Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Unger-Salén: Obduktion av covidpandemin – Vad kan vi lära oss?

publicerad 7 maj 2023
- Kerstin Unger-Salén
Genre picture: Masked EU-leader. Photo: Seventyfourimages. License: Envato.com
Temabild: EU-ledare med munskydd.

“Sanningen om covid och de verkliga biverkningarna från mRNA-sprutan är fortfarande förtryckt och censurerad, men långsamt sipprar sanningen fram”, skriver Kerstin Unger-salén i denna obduktion av covidpandemin.

Under de tre sista åren har representanter för hälsomyndigheter, läkemedelsbolag, FDA, NIH (National Institutes for Health), Eco Health Alliance samt CDC, tillsammans och i samarbete med sociala och konventionella massmedia censurerat och mörklagt fakta.

Organen har agerat för att skapa restriktioner och straffa högst kvalificerade, oavhängiga läkare och medicinska forskare som ifrågasatt anmodade policydirektiv. Politiker och myndigheter har ägnat sig åt missinformation och det är lätt att bevisa.

Om vi följer allt som sagts om var covidviruset kom ifrån, förstår vi att här finns många hundar begravda. Numera är man dock ganska klar över att pandemin spred sig p.g.a. USA-understödd ”Gain of Function”-forskning i Wuhan. Om viruset slank ut eller spriddes med flit är nu den stora frågan man debatterar.

Oavsett om Covid-19 utsläppet var ofrivilligt eller inte, måste denna typ av forskning betraktas som medverkan till dråp, vilket är den juridiska termen för vållande av annans död.  USA bär ett tungt ansvar, så även Kina.

Lockdowns, masktvång, nerstängning av skolor, lokaler och restauranger och barer etc. genomfördes i de flesta länder sedan pandemin officiellt tillkännagavs i mars 2020 inga åtgärder var vetenskapligt underbyggda och hörde snarare hemma i totalitära stater.

Masspropaganda, censur, skrämseltaktik, manipulering av vetenskapen, förtryckt debatt, och i många fall, rent maktmissbruk användes för att kväsa protester och driva igenom nya lagar och förordningar som handlar om kontroll snarare än människors hälsa.

Precis så fungerar fascistiska och kommunistiska regimer men att de demokratiska ländernas representanter så snabbt kunde glömma demokratins grundregler var chockerande. Kanske har vi varit naiva och inte sett hur pass utbredd korruption maktmissbruk är.

I EU pressar man fortfarande för att genomföra ett ”gröna ”intyg, de s.k ”covidpasset”, trots allt man nu vet om allvarliga biverkningar som mRNA-sprutan för med sig.

Dessutom vill man införa ett digitalt monetärt system som kommer att ge EU och staten obegränsad makt över vår ekonomiska frihet, var så säker.

Man bröt även mot Nürnbergkoden och Helesinki avtalet utan att blinka. Demokratin visade sig vara en skör institution och människors passivitet, och ointresse att vilja söka sanningen, ledde till att våra mänskliga rättigheter kunnat åsidosättas.

Maktens osynliga toppar fick vittring om hur effektiv skrämselpropaganda kan vara för att utöva makt och kontroll över medborgarna. Det gav mersmak.

Förvånansvärt många myndighetspersoner, forskare och läkare visade sig villiga att ställa upp på censuren, tvånget och lögnerna, men det fanns också hjältar som stod upp och kämpade på barrikaderna för att informera om vetenskapligt underbyggda resonemang som ansågs politiskt inkorrekta.

De riskerade och fortsätter utsätta sig för utpressning. De blev utfrusna, avsatta, fråntagna sina licenser, förlorade sina akademiska positioner, nedsvärtade och förlorade pengar ur egen ficka för att de vågade stå upp för sin egen kunskapsbaserade sanning.

Tilltro till myndigheter, akademiska institutioner och massmedia har fått sig en rejäl smäll. Överhögheten visade sin verkliga sida, och agerade ofta i samklang för att framkalla rädsla, lydnad, och för att avskräcka ett kritiskt tänkande.

Det stora sveket handlar om det s.k. vaccinet och att man påstår att det är ett säkert och effektivt vaccin. En i raden av professorer som varnar för mRNA-sprutan är professor Retsef Levi, professor vid Massachutet Institute of  Technology.

Han vädjar till myndigheter att man ska stoppa vaccinprogrammen omedelbart. Inte bara är de ineffektiva, säger han, men de är framför allt skadliga och kan orsaka dödsfall, speciellt bland ungdomar och barn. Han åberopar myokardit som den främsta orsaken.

Det är ganska uppenbart att mRNA/DNA-sprutan varken är effektiv eller säker.

Ett riktigt vaccin definieras av (se MedLine Plus) att kunna förhindra infektion samt smittspridning. Vi vet nu att mRNA-sprutan inte fungerar i förebyggande syfte. Den skulle förhindra infektion och smittspridning, rädda liv och få slut på pandemin. Allt var lögn. Man visste från början att man inte kunde utlova någonting angående minskad smittspridning.

Pfizers kliniska studier innehöll inga sådana studier. Det erkände Pfizer själva vid en utfrågning i EU. Inte heller ingick det i de kliniska studierna att ta reda på om sprutan verkligen kunde förhindra infektion. Och, det kunde den inte för folk blev fortsatt infekterade efter att ha tagit sprutan.

De som vaccinerats flera gånger fick t.o.m. mer covid än de ovaccinerade. För att förvilla allmänheten att ändå fortsätta ta sprutan påstod man att de som låtit sig vaccineras hade lägre dödstal och var mindre benägna att hamna på sjukhus.

Statistiken har bekräftat motsatsen De som klarat sig bäst är de ovaccinerade. Data från USA:s egna mest tillförlitliga källa CDC visar att de som dött mest av covid är de som tagit mRNA-sprutan flera gånger. Nedanstående fakta går inte att förneka.

“Share of COVID-19 Deaths by Vaccination Status, 30 Jurisdictions In the U.S., September 2021 To August 2022, Age 18 and Over By April 2022, the United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) data show that about 6 in 10 adults dying of Covid-19 were vaccinated or boosted, and that’s remained true through at least August 2022 (the most recent month of data)”.

Man stirrade sig blind på att räkna antikroppar och därmed skulle problemen vara lösta. Men detta är en genterapeutisk spruta som manipulerar hälsosamma celler att producera ett giftämne nämligen spikproteiner och antikropparna var endast verksamma mot det ursprungliga viruset.

Som vi vet började det mutera ganska snabbt och det s.k vaccinet blev alltmer inaktuellt och verkningslöst, vilket det kommer bli igen hur många förnyade sprutor man än hittar på.

Flera resonerar att det var förståeligt att ”vaccinet” forcerades fram så snabbt för i början dog många i covid. Resonemanget håller inte. Det fanns protokoll som intensivvårdsläkare med erfarenhet av covid patienter satt ihop om hur man skulle behandla dem på ett tidigt stadium.

De var dessutom både effektiva och säkra. Dessa behandlingsprotokoll förtrycktes dock aktivt.

Många liv hade kunnat räddas om man inte motarbetat dem. Anledningen till deras politik handlade om att vaccinet skulle framstå som den enda lösningen för att få slut på pandemin, annars hade det inte varit möjligt att mRNA -sprutan godkändes för ”emergency use”, dvs tillfälligt godkännande.

Allt detta hängde liksom ihop. Syftet med den snabbt tillkomna tillståndsgivningen var att genomföra ett sällan skådat massexperiment genom att vaccinera jordens befolkning. Ett cyniskt spel som satte människors liv på spel. Forskare inom fältet visste att inget vaccin kan vara säkert när det tagits fram så snabbt.

Sedan den 18nde april i år är den monovalenta ursprungliga sprutan inte längre auktoriserad att användas i USA. Varför undrar säkert många som övertygats om att ta 4 eller 5 sådana monovalenta sprutor under årens lopp?

Däremot godkänns den bivalenta nya Moderna- och Pfizer-sprutan trots att den inte genomgått några avslutade kliniska forskningsstudier innan godkännande. På Healthline.com:s officiella webbsida säger man följande:

“The new data from Pfizer and BioNTech comes one day after a study from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention found that the new bivalent boosters had a similar safety profileTrusted Source as previous COVID-19 vaccines.”

Vet inte vad de menar med “safety profile” eftersom den monovalenta mRNA-sprutan knappt kan betraktas som säker. Vi behöver bara granska alla de anmälningar som inkommit hos VAERS och andra rapporteringssystem.

Enligt en studie från Cleveland Clinic (en av de mest prestigefyllda medicinska institutioner i världen) är effektiviteten av den ursprungliga monovalenta sprutan negativ, dvs. ju fler sprutor man tar, desto större sannolikhet att få covid (se referenser). Utgår man från vad vi vet om den tidigare monovalenta mRNA sprutan, finns det ingen anledning att slå sig till ro.

Den ursprungliga mRNA-sprutan var i många avseenden synnerligen illa understödd av vetenskap och forskning och använde sig av en helt ny och obeprövad teknik mRNA). Bara detta faktum borde ha lett till större försiktighet innan man tillät den komma ut på marknaden.

Pfizers kliniska studier, visar graden av bedrägeri mänskligheten utsätts för. I deras studier framgår bl.a. att man gjorde sig av med placebogruppen på ett tidigt stadium av deras forskningsstudier.

Att kunna jämföra hur den icke vaccinerade gruppen klarade sig i jämförelse med de som fått mRNA-sprutan var avgörande för att kunna utvärdera säkerhetsrisker över tid. I en artikel publicerad i The New England Journal of Medicine i december 2020 (”Placebo-Controlled Trials of Covid-19 Vaccines — Why We Still Need Them”) poängterar en expertgrupp från WHO hur viktigt det var att behålla placebogruppen under flera år.

Men, redan i december började Pfizer göra sig av med placebogruppen genom att gradvis låta dem ta sprutan. 3 månader senare, i mars månad 2021, hade 90% av placebogruppen blivit vaccinerade.

Därmed hade man avskaffat alla möjligheter att kunna uttala sig om säkerhet genom att jämföra de som vaccinerats med de ovaccinerade.

Att mRNA-sprutan brast i säkerhet framgår även av insamlade data från UK Health and Security Agency ang. skadeverkningar från COVID-sprutan. De bekräftar allvarliga hälsorisker.

Följande har inrapporterats;

  • Blodkoagulering och blodproppar,
  • myokardit, perkardit,
  • trombos, trombocytopenia,
  • neurologiska sjukdomar av alla slag såsom Bells Palsy och Guillain -Barre, och
  • cancer samt
  • dödsfall.

Tittar man på antalet överdödlighet som registrats av UK Government egna data är talen skrämmande. Den största ökningen av dödlighet är bland åldersgruppen 20 till 44 år gamla.

Enligt CDCs V-safe-databas drabbades 8% av den amerikanska befolkningen av allvarliga biverkningar. Det motsvarar 18 miljoner människor.

Det bekräftas även av innehållet i en forskningsstudie publicerad i Journal of Clinical and Experimental Immunology, den 21sta september 2022, ”Covid-19 Vaccines – An Australian Review.” Den borde fått hälsomyndigheter att varna allmänheten om mRNA-sprutan.

Författaren och forskaren Conny Turni hävdar att Covid-19 genterapi (mRNA-vaccinet):

”förorsakar mer Covid-19 fall per miljoner och mer icke Covid dödsfall per miljon än de som associeras med Covid-19.”

Dvs. fler dör av sprutan än av själva Covid. Han säger vidare att en mängd forskningsstudier har visat att mRNA vaccinen vare sig är säkra eller effektiva, men däremot farliga

Dokumentation som Pfizer presenterade till FDA innan sprutan godkändes, (som nu kommit till vår kännedom eftersom Pfizer tvingats publicera innehållet pga ett domstolsförfarande), visar att de mycket väl kände till skador i hjärnan som framkallats av innehållet i sprutan. Det står i deras egna dokument.

De visste att spikproteiner och nano partiklar med mRNA budbärare kunde passera hjärnbarriären och hur farligt det är (se referenser).

Lyssna gärna på intervjun publicerad i NewsVoice, med professor Paul Marik som intervjuas av Epoch Times. Han bekräftar att 80 % av biverkningarna från sprutan handlar om allvarliga neurologiska problem. Trots detta fortsätter man rekommendera sprutan. I USA tvingar man ungdomar på vissa universitet eller i militären att ta sprutan för att kunna få fortsätta studera.

Intervju: Dr. Paul Marik on a New Treatment Protocol for Covid-19 Vaccine Injured

Läs mer: Dr Paul Marik: Så här giftiga är spikproteinerna

Nyligen förklarade man på FDA att läkemedelsbolagen inte behöver bevisa att ett vaccin måste förebygga infektion eller smittspridning, som villkor för att få ett det godkänt.

Definitionen för vad som betraktas som ett vaccin måste skrivits om. I en förfrågan till FDA sänt 18nde april från ”The Coalition Advocating for Adequately Labeled Medicines”, undrade man om de skulle uppdatera produktinformation beträffande Pfizers och Modernas “vacciner” eftersom man numera kan konstatera att de inte hjälpte människor att slippa bli infekterade eller sluta sprida smittan.

Svaret var enligt ovan. Det förklarar också varför FDA inte krävt kliniska studier för att godkänna den nya bivalenta covidsprutan:

“In an effort to get ahead of the rapidly-changing coronavirus, the U.S. Food and Drug Administration authorized these bivalent boosters before data from clinical trials in people was available.”

Man auktoriserade vaccinet innan några data inhämtats från deras kliniska studier enlighet med att det inte längre krävs före godkännande av ett vaccin? Man undrar om de inte borde avskaffa sig själva eftersom granskningen inte längre tycks nödvändig?

I Sverige säger Folkhälsomyndigheten på sin hemsida följande:

”Du som är 50 år och äldre och inte har vaccinerat dig mot covid-19 rekommenderas att göra det för att få ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Även om du har haft COVID-19 bör du vaccinera dig för att få ett ännu bättre skydd mot smitta, men framförallt för att minska risken för att bli allvarligt sjuk nästa gång du blir smittad av coronaviruset.”

Bättre skydd mot smitta? Vetenskapliga bevis?  Innehållet i texten svarar inte mot verkligheten vilket framgår av CDC egen analys som redogörs för tidigare i denna artikel.

Folkhälsan rekommenderar gravida/ammande kvinnor att vaccinera sig vilket är anmärkningsvärt. Normalt rekommenderar man inte längre covidsprutan till medborgare under 50 års ålder men tydligen gäller inte detta gravida eller ammande kvinnor?

Enligt statistik har antalet nyfödda barn som dött ökat dramatiskt och överhuvudtaget föds färre barn, nu mer än någonsin. De här siffrorna korresponderar med när massvaccineringen började 2021. Borde man inte undersöka anledningen?

En annan intressant aspekt är det som hänt runt tillståndsgivningen av covidsprutorna. Pfizer och de andra läkemedelsbolagen fick total ansvarsfrihet från eventuella allvarliga biverkningar eller dödsfall så länge som de endast är godkända för ”emergency use”.

Därför är det viktigt för läkemedelsbolagen att dessa ”vacciner ”inte godkänds fullständigt för då måste de ta på sig det fulla ekonomiska ansvaret. Och det kommer de aldrig att göra. Inte heller den bivalenta sprutan är enligt FDA godkänd för annat än ”emergency use”.

Varför gick världens regeringar med på att skydda Pfizer och Moderna från ansvar, både ekonomiskt och juridiskt? Var det endast ekonomiska motiv som gjorde att man negligerade människors säkerhet? Varför fortsätter man att driva på obligatorisk covidvaccinering i vissa länder som USA?

Är det nu fritt fram för mRNA som plattform för andra sprutor och mediciner? Var det vad man ville uppnå?

”Är mRNA en inkörsport i kroppen, som kan programmeras för att utlösa valfria effekter, i värsta fall tranhumanism?” undrar dr Malone, en av uppfinnarna av mRNA-tekniken.

Mot bakgrund av alla oegentligheter som försiggått kring forskning och tillståndsgivning av så kallade ”covidvacciner” och att mRNA-tekniken i sprutorna onekligen tycks ge allvarliga biverkningar och dödsfall, undrar man vad handlar den här sprutorna egentligen om?

Till sist. Få läkemedelsbolag har dömts att betala så många och höga skadestånd som Pfizer. Enligt Justice Department, USA, fick Pfizer betala 2,3 miljarder för bedrägeri i marknadsföring år 2009.

Pfizer är nog i särklass det mest kriminella av alla storbolag, åtminstone om man går efter vad de har fått betala i böter och skadestånd p.g.a. bedrägligt beteende.

Varför skulle vi någonsin ha litat på Pfizer och deras mRNA-spruta?

Nu kommer en tsunami av brottsliga anmälningar, inte bara mot Pfizer, Moderna och Astra Zeneca utan mot institutioner, myndigheter, forskare, sjukhus (som nekade tidig behandling), massmedia, och även Big Tech som varit inblandade i att censurera och mörklägga.

Senast i raden är presidentkandidaten Robert Kennedy Jr och ”Childrens Health Defense” som stämt president Joe Biden, Anthony Fauci och andra topp administrativa chefer som deltagit i en systematisk kampanj för att förmå de största sociala media som Twitter, Facebook och Instagram att censurera vad som är en konstitutionell och demokratisk rättighet, nämligen det fria ordet.

Jag ser fram emot att man äntligen börjar skipa rättvisa, men, först och främst bör allmänheten kräva att covidsprutan dras bort från marknaden.

Referenser


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq