Så blev World Economic Forum världens mäktigaste lobbyorganisation – Del 2

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge. Pressfoto: Staffan Lindbom.
publicerad 1 juni 2023
- Margareta Skantze
Ernst Wolff, eget arbete
Ernst Wolff, eget arbete

I sin bok ”Den diskreta världsmakten – så blev World Economic Forum världens mäktigaste lobbyorganisation” (2022) går Ernst Wolff igenom alla de möten som arrangerats av WEF i Davos under årens lopp. Han visar hur Klaus Schwab personligen fungerat som aktör inom världspolitiken. 

Text: Margareta Skantze. Läs även del 1

Ett exempel är hur WEF utnyttjade Sovjetunionens kollapsande ekonomi till följd av oljekrisen och gav sitt beskydd åt oligarkerna i det nya Ryssland. WEF påverkade också Sydafrikas framtid. När Nelson Mandela släppts ur fängelset och valts till ordförande för ANC tillkännagav han sin avsikt att förstatliga alla sydafrikanska gruvor, banker och monopolföretag.

Mandela bjöds in till Davos. Efter mötet ändrade han ståndpunkt och bekände sig till kapitalismen och globalismen. Ytterligare exempel är WEF:s aktiva roll i Ukraina.

Vid 1992 års möte tog WEF ett viktigt steg för att påverka världspolitiken genom att skola en kommande generation av ledare i globalistiskt tänkande. Utbildningen kallades ”Global Leaders of Tomorrow” och leddes av Schwabs dotter Nicole Schwab.

Nicole Schwab, World Economic Forum
Nicole Schwab, World Economic Forum. Foto: weforum.org. Licens: CC BY-NC-SA 2.0

I den första årskursen märks namn som Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, Gordon Brown och Jose Maria Aznar. Tolv stycken kom från Sverige, bland dem kronprinsessan Victoria, den då nyutnämnde finansministern Anders Borg samt fotografen Mattias Klum. Initiativet har vuxit med åren. Numera kallas programmet ”Young Global Shapers” och inträdesåldern har sänkts från 43 år till 38 år.

I dagsläget har över 10 000 unga globala skapare utbildats. I projektet ingår också inrättandet av tankesmedjor världen över, för närvarande över 500 stycken i 152 länder.

En av de nyutbildade unga globala ledarna i den första årskursen var Bill Gates. Vid hemkomsten till USA tog han ett avgörande steg, både för sin egen karriär och för hela världen. Han övertog sin fars skapelse William Gates Foundation, bestämde sig för att lämna Microsoft och i stället satsa på vaccin.

I marknadsföringen signaleras bilden av en Bill Gates som räddare av världens fattiga. Hemsidor och informationsmaterial fylls av lyckligt leende afrikanska och asiatiska barn, men Wolff menar att det som egentligen drev Gates var att rentvätta det skamfilade rykte han fått genom en serie rättsprocesser där han anklagats för upphovsrättsintrång, stöld av idéer och bedrägeri.

Relaterat: Michele Bachman kommenterar WEF:

 

Bill Gates har under årens lopp skapat mängder av ideella stiftelser i samarbete med finansiella aktörer, såsom GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) och CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation). Dessa skulle spela en avgörande roll under den kommande coronapandemin.

Wolff visar hur ett allt starkare band har uppstått mellan ekonomisk politik och sjukvårdsfrågor. De första ”vaccinationslånen” skapades av Världsbanken tillsammans med GAVI i samband med fågelinfluensan 2006.

Wolff summerar: ”De världsomspännande affärerna med folkhälsan förvandlades slutgiltigt till en lekboll för investerare”.

År 2007-08 inträffade fastighetskrisen i USA. Wolff konstaterar att den har lett till en exempellös omfördelning av kapital nerifrån och upp. Runt om i världen räddades mängder av storföretag från sammanbrott med skattemedel, vilket skapat stora hål i statskassorna.

WEF reagerade genom att starta ”Global Redesign Initiative”, det globala omstruktureringsinitiativet, eller mer direkt uttryckt ett åtstramningsprogram som särskilt riktade in sig på ländernas sociala utgifter.

Relaterat: De Gröna passen – en väg till befrielse eller slaveri?

2015 års WEF-möte slog rekord i antal deltagare. 2500 personer från 140 länder kom till Davos för att delta i konferensen med temat strategier för en global gemenskap. Ett av resultaten av 2015 års möte var projektet The Known Traveller Digital Identity (KTDI) med målet att skapa ett världsomspännande system för digital identifiering av resenärer.

Ett år senare initierade Bill Gates stiftelse GAVI bildandet av organisationen ID 2020 med syfte att ge alla de 1,5 miljarder och ”sårbara” människor som lever utan digital identitet en möjlighet att legitimera sig.

Relaterat: De Gröna passen – en väg till befrielse eller slaveri? (Margareta Skantze)

Bok av Ernst Wolff: Den diskreta världsmakten
Bok av Ernst Wolff: Den diskreta världsmakten. Karneval Förlag

WEF:s finansiella muskler stärktes ytterligare genom att stiftelsen erhöll speciella rättigheter i Schweiz. WEF fick hädanefter:

”fritt ta emot, förvara, omsätta, överföra och förfoga över alla slags tillgångar, samtliga typer av värdepapper, kontanta medel, guld och andra föremål, såväl i Schweiz som i utländska sammanhang.”

Vid 2018 års möte utgjorde Klaus Schwabs bok ”Shaping the Fourth Industrial Revolution” språngbräda för diskussioner om de tekniska innovationer som han ansåg oundgängliga för mänskligheten.  Han förutspår ett nytt steg i evolutionen, transhumanismen, skapandet av en ny sorts människa, en sammansmältning av människa och dator. För att detta ska kunna ske måste dock en starkare global styrning ske.

Samma år utförde Johns Hopkins-universitetet, sponsrat med stora belopp av den amerikanske miljardären Michael Bloomberg, tillsammans med WEF en simuleringsövning kallad Clade X.  Den beskrev en världsomspännande pandemi med 150 miljoner döda, ekonomiskt sammanbrott och stora sociala omvälvningar.

Den kan ses som en förövning till det beryktade Event 201 som hölls ett år senare i New York, också denna gång i samarbete mellan WEF, Gatesstiftelsen och Johns Hopkins-universitetet. Utgångspunkten denna gång var en pandemi förorsakad av ett okänt coronavirus, kallat nCov-19, som utlöste en pandemi med fördubblat antal döda varje vecka.

Genom flygresor spreds viruset till Europa, USA och Kina, där det förorsakade utbrott i 300 städer. Det dröjde ett helt år innan det fanns något vaccin att tillgå, vilket gjorde att pandemin skördade 65 miljoner döda.

Relaterat: Event 201 “lärde” världsledare att totalitär övervakning är nödvändig för att kontrollera “pandemier” (Margareta Skantze)

I summeringen från Event 201 betonades särskilt vikten av koordinerad nyhetsförmedling:

”Regeringarna måste samarbeta med traditionella och sociala medieföretag för att utforska och utveckla flexibla sätt att bekämpa felinformation. Dessutom måste förmågan att snabbt översvämma medierna med exakt och sammanhängande information utvecklas (…)

Medieföretagen ska å sin sida förbinda sig att se till att myndigheternas budskap prioriteras och att felaktig information åsidosätts, även med hjälp av tekniska medel.”

Tio veckor senare kom rapporten från Kina om de första fallen av Covid-19.

Ernst Wolff konstaterar att målet med den likartade informationen från etablerad media världen över uppfylldes med råge.

Bara ett halvår senare, den 9 juli 2020, utkom Klaus Schwabs bok ”Covid 19: The Great Reset”, skriven i samarbete med den franske journalisten Thierry Malleret. Här beskrivs de sociala och ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin och vad som krävs för att bygga en mer ”inkluderande, motståndskraftig och hållbar värld framöver”.

Schwab summerar: “Många av oss frågar sig när saker och ting ska återgå till det normal. Det korta svaret är: aldrig.”

Själva hjärtpunkten i Den Stora Återställningen är införandet av digitala centralbanksvalutor. Enligt Schwabs visioner ska alla medborgare och alla företag förfoga över ett enda konto som är registrerat i landets centralbank. Alla medborgare får en universell basinkomst oavsett arbetsinsats. Detta blir ett sätt att möta den utbredda arbetslöshet som följer i spåren av en ökad automatisering. Även när det gäller övergången till digital valuta har Bill Gates varit en viktig samarbetspartner. Redan år 2012 skapade han stiftelsen ”Better Than Cash Alliance”, ett FN-organ med syftet att driva på övergången från kontanter till digital valuta.

Relaterat: Austin Fitts sista varning: Kriget mot den fria människan närmar sig slutet (Margareta Skantze)

Ernst Wolff ställer den manande frågan: Är denna dystra framtid möjlig att undvika, eller är vi på grund av den makt som WEF redan kapat åt sig i händerna på en liten finansiell elit?

Wolff menar att WEF:s maktställning bygger på massornas okunnighet. Hans hopp står därför till att ett ökande antal människor runt om i världen får upp ögonen för WEF:s planer.

Hans egen bok ”Den diskreta världsmakten” är ett mycket viktigt bidrag i det pågående upplysningsarbetet för att visa ansiktet bakom alla dessa stiftelser och organisationer som säger sig verka för mänsklighetens bästa.

Mer om boken: “Den diskreta världsmakten – så blev World Economic Forum världens mäktigaste lobbyorganisation”

Text: Margareta Skantze. Läs även del 1


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Från min horisont blir det inte WEF’s Schwab eller hans “New Global Leaders”, det blir BLACKROCK och Finks medlöpare som kommer att sätta ”västvärldens” agenda.

  • Jo och Schwab har erhållit hedersutmärkelser från Frankrike Tyskland Japan och Storbritannien
   French Legion of Honour (knight distinction)
   The Grand Cross with Star of the National Order of Germany, The Japanese Grand Cordon of the Order of the Rising Sun.
   Honorary Knight Commander of the Order of St Michael and St George
   Detta antyder ett hedersuppdrag där han mot dessa utmärkelser tar på sig att agera stuntman för mäktigare krafter

 • Vi får hålla isär begreppen – dröm och verklighet. Att globalisterna sitter i WEF, IMF, EU, eller FN och drömmer om en värld som enbart gynnar dem, är en sak och lär stanna vid en dröm. För var dag blir motståndet allt starkare mot globalisternas planer och framstår mer som en utopi. Varför kommer det inte att fungera? Jo, helt enkelt för det är bara “allmogen” som ska uppfylla globalisternas önskningar? De själva kan fortsätta med att ha sina privilegier, medan hjonen får finna sig i att röra sig i 15 min. städer där måltiderna mestadels består av det som globalisterna är befriade ifrån? “Vi gör det för klimatets skull” hörs dagligen ifrån dessa parasiter och det trots att de flänger runt i världen i privata jetplan, eller politiker som gör det på skattebetalarnas konto? Nej! det blir inget av med det, utan nu är det 99,999 % som ska bestämma vår framtid – inte parasiterna!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *