MoD står upp mot den ruttna demokratin som FOI:s rapport är ett lysande exempel på

publicerad 1 juli 2023
Andreas Sidkvist, Observatorielunden, 30 mars 2022. Foto: T. Sassersson
Andreas Sidkvist, talar under manifestationen #Talaomdet för det vaccinskadade (covidvacciner) Observatorielunden, 30 mars 2022.

Partiet MoD beskrivs i Totalförsvarets forskningsinstitut FOI:s rapport ”Rutten demokrati  – Konspirationspropaganda, rasism och våld” som en av de organisationer som bidrar till antidemokratisk extremism i Sverige. 

FOI:s felaktiga och motsatsfyllda beskrivning av tvärpolitiska demokrati, fred och människorättspartiet MoD får mig osökt att tänka på Sanningsministeriet i boken 1984. I George Orwells bok ”1984” kallas den myndighet som har till uppgift att ljuga för sin befolkning för Sanningsministeriet.

Att FOI publicerar en sådan missvisande och farlig beskrivning av ett parti som MoD på uppdrag av SÄPO tyder på att myndigheten lider av allvarlig kompetensbrist eller mer troligt att något är ruttet inom myndigheten.

Rapporten tycks ha till syfte att smutskasta ett av Sveriges snabbast växande parti sedan start som står upp för mänskliga rättigheter och demokrati, värden som är akut hotade idag och som kränktes grovt under den av WHO utlysta pandemin då ovetenskapliga och omänskliga restriktioner infördes.

Detta samtidigt som hela världen utsattes för en koordinerad psykologisk påverkansoperation med massiv propaganda för otestade och osäkra genterapiinjektioner som felaktigt såldes in som säkra och effektiva vaccin.

Under den massformation som medvetet skapades vändes som bekant de som kallades ”vaccinerade” mot de ”ovaccinerade”. De sistnämda beskrevs av Sveriges dåvarande statsminister Magdalena Andersson som okrambara ett par veckor innan julen 2021, ett otäckt och farligt uttalande som förstörde både julen och släktgemenskapen för många och som fick undertecknad att ta initiativ till starten av MoD ett par veckor senare.

På det årets mörkaste dag, den 21 december 2021 bildades MoD i Bagarmossen söder om Stockholm. En advokat, flera läkare och avhoppade politiker från fem partier slöt upp och var med när MoDs föddes.

Vår gemensamma nämnare var att vi alla var allvarligt oroade över inskränkningarna av vår demokrati och kränkningarna av våra mänskliga rättigheter. Däribland rätten att avstå obeprövade medicinska behandlingar som den cellulära gentaribehandlingen med mRNA injektioner.

Injektioner som påstods skydda mot det för den stora majoriteten ofarliga viruset SARS-CoV-2 men som data tidigt visade gav exceptionellt många allvarliga bieffekter.

12 780 svenskar har idag rapporterat in allvarliga misstänkta biverkningar av de så kallade covidvaccinen. 431 av rapporterna avser dödsfall. Då ska man även känna till att enligt Region Uppsala så anmäls mindre än 5% av alla biverkningar till Läkemedelsverket.

De så kallade covidvaccinen gav under 2021 upphov till tio gånger fler anmälda allvarliga biverkningar än för alla andra läkemedel tillsammans.

En allvarlig biverkning definieras av Läkemedelsverket på följande vis.

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

Är det måhända denna obekväma fakta som partiet MoD lyfter om de tiotusentals människor som skadats allvarligt av ansvariga makthavare och myndigheternas föreskrifter samt vårt krav på ansvarstagande som ligger till grund för att Sveriges Sanningsministerium (också kallat FOI) beskriver MoD som ett parti som bidrar till antidemokratisk extremism?

Var det i så fall anledningen till att huvudförfattaren till ”Rutten demokrati”, Hannah Pollack Sarnecki tillsammans med representanter från Sveriges Radio registrerade och fotade när undertecknad talade tillsammans med människor som skadats av covidvaccinen på manifestationen ”Tala om det” den 30 april 2022 i Stockholm?

Eller är det antidemokratisk extremism idag att som MoD debattera och protestera för att Sveriges yttrandefrihet och pressfrihet ska stärkas istället för att inskränkas som den nu gjort med lagen om utlandsspioneri. En lag som troligen har klubbats igenom som ett krav för att NATO ska godkänna Sveriges ansökan om anslutning.

Sedan lagen om utlandsspioneri klubbades igenom riskerar visselblåsare, journalister och medier som avslöjar något som kan skada Sveriges relation med andra vänligt sinnade länder eller mellanstatliga organisationer fängelse i upp till 8 år.

Även om uppgiften har ett stort allmänintresse och är viktigt att belysa då det t ex kan handla om begångna krigsbrott, korruption eller sexuella övergrepp så är det numera förbjudet enligt lag att föra dessa uppgifter vidare för allmän kännedom.

Lagen har redan fått avsedd effekt i och med att SVT medgett att kanalen har självcensurerat sig av rädsla för juridiska påföljder.

Undertecknad blev själv förhörd av civilklädda poliser i samband med mitt tal mot lagen om utlandsspioneri utanför riksdagen den 16 november i fjol då lagen klubbades igenom.

Jag utlovades då ett åtal och dryga dagsböter om jag inte erkände brott mot ordningslagen för anordnande av otillåten allmän sammankomst, men det utlovade åtalet lades ner då det enligt åklagaren rent objektivt inte gick att styrka att den fredliga skaran på uppåt 20 personer som lyssnade till mitt brandtal för yttrandefrihet, pressfrihet och tryckfrihet med Julian Assange som ett avskräckande exempel var brottsligt.

Vad är det egentligen MoD står för eller har gjort som gör att vi förtjänar en plats i en myndighetspublikation med titeln ”Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld”?

Är det kanske vår linje att Sverige gör bäst och klokast i att hålla oss alliansfria och utanför krigsalliansen NATO?

Är det MoDs fredsupprop och debattartiklar om att Sverige och EU ska skicka fredsförhandlare istället för att skicka fler och tyngre vapen till ombudskriget mellan USA/Nato och Ryssland i snart helt sönderbombade Ukraina?

Eller är det partiets kärnfråga att Sverige ska satsa mer på nationellt självstyre istället för att låta oss styras av odemokratiska organisationer som EU, Världshälsoorganisationen eller Världsekonomiskt forum som gör att vi enligt FOI: rapportförfattare ska klassas som bidragande till antidemokratisk extremism.

Samtliga nämnda organisationer planerar nu för övrigt för införandet av nya globala restriktioner med covidintyg, övervakning och kontroll inför nästa utlovade pandemi. En pandemi som till största delen privatkapitalistiskt och läkemedelsindustrifinansierade WHO har mandat att utfärda närhelst de önskar.

Om en majoritet av WHOs medlemsländer röstar igenom de nu över 300 föreslagna förändringarna av det internationellt bindande hälsoreglementet (IHR) så kommer Sverige vid nästa planerade pandemi inte längre kunna stå upp för mänskliga rättigheter, demokrati och folkhälsa om WHOs folkmordsanklagade högsta ledning förordar en global massvaccineringsvåg och allmänna nedstängningar och ovetenskapliga restriktioner igen.

Relaterat: Kampanjen ExitWHO.se

I värsta fall kan EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen då få som hon ville under WHOs covidpandemi. Nämligen att hela EU:s befolkning skulle tvingas ta de så kallade covidvaccien. Sprutor som Ursula von der Leyen själv ansvarade för att köpa in för EU:s räkning för motsvarande en sisådär 400 miljarder svenska kronor genom SMS till bland andra Pfizers VD Albert Bourla. SMS-lån är starkt kritiserade med rätta.

Att ljusskygga SMS-affärer för uppåt 35 miljarder euro av gemensamma skattepengar inte kritiseras mer och leder till avsked och större efterspel är riktigt oroväckande och ett hot mot demokratin och inte minst mot EU:s legitimitet.

Att det i Sverige idag klassas som antidemokratisk extremism att som MoD stå upp för mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet och fred och för alla de som skadats av myndigheternas och makthavarnas påbud är ett tydligt tecken på att Sverige behöver mer av MoD framöver.

Text: Andreas Sidkvist, ordförande MoD

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq