Det är Europa som skapar fattigdom i Afrika och flyktingströmmar till Europa

Torbjorn Sassersson is the founder and editor of NewsVoice.se a news and debate channel that started in 2011. Sassersson (bachelor of science) has worked within media since 1995.
publicerad 21 november 2022
- T. Sassersson
Emmanuel Macron och Giorgia Meloni. Foton från Wikimedia Commons. Licens: CC BY 4.0

DEBATT. Den franske presidenten Emmanuel Macron får sig en rejäl uppläxning av högerpolitikern Giorgia Meloni som säger att Frankrike trycker upp den lågt värderade valutan CFA för att underlätta exploateringen av Afrika. En euro ger 656 CFA-francs, vilket gör CFA enormt svag. Konsekvensen blir flyktingströmmar som Macron anser beror på att Afrika är så “fattigt”, när det i själva verket är Frankrike som skapar fattigdom.

 

Giorgia Meloni (Twitter) kallar CFA (Communauté Financière Africaine) för en kolonialistisk valuta, som för närvarande används i 14 länder i Afrika, eftersom den sänker produktionskostnaderna för Frankrike. Därmed kan Frankrike exploatera de afrikanska länderna genom den enormt lågt värderade valutan i sig.

Europaskapade flyktingströmmar

Konsekvensen blir också stora flyktingströmmar till Europa eftersom Frankrike (och andra främmande makter) suger ut afrikanerna som får det svårt att klara livsuppehället.

Enligt Emmanuel Macron är det fattigdom som leder till massmigrationen, men Giorgia Meloni påpekar att fattigdomen är skapad av europeiska stater genom att dessa undervärderar afrikaners arbete och billigt roffar åt sig kontinentens naturresurser. CFA är i sammanhanget ett viktigt verktyg för att lyckas trots att Afrika är den rikaste kontinenten i världen.

Som ett exempel på hur afrikanska länder utnyttjas genom billig arbetskraft och undervärderade råvaror nämner Meloni en grovt underbetald barnarbetare i Burkina Faso som gräver guld.

Burkina Faso är ett av de “fattigaste” länderna i Afrika i världen trots stora guldfyndigheter. Frankrike trycker CFA åt Burkina Faso och kräver att 50% av guldet som utvinns hamnar i den franska statskassan för en bråkdel av vad det är värt, menar Meloni.

CFA-sedel som till och med illustrerar exploateringen av Afrika...
CFA-sedel som öppet illustrerar exploateringen av Afrika…

Giorgia Melonis förslag är att befria Afrika från de länder som exploaterar så att afrikanerna kan få möjlighet att leva utifrån den rika kontinentens egna förutsättningar.

Afrikanska länder ska också kunna bedriva handel på samma villkor som länder i den rika I-världen och CFA måste skrotas (skribentens anm).

Om Afrika inte längre utnyttjas behöver afrikaner inte söka arbete i Europa

Undertecknad har lärt känna flera migranter från Kamerun och ingen av dem är ute efter bidrag och de får inte heller bidrag för de är inte ens önskvärda i Sverige av Migrationsverket och svenska politiker på grund av migrationspolitiska skäl. De kom till Sverige för att arbeta så att de kan skicka sina egna beskattade inkomster till sina familjer i hemlandet.

Europa är beroende av Afrika för att behålla en hög levnadsstandard

NewsVoice har tidigare tagit upp exploateringen av kobolt i Kongo  som ger dig din smartphone eller elbil.

Vi har även lyft fram Mallence Bart-Williams episka TED-tal (ovan) där hon slår fast att bilden av ett fattigt Afrika upprätthålls av enorma PR-projekt (charity porn) som lyfter fram självutnämnda “hjälporganisationer” som: Oxfam, Unicef, Röda Korset och Life Aid.

Allt detta ger en falsk bild av ett “fattigt” Afrika och samtidigt en förskönad bild av en omvärld som ska “rädda” Afrika, men Afrika behöver inte de vita människornas brödsmulor.

Vad Afrika behöver är att bli lämnat i fred av exploaterande kolonisatörer. Afrika behöver lämnas i fred av proxyregeringar med fake-presidenter som styrs från länder som England, Frankrike, Italien, Belgien mfl. Nästan alla afrikanska länder styrs av marionetter för att kamoufluera en utdragen kolonisering och aldrig upphörande exploatering.

Det är i själva verket populationerna i de rika världsdelarna som behöver Afrikas naturresurser och billiga arbetskraft för att säkra hög levnadsstandard och konstant teknologisk utveckling.

“Varför är 5000 enheter av vår valuta värd 1 enhet av er valuta när det är vi som har de faktiska guldreserverna?”.

Det ganska uppenbart att utlandshjälpen kommer från Afrika och inte från Västvärlden”, säger Bart-Williams.

Läs hela artikeln om Mallence Bart-Williams tal

Vad världens folk behöver är en multipolär värld utan supermakter och kolonisatörer. Vi behöver en värld där alla stater existerar på samma villkor och har valutor som är matchade med varandra så att en timmes arbete eller ett kilo guld är lika mycket värt över hela planeten. De “rika” I-ländernas exploatering av de “fattiga” länderna måste stoppas genom medvetenhet, politiskt arbete, starka medborgare och nya ledare.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Videokälla: debattshowen Non è l’Arena (la7.it/nonelarena) på den italienska kanalen LA7

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Den som vet mer om det jag skriver i denna kommentar får gärna bekräfta det! Själv har jag haft svårt att hitta information, men det är kanske inte så konstigt. Det hedrar varken EU eller Frankrike! Den jag hörde det av – för många år sedan – var en missionär som varit på plats i Franska Kongo. Jag återger det han sade mycket fritt formulerat.

  När Frankrike ville gå med i den monetära unionen uppfyllde man inte konvergenskriterierna. Tidigare hade man haft ett fördelaktigt avtal om olja med den före detta kolonin. Den diktator som då styrde landet blev avsatt och en mer demokratiskt sinnad president blev vald. I och med det ändrades avtalet till det sämre för Frankrike, eftersom landet då blev tvunget att betala normala affärsmässiga priser för oljan.

  När det var dags för nästa presidentval begärde den förre diktatorn – som levde i exil i Paris(!) – att få ställa upp i presidentvalet. I ett svagt ögonblick tillät den sittande presidenten detta, med baktanken att därmed få svart på vitt att folket inte ville ha tillbaka diktatorn.

  Men Frankrike ville – som sagt – gå med i EMU, och såg sin chans. Man försåg diktatorn med vapen, och han återtog makten med våld. Som tack återgav han Frankrike sina tidigare oskäligt förmånliga villkor. I och med detta uppfyllde landet konvergenskriterierna och kunde gå med i EMU!

  Vad är afrikanska liv värda i förhållande till länders ekonomi i “fredsprojektet” EU? Uppenbarligen inte mycket! Hyckleri, är ett mycket passande – kanske för milt – ord i sammanhanget!

  Jag har ingen anledning att betvivla vad denne missionär sade, men lite mer kött på benen vore – som sagt – bra. Fyll gärna på med mer fakta om ni vet mer!

  • Jag sålde motorer till en missionsstation och missionären där sade något liknade som ovan. Vid “avkoloniseringen” inrättades europeiska banker som statens skattemyndighet och sedan fick den afrikanska staten låna sina egna pengar.

 • Ytterligare apropå den retoriska frågan om Europas grandiosa självbild.

  Kalergi brukar ses som EU:s andlige fader. Enligt engelska Wikipedia var han en frimurare som hade elitistiska idéer. 1922 grundade han – tillsammans med Otto von Habsburg – den Pan-Europeiska unionen som “det enda sättet att skydda sig mot en eventuell världshegemoni från Ryssland”. Kalergis ambition var att skapa ett konservativt samhälle som ersatte demokratin med “andens socialaristokrati.”

  Atlantic Council är en organisation som drivs av sitt uppdrag att “forma den globala framtiden tillsammans”, och stimulera USA:s ledarskap och engagemang i världen, i partnerskap med allierade och partners, för att forma lösningar på globala utmaningar.

  2021 tilldelades Ursula von der Leyen organisationens utmärkelse för framstående internationella ledare som visat prov på djärva visioner i utmanande tider, Distinguished International Leadership Award.

  Hennes tal i samband med mottagandet av utmärkelsen tyder – milt uttryckt – på att Kalergis ande fortfarande svävar över EU. Några citat:

  ”Ja, Europeiska unionen och USA är fortfarande naturliga partners.”

  ”USA och EU är precis där de borde vara: Att visa globalt ledarskap för att [säkra] inget mindre än vår planets överlevnad som står på spel.”

  ”Vi i Europeiska unionen är på väg att presentera en ny strategi för att koppla samman världen. Vi kallar det Global Gateway.”
   
  ”Och när EU och USA möts har vi makten att forma morgondagens värld från 6G till grön finans.”

 • A propos att ni tar upp Kalergis uppfattning om Afrika som plantage.
  Gabriel Hanotaux var en Fransk 1800-tals-politiker som Britterna lyckades underminera men Hanotaux hade också planer men då för Afrikas industrialisering och med omtanke om afrikanska arbetares livskvalitet.
  Notera detta
  När har anglosaxernas eliter tänkt en sån tanke?

 • Bra och viktig artikel speciellt idag när “skulderna” galopperar överallt och det inte finns en möjlighet att betala av skulderna någonsin eftersom räntesystemet ökar skulderna exponentiellt hela tiden och då måste man trycka nya pengar för att betala räntor men det är bara temporära lösningar innan systemet tillåts kollapsa.

  Någon har kanske missat tyskarnas flykt från bankirernas valutor under 20-talet när den tyska ekonomin totalhavererade pga galopperande inflation som bankirerna orsakade. Det slutade med att tyskarna använde byteshandel och framförallt kopplade tyskarna valutan till mark (land) för land är något som är svårt att trycka nytt och det var det enda penningsystem som tyskarna litade på pga sina erfarenheter med bankerna bedrägeri.

  Lite bakgrund: https://www.hardmoneyhistory.com/rentenmark/

  Det hade varit intressant om några afrikanska länder skulle kunna testa ett sånt system och handla med varandra utan inblandning av bankerna. Men det kräver ju att folket förstår problemet och enas om att samarbeta mot bankerna såsom tyskarna gjorde på 20-talet.

  Benjamin Franklin gjorde vissa experiment i USA på sin tid där han kontrollerade penningmängden noga och det var inte heller uppskattat av bankerna.

  • @Marcus
   Tyskland på 20-talet och Lincoln tidigare hade samma fiende: det Brittiska imperiet.
   Deras banker och finansmän var inget separat utan en underställd funktion som tjänade imperiet.
   Finansvärlden söker profit.
   Det får man genom att investera i produktiva och/eller råvarurika länder.
   Det är mycket mer riskabelt att satsa allt på att en part ska vinna ett storkrig för att rädda sitt imperium än att satsa på mångas fredliga utveckling.
   Det är anglosaxerna som ‘upplyser’ oss om ett annat förhållande som drar bort uppmärksamheten från imperiet med mystifieringen om ‘internationella’ finansmän.

 • Den som vet mer om det jag skriver i denna kommentar får gärna bekräfta det! Själv har jag haft svårt att hitta information, men det är kanske inte så konstigt. Det hedrar varken EU eller Frankrike! Den jag hörde det av – för många år sedan – var en missionär som varit på plats i Franska Kongo. Jag återger det han sade mycket fritt formulerat.

  När Frankrike ville gå med i den monetära unionen uppfyllde man inte konvergenskriterierna. Tidigare hade man haft ett fördelaktigt avtal om olja med den före detta kolonin. Den diktator som då styrde landet blev avsatt och en mer demokratiskt sinnad president blev vald. I och med det ändrades avtalet till det sämre för Frankrike, eftersom landet då blev tvunget att betala normala affärsmässiga priser för oljan.

  När det var dags för nästa presidentval begärde den förre diktatorn – som levde i exil i Paris(!) – att få ställa upp i presidentvalet. I ett svagt ögonblick tillät den sittande presidenten detta, med baktanken att därmed få svart på vitt att folket inte ville ha tillbaka diktatorn.

  Men Frankrike ville – som sagt – gå med i EMU, och såg sin chans. Man försåg diktatorn med vapen, och han återtog makten med våld. Som tack återgav han Frankrike sina tidigare oskäligt förmånliga villkor. I och med detta uppfyllde landet konvergenskriterierna och kunde gå med i EMU!

  Vad är afrikanska liv värda i förhållande till länders ekonomi i “fredsprojektet” EU? Uppenbarligen inte mycket! Hyckleri, är ett mycket passande – kanske för milt – ord i sammanhanget!

  Jag har ingen anledning att betvivla vad denne missionär sade, men lite mer kött på benen vore – som sagt – bra. Fyll gärna på med mer fakta om ni vet mer!

  • Jag sålde motorer till en missionsstation och missionären där sade något liknade som ovan. Vid “avkoloniseringen” inrättades europeiska banker som statens skattemyndighet och sedan fick den afrikanska staten låna sina egna pengar.

 • Ytterligare apropå den retoriska frågan om Europas grandiosa självbild.

  Kalergi brukar ses som EU:s andlige fader. Enligt engelska Wikipedia var han en frimurare som hade elitistiska idéer. 1922 grundade han – tillsammans med Otto von Habsburg – den Pan-Europeiska unionen som “det enda sättet att skydda sig mot en eventuell världshegemoni från Ryssland”. Kalergis ambition var att skapa ett konservativt samhälle som ersatte demokratin med “andens socialaristokrati.”

  Atlantic Council är en organisation som drivs av sitt uppdrag att “forma den globala framtiden tillsammans”, och stimulera USA:s ledarskap och engagemang i världen, i partnerskap med allierade och partners, för att forma lösningar på globala utmaningar.

  2021 tilldelades Ursula von der Leyen organisationens utmärkelse för framstående internationella ledare som visat prov på djärva visioner i utmanande tider, Distinguished International Leadership Award.

  Hennes tal i samband med mottagandet av utmärkelsen tyder – milt uttryckt – på att Kalergis ande fortfarande svävar över EU. Några citat:

  “Ja, Europeiska unionen och USA är fortfarande naturliga partners.”

  “USA och EU är precis där de borde vara: Att visa globalt ledarskap för att [säkra] inget mindre än vår planets överlevnad som står på spel.”

  “Vi i Europeiska unionen är på väg att presentera en ny strategi för att koppla samman världen. Vi kallar det Global Gateway.”
   
  “Och när EU och USA möts har vi makten att forma morgondagens värld från 6G till grön finans.”

 • A propos att ni tar upp Kalergis uppfattning om Afrika som plantage.
  Gabriel Hanotaux var en Fransk 1800-tals-politiker som Britterna lyckades underminera men Hanotaux hade också planer men då för Afrikas industrialisering och med omtanke om afrikanska arbetares livskvalitet.
  Notera detta
  När har anglosaxernas eliter tänkt en sån tanke?

 • Bra och viktig artikel speciellt idag när “skulderna” galopperar överallt och det inte finns en möjlighet att betala av skulderna någonsin eftersom räntesystemet ökar skulderna exponentiellt hela tiden och då måste man trycka nya pengar för att betala räntor men det är bara temporära lösningar innan systemet tillåts kollapsa.

  Någon har kanske missat tyskarnas flykt från bankirernas valutor under 20-talet när den tyska ekonomin totalhavererade pga galopperande inflation som bankirerna orsakade. Det slutade med att tyskarna använde byteshandel och framförallt kopplade tyskarna valutan till mark (land) för land är något som är svårt att trycka nytt och det var det enda penningsystem som tyskarna litade på pga sina erfarenheter med bankerna bedrägeri.

  Lite bakgrund: https://www.hardmoneyhistory.com/rentenmark/

  Det hade varit intressant om några afrikanska länder skulle kunna testa ett sånt system och handla med varandra utan inblandning av bankerna. Men det kräver ju att folket förstår problemet och enas om att samarbeta mot bankerna såsom tyskarna gjorde på 20-talet.

  Benjamin Franklin gjorde vissa experiment i USA på sin tid där han kontrollerade penningmängden noga och det var inte heller uppskattat av bankerna.

  • @Marcus
   Tyskland på 20-talet och Lincoln tidigare hade samma fiende: det Brittiska imperiet.
   Deras banker och finansmän var inget separat utan en underställd funktion som tjänade imperiet.
   Finansvärlden söker profit.
   Det får man genom att investera i produktiva och/eller råvarurika länder.
   Det är mycket mer riskabelt att satsa allt på att en part ska vinna ett storkrig för att rädda sitt imperium än att satsa på mångas fredliga utveckling.
   Det är anglosaxerna som ‘upplyser’ oss om ett annat förhållande som drar bort uppmärksamheten från imperiet med mystifieringen om ‘internationella’ finansmän.

 • Jättebra skrivet! Detta är något alla borde läsa. De tömmer naturesuser och behåller landet fattigt medans västländerna berikar sig själva. Deras hyckleri måste få ett slut och har kostat människoliv och lidande.

 • Vad intressant, jag hade ingen aning om denna valuta. Men har alltid undrat över detta med olika valutakurser, att detta gör folk fattiga, fast de jobbar hela dagarna, att det måste vara någon som tjänar på det. Hur kan det vara möjligt att inte detta påtalas i debatten om bistånd och nu klimatkompensation. Det är alltså olika sätt att få afrikaner att jobba åt oss, inte åt sig själva. Så fruktansvärt oetiskt, alla dessa organisationer som vet detta, men tiger för att de tjänar grova pengar på detta systemet. Obehagligt riktigt. Man kan förstå att dessa länder såg igenom Coronabluffen och vaccinbluffen på det – att vi försökte lura dem att köpa detta fejkvaccin.

  • Har ni märkt hur svag den svenska kronan blivit? Samma process mot alla länder som envisas med egen valuta utanför euro och dollarzonen. Ryssland har ju gjort “dödssynden” att börja handla med sin egen valuta rubel i olja och gas men även andra varor så det är inte underligt att Ukraina pumpas fullt med vapen och legosoldater för att “mota olle i grind” från EU:s och USA:s sida. Skulle detta sprida sig ostraffat är det slut på sötebrödsdagarna för utgivarna av dessa övervärderade skräpvalutor.

 • Från 2015 ser man rubriken “French colonial tax still enforce for Africa”

  France has been holding the national reserves of fourteen african countries since 1961: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo-Brazzaville, Equatorial Guinea and Gabon.

  Men förbise inte hur britterna med sina offshorebanker har berövat Afrika från merparten av sina inkomster genom att gömma dess korrumperade eliters pengar utom räckhåll för folken. Det rör sig om att mindre än 200 miljarder stannade och över 700miljarder tankades bort enligt dokumentären Spiders Web. Och att Afrika vore nettoutlånare i stf skuldsatt om de inte skändats på nämnda vis. (Jag vet inte siffror för amerikanerna)

  Vem har fått vinsterna från Afrikas guld och diamanter?
  Guldgruvorna verkar ägas till största delen av anglosaxerna

  Barrick,

  Anglogold Ashanti
  “Ägare inkluderar världens största finansinstitut…”

  B2Gold( Kanadensiskt)

  Diamanter av De Beers 85% ägt av anglosaxerna

  Givetvis ska Frankrike kritiseras för sitt vansinniga stöd till terror fast de låtsas bekämpa den men anglosaxerna gör samma sak överallt och dom har intresse av att dra mer uppmärksamhet till Frankrike.
  Genom att belysa en sak i taget där anglosaxernas media har förtur att sprida uppgifter vinner anglosaxerna andrum att fortsätta sitt världsherravälde.
  Det finns en mycket stark tendens hos debattörer som är kritiska mot Sveriges typ av globalister att låta anglosaxerna komma för billigt undan precis hela tiden.

 • https://www.zerohedge.com/geopolitical/italy-2-0-france-meloni-crushes-macron-amid-migrant-crisis
  Italy 2 – 0 France: Meloni Crushes Macron Amid Migrant Crisis
  MONDAY, NOV 21, 2022 – 11:00 AM
  Authored by Monica Showater via AmericanThinker.com,

  The raging statement from Italy’s prime minister, Giorgia Meloni — you’ve got to listen to it in Italian with the sound on — pretty well demonstrated that this was someone who full well knew the damage and hypocrisy of France, whose policies effectively enticed migrants to dump their homelands and come up to Europe for the welfare. Meloni’s edgy working-class Roman accent speaking in the sharpest of furious tones, pretty well conveys the Italian sentiment and is something to hear.

  This is fantastic. Macron thought he could throw a “cordon sanitaire”around Meloni’s Italy, and she is really taking it to him. https://t.co/mmpWeaWagL

  — Mike Gonzalez (@Gundisalvus) November 19, 2022
  ITALY – Well their new PM Giorgia Meloni certainly doesn’t hold back does she?

  Here’s her take on Macron, after he called the Italians disgusting.pic.twitter.com/qtJZS1r5xk

  — Bernie’s Tweets (@BernieSpofforth) September 28, 2022

  She’s informed, she’s furious, and she’s laying it out to everyone, basically out-Martha Vineyard-ing even Ron DeSantis as she forced that ship to France. 

  For the smug Eurochickens out there, starting with Emmanuel Macron of France, she’s gotten word out now that Italy’s not one to mess with these days, they’ve had it with being Europe’s punching bag on migrants. Expect the Europeans to adjust their expectations accordingly.

  ÄVEN OM MELONI HAR TYDLIGA GLOBO ANSLUTNINGAR SÅ ÄR HENNES AVVHYVLING HÖRVÄRD (MAMA MIA) OCH NÅGOT SVERIGE GÄRNA KAN TA EFTER…
  (SE OCH LÄR SD – HÖGERVINDEN BLÅSER… AFS MÅSTE LÄRA SIG KAMPANJA BÄTTRE…)

 • Jättebra skrivet! Detta är något alla borde läsa. De tömmer naturesuser och behåller landet fattigt medans västländerna berikar sig själva. Deras hyckleri måste få ett slut och har kostat människoliv och lidande.

 • https://www.modernghana.com/news/206430/1/stop-giving-aid-to-africa-its-just-not-working.html
  ‘Stop giving aid to Africa. It’s just not working’

  Hon skrev boken DEAD AID redan 2009. TRADE not AID är temat!

  Allt detta stämmer säkert!!!

  Idag får man se upp med parasitkulten dock som tar till vara varje kaotiskt korrupt tillfälle att etablera sin egen ordning och the Great Reset.
  Om man inte ser upp så ersätter man en dålig ordning med en ny och katastrofal.

  Exempel:

  “Africa doesn’t need charity, it needs good leadership | World …
  weforum.org
  › agenda › 2017 › 05 › africa-doesn-t-need-charity-it-needs-good-leadership

  Moyo lists the problems enhanced by aid to include corruption, civil conflict, shrinking of the middle class, and the instilling of a culture of dependency. All of these combine to make Africa unattractive to global investors. It has become obvious that it is politics that drives the economies …”

  Detta är för övrigt också i full sving i UKRAINA där parasitkulten etablerar sig dagligen. Efter att ha vunnit detta (false-flag) kriget så får man hoppas att befolkningarna går samman globalt och över hela Europa för att vinna det riktiga kriget mot de oligarkiska parasiternas reset.

 • Vad intressant, jag hade ingen aning om denna valuta. Men har alltid undrat över detta med olika valutakurser, att detta gör folk fattiga, fast de jobbar hela dagarna, att det måste vara någon som tjänar på det. Hur kan det vara möjligt att inte detta påtalas i debatten om bistånd och nu klimatkompensation. Det är alltså olika sätt att få afrikaner att jobba åt oss, inte åt sig själva. Så fruktansvärt oetiskt, alla dessa organisationer som vet detta, men tiger för att de tjänar grova pengar på detta systemet. Obehagligt riktigt. Man kan förstå att dessa länder såg igenom Coronabluffen och vaccinbluffen på det – att vi försökte lura dem att köpa detta fejkvaccin.

  • Har ni märkt hur svag den svenska kronan blivit? Samma process mot alla länder som envisas med egen valuta utanför euro och dollarzonen. Ryssland har ju gjort “dödssynden” att börja handla med sin egen valuta rubel i olja och gas men även andra varor så det är inte underligt att Ukraina pumpas fullt med vapen och legosoldater för att “mota olle i grind” från EU:s och USA:s sida. Skulle detta sprida sig ostraffat är det slut på sötebrödsdagarna för utgivarna av dessa övervärderade skräpvalutor.

 • Ytterligare om Europas historiska grandiosa självbild. Men har självbilden förändrats?

  “Afrikas förvandling till Europas plantage skulle höja vår världsdels ekonomiska nivå och föra med sig välstånd för alla dess folk och individer. Afrika åter skulle befrias från den sömnsjuka, varunder det i mer än ett hänseende lider. Det skulle väckas till ett stort okänt öde.

  Den europeiska solen, som väckt Amerika och Asien, skulle genom sitt geni och sin kraft sprida ljus även över denna mörka världsdel och införliva den med den övriga världen.”

  Återigen ett citat av Kalergi. Denna gång från 1923, sidan 88 i boken Paneuropa.

 • Från 2015 ser man rubriken “French colonial tax still enforce for Africa”

  France has been holding the national reserves of fourteen african countries since 1961: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo-Brazzaville, Equatorial Guinea and Gabon.

  Men förbise inte hur britterna med sina offshorebanker har berövat Afrika från merparten av sina inkomster genom att gömma dess korrumperade eliters pengar utom räckhåll för folken. Det rör sig om att mindre än 200 miljarder stannade och över 700miljarder tankades bort enligt dokumentären Spiders Web. Och att Afrika vore nettoutlånare i stf skuldsatt om de inte skändats på nämnda vis. (Jag vet inte siffror för amerikanerna)

  Vem har fått vinsterna från Afrikas guld och diamanter?
  Guldgruvorna verkar ägas till största delen av anglosaxerna

  Barrick,

  Anglogold Ashanti
  “Ägare inkluderar världens största finansinstitut…”

  B2Gold( Kanadensiskt)

  Diamanter av De Beers 85% ägt av anglosaxerna

  Givetvis ska Frankrike kritiseras för sitt vansinniga stöd till terror fast de låtsas bekämpa den men anglosaxerna gör samma sak överallt och dom har intresse av att dra mer uppmärksamhet till Frankrike.
  Genom att belysa en sak i taget där anglosaxernas media har förtur att sprida uppgifter vinner anglosaxerna andrum att fortsätta sitt världsherravälde.
  Det finns en mycket stark tendens hos debattörer som är kritiska mot Sveriges typ av globalister att låta anglosaxerna komma för billigt undan precis hela tiden.

 • Inget nytt under solen:

  “Detta kolonialområde i Afrika är ännu ej genomorganiserat och mycket glest befolkat. Det erbjuder stora framtidsmöjligheter för europeisk arbetskraft och
  immigration. Det skulle kunna förvandlas till hela Europas råvarukälla. Detta framtidsvälde kan genomorganiseras endast genom europeisk samverkan. Just i
  Afrika skulle européerna kunna börja känna sin samhörighet oberoende av all rivalitet mellan nationerna.

  Endast Paneuropa kan väcka till liv de rikedomar, som slumra inom detta väldiga område genom att bevattna öknarna, torrlägga sumpmarkerna, utrota sömnsjukan och utbygga vattenfallen. Endast Paneuropa kan här i stort åstadkomma vad England redan presterat i Sudan, Amerika i Kalifornien och Japan i Mandschuriet.”

  Citat från sidan 33 i Kalergis bok från 1932: Paneuropa A. B. C.

 • https://www.zerohedge.com/geopolitical/italy-2-0-france-meloni-crushes-macron-amid-migrant-crisis
  Italy 2 – 0 France: Meloni Crushes Macron Amid Migrant Crisis
  MONDAY, NOV 21, 2022 – 11:00 AM
  Authored by Monica Showater via AmericanThinker.com,

  The raging statement from Italy’s prime minister, Giorgia Meloni — you’ve got to listen to it in Italian with the sound on — pretty well demonstrated that this was someone who full well knew the damage and hypocrisy of France, whose policies effectively enticed migrants to dump their homelands and come up to Europe for the welfare. Meloni’s edgy working-class Roman accent speaking in the sharpest of furious tones, pretty well conveys the Italian sentiment and is something to hear.

  This is fantastic. Macron thought he could throw a “cordon sanitaire”around Meloni’s Italy, and she is really taking it to him. https://t.co/mmpWeaWagL

  — Mike Gonzalez (@Gundisalvus) November 19, 2022
  ITALY – Well their new PM Giorgia Meloni certainly doesn’t hold back does she?

  Here’s her take on Macron, after he called the Italians disgusting.pic.twitter.com/qtJZS1r5xk

  — Bernie’s Tweets (@BernieSpofforth) September 28, 2022

  She’s informed, she’s furious, and she’s laying it out to everyone, basically out-Martha Vineyard-ing even Ron DeSantis as she forced that ship to France. 

  For the smug Eurochickens out there, starting with Emmanuel Macron of France, she’s gotten word out now that Italy’s not one to mess with these days, they’ve had it with being Europe’s punching bag on migrants. Expect the Europeans to adjust their expectations accordingly.

  ÄVEN OM MELONI HAR TYDLIGA GLOBO ANSLUTNINGAR SÅ ÄR HENNES AVVHYVLING HÖRVÄRD (MAMA MIA) OCH NÅGOT SVERIGE GÄRNA KAN TA EFTER…
  (SE OCH LÄR SD – HÖGERVINDEN BLÅSER… AFS MÅSTE LÄRA SIG KAMPANJA BÄTTRE…)

 • https://www.modernghana.com/news/206430/1/stop-giving-aid-to-africa-its-just-not-working.html
  ‘Stop giving aid to Africa. It’s just not working’

  Hon skrev boken DEAD AID redan 2009. TRADE not AID är temat!

  Allt detta stämmer säkert!!!

  Idag får man se upp med parasitkulten dock som tar till vara varje kaotiskt korrupt tillfälle att etablera sin egen ordning och the Great Reset.
  Om man inte ser upp så ersätter man en dålig ordning med en ny och katastrofal.

  Exempel:

  “Africa doesn’t need charity, it needs good leadership | World …
  weforum.org
  › agenda › 2017 › 05 › africa-doesn-t-need-charity-it-needs-good-leadership

  Moyo lists the problems enhanced by aid to include corruption, civil conflict, shrinking of the middle class, and the instilling of a culture of dependency. All of these combine to make Africa unattractive to global investors. It has become obvious that it is politics that drives the economies …”

  Detta är för övrigt också i full sving i UKRAINA där parasitkulten etablerar sig dagligen. Efter att ha vunnit detta (false-flag) kriget så får man hoppas att befolkningarna går samman globalt och över hela Europa för att vinna det riktiga kriget mot de oligarkiska parasiternas reset.

 • Ytterligare om Europas historiska grandiosa självbild. Men har självbilden förändrats?

  “Afrikas förvandling till Europas plantage skulle höja vår världsdels ekonomiska nivå och föra med sig välstånd för alla dess folk och individer. Afrika åter skulle befrias från den sömnsjuka, varunder det i mer än ett hänseende lider. Det skulle väckas till ett stort okänt öde.

  Den europeiska solen, som väckt Amerika och Asien, skulle genom sitt geni och sin kraft sprida ljus även över denna mörka världsdel och införliva den med den övriga världen.”

  Återigen ett citat av Kalergi. Denna gång från 1923, sidan 88 i boken Paneuropa.

 • Inget nytt under solen:

  “Detta kolonialområde i Afrika är ännu ej genomorganiserat och mycket glest befolkat. Det erbjuder stora framtidsmöjligheter för europeisk arbetskraft och
  immigration. Det skulle kunna förvandlas till hela Europas råvarukälla. Detta framtidsvälde kan genomorganiseras endast genom europeisk samverkan. Just i
  Afrika skulle européerna kunna börja känna sin samhörighet oberoende av all rivalitet mellan nationerna.

  Endast Paneuropa kan väcka till liv de rikedomar, som slumra inom detta väldiga område genom att bevattna öknarna, torrlägga sumpmarkerna, utrota sömnsjukan och utbygga vattenfallen. Endast Paneuropa kan här i stort åstadkomma vad England redan presterat i Sudan, Amerika i Kalifornien och Japan i Mandschuriet.”

  Citat från sidan 33 i Kalergis bok från 1932: Paneuropa A. B. C.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *