Farkoster utan avsändare – Ryan Graves en tidigare amerikansk stridspilot om UAP-objekten: “De är inget vi har”

publicerad 15 juni 2023
Navy fighter pilot Lt. Ryan Graves, eget verk
Navy fighter pilot Lt. Ryan Graves, eget verk

UAP-fenomenet blir allt mindre tabubelagt. NewsNation intervjuade den pensionerade amerikanska stridspiloten Ryan Graves, som själv sett fenomenet med egna ögon under aktiv tjänst.

“Jag hör hur allt fler personer kommer ut som säger att detta är verkligt i praktiken dagligen de senaste 6 åren.”

Graves säger att det ökande antalet rapporter inom militären är ett positivt tecken, men att det fortfarande finns arbete kvar att göra på den kommersiella sidan.

Graves poängterar att vad som gäckar oss inte är teknologi från USA eftersom objektens flygegenskaper trotsar normala fysiska lagar och känd amerikansk flygteknik.

Ryan Graves säger att David Gruschs påstående om att den amerikanska regeringen undanhåller information om farkoster med “icke-mänskligt ursprung” är “trovärdigt” och måste undersökas av kongressen.

Graves var den första piloten i aktiv tjänst som vittnade inför kongressen om sin skvadrons erfarenheter av oidentifierade farkoster. Han grundade Americans for Safe Aerospace för att uppmuntra andra piloter att träda fram.

ArcanumSkolan 2024

Text: NewsVoice. Källa: NewsNationNow.com (finns även på Youtube)

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq