Ebba Busch om 65 miljoner till 6G – Sverige behöver växla upp för att behålla positionen

publicerad 27 september 2023
Ebba Busch. Foto: Per Pettersson. Licens: CC BY 2.0

Sverige ska ta täten i utformningen av nästa generations trådlösa system. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför en satsning på sjätte generationens trådlösa system (6G) som ska innefatta både grundforskning och tillämpad forskning samt innovation.

Under 2024 tillförs Vetenskapsrådet 15 miljoner kronor och Vinnova 50 miljoner kronor för detta ändamål.

Utvecklingen av den sjätte generationens trådlösa system (6G) har påbörjats. 6G förväntas innebära förbättrad hastighet, förbättrad databearbetning, sömlös anslutning och avsevärt minskad fördröjning.

6G-system innefattar olika teknikområden, från mjukvara och artificiell intelligens (AI) till halvledare och radiokommunikation. Ett snabbare trådlöst system väntas leda till en rad nya datadrivna tillämpningar och möjliggöra ökad produktivitet inom många olika områden och branscher.

“Det görs stora satsningar på 6G-forskning och innovation i flera länder. Sverige har mycket goda förutsättningar att gå i täten för teknikutvecklingen och vara drivande i arbetet med en global standard för 6G. Genom satsningen på forskning och innovation om 6G vill regeringen stärka Sveriges position som stark forskningsnation“, säger utbildningsminister Mats Persson.

“Betydelsen av en säker och robust digital infrastruktur kan inte nog understrykas. Sverige är redan nu en världsledande telekom-nation och behöver växla upp för att behålla den positionen. Det är avgörande för vår konkurrenskraft och utvecklingen för även med sig möjligheter att snabba på den gröna och digitala omställningen”, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

För forskningssatsningen inom nästa generations trådlösa system (6G) föreslår regeringen att Vetenskapsrådet tillförs 15 miljoner kronor 2024. För samma ändamål beräknas Vetenskapsrådet tillföras 60 miljoner kronor 2025 och 65 miljoner kronor 2026. Regeringen föreslår även att Vinnova tillförs 15 miljoner kronor 2023, 50 miljoner kronor 2024 samt beräknas tillföras 100 miljoner kronor årligen (2025–2026).

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Text: Agnes Eklund, pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Josef Persson skriver: 1 oktober 2023
  Det går bara inte att i detalj redogör för 70 års utbildning erfarenhet på en kommentarstråd.
  ”utbildning till civilingenjör” och vidare till disputation. Då ansågs det att vi borde använda 25% av våran tid för vidareutbildning.
  ”Kan du inte nämna en studie du tycker är bra som inte påvisar några risker?” Ja.
  https://falsknyhet.wordpress.com/2019/04/05/stralningssekten/
  https://digital.di.se/artikel/5g-uppror-pa-facebook-det-har-ar-sant-och-falsk-om-stralning

  • Ha ha ha!

   Jag bad om en studie, du vet riktig “vetenskap”. Sån där man gör iakttagelser under kontrollerade former i labratorier osv med upprepbara resultat.

   Så ger du mig en länk till en anonym hatpredikant som spyr galla över Strålskyddstiftelsen. Samma skit du länkat till innan. I texten finns inte en enda referrens till en vetenskaplig studie.

   “Fakta är att EMS minskar med 5G eftersom sändarna är fler och inte behöver nå så långt och alltså inte behöver vara så starka, vilket även välutbildade och kompetenta ingenjörer på bland annat Ericsson har sakligt påpekat.”

   Sån fullständig smörja. Alla med ett enkelt mätinstrument för ett par tusen kan gå ut och mäta den tio till hundrafallt ökade strålningen i vår närmiljö.

   Den andra länken är en låst artikel på Di som är skriven av en teknikvurmare som hatar allt hot mot den trådlösa teknikens utbyggnad. Man har pratat med “experter” är allt jag kan se.

   Alltid dessa experter!

   Personer som dig som inte ens vågar stå för sin åsikt med namn. Till skillnad från dig som åtminstone fick din civilingenjörs utbildning (om jag nu förstått dig rätt?) för närmare 70 år sedan har de sällan någon utildning alls relevant för ämnet. Som “Professor” Anders Ahlbom som är statistiker och en fena på att trolla med siffror.

   Aldrig vill man uppge sin intressekonflikt öppet. Företaget man är anställd av, eller varit anställd av.

   Stå för din åsikt! Stå för vad du jobbar med! Stå för vilken utbildning du har, om du nu tycker det är så viktigt med utbildning?

   Och vänligen referera en enda faktisk studie på den teknik som omger oss i vardagen som inte påvisar några risker. Vad du och dina tekniknördar till polare har för åsikter är inte vetenskap. Det är tyckande! Du får visst ha dina åsikter! Men blanda inte ihop reproducerbara parametrar och mätvärden med önsketänkande.

   Och vänligen sluta skriv “Josef Persson skriver”. Precis som om du citerar något som man aldrig skrivit. Du behöver inte redogöra för din utbildning “i detalj”. Men nog måste du åtminstone inom högre akademisk utbildning ha lärt dig hur man korrekt citerar människor? Det fick då åtminstone jag göra även om jag läst andra “vetenskaper” än dig.

   Och slutligen så vänligen sluta be oss sluta använda tekniken om vi tycker illa om den. Varenda nyfödda unge exponeras för det jag förmodar du hjälpt till att tillverka eller ta fram?

   De bestrålas dag som natt var de än befinner sig i microvågsugnen Sverige. Om du använder tekniken själv eller inte är bara en gradskillnad i hur höga exponeringsvärden man utsätts för. Enda stället du kommer undan är i en Faradaysbur av hög kvalitet.

   Själv lever jag en stor del av tiden i ett skärmat rum. Och använder en elsanerad dator med dubbelskärmade kablar osv. Men när dina goda vänner inom militären drar på sina radar anläggningar på vad sa du “miljoner gånger högre värden”? Så får man ändå ligga i svåra kramper.

   Att vi aktivister vill stoppa strålningen är enkelt, vi vill helt enkel inte dö i plågor. Men att du som mobilaktivist så infernaliskt motarbetar oss är ändå ett litet mysterium. Att du gjort trådlös teknik till en så stor del av din personlighet att en paus i utbyggnaden är att likna med att äta “rötter i grottor”.

   Tänk om du ängnat hela ditt liv till att skapa teknik som skadar människor? Hemsk tanke va? Kan du leva med den? Kan du leva med att så ihärdigt hävda en åsikt utan att ha läst en enda faktisk studie i ämnet? Varken för eller emot. Vad gäller just 5G så finns ju ingen relevant forskning utförd.

   Jag ser ingen annan förklaring till att du är så aggresiv i din framtoning än att vi träffar en riktigt öm punkt? Men vad vet okunniga, outbildade, aktivistiska lilla jag? Informera mig gärna!

   • Josef Persson skriver: 2 oktober 2023
    Forskningen är publicerad på en ansedd brittisk cancerforsknings sajt (BJC). Vilket är en mycket ansedd vetenskaplig forskningssajt. British Journal of Cancer, en.wikipedia.org/wiki/British_Journal_of_Cancer —”British Journal of Cancer, en av de mest citerade onkologitidskrifterna”

    Du kan bara mäta när kommunikation pågår, och endast på den plats den är riktad mot. Exponeringen ligger väl inom gränsvärdena.

    Vem jag är, och var jag bor har vida publicerats. Ja- jag fick min grundutbildning i det gamla högskolesystemet, och har sedan haft sådär 70 år att vidareutveckla den, både genom relevanta formella studier, vidareutbildning, och erfarenhet.

    [Personpåhoppande text raderad]

    • Du verkar inte förstå att “aktivister” som jag är fullständigt likgiltiga inför “väl ansedd”, “mycket väl ansedd”eller om så fantastisk väl ansedd.

     Hädanefter så utgår jag ifrån att du inte läst en enda studie om elektromagnetiska fält och hälsorisker! Du verkar ju ha synnerligen svårt med uppgiften att få fram en enda.

     Och jag är numera också fullständigt likgiltig inför din utbilningsnivå. Du nämner den var gång något diskuteras. Du nämner hur fantastisk den är, men aldrig någonsin vilken……

     Härefter utgår jag alltså ifrån att du är en i ämnet helt outbildad individ, som aldrig läst en enda studie. Vill du bevisa något annat, så välkommen.

     “Du kan bara mäta när kommunikation pågår, och endast på den plats den är riktad mot. Exponeringen ligger väl inom gränsvärdena.”

     Teori och praktik är två vitt skilda saker. “Kommunikation” pågår ouphörligen i all modern teknik även när du inte använder den. Och spridningsbilden med “beam stearing” är mycket bredare än man vill ge sken av. Och all strålning har också reflektion att ta i beaktande. Här där jag bor är strålningen nu 10-100 gånger högre än när jag flytta hit.

     I verkligheten blir strålningen högre och högre hela tiden. Och den går även över gränsvärdet.
     https://www.anfr.fr/liste-actualites/actualite/retrait-temporaire-du-marche-de-liphone-12-pour-non-conformite-de-ces-appareils-a-la-reglementation-europeenne

     Och det är inte första gången.

     Ja kanske var det Artilleri och ingenjörshögskolan du gick på? Du gillar ju skjuta skarpt. Men med tomma hylsor……

  • Hej igen Karl!

   Undersökte dina länkar til hemsidor lite närmare. Lite roligt att du först ger en länk till “Falska nyheter och falsk media”. Och sedan en länkt till Di.

   Något som den första länken kallar för “Sveriges propagandacentral”.

   https://falsknyhet.wordpress.com/2020/01/14/sveriges-propagandacentral-bonniers-och-di-se/

   Ett rätt snyggt sätt att skjuta sig i foten på.

   Men visst, även en klocka som stannat går rätt två gånger om dagen. Om den inte är digital och radiokontrollerad förstås. Om den stannar så transporteras man bakåt i tiden och hamnnar i en grotta och finner sig själv gnagandes på rötter.

 • petergrfstrm skriver: 30 september 2023
  ”Det vore intressant att veta vilka uppfattningar som finns i Kina där de har byggt ut teknologin” Här i Kina är det en icke fråga. Teknologin har välkomnats och smält in i samhället utan fanfarer. Teknologin och utvecklingen har folkstyrts i Kina. En del applikationer har inte accepterats och självdött. Sociala krediter är en. Ansiktesigenkänning är en annan. Den blev plötsligt populär, men dog ut lika snabbt som folk inte accepterade den. Nu är teknologin strikt reglerad. Den teknologi som bidrager till att göra livet lättare och bättre har vuxit och utvecklats, en hel del har försvunnit. När polisen i Sverige patrullerar på vägarna och gatorna ser svenskarna det som skydd, inte övervakning. När polisen patrullerar via video kameror, då blir det övervakning i Sverige. I Kina har video patrullering accepterats, inte i Sverige. Bara som exempel.

  Olika Sverige ställer Kina krav på sanning och riktighet. Den som i Kina startar ett drev och sprider rykten, kan kallas till domstol för att redovisa sina kunskaper och att vad dom sprider är korrekt. Att sprida falska rykten är straffbart kan medföra fängelse.

 • Svear och Götar i kriget. Nu är Sverige ett farligt land att bo i “på riktigt”. Så det var inte det kraftigt utbyggda 5G nätet med högt uppskruvad effekt i Wuhan, Kina som orsakade plötslig död på gator m. fl. platser. Det var alltså bara ett spel inför publik för att peka ut farligt fladdermus virus? Som låg till grund för världens hoax.

 • Kan det vara dags att skapa ett helt frekvensfritt område här i landet, där ingen artificiell strålning får förekomma? Detta för att skapa en motpol till all denna bråttom-hystery som grasserar i världen idag.
  Livets mål är att uppleva njutning i stunden. Om nu allt måste gå så fort och utan ansträngning, på vad sätt kan då detta livets mål uppnås.
  Ta t.ex. en segling över Stilla Havet med all dess äventyrligheter, helt plötsligt skall upplevas på några få minuter. Vad skall skall man göra med all den “vunna” tiden? Titta på TV?

  • Frekvensfritt lär bli svårt. Kroppens egen värmestrålning tex ligger ju på frekvenser runt 20THz med total strålnings intensitet över 500W/m2

   • om våra kroppar vore perfekta svartkroppsstrålare skulle vi nakna stråla ut 524W/m2 med kroppstemp 37 grader C
    I verkligheten har vi en emissivitet för infrarött som är mycket mindre än 100% så vanligen strålar vi förstås mindre än så men det är mycket starkare intensitet än den som är godkänd för mobilfrekvenser

  • Åke 1 skriver: 29 september 2023
   Det går inte för då måste du stänga alla radarstationer, till exempel för flyget, alla rundradiosändare, alla mobil komm radio, förbjuda elektroniska klockor, alla bilar, alla flygplan, osv. Däremot skapar 6G något liknande, för 6G går i vila och sänder endast när det är i bruk, och signalen riktas endast mot den mobil som är i bruk. Det är inte fråga om att vinna tid. Kommunikation mellan människor över hela världen går att genomföra med Weixin-WeChat, utan kostnad. Sverige har inte utvecklats dit ännu. Du kan till exempel gå och shoppa och handla varor i Tokyo och betala dom när du sitter i parken i Stockholm och vilar. I Kina behöver du inga kartor eller adresser när du kör bil, en gratis app visar vägen, upplyser dig när du kör fel, eller för fort, och när nästa rastplats kommer.

   • Och det är där det sunda förnuftet försvinner. Appen gör att efter en tid så vet du inte vet var norr/syd är. Med miljoner mobiler så vilar inte 6G en sekund. Strålning kors och tvärs hela tiden.

  • Föreningen Frivolten var rätt aktiva ett tag, och hade över 300 medlemar. Men lobbyisterna från industrin har väl fått stopp på de flesta initiativ med predikningar liknande KarlWs om att vi all kommer sitta och gnaga rötter i grottor om vi inte täcker varje kvadratcentimeter av landet med strålning. Och ökar på den tiofallt varje år.

   https://frivolten.org/#om-oss

   Men du är väl inte ensam om dina tankar.

 • Västländernas oligarker och banker gör sitt bästa för att leda bort de olika mobilkommunikationerna och dess undersystem från kinesiska produkter. Sanningen är dock att inte en enda stryktålig G5- eller G6- system kan fungera utan att de protokoll Kina tagit fram ingår eller Kinas produkter, in i minsta chip.

  Orsaken bakom oligarkernas ageranden är att de är beordrade av framförallt US/UK und.tjänster. Dessa kommer nu och i framtiden inte att kunna manipulera G5/G6-systemen som de tidigare kunnat med tidigare versioner av telekommunikationer.

  Västländerna har helt enkelt inget att bidra med.

  Västländernas producenter annonserar stolt att nu kan de sälja G5/G6 system, men de har varken egna protokoll, eller helt egna programvaror eller helt egna systemenheter att tillgå. Överallt är Kinesiska delar instuckna.

  • Att du ens skriver G5 och G6 antyder bara på att du faktiskt inte har en aning om vad du pratar om – Än mindre vad du precis skrev.

   5G, som jag tror att du menar, utvecklades av flera länder, i samspel. Kina var absolut en del i utvecklingen, men en av de största spelarna i utvecklingen var och är Sverige. Vi är och har under en lång tid varit ett av de absolut främsta länderna i denna utvecklingen.

   Sen har jag ingen aning alls om vad du menar med “Egna protokoll”..?

   • Borg skriver: 29 september 2023
    Det är delvis sant. Flera länder har utvecklat olika delar av 5G i samverkan. Varje utveckling blir sedan en accepterad standard, och i de flest fall skyddas med ett patent. Utan tvekan håller Kina de flesta patenten för 5G, och står bakom de flesta standarddelarna. Det är alltså riktigt att G5- eller G6- system inte kan fungera utan att de protokoll Kina tagit fram

 • Bara för att Kina är ledande inom 4 till 6 G betyder det inte att det är hälsosamt.
  Mottot bör vara att det mesta som oligarkerna tillsammans med politikerna hittar på är till vår allas nackdel.
  Är inte ett dugg teknisk kunnig, men har det sunda förnuftet kvar.

  • Mitt motto är att göra och tänka precis tvärt emot etablissemanget för då blir det rätt och det bästa för mig och min familj.

  • Karl W: Du missade mitt svar på din fråga. Om du läser min kommentar igen så är det skrivet rakt framför dej, vad jag grundar mitt påstående på.

 • Att Sverige skulle kunna på egen hand väsentligt bidraga till 6G och spela en väsentlig roll är ett sjukt skämt. Den som redan kristallklart styr 6G utvecklingen i världen är Kina, utan konkurrens. Kina har även styrt 5G. USA gör allt för att sabotera, men mycket begränsade resultat. Kina har redan 6G fungerande system i bruk. Sverige kan bidraga,men endast genom att samarbeta med Kina, men då har Sverige en roll att spela.

  Ericsson i kläm när jättarna stångas om 6G
  https://www.di.se/nyheter/ericsson-i-klam-nar-jattarna-stangas-om-6g/
  Political factors aside, Ericsson can’t compete with Huawei: analysts
  https://www.globaltimes.cn/page/202105/1223316.shtml

 • Ökad utdelning till Investor blir slutnotan. Du betalar, de njuter. Du får strålskador av ett slag som FHM inte ens kan stava till.
  För att inte tala om hur DE kan påverka dig utan att du vet om det. Mikrovågor av typ 5G 6G går direkt in i hjärnan och kan modulera synapserna. Således kan de föra in tankar och känslor hos dig och du tror de är dina egna. Detta upptäcktes redan på 1950-talet inom USA:s marin när de utvecklade nuvarande radarteknik. Dessa aspekter vägrar FHM att utreda. Givetvis. De ägs ju av Wallenberg.

  • Nonsens. Sant att USA upptäckte strålskador från radarinstallationer, men det rör sig om miljoner gånger starkare nivåer än en mobil. Sedan rör det sig inte om någon ”strålning” alls från mobiler. Radarinstallationer arbetar på andra frekvenser och styrkor. Jämförelsen är som att jämföra en kollision med en humla och ett godståg. Eftersom en kollisionen med ett godståg orsakar stora skador måste ju en kollision med en humla även göra det. Nuvarande 4G och 5G arbetar på samma frekvenser, men 4G med betydligt högre signalstyrkor. Desinformationen och konspirationsteorierna på det här området är minst sagt skrämmande och farligt.

   • Karl W.
    Din okunnighet matchas som vanligt bara av din arrogans och totala avsaknad av omtanke för dina medmänniskor. Det finns gott om djurförsök som visar på potentiella skadeeffekter från 5G även på människan. Inte minst förändringar av neurotransmittorer i hjärnans synapser, du vet, den vi andra använder att tänka med.
    Denna gång fick du dock ihop en bra liknelse med ett godståg som krockar med en humla, där du kära medborgare är humlan.
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8415840/

    • nils-ola holtze skriver: 28 september 2023 kl 09:39
     Hur skulle det vara om du sakligt och med fakta bemötte inlägg istället för att göra personangrepp. Aktivister utan relevant kompetens har gjort otaliga sådana djurförsök där man drivit upp både styrka och exponeringstid dramatiskt för att åstadkomma förutbestämda resultat. Godståget och humlan. Vilken kompetens kan du själv för övrigt att redovisa i ämnet. Har du civilingenjörs utbildning, grunden för förståelse. Tror du läsarna av bloggen vet vad ”neurotransmittorer i hjärnans synapser” är för något. Göm dig inte bakom medicins jargong.

     I Kina är 5G fullt utbyggt, 6G i buk, och inte ett enda problem har rapporterats, trots att vi har ett helt fritt utbyte av information, olika Sverige,där information är starkt kontrollerat.

  • “Således kan de föra in tankar och känslor hos dig och du tror de är dina egna.”
   Nej strålningen i sig kan inte utan hjälp av ett elektroniskt implantat styra tankar och känslor
   Genom att sprida såna påståenden beskyddar du i själva verket hemlig användning av teknologi.
   Sen 90-talet har många liksom du upprepat det missförståndet.

   • Den Brittiska armén använde mikrovågor, samma frekvens som idag används i WIFI, på gator där det bodde många IRA-män för att göra dem deprimerade. De använde även mikrovågor mot kvinnorna som protesterade mot kärnvapen utanför militärbasen Greenham Common. En del av dem blev så deprimerade att de tog livet av sig. 

    Det är välkänt sedan 6o-talet att mikrovågor kan orsaka depression och ångest. https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Glaser_1972_shortened.pdf

    • Att det går att skapa obehag med höga intensiteter av osynlig emf håller jag ned om men frågan är vilka intensiteter britterna använde i så fall.

     Förresten har jag misstänkt sen 30 år tillbaka att jag själv utsattes för såna vapen då.
     Jag var tvungen att lämna min bostad men kunde inte bli klar över varför.
     Det var nånting som kändes ohälsosamt.
     Och jag hade då varit intensivt övervakad i några dagar så det var naturligt att misstänka nåt skumt.
     Jag tänkte att starka mikrovågor kanske leder till att lungorna eller andra vävnader torkar ut så att andningen påverkas utan att det bränns.
     Men jag vet inte om den förklaringen håller.

     Infraljud känns obehagligt, även om det är svagt

     • petergrfstrm skriver: 28 september 2023
      Nej, mikrovågor orsakar uppvärmning i kroppen vid mycket höga styrkor. Jämför en mikrovågsugn. Att du känner dig ohälsosam beror som regel på livsstil, dålig motion, levnadssätt, metabolism, och kost. Kunskapen i detta ämne finns bäst hos Traditional Chinese Medicine (TCM) Infraljud är ett problem, och en källa är vindkraften

      • Jag var felaktigt men allvarligt misstänkt och övervakad 24/7 då så det hade inte med livsstil motion eller något psykiskt att göra.
       Psykologiska chocktrupper är tänkta för tillämpningar mot civila.
       RMA revolution in military affairs. För konflikter andra än krig som de beskriver det. Det ingår både personell övervakning och högteknologiska metoder.

    • Henrik Albertson skriver: 28 september 2023
     Det är sant att sådana experiment har utförts både i USA, av Brittiska armén,och även i Kina, men är numera förbjudna. WIFI använder frekvenser omkring 3 GHz med låg styrka, mW eller Watt. Dessa utrustningar använder frekvenser på 96GHz och med KW eller MW styrka, alltså miljoner gånger starkare än vanlig WIFI. Utrustningen väger tiotals ton och behöver stora lastbilar för att förflyttas. Jämför mW på en mobil. Så här ser utrustningen ut. Jämför med en mobil.

     http://christianobserver.net/wp-content/uploads/2017/12/DEW.jpg

     Jag avser inte att angripa din okunskap personligen, men detta visar hur skev och farlig debatten har blivit detta ämne. För all del, Sverige kanske skulle lyssna på alla dessa konspirationsteoretiker och agitatorer, och stänga ner all all trådlös kommunikation och återgå till att tugga rötter i grottor. Resten av världen avancerar och utvecklas, ledd av Kina, , Sverige slirar baklänges mot att bli värre underutvecklat än ett U land

     • “Jag avser inte att angripa din okunskap personligen, men detta visar hur skev och farlig debatten har blivit detta ämne.”

      Karl det enda du gör är ju att angripa våran personliga “okunskap” jämnt och ständigt. Då du gör det samtidigt som du hela tiden avslöjar din egen så blir det ju lite löjeväckande.

      Man får faktisk ha en åsikt hur blåst man än är, och hur lågt IQ man än har. Sen kan man ju vara relativt intelligent och råka ha fel. Och så kan man vara som dig och predika domedagen eftersom alla som inte tycker som dig är dumma i huvudet, samtidigt som du var gång visar din egen okunskap. Det är inte så klädsamt…..

      Själv är jag så pass gammal att jag levde under åttiotalet innan mobilerna slog igenom. Ingen jag träffade satt i en grotta och tuggade rötter. Däremot var folk ute och rörde sig, även barnen. Och med utvecklingen av sjukdomsstatistiken sen dess så kan man ju fråga sig vad ett “underutvecklat u land” är för något? En värld där inte 20% av befolkningen är utbränd?

      DEW är inte alls förbjudna, och har aldrig varit. Jag har själv pratat med militär personal som vittnat om att de har microvågsvapen på Svenska flygbaser. Sen att man inte vill göra reklam för dem är en annan sak. Men när dina påstående motbevisas av en enkel sökning på det politiserade wikipedia så?

      https://en.wikipedia.org/wiki/Directed-energy_weapon

      Vidare har Frankrike precis stoppat försäljningen av Iphone 12, tydligen överskrider telefonen de redan skyhögt satta gränsvärdena. Inga mW värden här inte.

      https://svenska.yle.fi/a/7-10041542

      Själv har jag en liten elpatron på 2 kW till min panna, och den behöver ingen lastbil. Däremot behöver den strömförsörjning. Du har alltså en stor lastbil med pansar däck osv som skall klara angrepp. En stor pansarsäker container på för operatörerna. Och säkert en relativt stor generator för att kunna generera dina “MW” effkter kontinuerligt för att plocka ner missiler från himmlen.

      Ju högre frekvens ju mindre antenn för att matcha våglängden. Så för att tex slå ut kalciumjontransporten i människans hjärta så behövs inte mycket effekt. En väl avstämd frekvens som går i resonans med kalcium, och en välriktad stråle och de DEW för att stoppa människor som de inte visar är sannolikt inte alls stora. Sannolikt mycket mindre än dagens mobiler.

      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23802593/

      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29573716/

      https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2020-0165/html

      Själv önskade jag verkligen att man lyssnade på oss “konspirationsteoretiker”. Vi kanske har fel, det är männskligt. Men när man ringer SSM för att snällt diskutera saken så springer de som en liten unge och gömmer sig. För den som inte tar allt de säger som sanningen, som de flesta vetenskaps religösa verkar göra, så finns det rätt många frågor som behöver besvaras. Och de svarar aldrig.

      Vi som faktiskt läst deras vetenskapsrapporter är inte så imponerade. Men att såna som dig som tror trådlös teknik är frälsningen älskar den är lätt att förstå. Varför bekymra sig med lite kritisk tänkande och lyssna på dem som inte kommer från Ericssons vetenskapåliga råd? Eller som din kompis från elforsk eller vad det var?

      Vill du stilla våran “onödiga oro” för trådlös teknik, och stoppa Sverige från att bli ett underutvecklat U-land (det är vi redan humanitärt och moraliskt sett) så får du komma med något mer konkret.

     • karl W

      Du påstår bl.a. att: “Aktivister utan relevant kompetens har gjort otaliga sådana djurförsök där man drivit upp både styrka och exponeringstid dramatiskt för att åstadkomma förutbestämda resultat.” Själv har följt forksningen om elektromagnetiska fält och hälsorisker under mer än tio år och kan konstaterar att din kunskap i ämnet är noll. Du kan börja läsa Bioinitiative Report, så får du se hur fel du har.
      https://bioinitiative.org/

      • Jag ifrågasätter inte att en del människor påverkas av emf även sån som inte är väldigt stark.
       Men jag har intrycket att det samverkar med förgiftning av tungmetaller och detta är inte helt utrett för dels är det komplicerad forskning och dels finns ekonomiska intressen mot att åtgärda olika former av miljöförstöring.

       Eftersom USA vill få bort kinesisk teknologi har USA intresse av att temporärt sänka hela den berörda elektronikbranchen så att USA sen kan ta över och få in allt sitt spionerande i infrastrukturen överallt.

       Men det finns även motiv från eliternas sida att skapa förvirring därför att de håller på med hemliga elektroniktillämpningar sen 50 år tillbaka.

       Exempel på att de vill skapa förvirring är att folk med militär bakgrund har dykit upp inom biofysiktillämpningar och påstått saker om att kroppens organ har specifika frekvenser från ELF och hela vägen till mikrovågor.
       Givetvis finns det helt naturligt termisk emf överallt i kroppen men det som hävdades var att alla möjliga specifika frekvenser sänds ut från enskilda organ.
       Sånt uppkommer av sig själv när man kopplar in känslig mätutrustning med stor bandbredd så det har ingenting alls med kroppen att göra utan är oskickligt utförd forskning.

       Det är usel forskningskvalitet eller avsiktligt bedrägeri och det går ändå att publicera vilket bevisar att granskningen av sån forskning inte fungerar tillfredställande.

       Det vore intressant att veta vilka uppfattningar som finns i Kina där de har byggt ut teknologin. Jag frågade Lennart Hardell men fick inget svar så jag antar att han inte har insyn i det.

      • Henrik Albertson skriver: 30 september 2023
       Jag har bara inte följt detta i närmare 70 år, jag inkluderar mina studietider, jag är välutbildad och disputerad i ämnet, och jag har varit del av utvecklingen internationellt. Om min kunskap är noll, vilken är din kunskap att bedöma det. Har du ens grundutbildningen i ämnet, civilingenjör. ”bioinitiative.org/”. Bara en av otaliga aktivistorganisationer. Intressant nog avslöjar deltagarna inte vilka ämnen man studerat. Bara titlar.

      • “Jag har bara inte följt detta i närmare 70 år, jag inkluderar mina studietider, jag är välutbildad och disputerad i ämnet, och jag har varit del av utvecklingen internationellt.”

       Karl W, imponerande!

       Själv gick jag ut naturvetenskapliga programet på gymnasiet under 90 talet, då ingick inget nämnvärt om Strålning, elektromagnetiska fält osv.

       Du gick alltså ut realskolan? Gick vidare till högre utbildning till civilingenjör förmodar jag? Och sen 70 års erfarenhet på det. Är du en av Sveriges “centernarians”?

       För att vara någon som alltid tar upp utbildning, och undviker sakfrågan, så är jag lite förundrad över att du aldrig uppger din utbildning. Står inte med namn, titel eller faktisk erfarenhet. Bara “internationellt” osv. Lite ironiskt nog skulle min gammle far kunna ha gett sig samma titlar som dig. Han var resemontör på ASEA.

       Har du läst “Electromagnetic Fields and Life” av A Presman från 70 talet. Sida upp och ner med tråkiga formler och referenser till ca 700 studier. Borde vara något för dig. Och långt innan “aktivisternas” tid.

       Ja om jag inte minns fel så gick bioinitiativrapporten igenom över 2000 studier. Om alla enligt dig är aktivister och därför inte behöver kommenteras eller bemötas så förstår man att det blir tomt i ens referenslista.

       Själv gjorde jag tvärt om och läste mobilaktivisternas studier. Tror Ander Ahlboms studie om sömn och mobiler från slutet av 90 talet var den första jag läste. Den finns inte att hitta på pubmed längre, sannolikt för den visa redan då att mobiler stör sömnen.

       Kan du inte nämna en studie du tycker är bra som inte påvisar några risker?

  • Vax kan inte kontrollera the mind men det som är något mer seriöst är att använda mikromedicinering så att en aktiv molekyl är innesluten i ett skyddande hölje som grafenoxid och att det höljet kan bringas att släppa ut medicinmolekylen genom en yttre signal
   En mobil utanför kroppen är nog inte tillräckligt stark för att kunna ha en sån verkan på en nanometerstor sond . Om dom ska använda sånt tror jag mer på millimeterstora sonder hur dom nu förs in. Kanske i piller.
   I vaccinet har dom nog passat på att testa olika material för att undersöka biverkningar

 • “den gröna och digitala omställningen”.

  Ja jävlar vad “grönt” det är att förvandla hela Sverige till en microvågsugn för att övervaka var gång tant Agda fiser. Ebba Bucsh uppdatering med Windows 2023 verkar funka utmärkt. Allt hon tidigare var emot är hon nu för.

  Vågar man gissa på en fin tjänst som “konsult” för Mats Persson hos Ericsson efter sitt uppdrag som “utbildningsminister”. Ja som lite belöning för lång och trogen tjänst?

  Den “gröna och digitala omställning” är väl ungefär lika grönt och trevligt som när USA kör sin armada av hangarfartyg på “biobränslen”.

  https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE

  Och ute i verkligheten upplever nu var och varannan person hur det sticker och bränner i handen eller huvudet när de pratar i sina telefoner. Hur många som helst får problem med synen, verkar vara särskilt markant för just 5G. Och en stor del av befolkningen är i första stadiet av microvågssyndromet. Högt blodtryck, sömnstörningar, värk i kroppen, depression osv.

  • Josef Persson skriver: 27 september 2023
   Okunnigheten vore skrattretande om ett inte vore så allvarligt. Trivs ni inte med modern teknologi, av en då. Sverige ligger idag mer än tio år efter i utvecklingen och släpar allt längre efter. Märks det inte, hur samhället faller sönder. Återgå helst still att tuggar rötter i grottorna. Att svkulle kunna bidraga i 6G utvecklingen är ett skämt.

  • Johannes skriver: 27 september 2023 Det gör det nog, så primitivt som Sverige har blivit när det gäller teknologi. Kanske bäst att återgå till morse kod eller semaforer. Dom ”strålar” inte. 6G betyder en kraftig sänkning av exponering av radiovågor.

 • Stackars fattiga telekombolag, främst Ericsson, som inte har råd att betala utvecklingskostnaderna för mer skadlig teknik som ensidigt gynnar Ericssons omsättning. Ericsson redovisade bara 191 miljarder i vinst 2022 – så då måste man ju få stöd av svenska folket för att spä på den redan katastrofalt höga exponeringen av svenska folket med ännu mer cancerframkallande och hjärnskadlig strålning! Ericsson är ett av världens mest korrupta bolag som tillsammans med Telia toppat listan över de bolag som dömts till högst böter för korruption.

  Det vore bättre om regeringen satsade dessa pengar och lite mer på att utreda hälsokonsekvenserna av hittillsvarande utbyggnad av 5G. Det saknas ju helt forskning som visar att tekniken är säker för människors hälsa och miljön.
  De första fyra studierna visar samtliga skadlig påverkan i form av mikrovågssyndromet. se https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2023/09/15/fjarde-studie-visar-att-5g-orsakar-ohalsosymptom/

  • Rätt talat Mona! telekombolagen skall få bekänna färg om
   det enligt forskning framgår att dom sysslar medn ytterst skadliga saker.
   Hela befolkningen borde stå upp mot detta vansinne.
   Tack Mona

  • Hej Mona!
   Tack för ditt engagemang i kampen mot ökande strålning, som tyvärr fortsätter att öka utan hänsyn till levande organismer.

   Det är dock en omöjlighet att stoppa utvecklingen av dessa nya mobila nätverk som ingen har efterfrågat, behövt eller velat ha. Dessutom är det också omöjligt att vinna mot företag som i många fall har en högre omsättning än hela nationers bruttonationalprodukt.

   Vi(folket) är ingen match för företag som begår folkmord framför ögonen på alla med vetskapen att de undkommer straff och belönas dessutom för alla nya ovärderliga “G” de uppfinner åt oss!

   Jag ser likheter mellan kampen mot farlig strålning och kampen mot totalitarism.

   Ett sätt att bryta det konstanta skapandet av nya massformationer bland befolkningen, som totalitarismen utnyttjar, är att använda totalitarismens främsta verktyg, nämligen massmedia, mot den.

   Tyvärr verkar alternativa medier, som är det enda verktyget med potential att bryta massformationer innan de ens etablerats, inte har förstått detta och istället följer totalitarismens vilja genom att ge en snedvriden och falsk bild av att det finns utrymme även för oliktänkande.

   I likhet med kampen mot påtvingad strålning finns det enbart “ett verktyg” som kan påverka denna kamp åt rätt håll som få verkar tänka på, nämligen: prisvärda och pålitliga strålningsmätare som är tillgängliga för alla.

   Om alla hade tillgång till en app och en mätare hemma som kunde mäta och visa alla strålningar över tillåtna gränsvärden, skulle befolkningen kunna delta aktivt i kampen, likt bullernivå och andra områden där det finns fastställda gränsvärden.

   Det finns inte billiga och pålitliga strålningsmätare, RF-mätare eller EMF-mätare tillgänglig för allmänheten idag.
   Det behövs både forskning för skadeeffekter men också nya verktyg för strålmättning.

   Det är möjligt att finansiering för sådana projekt kan erhållas från Vinnova.

   Vinnova fokuserar särskilt på nystartade och mindre teknikföretag som har innovativa och unika lösningar inom olika programområden de utlyser årligen.

   Vinnova har 15-20 utlysningar årligen och för varje utlysning kommer in hundratals ansökningar. Till respektive utlysning beviljas stöd till 3-5 sökande med potential att utvecklas vidare.

   Det är värt att notera att Vinnova själva bestämmer vilka typer av projekt de satsar på inom ett visst område.

   Jag tror faktiskt att om Vinnova inkluderade utveckling av nya och prisvärda produkter för mätning av 4G, 5G och 6G skulle det kunna leda till att alla har råd och tillgång till sådana prylar bara ett par år.

   Hälsningar
   Reza Nasouri

   • “Det är möjligt att finansiering för sådana projekt kan erhållas från Vinnova.”

    Ha ha ha…..

    Snälla snälla djävulen, kan vi få äta kakan och ha den kvar också. Pretty pleaseeee.

    Kanske skulle någon läsa på lite vad vinnova gjort förut, och vem de finansierat. Och vem som starta det.

    • Vad är din lösning?

     Hur ska alla som är drabbade utan att ha vetskap om det få verktyg veta och bekräfta det och kunna göra nåt åt det och lösa sitt problem?

     Ska alla gömma sig i skogen, bort från civilisationen och mänsklig kontakt som du valt att göra?

     Jag har blivit beviljad stöd från Vinnova 2 gånger och jag såg inte djävulen där iaf!

     • Hej Reza!

      Det är inget fel på din ide, men du kan nog inte räkna med Vinnova. Eftersom du jobbat med programmering så förmodar jag det är något sådant du fått bidrag till? De stödjer naturligtvis den “gröna digitala omställningen”. Men de som finansierar vinnova vill naturligtvis inte ha några störningar i utbyggnaden.

      Mätare för EMF kommer fler och fler hela tiden, och de blir generellt billigare. Och för den som orkar så är att gå runt och mäta och demonstrera naturligtvis önskvärt.

      Jag gjorde det själv när jag orkade. Och det finns initiativ. Har en vän som börjat gå runt med en spektrumanalysator och en sammankopplad GPS logger. Tanken är att skapa en hemsida för riktiga mätvärden. Men vad som krävs är fler engagerade.

      Problemet med mätningar är att de alla är under “gränsvärdet”. Som exempel har jag tex 4-5 nT i magnetfält i mitt hem. Det svesnka gränsvärdet är 100 000 nT. DÅ börjar människan se “fotosfener”. Dvs det enda gränsvärdet skyddar mot är hallucinationer.

      Annars har jag tyvärr ingen lösning. Utbildning! Som det fantastiska jobb Mona Nilsson gör. Medvetenhet. Ju fler som förstår ju bättre. Men i ärlighetens namn så har jag inte mycket hopp. Likgiltighet generellt är ett utbrett problem. Se bara på plandemin, hur många har inte blivit skadade av vaxxet. Mobiliseringen mot växer. Men folkmordsmyndigheten fortsätter ändå.

      Men i frågan om microvågor är förståelse en stort problem. De flesta har inte kunskapen för att förstå. Det är för komplext. Och vi som förstår efter kanske 10-20 år av studier ses som domedagsprofeter av de likgiltiga. Tex accepterar man nu att var tredje person får cancer. Att strålningen bidrar till cancer är helt uppenbart för alla som besvärar sig med att läsa en studie eller två om saken.

      Men vill du engagera dig kan jag bara heja på. Saknar du ideer så hör med Vågbrytaren, Elöverkänsligas Riksförbund, Elöverkänsligas Forum. Eller om du vill skapa en framtida plats för alla strålskadade möjligtvis föreningen Frivolten.

     • PS. “Ska alla gömma sig i skogen, bort från civilisationen och mänsklig kontakt som du valt att göra?”

      Att bli tvingad att fly från civilisationen för att slippa dö är inte mycket till val……

      Det är bara en konsekvens av att vi bor i en värld där till och med min egen familj betalar Ericsson mer i månaden för att de ska döda mig, än de ger mig pengar för att överleva.

      I säng med djävulen är vi alla mer eller mindre. Problemet är väl att den stora massan inte ens vill ifrån medberoenderelationen med honom. Åtminstone är de inte villiga att anstränga sig för det.

      • Du verkar ha en missuppfattning om Vinnova och verkar blanda ihop det med andra organisationer som delvis finansieras med privat kapital inom företagsfinansiering. Vinnova är en helt statlig organisation som finansieras av skattemedel, vilket också tydligt framgår i artikeln.
       Vinnovas huvudsakliga syfte är inte att ge bidrag till personer baserat på deras programmering eller andra kunskaper.
       Vinnovas uppdrag är att delvis finansiera och stödja innovativa projekt och uppfinningar i deras tidiga faser och prioriterar projekt med positiva samhällsekonomiska effekter och projekt som berör teknik och utrustning som behövs men som saknas.
       Det är något ironiskt att du, som jag förstår det, har erfarenhet av elkänslighet och har diskuterat problemet här i kommentarsfältet. Du borde kanske istället uppmärksamma bristen på mätutrustning och tekniska problem och vara mer konstruktivt och informativt om mikrovågsugnssamhället som du själv kallar det.
       Tänk också på att om du betraktar Vinnova som “djävulen,” så skulle det vara en strategisk ”innovation” av oss att använda deras finansiering för att utveckla teknologi som kan hjälpa oss i vardagen och i kampen mot de utmaningar vi står inför och till slut kanske själva djävulen!

      • Svar på Rezas kommentar 23:23, den verkade inte gå svara på i kommentarfältet i sitt naturliga flöde.

       Vinnova är som jag ser det ett innavelsprogram.

       Wallenberg som styr över Svensk politik har startat upp “Innovationsmyndigheten”. Så tar man dina skattemedel för att finansiera “projekt”, utbildningar och liknande i det “framåtskridande” landet Sverige. Dvs till Wallenbergs alla företag. Wallenbergs stiftelser går sen in och stödjer “forskarna” osv med sina medel.

       Så får de lydig, snäll och välbetald personal som går deras ärenden. Har de tur så får de en som Per Ödling. En “konsult” betald med dina skattemedl som professor på Lunds Universitet. Han har hela tiden jobbat åt Ericsson. Och gått deras propagandärenden på SVT tex.

       https://www.vinnova.se/en/p/alumni-network-vinnova-wallenberg-fellow/

       https://kaw.wallenberg.org/en/calls/2025-nomination-wallenberg-academy-fellows-program

       https://se.linkedin.com/in/per-%C3%B6dling-a736aa

       Och ibland är “innaveln” lite mer uppenbar så till och med Ny Teknik skriver om frågan.

       https://www.nyteknik.se/nyheter/stralforskare-kringgar-avtalet-om-oberoende/1752342

       I övrigt så råder ingen brist på strålningsmätare, och ju fler som köper dem ju billigare blir de. Du kan tex mäta det mesta som är relevant idag med en sån här.

       https://rtk.se/stralningsmatare/mikrovagsmatare-emf/safe-and-sound-pro-ii-rf-meter/

       Men det finns också billigare varianter, bla en enkel detektor att sätta på handleden. https://rtk.se/stralningsmatare/mikrovagsmatare-emf/safe-and-sound-micro-barbar-rf-detektor/

       Beträffande att använda Svenska myndigheter för att utföra stordåd, så får jag önska dig lycka till! Vi som vänt oss till inblandade myndigheter i strålningsfrågan är väl inte riktigt lika entusiastiska. Ännu har jag inte funnit en enda ärlig individ. Och så länge som cheferna är de tyngsta Nazgulerna så kommer Sauron att styra över Sverige, den “främsta” IT nationen i världen.

      • Om du inte har läst Dr. Desmet bok så tycker jag att du ska göra det! Här är länken till boken i PDF format:
       https://mega.nz/file/y1cBwJDR#ngqfwVazZSThhEP2oGef6VN8jUag7qu02k_r2FxxTfo
       Gillar du audiobok kan du lyssna på boken här:
       https://youtu.be/3Pcmp26Ifr8?si=kzGRFMEddavXpo_2

       Du har konspirerat så mycket att du hamnat i din egen massformation. Detta fenomen är ganska väl beskriven i boken.

       I övrigt är apparaterna du hänvisar till är på tok för dyra och oanvändbara för ändamålet och enligt mig värdelösa produkter som de är designade.

       Jag gav Mona ett tips. Om hon har rätta kontakterna i nån universitet och kan skapa ett team för detta är det full möjligt att kunna delta i utlysningarna och ha chansen att skapa en produkt varenda en vill ha hemma eller var man nu befinner sig för tillfället.

       Om tillräckligt många i ett område kan visa förhöjda nivåer över gränsvärdet måste myndigheter följa lagen och göra nåt åt.

       Idag finns ingen sådan möjlighet.

       Du har en funktionsnedsättning i form av elkänslighet. Det är sällsynt men alla vet nog idag att det är inte påhittad och det faktiskt finns och de som lider måste självklart få rätt hjälp som inte verkar finnas nånstans idag .

       Vi är utsatta för samma strålning men ditt problem är inte samma som vad vi övriga 10 miljoner i Sverige står för.

   • Reza använder aldrig batteridriven kvast, det borde du förstå?

    Batterier är tunga och gör kvasten slö, och det är ju en bit till blåkulla. Och man måste ju tänka på brandrisken när man är nära HinHåle.

 • Vilken position, vi har snart nått botten, vi är på väg mot U-lands status, ingenting fungerar i landet längre men våra skattepengar ska de minsann ha.

 • Bäst i klassen igen, inkl människors strålningsskador.
  Slutordet står
  “Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.”
  är inte SD med i regeringen???

  • Gooldman skriver: 27 september 2023 Nej, SD är inte formellt med i regeringen, men har en slags bisittare roll. Regeringen måste ha SDs stöd för att få igenom besluten.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *