Folkhälsan bromsar covidsprutan – men det är för sent för många drabbade barn och ungdomar

publicerad 4 oktober 2022
- Kerstin Unger-Salén

I en intervju på SVT den 30:e september, meddelar Folkhälsomyndigheten att man beslutat att inte längre rekommendera covidsprutan till barn mellan 12 och 17 år. Detta skedde efter ett beslut i Danmark nyligen där man slutat rekommenderar sprutan till medborgare under 50 år. Även Storbritannien har ändrat på sina rekommendationer till barn och ungdomar.

Text: Kerstin Unger-Salén, uppdaterad kl 22:44

Motivationen som Folkhälsomyndigheten uppger är följande:

”Under pandemin har få barn blivit allvarligt sjuka av Covid-19. Ny forskning och kunskap pekar dessutom mot att virusvarianterna av Covid-19ger lindriga symtom för barn som är grundfriska”.

Många vill nog klappa händerna och tar denna omändring av direktiv som ett bevis på att Folkhälsan går att lita på och att de värnar om medborgarnas hälsa, i detta fall barn mellan 12 och 17 år, men hela deras upplägg är betänkligt.

För det första är det väldigt njuggt att bara rikta sig till åldersgruppen 12 till 17. För det andra har den motivering man anger varit känd sedan länge vilket också framgår av vad de säger om att barn och ungdom inte blivit allvarligt sjuka under pandemin. Inget nytt har tillkommit och den så kallade nya forskningen om att virusvarianterna ger lindriga symptom är också väl känd i forskningskretsar sedan länge.

Läkare och forskare har under lång tid påpekat att det inte finns någon anledning att ge sprutan till barn och ungdomar då de inte utgör någon riskgrupp. Dessutom har man varnat för allvarliga biverkningar speciellt för den yngre åldersgruppen.

Läs mer: Josef Milerad ordförande i Barnläkarföreningen riskerar barns hälsa med olagliga vacciner

Sprutan uppfyller få (om ens några) krav på vad ett vaccin ska åstadkomma. Den förhindrar inte smittspridning eller att patienten får mindre symtom efter vaccinering, eller att de skulle vara bättre skyddade än de som haft Covid-19, eller de ovaccinerade, eller att sprutan skulle ge ett bra skydd under lång tid.

Covidsprutan är ett gigantiskt misslyckande

Den har försvagat människors immunförsvar på ett allvarligt sätt, ökat generell dödlighet, dödat ofödda barn, åstadkommit missfall, skapat myokardit och blodproppar, och antagligen bidragit till infertilitet hos bägge könen.

mRNA sprutan är det ”vaccin” som sedan vaccinet uppfanns, gett i särklass värst biverkningar och åstadkommit flest dödsfall efter injektion. De som lydigt fortsätter att ta sprutan får betala ett högt pris vad gäller deras hälsa. En hel del dör på kuppen.

Folkhälsans beslut beträffande barn från 12 till 17 skulle vara mycket bredare (som i Danmark) och borde ha beslutats om för länge sedan. Man skulle aldrig blandat in barn och ungdomar i den här vaccinationshysterin om man haft lite ansvarskännande.

Hur tror ni på FHM att alla föräldrar känner sig som i god tro lät sina barn och ungdomar ta sprutan under förra året, och som nu får veta att barn och ungdomar inte behöver den? De har ju blivit bedragna och en del barn har kanske fått men för livet?

Folkhälsan har hela tiden vetat om att nyttan av vaccinet definitivt inte är större än riskerna. Hur många barn utsattes inte för moraliskt tryck av myndigheter och skollärare om de inte kavlade upp ärmen och lät sig besprutas? Det var en stor stress i deras liv och skapade obefogad rädsla. Informerat konsensus var det inte tal om.

Folkhälsan hade nog aldrig ändrat på sitt beslut om inte andra länder gått i bräschen och förekommit dem.

Det hade också varit på sin plats med lite ärlighet från Folkhälsans sida om deras verkliga motivationer för ändrade direktiv.

Folkhälsan kunde faktiskt ha informerat om att officiell statistik från Storbritannien redan i februari, visat att efter de 5 första månaderna när barn injicerats med covidsprutan, ökade överdödligheten hos dem med 8200%.

Nej, detta är inte mycket att hurra för. Så länge det går och människor inte säger ifrån, kommer EU, enskilda myndigheter samt politiker fortsätta pusha mRNA-sprutan, trots att den ännu inte godkänts helt, och att de kliniska studier som presenterades av läkemedelsbolaget Pfizer (för att bli tillfälligt godkända var undermåliga), aldrig borde ha godkänts över huvud taget.

Beslutet om ”emergency use” grundar sig på en enda bedrövlig rappakalja av ovetenskaplighet och lögner.

Stort tack till den äkta placebogruppen – de ovaccinerade

Den placebogrupp man hade i början av de kliniska studierna hos Pfizer försvann hastigt och lustigt då Pfizer beslutade eliminera den genom att vaccinera alla i gruppen. Inte särskilt vetenskapligt korrekt.

Det finns dock en placebogrupp (de ovaccinerade) som man kan jämföra med, och det är vad som sker nu. Varje seriös forskning måste alltid ha en äkta placebogrupp att jämföra med, annars kan man inte göra någon utvärdering.

Var tacksamma att vi finns som vägrade ge efter för trycket att vaccinera oss, annars hade ingen fått veta sanningen. Nu finns vi som kontrollgrupp och vi behövs mer än någonsin.

Text: Kerstin Unger-Salén


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Den placebogrupp man hade i början av de kliniska studierna hos Pfizer försvann hastigt och lustigt då Pfizer beslutade eliminera den genom att vaccinera alla i gruppen. Inte särskilt vetenskapligt korrekt.” Nja så hastigt och lustigt var det ju inte det skedda först efter 2 (av 6) månader…. MEN även så stoppade man in unga i provgrupp och kontrollgrupp (båda 25k) 1k+1k så även detta blev ju skevt då man stoppade 2k efter 2 månader?? Vi begriper ju varför man gjorde så.. (ville vaxa barn) MEN många har avlidit med viruset? Japp 16k smittade 70+ och som en ren tillfällighet vårdades inte dessa på IVA…. och för övrigt var den vårt som gavs inte för att pat skulle tillfriskna……
  Beslutet om ”emergency use” grundar sig på en enda bedrövlig rappakalja av ovetenskaplighet och lögner.” detta kan redan nu stödjas oaktat risk nytta för preparatet För tidig behandling har ju gjort nytta i länder utanför väst… i Indien 1400 miljoner och i Uttar Pradesh 200 miljoner visas att tidig behandling med specifika läkemedel, i påse faktiskt till hela familjer, stoppade smittan där medan de regioner som inte delade ut påsar hade det tufft….. Just nu verkar det som Indien kommit ner till samma antal avlidna per vecka som Sverige … vilket är bra…. påverkar befolknings storlek? eller finns det andra orsaker som påverkar…. för Indien har ju några fel som kan smittas…. OKK BTW vi har vaxat mer, mycket mer, och senare…… Kerstin Unger-Salén
  <3

 • Vi kan således räkna med en hög överdödlighet för vaxx-ade individer mellan 20 och 45 år, d v s den fertila gruppen. En extrem överdödlighet för individer 0-19 år, där de yngsta drabbas extremast.

  Nu pågår i Västländerna operation “dölja och tysta”. Alltså att statistik förvrängs resp göms. Att biverkningar inte registreras etc. Media´s majoritét spelar med, men ett antal journalister gräver trots allt. Ett mått på extrem överdödlighet för vaxx-ade individer 0-19 år är att studera kistförsäljningen. ÖKNINGEN AV SÅLDA SMÅ KISTOR ÄR SKRÄMMANDE.

  Snart kommer även statistiken för fertilitét (födelsetal) och den verkar hittills ha nedgått med ca 25%, BLAND VAXX-ADE. Detta förklarar auktoritéterna med att det ju varit “kris”. Men hittills i historien så svarar alltid människan upp på kriser med ÖKAD NATIVITÉT. Så minskningen med 25 % lär vara värre.

  Ännu värre är att när o-vaxx-ade i framtiden skadas och behöver operation, så kommer sannolikt blod från vaxx-ade att användas, så att fler och fler blir vaxx-skadade. De potentiella blodgivarna blir i Västländer allt färre och friskt blod måste importeras från de länder som kört Ivermectine-linjen.

 • I Indien har man av “olyckshändelse” också goda “testresultat”. I de delstater som kört vaxx-linjen är det katastrof typ Israel medan de delstater som gått på federala Ivermectine-linjen förklarades Covidfria för ca 18 månader sedan.

  • Japp har också noterat och skrivit om detta…. titta man på internet så verkar de länder där man använt Ivermectin o/e HCQ har också bra resultat….. MEN man har ju gett bort bort en massa vax… Vi gav bort våra miljoner doser AZ till Indien… inte av godhet utan därför att vi ansåg det mindre bra sas…. Indien har i sent skede vaxat med detta preparat i stora mängder…..

 • Varför ordföranden för Lancets COVID-19-kommission tror att den amerikanska regeringen förhindrar en verklig utredning av pandemin

  (( Autotranslated. Robinson’s frågor återges i sin helhet. Sachs’s svar – inledande avsnitt))

  En intervju med Jeffrey D. Sachs av Nathan Robinson
  Aktuellt   | 2 augusti 2022

  Prof. Jeffrey Sachs säger att han är “ganska övertygad om att [COVID-19] kom ur USA:s labbbioteknik” och varnar för att det finns farlig virusforskning som äger rum utan offentlig tillsyn.

  Prof. Jeffrey Sachs är chef för Center for Sustainable Development vid Columbia University och ordförande för FN:s nätverk för hållbar utveckling. Han har också fungerat som ordförande för COVID-19-kommissionen för den ledande medicinska tidskriften Lancet. Genom sina undersökningar som chef för covid-19-kommissionen har Prof. Sachs kommit till slutsatsen att det finns extremt farlig bioteknologisk forskning som hålls borta från allmänheten, att USA stödde mycket av denna forskning och att det är mycket möjligt att SARS-CoV-2, viruset som är ansvarigt för covid-19, har sitt ursprung genom farlig virusforskning som gått snett.

  https://www.jeffsachs.org/interviewsandmedia/64rtmykxdl56ehbjwy37m5hfahwnm5

 • För mig och min familjs del var det ett enkelt beslut att avstå (vägra) detta experiment då vårt yngsta barn fick svåra biverkningar av 3-månaderssprutan som han aldrig kommer att återhämta sig från. Det var en väckarklocka som gjorde att man verkligen började ifrågasatta det mesta som skolmedicinen står för och speciellt vacciner. Det var en väldigt tung läxa för oss och förstås för vår son men behövdes nog för att definitivt kicka en ur ens slummer. Lika mycket lider man med de många familjer som nu inser vilket misstag de begått. Det är en tärande känsla man aldrig blir kvitt.

  Det enda positiva är att det är ett steg i rätt riktning i det avseendet att folk äntligen kanske börjar inse att inte lyda auktoritära krafter.

  • Tråkigt att höra men en verkliga väckare för många som läser det här säkert.

   Om det var jag så skulle jag söka på DETOX – finns tusentals terapier vid det här laget – går ut på att stärka immunförsvaret – aktivera kroppens egen förmåga till läkning och rensning. Jag skulle också ta kontakt med en erfaren NATURLÄKARE som jag litade på som kunde hjälpa mig.
   https://newsvoice.se/2021/12/covid-19-vaccin-d-dimer-nivaer/
   (Jag skulle också ta en D-dimer test för att checka om det bildas blodproppar.)

   Alla har ju sina egna sätt och vägar att göra saker dock – en del går till den vanliga vården – en del som jag går till naturläkeriet – och en del kanske kombinerar de bägge.

   Men det här kan ju vara som en sjukdom – när man växer upp under många år och på lång sikt kan saker läkas eller mildras om man lever på rätt sätt.

   Lycka till!

  • Vilket enormt stort resonemang och vilken insikt. Mycket trist såklart att ert barn drabbades, väldigt tråkigt. Vet inte var i Landet ni bor, men Irsa kanske kan bistå. Tror hon är i Stockholm med sin klinik

    • Tack själv Andreas. Om råkas på ngn som tagit c19bhstt, så är rekn ftf (som jag läst iallafall) att prova tallbarrs- och el maskrosteextrakt. Skall ev kunna skölja ur en del av spikproteingiftet. Skriver o nämner det varje gång jag får ngn möjlighet.

 • https://nyadagbladet.se/utrikes/kraftig-overdodlighet-i-eu/
  Kraftig överdödlighet i EU
  Ökningen är heller inte jämnt fördelad i unionen – istället upplever länder som Spanien en överdödlighet på +37%, Cypern +33% och Grekland +31%. I Sverige noteras en modest överdödlighet på 2,7% jämfört med 14.8% i Norge, 10,3% i Danmark och 9,4% i Finland.

  https://odysee.com/@DocumentaryArchive:4/safe-and-effective-a-second-opinion-2022-oracle-films-2022-09-28:7
  Safe and Effective: A Second Opinion (2022 | Oracle Films)

  https://odysee.com/@svedominaroda:7/jabbed_stories:8
  JABBED STORIES – DOCUMENTARY FILM

  https://odysee.com/@alltheworldsastage:0/checkur6-1000-ATHLETES—COLLAPSING-DYING-HEART-PROBLEMS-BLOOD-CLOTS—MARCH-2021-TO-JUNE-2022:d
  1000 ATHLETES – COLLAPSING DYING HEART PROBLEMS BLOOD CLOTS – MARCH 2021 TO JUNE 2022

  WWIII = Kriget om våra föreställningar – ett hybridkrig på alla fronter där endast du är ansvarig för att ta de rätta besluten och genomskåda nästa scam…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *