Juristen Christian Pavón replikerar FOI-rapport som häcklar oberoende journalister

Christian Pavón Christian Pavón (Pavon.se) är en Europarättsjurist med intresse för politik, juridik, kultur och geopolitik. Han är frilansare och en del av NewsVoice redaktion. Stöd Christians arbete genom att swisha till: 0730 975 418
publicerad 27 juni 2023
- Christian Pavón, jurist
Christian Pavon, Hannah Pollack, Sarnecki, Mathilde Jarlsbo och Anna Lioufas. Montage: NewsVoice, foton från SVT och Linkedin
Christian Pavon, Hannah Pollack, Sarnecki, Mathilde Jarlsbo och Anna Lioufas.

Den 21:a juni släppte totalförsvarets statliga forskningsinstitut en FOI-rapport rubricerad ”Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld”. NewsVoice omnämns i FOI:s rapport. Christian Pavón kommenterar rapportförfattarna Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo i egenskap av journalist för NewsVoice, men även i rollen som jurist.

Rapportens premiss är att man ska granska extremhögern, konspirationsteorier och bemöta hat som sprids på nätet:

”Denna rapport skildrar de organisationer och nätverk som tillsammans utgör vad som i denna rapport benämns antidemokratiska extremistmiljöer. Det rör sig om mångfacetterade och heterogena miljöer som förenas via diverse ideologiska element.”  

FOI-rapport
FOI: ”Rutten demokrati” (PDF), 21 juni 2023

Rapporten är beställd av SÄPO, men dock inte skriven av SÄPO. Det finns något i grunden konstigt anser jag med att SÄPO ska behöva beställa en rapport om dessa miljöer. Är inte SÄPO:s huvuduppdrag att vara en underrättelsetjänst?

Utöver det så kan man fråga sig om SÄPO ens läst igenom hela rapporten innan den godkändes då den innehåller flera kraftiga sakfel.

I ett citat påstår huvudförfattaren Hanna Pollack Sarnecki att journalister på NewsVoice tenderar att citera andra altmedier. Det stämmer inte. Det räcker tex att kontrollera våra artiklar tex mina för att se att vi inte alls bara refererar till andra fria medier utan oftast mestadels använder etablerade medier som källor.

Det kan i och för sig tyckas märkligt av utomstående eftersom vi ofta kritiserar etablerade medier för att visa upp en falsk verklighetsbild, men som Tucker Carlsson uttryckte det i sin debutvideo på Twitter så handlar det ofta inte om att nyheterna är falska utan att etablerade medier väljer vad man ska nämna i sitt sammanhang och vilka saker man ska ta ur kontext. Detta betyder alltså att massmedia kan presentera en falsk verklighetsbild utan att för den sakens skull ljuga rätt ut.

Konsekvensen blir en falska bilder och när vi till exempel rapporterar från etablerade nyhetskällor så är det sällan några nyheter du ser på SVT Rapport. Däremot finns dessa saker ofta i notiser och i artiklar på tex SVT:s hemsida.

Ett sådant exempel bland många är när SVT på sin hemsida skrev att 9 av 10 jordbruk lagts ned de senaste 25 åren medan man valde att inte sända detta på TV. Då detta är en fråga som i allra högsta grad påverkar allt ifrån livsmedelspriser till överlevnad vid krig och kris borde SVT verkligen ha sänt det i TV, men det skedde aldrig.

NewsVoice och andra fria medier vare sig hittar på nyheter (som rapportförfattarna antyder) eller ens behöver göra det. Vi behöver enbart gräva bland notiser inom etablerade medier för att se vad som blir notiser och vad som blir huvudnyheter.

Efter att ha gjort det behöver man knappast bli konspirationsteoretisk eftersom slutsatserna skriver sig själva.

Det blir ironiskt och snudd på löjeväckande när vi kallas för ”desinformationsspridare” när vi i själva verket lyfter fram saker av extremt allmänintresse som tex Bilderbergmötet när nyheten på sin höjd får en notis i en tidning som Expressen eller Aftonbladet. Istället hamnar Carolina Gynnings senaste bröstoperation på löpet.

Hanna Pollack Sarnecki, du skriver att målet med din FOI-rapport är att beskriva relationerna mellan olika grupperingar inom den extrema miljön. Rapporten innehåller ju också orden rasism och våld, men de är något som NewsVoice verkligen tar avstånd ifrån.

Du nämner kritik mot vaccinationer:

”Det är också vanligt förekommande med texter om att vaccinering är farligt och dödligt. Många artiklar är hämtade ifrån en amerikansk kontext och internationella antivaccinläkare har de senaste åren fått ett stort utrymme.”

Ytterligare en vilseledande FOI-rapport

Detta citat är väldigt talande för hur generaliserande denna rapport är. Vår kritik riktar sig inte emot alla vaccin, vår kritik riktar sig mot läkemedelsindustrin som tillsammans med regeringar väljer att hetsa fram vaccin utan att alls utreda biverkningarna tillräckligt. Att vara kritisk till coronavaccinet och Pandemrix med många uppvisade biverkningar kontra att vara kritisk till väl utprövade vacciner är en extremt väsentlig skillnad.

En röd tråd i din FOI-rapport är att du ibland implicit och ibland rätt tydligt gör poängen att vi på NewsVoice står nära extremister och att vi samverkar med våldsbejakande grupper. Det är ett ständigt återkommande tema i din rapport. Läsarna skall tolka det som om tex NewsVoice och Nordisk Motståndsrörelse diskuterar och planerar saker tillsammans och kanske även utför insatser tillsammans. Vi gör ingetdera.

Sarnecki mfl skriver i rapporten att NewsVoice framställer Sverige som ett land som är repressivt och förföljer oppositionella., vilket framställs i rapporten som en osann konspirationsteori, men är inte det ett konkret exempel på just denna repression vilket den nya lagen där journalister kan bli åtalade och även dömda till fängelse om de avslöjar den svenska statens kopplingar till mellanstatliga organisationer, trots att dessa kopplingar i sig är olagliga?

Är detta verkligen inte ett praktexempel på en repressiv lagstiftning av den svenska staten? Om det inte är repressivt så vet jag inte vad som är det, Sarnecki.

Du går än längre när du drar in mer eller mindre direkt anonyma våldsbejakande rörelser, som du inte ens nämner vid namn, och som du buntar ihop med oss, Samnytt och Nya Tider och andra medier.

I Sverige kan man inte bli åtalad för förtal mot organisationer och där ingår även tidningar som NewsVoice, men hade det gått att bli fälld för förtal mot en tidning så hade du definitivt löpt en stor risk för det för din rapport innehåller i betydande grad osanning och den luktar i högsta grad politisk styrning. Alla aktörer som är kritiska mot rådande politiska och mediala läge framställer du som lögnaktiga, farliga och potentiellt direkt våldsamma.

Efter att ha läst denna rapport undrar jag om SÄPO ens läser rapporterna som de själva beställer?

Text: Christian Pavón

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq