Perspektiv TV Nyheter: Lagförslag hotar grundlagen, Västs krig mot Ryssland och bluetooth-signaler från vaxade

publicerad 22 oktober 2022
- av NewsVoice
Izabella Jarvandi, 2022. Foto: Perspektiv TV

https://www.youtube.com/watch?v=GOuSDjjxuQU

Perspektiv TV tar upp att Stödkommittén för Julian Assange har skickat ett öppet brev som kritiserar lagförslaget om utlandsspioneri. Kommittén vill slå vakt om pressfriheten. Brevet är signerat av bla Arne Ruth som var kulturchef på Expressen 1977-82 och chefredaktör på Dagens Nyheter 1982-98.

Perspektiv TV tar i ett annat färskt nyhetsinslag upp NewsVoice-nyheten om att Bodify Research i samarbete med NewsVoice genomförde ett fälttest för att verifiera eller dementera ett tidigare test i Spanien. Hypotesen är att covidvacciner, PCR- eller antigentester är “leveranssystem” för att få in MAC-adresser i de vaccinerades kroppar.

Förstudien visade att vissa vaccinerade personer avger Bluetooth-signaler, men förstudien var mycket liten och fler tester måste genomföras.

Perspektiv TV uppmärksammar att enorma satsningar med skattepengar i Västs krig mot Ryssland är ett faktum. De flesta förstår idag att Washington, EU och krigsmaskinen NATO gör allt i sin makt för att i praktiken fullfölja ett omfattande, gemensamt och västligt krig mot Ryssland.

Sammandrag: NewsVoice | Videonyheter: Perspektiv TV