Tidigare SR-producent: Public Service sviker sitt uppdrag gällande covidkrisen

publicerad 25 december 2022
- av Margareta Skantze
Margareta Skantze. Pressfoto: Staffan Lindbom

Till det mest tragiska under de tre år som gått i pandemins tecken är den moraliska kollapsen för Public Service. En gång i tiden kallades bolaget för Radiotjänst. Det var ett vackert begrepp. En radio i folkets tjänst!

I Sverige finns sedan gammalt en nedärvd tilltro till Public Service som förmedlare av opartisk och saklig information. Företaget förfogar över enorma ekonomiska resurser och har via sina många redaktioner möjlighet att få tillgång till all tänkbar expertis, både nationellt och internationellt.

Desto sorgligare är det att konstatera att Public Service helt har åsidosatt sitt lagstadgade uppdrag när det gäller rapporteringen kring pandemin, restriktionerna och de påbjudna injektionerna.

I sändningstillståndet betonas särskilt att ”kontroversiella frågor” inte ska behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar.

Under de tre senaste åren har Public Service Public Service ensidigt lyft fram svenska statens och de svenska myndigheternas officiella förhållningssätt och helt underlåtit att ge röst åt den växande skara av väl meriterade och högt utbildade läkare, forskare, akademiker, jurister, psykologer, ekonomer och statistiker runt om i världen som bl. a hävdar följande:

  • Massvaccineringen är medicinskt omotiverad eftersom covid-19 inte har högre dödlighet än en vanlig säsonginfluensa.
  • Billiga och beprövade läkemedel som ivermectin och hydroxiklorikin har enligt många läkares egen kliniska erfarenhet visat sig vara effektiva för att lindra och bota sjukdomen covid-19.
  • Att ge barn och ungdomar injektioner mot covid-19 är meningslöst eftersom de endast blir lindrigt sjuka om de får sjukdomen.
  • PCR-testerna är odugliga som metod för att bedöma pågående infektion med covid-19.
  • De villkorat godkända vaccinen är osäkra och otillförlitliga eftersom de har hastats fram och inte genomgått sedvanliga påbjudna djurförsök.
  • Användandet av ansiktsmasker är meningslöst och kontraproduktivt.
  • Nedstängningarna har ingen effekt på smittspridningen.
  • Alarmerande rapporter inkommer om ständigt ökande antal misstänkta skadliga biverkningar av mRNA-injektionerna, såsom SAD (Sudden Adult Death), myokardit, minskande fertilitet, menstruationsrubbningar m m
  • Pfizers injektioner har aldrig testats för förmågan att hejda smittspridning, trots att påståendet om att detta skulle vara fallet utgjort ett av huvudargumenten för den påbjudna massvaccineringen.

Jag är en av många personer som förgäves försökt uppmärksamma olika redaktioner inom SVT och SR på händelser av stort allmänintresse som inte belysts av Public Service. Senast den 15 november 2022 skickade jag en uppmaning till samtliga journalister vid SVT:s Uppdrag Granskning angående deras underlåtenhet att rapportera om skandalen kring EU:s upphandling av mRNA-injektioner från läkemedelsbolaget Pfizer.

Kort om upphandlingsskandalen:

Den av EU särskilt tillsatta kommittén COVI har nyligen uppdagat att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på eget bevåg gjort upp ett hemligstämplat avtal med Pfizer via privata SMS-meddelanden som utväxlats mellan henne och företagets VD Albert Bourla, stick i stäv med de regler för transparens som ska råda inom EU.

Leyen vägrar att lämna ut dessa SMS-meddelanden. Ursula von der Leyen har inte heller anmält någon intressekonflikt trots att hennes make, Heiko van der Leyen, är medicinskt ansvarig vid det amerikanska företaget Orgenesis, som under många år haft ett nära samarbete med läkemedelsbolaget Pfizer. EPPO (European Public Prosecuting Office) har nu inlett en förundersökning mot Ursula von der Leyen.

Så vitt jag noterat har dessa sensationella avslöjanden inte på något sätt kommenterats eller belysts av Public Service. Inga intervjuer har t ex gjorts med de svenska medlemmarna i COVI-kommittén Carina Ohlsson (S) och Charlie Weimers (SD).

Jag har nu skickat en begäran till Granskningsnämnden för SVT och SR om en granskning av Public Services bristande opartiskhet och saklighet gällande bevakningen av dessa ”kontroversiella ämnen” under åren 2020-2022.

I den tar jag även upp frågan om Public Service brutit mot Radio- och TV-lagen (2010:696) I 5 kapitlet 5 § behandlas frågan om otillbörligt kommersiellt gynnande. Public Service har i sin rapportering genomgående använt en snäv grupp av specialister som alla förordat vaccinering. En av de mest tongivande har varit professor Matti Sällberg. Han är delägare till Svenska Vaccinfabriken AB och själv involverad i framtagande i covid-vaccin.

Text: Margareta Skantze

Relaterat