Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Josef Milerad ordf. i Barnläkarföreningen valde att riskera barns hälsa med olagliga vacciner

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 oktober 2022
- NewsVoice redaktion
Sara Boo och Michael Zazzio. Privata foton.

VACCIN. Barnläkarföreningens ordförande, läkaren Josef Milerad, vägrar att agera mot Covid-19-vaccinet och alla skadliga barnvacciner, säger Michael Zazzio. Den 11:e oktober 2021 och i februari 2022 skrev Sara Boo och Michael Zazzio i NHF Sweden till Regeringen och Folkhälsomyndighetens ledningsstab, att de omedelbart måste förbjuda Covid-19-vaccinering av alla barn.

Uppmaningen baserades på Barnkonventionen, gällande lagstiftning samt brittisk dödsstatistik för barn, men någon rimlig respons har de inte fått. Med avseende på dödsstatistiken har det enda svaret blivit att så är det inte i Sverige.

Text: NewsVoice, uppdaterad kl 22:43

Varken Regeringen eller Folkhälsomyndigheten brydde sig då om att göra något, och först nu har Folkhälsomyndigheten äntligen ett fattat beslut om att ta bort rekommendationen för Covid-19-vaccinering av barn under 18 år. Rekommendationen upphör att gälla från och med den 1:a november 2022, trots väl grundade varningar redan år 2021, vilka NHF Sweden har framfört till den svenska regeringen samt flera svenska myndigheter.

Nu kommer rekommendationen för 12-17-åringarna att tas bort, men något förbud införs inte, vilket är skandalöst, säger Michael Zazzio.

”Det enda vettiga och vetenskapligt baserade skulle i nuläget vara att totalförbjuda Covid-19-vaccinerna. De vetenskapliga studier och rapporter som hittills visar på skador är alldeles tillräckliga för att förbjuda dessa vacciner. Att ta bort en rekommendation för den yngsta gruppen är absolut inte tillräckligt”, tillägger han.

Som en jämförelse kan nämnas att Danmark redan har tagit bort rekommendationen om Covid-19-vaccinering av personer under 50 år. Danmark har även tillstått att det var ett misstag att vaccinera barn. Något sådant uttalande har dock inte de svenska myndigheterna eller den svenska Regeringen gjort. Den brittiska regeringen har dock förbjudit Covid-19-vaccinering av barn under 12 år.

NHF:s krav på ett förbud mot Covid-19-vaccinering baseras på att Covid-19-injektionerna till barn leder till mängder av dödsfall och allvarliga samt bestående skador. Brittisk officiell nationell statistik från ONS visar att av Covid-19-mRNA-läkemedlen dog 52 barn för varje dödsfall som uppstod i den ovaccinerade gruppen av barn (se PDF:er nedan).

Diagram visar att de yngre barnen i högre utsträckning än de äldre barnen riskerar att på kort sikt dö av Covid-19- vaccinerna. Varken Läkemedelsverket eller den brittiska regeringen tillhandahåller information om att dödsfall kan bli en konsekvens av injiceringarna. Varken dessa instanser eller den offentliga sjukvården har varit transparenta.

Josef Milerad, ordförande i Barnläkarföreningen. Foto: Lotta Ljungberg., Creative Commons.
Josef Milerad, ordförande i Barnläkarföreningen. Foto: Lotta Ljungberg., Creative Commons.

Josef Milerad ville inte kommentera och lät kritisk tid passera allt medan barn skadades av vaccinerna

NHF Sweden kontaktade i oktober månad i fjol Barnläkarföreningens ordförande, läkaren Josef Milerad, men han vägrade att ringa tillbaka till Michael Zazzio i NHF Sweden.

Zazzio:

“Vi kontaktade Josef Milerad, som tidigare var chefredaktör på Läkartidningen och som numera är ordförande i Barnläkarföreningen. Jag ville tala med honom om att deras beslut om att rekommendera Covid-19-vacciner till barn under 18 år var olagligt.

Josef Milerad fick denna information och mitt telefonnummer, men han ringde aldrig upp mig för ett samtal om det delikata ämnet. Det är mycket dålig stil och ett bevis på en skral ansvarskänsla, anser jag, och dessutom anser jag att styrelsen för Barnläkarföreningen per omgående bör avgå och styrelsemedlemmarna polisanmäla sig själva för att ha gett Folkhälsomyndigheten råd som baseras på brottsliga gärningar.”

Michael Zazzios dom är hård och kompromisslös. Han skriver till NewsVoice:

“Folkhälsomyndigheten har genom sina motstridiga beslut visat att myndigheten saknar förmåga att basera sina beslut på vetenskaplighet. I början av Covid-19-vaccineringarna fanns det inget säkerhetstänkande alls.

Att myndigheten inte heller nu förbjuder [alla] dessa vacciner indikerar att myndigheten inte vill göra den kovändning som krävs för att fullt ut skydda den svenska befolkningen. I sin beslutsprocess har Danmark gått något längre än Sverige, men även där saknas det en fullt ut vetenskaplig förankring.”

“Att vacciner skulle vara – säkra och effektiva – saknar vetenskaplig grund. Begreppet “säkert och effektivt” är inte något vetenskapligt uttryck, i synnerhet eftersom det inte finns något enda vaccin som är vare sig “säkert” eller “effektivt”. Läkemedel som medför biverkningar kan inte vara säkra. De kan inte heller påstås vara effektiva.

Vaccinationtillverkning (all läkemedelstillverkning) handlar om att tjäna pengar. Läkemedelsindustrin har en lång, lång historia av att påstå rena lögner. Eftersom läkemedelsbolagen är aktiebolag, som har vinsten som primärt intresse, så kan den industrin inte förutsättas vara trovärdig.”

”De flesta kommer ihåg svininfluensavaccinet pandemrix, men det är få som känner till att WHO har yttrat att svininfluensan bara ledde till 10 dödsfall i hela världen! Trots det, så rådde det i Sverige då fullständig vaccinationshysteri. Jag gick då ut och varnade för Pandemrix, och det var många som tackade mig för att jag hade fått dem att avstå från det vaccinet.

Med tanke på vad det vaccinet ställde till med år 2009, så förstår nog många vad Covid-19-vaccinerna kan komma att ställa till med.

De som har låtit sig injiceras med mRNA-vacciner får bevisligen DNA-förändringar, och sådana förändringar leder mycket ofta till cancersjukdomar. Vi har runt om i världen redan sett en ökad frekvens av cancersjukdomar. Dessutom är det många andra sjukdomar som just nu eskalerar. Dödligheten är för övrigt rekordhög just nu, och det finns bara en förklaring till det – Covid-19-vaccinerna.”

Breven:

Text: NewsVoice

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq