LO Landin: Så här kan vi ta oss ur Sverigekrisen

publicerad 14 januari 2023
- Gästskribent
Tema bild på ett "community". Foto: Halfpoint. Licens: Elements.envato.com

OPINION. I dag tävlar desperata politiker och myndighetsexperter om bra idéer hur landet ska ta sig ur Sverigekrisen. Den nyvalda Regeringen talar om att den är i färd med att genomföra ett paradigmskifte dvs en total förändring av det gängse mönstret.

På en presskonferens i december 2022 meddelade energiminister Ebba Busch, att det finns en reell risk att hushåll kan kopplas bort från elnätet. Även tunnelbanan i Stockholm kan tvingas stänga på grund av effektbrist.

Medborgare råds att ta på sig ordentliga skor när vi går till jobbet för att vara beredda att gå hem. Ha gärna en bensin- eller dieselbil till hands att värma dig i. Bunkra mat, vatten, varma kläder, stearinljus och ha också för säkerhets skull en vevradio till hands.

 

Det är så långt man kan komma från världens bästa energisystem som Sverige hade 1998 med 12 kärnkraftverk och stabil vattenkraft, vilket gjorde att landet var självförsörjande på fossilfri el.

Lägg därtill ett nedmonterat postverk, bristande underhåll av järnvägar och vägnät, ett nedlagt försvar och med en skola och sjukvård i kris. Detta får nästan de fördubblade räntekostnaderna och 10% inflation att kännas som en framgång.

Den svenska landsbygden har potential. Så här kan vi ta oss ur Sverigekrisen. Foton av Ed Val och Astrakan Images. Licens: Elements.envato.com
Den svenska landsbygden har potential. Foton av Ed Val och Astrakan Images. Licens: Elements.envato.com

Stärkt landsbygd och lokalsamhällets kraft kan ta oss ur Sverigekrisen

Idag är Sverige självförsörjande på endast tre livsmedel: morötter, socker och ägg. Ingenting mer. Sveriges självförsörjningsgrad var 100 % under andra världskriget, men är idag endast ca 40%.

Danmarks självförsörjningsgrad är 130%. Finland har en tydlig strategi för beredskapslager och en självförsörjningsgrad på 80%. Sverige däremot har avvecklat sitt beredskapslager. Sverige borde istället planera för en betydligt högre självförsörjningsgrad för livsmedel och åter bygga upp beredskapslager.

Det är också viktigt att sätta de mänskliga värdena främst och att skapa ett samhälle där flertalet känner sig hemma och trygga samt tar gemensamt ansvar för samhällets utveckling. Landsbygdskulturen har och har haft alla dessa ingredienser för det samhälle vi eftersträvar.

De månghundraåriga traditioner som präglar landsbygden med hållbar verksamhet, sociala normer och sund ekonomi håller på att försvinna och beaktas därför inte alls av politiker och myndigheter. En oerhörd potential till välstånd kastas bort, vilket inte minst drabbar yngre generationer.

Tidigare levde de flesta svenskar i ”bondesamhällen” med småskalig verksamhet i jord- och skogsbruk kompletterat med småindustri. Produktionen var hållbar och miljövänlig. På denna grund har vi byggt vårt välstånd. Befolkningen på landsbygden präglas av samarbete, demokrati, stabilitet, ansvar, sunt förnuft, stabilitet, men också av kreativitet och förmåga att bruka, utan att förbruka resurser.

Givetvis behöver allt anpassas för att fungera i det nya samhället, men att satsa på landsbygden kan åter göra landet självförsörjande på energi och livsmedel och ta oss ur Sverigekrisen.

 • Jord- och skogsbruk bidrar med en betydande energiproduktion.
 • Sverige borde omfördela resurser till landsbygden och ändra skattesystemet så att lokalsamhällenas befintliga resurser åter stärks och att initiera nyskapande. Detta inkluderar såväl service som bostäder och infrastruktur.
 • Flytta statlig och kommunal verksamhet till landsbygden och jämställ stad och land vad gäller kostnader för transporter och service.
 • Underlätta kärnkraftsutveckling och produktion av inhemska energi. Stoppa social dumpning från storstäderna.
 • Stimulera produktion av svenska livsmedel samt återställ ett öppet djurhållande landskap. Avveckla orimliga pålagor för lantbruket.
 • Sänk momsen på livsmedel. Inför skärpta regler för försäljning av ”skräpmat”.
 • Satsa på fysiskt och psykiskt välmående och prioritera unga.
 • Utbilda inte minst de yngre generationerna i kost och hälsa och inför en verklighetsförankrad miljölagstiftning.

Vi börjar få värdefulla pusselbitar till en helhetssyn av hur ekonomiska kriser och bristfälliga centrala politiska beslut styr avfolkningen av landsbygden”, skriver journalisten Lotta Gröning i tidskriften Axess i december 2022.

Ny skolpolitik med tonvikt på de mänskliga värdena

Vi måste tala klartext om skolan och inte om politiskt korrekt extremism.

 • Stärk yttrandefriheten.
 • Inför ny lagstiftning som stimulerar ansvar och engagemang samt ökar skyddet för frihet och självbestämmande.

Sverige har sedan 1500-talet utvecklats till ett högteknologiskt land med en stabil demokrati. Ett viktigt skäl var en tidigt utbredd läskunnighet.
Om vi inte förstår hur viktig läskunnigheten är, och som nu när läskunnigheten sjunker bland yngre, vi inte vidtar åtgärder, förstår vi inte heller vilka problem detta kommer att skapa. Då är landet verkligt illa ute
”, skriver författaren Torbjörn Elensky i tidskriften Axess i december 2022.

 • Motverka skadlig globalisering och utförsäljning av svensk beslutsrätt.
 • Avvärj hoten från överstatlig kontroll.
 • Skärp lagstiftningen om oberoende myndigheter.
 • Återupprätta tjänstemannaansvaret.

Kort sagt: återupprätta den lokala demokratin, utnyttja lokalsamhällets kraft och öppna ögonen på svenska politiker för att motverka hoten mot vår demokrati och vår frihet. Detta är vad vi skulle kalla ett paradigmskifte.

Text: Lars-Olof (LO) Landin, ordförande i föreningen Kreaprenör en nätverksallians som sprider information om vad som händer med vår kultur

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq