Begravningsdirektör: 95% av de avlidna hade fått covidvaccin inom 2 veckor innan döden

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 14 november 2022
- NewsVoice redaktion
Brenton Faithfull. Foto: Free NZ

COVIDSKANDALEN. En begravningsentreprenör vid Brenton Faithfull från Nya Zeeland avslöjar att 95 procent av de avlidna han har sett hade fått ett covidvaccin två veckor innan att de gått bort. Det skriver Epoch Times.

Källa: Enrico Trigoso, Epoch Times | Översättning och sammanfattning: NewsVoice | Bild ovan: Free NZ-intervju

Faithfull har arbetat som begravningsentreprenör de senaste 41 åren och har drivit sin egen bårhusverksamhet de senaste 26 åren. Han talade nyligen ut om det uppenbara förhållandet mellan covidvaccinerna och de dödsfall han har observerat.

“Det är väldigt uppenbart. De dör inom två veckor efter att ha fått vaccinationen, många av dem verkar nästan ha dött av anafylaxi, en reaktion direkt efter boostern.”

Anafylaxi är en akut och potentiellt fatal reaktion i kroppen på ett antigen.

“De dör samma dag, [eller] dagen efter att ha fått COVID-19-vaccinationen. Det här är inte ett engångsfall. Det här är majoriteten av fallen som har kommit genom vår verksamhet,” säger Faithfull i en intervju.

Begravningsentreprenör i Storbritannien

Liknande uppgifter har diskuterats av begravningsentreprenören John O’Looney i Storbritannien och Richard Hirschman från Alabama, tidigare rapporterat av The Epoch Times.

“Från det ögonblick som dessa injektioner började administreras steg dödsgraden bortom förväntan. De märkte dem alla som coviddödsfall, men verkligheten är att de nästan uteslutande var de människor som vaccinerade”, säger O’Looney till Epoch Times.

“Vi ser nu rekordmånga dödsfall hos de vaccinerade och rekordmånga unga. De dör av en blandning av plötsliga mycket aggressiva cancerformer eller blodproppar, som orsakar hjärtinfarkt och stroke”.

Brittisk begravningsentreprenör – Det är nu upp till 10 gånger fler döda spädbarn

Läkare kommenterar

Dr Sanjay Verma är en kardiolog som praktiserar i Kalifornien har sett en dramatisk ökning av hjärtproblem sedan mRNA-vaccinerna lanserades.

“Tidigare arbete av dr Gundry visade en ökning av hjärtinflammatoriska markörer efter Covid-19-vaccination. Intressant nog, från december 2021 till juni 2022, hade 100 procent av patienterna som behövde akut hjärtkateterisering för hjärtinfarkt vaccinerats, många av dem med boosterdoser. Mer än hälften hade nyligen vaccinerats (inom några veckor)”, säger Verma till Epoch Times.

Verma anser att varje oförklarlig död inom några veckor eller månader efter vaccination bör “undersökas med en grundlig obduktion”, specifikt utvärderad för spikprotein i hjärnan, större blodkärl och hjärta.

Källa: Enrico Trigoso, Epoch Times | Översättning och sammanfattning: NewsVoice

Begravningsentreprenör larmar: dödstalen ökade dramatiskt när injektionerna startade – Alla skulle märkas som dödsfall pga Covid-19

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • I Sverige började vi vaccinera efter alla andra länder, det var mycket prat om det då, att det tog tid här att komma igång. Så vi ligger efter de andra även med boster doserna. Kan vara därför som vi inte har samma statistik, än. Tror färre gravida tog här, för många förståndiga barnmorskor rekommenderade inte sina patienter att ta det under graviditeten, även det var det debatt om.
  Tror även att det är procentuellt fler här, som inte tagit fler än två sprutor, av de mer yngre i vart fall.
  Har varit mer tvång i andra länder.

 • Följande är fakta:

  1. Injektioner av ämnen, som man inte vill skall spridas i kroppen, ges intracutant, alltså i hudens allra yttersta skikt. Så gjorde man tidigare med smittkoppsvaccinet och tuberkulosvaccinet.
  2. Ämnen, som skall spridas långsamt ut i övriga kroppen, ges subcutant, alltså i underhudsfettet, som har sparsamt med blodkärl.
  3. Ämnen, som skall spridas snabbt, inom något dygn, ges intramuskulärt, alltså in muskler, som är väl genomblödda.
  4. Ämnen, som man vill skall spridas omedelbart, ger man intravenöst, alltså direkt i ett blodkärl.

  Detta vet VARENDA läkare och VARENDA sjuksköterska.

  Covid-vaxzinerna ges intramuskulärt, utan den sedvanliga kontrollen att man inte råkat ha hamnat i ett blodkärl med nålen. Således sker en snabb spridning av vaxzindosen i hela kroppen. Att man ger injektionen intramuskulärt gör man alltså FÖR ATT MAN SKALL FÅ en snabb spridning av vaxzinet ut i kroppens alla övriga organ.

  Ändå har läkemedelsbolagen (Pfizer, Moderna, AstraZeneca och Johnson&Johnson) hävdat att deras vaxziner inte sprids från injektionsstället i skuldemuskeln/lårmuskeln. Detta är fullständigt snömos.

  (Japan krävde att det skulle undersökas, om och hur vaxzinerna sprids i kroppen, innan man godkände vaxzinerna. Undersökningarna visade, självklart, att vaxzinerna sprids till hela kroppen och dessutom anrikas i viktiga inre organ.)

  Således vet ALLA läkare och ALLA sjuksköterskor i hela världen om detta, men de låtsas att de inte vet det. Detta påminner slående om hur läkare och sjuksköterskor medverkade till de fasansfulla experiment, på vissa folkgrupper, som utfördes i Tyskland under nazisttiden.

  • Ja i början var ju “vaccin” inte sprutor utan “innokulering”. Man skrapade lätt i huden och smetade ut “smittämnet”.

   Man visste att det faktiskt gav personen sjukdomen, men man hoppades att ett milt år skulle skydda mot värre år och epedemier.

 • Vaccin samordnaren i region Västmanland heter Sars i efternamn. Det är rätt så roligt.
  Han har samma namn som viruset.

 • Ett förfluget ORD kan aldrig stoppas tillbaka dit varifrån det kom.
  En s k vaccinering kan aldrig göras ogjord.

 • I Sverige började vi vaccinera efter alla andra länder, det var mycket prat om det då, att det tog tid här att komma igång. Så vi ligger efter de andra även med boster doserna. Kan vara därför som vi inte har samma statistik, än. Tror färre gravida tog här, för många förståndiga barnmorskor rekommenderade inte sina patienter att ta det under graviditeten, även det var det debatt om.
  Tror även att det är procentuellt fler här, som inte tagit fler än två sprutor, av de mer yngre i vart fall.
  Har varit mer tvång i andra länder.

 • Följande är fakta:

  1. Injektioner av ämnen, som man inte vill skall spridas i kroppen, ges intracutant, alltså i hudens allra yttersta skikt. Så gjorde man tidigare med smittkoppsvaccinet och tuberkulosvaccinet.
  2. Ämnen, som skall spridas långsamt ut i övriga kroppen, ges subcutant, alltså i underhudsfettet, som har sparsamt med blodkärl.
  3. Ämnen, som skall spridas snabbt, inom något dygn, ges intramuskulärt, alltså in muskler, som är väl genomblödda.
  4. Ämnen, som man vill skall spridas omedelbart, ger man intravenöst, alltså direkt i ett blodkärl.

  Detta vet VARENDA läkare och VARENDA sjuksköterska.

  Covid-vaxzinerna ges intramuskulärt, utan den sedvanliga kontrollen att man inte råkat ha hamnat i ett blodkärl med nålen. Således sker en snabb spridning av vaxzindosen i hela kroppen. Att man ger injektionen intramuskulärt gör man alltså FÖR ATT MAN SKALL FÅ en snabb spridning av vaxzinet ut i kroppens alla övriga organ.

  Ändå har läkemedelsbolagen (Pfizer, Moderna, AstraZeneca och Johnson&Johnson) hävdat att deras vaxziner inte sprids från injektionsstället i skuldemuskeln/lårmuskeln. Detta är fullständigt snömos.

  (Japan krävde att det skulle undersökas, om och hur vaxzinerna sprids i kroppen, innan man godkände vaxzinerna. Undersökningarna visade, självklart, att vaxzinerna sprids till hela kroppen och dessutom anrikas i viktiga inre organ.)

  Således vet ALLA läkare och ALLA sjuksköterskor i hela världen om detta, men de låtsas att de inte vet det. Detta påminner slående om hur läkare och sjuksköterskor medverkade till de fasansfulla experiment, på vissa folkgrupper, som utfördes i Tyskland under nazisttiden.

  • Ja i början var ju “vaccin” inte sprutor utan “innokulering”. Man skrapade lätt i huden och smetade ut “smittämnet”.

   Man visste att det faktiskt gav personen sjukdomen, men man hoppades att ett milt år skulle skydda mot värre år och epedemier.

 • Ett förfluget ORD kan aldrig stoppas tillbaka dit varifrån det kom.
  En s k vaccinering kan aldrig göras ogjord.

 • Jag var på 70-årskontroll . Där kom vi att tala om Covid-vaccinationerna och sköterskan var stolt övar att institutionen nyligen hade fått in en artikel i Lancet om de positiva affekter som kom efter den andra dosen. Artikel https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00089-7/fulltext.
  Artikeln redovisar antalet dödsfall från baslinjen och inom 2 veckor från andra vaccinationstillfället. Det finns ingen jämförelse med antalet ”naturliga” dödsfall.
  Beräkningsförutsättningar:
  Befolkning i Sverige 2021 10,4 milj
  Antalet dödsfall 2021 91 500 prel statistik
  Kohotrandel 4,035 mil
  Antalet naturliga dödsfall kohortandelen under en 14 dagarsperiod får jag till 1362.
  Det registrerade antalet dödsfall, se sid 4, är 3939 st.
  Detta är i och för sig känt sedan tidigare att injektionerna, för att rädda ett liv, tar två. Men bieffekterna redovisas som bekant inte.

  • Tänkte lite på samma jag å.
   Kollade lite snabbt på bolagsfakta om omsättningen har ökat hos begravningsfirmorna, men vid en första anblick verkar den sjunkit 2021.

      • Kollade lite snabbt på bolagsfakta om omsättningen har ökat hos begravningsfirmorna, men vid en första anblick verkar den sjunkit 2021.”

       Alltså jag kollade lite snabbt i morse på några begravingsentreprenörer och dom jag tittade på hade omsättningen sjunkit 2021, men till det kan det ju finnas andra orsaker än att det dött färre människor.
       Det är väl bara att kolla själv, jag har inte gjort nån större granskning.
       Tyckte bara det var lite intressant att se hur deras omsättning såg ut.

   • Vi har inte det faktaunderlag i Sverige då få obduktioner utförs samt att vi saknar balsamerare som tömmer den avlidne på blod och då uppdagas inte dessa blodproppar (igentligen prionproppar). Sedan har Sverige klarar sig mycket bättre än övriga Europa vad det nu beror på: vilseledande statestik, betydligt färre som vaccinerats eller att förekomsten av koksaltlösning i nålen varit mer frekvent här?

  • Här i Sverige verkar det inte vara så stor över dödlighet. Men i alla länder runtomkring verkar ha en stor ökning. Är det Sverige som fifflar med statistiken igen?

 • Jag var på 70-årskontroll . Där kom vi att tala om Covid-vaccinationerna och sköterskan var stolt övar att institutionen nyligen hade fått in en artikel i Lancet om de positiva affekter som kom efter den andra dosen. Artikel https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00089-7/fulltext.
  Artikeln redovisar antalet dödsfall från baslinjen och inom 2 veckor från andra vaccinationstillfället. Det finns ingen jämförelse med antalet “naturliga” dödsfall.
  Beräkningsförutsättningar:
  Befolkning i Sverige 2021 10,4 milj
  Antalet dödsfall 2021 91 500 prel statistik
  Kohotrandel 4,035 mil
  Antalet naturliga dödsfall kohortandelen under en 14 dagarsperiod får jag till 1362.
  Det registrerade antalet dödsfall, se sid 4, är 3939 st.
  Detta är i och för sig känt sedan tidigare att injektionerna, för att rädda ett liv, tar två. Men bieffekterna redovisas som bekant inte.

  • Tänkte lite på samma jag å.
   Kollade lite snabbt på bolagsfakta om omsättningen har ökat hos begravningsfirmorna, men vid en första anblick verkar den sjunkit 2021.

      • “Kollade lite snabbt på bolagsfakta om omsättningen har ökat hos begravningsfirmorna, men vid en första anblick verkar den sjunkit 2021.”

       Alltså jag kollade lite snabbt i morse på några begravingsentreprenörer och dom jag tittade på hade omsättningen sjunkit 2021, men till det kan det ju finnas andra orsaker än att det dött färre människor.
       Det är väl bara att kolla själv, jag har inte gjort nån större granskning.
       Tyckte bara det var lite intressant att se hur deras omsättning såg ut.

   • Vi har inte det faktaunderlag i Sverige då få obduktioner utförs samt att vi saknar balsamerare som tömmer den avlidne på blod och då uppdagas inte dessa blodproppar (igentligen prionproppar). Sedan har Sverige klarar sig mycket bättre än övriga Europa vad det nu beror på: vilseledande statestik, betydligt färre som vaccinerats eller att förekomsten av koksaltlösning i nålen varit mer frekvent här?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *