Västvärldens ekonomiska elit rånar nu även Väst – Predatorisk kapitalism

publicerad 15 december 2022
- Lasse Malmgren
John Perkins, 2017. Foto: eget verk

ANALYS. “Västvärldens ekonomiska elit har berikat sig runt om i världen ända sedan kolonialismens dagar, men nu inriktar sig denna elit även på sin egen bas, de ursprungsländer där de har sin bankverksamhet”. Det skriver Lars Malmgren i sin analys som bygger på John Perkins erfarenheter som predatorisk kapitalist för USA.

Text: Lars Malmgren

För 18 år sedan utkom John Perkins [läs mer] med boken Confessions of an Economic Hitman där han i detalj beskriver hur den ekonomiska eliten utnyttjar den tredje världen, främst Afrika och Sydamerika, och tillskansar sig deras tillgångar. Detta sker till stor del i lönndom, där det inte klart framgår vad som sker.

Beskrivningen av boken ger dock en klar indikation av omfattningen och metoderna:

“Hot, mutor, utpressning, skulder, bedrägeri, kupper, mord och otyglad militärmakt.

Dessa är verktygen som används av ”den ekonomiska eliten” – ett stort nätverk av företag, banker, samverkande regeringar och rika och mäktiga individer – för att säkerställa att de behåller och utökar sin rikedom och inflytande, och blir rikare och rikare när de fattiga blir fattigare.

John Perkins ger kusliga bevis på hur eliten har ökat sitt inflytande till alla hörn av världen, vilket gör oss alla till slavar under deras regim.”

John Perkins berättar på 2 min hur ekonomiska torpeder tar över ett land

Själva tillvägagångssättet är enkelt: Det gällde att kontakta makthavare, presidenter, statsministrar etc och erbjuda dem allehanda fördelar, ekonomiska, såväl som materiella och sexuella, samtidigt som man framförde förslag om hur man kunde ”utveckla” landet eller området ifråga.

”Utvecklingen” byggde till stor del på att länderna beviljades lån och att amerikanska bolag fick möjlighet att starta utvinning av råvaror av diverse slag.

Landet bands därmed  av avtal och lån som innebar att den ekonomiska eliten hade den reella makten över landets framtid och också kunde kamma hem stora vinster.

Den uppenbara plundringen

En alltmer synlig plundring av folk och stater följde efter den 11 september 2001 och kriget mot terrorismen. Krigen i Irak, Libyen och Syrien inbringade tillgångar till oljeutvinning men också direkta rån som tex Libyens guldreserv på 144 ton.

Libyen blev också inledningen till en ny fas av den ekonomiska elitens maktutövning. På ett möte i det amerikanska utrikesutskottet fastslog man:

“For the foreseeable future, U.S. forces will predominantly engage in irregular warfare”.

Man skulle alltså i framtiden främst ägna sig åt okonventionell krigföring. I Libyen fanns inte några västerländska markstridskrafter utan man utnyttjade radikala islamister, IS-krigare, till att sköta de direkta striderna.

Däremot använde man sitt teknologiska kunnande, via flygattacker, strategisk styrning genom spaning från satelliter mm till att hjälpa och leda ”upprorsmakarna”. Sverige var med på ett hörn när det gällde att slå i sönder den väl utvecklade staten Libyen.

JAS-plan bidrog med sina spaningsbilder till att informera var flygstridskrafter skulle bomba. Här ser vi NATO:s roll – inte som försvarsförbund utan som krigförande makt för den ekonomiska elitens räkning.

Manual för okonventionell krigföring

Det upprättades till och med en manual för hur dessa proxykrig skulle kunna genomföras. En avgörande faktor för att lyckas i dessa okonventionella operationer var att man skapade en bild som rättfärdiggjorde stödet till en viss gerillarörelse eller regim.

Efter motståndet mot Vietnamkriget såväl som mot invasionen av Irak, (som ju motiverades med falska uppgifter om ”massförstörelsevapen”), så insåg man vikten av att få den allmänna opinionen på sin sida.

Därför uttrycks vikten av att skapa en positiv bild av egna förehavanden, samtidigt som det gäller att misstänkliggöra den part man vill oskadliggöra eller avsätta, eller för att citera manualen:

Denna form av verksamhet kräver att en virtuell verklighet skapas – en strategisk kommunikation. Denna funktion fullgörs av stora mediamonopol och internationella nyhetsbyråer.

Således har regimen i Damaskus och Syrien misstänkliggjorts på alla sätt och ännu tydligare framstår svartmålningen av Ryssland och Putin. Denna svartmålning har gjorts på alla plan, till och med inom sportvärlden.

Samtidigt har fd förbundskansler Angela Merkel erkänt att Minsköverenskommelserna var bara ett sätt att köpa tid för att bygga upp Ukrainas ekonomiska såväl som militära kapacitet.

För Ryssland har det varit viktigt att försöka implementera överenskommelsen eftersom den utgår från att själva konflikten är ett internt ukrainskt problem. Man ville inte blanda sig in i Ukrainas inre angelägenheter men förstod att Västvärlden ville dra in Ryssland i konflikten genom att göra dem till en part i målet.

Veckan innan Ryssland gick in Ukraina för att skydda den rysktalande befolkningen där, besköts Donbass inte mindre än 7000 gånger, enligt OSCE statistik (se nedan min spaning nr 38) av Ukraina.

Ryssland gick in med en begränsad styrka för att skydda Donbass genom en ”special operation” och för att tvinga fram förhandlingar. Detta lyckades också och man var nära att ha ett färdigt fördrag med Ukraina i slutet av mars i år, innan påtryckningar från Väst, inte minst genom Boris Johnson som lovade Zelensky och Ukraina utvidgat stöd, omöjliggjorde en fredsuppgörelse.

Dessutom fanns det starka nationalistiska krafter (läs delvis nazistiska) inom Ukraina som inte vill ha fred. Så kriget eskalerade och Västvärlden, främst USA, har nu investerat enorma 1000 miljarder US-dollar i stöd till Ukraina. Ryssland har mobiliserat en större styrka (300.000 reservister och minst 70.000 frivilliga) för att öka krigsinsatsen.

Samtidigt med det utökade kriget har Västvärlden valt att på alla sätt sanktionera Ryssland, vilket innebär att Europa inte kan få tillgång till de ryska råvaror som man är så beroende av. Allt detta kommer att bidra till en ekonomisk katastrof för Europa.

Här har vi själva grunden till det rån som kommer att överföra enorma summor från vanliga medborgare till den ekonomiska eliten.

Julian Assange. Foto: Ricardo Pati, Cancilleria del Ecuador. Licens: CCBY-SA2.0, Wikimedia Commons
Julian Assange. Foto: Ricardo Pati, Cancilleria del Ecuador. Licens: CCBY-SA2.0, Wikimedia Commons

Julian Assange analys av krig som överföring av kapital

I samband med kriget i Afghanistan gjorde Julian Assange ett skarpt uttalande som avslöjar krafterna bakom de ändlösa krigen. Han uttryckte det ungefär så här:

“Målet med dessa ändlösa krig är inte att de ska vara framgångsrika, utan de är bara ett sätt att tvätta pengar, att överföra skattepengar från det allmänna, till den privata sektorn, i det här fallet det militära industriella komplexet.”

  • De enorma kostnaderna för krigen är alltså ett sätt för den ekonomiska eliten att tillskansa sig allmänhetens tillgångar eller de olika staternas skatteintäkter.
  • På samma sätt kan man förstå att de ändlösa pandemilarmen och vaccinationsprogrammen är ett sätt för den ekonomiska eliten att överföra skattepengar från befolkningen till den ekonomiska eliten, eller det biomedicinska komplexet.
  • Och de ständiga klimatlarmen är ett sätt för den ekonomiska eliten att överföra skattepengar till den ekonomiska eliten eller energibolag, oljebolag mfl.

Inget av detta sker av en slump. Det är noga planerat och möjliga utvägar som t ex tillgångar till rysk gas, omöjliggörs genom sprängattentat. Det är inte Ryssland som bekämpar Europa, det är den ekonomiska eliten som dels vill åt Rysslands naturtillgångar, dels vill komma åt Europas skattebas.

Varje medborgare märker nu med kraftigt stigande elräkningar och höjda matpriser hur en ekonomisk elit kan höja sina intäkter ch allt kan man skylla på Ryssland och Putin – ”en strategisk kommunikation skapar en virtuell verklighet” för omedvetna medborgare och tyvärr också för omedvetna politiker.

Europas arbetande befolkning rånas

Västvärldens ekonomiska elit har berikat sig runt om i världen ända sedan kolonialismens dagar, men nu inriktar sig denna elit även på sin egen bas, de ursprungsländer där de har sin bankverksamhet.

Detta har många amerikaner redan fått uppleva – inte minst de som förlorade sina bostäder i spåren av 2008 års bankkris. Och nu rånas Europa, vilket alltså sker helt öppet i ett samarbete mellan USA, EU, World Economic Forum och naiva regeringar i respektive nationalstat.

För den som tror att Sverige skulle vara ett undantag, rekommenderar jag läsning av Andreas Cervenkas bok Girig-Sverige. Enorma summor överförs nu från det arbetande folket till dem som styr pengaflödena och som också styr vår verklighetsuppfattning – som ”skapar en virtuell verklighet via strategisk kommunikation”.

Text: Lars Malmgren

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq