Klaus Schwab varnar för utplånandet av stora delar av mänskligheten – Davos 2023

publicerad 19 januari 2023
- Kristoffer Hell
Klaus Schwab talar i Davos, 17 januari 2023. Foto: World Economic Forum

VÄRLDEN. I ett anförande i Davos den 17 januari 2023, varnade WEF:s skapare och ordförande Klaus Schwab för att stora delar av mänskligheten kommer att utplånas. Bland de möjliga hoten fanns, förutom den påstådd klimatkris även kärnvapenkrig och flera andra globala hot.

“Vår generation har nått en vändpunkt och konfronteras med verkliga existentiella problem. Klimatförändringen. Exploatering av naturen. kärnkraftsincidenter eller till och med krig. Extrem fattigdom och virus. De kan alla leda till ett utplånande av stora delar av vår globala befolkning.”

Vägen ut för mänskligheten, ur den här farliga situation, är enligt Schwab, är:

“Vi har, genom att samarbeta, förmågan att bygga en mer fredlig, motståndskraftig, inkluderande och hållbar värld. Men för att göra det vi behöver för att övervinna den kritiska splittringen, den mest fragmenteringen, mellan de som har en konstruktiv attityd och de som bara är åskådare, vittnen, några av vilka också är negativa, kritiska och konfrontativa.”

Efter herr Schwabs varning, talade presidenten för Schweiz federala regering, Alain Berset, och det stod klart att det fordom neutrala bergslandet i Västeuropas hjärta, har en federal regim som i dag är fullt ut globalistiskt.

Måhända var inte något annat att vänta av landet som har flest miljardärer per capita i hela världen.

“Rysslands aggressionskrig mot Ukraina utgör en brutal attack på ett fredligt land. Men det är också en brutal attack på folkrätten och multilateralism. Kriget orsakar stort lidande och har en avgörande inverkan på den globala utveckling av demokrati. Det är därför viktigt att demokratiska länder uppvisar stor solidaritet med Ukraina- Solidaritet med människorna i landet men också med dem som har flytt. Bakom den här aggressionen står alltså en medlem av FN:s säkerhetsråd.”

Konflikten som kriget i Ukraina har barlagt står mellan det av USA-ledda Väst, som under slagord som demokrati och nu senast multilaterism vill fortsätta driva det amerikanska imperiets expansion tills dess alla länder kuvats och inlemmats i det under en världsregering.

Agendan har mött motstånd hos resten av planeten, mänsklighetens majoritet, som för närvarande representeras av den Ryska Federationen, som Väst via Ukraina, vill bryta sönder i mindre delar som är lättare för Väst att kontrollera.

Redan 2007 varnade Rysslands president Vladimir Putin för denna Västs unipolära agenda och efterlyste istället en multipolär värld, där länder samarbetar i fred och respekt för varandras unika värden.

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq