LO Landin: Så här kan vi ta oss ur Sverigekrisen

publicerad 14 januari 2023
- Gästskribent
Tema bild på ett "community". Foto: Halfpoint. Licens: Elements.envato.com

OPINION. I dag tävlar desperata politiker och myndighetsexperter om bra idéer hur landet ska ta sig ur Sverigekrisen. Den nyvalda Regeringen talar om att den är i färd med att genomföra ett paradigmskifte dvs en total förändring av det gängse mönstret.

På en presskonferens i december 2022 meddelade energiminister Ebba Busch, att det finns en reell risk att hushåll kan kopplas bort från elnätet. Även tunnelbanan i Stockholm kan tvingas stänga på grund av effektbrist.

Medborgare råds att ta på sig ordentliga skor när vi går till jobbet för att vara beredda att gå hem. Ha gärna en bensin- eller dieselbil till hands att värma dig i. Bunkra mat, vatten, varma kläder, stearinljus och ha också för säkerhets skull en vevradio till hands.

 

Det är så långt man kan komma från världens bästa energisystem som Sverige hade 1998 med 12 kärnkraftverk och stabil vattenkraft, vilket gjorde att landet var självförsörjande på fossilfri el.

Lägg därtill ett nedmonterat postverk, bristande underhåll av järnvägar och vägnät, ett nedlagt försvar och med en skola och sjukvård i kris. Detta får nästan de fördubblade räntekostnaderna och 10% inflation att kännas som en framgång.

Den svenska landsbygden har potential. Så här kan vi ta oss ur Sverigekrisen. Foton av Ed Val och Astrakan Images. Licens: Elements.envato.com
Den svenska landsbygden har potential. Foton av Ed Val och Astrakan Images. Licens: Elements.envato.com

Stärkt landsbygd och lokalsamhällets kraft kan ta oss ur Sverigekrisen

Idag är Sverige självförsörjande på endast tre livsmedel: morötter, socker och ägg. Ingenting mer. Sveriges självförsörjningsgrad var 100 % under andra världskriget, men är idag endast ca 40%.

Danmarks självförsörjningsgrad är 130%. Finland har en tydlig strategi för beredskapslager och en självförsörjningsgrad på 80%. Sverige däremot har avvecklat sitt beredskapslager. Sverige borde istället planera för en betydligt högre självförsörjningsgrad för livsmedel och åter bygga upp beredskapslager.

Det är också viktigt att sätta de mänskliga värdena främst och att skapa ett samhälle där flertalet känner sig hemma och trygga samt tar gemensamt ansvar för samhällets utveckling. Landsbygdskulturen har och har haft alla dessa ingredienser för det samhälle vi eftersträvar.

De månghundraåriga traditioner som präglar landsbygden med hållbar verksamhet, sociala normer och sund ekonomi håller på att försvinna och beaktas därför inte alls av politiker och myndigheter. En oerhörd potential till välstånd kastas bort, vilket inte minst drabbar yngre generationer.

Tidigare levde de flesta svenskar i ”bondesamhällen” med småskalig verksamhet i jord- och skogsbruk kompletterat med småindustri. Produktionen var hållbar och miljövänlig. På denna grund har vi byggt vårt välstånd. Befolkningen på landsbygden präglas av samarbete, demokrati, stabilitet, ansvar, sunt förnuft, stabilitet, men också av kreativitet och förmåga att bruka, utan att förbruka resurser.

Givetvis behöver allt anpassas för att fungera i det nya samhället, men att satsa på landsbygden kan åter göra landet självförsörjande på energi och livsmedel och ta oss ur Sverigekrisen.

 • Jord- och skogsbruk bidrar med en betydande energiproduktion.
 • Sverige borde omfördela resurser till landsbygden och ändra skattesystemet så att lokalsamhällenas befintliga resurser åter stärks och att initiera nyskapande. Detta inkluderar såväl service som bostäder och infrastruktur.
 • Flytta statlig och kommunal verksamhet till landsbygden och jämställ stad och land vad gäller kostnader för transporter och service.
 • Underlätta kärnkraftsutveckling och produktion av inhemska energi. Stoppa social dumpning från storstäderna.
 • Stimulera produktion av svenska livsmedel samt återställ ett öppet djurhållande landskap. Avveckla orimliga pålagor för lantbruket.
 • Sänk momsen på livsmedel. Inför skärpta regler för försäljning av ”skräpmat”.
 • Satsa på fysiskt och psykiskt välmående och prioritera unga.
 • Utbilda inte minst de yngre generationerna i kost och hälsa och inför en verklighetsförankrad miljölagstiftning.

Vi börjar få värdefulla pusselbitar till en helhetssyn av hur ekonomiska kriser och bristfälliga centrala politiska beslut styr avfolkningen av landsbygden”, skriver journalisten Lotta Gröning i tidskriften Axess i december 2022.

Ny skolpolitik med tonvikt på de mänskliga värdena

Vi måste tala klartext om skolan och inte om politiskt korrekt extremism.

 • Stärk yttrandefriheten.
 • Inför ny lagstiftning som stimulerar ansvar och engagemang samt ökar skyddet för frihet och självbestämmande.

Sverige har sedan 1500-talet utvecklats till ett högteknologiskt land med en stabil demokrati. Ett viktigt skäl var en tidigt utbredd läskunnighet.
Om vi inte förstår hur viktig läskunnigheten är, och som nu när läskunnigheten sjunker bland yngre, vi inte vidtar åtgärder, förstår vi inte heller vilka problem detta kommer att skapa. Då är landet verkligt illa ute
”, skriver författaren Torbjörn Elensky i tidskriften Axess i december 2022.

 • Motverka skadlig globalisering och utförsäljning av svensk beslutsrätt.
 • Avvärj hoten från överstatlig kontroll.
 • Skärp lagstiftningen om oberoende myndigheter.
 • Återupprätta tjänstemannaansvaret.

Kort sagt: återupprätta den lokala demokratin, utnyttja lokalsamhällets kraft och öppna ögonen på svenska politiker för att motverka hoten mot vår demokrati och vår frihet. Detta är vad vi skulle kalla ett paradigmskifte.

Text: Lars-Olof (LO) Landin, ordförande i föreningen Kreaprenör en nätverksallians som sprider information om vad som händer med vår kultur

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Detta borde kanske avhandlas i en egen artikel men ett kärnkraftverk drivs av kokande vatten (likt en ångmaskin) och med hjälp av ångan (eller tryck) drivs en turbin. På turbinen sitter en generator som omvandlar rörelseenergin till elektricitet. 

  Alla som sett en ångmaskin (hade en egen leksaksångmaskin när jag var grabb men det var en riktigt ångmaskin) vet att drivaxlar, vevhus, kolvar, vevlager, vevaxlar, lameller, cylinder lager osv, osv utsätts för kraftigt påverkan, temperaturer och slitage och måste ständigt underhållas, smörjas och servas, framförallt om den ska generera så enorma mängder energi.

  Focus ligger hela tiden på själva bränslet; som om en ångmaskin kommer på tal man bara talade om kol, kol och kol hela tiden. All denna service måste ske manuellt genom att människor byter ut dela hela tiden. Varför belys inte detta. Är det inte risk för strålningsskador vid reparation? Ett kärnkraftverk är därför lika mycket ett mekaniskt bygge som vilken ångmaskin sin helst.

  • efter Tjernobylolycka förutsåg all världens samlade expertis att området kring reaktorn skulle bli en radioaktiv öken, allt skulle dö, inget skulle kunna leva här. I själva verket frodas djur och natur som aldrig förr. Utrotningshotade arter återkom. Inge djur fick några mutationer eller ens cancer. Om verksamheten inte stämmer överrens med kartan, ska man lita på verkliga observationer eller på uppdiktad Scenarior. Hur kunde så många ha så fel. Varför ingen efterdebatt?

   Finns det något man inte berättat för oss?

   • Tänk om (jag säger tänk om) det inte sker någon kärnklyvning vid kärnkraftverken? Det medför stora hinder att lagra energi; men vad man kan göra är att skapa energi eller omvandla el till energi för att skapa elektriska el. All överskotts el som kommer från t ex vattenkraften leder man till “verken” där man tillverkar vätgas som kräver stora mängder el (elektrolys) och man använder sedan vätgas som bränsle för att driva turbinen som genererar elektricitet.

    Som av en händelse ligger alla kärnkraftverk just vid hav. Såg en dokumentär om Harrisburg, där just risken var att vätgas skulle explodera i kärnkraftverket. Var kom vätgasen från om den inte tillverkas du där?

    • Tänker så här: när det finns överskott el är det svårt att lagra den i t ex batterier. Men om man gör vätgas för att lagra och sedan använda för att producera el, så går det i och för sig åt relativt mycket energi. Processen har en verkningsgrad på si så där 50 procent. Vätgaslager blir därmed relativt sett dyrare än exempelvis lagra i batterier men räknar vi på lågt sikt är det inte alls så dåligt. De flesta batteri ses som urladdat efter 50 procent. Långsökt, ja visst men det löser problemet om vi antar att det inte finns någon atomenergi att utvinna genom klyvning, vilket är synonymt med att utvinna energin av en kontrollerad atombombsprängning vilket är vad man påstår att man gör. Har man enorma lager av vätgas blir det en djävla smäll om vätgasen antänder, vilket gör kärnkraftverk till kritisk byggnader.

     Följden av detta blir att det inte heller finns kärnvapen. Redaktören får ursäkta min avvikelse från artikelns ämne.

 • Tack L O. Håller med dig. Skolan är rent bedrövlig. Ett av mina barnbarn, har fel politisk åsikt enl. läraren. Han sa: Du är ju SD-are. Han är absolut inte rasist. Detta hände två ggr. Min dotter skrev ett skarpt mail till rektorn om detta. Läraren fick då be honom om ursäkt. Har en skolkompis som är lätt förståndshandikappad. Honom har barnbarnet tagit under sina vingar, då han blir mobbad. Han själv blir också mobbad. Mobbarna gillar inte barnbarnets empati. Deras inställning gör, att hans betyg sänks. Mitt barnbarn är historieintressarad, tekniskt kunnig och mycket musikalisk. Han önskade sig boken av Claes Hedberg, om Palmemordet i julklapp.

  • En tröst för ditt självständigt tänkande barnbarn kan vara att upptäcka youtube-kanalen OxfordUnion och föredraget av Konstantin Kisin för några dagar sedan.

 • Hade man på 1980 och 1990-talet profeterat att Sverige skulle ha närmare 2 miljoner muslimer, ekonomin slagen i spillror, sjukvården i ständig kris, allmän korruption överallt, svindyr intermittent el, 300 bombexplosioner och hundratals skjutna varje år 2022 så hade man blivit inspärrad på dårhus med särskild prövning att vistas ute utan vårdare i samhället. Så illa har det alltså blivit och värre blir det.

     • Artikeln: “LO Landin: Så här kan vi ta oss ur Sverigekrisen” handlar inte om Jesus Kristus och LO tar inte heller upp Jesus som en lösning.

      Håll dig till ämnet för artikeln. Respektera artikelförfattarens arbete och de övriga som kommenterar här.

  • Så sant, visst är det en pusselbild och har varit så fr början och med internet kan alla (som vill) börja lägga bitarna, en i taget

 • Allt detta är NEOLIBERALISMENs advokater ansvariga för. “Just in time “; “Lean production”; “Beställare och utförare”; separara budgetar inom samma verksamhet; New Public Management; ingen lagerhållning; privatisering av statlig verksamhet och total utförsäljning av allmän egendom, långt under eventuellt annat marknadsvärde. Förrädarna är väl kända och borde ställas upp mot väggen.

 • Sverige stärker sitt importberoende med att ta in fler människor som inte vill jobba i skogs- och jordbruk, utan bidrar till att hålla välfärdsindustrin igång.

 • Så samhället är idag uppbyggt och hur utvecklingen går kan inte räddas. Det är för ruttet att rädda. Ruttet i alla länder på planeten. Alla regeringar kommer falla inom 10 år. Ekonomier kommer kollapsa. Konflikter kommer bryta ut.

  Lösningen kommer inte från toppen utan från botten. Stort problem dock är att vi alla har blivit lärda av skolsystemet och det har satt stora spår i vår tankeförmåga. Detta är medvetet så vi tror vi är fria men inte är det. Skolan lär oss tänka så systemet vill att vi skall tänka. Fritt tänkande människor med bra kontakt till sitt högre är ett stort hot systemet.

  Se Kina, och kommunism generellt, är där hjärntvättas befolkningen i ateism. Största hotet mot systemet är om vi får ner sann information, intuition från vårt högre. Systemet sprider mycket lögner för att förvirra oss. Systemet attackerar och tar över rörelser som är ett hot mot systemet.

  Systemet vill att vi skall kriga. Det gynnar bara systemet. Om vi krigar om ras, religion och annat så vinner bara systemet. Det är systemet som gjort Sverige mångkulturellt. Systemet vill förstöra homogena samhällen.

 • Är LO så naiv så han inte tror att politikerna redan vet vad man ska göra för att få oss på fötter?
  De vet det, men agenda 2030 ska minska BNP med över 50% och då måste lika många dö.

 • Enkelt egentligen.
  Avskaffa central reglering av vad folk på landsbygden får göra.
  Avskeda alla byråkrater som haft till uppgift att tvinga landsbygdens folk att lyda central reglering.
  Sätt mål för självförsörjning och upphandla beredskapslager inom Sverige.
  Frihandel är bra, men den som inget eget alternativ har får alltid betala mer än de som har eget. En läxa som svenska politiker inte begripit.

  Sedan finns det måga reformer på skolans och vården områden som måste till, inte minst privatisering.

 • Det finns naturligtvis varierande möjligheter att skapa fungerande samhällen i harmoni och välstånd. Kunskapen och förmågan är avsevärt högre bland vanligt folk än i det styrande skiktet. Det är en kugge, och hur infernaliskt dumt är det egentligen att lägga vår makt i händerna på en samling individer som uppenbarligen handlar efter direktiv och löften om belöning? Men det är inte på den nivån vår förändring börjar, men det är kärnan i fortsättningen.

  Jag är medveten om att det provocerar många men pröva tanken på att vi skördar nu det vi la förutsättningar för igår. Vi har faktiskt mer makt än vad vi anar men det är just medvetenhet om detta vi har tappat längs med vägen. Paradoxen är att mörkret som tagit den ifrån oss provocerar oss nu att förstå och bli medvetna om detta och vilka vi är. Knappast det som t.ex. WEF har i sin agenda men alla är enbart aktörer i ett betydligt högre spel.

  Det existerar ingen ond kraft som agerar oberoende utan orsakssamband. Det vi betraktar som mörker är egentligen ett tillstånd där det saknas ljus. Kaoset i världen är en påminnelse om vad vi ska ta itu inom oss själva och därmed skapa ljus. Utan trycket utifrån skulle vi aldrig förändras. Vi kommer aldrig återgå till det som var, hela skiten ska rensas ut en gång för alla och då krävs storsläggan. Strukturen ska jämnas med marken och nyskapandet sker utifrån en helt annan medvetandenivå.

  Så sitt lugnt i båten, agera utifrån ett inre lugn, våga ta itu med det som framträder bland dina skuggsidor, förlita dig på den kraft i ditt inre och du kommer glädjas över resultatet. Den som protesterar och avfärdar resonemanget som flum är en duktig lakej till mörkret för det vill att vi ska fortsätta förledas via det yttre. Det är så vi manipulerats att vara och därmed skurits av från vårt sanna jag i årtusenden. Ju mer vi uppehåller oss i yttre skeende desto mindre förstår vi och det gör oss maktlösa. Rädslan är främsta verktyget. Ilskan ett tecken.

 • Får instämma i tidigare kommentarer. Och kanske ett framsteg i vår medvetenhet – en form av uppgivenhet inför den totala oviljan hos “våra ledare” att verka för en positiv utveckling.
  Vi har alla möjligheter och skall fås att tro att inget är möjligt och att allt går åt pipan.
  Men vänta bara en tid till så kommer “våra kära ledare” att verka för en “verklig” förändring! Våld, krig, nedmontering av hårt vunnen välfärd, fattigdom, förstörelse av kultur och historia är tyvärr det pris vi får betala då “våra kära ledare” (alla bär samma kostym) jobbar hårt för att “lösa allas våra problem”.
  Hur ser en människa ut som har sålt sin själ?
  Hur ser en människa ut som förnedrat sig själv i lögner?
  När skall vi börja att döma efter vad vi ser och sluta att lyssna på vad de säger?
  Finns det inte rätt och fel? Sant och falskt? Ont och gott?
  Hur i helsike kan något nytt blomma i detta träsk?

 • Goda tankar, och väl formulerade!

  Men vem skall förverkliga dem? Fria självförsörjande individer, oberoende av utomstående källor blir naturligtvis tillsammans ett självständigt land.

  Men inte ens exemplet danmark är väl särskilt “självförsörjande”. Idag inporterar man ju el och drivmedel. Om det skulle försvinna skulle danmarks jordbruk stå mer eller mindre still.

  https://www.energidanmark.dk/markedsinfo/nyheder/nyheder/nyheder-2018/03/danmark-vil-blive-yderligere-afhaengig-af-el-import/

  Uppläget är ju gjort så att ingen stat skall vara självständig och själförsörjande, och det gäller ju mer eller mindre alla länder i världen. Som Martin sa självinsikten är väl inte jättehög. Som idag då Europa köper gas svindyrt av USA. Men samtidigt säger man att det är energibrist även i “USA”?

  Naturligtvis råder det inte energibrist någonstans, däremot har man skapat energibrist överallt. Medans enskilda aktörer profiterar som aldrig förr. Och det är ju inte olagligt att vara girig bortom vett och sans tyvärr.

  Men visst. Om Sveriges befolkning sket i WEF, WHO och de andra psykopaterna och deras nickedockor i riksdagen. Och bara skapade det samhälle vi alla vill ha så skulle det rent fysiskt inte vara några problem. Betong finns att få från Gotland. Stål från Kiruna bla. Och Sverige har sannolikt tillgångar på Uran så det skulle räcka tills vi som lever nu är döda sedan länge. Rent fysikaliskt är det ju möjligt att bygga upp ny kärnkraft på 3-5 år som vi gjort tidigare och som man nu gör i syd Korea.

  Så visst är det fysiskt möjligt för Sverige att bli självförsörjande på det mesta relativt snabbt. Men viljan till det?

 • Den vettigaste omstarten jag hört på länge, den slår sönder “the great reset”, en agenda från folk vi inte har valt.

 • Särskild glesbygdssatsning kanske sker i samband med USAs kommande militärbaser.
  Det kunde vara intressant om dom som vet hur det brukar se ut på andra håll beträffande vad som etableras.
  Jag har kanske förutfattade meningar så jag tiger.

  • Vet att USA årligen betalar ut flera miljoner i skadestånd till dem som blivit hörselskadade av jetplanen.

   Så så mycket att se fram emot även om man gillar hegemonin i övrigt är det nog inte.

   • Jag ser verkligen inte fram mot amerikanska militärbaser utan tänker på vad en del av dem varit associerade med av ‘extra’ inkomster..

 • Bra tankar och väl formulerat. Lycka till!

  Jag har tyvärr gett upp om Sverige för länge sedan.
  Dessutom fungerar landet i en större kontext som i mångt och mycket ligger utanför vad vi i landet kan påverka. Bristen på självinsikt är vår arts största svaghet skulle jag argumentera.

  • Inga rasister på våra gator! Där har vi en stor del av problemet.
   Men konstigt vad tyst det blivit från vederbörande.
   Samma sak då jag betvivlar idag att någon vågar påstå sig vara MP.

   • “Inga rasister på våra gator!” – OK! Men det tycks gå utomordentligt bra att låta det gamla Bondeförbundet, numer känt som Center-Extremisterna, nominera sin blivande partiordförande, efter den ur-floppade Annie Lööf har dunstat, en erkänt rasistisk Linköpings kommunpolitiker och slagskämpe, att ta’ över som partiordförande!
    Inte minst, kan man ju tycka, då C stadigt har förlorat mark i väljarbarometern.
    En annan presumtiv kandidat kunde inte heller komma på tal för C i framtidens värld. Denne hade på en hypotetisk fråga svarat att han ogärna skulle kunna gifta homosexuella par, om han nu vore präst. Fast det var inga problem att nominera den från Turkiet stammande muslimen Murrak Demirok, som publikt har sagt att han hatar vita svenska män och att “vi muslimer kommer ta’ över Sverige”, något som många andra muslimer yttrat, t ex Nyans-parti-bossen. Det är fina fisken, tydligen!

    Självdestruktionen har således helt tagit över härstädes, så artikelförfattarens tro, att vi kan ta’ oss ur krisen för egen maskin, delar jag inte. Inte av egen kraft i a f. Det krävs att den nu pågående Trump-initierade amerikanska sting-operationen, en gigantisk folkbildningskampanj, lyckas krossa den internationella Djupa Staten. MSM och SR/SVT tiger förstås om detta, men Biden-administrationen befinner sig nu helt klart i sin slutfas. Det proxy-krig som USA och NATO för i Ukraina mot Ryssland och dess existens kommer snart gå in i ett avgörande skeende.

    • Skriver under på varenda mening du skrivit. Det håller på att gå åt pipan med allting. Mörkret/dolda agendan skall genomföras.
     Sedan den delikata frågan! Är ett globalt uppvaknande av gemene man/kvinna byxad att krossa DS då digitaliseringen blivit till den nya verkligheten? Halvledarna som dom jobbar på att vi skall bära. Och förmodligen redan gör. Vaxxet som kanske ett exempel.

     • Glöm vaxxet i sig – det blir frågan om fullt synlig storlek på det som ska till om det ska användas för trådlös identifiering.
      Det finns redan tillräcklig anledning att oroa sig för mikroskopiska hot i form av biokemiska entiteter utan att folk uppe på det ska behöva frukta osynliga mikroskopiska RFID saker.

      • Rapport visade i början av Dec 2022 att en halvledare kan vara en 10.000 av ett hårstrås tjocklek. Alltså! Nu är vi inne på NANO nivå.
       Kanske dumt att skriva om detta. Men dom råkade nog tyvärr säga för mycket. Nästa sändning så var det borta. Vågar jag skriva att jag har det sparat i VOB fil?
       Hur som helst så om jag slutat skriva!!!
       Sedan om du ger dig till minnes, så var det en stor brist internationellt på halvledare. Bilindustrin stod princip stilla, under C19
       Tänk även på att den första IC kretsen kom 1958
       Det var då, då. Men nu då! Vill inte påstå att utvecklingen gått bakåt.
       Lika skrämmande då jag skrev på tuben att PCR = Pandemi. 2 dygn senare så stängdes jag ned.
       Tilläggas att jag ställt frågan på detta forum om någon kommer ihåg då Kery Mullis fick nobelpriset
       1993 från våran konungs hand. Jag kommer aldrig att glömma detta efter som han var en sällsynt personlighet, då han talade med hela kroppen.
       Sedan HIV. Grisinfluensan då hans PCR test användes, fast han uttalat åtskilliga gånger, att ni kan få vilket resultat som helst: Efter detta så hamnade han i persona non grata.( Kan vara felstavat )
       Tyvärr lämnade han oss den 7 Aug 2019.
       Men min varning som stängdes var innan C19 nått omvärlden. Alltså i Wuhan, då det första gången framkom tillämpningen av PCR.

       Tillägg om ni/du googlar, så inköpte samtliga EU länder in PCR test redan 2018.
       Orkar inte skriva mer just nu, med bihåleinflammation
       och ett nytt tangentbord som är grymt jobbigt.

 • Skall nu denna politikerklass lösa dessa problem, som de själva skapat, med samma metoder, som först skapade alla problemen?
  Einsteins ord ringer (fritt) ljudligt: att göra om samma idiotier upprepat i tron att det skall skapa en förändring, är definitionen på dårskap.

 • Jag håller med och skulle gärna vilja leva i det samhället. Men helst utan kärnkraft så länge avfallsfråga inte är löst och även uranbrytningen är ett problem.

  • Jag är inte kärnkraftsexpert, och kanske inte heller någon egentlig förespråkare. Men jag har länge undrat varför man får kärnavfall, när det är radioaktivt bränsle man använder och vill ha. Någon sa redan för länge sedan att man kunde använda avfallet, och det är väl det Kina (eller om det var ryssland) börjat göra nu. Man använder bla uttjänta stridspetsar som bränsle. Elda sopor kan man säga.

   Men det är mycket man inte talar om för oss. Bla annat blir det radioaktivt material i askan från kolkraftverk också. Man fångar upp det i sina “scrubbers”. Hur mycket och vad de gör av det? Vissa tror det är det man sprutar ut i chemtrailsen.

   Och ett vindkraftverk kräver i storlksordningen 20 ton sällsynta jordartsmetaller per verk. Hur mycket radioaktivt material och tungmetaller får man på köpet från brytningen?

   Min gissning skulle vara att kärnkraft är den minst dåliga energiformen? Men det saknas mycket info. Och vissa tror det är nu “fri” energi kommer komma. De kan inte ljuga längre, för många har förstått. Man får hoppas på det.

   • Ovanligt nyktert för att vara en svensk myndighet.

    När man lyssnar på förespråkare för vindkraft får man ofta den sliskiga bilförsäljar vibben. “Visst har den gått 50 000 mil, men går säkert lika länge till”.

    Kärnkraftsförespråkare däremot brukar vara rätt “torra”. “Visst kan vi försörja hela Sverige med billig koldioxid neutral el, men då måste vi ju faktiskt bygga reaktorerna”.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *