Så kan du avgifta och förhindra skador av injektionerna mot Covid-19

publicerad 28 april 2023
- Gästskribent
Temabild: Kärl- och hjärtbesvär. Licens: Elements.envato.co

Flera erfarna forskare och visselblåsare har kommit fram med strategier för att hantera det eskalerande problemet med skador av de experimentella injektionerna mot Covid-19. Detta är en sammanställning som är tänkt att fungera som en behandlingsstrategi.

Text: Marie Winqvist. Artikeln är tidigare publicerad i 2000-Talets Vetenskap. För närmare information om hur Ivermectin påverkar spikproteinerna, se intervjun med Tony Berglund på 2000TV.se

Vid det här laget har det med all önskvärd tydlighet visat sig att de så kallade vaccinerna inte på något sätt hjälper oss att hålla våra kroppar friska utan att utfallet har blivit det rakt motsatta.

“De experimentella injektionerna försvagar oss i stället kraftigt och förutom de numera välkända biverkningarna gör de oss dessutom extra mottagliga för ett stort antal andra sjukdomar som kroppen då inte själv kan läka längre.”

Normalt förknippas dessa sjukdomstillstånd inte med de experimentella injektionerna. Att man här inte ser sambandet beror inte enbart på okunskap utan även på ren förnekelse.

Svensk forskning nonchaleras

En av de mest skrämmande effekterna av dessa experimentvacciner är att spikproteinerna orsakar att kroppens DNA kan förlora sin reparationsfunktion med upp till 90 procent. Denna intracellulära mekanism NHEJ (Non-Homologous End Joining), som reparerar dubbelsträngade DNA-brott, är nödvändig för allt liv för att det överhuvudtaget skall kunna fortsätta att existera.

Denna forskning har helt nonchalerats trots att den genomförts på både Stockholms- och Umeås universitet och givit eko i alternativmedier över hela världen.

Grunderna för all avgiftning

Om våra kroppsliga system får hjälp att säga stopp, så går det att få de farliga processerna att avstanna och sannolikheten ökar för att vi kan minska de negativa effekterna.

Jag skall här sammanställa några av de lösningar som hittills har tagits fram i syfte att mildra de skador som många har drabbats av efter att ha blivit pålurade de experimentella injektionerna. Som vid alla allvarliga tillstånd måste man gå grundligt till väga. Det som görs halvhjärtat riskerar att misslyckas helt eller delvis.

Innan vi tar det specifika vill jag nämna några nödvändiga allmänna råd. Vi börjar med begreppet den totala belastningen. Detta är centralt och innebär att ju mer kroppen har att brottas med desto mindre resurser har den över till ett huvudproblem av något slag.

Därför är det viktigt med en allmän avgiftning samt en hälsosam livsstil med tillfredsställande näringstillförsel utan bland annat gifter och GMO. Man brukar tala om allmän detox och specifik detox.

Man måste bygga upp kroppen innan man börjar att avgifta den. En utrensning kräver vissa ämnen för att kunna transportera ut gifter, till exempel leverns fas 1 och fas 2. Oavsett typ av ohälsotillstånd så måste man ringa in problemet och ta in olika aspekter som måste adresseras.

En del råd är alltså specifika medan andra är gemensamma: allmän livsstil, generell detox samt de andliga och känslomässiga aspekterna, men även stress som kan sänka immunförsvaret rejält. Eftersom det nu inte ens är ett vaccin, så kan man inte förlita sig på de medel som brukar användas vid vanliga vaccinskador, till exempel tuja.

Grafenoxid

Den spanske forskaren Ricardo Delgado Martín har en forskningsutbildning i hälsobiologi, klinisk mikrobiologi, epidemiologi och tillämpad klinisk immunologi. Sedan hans forskarteam hade kommit över en vial med vaccin genomförde de en klinisk analys, varefter professor Pablo Campra presenterade en objektiv vetenskaplig rapport som innehåller klara bevis för att det finns grafenoxid i proverna.

”Grafenoxid orsakar blodproppar och inflammationer. Det nedgraderar immunsystemet och utarmar kroppen på dess glutationreserver, vilket kan orsaka en cytokinstorm som i sin tur kan orsaka organsvikt”, säger Delgado.

Grafenoxid nedgraderar även enzymsystemen och orsakar skador på mitokondrierna. Förutom dessa effekter står det nu klart att grafenet bygger ihop sig till något som liknar mikroskopiska kretskort. Detta rör sig alltså om självorganiserande nanopartiklar.

För avgiftning av grafenoxid finns det flera alternativ. Det första är glutation, en så kallad tripeptid som består av tre aminosyror: glutamin, acetylcystein och glycin. Den anses vara kroppens viktigaste antioxidant. Glutation är alltid essentiellt när det gäller avgiftning och särskilt tungmetallavgiftning.

Kroppen utarmas på glutation vid närvaro av tungmetaller som exempelvis amalgam. NAC (acetylcystein) är ett alternativ till glutation och är lättare för kroppen att ta upp och omvandla till glutation. Viktigt är också att hålla nere de fria radikalerna med hjälp av antioxidanter!

Grafenoxid och blod-hjärnbarriären

I en studie på råttor hittades att reducerad grafenoxid (rGO) systematiskt injicerad, huvudsakligen lokaliserades i två områden i hjärnan, talamus och hippocampus. Inträdet av grafenoxid involverade en övergående minskning av blod-hjärnbarriärens täthet.

Slutsatsen blir att grafenoxid inte bara ackumuleras utan också får en möjlighet att ta sig in i hjärnan. Alltså är det inte bara ansamlingen av grafenoxid som är ett problem. Grafenoxid öppnar också blod-hjärnbarriären. Ämnets toxicitet ökar i elektromagnetiska fält.

Ännu en avgiftare: humus- och fulvosyra

Japanska och kinesiska forskare har funnit att HF, humus- och fulvosyra (HF), fungerar för att avgifta grafenoxid. Detta näringsämne transporterar näring in i cellen och tar med sig restprodukter ut. Dessa övriga egenskaper har HF: den balanserar mikrobiomet, syresätter blodet, avgiftar, höjer immunförsvaret och minskar inflammationer.

Dessutom mildrar humus- och fulvosyra skador på mitokondrierna och skador av oxidativ stress. Man hade tidigare upptäckt att grafenoxid kontaminerat de marina miljöerna. Man hade bland annat funnit hjärtsäcksödem hos zebrafiskembryon.

Därför började de japanska forskarna att titta på vad man kunde göra åt detta. Under sina försök upptäckte de att närvaron av humus- och fulvosyra minskade anhopningen av grafenoxid och att försöken indikerade en möjlig väg för avgiftning.

Testerna gjordes på levande organismer. Forskarna kom fram till att:

”Humus- och fulvosyra reglerar strukturerna och de negativa ytladdningarna av grafenoxid”.

Här har vi sannolikt mekanismen bakom att HF förhindrar ansamling av grafenoxid.

Judy Mikovits – en av världens främsta experter på vaccinskador

Den medicinska forskaren, molekylärbiologen och visselblåsaren Judy Mikovits har arbetat i tjugo år på National Cancer Institute och har författat en lång rad böcker och vetenskapliga rapporter. Hon är expert på vaccinskador och har introducerat suramin som ett motmedel.

”Suramin har en hämmande effekt på den ohämmade koagulationen samt på replikation och modifiering av RNA och DNA.”

Suramin utvinns ur tallbarrsolja och kan förhindra oönskade processer från att äga rum.

På frågan om det enbart är tall, som har dessa egenskaper, har forskare svarat:

”tall, gran, och ceder kan vara det enklaste sättet att uppnå ett naturligt skydd mot den skadliga kopieringsprocessen av spikproteiner”.

Observera att te på barr inte bör drickas längre än 4-5 veckor i taget, eftersom terpenerna kan bli giftiga över tid. Man tillreder vid max 70-80 grader och pausar ett par veckor efter varje period.

Man kan även smörja in eteriska barroljor utblandade i olivolja ovanför nyckelbenen och på framsidan av halsen för att få in ämnena i lymfsystemet.

Metyleringen hejdar processerna

Judy Mikovits introducerar även dimetylglycin och trimetylglycin. Glycin är en aminosyra och dimetyl och trimetyl anger att dessa varianter är behjälpliga vid den så kallade metyleringen i kroppen som måste vara intakt för att alla våra system skall fungera.

Metyleringsprocessen är B-vitaminberoende. I en intervju säger Judy Mikovits:

”Så vi använder dimetylglycin här, som ett tillskott ihop med glutation, för att vi måste hålla nere reaktionerna så att processerna inte fortsätter”.

“Använd en kombination av preparat för att öka metyleringsprocessen, som dimetylglycin. Det är inte ens ett preparat, det är ett näringsämne. Du kan också använda trimetylglycin”.

Processerna som startas av injektionerna och som kan innebära organsvikt och blodproppar kan alltså hejdas så att de stannar upp eller i varje fall saktar ner.

2000TV.se

Alla åtgärder samverkar

Vi kan slå fast att utfallet av ett försök att hantera den här typen av vaccinskador är avhängigt om man lyckas hjälpa kroppen att hejda de skadliga processerna, avgifta grafenoxid samt förhindra blodproppsbildning parallellt med att hålla nere inflammationer och fria radikaler.

Alla örter och naturmedel har flera egenskaper och kan därför användas för olika ändamål, inte bara ett. Dimetylglycin saluförs till exempel som ett immunhöjande preparat. Därför har vi hos de naturliga preparaten ämnen som är både antiinflammatoriska, immunhöjande och antioxidativa.

Antioxidanter har en central roll för att förhindra skador av de experimentella injektionerna.

Allt detta hjälper kroppen att få svängrum att agera, eftersom inflammatoriska processer hindras och fria radikaler neutraliseras. Alla åtgärder samverkar.

De specifika ämnen vi har till vår hjälp och som direkt adresserar påverkan av de så kallade vaccinerna är: barr, dimetyl- och trimetylglycin. De förhindrar oönskade processer. Glutation, NAC och humus- och fulvosyra avgiftar grafenoxid.

Det har nu dessutom visat sig att kinesisk malört (Artemisia annua) har liknande egenskaper som Ivermectin.

Preparat för kroppen och blodet. Foto: Björn Lindén
Preparat för kroppen och blodet. Foto: Björn Lindén

Om systemiska enzymer

Det har visat sig att det går att använda systemiska/proteolytiska enzymer för att bryta ner spikproteinerna. Proteolytiska enzymer bryter ned främmande proteiner. Systemiskt betyder att enzymet är verksamt i hela kroppen, det vill säga i alla system och i alla organ.

Serrapeptase är ett vanligt sådant enzym, nattokinase och lumbrokinase är ett par andra, och dessa med flera har samma egenskaper. De är kända för sina antiinflammatoriska egenskaper. De äter död och inflammerad vävnad men löser även upp alla främmande proteiner i blod och vävnader.

Enzymerna löser även upp lipidhöljen. Denna typ av enzymer förhindrar också blodproppsbildning. Känt sedan tidigare är att serrapeptase rensar blodkärlen, men kan det vara så att dessa enzymer också ger sig på och löser upp spikproteinerna? Det kommer nu både forskning och vittnesmål från flera håll som bekräftar detta.

Bertil Wosk. Pressfoto
Bertil Wosk. Pressfoto

Denna information framförs även av Bertil Wosk, grundaren av naturapoteket Holistic.

NewsVoice intervjuade Bertil Wosk:  “Spikenzymer” kan rädda liv – Löser upp blodproppar

Det har framkommit vittnesuppgifter om att personer som fått högt blodtryck efter sprutorna har fått ner blodtrycket väldigt fort genom att ta dessa enzymer. Spikproteinerna har ju konstaterats blockera ACE-2-receptorerna på cellytan.

ACE-2 står för Angiotensin-converting Enzyme-2 och är det enzym som sänker blodtrycket. Detta är ytterligare en indikation på att de systemiska enzymerna är effektiva för att minska skadorna av experimentet genom att lösa upp spikproteinerna.

Mycket pekar nu på att användningen av dessa enzymer kan vara till effektiv hjälp för en lyckad behandlingsstrategi. Undertecknad har själv hävt en relativt kraftig sheddingreaktion med en hög dos serrapeptase. Enda kontraindikationen för systemiska enzymer är magsår.

Observera att dessa enzymer måste tas på fastande mage annars förbrukas de som matsmältningsenzym!

Många vittnar nu om hur de har fått oförklarliga blödningar i huden och märkliga utslag efter att ha varit i kontakt med vaccinerade.

Jag fick själv två rätt stora blödningar i huden två dagar efter att en nyvaccinerad person hade stått nära mitt ansikte en stund. Blåmärkena kom och gick ett tag för att så småningom försvinna.

Även kraftiga mensrubbningar samt blödningar hos äldre och minderåriga har rapporterats från hela världen. Vanligt är också covidliknande symptom, heshet, rinnande näsa, värk och stelhet samt utmattning.

Även onormalt håravfall förekommer hos både vaccinskadade och vid svår shedding. Även detta har jag egen erfarenhet av. Symptomen uppstår hos en del personer efter kontakt med vaccinerade. Även den välkände amerikanske hälsoprofilen Dr. Edward Group rapporterar om just dessa symptom hos personer han möter: ”Det förefaller mig som att smittbarheten ökar ju fler sprutor personen har tagit.”

Läs mer: Tony Berglund: “Jag fick blodproppar av shedding” – Botade sig själv

Är injektionerna självspridande?

Man har även hittat grafenoxid i blodet hos personer som är ovaccinerade, men som lever med en eller flera vaccinerade. Detta är påvisat i blodprover av den brittiske forskaren Dr. Philippe van Welbergen, chef för en biomedicinsk klinik.

Dessa personer insjuknar ofta också på ett eller annat sätt. Van Welbergen har också demonstrerat hur ytterst små skärvor av grafen överförs från vaccinerade till ovaccinerade och förstör deras röda blodkroppar och orsakar blodproppar.

Det bör noteras att många forskare runt om i världen nu har hittat grafen i vaccinerna genom elektron- och optisk mikroskopi. Det finns i dag cirka hundra rapporter som påvisar dessa fynd.

Jag ser framför mig ett synkront samband där vi hjälper kroppen på alla sätt som krävs och stärker upp den så att den blir ointaglig, samtidigt som vi behåller vår inre styrka på en nivå så att makten bakom kulisserna aldrig kan komma åt oss och vår inre kärna.

Även om makten skulle fortsätta att göra allt för att förstöra våra liv, så är vi fria kärleksfulla varelser och den kraften kommer att bära oss.

Text: Marie Winqvist. Artikeln är tidigare publicerad i 2000-Talets Vetenskap. För närmare information om hur Ivermectin påverkar spikproteinerna, se intervjun med Tony Berglund på 2000TV.se

 

Bertil Wosk intervjuas om spikenzymer.

NewsVoice intervjuade Bertil Wosk:
“Spikenzymer” kan rädda liv – Löser upp blodproppar

 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Efter att NewsVoice dumpade Disqus upptäcktes att över 600 kommentarer bannats av Disqus senaste månaderna. Nu har vi gått igenom alla och många av de som stoppats av Disqus har nu publicerats varav flera efter artikeln: “Så kan du avgifta och förhindra skador av injektionerna mot Covid-19”.

  • Jag hann läsa din långa kommentar Per om hälsa och näring! Vet inte om jag hann screenshot:a men det jag kan säga är att jag håller med och det är ungefär mina slutsatser också om näring och kost. Ekologiskt, viltkött, osv. Samt att de kosttillskott du nämnde är vad jag också förstått är bra mot corona. Tack! alltid kul när man ser att andra har ungefär samma idéer om hälsa. Synd att Disqus tog bort din kommentar bara… Ha en bra valborg!

   • Så bra, Emma.

    Har du tittat på rönen om rubbad tarmfloras potentiella del i post-COVID/post-COVID-injektionsbesvär?

    Din överkänslighet mot NAC skulle kunna vara en indikator på, att din tarmflora har rubbats. Fekal transplantation kan i dylika fall vara nödvändig för tillfrisknande.

 • Har läst igenom hela kommentarsfältet igen. 31 kommentarer för tillfälltet. Och får en liten ingivelse att kommentera lite gennerellt om kostillskott. Den som blivit sjuk försöker ju ofta med alla medel bli frisk. Är man frisk tål man en hel del, men som sjuk oftast inte.

  Så börjar då pillerknaprandet…..

  Kapseln på många preparat innehåller ofta “hydroxipropylmetylcellulosa” osv. Olika behandlade former av cellulosa och annat “naturligt”. Dessa icke nedbrytbara ämnen i mångt och mycket är ofta helt onaturliga för kroppen. För några år sedan tog man bort en av varianterna efter dödsfall. Kroppen kunde inte bryta ner ämnet, däremot gillade en dödlig bakterie ämnet som inte finns hos människan naturligt. De flyttade alltså in med förrändrad “terrain”, och en person avled av den ovanliga bakterien.

  En stor del kostillskott är också förorenade, de föroreningarna deklareras aldrig på burken. Tex extraherar man ofta ämnen med billiga lösningsmedel som benzen och annat skit. Sen tvättar man ur ämnet då det är giftig, men rester blir kvar liksom rester av “tvättmedlet”.

  I naturen förekommer inga isolerade ämnen så som i kostillskott. Och i kroppen är allt balans och samverkan. Skyhöga värden av någonting är kanske inte giftigt per se. Men så kräver då kroppen andra näringsämnen för att omsätta det osv, samt att vissa ämnen är antagonister.

  Alla får naturligtvis experimentera efter eget bevåg. Och vet att många har positiva erfarenheter. Jag själv använder också vissa vitaminer och mineraler, om än restriktivt idag efter dåliga erfarenheter. Men det är också min erfarenhet att några av de absolut sjukaste individer jag träffat är också de som tagit absolut mest kostillskot. Det blir fullständigt kaos i kroppen av alla dessa syntetiska ämnen. Obalanser mellan mineraler osv. Samt att de inte sällan blir tungmetallsförgiftade då mineraler inte sällan kommer med sina antagonister. Jag själv blev tex en gång blyförgiftad av dolomitpulver. Bara kände att det är ett ämne som skulle behöva belysas mer. Boken “Supplements exposes” är en bra början för den som vill veta mer.

  Inga länkar, får se om disquse nu släpper kommentaren?

  • Du krånglar till det oerhört käre Josef.
   Vildjur producerar 10,000 IE C-vitamin när de blir sjuka.
   Människor gör det inte.
   Så i princip räcker det med 10,000 IE C när man blir förkyld,sjuk,hostig,snorig eller feber.
   -Thats it?
   -Men ack så enkelt är det inte.
   Ty människor fungerar inte som vilda djur.

   Vitaminer är egentligen en kroppsnära reaktion på hur kroppen producerar antikroppar.

   Det räcker i regel med 10,000 IE C och 25,000 IE D för att aktivera människors immunförsvar
   och skapa en långsiktig “buffert”. Med en gnutta zink.
   Per månad, alltså INTE varje dag… (eller när man blir sjuk).
   Just like the animals do..

   Vildjur, lejon, tigrar etc producerar detta naturligt i kroppen.
   Försöker få in begreppet Vildjurets Rike i debatten.
   Då BIbeln är inte alls så komplicerad som folk tror eller försöker förstå.
   Den är en manual för bondtölpar och handikappade, lytta och mindre belevade.
   -Den passar alltså utmärkt in på mig själv.
   Vilket gör att jag har haft tid att på heltid under de närmaste 3 åren anförskaffa mig
   en gedigen kompetens på hur just Vilda djur producerar antikroppar.

   Busenkelt och rudimentärt, precis som Bibeln ska läsas.
   Krångla nu inte till det med cellulosa-skal och gris-gelation som många gör.
   Det viktigaste är att ge kroppen en rejäl skjuts när man snorar,hostar och harklar sig.
   Men visst tar man 1000 IE C och tror att det räcker.
   Då vet jag inte hur dum man får bli.

   Vilda djur är mycket smartare än så.
   10 ggr smartare…

   Guds Frid och väl och ve…

   • Klart man skall krångla till det! Du som är skapad i Guds avbild, varför skapa han dig utan C-vitaminproduktion och varför växer inte burkar med cvitamintillskott på träden?

    Jag själv har läst studier som visar att höga intag av c vitamin sänker produktionen av glutation. Och jag frågar mig hur viktig intaget av c vitamin egentligen är. De folkslag som enuiter som levde enkom på säl, fisk, isbjörn osv åt ju allt på djuret och det rått. Liksom vi har c vitamin i oss så har ju djuren det i hjärna, njurar osv. Om man inte äter kolhydrater har kroppen väldigt litet behov av c för kolhydratomsättning. Äter man däremot kolhydrater i dess naturliga form som frukt och grönsaker, bär osv. Så får man i sig alldeles utmärkt med c vitamin. Så länge man inte tillagar maten för mycket.

    C-vitamn och askorbinsyra är inte heller samma sak. Finns bilder från elektronmikroskop osv som du kan söka upp själv. I naturen kommer c vitamin med sina hjälpämnen som rutin osv i en naturlig förpackning. Det får du inte i pillerburken om de inte är “magni food” osv från “naturliga källor”. Istället för att ta en ultraprossesad produkt för dyr penning kan du bara äta det som finns i naturen som vår Herre skapade det.

    Själv använder jag inte IE som enhet, utan gram. 1 gram buffrad askorbinsyra och min hjärna vaknar till liv ett tag. Ett konstgjort men effktivt sätt att bosta. Upprepar jag proceduren får jag magsår. En inte särskild uppmärksammad bieffekt som många dock drabbas av, vet fall som hammnat på akuten.

    C-vitamin kräver också sina antioxidanter för att inte oxidera. När det oxiderar bildas oxalsyra. En dold källa till ohälsa som få idag pratar om, men informationen finns ju där ute för den som vill undersöka saken. Sälv är jag en spillra av vad jag var förr. Men när jag hostar harklar och snorar tar jag en kopp te med echinacea, svartvinbärsblad och fläder. Och så är jag snart bra igen. Inget behov av kramp i magen längre….

    • 10,000 IE gäller bara om du är akut sjuk eller har respiratoriska symtom som Sars-Cov-2.
     Att äta 10,000 IE C är bara kontraproduktivt och rent av dumt och ignorant.
     För att inte säga uselt uppfattat…
     Dvs Gp-120 (Hiv-1) även kallad Covid-19 aktiveras efter 5 dagar.
     Glutationen påverkar ju av allting annat även om du äter socker,ris,pasta,lightprodukter fläsk och soja.
     Därför ska man absolut undvika alla dessa matämnen.
     –Men visst, grillad gris är alltid gott och potatis är smaskens.
     Men jag pratar om respiratorisk toxisk fas.
     -När kroppen behöver näring till makrofagerna (de vita blodkropparna).
     Så maten har nog en större betydelse än vad folk i gemen har förstått.
     Man kan även ta 50,000 IE C intravenöst, men den behandlingen är svindyr.

    • Jag tar själv dagligen ca 4 gram C vitamin syra neutral. Mår mycket bra av det må jag säga. Har märkt flera gånger när jag upplevt nedstämdhet och trötthet ut av det att C vitamin fungerar väldigt bra.

     Vid influensa symptom ökar jag dosering och jag håller mig frisk :-).

     I flera av de experiment som gjorts har man injicerat megadoser av C-vitamin flera gånger dagligen under ett antal veckor utan att patienterna har fått några allvarliga biverkningar. C-vitamin har även visat sig kunna bota olika typer av virusinfektioner

     Den tvåfaldige nobelpristagaren Linus Pauling tog dagligen under mer än 20 år 15–18 g C-vitamin. Han var fram till sin bortgång, vid 93-års ålder, en mycket frisk och aktiv forskare och tillika en energisk föredragshållare.
     Läkare som Klenner, Stone, Cathcart och Levy som har behandlat tiotusentals patienter drabbade av svåra infektioner och cancer påstår att nästan alla dessa tillstånd förbättras eller botas vid användning av rätta doser C-vitamin, oftast en kombination av orala intag i megadoser (till exempel 15–30 g/dag) och intravenös behandling i megadoser. Vid intravenösa doser över cirka 50 g/dag fungerar C-vitamin som en effektiv prooxidant för att bland annat döda cancerceller.

     • Vi är alla olika, och jag är glad att det funkar för dig. Kör på det om det funkar. Men vet att c vitamin brukar prisas oerhört mycket, men de som får magsår av syrorna (ofta blodgrupp A med känslig magsäck) kommer sällan till tals.

      Själv tror jag också det som terapi kan vara mycket verksamt. Och det är ju stor skillnad på att ta något intravenöst och att äta det. Och under kort tid, eller resten av livet.

      Jag har också läst Linus Paulings berättelse, men allt är ju också relativt. På olika sajter kan man alltid höra skryt om än den ena kosten och än den andra, och så har man gammla människor som exempel.

      Min mormors syster fyller strax 101 år. Hon är klarare och snabbare i huvudet än mig. Man har pressat i henne alla vaxxinen, hon gillar bullar och kakor på hemmet och jag tror aldrig hon öppnat en enda burk med kostillskott i sitt liv. Och att “träna” hade inte uppfunnits på hennes tid.

      Men som min far brukade säga, “alla är lyckliga i sin tro”.

      • Ja så är det vi är alla olika med ett unikt DNA. Jag tycker nästan det är tvärtom när det gäller skriveri om C vitamin så lyfts inte denna underbara vitamin fram ordentligt. Kände inte till att folk med blodgrupp A kan få magsår. Som jag nämnde tar jag syra neutral C vitamin vilket funkar bättre för magen.

       Det är stor skillnad på skryt och fakta för mig. Och jag har med läst på rätt mycket om hälsa eftersom det är ett intressant ämne.

       Är själv ett levande exempel på att C vitamin fungerar mot hjärntrötthet och svår depression det finns studier på det med för den som älskar att forska i ämnet.

       Det är mer folk som lider skada av psykofarmaka och andra läkemedel än av att dosera C vitamin och andra hälsokost.

       Globalisterna vill inte vi upptäcker dessa hemligheter naturligtvis.. Så här tar jag med några positiva saker angående C vitamin som vi är inne på här.

       Det här med alla är lyckliga i sin tro kan man diskutera . Har möt många människor som är olyckliga och förvirrade i sin så kallade saliga tro men det är ett annat intressant ämne :-).

       Underbart med din Mormors syster som snart blir 101 år otroligt hög ålder , Själv blir jag snart 55 år så man har långt till 101 år. I Bibeln kan man läsa om folk som blev nästan 1000 år .

       Själv är jag rätt lycklig i min tro på Jesus Kristus som säger “Jag är vägen, sanningen och livet”, som fd gangster är mitt liv idag totalt förvandlat. Det är bättre än C vitamin Josef 🙂 .

       Till exempel fann en analys av 9 studier med sammanlagt 293 172 deltagare att efter 10 år hade personer som tog minst 700 mg C-vitamin dagligen en 25 % lägre risk för hjärtsjukdom än de som inte tog C-vitamintillskot.

       Faktum är att helt enkelt intag av 100 mg C-vitamin kan förbättra järnabsorptionen med 67 %.
       Vitamin C kan stärka immuniteten genom att hjälpa vita blodkroppar att fungera mer effektivt, stärka hudens försvarssystem och hjälpa sår att läka snabbare.

      • Om jag får flika in i er intressanta diskussion om C-vitamin (nu när mitt huvud funkar bättre tack vare era bra tips) så undrar jag om ni har hört talas om dehyroscorbic acid DHAA? Finns en intressant video på kanalen “Pottengers human” på yt, om DHAA.

       Root cause protocol och Morley Robbins pratar också om c-vitamin, där finns mkt intressant att läsa.

       DHAA är en form av c-vitamin som finns i kött med högre biotillgängligthet än c-vitamin i frukt och grönt, om jag förstått det rätt? Köttet måste vara relativt färskt för att innehålla det.

       Detta förklarar varför vissa klarar sig på carnivore diet tänker jag?

       Jag vill också rekommendera naturliga former av c vitamin tillskott över syntetiska. Att bara äta syntetiskt ascorbic acid är som att äta skalet utan själva frukten tror jag. Naturshopen har bra sånna produkter samt hälsokosten.

       För att nämna Josefs påpekan om blodgrupp As känsliga magsäck så stämmer det in på min stackars sambo, som får vansinniga blåsor i munnen samt svället upp i ansiktet av ascorbic acid. Vi har tolkat det som en mögelkänslighet, då syntetisk c vitamin och citronsyra ofta framställs från asparilligus niger mögel? Men det kanske är hans blodgrupp A som spökar?

       Jag föredrar även naturliga c vitamin tillskott över syntetiska till följd av mögel aspekten.

       • Intressant kommentar!

        Ja om alla visste hur de framställer deras kära vitaminer så skulle de inte klaga när någon äter rå lever eller liknande. B12 kommer ju från en bakterie oftast, hur veganskt det är kan väl diskuteras, så om jag förstått det rätt använder man rötslam osv som utgångsmaterial. Men det kanske är en skröna?

        DHAA har jag inte hört förut. Inte vad jag minns i alla fall, men det är möjligt jag sett det någon gång. Jag själv gick på veganmyten en gång i tiden. Sannolikt mitt livs största misstag. Men det säger ju sig självt att om vi behöver och har c-vitamin i kroppen, så har ju djuren det också. Hög koncentration i hjärna (aldrig provat) njurar osv precis som vi. Att det skulle vara en mer biotillgänglig form förvånar inte. Själv äter jag små bitar av rå lever. Inte jätteaptitligt, men min kropp säger att den vill ha det, men inte för mycket. Tillagar jag den så mår jag nästan illa av det.
        Så visst, tillagningen förstör mycket, och skapar också en del farliga ämnen. Ju färskare ju bättre.

        “Då används enbart stammar som inte producerar toxiner.” Från wiki. Ja rörande aspergillus så är ju inget idag vad det en gång var. Man genmodifierar ofta mikrober för att få dem att göra det man vill, eller inte göra det de brukar. Så extraherar man ämnen med massa “syntetiska” lösningsmedel. Tvättar renar osv. Så blir man dålig av något idag så kan det vara rena lotteriet av vad. Askorbinsyran skall ju oftast neutraliseras också. Vanligast är väl kalciumascorbat. Billigaste källan till kalcium är väl oftast dolomit. Dolomit är ju malt berg, så bly och annat följer med. Så vad syran binder till kan man väl fundera på?

        Men de flesta kostillskotten innehåller en rad föroreningar. Förhoppningsvis överväger fördelarna. Ett hittlis inte felande tips är väl lita på kroppen. Reagerar man på något så är inte standardsvaret herximer reaktion det givna som många tror. Man tål helt enkelt inte skiten!

        Kul du blivit bättre…..

 • Har provat kommentera nu ett tag lite här och var i tråden. Disquse gör inget annat än trakasserar. Censurerar osv. Mina kommentare censurerar för att de är för långa när de består av en mening.

  Skrattretande skit. Vad jag försökt få in är info om den parasitkur som rekomenderas av damen Hulda med efternamn Clarks och hennes Dr (efternamnet) affär skrivet på engelska, och så punkt com.

  Alla kan väl se det som ett bra betyg på att det mesta i hennes shop fungerar. De preparaten är testade för olika föroreningar som tyvärr finns i många kostillskott.

 • Glömde Povidone Jodlösning.
  Den kan användas proaktivt om man vistas nära vaccinerade och efter ca en till två timmar.
  En femtedel vatten en del Povidone.
  Används som nässpray och gurgelspray.
  Alternativt handdesc.

  Mot hjärntrötthet glömde jag Nascent Iodine.
  3-5 droppar under tungan under en till 2 veckor och besvären ska ha minskats dramatiskt.
  Kan också användas tillsammans med B-vitamin och Omega-3. Sedan kan man förhoppningsvis sluta med Nascent Iodine och ha den i beredskap då WHO planerar nästa mutation.
  Som vanligt är det 98,99% samma original-variant.
  Men nu under annat namn.
  På så vis har WHO/FN lärt sig att hålla pandemin igång under evigheters evighet.

   • Osäker på styrkan.
    På deras hemsida står det att man kan ta två droppar per dag.
    Man kan iofs inte direkt överdosa Iodine, man kissar ut överskottet så att säga.
    Men jag skulle iallafall öka till 2 droppar per dag under en viss period på kanske en vecka,
    för att se om hjärntröttheten och hjärndimman släpper något.
    Annars så kan man öka dosen succesivt, dvs en droppe första veckan,
    2 droppar andra veckan och 3 droppar tredje veckan, då bör det släppa imo.

   • Jag själv har tagit rekommenderad dos av jod (kaliumjodid) som vissa rekommenderar (inga namn nämnda) och har fått hjärtklappning..

    Vet inte vad era droppar är för doser. Men var försiktig med det.

    • Lugols innehåller kalium vilket kan ge hjärtklappning, men jag ska ta bort jod och se om min hjärtklappning förbättras. Har dock bara ätit jod några veckor, har haft hjärtklappning länge. Nascent iodine kanske är bättre än lugols om det är mindre “syntetiskt”?

     • Jag var dum nog en gång i tiden att bli vegan. En period hade jag alla symptom på jodbrist. Det var rätt vanligt förr i inlandet, som här i Dalarna. Vid havet klarar man sig utmärkt. Jag strök jod på huden, ett vanligt test. Och kroppen sög i sig som en svamp. Tog den rekomenderade dos som stod på flaskan, tror det var holistics kaliumjodid, finns inte längre i den varianten. På mig funka det som bästa tjacket. Blev bra speedad när köldkörtelhormonerna fick sig en bost igen, men fick också hjärtklappning. Vanligt vid överaktiv köldkörtel.

      Jod är väl tempraturkänsligt, och hur många veganer som äter råa alger kan väl diskuteras. Men min gissning idag skulle väl vara att går du och käkar sushi någon gång i veckan så är det fine.

    • Är inte så säker på det.
     Nascent Iodine är ju en mineral som finns djupt ner under jordytan.
     Att den skulle orsaka hjärtklappning har jag inte märkt.
     Snarare blir jag lugn och fokuserad.
     Måste snarare vara kvaliteten. Nascent är nog inte samma kvalite som “vanlig” Jod.
     Dock korrekt om man har struma eller sköldkörtel-problem kan jod vara trixigt och bökigt.
     Men kanske beror mera på kostvanor.
     Man ska alltid undvika 1.Fläsk 2.Skaldjur 3.Vittmjöl/potatis 4.Sötningsmedel Aspartarm-K och Acesulftat och Nitridoxid (?; sånt som finns i fläskkorv).
     Blandar man nitridoxid (=?) och Aspartam-K så bildar kroppen ett gift.

     Så man kan förgifta kroppen på många sätt.
     Å andra sidan kan många symtom (inte alla) vara kroppens egna signal-metod och sätt.
     https://glimja.com/produkt/jod-detoxadine-nascent-iodine/

     Detox?

     Detoxadine kan i vissa fall ge ”detox-symptom” under en kortare period. Generellt kan det ta upp till fyra veckor att kringgå detta skede.
     -Just like i said…. många kroppar är helt enkelt inte vana att må bra…

     Jag använder Detoxadine Nascent Iodine.
     Osäker på om också Iodine är Jod, det finns många olika varianter.
     Bland annat Povidone och Iodine är inte samma sak.
     Nascent Iodine misstänker jag är något helt annat.

     • Hej Fredrik!

      Det är alltid intressant att höra om olika erfarenheter. Och jag brukar dela med mig av mina där jag tycker de passar. Men finns ju många som inte är särskilt sjuka, och därför tål rätt mycket skit. Det betyder ju inte att “skit” är bra för det. Och konceptet att alla negativa effekter av diverse mer eller mindre extrema kurer skulle vara avgiftningssymptom är en uttjatad hypotes jag inte ger fem öre för idag. Om allt jag provat som jag blivit dålig eller reagerat på under de sista 25 åren skulle avgiftat mig skulle inte en ppm gift överlevt i min kropp.Och måste säga att jag blir lite konfunderad när du rekomenderar saker du inte ens vet vad det är?

      “Iodine” är bara engelska för jod. “Detoxadine” är bara ett marknadstrick och inget ämne. Jod är avgiftande, så man döper produkten till “detoxadine” för att sälja på hypen. På innehållsförteckningen står bara jod. Så man uppger inte vilken form det är, utan utnyttjar uttrycket “nascent”. Det betyder bara ungefär, som kommer in till form etc.

      Providone är det skit sjukvården använder för att sterilisera sår. Det är giftigt, varför man använder det då det steriliserar genom att döda “liv” dvs mikrober. Jag kan än idag minnas doften av skiten från de att de smörjde in mig i det när jag var liten. Jag fick ju eksem av de “säkra och effektiva” vaccinen, och kroppen försökte bli av med skiten. Vilket man alltså satte stopp för genom att utplåna hudens naturliga mikrober.

      Lugols solution är vad som brukar kallas för kaliumjodid i Sverige. Är inte säker men ursprungligen var det väl kaliumjodid och jodid, vad skillnaden blir vet jag dock inte.

    • Försiktighet med jod gäller särskilt om man har någon problematik med tungmetaller. Sägs bero på att även HG kan blockera receptorerna för jod på sköldkörteln. När jag var som sämst och innan jag hade avgiftat det mesta av tungmetallerna i min kropp så fick jag analfylaktoida chocker av minidoser jod. I dag händer inte det. Jag tror på kelp. Funkar bäst för mig.

  • På tal om hjärntrötthet så får jag åter lyfta fram C vitamin även här fungerar bra. Tar med Q10 150 Mg per dag dunder för hälsan och man får bättre hy ( jag är en snygg gubbe på snart 55 år men ser mycket yngre ut enligt andra),

 • Jag har långtidscovid trots att jag är ovaccinerad… Jag lyckas tyvärr inte få tag i ivermectin någonstans 🙁

  • Ivermectin är mera som profylax och förebyggande.
   Dyrt att få tag på och spelar inte så stor roll om du redan har eller har haft Covid-19.
   Testa gärna NAC och Tyrosin som behandling mot långtidscovid.
   Finns även maskros-extrakt som komplement till ovanstående 2 NAC och Tyrosin.

   Om inte det räcker så brukar jag föreslå MMS, dvs Natriumklorit plus aktivator (citron/svavelsyra).
   En 3-dagars 6-dropps-behandling.
   Nackdelen med MMS (den enda) är att den suger musten ur vitaminer och mineraler
   iom att den suger musten ur det mesta som finns i parasitisk väg.
   Efter MMS-behandling brukar jag föreslå olika protokoll,
   Föreslagsvis 10,000 IE C och 25,000 D-vitamin och en gnutta Zink.
   -Ingen slump att i Kanada har man börjat spärra nivåer av D med mer än 500 IE D.

   Det senaste jag har hört av visselblåsare är att en billig mineral Kolin hjälper.
   Utan några som helst andra tillsatser.
   Dvs 500 mg på morgonen och 500 mg på kvällen.
   Den finns billigt på svensk hälsokost och som pulver på bulk.

   • Hej Fredrik! Tack så mycket för tipsen, det uppskattas! Jag ska lägga till tyrosin och kolin till mina kosttillskott och se ifall det hjälper.

    NAC får jag tyvärr en vansinning huvudvärk av, det kelerar tungmetaller vilket kanske kan vara anledningen? (andy cutler protocoll) så jag har inte klarat av att fortsätta ta den… Har däremot precis köpt Glutation nu efter att ha läst om det här på Newsvoice och NAC är en del av glutation om jag förstått det rätt. Så förhoppnignsvis kan det hjälpa.

    Annars får jag prova NAC igen om inte Kinabarken och det andra jag fått tips om fungerar.

    Natriumklorit vet jag inte vart jag kan köpa men det ska alltså hjälpa att ge syre till celler?

    • Rent Natriumklorid ska inte drickas.
     Natriumklorid tvärbinds med salsyra och bildar klordioxid som är MMS.
     MMS i sin tur tar död på alla parasiter i blodet och #lymf-system på väldigt kort tid.
     Natriumklorit ska INTE drickas eller tas direkt då den måste tvärbindas i 30 sekunder med saltsyra eller citronsyra.
     Blandningen kallas MMS.
     Det är bara att söka på Internet. Finns ganska mycket om det.
     Jag brukar ta 3 droppar natrium-klorit och 3 droppar saltsyra (eller citronsyra) och vänta 30 sekunder.
     När blandningen är bärnstensfärgad och svagt gul kan den blandas i en liter vatten.
     Denna liter kan sedan drickas under dagen, men bör inte kombineras med några mineraler eller vitaminer
     den dagen då den tar kål på alla mineraler och vitaminer i blodet.
     Dvs det många inte förstår är att vitaminer triggar igång immunförsvaret och det vill man inte.
     Men det är rätt svaret klordioxid är en syresatt MMS blandning av natrium-klorit och saltsyra (4%) i 30 sekunder.

     • tror ej jag vågar prova mig på detta då jag inte kan tillräckligt mycket om kemi och hur man ska blanda MMS, kan nog lätt bli farligt. Men jag tar med mig detta i bakfickan om inget annat funkar.

    • Ivermectin kommer ifrån en japansk jordbakterie.

     Forskare på tarmflora säger sig kunna se, att så kallad post-COVID samt post-COVID-injektionsskador är relaterade till en skadad tarmflora.

  • Hej Emma!

   Jag själv hade “covid” strax efter jul 2022 då de injicerat pappa med det, tvångsvaccinering! Vad “covid” egentligen är är väl lite oklart tycker i alla fall jag. Men jag hade de flesta symptomen, inklusive att jag under drygt 17 dagar inte hade något luktsinne alls. En rätt egendomlig upplevelse. Så finns det ett “covid”, så har jag sannolikt haft det.

   Till och från härefter var jag extremt trött. Vid en senare koll med en frekvensmaskin så hade jag malaria. Alla testade nästan positivt för malaria vid den här tiden på maskinen. Själv har jag väl tänkt skriva en artikel om likheterna med malaria och “covid”, men inte orkat. Men många symptom, liksom medicinen är ju lika.

   Kinabark är ursprunget till klorokin, hydroxiklorokin osv. Eftersom min erfarenhet av att syntetiskt skit inte är det bästa, så köpte jag bara vanlig kinabark. Ursprunget till medicinen.

   https://ortagubben.se/naturdrogeriet-kinabark-100-g/

   Jag gjorde en blandning av kininbark malört och lite renfana. Alla parasitmediciner, och blev bättre rätt fort. När folk mikroskoperat vaxxdoserna visar ju vissa små organismer. Liksom i gurgelproverna som var kontaminerade. Det intressanta med malaria är ju att du egentligen inte blir immun. Utan kan ha det 1-2 och tre gånger liksom vissa haft med covid. Om man injicerar malaria i folk, och de sen blir stuckna av myggor, så förklarar ju det varför vi hade ökningar av “covid” mitt i sommaren osv.

   Vet inte om det hjälpte? Men ursprunget till Ivermectin kan du alltså köpa i flera örtabutiker. Är inte sponsrad, men Örtagubben är allmänt trevliga. Mycket billig terapi om det funkar. Det värsta som kan hända är väl lite “bitterhet”. Gin och tonic var ju ursprungligen malariamedicin. Kinabark, terpener från citron, enbär som retar och stimulerar njuren lite, massa övriga örter och alkohol, löser upp det mesta. Bli inte alkoholist bara…. Lycka till!

   • Lyssna på Dr Lee Meredith om Ace-2 salt receptor pathways.
    Genom att ta en tesked salt tillsammans med ca 10,000 IE C och 25,000 IE D hade ditt luktsinne förmodligen inte slagits ut så länge och så tidigt.
    Viruset är ett patenterat system som aktiveras efter 6 dagar och vid 5 graders värme.
    Viruset är fästat med kardborre (mRNA) på ett Sars-Cov-2.
    Covid-känning är alltså kroppens endotermiska (cytokine-storm) reaktion på en neurologisk funktion som heter Gp-120. Gp-120 är Covid.
    Det innehåller 4 strängar av Hiv-1.
    Det är så viruset får sin enorma styrka.

   • Givande kommentar, Josef, men du råkade i sista stycket skriva “Ivermectin” istället för “hyrdoxyklorokin”.

    • Hej och tack för korrigeringen!

     Intressant info. Jag skrev egentligen inte fel, utan blandade bara ihop dem. Plaquenil tillhör ju familjen. Men att “ivermectin” kom från en jorbakterie hade jag missat. Långt innan antibiotika kom så sa alternativmedicinare till patienterna att äta mögligt bröd. Ja de olika små liven har ju olika cykler, och i naturen styrs allt i balans, men vi har ju fuckat upp det mesta.

     Intressant det med störd tarmflora av “covid”. Ett tag hade ju alla störd tarmflora, ont i magen och mellangärdet osv. Inte sällan de vaxxade! En väns son som genamanipulerats friskt hade fått konstanta smärtor i mellangärdet.

    • Ivermectin kommer ifrån en japansk jordbakterie.

     Forskare på tarmflora säger sig kunna se, att så kallad post-COVID samt post-COVID-injektionsskador är relaterade till en skadad tarmflora. Eventuellt skyddar Ivermektin tarmfloran.

      • Ska inte behövas.
       Iom att Covid är enligt mig ett oerhört ociviliserat stridsvapen maskerat som och med bla olika underliggande avdelningar som tex salt-receptorer kan B-vitamin hjälpa “starta igång” tarmarnas funktion. Ett litet trick jag lärde mig tidigt.
       Därefter protokoll och vitaminer.
       Bombardera kroppen med tex Zelenkos protokoll de 3-4 första dagarna så har man väldigt goda chanser att slippa patenterad fekalie-teknik. Väntar man längre än 5-6 dagar ,ja absolut…men dumt.
       Nascent Iodine tillsammans med B-vitamin och Omega-3 som efterbehandling mot hjärntrötthet och allmän apati.
       Något som jag rekommenderar är också MMS klordioxid.
       Men den bör inte kombineras med andra protokoll då den letar upp allt “orent” i blodet såsom vitaminer.
       Då bör man ta en paus på 8 timmar efter MMS klordioxid-behandling.
       Annars tar de udden av varandra oberoende av diverse protokoll eftersom MMS är väldigt aggresivt och potent.
       Men inte alls skadligt som många tror. Tarmludddet är bara ca 0,8 mm tjockt och MMS penetrerar absolut inte så djupt alls… appropå patenterad fekalie-teknik…

     • Störning i lungorna verkar kunna vara en orsak till post-COVID och COVID-19-injektion. För att få bort eventuella inflammatoriska patogener, skulle jag inhalera väteperoxid (0,1 procent) i saltvatten eller inhalera kolloidalt silver.

      • Behövs oftast inte.
       En tesked salt och ett kryddmått bakpulver fungerar finfint som en “fattigmans-lösning”.
       Kan kombineras med tex Zelenkos protokoll.
       Lyssna på Dr Lee Meredith som beskriver framväxten av denna Ace-2 salt receptor.
       Salt NaCl, blockerar effektivt det inflammatoriska tillståndet hos Sars Cov-2 aktiverad.
       Man tar det alltså innan viruset har aktiverats (inte efter).
       Många gör det misstaget men då är det försent.

       • Jag gillar inte Azithromycin i Zelenkos protokoll, det är antibiotika som mer eller mindre rubbar tarmfloran. Rubbad tarmflora är ett gissel.

   • Hej Josef tack för jättebra info och svar!

    Jag har fått dysautonomi, ortostatisk intolerans, POTS och svåra magbesvär efter att jag hade corona, vad det då än är (5G? Graphene oxid?)

    Nu i mars var jag så pass sjuk och desperat att jag prövade en kur med malört, svart valnöt och kryddnejlika, då jag hittade en studie som sa att malört hade bättre effekt än ivermektin på parasiter, så jag tänkte att det kanske funkar på corona då också? Det här är vad jag använde: https://www.amazon.com/Foods-Walnut-Wormwood-Complex-2-Ounce/dp/B000S92RNQ
    Nu i efterhand har jag hittat studier att Thujone som malörten innehåller funkar mot covid.

    Jag gick iaf från sängliggande och i princip döende (utan att överdriva) till väsentligt bättre. Vågade dock inte äta malört längre än 4 veckor då det är såpass giftigt. Hur länge åt du din örtblandning?

    Har därefter ätit metylenblå (FLCCCs protokoll) som hjälpt med energi väldigt mycket, men nu har jag blivit sämre igen och fått mer hjärtklappning… Därför känner jag mig lite desperat och är jättetacksam för dina tips, jag ska prova kinabark tillsammans med malört, tack!

    Och nej kinabark innehåller ju quinone som hydroxyqloroquine, inte ivermektin, men jag förstod sammanhanget och hydroxy ska ju också funka mot corona. Jag kan uppdatera här om jag blir bättre längre fram.

    (Vad gäller frekevensmedicin så provade jag i desperation även bioresonans, som gav utslag för borrelia, inte malaria, men jag har aldrig blivit biten av en fästing och bara sett fästing en gång i södra Sverige (vi har inga fästingar vart jag kommer ifrån) så jag tyckte det var väldigt konstigt…)

    • Hej igen!

     En gång i tiden predikade jag hårt och friskt om naturmedicinens förträfflighet och vitaminer och mineraler osv. Entusiasmen var det väl inget fel på, men erfarenheten var det lite sämre med.

     Idag när jag läser Newsvoice kommentarsfält bla så blir jag ibland lite mörkrädd då många spottar ur sig recept på frälsningen på löpande band, men idag så vet jag att många av dessa dunderkurer i alla fall skulle dödat mig. Men så är jag också extrem känslig för mycket.

     Tyvärr är väl formatet här rätt begränsat för allt man skulle vilja säga. Men lita alltid på dig själv och din kropp. Tål du inte något, så tål du inte det. Allt är inte “utrensningar”. Jag brukar rekommendera att man läser tex Brian Clements “supplements exposed” innan man börjar laboratorieexperimenten på sig själv, så står man inte helt försvarslös när allt inte är frid och fröjd. Själv får jag tex svår kramp av allting C över 500mg, men någon rekomendera mig väl 12 gram. Akuten nästa…. https://www.adlibris.com/se

     Idag verkar man skylla allt på post covid, till stor förvirring för många. Borrelia har många av mina vänner haft eller har, rätt vanligt bland elöverkänsliga. Borrelian har ju letat sig in i näringskedjan nu och vissa säger den finns hos myggor, älgflugor osv. Så man behöver inte alls ha blivit fästingbiten. Man behöver inte heller märka om man fått en fästing. Själv hade jag hela kroppen full när jag klättra på kullaberg. Men testar negativt idag. Men man kan också ha parasiter, och när de dör så testar man positivt då de i sin tur släpper ifrån sig borrelia, det idiotmedicinarna kallar att det ligger latent i kroppen. Vissa testar positivt för borrelia, men har inga symptom alls, så det är minst sagt skummt. Ett litet tips …https://naturalnews.com/2018-06-17-

    • Del 3 om det går?

     I indisk medicin klumpar man ihop parasiter, bakterier och virus. “Kritters”. Parasiterna har sin tarmflora med bakterier. Bakterierna producerar sina “virus”, olika ämnen med olika egenskaper. Så man tar helhetsgrepp på hela klustret, och efter ens egen konstitution. Finns många jätteduktiga terapeuter idag. Min rekomendation skulle väl vara att leta upp någon man klaffar med, och så köra på det. Det kostar, men i slutändan blir det mycket billigare än att fammla i hyllan på hälsokosten på måfå. Lycka till!

    • Hej Emma!

     Skrev en lång kommentar till dig, men disquse censurera. Vet inte om det funka nu. Klistrade från orginalet i tre delar. Men kom på att det kanske är Clarks länken som den reagerar på? Hulda, damen med efternamnet Clarks brukar inte vara så poppis. Hon är ju död idag. Men kan du få tag på någon av hennes böcker, till exempel “boten mot alla sjukdomar” fast om du skriver det på engelska The cure ……Det beskriver parasitproblematiken väl.

     Håller inte med om allt hon skriver, men den är bra. Men du kanske redan har läst den?

    • Del 2
     Jag brukar försöka göra en parasitkur med jämna mellanrum, brukar köra HCs kur. Jag mår oftast bara bra av den, men kryddnejlika kan vara ganska aggresivt för vissa. Har en vän som förstörde sin mage med Dr Greys kur eller vad den heter. Generellt brukar man säga att man använder naturmedel max 3 veckor åt gången, sen gör man uppehåll ett tag. Men undantag finns. Egentligen “dödar” väl allt som dödar parasiter också oss, bara det att vi tål större doser än de små liven.

     • Ja hej Josef. Här är vännen med den förstörda magen. Eller du kanske känner fler? Jag vet en lång rad med folk som pajat av Dr Greys tarmkur med sinnessjuka doser nejlika. Blev hyperallergisk mot nejlika på kuppen. Vid ett samtal med en välkänd terapeut berättade han att “alla” blev helt färdiga och pajade tarmarna. Så varning för den kuren.

    • Del 2 forts
     Jag funkar bra med malört, och det är inte säkert det är hälften så giftigt som de säger. Som regel isolerar de enskilda ämnen från örter, ger megadoser, och när vissa känsliga individer får skador så basunerar man ut det stort. Men det är ju bra att vara försiktig och lyssna på kroppen, och att preparaten man använder i sig är rena. När jag hade själva “coviden” viskade någon Tea Tree i mitt öra. Jag vet hur jag funkar med den, och hur mycket jag tål. Så jag tog 5 droppar ren eterisk olja i ett glas vatten och hinka. Mina symptom vände direkt. Men alla har olika konstitution och klaffar med olika saker olika bra. Den är rätt aggresiv mot det mesta.

     • jag har faktiskt tänkt prova pure gum spirits turpentine (Dr Jennifer D aniels protocol) om inget annat hjälper, Det är essentiell olja gjord från tallkåda. Ska inte hopblandas med vanlig terpentin. har hört om vissa som dricker även andra essentiella oljor i liten mängd.

      Ska lägga även tea tree oil på minnet.

      • Har du provat att vattenfasta i ett par dygn för att se hur det påverkar dig? Om du blir bättre, så kan detta peka mot att störningarna till inte ringa del kommer ifrån en dysfunktionell tarmflora som producerar starka toxiner när den kommer i kontakt med mat.

       Som jag nämnde ovan, din känslighet mot NAC kan också vara en indikator på rubbad tarmflora. NAC ökar avgiftningen inne i kroppen, men om tarmfloran är dysfunktionell, så kan den inte ta hand om de gifter som går ut i tunntarmen via levern och gallan. Då kommer gifterna att absorberas igen via tarmslemhinnan och förgifta dig ytterligare. Detta skulle kunna vara orsaken till din svåra huvudvärk vid användning av NAC.

       Har du testat att rena tarmen ifrån gifter med aktivt kol eller ännu hellre med det bredare verkande avgiftningspreparatet Ultra Binder ifrån Quicksilver Scientific? Detta skulle kunna vara vettigt att testa i samband med vattenfastan ovan. Om detta ger resultat, så är dysfunktionell tarmflora att misstänka.

      • Du bör nog säkerställa en fungerande tarmflora, före intag av pure gum turpentine. Terpentin avgiftar kroppen ifrån skadliga organismer, vilket kan slå slint om tarmfloran inte duger till att forsla ut de skadliga organismerna och dess toxiner ur tarmsystemet.. Se http://disq.us/p/2u3ssjj

      • Har en flaska balsamterpentin i källaren. Luktar gott men sticker lite i ansiktet om man sniffar för mycket.

       Förr brukade ju kolarna ta en sked tjära, och det sägs de aldrig blev sjuka.

       Alla möjliga växter producerar ju olika terpener och liknande ämnen för att skydda sig mot angrepp. Inte minst alla barrträden. Alla de ämnena funkar helt klart som svampdödande, bakteriedödande osv. Men de kan också vara rätt aggresiva mot vävnaden. Men står man ut med obehaget ett tag så, och blir av med det som plågar en. Själv har jag aldrig vågat prova balsamterpentin kuren någon gång. Men provat äta tallstunt. Blir lite rödflammig i huden ett tag dock, och känns som lite allergireaktion. Men liksom av granskotten så finns något i det som kroppen vill ha, bara jag inte äter för mycket.

       Själv tror jag dock parasiter är en del av våran naturliga omgivning. Problemet blir när de tar sig dit de inte skall vara, en hjärtsäck öppnad av lösningsmedel, igenom en tarmslemhinna förstörd av industrimjölk och gluten eller genom blodhjärnbarriären som öppnats av strålningen.

       Pers tips om vattenfasta kan jag rekommendera, ett milt sätt att balansera, ge vila och låta kroppen städa ut det den inte vill ha.

       https://www.youtube.com/@LorenLockman

       Vegansnacket köper jag dock inte längre av egen erfarenhet.

     • Experter inom området essentiella oljor avråder bestämt ifrån nedsväljning av just tea tree-olja.

      Essentiella oljor med liknande egenskaper som tea tree och för invärtes bruk är till exempel oreganoolja, timjanolja, kanelolja och kryddnejlikoolja. Dessa är starka och skall användas med försiktighet. Tarmfloran kommer att påverkas mer eller mindre och hos känsliga personer även tarmslemhinnan.

      • Vilka “experter” menar du då?

       Man ska vara väldigt försiktig med alla eteriska oljor om man skall ta dem invärtes. Själv kan jag reagera lite på tea tree, men kvaliteten är också avgörande. Men teatree är ju en av få oljor som finns i tandkräm, salvor, och för svamp på fötterna osv. Många förordar outspädd olja efter ett litet test.

       Men vi är väl alla olika. Själv har jag varit allergisk mot kanel sen jag var liten. Timjan tål jag inte riktigt och om någon olja är stark så är det oreganolja. Kryddnejlikeolja hade man ju förr för tandvärk eftersom det bedövar en helt. Men den löser ju också upp parasitäggen om jag inte minns fel. Men visst kommer de alla att påverka tarmfloran, och många retar slemmhinnorna både i tarmar och luftvägar osv.

        • Ja tyvärr verkar de väl vara på krigsstigen igen.

         Jag klistra in länk till H ulda C larks hemsida. Bara en mening, den försvann direkt. Annars brukar den ju tro att det är spam om man skriver för långa kommentarer.

         Men sen korta jag ner och tog bort alla länkar osv. Då tog de ändå bort en kommentar.

         Så ibland är det uppenbart inte AI som sitter och sorterar, utan en männsklig hand som inte vill diskussionen skall gå för långt på vissa ämnen. Vissa saker verkar vara tabu speciellt.

         Jag säger inte att alla alternativterapier är problemfria osv. Men de som verkligen fungerar verkar vara tabu. Speciellt om de i teori och praktik verkligen ökar förståelsen för vad som gör folk sjuka.

       • Helt klart spelar kvalitén in. Det sägs ju att man inte skall ta outspädd teatree på huden men jag dränker mina fästingbett i ren teatree i flera dagar. Hög kvalitet då förstås.

      • Eteriska oljor är intressant och man ska vara försiktig med att inta invärtes som du skriver Per.

       Sedan finns det olika eteriska oljor och kvalitet. Har själv använt eteriska oljor under många år och du upptäckt företaget DoTerras oljor har troligen den högsta rena kvalitet på sina oljor.

       Det här med effekten av eteriska oljor är mycket intressant.

       Här finns det mycket att säga 🙂 .

       • Ja finns mycket att säga om etriska oljor, och man skall vara försiktig. Men det är också det jag många gånger fått bäst resultat av.

        Träffa en kvinna på en mässa som hade nästan alla DoTerras oljor. Stod och sniffa tills jag var rätt hög. De är som du säger något helt annat. Men smakar det så kostar det.

        • Vad trevligt Josef att du med kommit i kontakt med DoTerras oljor har några oljor kvar här hemma och Onguard är en favorit som är bra när man känner av influensa ex.

         Mycket av deras produkter är av högsta kvalitet anser jag. Har studerat 100 tals olika så kallade Mlm bolag som DoTerra och ingen har den kvalitet på sina produkter, sedan kan man tjäna bra på det med om man vill.

         Oj oj nu lätt jag som en distributör vilket jag inte är 🙂 .

    • Du kan ta kinesisk malört. Artemisia annua. Mindre giftig än ren malört och användbar till “allt.” Covid, cancer, malaria och fungerar även på liknande sätt som ivermectin mor vchzz skador. Många välrenommerade naturläkare håller den för att vara en av de bästa örterna som finns.

 • Man har testat Kolin, Kolinbitartrat har en effekt mot spikproteiner som förmodligen är mera långsiktig.
  Samt påverkar logiskt beslutstänkande och kritiskt resonemang.

  Dvs enligt peer-reviewed rapporter som jag har läst igenom verkar det som att Sars-Cov2 binder
  till just saltreceptorer och fett.

  Man hittar Kolin i äggulor bland annat.

  Dessutom används kolin av kroppen för att tillverka acetylkolin, en viktig neurotransmittor. Det hjälper också kroppen att bryta ner och absorbera vitaminerma A, D, E och K.

  https://www.bulk.com/se/kolin-bitartrat.html

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *