kraft och det finns många skolor som lär ut hur man koncentrerar sinnet. Ingen med intelligens kan förneka tankens kraft. Denna kraft består av vågor som rör sig från en hjärna till en annan. Vi måste utveckla denna fantastiska kraft men vi måste också råda oss att tanke och handling klokt bör kombineras om vi vill lyckas i livet. Mental koncentration är mirakulöst när den kombineras intelligent med handling.

Mental kraft uppnår både under och förundran när de baserad på uppriktighet och sanning. Försök inte att lura dina medmänniskor; använd inte mental koncentration för att luras eftersom misslyckanden kommer att vara oundvikliga. Mental kraft uppnår när den används för att hjälpa andra. Genom att hjälpa andra gynnas vi själva. Behöver du lyckas med något viktigt?

Sitt i en bekväm stol, slappna av alla muskler, koncentrera dig på verksamheten du är intresserad av och föreställ dig verksamheten i muskler, koncentrera dig på verksamheten du är intresserad av och föreställ dig verksamheten från medmänniskornas synvinkel; ge dem råd mentalt, så att de ser fördelarna med att affärer de är på väg att utföras med dig. De mentala vågorna kommer att göra att det tränga djupt in i den andra personens sinne och kommer där göra underverk. En timmes perfekt koncentration är tillräckligt för att tippa avgörande till framgång i ett företag.

För att förstärka dina sinnen så avstå: alkohol, droger och i den mån det går alla mediciner. Lev i kyskhet, även om du är lyckligt gift så undvik ejakulation så långt det är möjligt ty på detta sätt omsätter du sexuella energin och förstärker dina förmågor oerhört.

Egot – lär känna människa

Om du vill lyckas i livet bör du lösgöra dig fån ditt ego. Om du vill lösa upp ego så bör du först lös dina defekter och brister. För att göra detta så fördöm inte, kämpa inte emot utan förstå i stället. När vi fördömer gömmer vi undan och stärker egot i oss. Ju mer vi lär känna oss själva och upptäckter (efter att ha studerat oss själva och våra defekter till antalet) och på samma sätt som det är omöjligt att fånga tio kaniner samtidigt, eftersom är det också omöjligt att lösa alla sina svagheter samtidigt.

Egot är: rädsla, våld, hat, begär lustar, dagdrömmerier, svartsjuka, högmod, äregirighet, misstro, hämndbegär osv. Du måste utforska alla dessa demoner på djupet i ditt sinne eftersom de bor inom dig.

Betänk att alla livets stora misslyckanden beror på egot. Det är alltid egot som står i vägen. Egot vill alltid göra sig gällande, sticka ut eller klättra till toppen. Egot föder andras motreaktioner och resultatet av sådana mentala reaktioner är misslyckanden.

Kom ihåg att egot är energiskt och identiskt med begär. Det är i varandet Gud finns. Gud är frid, överflöd, lycka och perfektion. Varat har mycket mer makt i sig än det egoistiska egot.

Förändra ditt liv nu. Det är angeläget att du förstår behovet av att göra bot på alla dina defekter, att lösgöra dig från egot är att lösgöra sig från dessa demoner som är orsaken till alla dina misslyckanden.

Tänk på att människor styrs av deras ego och människor ser ofta bekräftelsen på alla sina förutfattade meningar i andra; eller för att för att uttrycka det på ett annat sätt: när människor observerar och försöker sluta sig till begrepp, slutar det i själva verket att uppfatta fenomenets verklighet som de observerar, och de ser bara återspeglingen av deras inaktuella teorier och begrepp som inte alls har med det observerade faktum att göra – när de bara ser sina egna begrepp i fenomen, ser de inte fenomenen, utan enbart deras begrepp.

Människans värld är i dag psykologisk (inte andlig) och präglas också av psykologiska förklaringsmodeller. Dessa läror bygger på studier av människan när de finner henne, eller som de antar eller föreställer sig att hon är. Modern vetenskaplig psykologi tillhör faktiskt denna kategori; när det borde fokusera på (inte utifrån vad hon ska vara eller vad hon verkar till synes vara) utan i stället utifrån vad hon kan bli, det vill säga ur synvinkeln av ett utvecklat medvetande.

Det verkliga är vad vi upplever i oss själva. Endast medvetandet kan uppleva verkligheten. Medvetandets språk är symboliskt, intimt, djupt meningsfullt och endast uppvakna människor kan förstå detta och för de festa är detta dolt. Detta gör människor till lättmanövrerade offer.

Meditera, reflektera över vart och ett av egots behov.

Pengar

Girighet är orsaken till krig och allt elände i denna värld. Om vi vill avskaffa världens girighet, bör vi i djupt förstå att denna värld är oproportionerligt beroende av pengar.

Hos människan finns det två faktorer i oenighet, själen och demoner. Själen är gudomlig; demoner är illvillig. Varje god handling är av själen; varje dålig handling är av demoner.

Kommer ihåg att människan är väldigt fattig invärtes och därför har pengar en funktion av kompensation. Pengar har därför antagit en sådan överdriven och oproportionerlig stor plats i människors själar. Det är därför pengar är så viktigt i människors liv. När pengar inte längre har detta överdrivna betydelse för dig blir det inte heller till ett psykologiskt tvingande behov.

Det är logiskt att vi har ett behov av att skaffa pengar för att tillfredsställa våra fysiska behov av mat, kläder och tak över huvudet osv, men om vi är beroende av pengar uteslutande för vår egen lycka och personliga tillfredsställelse, då är vi de eländigaste varelserna på denna jord.

När vi förstår djupt att pengar bara har till syfte att förse oss med mat, kläder osv förstår vi också djupet på alla nivåer av sinnet där pengar kan förvränga vår själ: där vi är beredda att stjäla, utnyttja och ljuga i varje ögonblick. Pengar ger näring åt vår personliga fåfänga, ger oss social prestige, ger oss medel att uppnå makt.

Ekonomiska system kan förändras om och om igen, det sociala systemet kan också förändras om och om igen, men om vi inte på djupet har förstått vår själs inre fattigdom så kommer individen heller aldrig att utvecklas. Är vi alltid otillfredsställda kommer människa alltid att kompensera med materiella saker och pengar.

Lär dig ditt exakta förhållande till pengar. Det är inte genom att avsäga sig pengar, inte heller att anmana elände – bara förstå. Som sagt vi behöver pengar, så sant, men det är nödvändigt att i djupt förstå vårt exakta förhållande till pengar.

All framgång i livet beror på förmågan hur du hantera andra människor

All framgång i livet beror på förmågan att hantera andra människor. Det är nödvändigt att överge sig egen egoism för att utveckla ett Kristuscentrism i dig. Det är angeläget att arbeta för det gemensamma bästa. Det är oumbärligt att lösa upp egot och detta görs alltid genom att tänka som “vi”.

Frigör väsendet, anden, kärleken i dig. Kom ihåg att Gud, anden, det inre väsendet hos varje man, varje kvinna aldrig är ett ego. Varelsen är gudomlig, evig och perfekt. Egot är satan i den bibliska legendens betydelse. Egot är inte kroppen; egot är energiskt och djävulskt. Egot är roten till elände, fattigdom, misslyckanden, desillusioner, otillfredsställda begär, våldsamma begär, hat, avund, svartsjuka osv.

Kartlägg dina defekter

Ägna två månader åt varje defekt. Det är av yttersta vikt att vikt att du aldrig glömmer att du är viktig. Att verkligen känna sig vara av yttersta vikt, det är svagheten hos egot. Utnyttja den svagheten. När du lösgör dig från dit ego fylls vi av överflöd och lycka.

Ägna därför i tur och ordning alla dina defekter uppmärksamhet tills du eliminerar dem alla eller i vart fall begränsat dom. Om du inte känner till dina svagheter, fråga dina medmänniskor.

Sätt dig i en bekväm stol och be till din inre Gud: “Du som är min sanna varelse, du som är min inre gud, upplys mig, hjälp mig och få mig att se min egen brist Amen”.

Säg aldrig: “jag vill”

Du kommer att upptäcka de dygder du har inom dig. När vi förstår våra defekter då sönderdelas dessa. Säg aldrig “jag vill.” Kom ihåg att andra inte är ett dugg intresserade av vad du vill. Innan du somnar, när du ligger i din säng: koncentrera dig på bön tills den djupa sömnen kommer.

Glöm inte att om du blir vald, behöver du aldrig konkurrera. Lära av detta.

Du är inte dina tankar

Tänk på att inte lyssna eller för allt världen identifiera dig med dina tankar. Du är varken dina tanka eller för den delen dina känslor. Lyssna inte på dina tankar om vem du är.

Tänk att alla människor i botten är andliga varelser, även om det kan tyckas svårt att både se och förstå.

Undvik att fullständigt tappa bort dig själv genom att engagera dig så till den grad att du identifierar dig med en rörelse eller ideologi, ty dessa är enbart skapade för att likrikta våra hjärnors tankar om oss själv och hur världen är beskaffad omkring oss.

Den riktiga visheten kommer alltid inifrån. Endast Gud och den vise vet att tystnad är insiktens och medvetenhetsutvecklings moder.

För att lära känna dig själv måste du idka självobservation. Skilj därför på den som observerar och det som blir observerat i dig – det som blir observerat är aldrig du. Detta är den effektivaste vägen till att eliminera eller i var fall strängt begränsa egot dominanta roll över dig. Observera, meditera och be.

Medvetande

Intellektet, som ett instrument för kognition, är otillräckligt. Faktum är att det är fruktansvärt fattigt. Vi måste skilja på intellekt och medvetande. Intellektet är utbildat intellektuellt. Medvetandet utbildas med medvetandets dialektik.

Vi får aldrig blanda ihop Intellektet eller minnet med medvetandet, eftersom de är lika olika från varandra som ljuset från strålkastarna på en bil är i förhållande till vägen den färdas på. Varelsens självkännedom har inte något med intellektualism att göra. Endast vårt medvetande kan veta det som är det verkliga, det som är sanningen. Endast vårt medvetande kan tränga in i varelsens legitima väsen.

Få människor blir självförverkligade

Väldigt få människor blir självförverkligade, och det finns ingen orättvisa i det. Varför kan inte alla människor utvecklas och bli sanna mot sig själva eller om de så vill bli framgångsrika?

Svaret är att de inte är beredda på att göra de stora superansträngningar för att utveckla de latenta möjligheter som kan leda dom till självförverkligande och framgång. Att bli född för att bli undertryckt är normen i dag. Angående självförverkligande så kan vi konstatera att det inte bara är ovanlig i denna värld, utan faktum är att den blir mer och mer ovanligt. Svaret är väldigt enkelt: för att människor inte vill.

Varför ska människan ha eller få det hon inte vill?

En förbigående eller vag önskan, som kanske har uppstått från ett fall av missnöje i förhållande till livets yttre förhållanden kommer inte att skapa en tillräcklig stark impuls.
För att bli en sann människa inför sig själv behövs en total och permanent psykologisk transformation, en inre resa, men många människor vill inte ha den förändringen. De önskar inte den förändringen. De känner heller inte till det. Och om de blir förklarade så förstår de det inte, eller så är de inte intresserade av det. Varför ska människan få med våld det de inte vill ha?

I vilken ände skall man då börja?

Sanningen är att innan en individen kan förvärva nya förmågor (som denne inte ens avlägset känner till) måste människan inse de inte besitter de förmågor som de felaktigt tror att de har, men i verkligheten har de inte dessa förmågor. Det vill säga: människan tillskriver sig själv förmågor som hon tror sig känna till och som hon säger sig använda, men i verkligheten varken känner till dem eller besitter dem.

Människan känner varken sina gränser eller sina möjligheter

För att känna till dessa måste vi utgå från den allmänna kunskap som människan har om sig själv. Och vi kommer genast att upptäcka ett mycket viktigt faktum: Människan känner inte sig själv. Människan känner varken sina gränser eller sina möjligheter.

Människan vet inte ens i vilken utsträckning hon inte känner sig själv. Dessa egenskaper kan tillhöra människan, men det betyder inte att de faktiskt redan tillhör henne, eller att de kan tillhöra någon.

Människan saknar inre vilja. Människan har ingen förmåga att göra skillnad – allt liksom bara händer honom. Människan har inte individualitet, i betydelsen inre enhet. Människan har inget permanent och oföränderligt medvetande. De kommer och går av sig själva, eftersom de styrs av yttre omständigheter och associationer eller av enstaka temporära känslor.

Då uppstår frågan: är det möjligt att uppnå kontroll över dessa flyktiga ögonblick av medvetande, för att framkalla dem oftare och behålla dem längre, eller till och med göra dem permanenta. Med andra ord, är det möjligt att bli självmedveten?

Människan kan uppnå kontroll över medvetandet och förvärva självmedvetenhet. Det är verkligen en tragedi att intellektuella människor inte har någon kontroll över sina flyktiga medvetandetillstånd, att han inte kan framkalla dem, att han inte kan göra dem kontinuerliga.

Människan har enstaka ögonblick av självmedvetande, men hon har ingen kontroll över dem. Om vi vill väcka medvetandet måste vi börja med att undersöka, studera och sedan eliminera alla hinder som vi kan stöta på vägen till uppvaknande.

För detta krävs avskildhet och övning. Yoga, Mindfulness, Meditation. Ett medvetet sökande samt ett effektiv eliminerade av egots defekter.

Text: Samuel Amu Weor. Översättning: Erik Forsman | Del 1 av Godhetsmanualen

Text: Samuel Amu Weor. Översättning och redigering: Erik Forsman

Psykopatmanualen – vägen till en snabb karriär


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Tack Anonym för gripande vittnesmål. Modigt och mycket bra skrivet – betraktar det som en gåva från dig till oss alla att del av. Utmärkt att detta kommer fram. 

  I all min efterforskning om esoteriska läror i allmänhet och gnostiska i synnerhet kom bara en bråkdel med som i text, det brukar nämligen bli så. Samael Aun Weor läror och böcker utgjorde i sammanhanget högt cirka 10 procent. Jag är alltså igen förespråkare varken för författaren eller för den delen någon sekt. De valda delarna (och eget material) var tänkt att utgöra motsats till Psykopatmanualen – jag gillar manualer, förslagsvis sådana jag själv vill läsa men inte finner någonstans. Fler kommer.   

  Det hände mycket med mig under läsning och översättning av Samael Aun Weor – jag brukade säga till alla lärarna jag krånglat med genom åren: ”vad du lär ut en sak. Vad jag förstår är något annat”.

  Trots alla böcker han läst och skrivit skulle jag säga att han är ganska obildad och en kopist av gigantiska mått. Mycket av vad han (mellan raderna) låter läsaren förstå är hans insikter (eller åsikter) och metoder hade jag redan tidigare kommit över från böcker, religioner, filosofier och författare. Ur textmassorna kryper fram ett gigantiskt ego, sådana man lär man sig känna igen – många stora män med visioner om att omdana hela samhällen. Enbart dessa män sitter ensamma på sanningen och frälsningen. Faktiskt har Samael Aun Weor mycket gemensamt med Arthur Janov, primalterapins grundare och upphovsman. Bägge har lider av samma förklaringensberusning i deras teser. Bägge använder ofta samma ord: ”The Primal Revolution” (Arthur Janov) ”Revolutionary Psychology” (Samael Aun Weor). Samael Aun Weor hade aldrig någon guru som lärde upp honom. På samma sätt hade Arthur Janov inte heller någon terapeut att skrika ut sin smärta inför. Dessa män behövde ingen lärare. De kunde allt redan från början.      

  •  Samael Aun Weor skriver bland annat att han kom i kontakt med sitt tidigare reinkarnerade jag och mindes särskilt tiden som kejsare Cesar i Rom. Snacka om uppblåst ego. Artur Janov skrev att han själv ensam fick genom sitt födelsetrauma i sin sista primalupplevelse. Efter detta var han botat och frisk.
   Strävande män har primärt tre driver i livet: Sex, pengar och makt och äregirighet och ryktbarhet. För Janov var det pengar, pengar och pengar. För Samael äregirighet och ryktbarhet. 
    
   Text är text (i min värld) och viljan att träffa författaren för att boken är så bra, är som att vilja träffa kossan för att mjölken är så god.  

 • För mer info se länkarna nedan.
  Kan instämma till 100% med vad som skrivs här om en annan Samaelisk gnostisk sekt, (grupperna är mycket lika varandra):

  https://www.cifs.org.au/cigastory.php

  Se Debunking Samael Aun Weor; debatt och vittnesmål:

  https://forum.culteducation.com/read.php?12,95750,page=1

  Jag vill också påpeka att den mesta informationen om SAW du hittar är skriven/påverkad av sekterna och dess ledare. Negativ kritik bekämpas, forum med kritik från tidigare medlemmar har tagits ner pga dem. ”Mästaren” och det man håller allra kärast -läran- ifrågasätts ur sektmedlemmarnas perspektiv bara av människor på ”den mörka sidan”.
  Sektmedlemmar tänker väldigt i svart-vitt och om du lämnat fårskocken så har du i deras ögon gått från ’vit’ till ’svart’, fallit för egot och står under influens av den ’Svarta Logen’, bedragit mästaren och läran. Så länge du inte säger något är du för medlemmarna mest beklagansvärd, men vid öppen kritik ses du som en direkt fiende.

  Jag älskade också läran och kände att det var det finaste i mitt liv och om du hade frågat mig under tiden jag var sektmedlem skulle jag ha sagt att det inte var en sekt. Vi var ju inte som ”de andra”, tex Jehovas vittnen, utan hade den ”Sanna läran/kunskapen -gnosis”. Numera ser jag hur mycket vi hade gemensamt med andra sekter, typiska sektiska mönster och strukturer.

 • (Fortsättning kommentar:)
  Man ska vara här och nu, men samtidigt observera sig själv och sin omgivning, etc.
  Man måste känna mystik, men får/har ”svar på allt”.
  Man ska sluta att vara sovande, bli fri och ’vakna upp’, men blir indoktrinerad, slutar att tänka kritiskt, att se saker från andra perspektiv och ifrågasätter inte läran.
  Det var när den chockerande insikten att jag var med i en sekt drabbade mig, som jag äntligen vaknade upp. Det var när jag kunde lämna lärans indoktrinering, som jag fick min livsglädje tillbaka, frihet (att släppa in andra tankar) att tänka och handla fritt, möjligheten till känslan att vara här i nuet, att acceptera andra för hur de är, dvs att vara mer kärleksfull, att respektera andras uppfattningar annorlunda än min egen, att vara mindre dömande och göra vad jag älskar att göra. Jag återfick nu också känslan av mystik, att världen är fantastiskt och att det är så mycket outforskat som vi inte känner till (känslan av fantastisk litenhet och storhet under den stjärnbeströdda natthimlen).
  Dessa saker som man kämpade för att få i sekten! Att vara levande och fri.

  ’Samael Aun Weor’ har plagierat flera böcker, av olika författare, vilket blir väldigt uppenbart när man jämför innehåll och meningar. Saker som han själv/andra hävdar att ”Mästare Samael” själv ska ha fått till sig genom sin sk upplysning.

  Det finns så oerhört mycket mer att säga, men jag har försökt att säga något av det viktigaste. Det var inte heller lätt för mig att skriva det här, delvis pga av ’triggers’ och psykologisk programmering om hot.
  Jag kommer därför troligen inte heller orka med någon vidare debatt/att svara på eventuella kommentarer.

 • Jag var indoktrinerad, initierad, och under psykologisk kontroll. Kom i kontakt med läran vid ca 16 års ålder. Blev fri drygt 20 år senare när jag insåg att jag var med i en sekt.
  Läran verkar först mycket fin, men hur fantastisk/fascinerande läran än verkar vara och oavsett hur mycket eller lite sanningshalt det finns i den, så har den en mycket mörk baksida.
  Läran kan allvarligt skada och påverka människors psyken och liv negativt.
  Den leder dig trots orden om att man ska befria sig själv in i ett psykologiskt fängelse där du tar avstånd från dig själv, dina intressen, livet och andra.
  Du ser inte längre dina tankar som dina tankar, dina känslor är inte dina känslor utan egots, ”de olika jagens”, vilka påverkas av onda krafter utifrån. Detta är oerhört manipulativt och kan bli en farlig kombination med en ledare som vet bättre än du/är upplyst, har färre egon och alltså är bättre än dig själv som ”bara är ett intellektuellt djur och inte en riktig människa”. Ledaren/Mästaren, som är ’vaken’ och står i direkt förbindelse med ’Den vita Logen’ kan därför inte ifrågasättas. Kritiska tankar eller negativa känslor mot läran eller mästaren är inte dina egna, utan egots, (influerade av den ’Svarta Logen’) och ska därför elimineras.
  Jag har upplevt hur läran påverkade mig själv och sett hur den påverkat mina vänner. Min rumskamrat drabbades av psykos till följd av den. Jag såg ingen som praktiserade läran och kämpade mot ”egona” bli friare. Däremot räddare, mer fördömande och mindre livsbejakande/levnadsglada tyngda av skuld och skam.
  ”Men vi arbetade ju inte tillräckligt med oss själva, (gentemot ouppnåeliga orealistiska mål), uppoffrade oss inte tillräckligt för mänskligheten” (mästaren och gruppen). Vi var hemska själviska varelser för i Samaels lära är självkärlek något mycket negativt.
  Man skulle inte döma andra, men gör det indirekt eftersom man fördömer sig själv och känner till den ”Sanna” läran/”Den enda vägen” och andra lever fel.

 • Varning för Samaels lära:
  Det var mycket beklämmande att läsa detta på NewsVoice då jag känner till Samael Aun Weors lära och dess mörka baksida mycket väl. Känner därför att det är viktigt att skriva följande varning.
  Samtliga ”föreningar”/internationella ”organisationer”, som följer Samaels lära, (de skapades av hans lärjungar), är sekter!!! De kan utifrån eller under den första tiden verka vara en filosofisk förening där man bara mediterar och har föreläsningar, men som alla sekter har man en fin vitkalkad fasad. ”Skyltfönstret” ser mycket annorlunda ut än ”rummet bakom disken/försäljningsbänken”. När ”den studerande” efter några år tagit sig igenom de första ’faserna’ och har fått större ”förståelse” (är mycket indoktrinerad) kan personen (efter att ha accepterat vissa saker) gå in i den ’avancerade fasen’ (bli initierad in i templet/den vanligtvis hemliga Andra kammaren). (Att den Andra kammaren är ett tempel och ”provet” en initiering är en chockerande överraskning, vilket stärker upplevelsen. Man får inte tala om den Andra kammaren och blir psykologiskt programmerad till att inte göra det genom “subtila” hot. Hemlighetsmakeriet gör att allt känns mer speciellt, viktigt, heligt, men samtidigt har snaran dragits åt utan att man riktigt har insett det. De du kan tala med är färre, du tillhör nu en ännu mindre grupp (minoritet av troende) och kraven blir hårdare.
  Samael vars ursprungliga namn var Víctor Manuel Gómez Rodríguez dyrkas bokstavligt talat som en gud (Logos av Mars, vår tids Messias, etc.). Symbolerna i Andra kammaren är inspirerade från bla Frimurarnas med bla schackrutigt golv, pelarna Jakin och Boas, osv. Enligt läran är alla andra nuvarande rörelser inklusive frimurarna degenererade. De olika samaeliskt gnostiska grupperna baktalar ofta varandra trots att de har samma lära och struktur, för att särskilja sig från varandra och stärka/bevara gruppen.

 • Tack Anonym för gripande vittnesmål. Modigt och mycket bra skrivet – betraktar det som en gåva från dig till oss alla att del av. Utmärkt att detta kommer fram. 

  I all min efterforskning om esoteriska läror i allmänhet och gnostiska i synnerhet kom bara en bråkdel med som i text, det brukar nämligen bli så. Samael Aun Weor läror och böcker utgjorde i sammanhanget högt cirka 10 procent. Jag är alltså igen förespråkare varken för författaren eller för den delen någon sekt. De valda delarna (och eget material) var tänkt att utgöra motsats till Psykopatmanualen – jag gillar manualer, förslagsvis sådana jag själv vill läsa men inte finner någonstans. Fler kommer.   

  Det hände mycket med mig under läsning och översättning av Samael Aun Weor – jag brukade säga till alla lärarna jag krånglat med genom åren: “vad du lär ut en sak. Vad jag förstår är något annat”.

  Trots alla böcker han läst och skrivit skulle jag säga att han är ganska obildad och en kopist av gigantiska mått. Mycket av vad han (mellan raderna) låter läsaren förstå är hans insikter (eller åsikter) och metoder hade jag redan tidigare kommit över från böcker, religioner, filosofier och författare. Ur textmassorna kryper fram ett gigantiskt ego, sådana man lär man sig känna igen – många stora män med visioner om att omdana hela samhällen. Enbart dessa män sitter ensamma på sanningen och frälsningen. Faktiskt har Samael Aun Weor mycket gemensamt med Arthur Janov, primalterapins grundare och upphovsman. Bägge har lider av samma förklaringensberusning i deras teser. Bägge använder ofta samma ord: “The Primal Revolution” (Arthur Janov) “Revolutionary Psychology” (Samael Aun Weor). Samael Aun Weor hade aldrig någon guru som lärde upp honom. På samma sätt hade Arthur Janov inte heller någon terapeut att skrika ut sin smärta inför. Dessa män behövde ingen lärare. De kunde allt redan från början.      

  •  Samael Aun Weor skriver bland annat att han kom i kontakt med sitt tidigare reinkarnerade jag och mindes särskilt tiden som kejsare Cesar i Rom. Snacka om uppblåst ego. Artur Janov skrev att han själv ensam fick genom sitt födelsetrauma i sin sista primalupplevelse. Efter detta var han botat och frisk.
   Strävande män har primärt tre driver i livet: Sex, pengar och makt och äregirighet och ryktbarhet. För Janov var det pengar, pengar och pengar. För Samael äregirighet och ryktbarhet. 
    
   Text är text (i min värld) och viljan att träffa författaren för att boken är så bra, är som att vilja träffa kossan för att mjölken är så god.  

 • För mer info se länkarna nedan.
  Kan instämma till 100% med vad som skrivs här om en annan Samaelisk gnostisk sekt, (grupperna är mycket lika varandra):

  https://www.cifs.org.au/cigastory.php

  Se Debunking Samael Aun Weor; debatt och vittnesmål:

  https://forum.culteducation.com/read.php?12,95750,page=1

  Jag vill också påpeka att den mesta informationen om SAW du hittar är skriven/påverkad av sekterna och dess ledare. Negativ kritik bekämpas, forum med kritik från tidigare medlemmar har tagits ner pga dem. “Mästaren” och det man håller allra kärast -läran- ifrågasätts ur sektmedlemmarnas perspektiv bara av människor på “den mörka sidan”.
  Sektmedlemmar tänker väldigt i svart-vitt och om du lämnat fårskocken så har du i deras ögon gått från ‘vit’ till ‘svart’, fallit för egot och står under influens av den ‘Svarta Logen’, bedragit mästaren och läran. Så länge du inte säger något är du för medlemmarna mest beklagansvärd, men vid öppen kritik ses du som en direkt fiende.

  Jag älskade också läran och kände att det var det finaste i mitt liv och om du hade frågat mig under tiden jag var sektmedlem skulle jag ha sagt att det inte var en sekt. Vi var ju inte som “de andra”, tex Jehovas vittnen, utan hade den “Sanna läran/kunskapen -gnosis”. Numera ser jag hur mycket vi hade gemensamt med andra sekter, typiska sektiska mönster och strukturer.

 • (Fortsättning kommentar:)
  Man ska vara här och nu, men samtidigt observera sig själv och sin omgivning, etc.
  Man måste känna mystik, men får/har “svar på allt”.
  Man ska sluta att vara sovande, bli fri och ‘vakna upp’, men blir indoktrinerad, slutar att tänka kritiskt, att se saker från andra perspektiv och ifrågasätter inte läran.
  Det var när den chockerande insikten att jag var med i en sekt drabbade mig, som jag äntligen vaknade upp. Det var när jag kunde lämna lärans indoktrinering, som jag fick min livsglädje tillbaka, frihet (att släppa in andra tankar) att tänka och handla fritt, möjligheten till känslan att vara här i nuet, att acceptera andra för hur de är, dvs att vara mer kärleksfull, att respektera andras uppfattningar annorlunda än min egen, att vara mindre dömande och göra vad jag älskar att göra. Jag återfick nu också känslan av mystik, att världen är fantastiskt och att det är så mycket outforskat som vi inte känner till (känslan av fantastisk litenhet och storhet under den stjärnbeströdda natthimlen).
  Dessa saker som man kämpade för att få i sekten! Att vara levande och fri.

  ‘Samael Aun Weor’ har plagierat flera böcker, av olika författare, vilket blir väldigt uppenbart när man jämför innehåll och meningar. Saker som han själv/andra hävdar att “Mästare Samael” själv ska ha fått till sig genom sin sk upplysning.

  Det finns så oerhört mycket mer att säga, men jag har försökt att säga något av det viktigaste. Det var inte heller lätt för mig att skriva det här, delvis pga av ‘triggers’ och psykologisk programmering om hot.
  Jag kommer därför troligen inte heller orka med någon vidare debatt/att svara på eventuella kommentarer.

 • Jag var indoktrinerad, initierad, och under psykologisk kontroll. Kom i kontakt med läran vid ca 16 års ålder. Blev fri drygt 20 år senare när jag insåg att jag var med i en sekt.
  Läran verkar först mycket fin, men hur fantastisk/fascinerande läran än verkar vara och oavsett hur mycket eller lite sanningshalt det finns i den, så har den en mycket mörk baksida.
  Läran kan allvarligt skada och påverka människors psyken och liv negativt.
  Den leder dig trots orden om att man ska befria sig själv in i ett psykologiskt fängelse där du tar avstånd från dig själv, dina intressen, livet och andra.
  Du ser inte längre dina tankar som dina tankar, dina känslor är inte dina känslor utan egots, “de olika jagens”, vilka påverkas av onda krafter utifrån. Detta är oerhört manipulativt och kan bli en farlig kombination med en ledare som vet bättre än du/är upplyst, har färre egon och alltså är bättre än dig själv som “bara är ett intellektuellt djur och inte en riktig människa”. Ledaren/Mästaren, som är ‘vaken’ och står i direkt förbindelse med ‘Den vita Logen’ kan därför inte ifrågasättas. Kritiska tankar eller negativa känslor mot läran eller mästaren är inte dina egna, utan egots, (influerade av den ‘Svarta Logen’) och ska därför elimineras.
  Jag har upplevt hur läran påverkade mig själv och sett hur den påverkat mina vänner. Min rumskamrat drabbades av psykos till följd av den. Jag såg ingen som praktiserade läran och kämpade mot “egona” bli friare. Däremot räddare, mer fördömande och mindre livsbejakande/levnadsglada tyngda av skuld och skam.
  “Men vi arbetade ju inte tillräckligt med oss själva, (gentemot ouppnåeliga orealistiska mål), uppoffrade oss inte tillräckligt för mänskligheten” (mästaren och gruppen). Vi var hemska själviska varelser för i Samaels lära är självkärlek något mycket negativt.
  Man skulle inte döma andra, men gör det indirekt eftersom man fördömer sig själv och känner till den “Sanna” läran/”Den enda vägen” och andra lever fel.

 • Varning för Samaels lära:
  Det var mycket beklämmande att läsa detta på NewsVoice då jag känner till Samael Aun Weors lära och dess mörka baksida mycket väl. Känner därför att det är viktigt att skriva följande varning.
  Samtliga “föreningar”/internationella “organisationer”, som följer Samaels lära, (de skapades av hans lärjungar), är sekter!!! De kan utifrån eller under den första tiden verka vara en filosofisk förening där man bara mediterar och har föreläsningar, men som alla sekter har man en fin vitkalkad fasad. “Skyltfönstret” ser mycket annorlunda ut än “rummet bakom disken/försäljningsbänken”. När “den studerande” efter några år tagit sig igenom de första ‘faserna’ och har fått större “förståelse” (är mycket indoktrinerad) kan personen (efter att ha accepterat vissa saker) gå in i den ‘avancerade fasen’ (bli initierad in i templet/den vanligtvis hemliga Andra kammaren). (Att den Andra kammaren är ett tempel och “provet” en initiering är en chockerande överraskning, vilket stärker upplevelsen. Man får inte tala om den Andra kammaren och blir psykologiskt programmerad till att inte göra det genom “subtila” hot. Hemlighetsmakeriet gör att allt känns mer speciellt, viktigt, heligt, men samtidigt har snaran dragits åt utan att man riktigt har insett det. De du kan tala med är färre, du tillhör nu en ännu mindre grupp (minoritet av troende) och kraven blir hårdare.
  Samael vars ursprungliga namn var Víctor Manuel Gómez Rodríguez dyrkas bokstavligt talat som en gud (Logos av Mars, vår tids Messias, etc.). Symbolerna i Andra kammaren är inspirerade från bla Frimurarnas med bla schackrutigt golv, pelarna Jakin och Boas, osv. Enligt läran är alla andra nuvarande rörelser inklusive frimurarna degenererade. De olika samaeliskt gnostiska grupperna baktalar ofta varandra trots att de har samma lära och struktur, för att särskilja sig från varandra och stärka/bevara gruppen.

 • Lika intressant som den första delen och här omskrivs Hermes tredje princip, d.v.s. den om vibration. Efter lite kontemplation över denna inser man att vår fysiska tillvaro skulle kunna tillskrivas en typ av ett hologram och är därigenom en illusion av det vi tidigare trott om densamma. Dock är den så bra skapad att man snabbt faller tillbaka i den och upplever dess starka påtaglighet i vardagen. Genom att undvika att leva ett liv fullt av distraktioner och jäkt ((liknande musiken i “Monty on the run” ( https://www.youtube.com/watch?v=4EcgruWlXnQ )), och istället sträva efter en lugn och harmonisk tillvaro med t.ex. frekventa besök i naturen, så infinner sig snart den svaga aningen över den overkliga fysiska verkligheten igen.

  Tipset om silvertråden och nålen var extra intressant. Minns att vi som barn brukade hänga en guldring i en guldkedja varpå någon annan höll guldkedjan stadigt över handleden på den som skulle “testas”. Guldringen började efter ett litet tag att antingen pendla längs handleden eller svänga i cirklar över den och amplituderna minskade något mellan varje rörelseform. Slutligen pendlade den tvärs över handleden och testet var slut. Genom att räkna varje pendelform så fick man reda på hur många barn man skulle få, samt av vilket kön :-> Pendlade den längs med handleden motsvarade det en pojk och i en cirkel en flicka. Minns att jag någon gång provade att utföra detta på mig själv och kom fram till att jag kunde styra rörelseformerna genom att fokusera på dem, d.v.s. guldringen följde min tanke så länge jag lyckades bibehålla koncentrationen. Ska definitivt prova detta med silvertråd och nål.

 • Lika intressant som den första delen och här omskrivs Hermes tredje princip, d.v.s. den om vibration. Efter lite kontemplation över denna inser man att vår fysiska tillvaro skulle kunna tillskrivas en typ av ett hologram och är därigenom en illusion av det vi tidigare trott om densamma. Dock är den så bra skapad att man snabbt faller tillbaka i den och upplever dess starka påtaglighet i vardagen. Genom att undvika att leva ett liv fullt av distraktioner och jäkt ((liknande musiken i “Monty on the run” ( https://www.youtube.com/watch?v=4EcgruWlXnQ )), och istället sträva efter en lugn och harmonisk tillvaro med t.ex. frekventa besök i naturen, så infinner sig snart den svaga aningen över den overkliga fysiska verkligheten igen.

  Tipset om silvertråden och nålen var extra intressant. Minns att vi som barn brukade hänga en guldring i en guldkedja varpå någon annan höll guldkedjan stadigt över handleden på den som skulle “testas”. Guldringen började efter ett litet tag att antingen pendla längs handleden eller svänga i cirklar över den och amplituderna minskade något mellan varje rörelseform. Slutligen pendlade den tvärs över handleden och testet var slut. Genom att räkna varje pendelform så fick man reda på hur många barn man skulle få, samt av vilket kön :-> Pendlade den längs med handleden motsvarade det en pojk och i en cirkel en flicka. Minns att jag någon gång provade att utföra detta på mig själv och kom fram till att jag kunde styra rörelseformerna genom att fokusera på dem, d.v.s. guldringen följde min tanke så länge jag lyckades bibehålla koncentrationen. Ska definitivt prova detta med silvertråd och nål.

 • Så många ord, så många meningar, så många påstående, så många sanningar.

  Allt inom dualismen domäner handlar sannolikt ytterst om medvetna eller omedvetna eteriska idéer, manifestationer och överenskommelser på olika densiteter.

 • Nu ska jag släppa en bomb: det gemensamma med vänsterblivna miljö- och rättviseaktivister så som varande nyttiga idioter för NWO The Grate Reset och människor övertygade av religiösa ideologier är att bägge faller offer för identifikations trolleri. Att identifiera sig är livsfarligt vad det än vara månde. I samma stund glömmer man bort sig själv och går förlorad och blir där med lätt offer maktens osynliga hand – är ni inte med oss är ni emot oss. 

  Vi ojjar oss över de vänsterblivna och är överens om att det är så mycket lättare att lura någon än att förklara för dom att de har blivit lurande.

  Därför uppmanar jag er som reflexmässigt och omedvetet fördomar alla som inte identifierar sig som kristna eller har minsta lilla kritik av bibeln (välgrundad eller ej) att först avlägsna bjälken i era egna ögon innan ni påpekar att jag har en flisa i mitt.

 • Sedan har vi Tomasevangeliet som inte heller fick vara med trots att evangeliet är Jesus levande ord. Detta då Tomas, som fanns med Jesus i händelseförloppen kom att inspirera de fyra övriga evangelisterna. Det troliga är att Tomas lade grunden för de fyra övriga evangelisternas bidrag till Evangelium, så som vi ser dem i dag. Tomasevangeliet fanns med nästan ända fram till 800-talet, då dessa Jesusord totalförbjöds av den härskande övermakten – Jesus har förnekats många gånger, även av dem som inte riktigt förstår att de förnekar honom. 

  Liknande religiösa samtal eller debatter har först tidigare i historien men tystades senare effektivt ner av Katolska Kyrkan som varande Kätteri. Det samma gamla härskartekniker som i dag används av cabalens proselyter. 

  Det är stor skillnad på religiösa dogmer, religion som ideologi till skillnad från religiösa principer som aldrig dör. 

  Det vi bör ge akt på är hur diskursen för på ett sluttande plan. Det gemensamma nämnare är att sakfrågor undviks – själva essensen det vill säga visdomarna – hur skapelsen är beskaffad och manifesterar sig. Ta bara en sådan sak som att var Koptiska kristna präster gömde undan de sju Hermetiska principerna i lerkrukor, bort från Katolska Kyrkan för att de inte skulle hamna i orätta händer – det vill säga användas emot oss.

 • Nu ska jag släppa en bomb: det gemensamma med vänsterblivna miljö- och rättviseaktivister så som varande nyttiga idioter för NWO The Grate Reset och människor övertygade av religiösa ideologier är att bägge faller offer för identifikations trolleri. Att identifiera sig är livsfarligt vad det än vara månde. I samma stund glömmer man bort sig själv och går förlorad och blir där med lätt offer maktens osynliga hand – är ni inte med oss är ni emot oss. 

  Vi ojjar oss över de vänsterblivna och är överens om att det är så mycket lättare att lura någon än att förklara för dom att de har blivit lurande.

  Därför uppmanar jag er som reflexmässigt och omedvetet fördomar alla som inte identifierar sig som kristna eller har minsta lilla kritik av bibeln (välgrundad eller ej) att först avlägsna bjälken i era egna ögon innan ni påpekar att jag har en flisa i mitt.

 • Sedan har vi Tomasevangeliet som inte heller fick vara med trots att evangeliet är Jesus levande ord. Detta då Tomas, som fanns med Jesus i händelseförloppen kom att inspirera de fyra övriga evangelisterna. Det troliga är att Tomas lade grunden för de fyra övriga evangelisternas bidrag till Evangelium, så som vi ser dem i dag. Tomasevangeliet fanns med nästan ända fram till 800-talet, då dessa Jesusord totalförbjöds av den härskande övermakten – Jesus har förnekats många gånger, även av dem som inte riktigt förstår att de förnekar honom. 

  Liknande religiösa samtal eller debatter har först tidigare i historien men tystades senare effektivt ner av Katolska Kyrkan som varande Kätteri. Det samma gamla härskartekniker som i dag används av cabalens proselyter. 

  Det är stor skillnad på religiösa dogmer, religion som ideologi till skillnad från religiösa principer som aldrig dör. 

  Det vi bör ge akt på är hur diskursen för på ett sluttande plan. Det gemensamma nämnare är att sakfrågor undviks – själva essensen det vill säga visdomarna – hur skapelsen är beskaffad och manifesterar sig. Ta bara en sådan sak som att var Koptiska kristna präster gömde undan de sju Hermetiska principerna i lerkrukor, bort från Katolska Kyrkan för att de inte skulle hamna i orätta händer – det vill säga användas emot oss.

 • Det. är väl helt bra, att slappna av i en värld, som är stressad, och kanske beroende, på all information och nyhetsflöden, tänker på Uno Ståhl, vissa saker kan människan uppnå, men inte alltid, och kanske många gånger, beroende på. Bibeln, går aldrig läsas på ett vanligt sätt, det låter kanske märkligt, men när Jesus talade här på jorden, så öppnades något i människor. det är faktiskt likadant idag, det kommer låta knäppt, men det är som om en Guds ängel öppnar våra ögon. det vill säga Den Helige Anden.

  Det är som fisk fjäll faller bort, och vi skådar Helige boken.

 • Det. är väl helt bra, att slappna av i en värld, som är stressad, och kanske beroende, på all information och nyhetsflöden, tänker på Uno Ståhl, vissa saker kan människan uppnå, men inte alltid, och kanske många gånger, beroende på. Bibeln, går aldrig läsas på ett vanligt sätt, det låter kanske märkligt, men när Jesus talade här på jorden, så öppnades något i människor. det är faktiskt likadant idag, det kommer låta knäppt, men det är som om en Guds ängel öppnar våra ögon. det vill säga Den Helige Anden.

  Det är som fisk fjäll faller bort, och vi skådar Helige boken.

 • Vad artikel summerar, beskriver vad många religioner förespråkar nämligen en pånyttfödelse. Problemet jag har med kristendomen och bibeln är att det saknas en metodik (för utom tro och bön) eller för den delen verklig kunskapsförmedling hur skapelsen manifestera sig i form av återkommande mönster som till exempel de sju Hermetiska principerna. Artikeln är ett ärligt försök att presentera just detta, fast bakvägen i termer av få ut det man vill ha utav livet; och detta vad man vill ha i livet kommer att förändras mycket i takt med att man använder och verkligen anstränger sig med de metoder som artikeln presenterar. 

  • Orsaken till att Bibeln stripats på medels utrotningshotade vi någonsin bevittnat och huvudmannen bakom detta var och är Katolska Kyrkan. Däremot samlas all kunskap samman i Vatikanens bibliotek, i syfte att undanhållas från allmänheten och användas mot oss.

    • Problemet du har är att du inte läst Bibeln ordentligt Erik. Bibeln är den mest lästa boken. Den har förvandlat mångas liv. Det är en dynamisk bok med kraft i .

     Ja jag vet och har med studerat andra läror.

     Men Bibeln visar på att människor behöver Guds nåd och frälsning genom Jesus Kristus.

     ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.””
     ‭‭Johannesevangeliet‬ ‭3:16-19, 21‬ ‭

     Ta och begrunda det här och läs Bibeln ordentligt innan du uttalar dig nästa gång

     • Problemet är inte vad som står i Bibeln, utan vad som inte står. Mängden evangelier är proportionerligt mot Bibelkanon: Deuterokanoniska skrifter är bibelskrifter som inte fick ingå i den vanliga bibelkanon inom protestantismen: Tobit, Judit, Ester enligt den grekiska texten, Första Mackabeerboken, Andra Mackabeerboken, Salomos vishet, Jesus Syraks vishet, Baruk, Jeremias brev, Tillägg till Daniel.

      Sedan har vi Apokryferna som inte heller fick komma med: Tredje Esra och Fjärde Esra. Andra exemel är: Aristeasbrevet, Henoksböckerna, Jesajas himmelsfärd, Jubileerboken, Tredje Mackabeerboken, Fjärde Mackabeerboken, Psalm 151 samt Salomos psalmer. Listan kan göras längre. 

      Sedan har vi texterna i Nag Hammadi-biblioteket, som inte kom med. 

      Om jag läst Bibeln? Svar Ja

      • Böckerna som ingår i Bibeln sammanställdes under första århundradet av de kristna i Antiokia, som kallas “kristendomens vagga”, eftersom förföljelser gjort det till en samlingsplats för de kristna. Många av dem hade mött Kristus personligen och där fanns även lärjungarna.

       De böcker som du här omnämner är ingen del av Bibeln. 

       Det har gjorts många försök att förvanska Bibeln – på alla möjliga sätt århundradena igenom – men det har inte lyckats.

      • Ja det har gjorts många försök att förvanska Bibeln på olika sätt.

       Själv läser jag olika översättningar men summan av kardemumman är att Jesus Kristus förblir Guds son och frälsare. Det kvarstår i de olika översättningarna.

       Bibeln är den enda bok med olika författare ✍️ som skrivit inspirerande om en kung som skulle komma dvs Bibelns profetior har och kommer att gå i fullbordan.

       Bibeln är den bästa kompassen man kan ha i livet.

      • Problemet är med vilka glasögon du läser Bibeln med skulle jag vilja säga.

       Det kanske finns en orsak att dessa skrifter som du nämt om inte finns med i Bibeln.

       Bra att du läst Bibeln. Men har du lärt känna Jesus Kristus som Herren?

       Bibeln är den heliga bok som talar om en frälsare som dog på ett kors för våra synder.

       Guds egen son Jesus Kristus dog för dig Erik.

       Och det står att vi som tror på Jesus Kristus har fått en hjälpare den helige Ande.

       Och utan den helige Ande så blir det svårt att läsa Bibeln.

       För du behöver bli frälst och lära känna vem Jesus Kristus är.

       Det är vad Bibeln undervisar om.

 • Vad artikel summerar, beskriver vad många religioner förespråkar nämligen en pånyttfödelse. Problemet jag har med kristendomen och bibeln är att det saknas en metodik (för utom tro och bön) eller för den delen verklig kunskapsförmedling hur skapelsen manifestera sig i form av återkommande mönster som till exempel de sju Hermetiska principerna. Artikeln är ett ärligt försök att presentera just detta, fast bakvägen i termer av få ut det man vill ha utav livet; och detta vad man vill ha i livet kommer att förändras mycket i takt med att man använder och verkligen anstränger sig med de metoder som artikeln presenterar. 

  • Orsaken till att Bibeln stripats på medels utrotningshotade vi någonsin bevittnat och huvudmannen bakom detta var och är Katolska Kyrkan. Däremot samlas all kunskap samman i Vatikanens bibliotek, i syfte att undanhållas från allmänheten och användas mot oss.

    • Problemet du har är att du inte läst Bibeln ordentligt Erik. Bibeln är den mest lästa boken. Den har förvandlat mångas liv. Det är en dynamisk bok med kraft i .

     Ja jag vet och har med studerat andra läror.

     Men Bibeln visar på att människor behöver Guds nåd och frälsning genom Jesus Kristus.

     “Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.””
     ‭‭Johannesevangeliet‬ ‭3:16-19, 21‬ ‭

     Ta och begrunda det här och läs Bibeln ordentligt innan du uttalar dig nästa gång

     • Problemet är inte vad som står i Bibeln, utan vad som inte står. Mängden evangelier är proportionerligt mot Bibelkanon: Deuterokanoniska skrifter är bibelskrifter som inte fick ingå i den vanliga bibelkanon inom protestantismen: Tobit, Judit, Ester enligt den grekiska texten, Första Mackabeerboken, Andra Mackabeerboken, Salomos vishet, Jesus Syraks vishet, Baruk, Jeremias brev, Tillägg till Daniel.

      Sedan har vi Apokryferna som inte heller fick komma med: Tredje Esra och Fjärde Esra. Andra exemel är: Aristeasbrevet, Henoksböckerna, Jesajas himmelsfärd, Jubileerboken, Tredje Mackabeerboken, Fjärde Mackabeerboken, Psalm 151 samt Salomos psalmer. Listan kan göras längre. 

      Sedan har vi texterna i Nag Hammadi-biblioteket, som inte kom med. 

      Om jag läst Bibeln? Svar Ja

      • Böckerna som ingår i Bibeln sammanställdes under första århundradet av de kristna i Antiokia, som kallas “kristendomens vagga”, eftersom förföljelser gjort det till en samlingsplats för de kristna. Många av dem hade mött Kristus personligen och där fanns även lärjungarna.

       De böcker som du här omnämner är ingen del av Bibeln. 

       Det har gjorts många försök att förvanska Bibeln – på alla möjliga sätt århundradena igenom – men det har inte lyckats.

      • Problemet är med vilka glasögon du läser Bibeln med skulle jag vilja säga.

       Det kanske finns en orsak att dessa skrifter som du nämt om inte finns med i Bibeln.

       Bra att du läst Bibeln. Men har du lärt känna Jesus Kristus som Herren?

       Bibeln är den heliga bok som talar om en frälsare som dog på ett kors för våra synder.

       Guds egen son Jesus Kristus dog för dig Erik.

       Och det står att vi som tror på Jesus Kristus har fått en hjälpare den helige Ande.

       Och utan den helige Ande så blir det svårt att läsa Bibeln.

       För du behöver bli frälst och lära känna vem Jesus Kristus är.

       Det är vad Bibeln undervisar om.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *