Läkare kan ha nytta av en homeopatiutbildning

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 februari 2024
- NewsVoice redaktion
Gunnar Jansson och en läkare (modell)
Homeopt Gunnar Jansson (tv) och en läkare (modell)

Vi ställde några frågor till Homeopat Gunnar Jansson med anledning av vårdkrisen i Sverige. Patienter och läkare ifrågasätter ofta funktionalitet och effektivitet i den skolmedicinska vården. Varför blir så få botade i landstingsvården? Jansson säger att vårdpersonal kan ha nytta av en homeopatiutbildning som ett komplement.

Intervju av Torbjörn Sassersson

NewsVoice: Varför tror du att läkare, sjuksköterskor och andra vårdanställda inom den konventionella svenska sjukvården kan få nytta av att gå en utbildning i homeopati?

Gunnar Jansson: De flesta av mina patienter har varit hos läkare utan att bli botade. Efter en tids behandling hos mig är de botade eller mår mycket bättre och är då helt medicinfria, dvs de behöver varken läkarmedicin eller homeopatisk medicin.

Vad anser du saknas inom konventionell sjulvård för att klara av att i realiteten bota människor från sjukdomar?

Gunnar Jansson: De vet inte vad sjukdom egentligen är för något. Sjukdom, för en klassisk homeopat, är en negativ påverkan av livskraften. PTSD till följd av rädsla, sorg och undertryckta känslor har vi medel som direkt kan påverka den utlösande orsaken.

För en klassisk homeopat är det aldrig t ex virus som är orsaken till sjukdomen utan den egentliga orsaken ligger för oss på en djupare nivå i organismen.

Varför har svensk sjukvård misslyckats med att bota människor snarare än att symptombehandla, och avlägsna hela kroppsdelar eller vävnader?

Gunnar Jansson: De flesta av deras mediciner är inte kurativa utan snarare dämpande, och t o m  arbetar emot den egna försvarsmekanismen. Feber är för kroppen en oerhört viktig försvarsmekanism och skall i de flesta fall stimuleras.

Dämpar man febern, vilket man gör inom vården, t o m  hos nyfödda, vilket enligt min uppfattning och erfarenhet leder till mycket negativa effekter.

Vilken del av svensk sjukvård anser du varit mest framgångsrik och vilken del behöver reformeras?

Gunnar Jansson: Hela vården behöver reformeras och läkarna bör ha grundläggande kunskaper i homeopati. Detta gäller både kronisk och akut sjukvård.

Vid tex benbrott eller andra svåra olyckor är det mycket tragiskt att vården inte har kunskap om homeopati. Bryter jag själv ett ben tar jag ambulans till sjukhuset samtidigt som jag tar det indikerade homeopatiska läkemedlet.

Mot skador och följder av operationer har vi hela 131 olika homeopatiska läkemedel att välja på.

Ser du ett ökande eller minskande intresse hos allmänhet respektive vårdpersonal för alternativ vård tex naturmedicin, TCM eller homeopati i Sverige?

Gunnar Jansson: Det är ett mycket tydligt ökande intresse i Sverige för just homeopati. Om övriga alternativa terapier ökar vet jag inte. men troligen gör de det.

Hur ser utvecklingen ut utomlands gällande intresset för alternativ vård eller som vi på NewsVoice hellre kallar funktionell vård?

Gunnar Jansson: Vet inte säkert hur intresset är i andra länder. Troligen ökande för vart skall folk vända sig med sina vaccinationsskador där vården absolut inte har något att erbjuda.

Vilka yrkesmässiga risker finns det för vanliga läkare och sjuksköterskor att plötsligt gå en homeopatiutbildning och hur kan de hantera eventuella problem?

Gunnar Jansson: Det finns absolut inga risker för läkare och sjuksköterskor om de följer lagen som  enligt Högsta förvaltningsdomstolen säger:

”Domen fastslår att legitimerad medicinsk kunnig personal har rätt att ordinera en alternativ behandling, så länge patienten samtidigt får skolmedicinsk behandling och under förutsättning att den alternativa behandlingen är ofarlig! Det är IVO, som har bevisbördan när det gäller att bevisa om en alternativ metod är skadlig eller inte”. – Dom HFD 6634‑10, år 2011

Ge några exempel på sjukdomar, åkommor eller andra medicinska tillstånd som homeopati är särskilt framgångsrikt för.

Gunnar Jansson: Alla psykosomatiska sjukdomar, eksem, astma, allergi, IBS och håravfall. Homeopati kan även hjälpa vid värk, infektioner, barnlöshet och läkemedelsskador.

NewsVoice: Tack för intervjun, Gunnar.

 


Textannons: Är du intresserad av en homeopatiutbildning kan du kontakta skolan Nordiska Akademin för klassisk homeopati Nakh.pb.online eller maila till info@nakh.net.


Relaterat

Gunnar Jansson Läkare kan ha nytta av en kompletterande homeopatiutbildning
Gunnar Jansson (Nakh.net). Pressfoto: Karl-Göran Fougstedt

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq