MoD står upp mot den ruttna demokratin som FOI:s rapport är ett lysande exempel på

publicerad 1 juli 2023
Andreas Sidkvist, Observatorielunden, 30 mars 2022. Foto: T. Sassersson
Andreas Sidkvist, talar under manifestationen #Talaomdet för det vaccinskadade (covidvacciner) Observatorielunden, 30 mars 2022.

Partiet MoD beskrivs i Totalförsvarets forskningsinstitut FOI:s rapport “Rutten demokrati  – Konspirationspropaganda, rasism och våld” som en av de organisationer som bidrar till antidemokratisk extremism i Sverige. 

FOI:s felaktiga och motsatsfyllda beskrivning av tvärpolitiska demokrati, fred och människorättspartiet MoD får mig osökt att tänka på Sanningsministeriet i boken 1984. I George Orwells bok “1984” kallas den myndighet som har till uppgift att ljuga för sin befolkning för Sanningsministeriet.

Att FOI publicerar en sådan missvisande och farlig beskrivning av ett parti som MoD på uppdrag av SÄPO tyder på att myndigheten lider av allvarlig kompetensbrist eller mer troligt att något är ruttet inom myndigheten.

Rapporten tycks ha till syfte att smutskasta ett av Sveriges snabbast växande parti sedan start som står upp för mänskliga rättigheter och demokrati, värden som är akut hotade idag och som kränktes grovt under den av WHO utlysta pandemin då ovetenskapliga och omänskliga restriktioner infördes.

Detta samtidigt som hela världen utsattes för en koordinerad psykologisk påverkansoperation med massiv propaganda för otestade och osäkra genterapiinjektioner som felaktigt såldes in som säkra och effektiva vaccin.

Under den massformation som medvetet skapades vändes som bekant de som kallades “vaccinerade” mot de “ovaccinerade”. De sistnämda beskrevs av Sveriges dåvarande statsminister Magdalena Andersson som okrambara ett par veckor innan julen 2021, ett otäckt och farligt uttalande som förstörde både julen och släktgemenskapen för många och som fick undertecknad att ta initiativ till starten av MoD ett par veckor senare.

På det årets mörkaste dag, den 21 december 2021 bildades MoD i Bagarmossen söder om Stockholm. En advokat, flera läkare och avhoppade politiker från fem partier slöt upp och var med när MoDs föddes.

Vår gemensamma nämnare var att vi alla var allvarligt oroade över inskränkningarna av vår demokrati och kränkningarna av våra mänskliga rättigheter. Däribland rätten att avstå obeprövade medicinska behandlingar som den cellulära gentaribehandlingen med mRNA injektioner.

Injektioner som påstods skydda mot det för den stora majoriteten ofarliga viruset SARS-CoV-2 men som data tidigt visade gav exceptionellt många allvarliga bieffekter.

12 780 svenskar har idag rapporterat in allvarliga misstänkta biverkningar av de så kallade covidvaccinen. 431 av rapporterna avser dödsfall. Då ska man även känna till att enligt Region Uppsala så anmäls mindre än 5% av alla biverkningar till Läkemedelsverket.

De så kallade covidvaccinen gav under 2021 upphov till tio gånger fler anmälda allvarliga biverkningar än för alla andra läkemedel tillsammans.

En allvarlig biverkning definieras av Läkemedelsverket på följande vis.

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

Är det måhända denna obekväma fakta som partiet MoD lyfter om de tiotusentals människor som skadats allvarligt av ansvariga makthavare och myndigheternas föreskrifter samt vårt krav på ansvarstagande som ligger till grund för att Sveriges Sanningsministerium (också kallat FOI) beskriver MoD som ett parti som bidrar till antidemokratisk extremism?

Var det i så fall anledningen till att huvudförfattaren till “Rutten demokrati”, Hannah Pollack Sarnecki tillsammans med representanter från Sveriges Radio registrerade och fotade när undertecknad talade tillsammans med människor som skadats av covidvaccinen på manifestationen “Tala om det” den 30 april 2022 i Stockholm?

Eller är det antidemokratisk extremism idag att som MoD debattera och protestera för att Sveriges yttrandefrihet och pressfrihet ska stärkas istället för att inskränkas som den nu gjort med lagen om utlandsspioneri. En lag som troligen har klubbats igenom som ett krav för att NATO ska godkänna Sveriges ansökan om anslutning.

Sedan lagen om utlandsspioneri klubbades igenom riskerar visselblåsare, journalister och medier som avslöjar något som kan skada Sveriges relation med andra vänligt sinnade länder eller mellanstatliga organisationer fängelse i upp till 8 år.

Även om uppgiften har ett stort allmänintresse och är viktigt att belysa då det t ex kan handla om begångna krigsbrott, korruption eller sexuella övergrepp så är det numera förbjudet enligt lag att föra dessa uppgifter vidare för allmän kännedom.

Lagen har redan fått avsedd effekt i och med att SVT medgett att kanalen har självcensurerat sig av rädsla för juridiska påföljder.

Undertecknad blev själv förhörd av civilklädda poliser i samband med mitt tal mot lagen om utlandsspioneri utanför riksdagen den 16 november i fjol då lagen klubbades igenom.

Jag utlovades då ett åtal och dryga dagsböter om jag inte erkände brott mot ordningslagen för anordnande av otillåten allmän sammankomst, men det utlovade åtalet lades ner då det enligt åklagaren rent objektivt inte gick att styrka att den fredliga skaran på uppåt 20 personer som lyssnade till mitt brandtal för yttrandefrihet, pressfrihet och tryckfrihet med Julian Assange som ett avskräckande exempel var brottsligt.

Vad är det egentligen MoD står för eller har gjort som gör att vi förtjänar en plats i en myndighetspublikation med titeln “Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld”?

Är det kanske vår linje att Sverige gör bäst och klokast i att hålla oss alliansfria och utanför krigsalliansen NATO?

Är det MoDs fredsupprop och debattartiklar om att Sverige och EU ska skicka fredsförhandlare istället för att skicka fler och tyngre vapen till ombudskriget mellan USA/Nato och Ryssland i snart helt sönderbombade Ukraina?

Eller är det partiets kärnfråga att Sverige ska satsa mer på nationellt självstyre istället för att låta oss styras av odemokratiska organisationer som EU, Världshälsoorganisationen eller Världsekonomiskt forum som gör att vi enligt FOI: rapportförfattare ska klassas som bidragande till antidemokratisk extremism.

Samtliga nämnda organisationer planerar nu för övrigt för införandet av nya globala restriktioner med covidintyg, övervakning och kontroll inför nästa utlovade pandemi. En pandemi som till största delen privatkapitalistiskt och läkemedelsindustrifinansierade WHO har mandat att utfärda närhelst de önskar.

Om en majoritet av WHOs medlemsländer röstar igenom de nu över 300 föreslagna förändringarna av det internationellt bindande hälsoreglementet (IHR) så kommer Sverige vid nästa planerade pandemi inte längre kunna stå upp för mänskliga rättigheter, demokrati och folkhälsa om WHOs folkmordsanklagade högsta ledning förordar en global massvaccineringsvåg och allmänna nedstängningar och ovetenskapliga restriktioner igen.

Relaterat: Kampanjen ExitWHO.se

I värsta fall kan EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen då få som hon ville under WHOs covidpandemi. Nämligen att hela EU:s befolkning skulle tvingas ta de så kallade covidvaccien. Sprutor som Ursula von der Leyen själv ansvarade för att köpa in för EU:s räkning för motsvarande en sisådär 400 miljarder svenska kronor genom SMS till bland andra Pfizers VD Albert Bourla. SMS-lån är starkt kritiserade med rätta.

Att ljusskygga SMS-affärer för uppåt 35 miljarder euro av gemensamma skattepengar inte kritiseras mer och leder till avsked och större efterspel är riktigt oroväckande och ett hot mot demokratin och inte minst mot EU:s legitimitet.

Att det i Sverige idag klassas som antidemokratisk extremism att som MoD stå upp för mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet och fred och för alla de som skadats av myndigheternas och makthavarnas påbud är ett tydligt tecken på att Sverige behöver mer av MoD framöver.

Text: Andreas Sidkvist, ordförande MoD

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Om man nu står upp för sitt hemland och därmed blir anklagad för förräderi, vem är då den man förråder?

 • “‘Once a government is committed to the principle of silencing the voice of opposition, it has only one place to go, and that is down the path of increasingly repressive measures, until it becomes a source of terror to all its citizens and creates a country where everyone lives in fear.’ Harry S. Truman”

 • I stort sett ingen, utom signaturen Rena, som jag högaktar, har lyssnat till enormt viktig information som jag har gett här och nu och på liknande sätt har det varit sedan lång tid tillbaka. Det är totalstopp för all respons.

  Så mitt återupptagna försök att nå ut till människor, som jag hoppats på skulle lyssna, har återigen misslyckats.

  Trist,,,

  Adjö!

  • Du har ej misslyckats, vi läser och lyssnar och bildar oss en uppfattning. Ge ej upp för att alla inte håller med, avsikten är ju att upplysa om vad som föregår , kan verka svårt att övertyga, men dom som har samma uppfattning kanske inte behöver tillägga något ??
   Jesuiter troligtvis Frimurarna är också involverade..

 • Här är en extremt intressant video. Det är en kort upptagning från ett saminarium på ett av USA:s allra främsta elituniversitet, Georgetown University, i Washington D C.

  Vi får här ta del av hur en inbjuden hög officer, en överste Haines från Center for Asymmetric Warfare (CAW) pekar ut den allra mest farliga fienden. Det är kanske förvånande för en del av er läsare här vilka som han anser vara det och som han säger måste elimineras:
  https://www.youtube.com/watch?v=yftsM2b36Qw&t=99s

  Har rutten-demokrati-damerna på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, kanske liknande tankegångar?

  • Översättning av general Christopher Cavoli från 1:06 – 1:09 i videon
   Dr Wallander eftersom det finns en militär part i detta och en juridisk som är viktigt kongressman. Först av allt förändringen har varit dramatisk så i allmänhet Europas beroende av rysk gas har gått från 40 procent till strax under 10 procent över en natt på ett år det var inte utan smärta och en del av smärtan delades av US, amerikanska servicemän och kvinnor eftersom priserna ökade flera gånger. I Tyskland ökade gaspriserna 600% under en period där de har planat ut igen nu men ändå var det inte utan att betala högt pris och de gjorde detta, varför? Det är viktigt att komma ihåg och vi vet att det lagstiftning som kräver att den amerikanska militären inte kan vara beroende av rysk gas och olja på det operativa energiområdet och gas och petroleum som vi köper för att driva fartyg att driva tankar och liknande saker måste kontrolleras av oss och våra installationer utomlands måste vara beroende av de lokala systemen men i Tyskland där vi har 39 000 amerikaner och deras familjer gick vi faktiskt från att vara 40 procent beroende till noll procent beroende av rysk gas de enda undantagen skulle vara länder där vi verkligen inte har många människor så länder som fortfarande får gas från Ryssland skulle inkludera Ungern

   • Det förenade degpartiets unisona ja till Nato är intressant. Hur kan alla dessa så kallade förteoendevalda vilja gå med i en krigsallians? Har de verkligen tänkt över risken för att vårt land dras in i ett krig mot Ryssland?

    Hannah Pollak Sarneki et al. och hela konkarrongen av myndigheter, med MSB i spetsen, som övervakar oss svenskar, verkar lida av svår Ryss-fobi. De och deras närstående MPRT-finansierade massmedier framställer ju ständigt och ensidigt Ryssland som angripande part i kriget i Ukraina och som motiv anges invasoriska strävanden.

    Men ett annat möjligt motiv, som det aldrig talas om, till detta krig har att göra med en invasiv makt som verkar utan att synas.

    Här är en video som är synnerligen intressant i det sammanhanget! Det är en predikan i en katolsk kyrka som handlar om de Fatima-förutsägelserna 1917 om Ryssland, som haussats upp så oerhört av ett antal påvar under 1900-talet:
    https://www.youtube.com/watch?v=wMi6iKhgdpI
    (Ukraine, Russia, Fatima: What Is Heaven Telling Us?)

    Det gäller för den uppmärksamme lyssnaren att så att säga läsa mellan raderna i denna predikan som talar om ett tredje världskrig i det eskalerande kriget mellan Ryssland och Ukraina.

    Tänk om allt detta planerats före 1917!

    • Vad har jag lärt mig om mänskliga historien senaste 7 åren? Är att vi helt enkelt förvrängt den hela tiden. Vi alla tillsammans genom tiderna
     Det är inte längre en enkel uppgift att välja veta om historien, oavsett om det var 100 år tillbaka eller 13000 år tillbaka. Är de verkliga, korrekta?
     En mörk kraft motarbetat att sanningen ska uppdagas.

     Märkligt nog är det en företeelse som är normalt med varje intrång av ett totalitärt system.
     Att få grupper av människor i massformationens grepp kräver att de skiter i sina verkliga förflutna och rötter och historia och blir troende av bisarra idéer och tror på alla möjliga historierevisioner som presenterats till de.

     • Robert Mullers World Core Curriculum!

      Robert Muller:
      https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Muller_(United_Nations)

      World Core Curriculum:
      https://www.jackhassard.org/mos/11.5.html

      Och lite mer ingående:
      https://search.archives.un.org/uploads/r/united-nations-archives/5/9/0/5900c127687eb20ba587e17b8906da66c533a663f68fe5a41c980232fb656d30/S-1100-0004-21-00003.pdf

      Men historieomskrivningen fick fart redan under 1500-talet – och fanns givetvis redan tidigare.

      • Du vet, innan Dr Desmet skrev boken, hade han avslöjat att 85% av alla vetenskapliga rapporter i universiteten var falska!
       Han fick inget mothugg då, eftersom inga universitet kunde hävda att han hade fel! Det bara tystades!

       • Ja, boken “The Psychology of Totalitarianism” av Mattias Desmet talar klarspråk.

        I film 3, “Lögnen”, i följande mysket sevärda trilogi, intervjuas den före detta marknadsdirektören, Peter Rost, på det gigantiska läkemedelsföretaget Pfizer vid ett flertal tillfällen. Han vittnar om hur vetenskapliga medicinska avhandlingar, studier och artiklar i högt ansedda medicinska tidskrifter ofta är spökskrivna av konsultbyråer(och undertecknade av någon känd medicinprofessor (som i sin tur ofta fått sina avhandlingar, publikationer och akademiska meriter på samma sätt):
        https://www.artimus.se/whocaresinsweden/sv/whocaresinsweden.php

        Även den äkta medicinprofessorn David Healy tar upp detta fusk i sin bok Pharmageddon:
        https://www.bokus.com/bok/9780520275768/pharmageddon/

        Och när det gäller hotande inskränkningar i yttrandefriheten så är det intressant att notera att MSB och Myndigheten för psykologiskt försvar skriver följande i sin rapport (under rubriken “Desinformation” på sidan 22):

        Att möta informationspåverkan
        Handbok för journalister

        Stil och parodi

        “Satir och parodi är i vanliga fall harmlösa underhållningsformer. Inom informationspåverkan kan humor dock användas som verktyg för att sprida vilseledande information
        och förlöjliga eller kritisera individer, narrativ eller åsikter.
        Humor kan även användas för att legitimera kontroversiella
        åsikter.”
        https://www.mpf.se/assets/uploads/2022/03/Att-mota-informationspaverkan.pdf

        Så det gäller enligt anvisande myndigheter att undvika humor och satir nuförtiden i kritik av myndighetsutövandet!

        Hasse & Tage snurrar kanske i sina gravar åt denna grava, grötmyndiga inskränkning av yttrandefriheten…?

        • Beträffande Satir och parodi, Dr. Desmet rekommenderar följande.
         Altmedia ska bemöta totalitära rapporter med Satir och Parodi.
         Rapporter av olika slag från olika statskontrollerade myndigheter ska för allmänheten och myndigheterna presenteras som Satir och parodi

         Vi de vaknas uppgifter skiljer sig avsevärt mycket.
         Nyckeln finns hos altmedia. Punkt slut! Och vi “de vakna” kan bidra och bemöta på ett humant och ödmjukt sätt, alla ,som Altmedia lyckats väcka upp!

        • Sedan vill jag också uppmärksamma dig om vad han säger om tillståndet efter att en massformation avslutas.
         Med andra ord, tillståndet för de som är de 40%, han menar att är nyckeln att kunna bryta en massformation.
         De är tysta, va? Alla högljudda covid och vaccin hypnotiserade efter att man slutade att prata om covid!
         En del av de som verkar vakna efteråt, skyller nu på enstaka figurer som Fauci!
         MEN skiter fullständigt i verkliga orsaken och antagligen nu i en ny massformation.
         Hur bryter vi detta?

        • Jag tror att vi redan har nått dem. Men de behöver tid för att ta in allt. De kommer.

        • Altmedia måste spela sin viktigaste roll innan det blir försent.
         Enligt Dr.Desmet ska:
         1. Altmedia måste samarbeta för riktade kampanjer
         2. Altmedia måste publicera högst upp och synlig för läsarna konstant, en mycket smärtsamt sanning som blivit tabu att prata om.
         3. Altmedia måste driva detta.
         4. Vi vakna måste bli små grupper, experter på att dela artiklarna till så många på nätet som det bara går.

         Det kan vara sanningen om att man inte fick träffa sin döende mor.
         Hybridimmunitet alla unga som genomgått infektionen skulle få som ledde till otaliga hjärtattacker och död.
         Massakern i Bucha

         Sådant måste upprepas konstant, menar han för att väcka andra. Annars är de antigen i massformationens grepp eller en transitions tillstånd i väntan på nästa massformation

        • Mycket bra, Sammanställ gärna i en egen opinionsartikel hur Desmet tipsar. Vi publicerar.

        • Förresten: har USA gett 3 miljoner kluster bomber till Ukraina? 3 miljoner?
         Är det bara Ukraina de ville fylla med cluster bomber eller hela världen?

        • Nej, faktiskt inte. Vi har inte nått de alls. 5-10% vaknar upp men det är ingen riktigt uppvaknande som du och jag typ.
         Och de är mycket mottagliga för nya massformationer. Transgender och krigshetsande är de 2 nya massformationerna.

        • Ja, det finns inget som “diktaturens kreatur” fruktar så mycket som humor och satir.

         Skrattet förlöser, ger kraft och insikt.

         Det hatar de totalitära.

       • Men, Rena, handen på hjärtat, visst är det ändå lite kul med rapporten skriven av Sarnecki & Co…?

        Jag tror i alla fall inte att någon enda skulle kunna misstänka att den skulle vara utförd av någon professionell konsultbyrå. 🙂

 • En stor eloge till partiet MoD för sitt mod att ta avstånd från fjärrstyrd avgrunds-grå ondske-depå!

  • Somliga, väl de flesta hittills av västerländska länderna, har på ett eller annat sätt och olika namn, ändrat grundlagarna på ett luddigt sätt men med syftet att tysta kritiska röster.
   I Sverige var man ju enormt snabbt med införandet i samband med att Sveriges specialförband återvände efter åratal av stöd till Frankrikes kolonialism i Afrika
   Vänta till nästa års rapport och vi kommer att se att majoriteten av Altmedia blir förbjudna eller själva inför självcensur.
   Och dessutom gör det omöjligt att behålla kommentarsfälten och tystar våra röster!
   Varför tror alla annars att FOI skrivit så mycket om och gått in i personliga åsikter som reflekterats i kommentarerna?

 • Rutten demokrati…

  Är i själva verket de olika riksdagspartierna samma smet, men med lite olika färg – och handlar debatterna dem emellan om petitesser, medan det råder koncensus om alla viktiga beslut?

  Det är rätt kul att “Maggan” ber “Uffe” om hjälp att stävja en ledande kommunpolitiker som inte dansar med i tranedansen.

  Den som ska stävjas av jätte-degs-partiet är en uppstickare i Örebro, som har fräckheten att tycka annorlunda.

  Kommunalrådet i Örebro är sannerligen en frisk fläkt, som blåser bort den unkna, inavlade “politikeradel”-auran.

  Kul!

  Här är en riktig goding med PK-mobben exponerad i sin uselhet:
  https://www.youtube.com/watch?v=XS52cIVh8oY&t=296s

 • En parallell till det tema som tas upp i den här artikeln, etablissemangets enade försök att förtala all opposition, är det drev som nu på bred front genomförs mot kommunalrådet i Örebro, Markus Allard.

  Här är en intervju med honom, som är viktig för att motverka den krypande ofrihetens lömska hugg:
  https://www.youtube.com/watch?v=_b5d43xQqnM

 • Som vanligt en initierad och intressant kommentar av dig, PG, och som vanligt finns också den gula tabu-fläcken där i ditt betraktelsefält.

  Det finns en samordnande makt som du aldrig nämner.

 • Vi lever i ett masspsykos drabbat land! Vi måste gå ur WHO och alla folkmordsorganisationer innan det blir för sent! ExitWHO.se

 • Det är märkligt att man kan bli fängslad för något man sagt eller tyckt (Skrivit) men ej gjort någon fysisk handling???
  Där blir då allt godtyckligt där den som anklagar har bestämt vad som är rätt tyckande…….

 • Sanningen är den, att kompetensbrist alltid leder till “ruttenhet” som i sin tur förstärker intoleransen mot avvikande åsikter. Ta en titt på EU? Våra egna politiker är mer än tillfredsställda då de offrar folkets skattepengar på EU-altaret? Är det någon som opponerar sig, så tystades de ner med att, “de inte förstår”? Under åren har vi sett hur “vettvillingar” lyfts fram till toppositioner inom, FN, EU, WEF och anledningen är just den bristande kompetensen, eller rättare, den totala avsaknad av logiskt tänkande? Det som kännetecknar denna typ av person, är intoleransen? Den kom i dagen under den s.k. pandemin och det var ingen vacker syn, då politiker, myndighetspersoner som i ett trollslag förändrade sin tidigare personbild till – dårens? Det var egentligen det här som behövdes, så att dårskapen framställdes i all sin prydno. Nu är det Säpo som kommer ut ur dimmorna och avslöjar det vi tidigare befarat ett – dårhus!

 • “Something is rotten in the state of Denmark”
  – Hamlets klassiska uttalande rullar nu fram som ett mullrande eko över grannlandet i norr.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *