WHO bygger nu snabbt ett globalt och digitalt hälsocertifikatsystem

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 7 juni 2023
- NewsVoice redaktion
Stella Kyriakides. Montage: NewsVoice baserat på bilder från commissioners.ec.europa.eu och Mika Baumeister. Licens: Unsplash.com

Världshälsoorganisationen (WHO) meddelade den 5:e juni att man genom ett joint venture avser att implementera EU:s digitala covidvaccinpass som en del av ett nytt globalt hälsocertifikatsystem, skriver Epoch Times.

WHO har ingått ett “banbrytande partnerskap för digital hälsa” med den Europeiska kommissionen. Det nya ramverket för hälsocertifikatsystemet kallas The Global Digital Health Certification Network.

“Vaccinpass och olika andra former av digitala identitetssystem har kritiserats för att vara integritetskränkande och för att ha potential att göra det möjligt för regeringar och företag att påtvinga människor beteenden, till exempel genom att neka tillgång till infrastruktur eller tjänster”, skriver Tom Ozimek på Epoch Times.

WHO uppger i ett uttalande att organsiationen som en del av det nya initiativet kommer att:

“…ta upp Europeiska unionens system för digital covid-19-certifiering för att inrätta ett globalt system som kommer att underlätta global rörlighet och skydda medborgare över hela världen från pågående och framtida hälsohot.”

EU:s digitala covid-19-vaccinintyg trädde i kraft i juli 2021. Över 2,3 miljarder intyg har utfärdats, men i och med att covidkrisen har tonats ner har en motsvarande användning av vaccinpass varit begränsad på senare tid efter att WHO nyligen förklarade att Covid-19 inte är ett globalt hot mot folkhälsan, skriver Tom Ozimek.

EU:s förordning om digitala covidintyg upphör att gälla i slutet av juni 2023, men WHO ser en potential i EU:s ramverk för digitala vaccinpass för ytterligare användningsområden utöver Covid-19, tex genom en digitalisering av det internationella intyget för vaccinationer eller profylax.

Kritiker har fördömt vaccinpass som diskriminerande eftersom de gör det lättare för ovaccinerade att nekas tillgång till offentliga tjänster eller att det banar väg för en ännu mer påträngande och hälsobaserad övervakning, fortsätter Ozimek.

Det nya globala hälsocertifikatsystemet följer ett avtal från december 2022 som undertecknades av WHO: s generaldirektör dr Tedros Ghebreyesus och Europeiska kommissionens ansvarige för hälsa och livsmedelssäkerhet Stella Kyriakides, avsett att stärka EU-WHO-samarbetet om ett brett utbud av digitala hälsoprodukter.

“Det kommer att bidra till att placera WHO i centrum för vår globala hälsoarkitektur”, sa Kyriakides.

Tedros Ghebreyesus:

“WHO bygger vidare på EU:s mycket framgångsrika nätverk för digital certifiering och har som mål att erbjuda alla WHO:s medlemsstater tillgång till ett digitalt hälsoverktyg med öppen källkod.”

“Nya digitala hälsoprodukter under utveckling syftar till att hjälpa människor överallt att snabbt och mer effektivt få högkvalitativa hälsotjänster”.

Den nederländska politikern Rob Roos, ledamot av Europaparlamentet, kallar detta för en “oroande utveckling”. Han skriver på Twitter:

“#Coronapas är ett diskriminerande instrument som bara har skapat en falsk känsla av säkerhet”.

Han tillägger att WHO inte är en statlig organisation som är ansvarig inför väljarna:

“Vi kan inte överlämna nationell makt till ett privatfinansierat institut utan någon demokratisk legitimitet”.

Läs hela artikeln av Tom Ozimek i Epoch Times: “WHO Adopts European-Style COVID-19 Vaccine Passports as Part of New Global Digital Health Certificate”

Den tidigare SR-journalisten Margareta Skantze skriver i NewsVoice om konsekvsenserna av WHO:s intitiativ.

“Generaldirektören för WHO kan få diktatoriska befogenheter i maj 2023. WHO kan påtvinga dig medicinska undersökningar och tvångsvaccinering. WHO får då även avgöra vad som är desinformation och därigenom sätts den svenska tryckfriheten ur spel”WHO kan få besluta om att låta injicera dig och dina barn med experimentella genvacciner

WHO bygger nu snabbt ett globalt och digitalt hälsocertifikatsystem.
Professorn och beteende-experten Susan Michie på WHO. Bildruta från video av UCL School of Life and Medical Sciences

Kinesiskt hälsocertifikatsystem?

Trevor LoudonEpoch Times skrev i mars 2023 om Susan Michie som är beteendevetaren på WHO bakom hur organet ska lyckas förmå världspopulationen att ta fler sprutor.

“Världshälsoorganisationen (WHO) domineras av socialister och de studerar hur människors beteende kan manipuleras i en särskild expertenhet för “beteendemodifiering”, och han varnar att WHO vill övervinna människors skepsis mot “folkhälsodirektiven” och att den överstatliga kontrollen ska öka nästa pandemi.

WHO leds av socialister, kommunister och ideologiska allierade till det kinesiska kommunistpartiet (KKP), skriver Epoch Times.

WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus var tidigare ledare för Etiopiens pro-kinesiska kommunistparti. Han tjänstgjorde även som Etiopiens hälsominister under premiärminister Meles Zenawi, ledare för det kommunistiska Tigray People’s Liberation Front.

Susan Michie är medlem i Storbritanniens kommunistparti och ordförande för WHO:s tekniska rådgivande grupp (Technical Advisory Group, TAG) för beteende- och hälsovetenskap.

Läs mer: Beteendeexperten på WHO som manipulerar människor globalt – Vill öka vaccinkontrollen nästa pandemi

Sammanställnning och översättning: NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq