Folkhälsan bromsar covidsprutan – men det är för sent för många drabbade barn och ungdomar

publicerad 4 oktober 2022
- av Kerstin Unger-Salén

I en intervju på SVT den 30:e september, meddelar Folkhälsomyndigheten att man beslutat att inte längre rekommendera covidsprutan till barn mellan 12 och 17 år. Detta skedde efter ett beslut i Danmark nyligen där man slutat rekommenderar sprutan till medborgare under 50 år. Även Storbritannien har ändrat på sina rekommendationer till barn och ungdomar.

Text: Kerstin Unger-Salén, uppdaterad kl 22:44

Motivationen som Folkhälsomyndigheten uppger är följande:

”Under pandemin har få barn blivit allvarligt sjuka av Covid-19. Ny forskning och kunskap pekar dessutom mot att virusvarianterna av Covid-19ger lindriga symtom för barn som är grundfriska”.

Många vill nog klappa händerna och tar denna omändring av direktiv som ett bevis på att Folkhälsan går att lita på och att de värnar om medborgarnas hälsa, i detta fall barn mellan 12 och 17 år, men hela deras upplägg är betänkligt.

För det första är det väldigt njuggt att bara rikta sig till åldersgruppen 12 till 17. För det andra har den motivering man anger varit känd sedan länge vilket också framgår av vad de säger om att barn och ungdom inte blivit allvarligt sjuka under pandemin. Inget nytt har tillkommit och den så kallade nya forskningen om att virusvarianterna ger lindriga symptom är också väl känd i forskningskretsar sedan länge.

Läkare och forskare har under lång tid påpekat att det inte finns någon anledning att ge sprutan till barn och ungdomar då de inte utgör någon riskgrupp. Dessutom har man varnat för allvarliga biverkningar speciellt för den yngre åldersgruppen.

Läs mer: Josef Milerad ordförande i Barnläkarföreningen riskerar barns hälsa med olagliga vacciner

Sprutan uppfyller få (om ens några) krav på vad ett vaccin ska åstadkomma. Den förhindrar inte smittspridning eller att patienten får mindre symtom efter vaccinering, eller att de skulle vara bättre skyddade än de som haft Covid-19, eller de ovaccinerade, eller att sprutan skulle ge ett bra skydd under lång tid.

Covidsprutan är ett gigantiskt misslyckande

Den har försvagat människors immunförsvar på ett allvarligt sätt, ökat generell dödlighet, dödat ofödda barn, åstadkommit missfall, skapat myokardit och blodproppar, och antagligen bidragit till infertilitet hos bägge könen.

mRNA sprutan är det ”vaccin” som sedan vaccinet uppfanns, gett i särklass värst biverkningar och åstadkommit flest dödsfall efter injektion. De som lydigt fortsätter att ta sprutan får betala ett högt pris vad gäller deras hälsa. En hel del dör på kuppen.

Folkhälsans beslut beträffande barn från 12 till 17 skulle vara mycket bredare (som i Danmark) och borde ha beslutats om för länge sedan. Man skulle aldrig blandat in barn och ungdomar i den här vaccinationshysterin om man haft lite ansvarskännande.

Hur tror ni på FHM att alla föräldrar känner sig som i god tro lät sina barn och ungdomar ta sprutan under förra året, och som nu får veta att barn och ungdomar inte behöver den? De har ju blivit bedragna och en del barn har kanske fått men för livet?

Folkhälsan har hela tiden vetat om att nyttan av vaccinet definitivt inte är större än riskerna. Hur många barn utsattes inte för moraliskt tryck av myndigheter och skollärare om de inte kavlade upp ärmen och lät sig besprutas? Det var en stor stress i deras liv och skapade obefogad rädsla. Informerat konsensus var det inte tal om.

Folkhälsan hade nog aldrig ändrat på sitt beslut om inte andra länder gått i bräschen och förekommit dem.

Det hade också varit på sin plats med lite ärlighet från Folkhälsans sida om deras verkliga motivationer för ändrade direktiv.

Folkhälsan kunde faktiskt ha informerat om att officiell statistik från Storbritannien redan i februari, visat att efter de 5 första månaderna när barn injicerats med covidsprutan, ökade överdödligheten hos dem med 8200%.

Nej, detta är inte mycket att hurra för. Så länge det går och människor inte säger ifrån, kommer EU, enskilda myndigheter samt politiker fortsätta pusha mRNA-sprutan, trots att den ännu inte godkänts helt, och att de kliniska studier som presenterades av läkemedelsbolaget Pfizer (för att bli tillfälligt godkända var undermåliga), aldrig borde ha godkänts över huvud taget.

Beslutet om ”emergency use” grundar sig på en enda bedrövlig rappakalja av ovetenskaplighet och lögner.

Stort tack till den äkta placebogruppen - de ovaccinerade

Den placebogrupp man hade i början av de kliniska studierna hos Pfizer försvann hastigt och lustigt då Pfizer beslutade eliminera den genom att vaccinera alla i gruppen. Inte särskilt vetenskapligt korrekt.

Det finns dock en placebogrupp (de ovaccinerade) som man kan jämföra med, och det är vad som sker nu. Varje seriös forskning måste alltid ha en äkta placebogrupp att jämföra med, annars kan man inte göra någon utvärdering.

Var tacksamma att vi finns som vägrade ge efter för trycket att vaccinera oss, annars hade ingen fått veta sanningen. Nu finns vi som kontrollgrupp och vi behövs mer än någonsin.

Text: Kerstin Unger-Salén