Tidigare SR-producent: Public Service sviker sitt uppdrag gällande covidkrisen

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge. Pressfoto: Staffan Lindbom.
publicerad 25 december 2022
- Margareta Skantze
Margareta Skantze. Pressfoto: Staffan Lindbom

Till det mest tragiska under de tre år som gått i pandemins tecken är den moraliska kollapsen för Public Service. En gång i tiden kallades bolaget för Radiotjänst. Det var ett vackert begrepp. En radio i folkets tjänst!

I Sverige finns sedan gammalt en nedärvd tilltro till Public Service som förmedlare av opartisk och saklig information. Företaget förfogar över enorma ekonomiska resurser och har via sina många redaktioner möjlighet att få tillgång till all tänkbar expertis, både nationellt och internationellt.

Desto sorgligare är det att konstatera att Public Service helt har åsidosatt sitt lagstadgade uppdrag när det gäller rapporteringen kring pandemin, restriktionerna och de påbjudna injektionerna.

I sändningstillståndet betonas särskilt att ”kontroversiella frågor” inte ska behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar.

Under de tre senaste åren har Public Service Public Service ensidigt lyft fram svenska statens och de svenska myndigheternas officiella förhållningssätt och helt underlåtit att ge röst åt den växande skara av väl meriterade och högt utbildade läkare, forskare, akademiker, jurister, psykologer, ekonomer och statistiker runt om i världen som bl. a hävdar följande:

 • Massvaccineringen är medicinskt omotiverad eftersom covid-19 inte har högre dödlighet än en vanlig säsonginfluensa.
 • Billiga och beprövade läkemedel som ivermectin och hydroxiklorikin har enligt många läkares egen kliniska erfarenhet visat sig vara effektiva för att lindra och bota sjukdomen covid-19.
 • Att ge barn och ungdomar injektioner mot covid-19 är meningslöst eftersom de endast blir lindrigt sjuka om de får sjukdomen.
 • PCR-testerna är odugliga som metod för att bedöma pågående infektion med covid-19.
 • De villkorat godkända vaccinen är osäkra och otillförlitliga eftersom de har hastats fram och inte genomgått sedvanliga påbjudna djurförsök.
 • Användandet av ansiktsmasker är meningslöst och kontraproduktivt.
 • Nedstängningarna har ingen effekt på smittspridningen.
 • Alarmerande rapporter inkommer om ständigt ökande antal misstänkta skadliga biverkningar av mRNA-injektionerna, såsom SAD (Sudden Adult Death), myokardit, minskande fertilitet, menstruationsrubbningar m m
 • Pfizers injektioner har aldrig testats för förmågan att hejda smittspridning, trots att påståendet om att detta skulle vara fallet utgjort ett av huvudargumenten för den påbjudna massvaccineringen.

Jag är en av många personer som förgäves försökt uppmärksamma olika redaktioner inom SVT och SR på händelser av stort allmänintresse som inte belysts av Public Service. Senast den 15 november 2022 skickade jag en uppmaning till samtliga journalister vid SVT:s Uppdrag Granskning angående deras underlåtenhet att rapportera om skandalen kring EU:s upphandling av mRNA-injektioner från läkemedelsbolaget Pfizer.

Kort om upphandlingsskandalen:

Den av EU särskilt tillsatta kommittén COVI har nyligen uppdagat att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på eget bevåg gjort upp ett hemligstämplat avtal med Pfizer via privata SMS-meddelanden som utväxlats mellan henne och företagets VD Albert Bourla, stick i stäv med de regler för transparens som ska råda inom EU.

Leyen vägrar att lämna ut dessa SMS-meddelanden. Ursula von der Leyen har inte heller anmält någon intressekonflikt trots att hennes make, Heiko van der Leyen, är medicinskt ansvarig vid det amerikanska företaget Orgenesis, som under många år haft ett nära samarbete med läkemedelsbolaget Pfizer. EPPO (European Public Prosecuting Office) har nu inlett en förundersökning mot Ursula von der Leyen.

Så vitt jag noterat har dessa sensationella avslöjanden inte på något sätt kommenterats eller belysts av Public Service. Inga intervjuer har t ex gjorts med de svenska medlemmarna i COVI-kommittén Carina Ohlsson (S) och Charlie Weimers (SD).

Jag har nu skickat en begäran till Granskningsnämnden för SVT och SR om en granskning av Public Services bristande opartiskhet och saklighet gällande bevakningen av dessa ”kontroversiella ämnen” under åren 2020-2022.

I den tar jag även upp frågan om Public Service brutit mot Radio- och TV-lagen (2010:696) I 5 kapitlet 5 § behandlas frågan om otillbörligt kommersiellt gynnande. Public Service har i sin rapportering genomgående använt en snäv grupp av specialister som alla förordat vaccinering. En av de mest tongivande har varit professor Matti Sällberg. Han är delägare till Svenska Vaccinfabriken AB och själv involverad i framtagande i covid-vaccin.

Text: Margareta Skantze

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Här är Pfizers hemliga spelbok för hur man gör ett “säkert och effektivt” vaccin:

  1. Kräv fullt ansvarsskydd

  2. Få den amerikanska regeringen att gå med på att det inte kommer att finnas några ICD10-koder för:

  3. Dödsfall av en fullständigt vaccinerad person från COVID

  a. Död av covid-vaccinet

  b. Skada från covid-vaccinet

  c. Undvik att debattera med någon som kommer på sanningen

  4. Se till att de medicinska tidskrifterna endast publicerar artiklar som är gynnsamma för vaccinet. Om det finns någon kritik, så ignorera den.

  5. Kritisera alla som uttalar sig negativt mot vaccinerna som “anti-vetenskapliga”

  6. Förbjud läkare att tala negativt om vaccinet till sina patienter (t.ex. CA AB2098)

  7. Straffa läkare som säger sanningen: avskeda dem, frånta dem deras läkarlegitimationer, censurera dem, deplattformera dem demonetärisera deras kanaler, etc.

  8. Se till att mainstream-media berättar en sammanhängande berättelse genom att skapa ett “Nyhetsinitiativ för tillit”

  Det är verkligen så enkelt

  https://stevekirsch.substack.com/p/exclusive-pfizers-secret-guide-for

 • Här är Pfizers hemliga spelbok för hur man gör ett “säkert och effektivt” vaccin:

  1. Kräv fullt ansvarsskydd

  2. Få den amerikanska regeringen att gå med på att det inte kommer att finnas några ICD10-koder för:

  3. Dödsfall av en fullständigt vaccinerad person från COVID

  a. Död av covid-vaccinet

  b. Skada från covid-vaccinet

  c. Undvik att debattera med någon som kommer på sanningen

  4. Se till att de medicinska tidskrifterna endast publicerar artiklar som är gynnsamma för vaccinet. Om det finns någon kritik, så ignorera den.

  5. Kritisera alla som uttalar sig negativt mot vaccinerna som “anti-vetenskapliga”

  6. Förbjud läkare att tala negativt om vaccinet till sina patienter (t.ex. CA AB2098)

  7. Straffa läkare som säger sanningen: avskeda dem, frånta dem deras läkarlegitimationer, censurera dem, deplattformera dem demonetärisera deras kanaler, etc.

  8. Se till att mainstream-media berättar en sammanhängande berättelse genom att skapa ett “Nyhetsinitiativ för tillit”

  Det är verkligen så enkelt

  https://stevekirsch.substack.com/p/exclusive-pfizers-secret-guide-for

  • Billiga och beprövade läkemedel som ivermectin och hydroxiklorikin har enligt många läkares egen kliniska erfarenhet visat sig vara effektiva för att lindra och bota sjukdomen covid-19.

  Och om vi tittar utan för Sverige har dessa båda preparat getts till miljarder patienter både on label och off label (patenten har dessutom utgått) I Indien delade man ut påsar med HCQ och då detta blivit IPK så försökte man med Ivermectin tills det och förbjöds och måste ges i smyg…. de delar av Indien om följt tipsen i de meddepåsar(Ivermection, C-vitamin, D-vitamin… delades ut till alla i familjen om någon råkade hosta typ) som delades ut har otroligt bra resultat Uttar Pradesh 200miljoner (nästan stort som USA) knappt 24.000 döda
  i USA har det dött lite drygt 1 miljon och i EU 100.000 fler dvs per capita ganska samma lika….
  Sverige drygt 20.000 döda USA per capita 50% fler än i Sverige…. vaxdoser 20% fler i Sverige…
  Uganda 1/4 så många doser som USA (percapita)
  Döda USA 3.000, Sverige 2.000 samt Uganda 70…. Afrika 180, Congo 60,
  Om vi hade i Sverige gjort som AT sade redan direkt att “skydda de äldre, äldre” hade 15-20 tusen färre dött…….

  • Istället för 100-200 kr per behandling med ett befintligt läkemedel som efter flera miljarder människor behandlats anses som extremt säkert !

   Godkändes nyligen ett preparat från Pfizer som påstås vara nästan exakt lika effektivt som behandling mot covid 19!

   9915 :75 kr per behandling om man söker på kronans droghandel!

   ! Paxlovid !

   De tester som gjorts hittills är skrattretande att läsa om .Och att de grupper av människor som preparatet testats på likaså!

   Paxlovid står dessutom under utökad övervakning !
   Det får bara användas på vissa patienter! Det går inte som privatperson köpa på apoteket .

   Om en patient ska få denna behandling eller inte beslutas av Läkare!

   Behandling får efter godkännande från Läkaren bara utföras av sjukvårdspersonal till patienter som redan ligger inne för vård .

 • Och BTW detta med det bivalenta som ges till de som redan är inne i systemet… man vaxar cirka 1 miljon per år, och de flesta ges naturligtvis det bivalenta väl?, dock om alla skulle ges de overksamma skulle de ta 10-20 år innan man förbrukat det lager som liggen i frysen…… man vet väl att dessa preparat håller sig i något år, prövat inte längre. det verkar vara ett läge där man tvingas kasta de gamla flaskorna…. finns inte på kartan att mer än ett litet antal av alla de miljoner som ligger i frysen kommer att användas…… kostnad en halv miljard? rakt ner i sjön….

 • Bra artikel det mesta kände jag dock till tidigare vilket är som att hitta en svart svan. Inköpen av dessa genpreparat har som Du skriver skett över huvudet på de flesta, även högst ansvariga. Läget är enligt FoHM eller något liknande att vi har 15-20miljoner doser av preparat mot Wuhanvarianten i frysarna…. i ett läge där man bytt till den bivalenta varianten som förutom att skydda mot Wuhan-varianten (hälften) och mot Omicron BA.4-5 i USA har man köpt 170miljoner doser av denna… under användning i Sverige också….. BTW den aktiva substansen hos Moderna är 3ggr den hos Pfizer…. och som en ren tillfällighet har FoHM (med tanke på hjärtat?) stoppat Moderna för alla under 30år Räckvidden för preparaten är månader inte år….. men likafullt propagerar man för att nya på banan, de som inte tagit någon dos tidigare, skall ta Wuhanvarianten först sedan vänta i minst 4 månader och sedan ta det bivalenta preparatet…… så ett preparat som inte hjälper mot Omicron skall tas för att men med nedsatt immunförsvar osv (pga preparaten) vänta ytterligare 6 månader…. sedan verkar den sträng som nu sprids inte påverkas så mycket av det bivalenta preparatet ser inte något om sådant som ovan heller i MSM SR/SVT ..

  • Billiga och beprövade läkemedel som ivermectin och hydroxiklorikin har enligt många läkares egen kliniska erfarenhet visat sig vara effektiva för att lindra och bota sjukdomen covid-19.

  Och om vi tittar utan för Sverige har dessa båda preparat getts till miljarder patienter både on label och off label (patenten har dessutom utgått) I Indien delade man ut påsar med HCQ och då detta blivit IPK så försökte man med Ivermectin tills det och förbjöds och måste ges i smyg…. de delar av Indien om följt tipsen i de meddepåsar(Ivermection, C-vitamin, D-vitamin… delades ut till alla i familjen om någon råkade hosta typ) som delades ut har otroligt bra resultat Uttar Pradesh 200miljoner (nästan stort som USA) knappt 24.000 döda
  i USA har det dött lite drygt 1 miljon och i EU 100.000 fler dvs per capita ganska samma lika….
  Sverige drygt 20.000 döda USA per capita 50% fler än i Sverige…. vaxdoser 20% fler i Sverige…
  Uganda 1/4 så många doser som USA (percapita)
  Döda USA 3.000, Sverige 2.000 samt Uganda 70…. Afrika 180, Congo 60,
  Om vi hade i Sverige gjort som AT sade redan direkt att “skydda de äldre, äldre” hade 15-20 tusen färre dött…….

  • Istället för 100-200 kr per behandling med ett befintligt läkemedel som efter flera miljarder människor behandlats anses som extremt säkert !

   Godkändes nyligen ett preparat från Pfizer som påstås vara nästan exakt lika effektivt som behandling mot covid 19!

   9915 :75 kr per behandling om man söker på kronans droghandel!

   ! Paxlovid !

   De tester som gjorts hittills är skrattretande att läsa om .Och att de grupper av människor som preparatet testats på likaså!

   Paxlovid står dessutom under utökad övervakning !
   Det får bara användas på vissa patienter! Det går inte som privatperson köpa på apoteket .

   Om en patient ska få denna behandling eller inte beslutas av Läkare!

   Behandling får efter godkännande från Läkaren bara utföras av sjukvårdspersonal till patienter som redan ligger inne för vård .

 • Och BTW detta med det bivalenta som ges till de som redan är inne i systemet… man vaxar cirka 1 miljon per år, och de flesta ges naturligtvis det bivalenta väl?, dock om alla skulle ges de overksamma skulle de ta 10-20 år innan man förbrukat det lager som liggen i frysen…… man vet väl att dessa preparat håller sig i något år, prövat inte längre. det verkar vara ett läge där man tvingas kasta de gamla flaskorna…. finns inte på kartan att mer än ett litet antal av alla de miljoner som ligger i frysen kommer att användas…… kostnad en halv miljard? rakt ner i sjön….

 • Bra artikel det mesta kände jag dock till tidigare vilket är som att hitta en svart svan. Inköpen av dessa genpreparat har som Du skriver skett över huvudet på de flesta, även högst ansvariga. Läget är enligt FoHM eller något liknande att vi har 15-20miljoner doser av preparat mot Wuhanvarianten i frysarna…. i ett läge där man bytt till den bivalenta varianten som förutom att skydda mot Wuhan-varianten (hälften) och mot Omicron BA.4-5 i USA har man köpt 170miljoner doser av denna… under användning i Sverige också….. BTW den aktiva substansen hos Moderna är 3ggr den hos Pfizer…. och som en ren tillfällighet har FoHM (med tanke på hjärtat?) stoppat Moderna för alla under 30år Räckvidden för preparaten är månader inte år….. men likafullt propagerar man för att nya på banan, de som inte tagit någon dos tidigare, skall ta Wuhanvarianten först sedan vänta i minst 4 månader och sedan ta det bivalenta preparatet…… så ett preparat som inte hjälper mot Omicron skall tas för att men med nedsatt immunförsvar osv (pga preparaten) vänta ytterligare 6 månader…. sedan verkar den sträng som nu sprids inte påverkas så mycket av det bivalenta preparatet ser inte något om sådant som ovan heller i MSM SR/SVT ..

 • Det som är det konstigaste är att de människor som arbetar på SVT och SR själva kommer att drabbas av de lögner de sprider. Endera direkt eller indirekt. De har väl släktingar och vänner som skadas eller dödas av injektionerna samt drabbas av andra ovetenskapliga åtgärder och lögner. Att de inte ens tänker på detta?

 • Det som är det konstigaste är att de människor som arbetar på SVT och SR själva kommer att drabbas av de lögner de sprider. Endera direkt eller indirekt. De har väl släktingar och vänner som skadas eller dödas av injektionerna samt drabbas av andra ovetenskapliga åtgärder och lögner. Att de inte ens tänker på detta?

 • Det går tyvärr inte vinna en i förutbestämd match så varför ägna energi till åt att anmäla Public Service till Granskningsnämnden etc(?) Vidare spelar man på en planhalva som ”gäst” eller ”inkräktare” varpå man riskerar att bli utvisad närsomhelst.

  Det enda som jag personligen tror är vägen framåt är att satsa på upplysning via alternativa kanaler (som denna) samt ägna Public Sevice och liknande kanalen som skapar mentalt gift minimal uppmärksamhet.

 • PCR-testerna må vara odugliga för att visa covid-infektion, om detta tvista di lärde, det beror bl.a. på hur många cykler man kör testet m.m.

  Vad PCR-testet däremot garanterat gör, är att öka risken för infektion eftersom man irriterar just den slemhinna där viruset sätter sig, och därmed gör den mottagligare för infektion.

  Om munskydd minskar mängd virus i luften är nog mer en fråga om var, när och hur. Och vem; barn ska inte ha munskydd.
  Munskydd ska bäras i högst 20-30 min., sedan är det förbrukat, och utomhus behövs det inte alls eftersom virus snabbt späds ut och blåser bort. Men i trängre inomhusmiljöer och kort tidsperiod gör det absolut skillnad.

  Jag tror att alla de studier som gjorts på munskyddsanvändning har utförts i de länder där alla måste bära munskydd överallt hela tiden, och folk dessutom använder samma munskydd hela dagen. Det är mer hälsofarligt än virusskyddande.

  • PCR är inte godkänt att användas för diagnostisering av sjukdom, endast för vetenskapliga syften.

   Masker släpper igenom virus. Det finns inget material som det inte går igenom.

   • I Kina lär man ha använt munskydd i flera 1000 år, men de används endast av de som är sjuka och hostar/nyser och de visste att de endast skyddar mot droppsmitta.

    Under covidkrisen tänkte man precis tvärtom, att munskydd ska användas av de som är friska mot de som är sjuka som tvingades stanna hemma i lockdown.

    • Precis. Tidigare satte man sjuka i karantän, i dag friska (lock down). Med en mördande propaganda köper de flesta helt ologiska och motstridiga argument. Sjukt helt enkelt att man får annars intelligenta människor att agera (eller inte agera) utan att tänka efter.

     Man undrar lite över beteckningen sjuk/frisk. Verkar vara ett rätt töjbart begrepp.

   • Jaa ett virus är så litet att det passerar igenom det mesta tom typ glas eller metall…. bakterier kan stoppas med en del filter… men som man vet virus sprids inte utan risk fritt dvs de dör fort utan en droppe typ….

 • Vi kan fråga oss varför det är så som det redogörs för i artikeln.

  [vatikanen, off topic]

  En av världens största ägare av TV-kanaler, tidningar och annan media är Rupert Murdoch.
  Det är anmärkningsvärt att denne formellt sett så rike ägare av media över hela världen är riddare i en synnerligen exklusiv katolsk, hemlig orden, Pontifical Equestrian Order of St. Gregory the Great

  [vatikanen, off topic]

 • Ni antivaxxare förefaller precis lika inbilska och världsfrämmande som dom som för mindre än tio år sen krävde av public service och andra medier att klimatförnekarna skulle ha samma utrymme som den överväldigande majoritet av forskare och experter som påvisade att det var vi människor som var upphovet till den snabba klimatuppvärmningen.

  • Hej Göran, vore grymt om du kunde skriva mer på denna forum, och dela med dina åsikter.
   Skulle uppskatas väldigt mycket av mig, är på ständig jakt efter komisk material, och personer som tycker som du gör, bara tok vägrar diskutera saker och ting med mig.
   So keep it comming bro.
   Tummen upp får ditt inlägg av mig!

 • Stort Tack Margaret!! Alla vi som försöker få fram sanningen i stort o smått! Jag är hedrad av oss alla,,,,

 • Det går tyvärr inte vinna en i förutbestämd match så varför ägna energi till åt att anmäla Public Service till Granskningsnämnden etc(?) Vidare spelar man på en planhalva som “gäst” eller “inkräktare” varpå man riskerar att bli utvisad närsomhelst.

  Det enda som jag personligen tror är vägen framåt är att satsa på upplysning via alternativa kanaler (som denna) samt ägna Public Sevice och liknande kanalen som skapar mentalt gift minimal uppmärksamhet.

 • Meningslöst att släpa någon i ledningen inför domstol. Ingen skulle våga.
  Av den enkla anledningen att 13 av 16 justitieråd i H D är väl indoktrinerade SOCIALISTER och har varken lagar eller SVENSKA FOLKETS bästa för ögonen.
  Brutalt och förmodligen SANT!

 • Tack!!
  Det är så otäckt hur vår “statliga” TV/Radio gör allt för att hjärntvätta oss medborgare, till att tänka som (djupa) staten vill.

 • PCR-testerna må vara odugliga för att visa covid-infektion, om detta tvista di lärde, det beror bl.a. på hur många cykler man kör testet m.m.

  Vad PCR-testet däremot garanterat gör, är att öka risken för infektion eftersom man irriterar just den slemhinna där viruset sätter sig, och därmed gör den mottagligare för infektion.

  Om munskydd minskar mängd virus i luften är nog mer en fråga om var, när och hur. Och vem; barn ska inte ha munskydd.
  Munskydd ska bäras i högst 20-30 min., sedan är det förbrukat, och utomhus behövs det inte alls eftersom virus snabbt späds ut och blåser bort. Men i trängre inomhusmiljöer och kort tidsperiod gör det absolut skillnad.

  Jag tror att alla de studier som gjorts på munskyddsanvändning har utförts i de länder där alla måste bära munskydd överallt hela tiden, och folk dessutom använder samma munskydd hela dagen. Det är mer hälsofarligt än virusskyddande.

  • PCR är inte godkänt att användas för diagnostisering av sjukdom, endast för vetenskapliga syften.

   Masker släpper igenom virus. Det finns inget material som det inte går igenom.

   • I Kina lär man ha använt munskydd i flera 1000 år, men de används endast av de som är sjuka och hostar/nyser och de visste att de endast skyddar mot droppsmitta.

    Under covidkrisen tänkte man precis tvärtom, att munskydd ska användas av de som är friska mot de som är sjuka som tvingades stanna hemma i lockdown.

    • Precis. Tidigare satte man sjuka i karantän, i dag friska (lock down). Med en mördande propaganda köper de flesta helt ologiska och motstridiga argument. Sjukt helt enkelt att man får annars intelligenta människor att agera (eller inte agera) utan att tänka efter.

     Man undrar lite över beteckningen sjuk/frisk. Verkar vara ett rätt töjbart begrepp.

   • Jaa ett virus är så litet att det passerar igenom det mesta tom typ glas eller metall…. bakterier kan stoppas med en del filter… men som man vet virus sprids inte utan risk fritt dvs de dör fort utan en droppe typ….

  • Ponera att en choklad innehållande cyanid eller liknande lanseras med buller och bång som hälsobringande, ja helt enkelt tvingas på befolkningar världen runt med argument om risk för snar död beroende av okänt innehåll i moln som drar över skyn. Massiv propaganda och turligt nog finns räddning i choke bon bon.
   Massdöd beror givetvis på molnen klättrar man på varandras ryggar för att basunera ut. Ve den som inte tar bon bon C. Indraget pass; körkort, kreditkort, bostad etc. Vid analys kan konstateras att chokladen är upphov till katastrofen och producerad i just detta syfte. Lögnaktig falsk vetenskap! Stoppa dessa forskare! Mer choklad, ett mörkare moln är på ingång!
   Tja, sen är det go’natt..

 • Vi kan fråga oss varför det är så som det redogörs för i artikeln.

  [vatikanen, off topic]

  En av världens största ägare av TV-kanaler, tidningar och annan media är Rupert Murdoch.
  Det är anmärkningsvärt att denne formellt sett så rike ägare av media över hela världen är riddare i en synnerligen exklusiv katolsk, hemlig orden, Pontifical Equestrian Order of St. Gregory the Great

  [vatikanen, off topic]

 • Vad är det för mening att ha riktlinjer i sändningstillståndet om de ändå inte följs? Vad är det för mening med att kringgärda Public Service med regler som det lagstadgade uppdraget tillser när de ändå inte efterföljs?

  Det korta svaret är att det är ingen mening – det är meningslös. Det långa svaret är att: “Land skall med lag byggas” som var kung Karl XV:s valspråk; från samma stadsledning är det av yttersta viktig att bland pöbeln finns ett allmänt rättsmedvetande och regler måste följs för det bästa för alla och en var. 

  I verkligheten har makthavarna alltid brutit mot de lagar de själva stiftat när det passat. Så var det förr och så är det i dag. Samma gamla hyckleri: “alla djur är jämlika, men några är mer jämlika än andra”.

 • Samma gäller rapporteringen om risker med trådlös teknik och 5G-utbyggnaden. SR och SVT har ensidigt fört fram ren propaganda för 5G alternerat med smutskastning av kritiker samt undanhållande av sakliga fakta om de avsevärda riskerna för människors hälsa och miljön. Resultatet är att de allra flesta, de som fortfarande tror att de kan lita på SR/SVT blir invaggade i en falsk trygghet och faktiskt grundlurade. Ett praktexempel på denna bedrövliga propaganda är inslaget med professor Ödling, betald av Ericsson, som påstod att man kan vira sig runt en mobilantenn och det är fortfarande mindre farligt än att vara ute i solen. Och detta tvingas vi betala för! https://www.svt.se/nyheter/inrikes/professor-desinformation-om-5g-i-sociala-medier-gor-folk-radda-det-ar-allvarligt

  • Det stod mobilsändare inte mobilantenn. Frågan är om han menade 1) en mobil ca 100mW, 2) smartphone 1W eller 3)en basstation på flera kW ? 4.5kW tidigare och nu såg jag att 11.5kW nämnt för 5G. Att vira sig runt det låter som att mikra katten
   Så han menade nog att man har en smartphone inpå kroppen
   Och han syftade nog på att Solen strålar ut UV.

 • Ni antivaxxare förefaller precis lika inbilska och världsfrämmande som dom som för mindre än tio år sen krävde av public service och andra medier att klimatförnekarna skulle ha samma utrymme som den överväldigande majoritet av forskare och experter som påvisade att det var vi människor som var upphovet till den snabba klimatuppvärmningen.

  • Hej Göran, vore grymt om du kunde skriva mer på denna forum, och dela med dina åsikter.
   Skulle uppskatas väldigt mycket av mig, är på ständig jakt efter komisk material, och personer som tycker som du gör, bara tok vägrar diskutera saker och ting med mig.
   So keep it comming bro.
   Tummen upp får ditt inlägg av mig!

 • Tack Margareta!
  Trots din erfarenhet, renommé och goda kontakter inom PS tvivlar jag på att din anmälan till GRN kommer att göra någon skillnad. Både de anställda inom PS och byråkratin tycks vara instängda och isolerade i samma ekokammare.
  Det verkar dessutom gälla oavsett fråga, exempelvis klimatet, Nato, invandring, amerikansk politik, eller annat.

 • Stort Tack Margaret!! Alla vi som försöker få fram sanningen i stort o smått! Jag är hedrad av oss alla,,,,

 • Meningslöst att släpa någon i ledningen inför domstol. Ingen skulle våga.
  Av den enkla anledningen att 13 av 16 justitieråd i H D är väl indoktrinerade SOCIALISTER och har varken lagar eller SVENSKA FOLKETS bästa för ögonen.
  Brutalt och förmodligen SANT!

 • Tack!!
  Det är så otäckt hur vår “statliga” TV/Radio gör allt för att hjärntvätta oss medborgare, till att tänka som (djupa) staten vill.

  • Ponera att en choklad innehållande cyanid eller liknande lanseras med buller och bång som hälsobringande, ja helt enkelt tvingas på befolkningar världen runt med argument om risk för snar död beroende av okänt innehåll i moln som drar över skyn. Massiv propaganda och turligt nog finns räddning i choke bon bon.
   Massdöd beror givetvis på molnen klättrar man på varandras ryggar för att basunera ut. Ve den som inte tar bon bon C. Indraget pass; körkort, kreditkort, bostad etc. Vid analys kan konstateras att chokladen är upphov till katastrofen och producerad i just detta syfte. Lögnaktig falsk vetenskap! Stoppa dessa forskare! Mer choklad, ett mörkare moln är på ingång!
   Tja, sen är det go’natt..

 • Vad är det för mening att ha riktlinjer i sändningstillståndet om de ändå inte följs? Vad är det för mening med att kringgärda Public Service med regler som det lagstadgade uppdraget tillser när de ändå inte efterföljs?

  Det korta svaret är att det är ingen mening – det är meningslös. Det långa svaret är att: “Land skall med lag byggas” som var kung Karl XV:s valspråk; från samma stadsledning är det av yttersta viktig att bland pöbeln finns ett allmänt rättsmedvetande och regler måste följs för det bästa för alla och en var. 

  I verkligheten har makthavarna alltid brutit mot de lagar de själva stiftat när det passat. Så var det förr och så är det i dag. Samma gamla hyckleri: “alla djur är jämlika, men några är mer jämlika än andra”.

 • Samma gäller rapporteringen om risker med trådlös teknik och 5G-utbyggnaden. SR och SVT har ensidigt fört fram ren propaganda för 5G alternerat med smutskastning av kritiker samt undanhållande av sakliga fakta om de avsevärda riskerna för människors hälsa och miljön. Resultatet är att de allra flesta, de som fortfarande tror att de kan lita på SR/SVT blir invaggade i en falsk trygghet och faktiskt grundlurade. Ett praktexempel på denna bedrövliga propaganda är inslaget med professor Ödling, betald av Ericsson, som påstod att man kan vira sig runt en mobilantenn och det är fortfarande mindre farligt än att vara ute i solen. Och detta tvingas vi betala för! https://www.svt.se/nyheter/inrikes/professor-desinformation-om-5g-i-sociala-medier-gor-folk-radda-det-ar-allvarligt

  • Det stod mobilsändare inte mobilantenn. Frågan är om han menade 1) en mobil ca 100mW, 2) smartphone 1W eller 3)en basstation på flera kW ? 4.5kW tidigare och nu såg jag att 11.5kW nämnt för 5G. Att vira sig runt det låter som att mikra katten
   Så han menade nog att man har en smartphone inpå kroppen
   Och han syftade nog på att Solen strålar ut UV.

 • Tack Margareta!
  Trots din erfarenhet, renommé och goda kontakter inom PS tvivlar jag på att din anmälan till GRN kommer att göra någon skillnad. Både de anställda inom PS och byråkratin tycks vara instängda och isolerade i samma ekokammare.
  Det verkar dessutom gälla oavsett fråga, exempelvis klimatet, Nato, invandring, amerikansk politik, eller annat.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *