Så kan du avgifta och förhindra skador av injektionerna mot Covid-19

publicerad 28 april 2023
- Gästskribent
Temabild: Kärl- och hjärtbesvär. Licens: Elements.envato.co

Flera erfarna forskare och visselblåsare har kommit fram med strategier för att hantera det eskalerande problemet med skador av de experimentella injektionerna mot Covid-19. Detta är en sammanställning som är tänkt att fungera som en behandlingsstrategi.

Text: Marie Winqvist. Artikeln är tidigare publicerad i 2000-Talets Vetenskap. För närmare information om hur Ivermectin påverkar spikproteinerna, se intervjun med Tony Berglund på 2000TV.se

Vid det här laget har det med all önskvärd tydlighet visat sig att de så kallade vaccinerna inte på något sätt hjälper oss att hålla våra kroppar friska utan att utfallet har blivit det rakt motsatta.

”De experimentella injektionerna försvagar oss i stället kraftigt och förutom de numera välkända biverkningarna gör de oss dessutom extra mottagliga för ett stort antal andra sjukdomar som kroppen då inte själv kan läka längre.”

Normalt förknippas dessa sjukdomstillstånd inte med de experimentella injektionerna. Att man här inte ser sambandet beror inte enbart på okunskap utan även på ren förnekelse.

Svensk forskning nonchaleras

En av de mest skrämmande effekterna av dessa experimentvacciner är att spikproteinerna orsakar att kroppens DNA kan förlora sin reparationsfunktion med upp till 90 procent. Denna intracellulära mekanism NHEJ (Non-Homologous End Joining), som reparerar dubbelsträngade DNA-brott, är nödvändig för allt liv för att det överhuvudtaget skall kunna fortsätta att existera.

Denna forskning har helt nonchalerats trots att den genomförts på både Stockholms- och Umeås universitet och givit eko i alternativmedier över hela världen.

Grunderna för all avgiftning

Om våra kroppsliga system får hjälp att säga stopp, så går det att få de farliga processerna att avstanna och sannolikheten ökar för att vi kan minska de negativa effekterna.

Jag skall här sammanställa några av de lösningar som hittills har tagits fram i syfte att mildra de skador som många har drabbats av efter att ha blivit pålurade de experimentella injektionerna. Som vid alla allvarliga tillstånd måste man gå grundligt till väga. Det som görs halvhjärtat riskerar att misslyckas helt eller delvis.

Innan vi tar det specifika vill jag nämna några nödvändiga allmänna råd. Vi börjar med begreppet den totala belastningen. Detta är centralt och innebär att ju mer kroppen har att brottas med desto mindre resurser har den över till ett huvudproblem av något slag.

Därför är det viktigt med en allmän avgiftning samt en hälsosam livsstil med tillfredsställande näringstillförsel utan bland annat gifter och GMO. Man brukar tala om allmän detox och specifik detox.

Man måste bygga upp kroppen innan man börjar att avgifta den. En utrensning kräver vissa ämnen för att kunna transportera ut gifter, till exempel leverns fas 1 och fas 2. Oavsett typ av ohälsotillstånd så måste man ringa in problemet och ta in olika aspekter som måste adresseras.

En del råd är alltså specifika medan andra är gemensamma: allmän livsstil, generell detox samt de andliga och känslomässiga aspekterna, men även stress som kan sänka immunförsvaret rejält. Eftersom det nu inte ens är ett vaccin, så kan man inte förlita sig på de medel som brukar användas vid vanliga vaccinskador, till exempel tuja.

Grafenoxid

Den spanske forskaren Ricardo Delgado Martín har en forskningsutbildning i hälsobiologi, klinisk mikrobiologi, epidemiologi och tillämpad klinisk immunologi. Sedan hans forskarteam hade kommit över en vial med vaccin genomförde de en klinisk analys, varefter professor Pablo Campra presenterade en objektiv vetenskaplig rapport som innehåller klara bevis för att det finns grafenoxid i proverna.

”Grafenoxid orsakar blodproppar och inflammationer. Det nedgraderar immunsystemet och utarmar kroppen på dess glutationreserver, vilket kan orsaka en cytokinstorm som i sin tur kan orsaka organsvikt”, säger Delgado.

Grafenoxid nedgraderar även enzymsystemen och orsakar skador på mitokondrierna. Förutom dessa effekter står det nu klart att grafenet bygger ihop sig till något som liknar mikroskopiska kretskort. Detta rör sig alltså om självorganiserande nanopartiklar.

För avgiftning av grafenoxid finns det flera alternativ. Det första är glutation, en så kallad tripeptid som består av tre aminosyror: glutamin, acetylcystein och glycin. Den anses vara kroppens viktigaste antioxidant. Glutation är alltid essentiellt när det gäller avgiftning och särskilt tungmetallavgiftning.

Kroppen utarmas på glutation vid närvaro av tungmetaller som exempelvis amalgam. NAC (acetylcystein) är ett alternativ till glutation och är lättare för kroppen att ta upp och omvandla till glutation. Viktigt är också att hålla nere de fria radikalerna med hjälp av antioxidanter!

Grafenoxid och blod-hjärnbarriären

I en studie på råttor hittades att reducerad grafenoxid (rGO) systematiskt injicerad, huvudsakligen lokaliserades i två områden i hjärnan, talamus och hippocampus. Inträdet av grafenoxid involverade en övergående minskning av blod-hjärnbarriärens täthet.

Slutsatsen blir att grafenoxid inte bara ackumuleras utan också får en möjlighet att ta sig in i hjärnan. Alltså är det inte bara ansamlingen av grafenoxid som är ett problem. Grafenoxid öppnar också blod-hjärnbarriären. Ämnets toxicitet ökar i elektromagnetiska fält.

Ännu en avgiftare: humus- och fulvosyra

Japanska och kinesiska forskare har funnit att HF, humus- och fulvosyra (HF), fungerar för att avgifta grafenoxid. Detta näringsämne transporterar näring in i cellen och tar med sig restprodukter ut. Dessa övriga egenskaper har HF: den balanserar mikrobiomet, syresätter blodet, avgiftar, höjer immunförsvaret och minskar inflammationer.

Dessutom mildrar humus- och fulvosyra skador på mitokondrierna och skador av oxidativ stress. Man hade tidigare upptäckt att grafenoxid kontaminerat de marina miljöerna. Man hade bland annat funnit hjärtsäcksödem hos zebrafiskembryon.

Därför började de japanska forskarna att titta på vad man kunde göra åt detta. Under sina försök upptäckte de att närvaron av humus- och fulvosyra minskade anhopningen av grafenoxid och att försöken indikerade en möjlig väg för avgiftning.

Testerna gjordes på levande organismer. Forskarna kom fram till att:

”Humus- och fulvosyra reglerar strukturerna och de negativa ytladdningarna av grafenoxid”.

Här har vi sannolikt mekanismen bakom att HF förhindrar ansamling av grafenoxid.

Judy Mikovits – en av världens främsta experter på vaccinskador

Den medicinska forskaren, molekylärbiologen och visselblåsaren Judy Mikovits har arbetat i tjugo år på National Cancer Institute och har författat en lång rad böcker och vetenskapliga rapporter. Hon är expert på vaccinskador och har introducerat suramin som ett motmedel.

”Suramin har en hämmande effekt på den ohämmade koagulationen samt på replikation och modifiering av RNA och DNA.”

Suramin utvinns ur tallbarrsolja och kan förhindra oönskade processer från att äga rum.

På frågan om det enbart är tall, som har dessa egenskaper, har forskare svarat:

”tall, gran, och ceder kan vara det enklaste sättet att uppnå ett naturligt skydd mot den skadliga kopieringsprocessen av spikproteiner”.

Observera att te på barr inte bör drickas längre än 4-5 veckor i taget, eftersom terpenerna kan bli giftiga över tid. Man tillreder vid max 70-80 grader och pausar ett par veckor efter varje period.

Man kan även smörja in eteriska barroljor utblandade i olivolja ovanför nyckelbenen och på framsidan av halsen för att få in ämnena i lymfsystemet.

Metyleringen hejdar processerna

Judy Mikovits introducerar även dimetylglycin och trimetylglycin. Glycin är en aminosyra och dimetyl och trimetyl anger att dessa varianter är behjälpliga vid den så kallade metyleringen i kroppen som måste vara intakt för att alla våra system skall fungera.

Metyleringsprocessen är B-vitaminberoende. I en intervju säger Judy Mikovits:

”Så vi använder dimetylglycin här, som ett tillskott ihop med glutation, för att vi måste hålla nere reaktionerna så att processerna inte fortsätter”.

”Använd en kombination av preparat för att öka metyleringsprocessen, som dimetylglycin. Det är inte ens ett preparat, det är ett näringsämne. Du kan också använda trimetylglycin”.

Processerna som startas av injektionerna och som kan innebära organsvikt och blodproppar kan alltså hejdas så att de stannar upp eller i varje fall saktar ner.

2000TV.se

Alla åtgärder samverkar

Vi kan slå fast att utfallet av ett försök att hantera den här typen av vaccinskador är avhängigt om man lyckas hjälpa kroppen att hejda de skadliga processerna, avgifta grafenoxid samt förhindra blodproppsbildning parallellt med att hålla nere inflammationer och fria radikaler.

Alla örter och naturmedel har flera egenskaper och kan därför användas för olika ändamål, inte bara ett. Dimetylglycin saluförs till exempel som ett immunhöjande preparat. Därför har vi hos de naturliga preparaten ämnen som är både antiinflammatoriska, immunhöjande och antioxidativa.

Antioxidanter har en central roll för att förhindra skador av de experimentella injektionerna.

Allt detta hjälper kroppen att få svängrum att agera, eftersom inflammatoriska processer hindras och fria radikaler neutraliseras. Alla åtgärder samverkar.

De specifika ämnen vi har till vår hjälp och som direkt adresserar påverkan av de så kallade vaccinerna är: barr, dimetyl- och trimetylglycin. De förhindrar oönskade processer. Glutation, NAC och humus- och fulvosyra avgiftar grafenoxid.

Det har nu dessutom visat sig att kinesisk malört (Artemisia annua) har liknande egenskaper som Ivermectin.

Preparat för kroppen och blodet. Foto: Björn Lindén
Preparat för kroppen och blodet. Foto: Björn Lindén

Om systemiska enzymer

Det har visat sig att det går att använda systemiska/proteolytiska enzymer för att bryta ner spikproteinerna. Proteolytiska enzymer bryter ned främmande proteiner. Systemiskt betyder att enzymet är verksamt i hela kroppen, det vill säga i alla system och i alla organ.

Serrapeptase är ett vanligt sådant enzym, nattokinase och lumbrokinase är ett par andra, och dessa med flera har samma egenskaper. De är kända för sina antiinflammatoriska egenskaper. De äter död och inflammerad vävnad men löser även upp alla främmande proteiner i blod och vävnader.

Enzymerna löser även upp lipidhöljen. Denna typ av enzymer förhindrar också blodproppsbildning. Känt sedan tidigare är att serrapeptase rensar blodkärlen, men kan det vara så att dessa enzymer också ger sig på och löser upp spikproteinerna? Det kommer nu både forskning och vittnesmål från flera håll som bekräftar detta.

Bertil Wosk. Pressfoto
Bertil Wosk. Pressfoto

Denna information framförs även av Bertil Wosk, grundaren av naturapoteket Holistic.

NewsVoice intervjuade Bertil Wosk:  “Spikenzymer” kan rädda liv – Löser upp blodproppar

Det har framkommit vittnesuppgifter om att personer som fått högt blodtryck efter sprutorna har fått ner blodtrycket väldigt fort genom att ta dessa enzymer. Spikproteinerna har ju konstaterats blockera ACE-2-receptorerna på cellytan.

ACE-2 står för Angiotensin-converting Enzyme-2 och är det enzym som sänker blodtrycket. Detta är ytterligare en indikation på att de systemiska enzymerna är effektiva för att minska skadorna av experimentet genom att lösa upp spikproteinerna.

Mycket pekar nu på att användningen av dessa enzymer kan vara till effektiv hjälp för en lyckad behandlingsstrategi. Undertecknad har själv hävt en relativt kraftig sheddingreaktion med en hög dos serrapeptase. Enda kontraindikationen för systemiska enzymer är magsår.

Observera att dessa enzymer måste tas på fastande mage annars förbrukas de som matsmältningsenzym!

Många vittnar nu om hur de har fått oförklarliga blödningar i huden och märkliga utslag efter att ha varit i kontakt med vaccinerade.

Jag fick själv två rätt stora blödningar i huden två dagar efter att en nyvaccinerad person hade stått nära mitt ansikte en stund. Blåmärkena kom och gick ett tag för att så småningom försvinna.

Även kraftiga mensrubbningar samt blödningar hos äldre och minderåriga har rapporterats från hela världen. Vanligt är också covidliknande symptom, heshet, rinnande näsa, värk och stelhet samt utmattning.

Även onormalt håravfall förekommer hos både vaccinskadade och vid svår shedding. Även detta har jag egen erfarenhet av. Symptomen uppstår hos en del personer efter kontakt med vaccinerade. Även den välkände amerikanske hälsoprofilen Dr. Edward Group rapporterar om just dessa symptom hos personer han möter: ”Det förefaller mig som att smittbarheten ökar ju fler sprutor personen har tagit.”

Läs mer: Tony Berglund: “Jag fick blodproppar av shedding” – Botade sig själv

Är injektionerna självspridande?

Man har även hittat grafenoxid i blodet hos personer som är ovaccinerade, men som lever med en eller flera vaccinerade. Detta är påvisat i blodprover av den brittiske forskaren Dr. Philippe van Welbergen, chef för en biomedicinsk klinik.

Dessa personer insjuknar ofta också på ett eller annat sätt. Van Welbergen har också demonstrerat hur ytterst små skärvor av grafen överförs från vaccinerade till ovaccinerade och förstör deras röda blodkroppar och orsakar blodproppar.

Det bör noteras att många forskare runt om i världen nu har hittat grafen i vaccinerna genom elektron- och optisk mikroskopi. Det finns i dag cirka hundra rapporter som påvisar dessa fynd.

Jag ser framför mig ett synkront samband där vi hjälper kroppen på alla sätt som krävs och stärker upp den så att den blir ointaglig, samtidigt som vi behåller vår inre styrka på en nivå så att makten bakom kulisserna aldrig kan komma åt oss och vår inre kärna.

Även om makten skulle fortsätta att göra allt för att förstöra våra liv, så är vi fria kärleksfulla varelser och den kraften kommer att bära oss.

Text: Marie Winqvist. Artikeln är tidigare publicerad i 2000-Talets Vetenskap. För närmare information om hur Ivermectin påverkar spikproteinerna, se intervjun med Tony Berglund på 2000TV.se

 

Bertil Wosk intervjuas om spikenzymer.

NewsVoice intervjuade Bertil Wosk:
“Spikenzymer” kan rädda liv – Löser upp blodproppar

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq