Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

40%

40.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 23/4 kl 09:30.

Ryssland undertecknade militära avtal med 40 afrikanska stater – Frankrike är största förlorare

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 3 augusti 2023
- Torbjörn Sassersson
General Abdourahmane Tchian i Niger och president Emanuel Macron
General Abdourahmane Tchian i Niger utmanar president Emanuel Macron i en kamp på liv och död.

ANALYS. Ryssland har undertecknat avtal om militära samarbeten med minst 40 afrikanska länder. Det var ett av resultaten av Russia Africa Summit i förra veckan. 49 afrikanska stater deltog under toppmötet i St Petersburg. Nu sker en militär mobilisering för ett flerfrontskrig mellan gigantiska Afrika och Europa.

Enligt Kreml var 49 av 54 länder på kontinenten representerade under Russia Africa Summit, varav 17 var stats- eller regeringschefer, vilket är något färre än under det inledande toppmötet 2019.

“I syfte att stärka försvarsförmågan hos kontinentens länder utvecklar vi partnerskap på det militära och militärtekniska området”, sa Putin under den andra och sista dagen av det andra toppmötet mellan Ryssland och Afrika.

Ryssland uppger att landet har undertecknat avtal om militärtekniskt samarbete med fler än 40 afrikanska stater, till vilka Ryssland ska leverera ett brett spektrum av vapen och annan militär hårdvara.

Läs mer: Russia Africa Summit: Afrika utlovas handel på lika villkor och befrielse från kolonialmakterna

Hela Europa har byggt upp sin välfärd genom denna utstuderade parasitering av Afrika och ett av de länder som koloniserat och utnyttjat Afrika allra mest är Frankrike, ett land som i förlängningen av upproren både i Afrika och inrikes i Frankrike kan förvandlas från ett rikt I-land till ett “U-land”.

Ett av de första länderna som Frankrike nu tvingas avkolonisera blir sannolikt därför Niger.

Bild: Rysslands nya militära avtal i Afrika, juli 2023

Rysslands militära avtal i Afrika, juli 2023. Illustration: The Cradle
Illustration: The Cradle, (New.thecradle.co)

Putin uppgav att afrikanska stater ska få ett brett utbud av vapen och teknik, vissa gratis, “i syfte att stärka ländernas säkerhet och suveränitet”. Representanter från afrikanska länder har redan bjudits in för att genomgå utbildning och träning i användandet av de ryska vapensystemen.

Läs även: Afrikansk segeryra: Maktskiftet i Niger inspirerar fortsatt avkolonisering av Afrika

Frankrikes president Macron har via sina ombud därför hotat att militärt angripa Niger varpå Nigers nya ledning, med general Abdourahmane Tchian i spetsen, svarat att de är redo för krig mot Frankrike. Händelseutvecklingen är nu mycket snabb och det är värt att notera att andra afrikanska stater meddelar att de kommer att stödja Niger.

Afrikanska bedömare ser nu en stor möjlighet att Afrika slutgiltigt kan befrias från koloniserande främmande makter som i 100 år och mer har parasiterat på de afrikanska staternas stora naturrikedomar.

Problemet för Frankrike är att de afrikanska staterna härmed är uppbackade av Ryssland, Iran och sannolikt även Kina.

Putin å sin sida ser sannolikt en möjlighet att besegra Västalliansen som bekämpar Ryssland med Ukraina som konfliktzon genom att kraftsamla snart hela Afrika mot Europa och även USA.

Konsekvenserna för stabilitet och välfärd kan snabbt bli katastrofala i Frankrike om Frankrike inte längre fritt kan plundra sina “kolonier”. Det franska energisysmetet som är baserat på kärnkraft kan kollapsa eftersom Afrika levererar kärnkraftbränslet.

Väsentligt ökad handel för Afrika på bättre villkor

Rysslands regering lovar att fortsätta vara en pålitlig leverantör av spannmål till länderna på hela den afrikanska kontinenten. Afrika är en stor importör av spannmål från Ukraina.

Problemet för Afrika är att Ryssland avbrutit spannmålsavtalet med Ukraina. Livsmedelsosäkerheten i Afrika kan därför fortlöpa under minst de kommande två åren, enligt bedömningar.

Rysslands blockad av Ukraina har redan stört leveranserna av viktiga livsmedelsleveranser till länder som Etiopien, Kenya, Somalia och Sudan, vilket också lett till stigande spannmålspriser, skriver PM News Nigeria.

Ryssland ska även utöka sin närvaro i Afrika genom att öppna nya konsulat och ambassader och öka personalstyrkorna.

Putin sa under toppmötet att handeln mellan Ryssland och Afrika ökat till 18 miljarder dollar under 2022. Han sa vidare att Rysslands regering, näringsliv och allmänhet är uppriktigt intresserade av att ytterligare fördjupa handeln, investeringar och humanitära band med Afrika, skriver PM News Nigeria.

Den ryske presidenten intygade att Ryssland ska tillgodose alla länders behov och främja stabil tillväxt och välstånd i Afrika. Det återstår att se om löftena besannas och hur de tillbakamotade europeiska staterna ska reagera när de inte längre kan parasitera på Afrika lika lätt eller inte alls.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq