Historia: Francis Boyle, amerikanska högrisklaboratorier och forskning på biovapen

Stäng alla högrisklaboratorier och ställ de ansvariga inför rätta

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge.
publicerad 4 oktober 2023
- Margareta Skantze
Francis Boyle, 2019. Foto: eget verk
Francis Boyle, 2019.

Denna debattartikel av Margareta Skantze refuserades av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. NewsVoice publicerar den istället. Ämnet är historien bakom amerikanska biovapenlaboratorier och gain-of-function-studier.

 • Coronapandemin har förorsakats av en läcka från högrisklaboratoriet i Wuhan i Kina.
 • SARS-cov-2 är ett offensivt biologiskt vapen.
 • Vaccinen som tagits fram är varken säkra eller effektiva. De har aldrig testats på djur.
 • Det som nu pågår är ett gigantiskt medicinskt experiment med människor som laboratorieråttor. De ansvariga måste ställas inför rätta och dömas till livstids fängelse.
 • Varenda högrisklaboratorium i världen måste omedelbart stängas och all gain-of-function forskning förbjudas.

Den som hävdar detta är Francis Boyle, amerikansk professor i internationell rätt. Hans senaste bok Resisting Medical Tyranny (2022) består av ett antal intervjuer som gjorts med honom i olika sammanhang.

Hans livslånga engagemang för att hejda kapprustningen och tillverkningen av massförstörelsevapen väcktes redan då han upplevde Kuba-krisen år 1962. Över hela världen satt människor klistrade framför teveapparaterna och följde timme för timme hur de stora sovjetiska krigsfartygen närmade sig Kuba lastade med kärnvapen.

Francis Boyle berättar hur han tänkte: Jag måste bidra till att göra världen bättre! Jag måste få denna dödliga kapprustning att upphöra! Han var då tolv år gammal.

Han studerade under sju år vid Harvard University och tog tre olika examina. Vid fakulteten Department of Government har en lång rad tongivande amerikanska politiker formats under decenniernas lopp. Härifrån värvar CIA de bästa och intelligentaste studenterna. Boyle berättar att han sökte sig dit för att förstå tänkesättet hos den nya eliten.

När han berättar om Harvard, sin Alma Mater, förnimmer man hans sorg över att detta ärevördiga lärdomssäte hamnat i händerna på den neokonservativa falang som från och med Kissingers dagar präglat den amerikanska utrikespolitiken.

Francis Boyle har författat lagtexten till BWATA (Biological Weapons Anti-Terrosim Act), som kriminaliserar biologiska vapen och belägger deltagande i all sådan forskning med livstids fängelse.

Den antogs unisont av både den amerikanska senaten och kongressen och undertecknades av president George Bush sr år 1989. Men, säger Boyle, jag måste konstatera att jag misslyckats. Forskarna fortsätter som tidigare och kringgår lagen genom att påstå att de sysslar med att finna vaccin för potentiellt dödliga sjukdomar.

Framtagningen av biologiska och kemiska vapnen startade redan under Första Världskriget. Den förbjöds genom Genève-konventionen år 1925. Men USA undertecknade inte. Forskningen förlades till anläggningen Fort Detrick i delstaten Maryland på den amerikanska östkusten.

Verksamheten intensifierades under Andra Världskriget, samtidigt med Manhattanprojektet som hade i uppdrag att skapa kärnvapen. År 1969 undertecknades till sist Genève-konventionen av president Nixon. Men Fort Detrick överlevde, tack vare en ny definition av den forskning som bedrevs där.

Den kallades hädanefter för ”defensiv” i stället för offensiv och förknippades med den stora kampanjen ”kriget mot cancer” som lanserades år 1971 under ledning av Nixon.

Under president Reagans tid tog utvecklingen av biologiska vapen ny fart. Det som särskilt intresserade var DNA-tekniken, som då ännu låg i sin linda. Med hjälp av den tänkte man sig att det skulle gå att utveckla biovapen avsedda för specifika etniska grupper, för grödor och djur.

Anthony Fauci. Foto: usatoday.com
Anthony Fauci. Foto: usatoday.com

Immunologen Anthony Fauci tillsattes av Reagan som chef för National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Under hans ledning har enorma summor slussats via NIAID för forskningen kring biovapen. Fauci, själv ivrig anhängare av gain-of-function, behöll sin position fram till år 2022 och har spelat en nyckelroll som medicinsk rådgivare åt alla presidenter.

Arbetet att ta fram dessa dödliga biovapen accelererade efter Sovjetunionens kollaps år 1991. Som ett svar på detta nya geopolitisk läge formade tankesmedjan Project For A New American Century (PNAC) sin målsättning att USA nu skulle bli ensam regerande världsmakt genom att tillförsäkra sig ekonomisk dominans i världen.

Manifestet undertecknades av tjugofem neokonservativa politiker, bland dem Jeb Bush, Dick Cheney, Francis Fukuyama, Donald Rumsfeld och Paul Wolfowitz. I policydokumentet Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century (2000) påpekas särskilt att USA:s militära styrkor ska tillgodogöra sig den ”revolutionerande militära utvecklingen”, vilket syftar på biologiska och kemiska vapen, som enligt PNAC är långt mindre kostnadskrävande än de föråldrade omoderna vapensystemen.

Sedan år 2001 har USA, enligt Boyle, satsat ungefär 100 miljarder dollar på offensiva biologiska vapen. 13 000 ”dödsforskare” (termen är Boyles) arbetar världen över i 400 laboratorier. USA:s satsning på biovapen har lett till en världsomspännande kapprustning.

Högrisklaboratorier finns numera bland annat i USA, Ryssland, UK, Frankrike, Kina och Israel. Här forskar man på hur man ska kunna göra dödliga sjukdomsbakterier än mer potenta genom gain-of-function. I fokus står mjältbrand, harpest, böldpest, ebola, botulism och spanska sjukan.

Som en röd tråd genom Boyles bok går ropet: Stäng alla dessa laboratorier! De utgör en dödlig fara för hela mänskligheten!

FN-organet WHO har förvandlats till en medbrottsling i denna verksamhet. Samma sak gäller CDC, det amerikanska läkemedelsverket.  Politikerna i USA har genom denna forskning berikat sig själva.

Donald Rumsfeld

Donald Rumsfeld, tidigare försvarsminister under George W. Bush, var ordförande för det stora multinationella läkemedelsföretaget Gilead Siciences som tog fram vaccin mot fågelinfluensa. USA köpte 20 miljoner doser för skattebetalarnas pengar. Boyle konstaterar lakoniskt att en hel del av pengarna hamnade i Rumsfelds rymliga fickor.

Under Barack Obamas tid som president förbjöds denna forskning i USA eftersom den ansågs vara alltför farlig genom risken för läckage från högrisklaboratorierna. Det fick till följd att USA förflyttade en stor del av verksamheten utomlands. Ett av laboratorierna skapades i Wuhan i Kina.

Boyle hävdar att det inte råder något som helst tvivel om att det var här som SARS Cov-2 skapades som ett offensivt biologiskt vapen. Om det spritts avsiktligt eller oavsiktligt låter han vara osagt.

Kunskapen om läckan upptäcktes redan i mitten av september 2019. I all hast ordnades simuleringsövningen Event 201, som hölls i oktober 2019 i samarbete mellan Johns Hopkins Universitetet, WEF och Bill Gates.

Här drogs riktlinjerna upp för hur den stundande corona-pandemin skulle bemötas. Då visste man ännu inte hur farlig den var. Boyle fruktade själv en långt högre dödlighet än vad som senare visade sig bli fallet.

I medierna beskrevs hur en hetsjakt på framställning av vaccin inleddes grundad på den nya revolutionerande mRNA-tekniken. Beställningen gjordes av DARPA, forskningsavdelningen inom den amerikanska försvarsmakten.

De hade redan tio år tidigare inlett ett program för att utveckla tekniken med mRNA-injektioner.  Boyle vägrar att använda ordet vaccin och kallar injektionerna för ”Frankenshots” med anspelning på Mary Shelleys roman Frankenstein.

Francis Boyle vill med sin bok Resisting Medical Tyranny skapa ett underlag som ska kunna användas i kommande rättegångar där alla som varit verksamma vid högrisklaboratorierna, också utanför US, ska åtalas och dömas enligt BWATA, den lag som han själv skrivit. Enligt hans beräkningar har så många som en miljon amerikaners död förorsakats av detta biovapen och av injektionsskador.

Han hänvisar också till Nürnbergkoden, som skapades i spåren av de rättegångar som hölls efter Andra Världskriget då ett antal tyska läkare dömdes till döden för att ha utfört medicinska experiment på människor i koncentrationslägren.

Under sjuttio år har denna lag fallit i glömska. Kunskap om den ingår till exempel inte i läkarutbildningen i USA. Boyle efterlyser forskarnas engagemang i denna fråga.

En av de stora svårigheterna, säger Boyle, är att detta innebär att vi amerikaner måste rucka på vår självbild. Vi vill fortsätta att se Amerika som det bästa landet i världen och att vi är de mest godhjärtade av alla människor. Men vi har ju inte ens lyckats utkräva något juridiskt ansvar för Vietnamkriget, där det dog 58 000 amerikaner och tre miljoner vietnameser.

Amerikanarna vill slippa smärtan att ta till sig dessa budskap.  Det är ungefär som att säga till en liten pojke att hans högt beundrade pappa i själva verket arbetar som lönnmördare i en kriminell organisation.

Francis Boyle tänker sig att åtalet ska drivas som två olika mål, ett som avser spridandet av biovapnet och ett som avser mRNA-injektionerna.  Han menar att det amerikanska rättssamhället på federal nivå är genomkorrupt.

Han sätter i stället sitt hopp till de lokala åklagarmyndigheterna som inte ingår i det federala rättssystemet och vars självständighet garanteras av den amerikanska konstitutionens Tenth Amendment. På lokal nivå, säger han, lever ännu traditionella amerikanska dygder kvar såsom rättskänsla, sunt förnuft och hederlighet.


Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • ”amerikansk professor i internationell rätt” Alltså en jurist, en person som helt saknar den mest grundläggande utbildning, kompetens och erfarenhet i den vetenskap det gäller, men vi bör verkligen stödja hans avsikter och målsättningar. Vi vet vad som hände.

  Hans avsikter är vällovliga, att stoppa USAs rustningar och krigsförberedelser. NATO

  Först började USAs utvecklingen av Covid viruset i Wuhan, finansierat av amerikanska pengar.

  —Fauci lied, people died – Musk
  https://www.rt.com/news/568075-musk-prosecute-fauci-gain-function/

  Man ville släppa ut det för att studera spridningen, men både Kinas och USAs myndigheter stoppade tilltaget. Då flyttade man till Fort Detrick, som är militärt och behöver inga tillstånd. Min uppfattning idag är att det var en avsiktligt utsläpp i full avsikt att skapa sjuka och en marknad för det amerikanska medicinindustriella komplexet och det investeringsindustriella komplexet, och The University of North Carolina och Professor Ralph Baric. Sedan har man genomfört att förbjuda all konkurrens av välbeprövade mediciner sin Ivermectin, hydroxychloroquine, TCM, för att hårdsälja det verkningslösa falska vaccinet, vilket förstör kroppens eget virusförsvar och immunitet, och sedan måste offren kontinuerligt köpa medicinindustriella komplexets artificiella skydd mRNA, som ger ett mycket kortvarigt skydd. Sådan var uppenbart affärsplanen.

  Vad vi inte vet.
  Utvecklade USA covid avsiktligt som ett biovapen
  Släpptes det ut avsiktligt eller av en olyckshändelse.
  Låg USAs BigPharma bakom detta för att skapa inkomster.

  MRNA-tekniken är inge annat än en upprepning av historiska händelser, även dom i välmennde avsikter. Jag åter kommer till det i ett annat inlägg.

 • Är det inte så att dessa vaccin som lanserades med denna nya teknik visst har testats på djur, men att resultaten inte var vad man är ute efter – om man tänker på individens hälsa

  De dog allihop, är jag ganska säker på att jag läst om för flera år sedan

  I Jesus Kristus Namn

 • Du motsäger dig själv Reza, vill både ha kakan o äta upp den, och slösar med din tid och energi om jag får ha en åsikt.

  Du tror vill inte att det är ‘rothchildarna/rockkrfellrna som styr kalaset. Även dom e slavar, meen dom e on the top av den hiearki de är satta att styra. Samtidigt som du inte vill veta något om historien, så vill du förstå vad som händer ‘här och nu’, så du har något att lämna över..som du uttrycker det. Men vsd ska du lämna över av nuet om du ignorerar historia som krävs för att förstå nuet, som är en förutsättning för att förstå vad som kan hända i framtiden..

  Och när du skriver att; ja ägna du dig åt att fortsätta konspirera..så är ju det inte ett annorlunda sätt att uttrycka sig, än som msm uttrycker sig om altmedia. Jag ägnar inte min tid åt flatearththeories, utan åt konspirationsrealism, det som kan utläsas ur fakta, där fakta åsyftas sådant som kan falsifieras.

  • Att skylla allt elände i världen på en eller två familjer är den bästa gåvan människor kan ge totalitarismen och imperialismen.

   Det också leder också till att de “vakna” skapar sin egen massformation där kritiken riktas åt fel håll oavsett vad det handlar om i samhället.

   Krig, massinvandring, covid, bankkris, svält…. ja du, you name it! Allt skyller man på dessa 2 familjer utan att se de verkliga mördarna som står i tv-rutan eller annan medier rakt framför de!

   En av största skillnaderna mellan totalitär och diktator är att en diktator kan man bli av med genom folkligt uppror och avsättning/avrättning av diktatorn och hans närmaste. Men detta är inte möjligt i en totalitärt system då alla på toppen och under i hierarkin är utbytbara.

   Om vi idag eliminerar alla 130 aktiva jesuiter i USA:s politik, ploppar upp 130 nya jesuiter, som tar deras arbete vidare utan nåt som helst problem!

   [Kommentaren om Jesus och judarna är raderad, off topic]

   • Storligen, glädjande och insiktsfulla ord av dig, Reza, och jag instämmer fullt och helt, med det du skriver!

    För övrigt jobbar jag ännu inte med Del 8, inget skrivit än, inte så mycket tänkt, men som vanligt låter jag de böcker – och andra källor, som jag lyckats finna, som åter ger den verkliga historien – sjunka in djupt inom mig, som en förberedelse.

    Själva skrivandet brukar därefter gå snabbt.

  • Var uppkomlingar..Det sämsta man kan göra är att underskatta fienden. Vad vi vet är att rothschilds tog hyra hos oppenheimers. Därefter tog de över allt, med början i Europa direkt efter Napoleonkrigen som de finansierade bägge sidor av. I Amerika var det rockefellrna som till slut dominerade, framförallt transporten och distributionen av olja och sedan också hela rasket med raffinering och försäljning. Uppkomlingar, ja det har vi alla varit. Det är den som klarar det stadiet, och fortsätter, som når dit dom vill. De har sannerligen lyckats med det, och i smyg, vilket varit deras omerta. Kyrkan.. blev helt överspelad i Usa efter att rockefellers anställt scofield som fick i uppdrag att skriva ner och förringa bibeln, scofieldbibeln. Katolska.. kyrkan förlorade sitt oberoende när de inte längre kunde betala skadestånden till alla offren för deras pedofilövergrepp, och fick låna av rothschilds som såklart ‘sköter’ deras ‘affärer’. ‘Haha’..verkligheten är vad den är, bara att titta på siffrorna

  • Dom, R & R, är inte satta att styra som du och många andra verkar tro. Oligarkin är ett kollektiv – de rikas gemenskap.
   Det illustreras av hur dödshot och mord av bankirer har inträffat när de inte var lydiga mot anglosaxerna.
   Trots att det var lönsamt tvingades R & R tidigare (och antagligen samma nu) att dra tillbaka investeringar i Ryssland.
   Hade dom sett till sina egna ekonomiska intressen hade det varit irrationellt.
   Men i det oligarkiska kollektivet’s intresse kan det vara rationellt.

 • Ännu en enormt viktig artikel av Margareta Skantze!

  Att Dagens Nyheter refuserade artikeln visar med ännu ett exempel med största tydlighet hur genomkorrumperad den så kallade “Tredje statsmakten”, alltså massmedia blivit.

  I Sverige är ägandet av massmedia koncentrerat till Bonniers, Schibsted och staten, så här råder snarast ett maktmonopol.

  Heja Margareta Skanze! Ligg på med dina så fina artiklar!

  Och heja Newsvoice, som vågar ge plats för kritik mot maktetablissemanget!

  Här finner vi fler artiklar av Margareta Skanze:
  https://newsvoice.se/author/skantze/

 • Varifrån kommer påståendet at “Coronapandemin har förorsakats av en läcka från högrisklaboratoriet i Wuhan i Kina.”?

  Coronapandemin har förorsakats av en läcka från högrisklaboratoriet i Wuhan i Kina.

  Inte från Boyle som framgår längre ned I artikeln.

  Sjukdomen var I säck in an den kom I påse.

  Jag lutar åt att det även varit kemisk krigsföring på befolkningen. Exempelvis USA hat en historia att prova massa skit på folk.

  • Det står ju överst efter listan med punkter
   Den som hävdar detta (bla om covid-läcka från högrisklab i Wuhan) är professor Boyle och jag har sett honom skriva det för länge sen också.

   • Men här får vi en motsägelse “Om det spritts avsiktligt eller oavsiktligt låter han vara osagt.”

    Om det var avsiktligt så var det inte en läcka.

  • Richard skriver: 4 oktober 2023
   ”Varifrån kommer påståendet …” Från USAs propaganda maskin. Faktiska data motbevisar det. Viruset identifierades på flera andra platser innan det fanns i Kina. Viruset utvecklades först i Wuhan av två USA finansierade amerikanska gästforskare som ville släppa ut det, men både Kinas och USAs myndigheter stoppade det. Då flyttade man till Fort Detrick. Därifrån spreds det.

 • Vad gör professor Francis Boyle för att minska risken för sig själv?
  Min gissning är att han måste säga att det inte är ngt tvivel om att det började i labbet i Wuhan.

  Andra räknar ju upp flera amerikanska laboratorier och pekar på en läcka i Fort Detrick tidigare som myndigheterna inte tillät att räkna in i statistiken.

  Och David Martin säger ju att upptäckten av Covid 1965 omedelbart handlade om biovapentillämpningar.
  Och ett universitet i North Carolina har pekats ut som inblandat.
  Märkligt är också den militära olympiaden i Wuhan där amerikaner underpresterade på grund av sjuklighet.

  Men att nu ett antal framträdande röster talar om rättsliga åtgärder känns som en ljusglimt.

  Beträffade Anthony Fauci
  “Fauci är en jesuitskolad läkare (gymnasium och universitet) som har kontrollerat National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) sedan 1984–37 år – och har arbetat på NIH sedan 1968–53 år. Heliga korset (2002).

  Det är nu uppenbart att Fauci planterades på NIH för att följa order, och att han inte är där på grund av sina förtjänster eller intellekt.
  Så långt är dom som tror att Vatikanen styr världen med på noterna
  Men resten vill de inte veta av för…

  Vem kontrollerar egentligen Dr. Deaths sataniska agenda?

  Vi drar slutsatsen från vår forskning att British Pilgrims Society leder Fauci, tillsammans med deras plikttrogna bank-, vetenskaps- och ingenjörstjänstemän i Schweiz som deras personalassistenter.

  Fauscis bakgrund sen 1500-talet från americans4innovation
  Deras blogg har nyligen stängts av storebror
  https://web.archive.org/web/20221005001249/https://americans4innovation.blogspot.com/2021/04/anthony-fauci-chief-globalist-snake-oil.html

  • Jag bör förtydliga att det var jag som inflikade raden om Vatikanen Det borde ha stått
   [Min anmärkning:Så långt är dom som tror att Vatikanen styr världen med på noterna
   Men resten vill de inte veta av för…]
   Allt det andra inom citationstecken är från den angivna länken

    • Problemet är att inget pekar på att detta har någon som helst verkan.
     Det är bara Venedigs taktik från starten med skapandet av jesuiterna för att kontrollera kyrkan som gör att den själv medverkar i vad som i relation till vad du tror är ren desinformation i anglosaxernas intresse.
     Även frimurarna infiltrerar nu öppet katolska kyrkan läste jag nyligen.
     Den venetianska oligarkin överfördes till UK och senare US efter att nämnda förberedelser var gjorda.
     Gasparo Contarini var på båda sidor och finansierade även Luther. Han organiserade både reformationen och katolska kyrkans motreformation, John Calvin och Henrik VIII
     Anglosaxernas oligarki följer det Venetianska mönstret och det är därför historikerna aldrig förklarar den kopplingen för den passar så väl ihop med Venetianska oligarkins beteende.

     Venetiansk produktion från den tidigaste perioden
     tills slutet var i princip noll, bortsett från salt och glastillverkarna från Murano
     Men dom byggde galärer i världens då största varv.
     Och leasade dem till oligarkerna
     Dom parasiterade på handeln. Och drev omfattande slavhandel.

     Den oligarkin var exceptionellt långlivad och stabil för oligarkerna stred inte inbördes utan var som ett kollektiv av rika.
     Vår tids härskande oligarki följer i deras spår.
     Det finns flera viktiga såna agenter från Venedig som efter Contarini skapade frimureriet i England och Knight of Malta var avlönade av Venedig innan dess
     Så jesuiter frimurare Knights of Malta har Venedig som gemensam nämnare
     Allt du tar del av är sånt som är godkänt av anglosaxerna
     Men det är anglosaxerna som fortsätter Venedigs system
     På Larouche.pub finns
     The Venetian takeover of England: a 200-year project
     by Gerald Rose
     How the dead souls of Venice corrupted science
     by Webster G. Tarpley

     Tarpleys the venetian conspiracy från 1981 ger en intressant inblick i Venedigs system och historia.

     Den finns i enklare typografi utan illustrationer på Tarpley’s hemsida under titeln Against Oligarchy

     Jag har märkt genom åren att man blir en aning överväldigad men glömmer sen och behöver gå tillbaka så det är lättare för den som har studerat det flera gånger.

     • Milda tider, vad du tycks blunda för fakta, PG! Har du sett videon om Vatikanens övertagande av Britterna? (som jag länkat till ovan.)
      – Ge en kommentar till den! Stämmer den?

      Du angriper Luther – en i raden av alla försvarslösa, som varit beredda att ge sitt liv för det de ansett vara sant.

      Men Luther hade fått stöd från så måmga håll att det hade varit kontraproduktivt att eliminera honom.

      Jag vill ännu en gång framhålla att Tarpley är medlem i den hemliga ordern Phi Beta Kappa Society, den allra mest elitära ordern av alla hundratals ordnar vid amerikanska universitet, med direkt koppling till Vatikanen.

      Du får söka efter bättre källor, PG.
      ´´´´´´´´´´

      • Du missförstår jag angriper inte alls Luther
       Det handlar om att Venedigs oligarkis agenter finansierade manipulerade fram det som blev 30-åriga kriget.
       Luther och flera andra hade aldrig fått ngt genomslag utan den hjälpen att sprida sina ideer.

       Och motståndet från katolikerna hade heller aldrig tagit sig samma uttryck. Båda manipulerades

       Jämför med dagens IS-terrorister som utnyttjas av västoligarkin.
       Och det jag diskuterar är hur dagens oligarki fungerar genom en historisk förebild.
       Den säger inget om vilka detaljerade manipulationer som sker nu.
       Men det visar hur utstuderade de varit och är
       Jesuiternas metod är Venedigs metod.

       Dom infiltrerade alltså redan för 500 år sen katolska kyrkan och det fenomenet förstärktes senare av britternas makt som alltså utvecklades efter Venetiansk modell.

       Så det du kallar Vatikanen etc är redan underställt anglosaxiska imperiet precis som allt annat
       Inte formellt men i verkligheten.
       Västvärldens journalister är inte officiellt
       underlydande till USA

       Men du tvivlar väl inte på att de är imperiets språkrör?

       Jag ifrågasätter inte nånting som sker på marknivån så att säga.
       Jag försvarar inget olämpligt beteende från någon.

       Men du tror ju på att Vatikanen, oberoende av anglosaxerna som ligger bakom världskrigen

       Det är en bisarr ide.
       Det är i fråga om de stora dragen jag engagerar mig.

       Du vet ju hur imperiet ständigt ljuger och bedrar och med stora resurser iscensätter fejkade händelser

       Dom drar sig inte för att trampa på den egna befolkningen för att uppnå ett maktsyfte

       Dom kan använda vilket nätverk som helst.

       Anglosaxerna har möjlighet att manipulera alla mot deras intresse precis som sker i Sverige,

       Britternas förebild Venedig var känd för att kunna manipulera mäktiga nationer att slåss mot sitt eget intresse.

       Känner du igen detta ifråga om EU och Ryssland idag?

       Vatikanen har stora ekonomiska tillgångar som gör att dom är beroende av den härskande anglosaxiska ekonomiska makten om dom vill få vinster. Som alla andra länder.

       I århundraden har de katolska länderna tryckts tillbaka på alla sätt. I första världskriget var det 1.7 miljoner italienska offer varav 600 tusen döda.
       Varför jo för Italien hade fått hemligt löfte av britterna att få en bit av Tyrolen.

       Tyskland hade lovat Italien allt de begärde om de höll sig utanför kriget.
       Tyskland visste inte om det andra som britterna lovade.
       Italien fick inte det så allt detta lidande utan ngt vunnet för Italien.
       Och andra världskriget med Italien på den förlorade sidan
       Det är märkligt att det inte betyder ngt för din bedömning av vem som verkligen har makt.

       Vatikanen som är så mäktig enligt dig kan se tillbaka på 500 år av stadig tillbakagång för katolska länder.

       Det som sker i England och i Sverige och hela väst är ju ett krig mot befolkningen ibland genom ombud.
       Och ingenting hindrar att dom använder även katoliker för sitt syfte.
       Det är ju trots allt anglosaxernas gamla rival.
       1604 Gun Powder Plot=brittisk falsk flagg för att skylla på katoliker och motivera krig.
       Vem var inblandad där jo Sir Robert Cecil med kopplingar till Venedig

  • När det gäller den militära olympiaden i Wuhan, så är den här artikeln av Peter Krabbe mycket belysande:
   https://peterkrabbe.wordpress.com/2020/08/28/ost-ar-ost-och-vast-ar-vast-och-aldrig-motas-de-tva-eller/

   Och här, PG, listas medlemmar från Pilgrim Society upp (från sid 4 och framåt):
   https://issuu.com/cottonwoodconnection/docs/911_knights_of_malta

   Pilgrim Society är en mycket, mycket elitär organisation inom den så elitära organisationen The Sovereign Military Order of Malta (SMOM).

   • Eftersom Englands oligarki var en fortsättning på Venedigs oligarki var Malteserriddarna en naturlig del.
    Dom representerar världens rika klass internationellt.
    Överlappet bevisar ingenting utom just att det finns ett överlapp. Och det ligger i imperialisternas intresse för då kan dom gömma sig så att hederliga människor som du låter sig nöja med det.
    Pilgrim Society representerar angloamerikanska etablissemanget som inte på minsta vis styrs av Vatikanen.
    När imperiets agenter kysser påven på hand är det en del av spelet inget bevis på påvlig makt.
    Vatikanen är liksom alla stora ekonomiska placerare i samma båt som övriga västs oligarki.

    Jag skrev innan en kommentar om Malteserriddarna som ligger under granskning. Men bakgrunden är att det var Venedigs oligarki som var roten till allt och att dom och det England som de kom att satsa på hela tiden använder de metoder som du förknippar speciellt med jesuiterna men som tidigare kom från Venedig.
    Dom lyckades utöva stor makt trots deras litenhet och det gjorde dom genom hög IQ och ett listigt dubbelspel med konsekvenser för hur både religion och vetenskap kom att utvecklas.
    Ett exempel på full-spektrum dominans. Såna har ingen ideologi eller religion.
    Dom har alla!
    Så att Venedigs oligarki skickade Ignatius Loyola till att bygga upp jesuiternas underrättelsenätverk och inplantera i Rom är förklaringen till deras egenskaper. De var ett av flera venetianska projekt och var alltså inte ett självständigt fenomen.
    Så när dom transplanterades till England hade dom med sig den kontrollen som de etablerat i Italien.
    Och eftersom England besegrade Spanien och Holland var de herre på täppan bland sjöfararnationer.
    Under Lord Palmerston stod Storbritannien på höjden av sin makt. Endast tack vare en del katolikers ansträngningar avslöjades senare Palmerstons verkliga roll.
    Men 1800-talet är i stort sett en vit fläck på kartan för de flesta. Anglosaxernas enorma inflytande över vad vi får veta gör det lätt att gå i fällan.

    • Ja, det är många i samma båt, så mycket är klart, och det kan vara rätt förvirrande. Vi har lite olika uppfattningar om var centrum för den informella makten ligger, men vi tycks vara någolunda överens om vilka som samverkar och det är det viktiga. De behöver alla exponeras och avslöjas!

    • Den här är bland sista intervjuer med Irans sista kung 1975.
     1975 var Iran militärt världens 4:e största och hade en ekonomisk tillväxt på över 20% år efter år.
     Dessvärre är filmen inte komplett men han avslöjar då också vilka som verkligen styr världen.
     https://www.youtube.com/watch?v=n-grR1e6dw8

     Idag är det också bevisat att videofilmer som visade iranska soldater som sköt mot egna landsmän på gatorna var helt fejkade och gjorda av CIA ett par år innan med täckmantel att göra en iransk-amerikansk film.

     När väl såg folk dessa fejkade filmer gick det inte att få stopp på folket på gatorna i alla städer runt om Iran där många också trodde att de såg Khomeins ansikte på månen, vilket ledde till att de små religiösa grupper växte lavinartad och helt plötsligt var dessa i majoritet.

     Och detta medan Khomeini i exil i Frankrike var skyddad praktiskt taget av hela den franska nationalgardet och det gick inte att eliminera den jäveln.

     Allt detta var jesuiternas plan för att jämna mellanöstern med marken och stoppa dess utveckling och desamma gäller idag när det gäller förstörandet av hela Europa, bit för bit.

     Vad hjälper det att avslöja allt detta idag?

     Enligt mig absolut ingenting!

     Det blir antagligen bara en till romanläsning för alla som kallade “Vakna” som i själva verket är i ett tillstånd mellan vakenhet och sömn/hypnos.

     Det viktigaste är att avslöja det som händer här och just nu. Och vill ni göra mänskligheten en tjänst bilda en liten grupp och jobba för att avslöja denna omänskliga organisation.

     Jag själv klarar inte att göra det då jag inte har tillräckligt med info och bakgrund och överhuvudtaget är inte lagt för sådana saker.

     Däremot kan jag ställa upp med vad jag är bra på om ni startar en sådan grupp och arbete.

     • Resa, läs i stället Hostage to Khomeini av Robert Dreyfuss från 1981 så ser du att allt som hände I Iran var anglosaxiska etablissemangets sedvanliga gäng.
      (Oavsett vilka nätverk dom mobiliserar för att manipulera perceptionen)
      Men detta har kastats in i Orwells minneshål.
      Larouche-kretsen hade enorm koll på dom skeendena men råkade ut för repression och en del av det kan ha varit att de pekade ut en Iranier i USA som var mellanhand för anglosaxernas komplott.
      Och det var tal senare om att straffa Larouche-kretsen för förtal.
      Det kan bli dyrt i USA med en kår av mycket kunniga jurister.
      Som du vet.
      Larouche åkte dessutom senare i fängelse för att gruppen hade lånat pengar av privatpersoner och USAs eliter såg till att anhöriga till utlånarna kunde utnyttjas för att hävda att de aldrig hade tänkt betala tillbaka lånen.
      Myndigheterna försökte kohandla med Larouche-medarbetarna så att det skulle bli möjligt att sätta in honom på ett längre straff i utbyte mot lindrigare straff för medarbetarna men dom sålde inte ut sin ledare utan satt av 10 års fängelse.
      En annan intressant observation från samma tid var att Leonid Brezhnev och Helmut Schmidt gjorde ett gemensamt utspel med freds och utvecklingsinitiativ.
      Och Larouchekretsen berättade om hur USA organiserade ambassadockupationen i Teheran för att intervenera därnere med det verkliga syftet att visa Europa att de kunde göra allvar av hotet att stänga oljekranarna för Europa om de inte avbröt sina planer på en ny petrovaluta avsedd att samverka med utveckling av de fattiga länderna.
      Shahen av Iran var ett av hindren för anglosaxerna eftersom han ville samarbeta fritt med öst och väst utan att låta US/UK bestämma.
      Speciellt kärnkraft i Iran ville USA få bort och Khomeini stängde lydigt ner det projektet bland det första han gjorde.
      Hollywood förstärkte beslutsamheten med filmen China Syndrom och 2 veckor senare Harrisburg-‘olyckan’
      På det sättet kunde anglosaxiska imperiet stoppa utvecklingen och industrialiseringen i många fattiga länder och hålla mänskligheten kvar i underutveckling.
      I själva verket var ännu ett av skälen till britternas missnöje med Shahen att han satte stopp för opium i Iran.
      Västtyskland Sovjet Frankrike Japan och OPEC var partners i det utvecklingsprojekt som ett nytt europeiskt finansinstrument EMS skulle förverkliga.
      I Europa var endast Storbritannien mkt fientliga mot iden.
      Inga inom vänsterkretsar gillar att detta tas upp.
      De vill att Shahen bara var en kapitalistisk USA-marionett.
      Men han sa själv att det var USA som störtade honom.

   • Till Hans och Peter!
    Jag tycker ni två ska samarbeta och avslöja de nya Jesuiterna istället för att “med all respekt” tjafsa om vem som gjort vad för 200 år sedan eller ännu längre tillbaka i historien.

    Jag för min del kan jag säga det och tror bestämt att även många läsare och aktiva i kommentarsfältet är rätt trötta på tjatet om alla historiska händelser.

    Jesuiters verksamhet ändrade skepnad och är inte samma organisation som det var innan, speciellt efter att USA
    efter andra världskriget valdes att bli världens största krigs och ekonomiska imperium.

    Jag visste själv inte så mycket om jesuiterna förrän jag läste Hans Dahl:s artiklar om jesuiters historia.

    För mig räckte den kunskapen för att göra egna efterforskningar dock koncentrerade på allra senaste händelser efter andra världskriget och framförallt händelser några år före Irans revolution och framåt.

    Det räcker med att välja några betydande krig och andra händelser och ta reda på vilken organisation alla personer som är mest framträdande i media hör till och vilka skolor som utbildat dessa.

    Vore det verkligen inte bättre om ni samlade all kraft och kunskaper ni har och avslöjade vilka är det som styr den amerikanska imperialismen idag?

    • Det handlar inte bara om vad som hände för länge sen utan det handlar om att folk idag inte känner till det som britterna byggde från 1890 och därmed tog kontrollen över USA som i högsta grad spelar roll nu.
     Jag har försökt att göra just det du efterfrågar genom att söka väcka uppmärksamhet kring det anglosaxiska elitsällskapet som existerar ännu men har organiserat USAs maktstruktur så att USA i mångt och mycket har blivit som brittiska oligarkin ville ha det. Världspolis för västs överklass för att slå ner all konkurrens.

     I o med att folk inte vet och är klentrogna behöver man förklara var detta kommer ifrån och hur det har sett ut i många århundraden innan det spreds till England.
     Det är ett mönster som upprepar sig men som folk inte identifierar eftersom det inbegriper ett stående inslag av konspirationer. Vi som följer altmedierna har haft möjlighet att uppfatta att i Syrien bluffade de vita hjälmarna men det är nog många som inte fatta det ännu skulle jag tro. Och såna konspirationer vimlar det av hela tiden. Det är det som är mönstret

     Hade du tillräckligt länge tagit del av Larouche-kretsens info – och den är mkt omfångsrik och upplysande – hade du blivit varse hur utstuderat imperiet har uppfört sig och blivit mer vaksam när någon som kan vara i god tro pekar åt ett annat håll

     Dom har inte missat jesuiternas roll.
     Snarare har de givit en mer rättvis bild.

     Över hela världen har diverse oroligheter och uppror pågått i århundraden intill nutid där historiker brukar beskriva det som självständiga fenomen trots att de många gånger vet bättre.

     Sen anbefaller jag dig att förklara varför katolska länder har tryckts tillbaka i århundraden medan anglosaxerna har brett ut sitt inflytande.

     Den mest naturliga förklaringen på det är att jesuiterna bara är ännu en gren på anglosaxernas maktnätverk.

     Dvs att anglosaxerna också är jesuiter är hur dom utövar den kontrollen. Men den sker i deras imperiums intresse.

     • “Sen anbefaller jag dig att förklara varför katolska länder har tryckts tillbaka i århundraden medan anglosaxerna har brett ut sitt inflytande.”

      Ja du! Är det katolska länder som gjort det eller är det “judarna” i katolska och protestantiska länder som gjort det?

      Anglosaxarna använde jesuiter i början som ett verktyg för att nå sina mål men de underskattade jesuiternas listighet. Sedan flera decennier tillbaka är jesuiter som styr och ställer till all elände, dock i en helt ny skepnad.

      Självklart är det oerhört viktigt att prata om påminna om den verkliga historien bakom många ämnen men att BARA prata historia leder ingenstans.

      Använd era värdefulla historieforskningar för att avslöja dagens jesuiter och den amerikanska imperialismen istället! Just saying!

     • Ser att min kommentar blivit censurerad på grund av att jag nämnt ju**d**rna! Här är resten av kommentaren utan att nämna det heliga ordet som inte får nämnas för att de har ju ingenting med det hela att göra och inte styr jesuiterna idag! blink! blink!

      Anglosaxarna använde jesuiter i början som ett verktyg för att nå sina mål men de underskattade jesuiternas listighet. Sedan flera decennier tillbaka är jesuiter som styr och ställer till all elände, dock i en helt ny skepnad.

      Självklart är det oerhört viktigt att prata om påminna om den verkliga historien bakom många ämnen men att BARA prata historia leder ingenstans.

      Använd era värdefulla historieforskningar för att avslöja dagens jesuiter och den amerikanska imperialismen istället! Just saying!

     • Hej igen Peter,
      Läste denna kommentar igen och tycker faktiskt att vad Du har beskrivit i denna kommentar är praktiskt taget vad jag med mina bristfälliga kunskaper i ämnet försökt förmedla.

      Det enda jag kan se, när det gäller våra lite olika uppfattningar om dagens jesuiter är att efter att jag läste Hans Dahl:s artiklar och började min egen lilla “research”, är att jag kom fram till att jesuiter är idag de som styr den amerikanska imperialismen.

      Och som jag ser förtrycker imperiet ALLA och alla länder! Katoliker, muslimer, protestanter, hinduer……… osv.

      I det avseendet följer den amerikanska imperialismen “Allas betydelselösa värde”

    • Reza, historia är väldigt viktig för att förstå vad som sker idag! Allt har djupa rötter, som går väldigt långt tillbaka i tiden. Och historien har skrivits om och väldigt mycket har utelämnats, förskönats eller förvrängts.

     Det jag har sökt och grävt fram om Jesuitordern och Vatikanen undervisas det inte om i skolor och på universitet! Historikerna tiger om detta – om det beror på okunnighet, så vill jag citera en annan kommentator här i Newsvoice, som menade att “historiker måste vara världens minst nyfikna yrkeskategori” (citerat fritt från minnet).

     PG är väldigt kunnig, men jag har en stark känsla av att han försöker skydda Vatikanen, efter bästa förmåga.

     Mina efterforskningar gör att jag är övertygad om att Vatikanen och Jesuitordern och andra hemliga ordnar, som exempelvis Malteserordern och Frimurarordnarna är mycket nära lierade – och även samaverkar med en hel del kungahus, högadel, mäktiga familjeklaner, underättelsetjänster och även en hel del nationers ledningar.

     Och eftersom det numera inte längre går att söka i mitt namn efter artiklar jag skrivit i Newsvoice, så ger jag här en länk till de sju artiklar jag hittills skrivit om Jesuitorderns och Vatikanens maktutövning, för den intresserade:
     https://newsvoice.se/author/savalle/

     • Hans, angående historien och hur viktig den är så tror jag att vi båda är överens om det. Men för mycket focus på historien är inte heller bra!

      Jag tror många har inte förstått att ingenting görs i hemlighet längre. Allt sker framför ögonen på oss och vi blir så förskräckliga att vi väljer att blunda och glömma!

      Ta vad som hände i Maui till exempel. Alla kan se vad VERKLIGEN händer men vanligt folk hjälper till med egna påhittade bortförklaringar som i vanliga fall skulle man enbart kunna se i en tecknad film!

      Idag finns det i USA:s Senat, Kongress, militären, privata militära kontraktorer, banker, Pharma och Techföretag runt 130 mycket aktiva jesuiter.

      De finns i alla regeringar oavsett vilken färg som väljs!

      De jobbar i grupp men ändå inte tillsammans!

      De sitter inte i möten och bestämmer i grupp utan var och en jobbar självständigt och enligt mig totalt hypnotiserad mot samma mål!

      De döljer ingenting längre! Allt görs framför oss men vi letar efter hemliga grupper!

      Ja, PG är väldigt kunnig och att han ser saker och ting från andra perspektiv är positivt, tycker jag iaf.

      Men är det inte hela poängen att vi kan diskutera enligt våra egna uppfattningar för att tillslut komma fram till nåt gemensamt som alla är överens om?

      Jag är för ärlig många gånger och rak på sak. Jag har berömt PG tidigare och jag har också sagt att han har bisarra idéer i sina försök att övertyga andra om klimatbluffen.

      Så är vi väl alla, på ett eller annat sätt, eller hur?

      I kampen mot totalitarismen måste vi alla lägga undan våra olika politiska åsikter och jobba tillsammans. Det finns inget annat sätt.

      Totalitarismens främsta vapen är massmedia och näst bästa vapen polarisering. Och de har gjort ett utmärkt jobb hittills.

      Skapa krig, flyktingar och massinvandring, för att sedan polarisera både politiska grupper och folkgrupper mot varandra där alla skyller på den andre.

      Det finns många kunniga i kommentarsfältet men vi måste bli en grupp och samarbeta. That’s the way!

      • Det är mycket kloka ord av dig, Reza. Jag uppskattar PG. Han är ständigt en som man kan bolla emot, kunnig, smart, insatt. Det behöver vi! Jag har vid ett flertal tillfällen liknat honom vid Djävulens advokat. Och i sanningens namn behövs en sådan motvikt, för Djävulen tillåts existera och verka.

       Naturligtvis hoppas även jag på samförstånd och samarbete – och kanske kommer det.

       Och just nu, i nuläget, anser jag att det kanske förekommer ett visst slags samarbete – påtvingat av den pressade situationen, eller inte – det är frågan?

   • Hans Dahl skriver: 4 oktober 2023
    Att viruset kom till Kina med en medlem av den amerikanska truppen till olympiaden är en teori, inte styrkt, men USA har vägrat dela med sig av de prover man alltid tar vid olympiader. Det mest troliga idag att viruset kom till Kina med frusna produkter från Nord- eller Sydamerika. Det finns nu ett trettiotal dokumenterade parallellfall som Kina upptäckte och stoppade i tullen, till exempel när viruset kom till Peking eller Shapingba. I båda fallen var det inte samma variation av viruset som spreds i Wuhan.

  • Peter,
   Hur många av de som konstant framträder på EU-nivå och nationellnivå samt inom USA:s politik som krigshetsare är INTE jesuitskolade?

   • Jesuitträningen innebär att man lärt sig saker som kan tillämpas allmänt inom alla maktstrukturer.
    Många har gott sån utbildning därför att den anses ha hög kvalitet.
    Det kan också vara ett sätt som ger kontroll över de katolska kretsarna.
    I stället för att se det som att Vatikanen har infiltrerat nånting kan man vända på relationen.
    Imperiet kan ha intresse av att infiltrera alla nätverk.

    Cecil Rhodes bestämde att angloamerikanska etablissemanget skulle baseras på samma tänkande som jesuiterna men för det ‘goda’ syftet att förverkliga en anglosaxiskt styrd värld.

    Och när Katalanerna gjorde uppror mot Madrid gick prominenta individer på upprorssidan och firade brittiska frimureriets 300-års jubileum 2017 i Moderlogen i London.

    Tänk på att imperiet har en enorm makt över all opinionsbildning.

    Sen 1500-talet har katolikerna stadigt tryckts tillbaka.
    Medan anglosaxerna erhållit världsherravälde.
    Och maffia-makten i Italien tog ett kraftigt steg framåt genom USAs inflytande.

    • Just follow the money, den som hr mest pengar/tillgångar öht, har mest att säga till om. Och det är inte ‘jesuiterna’, inte fd vatikanen, inte wef, inte “who”, inte gates, inte soros, inte brittiska pedo’monarkin’, inte den holländska hungergames’monarkin’..
     Samtliga kräk ingår i en hierarki, en pyramidal sådan, och benämn den t ex nwopyramiden, och är det såklart i toppen vi hittar bottenasen. Men vem äär det..

     • Jesuiterna strävar efter makt och inte pengar.
      Pengar är för de bara medel att uppnå sina mål.
      Att följa pengarna leder enbart till att du hittar de som utnyttjar läget för att skaffa mer pengar och inte de som ute efter mer makt och regisserar teaterscenen som många av deras följare använder att tjäna pengar på.

      Det får räcka med alla konspirationer på konspirationer som spelar totalitära systemet i händer som REDAN byggts framför ögonen på oss alla.

      • Jag skrev inte att de strävar efter pengar, utan; ‘den som har mest pengar, har mest makt/kontroll om du så vill. Jakten på pengar upphörde i o m de tog över kontrollen av fed, sedan ecb. Därefter kunde de gå ner i sin källare o tryck hur mkt låtsaspengar de ville, för att kunna köpa upp alla fysiska tillgångar de behövde, för att kunna kontrollera..
       Vi ska inte glömma vad heder..knyffeln nathan rotchcild sa nån gång första halvan av 1800t; “jag bryr mig inte om vem som stiftar lagar i landet/länderna, endast vem som kontrollerar penningutbudet..och jag kontrollerar penningutbudet”

      • Ja du, för all del! Fortsätt att konspirera runt rotchcild familjen några decennier till och tro att du hittar sanningen!

       Som sagt är jag rätt trött på att läsa alla avslöjanden från 1700-1900 talet.

       Frågan är vad vi vill lämna till våra barn/barnbarn? Att de också ska få veta allt om alla intriger som hänt för 300 år sedan eller att vi skapar nåt som kan få åtminstone en de att på riktigt fatta vad det är som verkligen händer JUST NU!

  • Även den nuvarande påven ska bra den första jesuiten som kommit upp till den platsen

   Alltså officiellt

   Och visst lär det betyda något

   Ett annat märkligt sammanträffande är att faucis utseende är mycket likt staternas högsta(?) smittskyddsläkare under tiden mellan världskrigen

 • Det är märkligt att människan ännu inte lärt sig, den den attityd man flödar ut, god eller ond, kommer att flöda tillbaka förstärkt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *