Juristen Christian Pavón replikerar FOI-rapport som häcklar oberoende journalister

publicerad 27 juni 2023
- av Christian Pavón, jurist
Christian Pavon, Hannah Pollack, Sarnecki, Mathilde Jarlsbo och Anna Lioufas. Montage: NewsVoice, foton från SVT och Linkedin
Christian Pavon, Hannah Pollack, Sarnecki, Mathilde Jarlsbo och Anna Lioufas.

Den 21:a juni släppte totalförsvarets statliga forskningsinstitut en FOI-rapport rubricerad “Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld”. NewsVoice omnämns i FOI:s rapport. Christian Pavón kommenterar rapportförfattarna Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo i egenskap av journalist för NewsVoice, men även i rollen som jurist.

Rapportens premiss är att man ska granska extremhögern, konspirationsteorier och bemöta hat som sprids på nätet:

”Denna rapport skildrar de organisationer och nätverk som tillsammans utgör vad som i denna rapport benämns antidemokratiska extremistmiljöer. Det rör sig om mångfacetterade och heterogena miljöer som förenas via diverse ideologiska element.”  

FOI-rapport
FOI: “Rutten demokrati” (PDF), 21 juni 2023

Rapporten är beställd av SÄPO, men dock inte skriven av SÄPO. Det finns något i grunden konstigt anser jag med att SÄPO ska behöva beställa en rapport om dessa miljöer. Är inte SÄPO:s huvuduppdrag att vara en underrättelsetjänst?

Utöver det så kan man fråga sig om SÄPO ens läst igenom hela rapporten innan den godkändes då den innehåller flera kraftiga sakfel.

I ett citat påstår huvudförfattaren Hanna Pollack Sarnecki att journalister på NewsVoice tenderar att citera andra altmedier. Det stämmer inte. Det räcker tex att kontrollera våra artiklar tex mina för att se att vi inte alls bara refererar till andra fria medier utan oftast mestadels använder etablerade medier som källor.

Det kan i och för sig tyckas märkligt av utomstående eftersom vi ofta kritiserar etablerade medier för att visa upp en falsk verklighetsbild, men som Tucker Carlsson uttryckte det i sin debutvideo på Twitter så handlar det ofta inte om att nyheterna är falska utan att etablerade medier väljer vad man ska nämna i sitt sammanhang och vilka saker man ska ta ur kontext. Detta betyder alltså att massmedia kan presentera en falsk verklighetsbild utan att för den sakens skull ljuga rätt ut.

Konsekvensen blir en falska bilder och när vi till exempel rapporterar från etablerade nyhetskällor så är det sällan några nyheter du ser på SVT Rapport. Däremot finns dessa saker ofta i notiser och i artiklar på tex SVT:s hemsida.

Ett sådant exempel bland många är när SVT på sin hemsida skrev att 9 av 10 jordbruk lagts ned de senaste 25 åren medan man valde att inte sända detta på TV. Då detta är en fråga som i allra högsta grad påverkar allt ifrån livsmedelspriser till överlevnad vid krig och kris borde SVT verkligen ha sänt det i TV, men det skedde aldrig.

NewsVoice och andra fria medier vare sig hittar på nyheter (som rapportförfattarna antyder) eller ens behöver göra det. Vi behöver enbart gräva bland notiser inom etablerade medier för att se vad som blir notiser och vad som blir huvudnyheter.

Efter att ha gjort det behöver man knappast bli konspirationsteoretisk eftersom slutsatserna skriver sig själva.

Det blir ironiskt och snudd på löjeväckande när vi kallas för ”desinformationsspridare” när vi i själva verket lyfter fram saker av extremt allmänintresse som tex Bilderbergmötet när nyheten på sin höjd får en notis i en tidning som Expressen eller Aftonbladet. Istället hamnar Carolina Gynnings senaste bröstoperation på löpet.

Hanna Pollack Sarnecki, du skriver att målet med din FOI-rapport är att beskriva relationerna mellan olika grupperingar inom den extrema miljön. Rapporten innehåller ju också orden rasism och våld, men de är något som NewsVoice verkligen tar avstånd ifrån.

Du nämner kritik mot vaccinationer:

”Det är också vanligt förekommande med texter om att vaccinering är farligt och dödligt. Många artiklar är hämtade ifrån en amerikansk kontext och internationella antivaccinläkare har de senaste åren fått ett stort utrymme.”

Ytterligare en vilseledande FOI-rapport

Detta citat är väldigt talande för hur generaliserande denna rapport är. Vår kritik riktar sig inte emot alla vaccin, vår kritik riktar sig mot läkemedelsindustrin som tillsammans med regeringar väljer att hetsa fram vaccin utan att alls utreda biverkningarna tillräckligt. Att vara kritisk till coronavaccinet och Pandemrix med många uppvisade biverkningar kontra att vara kritisk till väl utprövade vacciner är en extremt väsentlig skillnad.

En röd tråd i din FOI-rapport är att du ibland implicit och ibland rätt tydligt gör poängen att vi på NewsVoice står nära extremister och att vi samverkar med våldsbejakande grupper. Det är ett ständigt återkommande tema i din rapport. Läsarna skall tolka det som om tex NewsVoice och Nordisk Motståndsrörelse diskuterar och planerar saker tillsammans och kanske även utför insatser tillsammans. Vi gör ingetdera.

Sarnecki mfl skriver i rapporten att NewsVoice framställer Sverige som ett land som är repressivt och förföljer oppositionella., vilket framställs i rapporten som en osann konspirationsteori, men är inte det ett konkret exempel på just denna repression vilket den nya lagen där journalister kan bli åtalade och även dömda till fängelse om de avslöjar den svenska statens kopplingar till mellanstatliga organisationer, trots att dessa kopplingar i sig är olagliga?

Är detta verkligen inte ett praktexempel på en repressiv lagstiftning av den svenska staten? Om det inte är repressivt så vet jag inte vad som är det, Sarnecki.

Du går än längre när du drar in mer eller mindre direkt anonyma våldsbejakande rörelser, som du inte ens nämner vid namn, och som du buntar ihop med oss, Samnytt och Nya Tider och andra medier.

I Sverige kan man inte bli åtalad för förtal mot organisationer och där ingår även tidningar som NewsVoice, men hade det gått att bli fälld för förtal mot en tidning så hade du definitivt löpt en stor risk för det för din rapport innehåller i betydande grad osanning och den luktar i högsta grad politisk styrning. Alla aktörer som är kritiska mot rådande politiska och mediala läge framställer du som lögnaktiga, farliga och potentiellt direkt våldsamma.

Efter att ha läst denna rapport undrar jag om SÄPO ens läser rapporterna som de själva beställer?

Text: Christian Pavón

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Hur stor är chansen att just den myndigheten inte är i massformationens starka grepp, undrar jag?
   De granskar anmälan, kritiserar FOI, jaja baja där gick ni för långt i rapporten! aja baja
   FOI:s nästa rapport kommer sedan att vara anpassad till att ge förslag på hur dessa altmedia ska förbjudas på grund av andra påhittiga epitet som statsfientliga grupper!

  • Kul att de använde min kommentar från några dagar sedan som underlag!
   Undrar vilken reklamgeni gjort deras sätt att göra reklam för vinet?
   “Vinet kanske var slut i din närmaste systembolaget men nu finns det överallt att köpa/stödja”
   Genial!

  • Vad är AlternativMedias ansvar just nu undrar jag? Skriva och gnälla om vad som sker framför ögonen på alla eller använda sin makt och styrka att verkligen göra nåt åt det?
   How Can We End Mass Formation Psychosis? | Mattias Desmet
   https://www.youtube.com/watch?v=kc0eIkdLAbA
   Alla vi vakna verkar ha missat att vi faktiskt har verktyget och styrkan att bryta eller inte tillåta att en massformation ens formas MEN vi har själva varit i vår egen massformation och inte kunnat se det.

   • Synnerligen intressant video om masspsykologi, grupptryck och vikten av att människor med klarsyn har civikkurage nog att tala sanning och klartext om sådant som etablissemanget tabubelägger, förlöjligar – och ibland även förbjuder!

    Det så kallade “politiskt korrekta” (PK), alltså att tycka precis så som makthavarna vill att alla ska tycka, har kommit att dominera alltmer vad människor i allmänhet tycker, tänker, säger och hur de handlar.

    Därför är det så viktigt att det, precis som i sagan om kejsarens nya kläder, finns den som vågar ropa att kejsaren är naken.

    • Dr. Desmet betonar vikten på att särskilja diktator och totalitarism och kännedom om skillnaden på hur dessa ska bekämpas är avgörande.
     PK är diktatorisk system, anser jag.

     • PK – “politisk korrekthet” – att inte tänka själv, utgör grunden för varje form av förtryck.

      Det är en likformning i dubbel bemärkelse!

      Likt lik flyter de PK-torskande som döda fiskar i Likströmmens monotona, döda vatten och guppar med i varje liten strömning.

      • Absolut. Dock:
       I en diktator är det kampen mot förtryck som avgör.
       I en totalitarism är det kampen mot massformation som avgör.

      • Det beror alldeles på diktatorns inställning. Gamla testamentet beskriver hur olika kungar regerade över det israeliska folket i forntiden. Det utgör ett utmärkt exempel på hur en diktator kan vara som en god och omtänksam herde för folket och hur en annan kan vara en förtryckare som orsakar oerhört mycket orättvisa och ofattbart lidande.

      • Den första totalitära religiösa systemet med massformationer är knutet till Kristendomen i medeltiden. Häxjakt är ett typexempel på vad en massformation kan få dess kollektiv att göra.

      • Ja, absolut! Och det totalitära religiösa systemet har, förutom att det gjort sig skyldig till häxjakt, som förorsakat så mycket lidande, även dolt annat oerhört omfattande förtryck och lidande för människor i förgångna tider.

       Korstågen under medeltiden och inkvisitionen (som pågick under mer än sex hundra år – och enligt objektiva historiker torterade mer än 50 miljoner människor till döds) har till största delen sopats under mattan, men i följande dokumentär visas en del av det som människor utsatts för av religiösa, ofattbart samvetslösa och onda diktatorer:
       https://www.youtube.com/watch?v=svS3umD-zBQ&t=186s

       Och tyvärr är det här förtrycket inte enbart ett skeende i det förgångna! De ständiga krigen, som rättfärdigas i PK-propagandan, maskerar fortsättningen på det.

      • Förra helgen skickade jag nedanstående mail till alla alternativmedier men fick ingen respons och skickade sedan som kommentarer för 3-4 dagar sedan hur många som sett och vet om detta?
       Fick sedan reda på att visst, det är en känd av vissa fortfarande men att det råder en så enormt tystnad även inom de som anser sig vara vakna. Det fick mig att tänka på Dr. Desmet och vad är det jag missat i vad han sagt tidigare och upptäckte att ALLA har missat hans viktigaste budskap, därmed anledningen att jag börjar skriva i kommentarsfältet om detta.

       VIKTIGT!
       Finns det nån här som sett denna video tidigare?
       https://odysee.com/@Stanisl
       Och sett kopplingen med denna video från nyhetsbyrån DW. Mellan 7-12:e sekunden i videon är relevant.
       https://www.youtube.com/wat

       Samma Ukrainska soldater som placerar kropparna på det mest respektlösa sättet poserar sedan inför DW:s kamera.
       Behövs det mer bevis för att för att bevisa att det var Ukraina som låg bakom massakern i Bucha?

       Undersökningar av kropparna visade ju att de inte var skjutna utan hade en massa garantsplitter i kroppen, vilket
       måste vara anledningen att soldaterna av rädsla för risk för explosion från ev. kvarvarande granatrester drar kropparna för att hålla avstånd, vilket bevisar att de visste exakt hur dessa människor hade dödats.
       Äktheten på dessa filmer bevisar också att allt annat man har påstått och visat i form av satellitbilder, vittnesmål osv var falska.
       Vad kan vi göra för att denna sanning ska komma ut till allmänhetens kännedom?
       Om du bryr dig hjälp till och sprida materialet!

      • Jag uppskattar din kampvilja, Rena, och hoppas att andra låter sig inspireras av den.

      • Tack, jag vill starta en diskussion om detta och förbereder för det.
       Apropå Kristendomen, har jag alltid funderat: Tänkt om Kristna hade lyssnat på vad deras Herres Herre har sagt till människor att göra! Jävlar vilken paradis människan kunnat omvandla jorden till!!!
       https://www.youtube.com/watch?v=mmcFVTUsnDY

      • Tyckte vår diskussion om diktatorisk och totalitär är en bästa startpunkten för gemensam diskussion med alla andra liksasinnade.
       Dr Desmet menar att förväxlingen mellan dessa system försvagar kampen mot massformation väsentligt och pekar på att i ett diktatoriskt system extremt våld används för få folk att lyda men i ett totalitärt system massinformation är främsta sättet att få folket att frivilligt acceptera och följa och tro på mest bisarra idéer och utföra grymma brottshandlingar i solidaritet namn för kollektivet. Enligt honom har extremt våld i totalitära system börjat först när man lyckats tysta alternativmedia och få absoluta makten.

 • Totalitarismens avsky av Alternativmedia beror på att Alternativmedia och DE som Talar ut sanningen är enda kraften som kan motverka massformationer och få totalitarismen att falla.
  Massformation är totalitarismens väsen och massmedia dess främsta verktyg. Massmedia skapar massformationen och avslutar massformationer genom att sluta att prata och skriva om problemet i massmedia.
  I ett totalitärt system, blir 5-10% kvar som inte påverkas av dess massformationer och betraktas som dess värsta fiende inom massformationens kollektiver.
  Totalitarismen ser Alternativamedia som sin främsta fiende som måste bekämpas till varje pris. Eftersom när ALLA slutar att tala ut kan totalitarismen uppå den absoluta makten. Precis som i Tyskland 1935 när de sista alternativmedia och kritiska röster tystades ner och eliminerades.

  Vi är de vakna! Mänsklighetens sista riddare verkar det som!! Det är upp till oss vakna och icke påverkade av massformationen att väcka upp de andra! Bokstavligen! Låt det inte bli försent!

 • Massformation är i grund och botten är en sorts grupp-hypnos som förstör individens etiska självmedvetande och berövar dem förmågan att tänka kritiskt. Denna process är förrädisk i naturen.
  Befolkningar blir offer för den utan att ana något om det. Som Yuval Noah Harari uttrycker det: “De flesta människor skulle inte ens märka skiftet mot en totalitär regim.”

  Vi associerar totalitarism främst med arbetsläger och massmord, men covid pandemin bevisat bortom tvivel den nya totalitära systemets intrång.

  2020 vid den tiden visade de ursprungliga matematiska modellerna som de coronarelaterade åtgärderna grundades på, modellerna från Imperial College, att om Sverige inte gick i lockdown skulle cirka 60 000 personer dö i ett litet land som Sverige fram till slutet av maj 2020.
  Men Sverige gick inte i lockdown och endast 6 000 personer dog.

  Vid den tidpunkten för mig kändes det extremt långt ifrån, likt under revolutionen i Iran 1979. Då trodde människor att en bild av ayatollan, som de ansåg vara sin ledare, var tryckt på månens yta. När det var fullmåne på himlen brukade de stå på gatan och visa var exakt man kunde se ayatollans porträtt.
  Detta är den första märkliga effekten på individens psykologiska nivå, som upprepade sig i coronakrisen.

  Jag märkte genast att dessa statistik och matematiska modeller kan ha fel. Jag försökte visa att de inte fungerade och började då tänka på vilka psykologiska processer som kunde förklara det. Och då stötte jag på massformation i det offentliga rummet. Sedan hade vi samma erfarenhet precis i USA.
  I vår 2020 års program blev det tydligt att de ursprungliga Imperial College-modellerna inte stämde överens med verkligheten. Då insåg vi att vi har en helt annan form av totalitär stat.

  I en traditionell totalitär stat finns först processen med massformation, där en viss del av befolkningen, vanligtvis cirka 25% enligt Edward Bernays, hypnotiseras av den totalitära ledaren och blir mycket aggressiva och fientliga mot de andra medborgarna, särskilt de som tänker kritiskt.

  Detta är första steget och andra steget är att hela befolkningen, inklusive majoriteten, som förblev skeptiskt och hade en kritisk syn, underkastas. De blir rädda och vill ha säkerhet, och då accepterar de totalitära ledarnas politik och förlorar alla sina rättigheter.”

  • Det allra mest extrema när det gäller att inte tänka själva är ordnar, där medlemmarna svär kadaverlydnad. Det finns en motsvarighet till dessa (nästan undantagslöst militära) ordnar i nationernas formella hiarkier. Det är elitförband inom militären. I princip alla länder har sådana enheter. I Sverige dominerar SOG (Särskilda operationsgruppen, som skickas runt i världen för att bevaka viktiga intressen – för vissa. I USA finns Delta Force och SEAL Team Six. I Israel finns ett flertal extremt elitära militära förband, där kanske Sayret Matkal är det mest kända och som genererat två premiärministrar, Benjamin Nethanjahu och Naftali Bennett. I England finns Special Air Service (SAS) och Special Boat Service (SBS) och listan över militära elitförband kan göras mycket lång.

   Här är en video som skildrar hur soldater i Ryssland kämpar för att få en plats i ett militärt elitförband (Spetsnaz). Det är enbart ett exempel i högen av sådana elitförband världen över. Vi ser här att aspiranterna satsat precis allt på att få en sådan ärofylld position i hierarkin, där de blir till orderlydande robotar, som utför varje order deras överlydande ger:
   https://www.youtube.com/watch?v=SwV4srfFmT4

   Det är djupt tragiskt. Inkvisitionens torterare och mördare var edsvurna munkar, som kanske trodde att de gjorde gott.

   Och här är en talande video, som visar hur amerikanska Marines hjärntvättas att tro att någon gud skulle välsigna deras kommande mördande:
   https://www.youtube.com/watch?v=0MtdyRDy4fU&t=145s

   Och det finns ett liknande tänkande som genomsyrar hela PK-samhället!

   • Enligt Dr Desmet finns det 2 typer av “ordnar” den militära som du nämner och den civila som SÄPO, FOI, myndigheter och privata organisationer man valt att ingå i massformationens starkaste grepp.

    • De militära ordnarna som jag avser är de enormt elitära ordnar som exempelvis Sovereign Military Order of Malta och Knights of Columbus, där medlemmarna svär lydnad och tystnad i utbyte mot en mängd privilegier. Det finns rätt många sådana ordnar och de är kopplade till kungahusen, Vatikanen och adeln, men även utomstående kan bli medlemmar. Det hålls i allmänhet mycket hemligt vem som är medlem. Dessa ordnar är samordnade och har oerhört stort inflytande över politik, ekonomi, underrättelseverksamhet och annat.

     • Instämmer, jag tycker du har på bästa sättet förklarat synergierna mellan diktatur och totalitarismen.
      Enligt Dr. Desmet just dessa likheter är anledningen att ett nytt totalitärt systems intrång i samhället bekämpas med metoder som ska användas mot en diktatur.Typ det som hände i Tyskland 1935.
      När en totalitär regim uppnår den absoluta makten, delas imperiet i den totalitära området i mindre lokala diktatoriska styren med extrem våld som medel.

      • Tycker du kan bättre förklara denna del för andra faktiskt.
       Vore perfekt om du kunde göra ett inlägg i kommentarsfältet i Torbjörns artikel så vi kan använda det som startpunkt för diskussionen.
       Vi måste börjar prata om lösningen och jag har det, tror jag bestämd måste jag säga!

      • Rena, skriv en egen artikel om det istället och skicka in den till Newsvoice! Jag ska med glädje bidra med kommentarer till den.

      • Ja, håller med. Måste nog gör det nu!
       Har skickat samma kommentarer även i global politics.

      • Teknokratisk totalitarism = Mekanisk rationalism? Har jag uppfattat detta rätt?

       Mekanistisk rationalism är ett tankesätt som ser världen som en stor maskin. Den anser att allt i världen kan förstås och kontrolleras med hjälp av logik och vetenskaplig analys, precis som vi förstår hur maskiner fungerar genom att studera deras delar och hur de fungerar.

       Enligt Dr. Desmet glömmer detta sätt att tänka på de djupare och mer mystiska aspekterna av livet. Livet handlar inte bara om logiska förklaringar och förutsägbara mönster. Det finns känslor, poesi och en känsla av förundran som inte helt kan förklaras med enbart logik.

       Han säger att det är viktigt att knyta an till livets skönhet och mystik, även om vi inte helt kan förstå det med våra logiska sinnen. Denna djupare kontakt hjälper oss att uppskatta världen omkring oss och gör oss mindre sårbara för att bli manipulerade eller kontrollerade av dem som påstår sig ha alla svaren.

       Mekanistisk rationalism är alltså som att betrakta livet som en maskin och försöka förklara allt logiskt, men glömma bort den magi och poesi som gör livet verkligt meningsfullt. Det handlar om att komma ihåg att det finns saker som vi inte kan förstå fullt ut men som vi ändå kan uppskatta och respektera.

       Dr. Mattias Desmet refererar till “mekanistisk rationalism” som ett trossystem eller en ideologi som reducerar förståelsen av livet och mänskligt beteende till rent rationella och mekanistiska principer. Det är ett perspektiv som ser världen som en maskin som kan förstås och kontrolleras fullt ut genom logisk och vetenskaplig analys.

 • Om vi hade en relevant säkerhetspolis så skulle de vara fullt upptagna med att spana på de nyckelpersoner som är i full färd med att lämna över Sveriges suveränitet till en ekonomisk terroristorganisation. WHO kallar de sig fortfarande, med sedvanlig chutzpah.

 • Varför påstås det att SÄPO är beställare?

  Snarare verkar beställaren vara Socialdemokraiska Partiet som startat rapporten via Nya Psyk.försvaret. Nya Psykförsvaret är ju grundstommen i ett svenskt “CIA”. Sen pådyvlas SÄPO rapporten och får stå skammen. Det dröjer inte länge innan SÄPO underställs Psykförsvaret!

 • FOI:s uppdrag … “att undersöka om dessa miljöer utgör ett hot mot den svenska demokratin”…. Mer än så behöver man inte läsa för att förstå vad det handlar om. De är helt enkelt livrädda för att förlora sina privilegier, vilket är i ett nötskal vad både den svenska och den globala “demokratin” handlar om.
  Rutten demokrati, var rubriken. Där var de sanningsenliga för en gångs skull.

 • Det har visat sig att alla de s.k. konspirationsteorierna varit sanna? Trots det fortsätter de (msm) dreva om “klimathotet” och regeringen uppmanar FHM att inte avbryta “programmet” med att ge gamla ännu fler giftsprutor? Det är helt uppenbart att den nuvarande (även förra) regeringen inte står på folkets sida och vill tysta de som har en annan bild av verkligheten. Nyss var det Johan Persson som ville att vi skulle anamma euron omedelbart – utan folkomröstning? Detsamma gäller Nato. Johan Persson sa att L var det mest EU vänliga partiet i riksdagen? Hur skulle det vara om Liberalerna började med att bli det mest svensk vänliga? Angreppen från gammelmedierna på de “fria medierna” är numer så alldagliga och tolkas som att de “alternativa medierna” ännu en gång har rätt i sina påståenden?

 • Tre PK häxor som sålt sin själ för karriär och pengar. Mycket allvarligt att det finns personer som är villiga att ljuga och svartmåla våra fria medier som kritiserar politik och myndigheter, det är rena rama bolsjevik marxismen när myndigheter och politiker ljuger om sanningen, kokar ihop lögnaktiga narrativ som alla skall tro på och de som redovisar fakta som bevisar etablissemangets narrativ falska ja då skriver man ihop en rapport som misskrediterar budbärarna som högerextremister som är infiltrerade av ryska intressen. Man tror inte det är sant men det är det, etablerade politiker, myndigheter, journalister och andra som deltar i lögnen för karriärens skull. Vi ser det överallt, de har ljugit sig blåa i ansiktet om kriget i Ukraina, Pandemin, Vaccinet, Klimatförändringarna, Massinvandringen, 9/11, mm.

 • Huvudförfattaren till den här FOI-rapporten, den relativt unga Hanna Pollack Sarnecki, bor på Södermalm ett stenkast från den havsvik i Stockholm, där Vasaskeppet sjönk.

  Hennes farsa, kriminologen, som påverkat en hel del vad vi svenskar “ska tycka” om brottslingar och kriminalitet, Jerzy Sarnecki, bor också enormt flott, på Lidingö, bara några hundra meter från Kyrkviken.

  Två akademiker, vilka vanligtvis har rätt moderata inkomster…

  • Ja, man undrar ju varifrån alla pengar som finansierar miljonärslivet kommer från? För inte tjänar den typen av hittepåjobbs “akademiker” sådan summor att lönen skulle räcka till för en sådan extravagant livsstil.

 • PK-svenskhetens monotona beteendemönster tycks ofta vara präglade av avsaknad av såväl espri (förutom karriärsklättringsmani) som djupare reflektion. You name it! Det gäller bara att “bli bäst i klassen”, alldeles oavsett vad som förespråkas i PK-bibeln.

  Vi har sålts ut av de PK-kåta och de har nästan lyckats med att utrota vår tidigare nationalstolthet, trygghet och inre säkerhet.

   • Vems känsla..?

    Själv har jag gett upp denna nationalsymbol och deltog inte i “midsommarfirandet” denna gång.

    Vi befinner oss enbart ETT ÅR ifrån en total och mördande diktatur. Hemliga, kontinuerliga förhandlingar mellan “vår” absoluta nationella, politiska elit och WHO om uppgivandet av “vår” nationella suveränitet pågår intensivt.

    Det handlar om att sälja ut all nationell bestämmanderätt i händelse av någon så kallad “katastrof”, vilket naturligtvis definieras av samma organisation, WHO!

    Liknande förhandlingar äger rum i alla FN:s medlemsstater, som inkluderar nästan allla jordens nationer, och i alla dessa nationer råder “Största möjliga tysssssssssstnad”!

    PK-horor i media, bland myndigheter och inom politiken försöker genomdriva denna fascism utan att folket informeras och förstår.

    Adold Hitler misslyckades med att införa världsdiktatur…

    Andra gången gillt?

    Den här gången sker det smygvägen – och MPRT-media tiger.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *