Scott Ritter om Wagnerchefen Prigosjin – Brittisk agent i en misslyckad statskupp?

publicerad 25 juni 2023
- Kristoffer Hell
Scott Ritter
Scott Ritter, eget verk

Den tidigare vapeninspektören och marinkårsmajoren Scott Ritters bedömning av Wagnermyteriet är att Evgenij Prigosjins uppror var Västmakternas Plan B att besegra Ryssland efter att markoffensiven som inleddes den 3 juni 2023 misslyckats.

Ritters resonemang:

Två dagar innan myteriet hade den ryska säkerhetspolisen FSB i Moskva gripit ett antal hemliga terroristceller den ukrainska underrättelsetjänsten skickat dit.

Planen var att cellerna skulle iscensätta terrorattacker i den ryska huvudstaden och genom det stärka den bild Prigosjin, via sin offentliga kritik mot regeringen, försökt skapa: bilden att den ryska statsledningen är svag och splittrad.

Kort därefter skulle Wagnergruppen, anförd av Prigosjin, oanmälda dyka upp i Moskva och av dess innevånare välkomnas som räddarna i nöden när det gjorde vad Kreml under Putin skulle anklagats för att ha misslyckates med – att hålla staden och landet säker.

Vad Prigosjin avsåg att skapa, enligt Scott Ritter, var ett slags “Moskvas Maidanmoment”: en situation där Prigosjin kunde gå in och ta kontrollen över den Ryska Federationen.

Scott Ritter på Judge Napolitano 24 juni 2023, 17:00 (Moskvatid):

Var eller är Prigosjin en dubbelagent?

Arbetade han trots allt för Ryssland, efter att västliga underrättelsetjänster trodde att de “rekryterat” honom?

Det skulle förklara hur snabbt situationen med infiltrerande terroristceller i Moskva löstes liksom hur amnesti utlovades till alla inblandade – inklusive upprorets ledare Evgenij Prigosjin själv.

Möjligheten kastar även ljus över frågan varför Kreml och Prigosjin valde att genomföra det av Väst beställda “upproret” inom Wagner och inte bara avblåsa det helt: processen hjälpte ryska myndigheter att avslöja andra möjliga västagenter inom gruppen av legoknektar och deras befäl.

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq