Läkare kan ha nytta av en homeopatiutbildning

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 februari 2024
- NewsVoice redaktion
Gunnar Jansson och en läkare (modell)
Homeopt Gunnar Jansson (tv) och en läkare (modell)

Vi ställde några frågor till Homeopat Gunnar Jansson med anledning av vårdkrisen i Sverige. Patienter och läkare ifrågasätter ofta funktionalitet och effektivitet i den skolmedicinska vården. Varför blir så få botade i landstingsvården? Jansson säger att vårdpersonal kan ha nytta av en homeopatiutbildning som ett komplement.

Intervju av Torbjörn Sassersson

NewsVoice: Varför tror du att läkare, sjuksköterskor och andra vårdanställda inom den konventionella svenska sjukvården kan få nytta av att gå en utbildning i homeopati?

Gunnar Jansson: De flesta av mina patienter har varit hos läkare utan att bli botade. Efter en tids behandling hos mig är de botade eller mår mycket bättre och är då helt medicinfria, dvs de behöver varken läkarmedicin eller homeopatisk medicin.

Vad anser du saknas inom konventionell sjulvård för att klara av att i realiteten bota människor från sjukdomar?

Gunnar Jansson: De vet inte vad sjukdom egentligen är för något. Sjukdom, för en klassisk homeopat, är en negativ påverkan av livskraften. PTSD till följd av rädsla, sorg och undertryckta känslor har vi medel som direkt kan påverka den utlösande orsaken.

För en klassisk homeopat är det aldrig t ex virus som är orsaken till sjukdomen utan den egentliga orsaken ligger för oss på en djupare nivå i organismen.

Varför har svensk sjukvård misslyckats med att bota människor snarare än att symptombehandla, och avlägsna hela kroppsdelar eller vävnader?

Gunnar Jansson: De flesta av deras mediciner är inte kurativa utan snarare dämpande, och t o m  arbetar emot den egna försvarsmekanismen. Feber är för kroppen en oerhört viktig försvarsmekanism och skall i de flesta fall stimuleras.

Dämpar man febern, vilket man gör inom vården, t o m  hos nyfödda, vilket enligt min uppfattning och erfarenhet leder till mycket negativa effekter.

Vilken del av svensk sjukvård anser du varit mest framgångsrik och vilken del behöver reformeras?

Gunnar Jansson: Hela vården behöver reformeras och läkarna bör ha grundläggande kunskaper i homeopati. Detta gäller både kronisk och akut sjukvård.

Vid tex benbrott eller andra svåra olyckor är det mycket tragiskt att vården inte har kunskap om homeopati. Bryter jag själv ett ben tar jag ambulans till sjukhuset samtidigt som jag tar det indikerade homeopatiska läkemedlet.

Mot skador och följder av operationer har vi hela 131 olika homeopatiska läkemedel att välja på.

Ser du ett ökande eller minskande intresse hos allmänhet respektive vårdpersonal för alternativ vård tex naturmedicin, TCM eller homeopati i Sverige?

Gunnar Jansson: Det är ett mycket tydligt ökande intresse i Sverige för just homeopati. Om övriga alternativa terapier ökar vet jag inte. men troligen gör de det.

Hur ser utvecklingen ut utomlands gällande intresset för alternativ vård eller som vi på NewsVoice hellre kallar funktionell vård?

Gunnar Jansson: Vet inte säkert hur intresset är i andra länder. Troligen ökande för vart skall folk vända sig med sina vaccinationsskador där vården absolut inte har något att erbjuda.

Vilka yrkesmässiga risker finns det för vanliga läkare och sjuksköterskor att plötsligt gå en homeopatiutbildning och hur kan de hantera eventuella problem?

Gunnar Jansson: Det finns absolut inga risker för läkare och sjuksköterskor om de följer lagen som  enligt Högsta förvaltningsdomstolen säger:

”Domen fastslår att legitimerad medicinsk kunnig personal har rätt att ordinera en alternativ behandling, så länge patienten samtidigt får skolmedicinsk behandling och under förutsättning att den alternativa behandlingen är ofarlig! Det är IVO, som har bevisbördan när det gäller att bevisa om en alternativ metod är skadlig eller inte”. – Dom HFD 6634‑10, år 2011

Ge några exempel på sjukdomar, åkommor eller andra medicinska tillstånd som homeopati är särskilt framgångsrikt för.

Gunnar Jansson: Alla psykosomatiska sjukdomar, eksem, astma, allergi, IBS och håravfall. Homeopati kan även hjälpa vid värk, infektioner, barnlöshet och läkemedelsskador.

NewsVoice: Tack för intervjun, Gunnar.

 


Textannons: Är du intresserad av en homeopatiutbildning kan du kontakta skolan Nordiska Akademin för klassisk homeopati Nakh.pb.online eller maila till info@nakh.net.


Relaterat

Gunnar Jansson Läkare kan ha nytta av en kompletterande homeopatiutbildning
Gunnar Jansson (Nakh.net). Pressfoto: Karl-Göran Fougstedt


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Man diskuterar ständigt verkningsmekanismen hos de homeopatiska läkemedlen, men verkningsmekanismen hos allopatisk medicin är även den ofta okänd. Metformin är förstahandsvalet vid läkemedelsnbehandling av typ 2 – diabetes. Men enligt läkartidningen den 9 maj 2019 ä verkningsgraden okänd.
  Menar alla belackare att man inte skall använda metformin, bara för att verkningsmekanismen är okänd?

  Så sent som 2016 visste man inte verksamhetsmekanismen hos paracetamol, som finns i Alvedon, Panodil m fl, Dessa läkemedel används över hela världen mot värk och feber sedan många år. Självklart anser jag att man kan använda såväl allopatiska som homeopatiska läkemedel utan att veta dess verkningsmekanism.

  Hanhemann säger att den läkande effekten är av icke materiell natur.

  Enligt Einstein utgöres massan av förtätad energi enligt formeln E = MC 2, vilket innebär att om man lyckas förvandla massa till energi så ger även en liten massa enorma mängder med energi.

 • Gunnar Jansson skriver i artikeln att sjukdom ”är en negativ påverkan av livskraften”.
  Ja så är det. Detta står i Organon. Boken som Samuel Hahnemann, homeopatins nedtecknare, skrev.

  Så länge livskraften får cirkulera fritt, är människan frisk. Livskraften kan beskrivas som ett kraftfällt som finns runt omkring oss, och även i oss.

  Blir livskraften påverkad av en utifrån kommande agens, som tillexempel en sorg, stress eller en ickemateriell påverkan av sjukdomsframkallande mikroorganismer, blir den störd. En störd livskraft manifesterar ut sin obalans i form av sjukdomsymptom någonstans i människans tre plan, fysiska, emotionella eller mentala planet, oftast en blandning.

  Och här kommer poängen:
  Att då göra som sjuk-vården gör. Att bara behandla den fysiska kroppen vid kroniska besvär, leder inte till hälsa, eftersom sjukdomen är den negativt påverkade livskraften.

  För att bota behöver energier i form av homeopatisk medicin tillföras. En medicin som har förmåga att stämma om den påverkade livskraften till hälsa, och därmed ta bort de sjukliga symptomen som plågar människan.

  Jag håller med Gunnar att hela vården behöver reformeras och sjukvårdspersonal behöver ha kunskaper i homeopati eller åtminstone i energimedicin. Det är en framtidsdröm att vården äntligen botar sjuka människor och målet är att göra dem friska och medicinfria.

 • Hej petergrafstrm!

  Har du någon gång varit hos en duktig homeopat?

  Finner en del intressanta synpunkter i dina kommentarer. Men blir inte heller riktigt klok på dem. Homeopaternas bibel, eller biblar finns att köpa för alla. Vem som helst kan gå en homeopatutbildning, men vem som helst blir inte en duktig homeopat.

  Det finns redan “onlinetest” på nätet du gan göra för att få fram vilket medel du skall ta. Och finns några homeopatiböcker med liknande självdiagnostiserings test.

  Själv ser jag dock de testerna som primitiva jämfört med en riktigt duktig homeopat. Att förstå grunden i homeopati och de enklaste medlen går rätt snabbt. Men att förstå sig på människor, hur de funkar, och vad som är i obalans kan man studera i evigheter.

  Min erfarenhet är att de sidor av oss själva som är i mest obalans, är också de sidor vi dolt djupast för oss själva. Men ett tränat öga som tittar objektivt på dig kan se dem.

  Intressant är väl i sammanhanget vilka diagnosmetoder homeopaten har. Det är väl mer där det blir mer eller mindre hokuspokus i vissas ögon.

  Som ung var jag själv till en duktig homeopat i Helsingborg. Han titta i mina ögon, irisdiagnostik. Ställde lite frågor, och konstatera snabbt att jag hade svavelbrist. Men personen satt också hela tiden och titta bredvid mig. Han var känd för att rent konkret kunna se människan aura.

  Fick några piller i D200 potential och inrådan att vara försiktig. Ta en dos, vänta en vecka och se osv. Första dosen hände ingenting, och jag sucka. Efter en vecka tog jag dos två och trodde inget skulle hända, och fick eksem på stora delar av kroppen.

  Visst vore det bra om alla kunde förstå vad som händer. Men homeopati funkar faktiskt helt utmärkt utan att man förstår någonting.

  Men min gissning skulle väl vara att Gerald H Pollacks bok “The fourth phase of water” är så nära en vetenskaplig förklaring av hur ett ämne kan överföra sin frekvens till människan som man kan komma. Ja utan att ämnet finns närvarande i någon större utsträckning.

  https://www.amazon.com/Fourth-Phase-Water-Beyond-Liquid/dp/0962689548

  I övrigt tror jag att de detoxkurer och deras nytta som sprids så flitigt överallt är gravt överdrivna. Det är i alla fall min erferanhet efter att ha test det mesta av det. Vattenfasta undantaget då man slutar mata kroppen, så får den processa det som redan finns i sin egen takt.

  Visst finns en och annan nyttig kur man kan göra. Men min erfarenhet är att de hårdast detoxande och de som äter allra mest kostillskott är de som blir allra sjukast.

  • Har man ingen brist så ska man inte tillföra tillskott. Att rensa (detoxa), t e x vid konstaterad fettlever, med homeopatiska medel är inte fel.
   Det finns ett talesätt som säger ” lägger man inte pengar på hälsa nu, så får man lägga pengar på sjukdom senare”

  • Josef the fourth phase of water gissar jag snarare är just det fenomen som en tysk forskare fann. Dvs det är inte vattnet utan det är en förtunnad dos av nanopartiklar som bildar aggregat och ju mer utspätt det är desto större blir aggregaten av nanopartiklar tex kol men inte vattnet självt.
   Runt såna nanopartiklar kan kanske de dielektriska vattenmolekylerna orientera sig så att de bildar en ring i vattnet eller en polyeder.
   Om man inte vet att det finns en liten mängd nanopartiklar tror man att det är en egenskap hos vattnet självt.

   • Nej!

    Det är precis vad det inte handlar om. Förkortat och förenklat så från en lekmans enkla perspektiv så handlar boken om just vattens fjärde tillstånd.

    Du har fast (is), flytande (vatten) och gas (vattenånga). Utöver det så har vatten en fjärde fas som det i egenskap av bipol bildar en flytande kristall. Vatten har då olika spännande egenskaper precis som en kristall.

    Vatten tar då upp frekvenser från sin omgivning, man säger vatten har minne. Skulle modellen funka “skakar” du alltså in frekvensen av ett ämne i vatten. Späder ut det til absurdum, och för in frekvensen i kroppen. Genom ett homeopatiskt medel. SÅ reagerar kroppen som om ämnet fanns där, det får den signalen.

    Får du rätt ämne, rätt potens, och rätt dos så balanseras din energi tillbaks till normaltillståndet som är hälsa.

 • Prästerskap och mörker finns hos dom som förtalar homeopatin. “Kunskapen” om homeopatins värdelöshet får man från MSM.

  • Eftersom den inte är skattefinansierad så är den också en födkrok för någon som kan antas ruva över yrkeshemligheter. Om dessa lärs ut kan folk själva vårda sig lättare och kunskapen blir bättre. Om man vårdar homeopatins hemligheter förblir alla i ett intellektuellt mörker och i händerna på ett annat prästerskap än det allopatiska.
   Om de fungerar varför? Den kunskapen bör man i så fall kasta ljus över inte vårda dess prästerskaps intressen.
   Kina har ju en sk traditionell medicin så det kanske har ngt samband med homeopati? Men de tycks i Kina ha spridit kunskapen bättre? Eller har de också ett prästerskap som ruvar på yrkeshemligheter?

   • Jag kan inte förstå varför du tror att man som homeopat ruvar på yrkeshemligheter.Har du inte sett annonsen bredvid artikeln?jag vill ju att så många som möjligt skall lära sig klassisk homeopati.Enligt min uppfattning och våra två yrkesförbund krävs det minst 600 lektionstimmar för att bli en duktig homeopat.Svenska homeopater har i mer än 100 år försökt sprida homeopatin i sverige men rönt ett oerhört starkt motstånd.

    • Eftersom det inte finns någon tillfredsställande förklaring på det som rör submolekylär förtunning fattas information. Jag föreslog ett exempel som homeopater själva inte har kommit på men den förklaringen skulle antagligen innebära att vissa utspädda delar fick med det större aggregat av nanopartiklar som enligt en tysk forskare kan förekomma medan andra delar inte fick med detta och därför var verkningslöst.
     Det är väsentligt att öka kunskapen om detta så att man vet vad man gör.
     OK du döljer alltså inget men även du skulle ha fördel av om det finns bättre förklaringar annars är det som vidskepelse.

     • Konstigt, inom tandvården använder man antibakteriella nanopartiklar i kompositerna, där verkar det fungera.
      Men det är läkemedels industrin som tagit fram, självklart är det vetenskapligt.

      • Det jag var ute efter är observationen att nanopartiklar i vissa fall bildar större sammanhängande strukturer ju mer man späder ut. Det var överraskande och det var det som var det speciella, inte att som i ditt exempel nanopartiklar kan vara fixa ingredienser i kompositer. All materia består av atomer och molekyler dvs nanopartiklar om man tar dem var för sig.
       Det man menar med nanomaterial är ofta att man lyckas skapa en mikroskopisk struktur som inte uppkommer naturligt men som har ovanliga egenskaper.
       Dom lär ha imiterat djurvärldens material där unik struktur förekommer.

       • I vissa fall funkar nano partiklar, i vissa fall inte, låter väldigt motstridigt. När funkar dom inte, vad säger din “vetenskap”
        Att slå allt ner till molekylnivå är en känd taktik av en förening som jag diskuterat många ggr med. Man vill förvilla.
        Tack för mej.

        • nanopartiklar är alla sorters ämnen, det är inte motstridigt att de har olika verkan.
         Det är submolekylär utspädning som är konstigt och behöver förklaras. Om en forskare upptäckt en förklaring i ett visst fall är det inte säkert att det håller i andra fall.

 • Att homeopater har rätt om att sjukvården har dålig kunskap om ohälsa visar inte att homeopaters metoder inte kan vara ljusskygga. Dvs döljer vad det är de egentligen gör.
  Jag har förståelse för att människor vänder sig till alternativ. Men så länge vare sig allopatisk vård eller homeopati går att beskriva på ett stringent sätt är vi kvar i intellektuellt mörker.
  En tysk forskare visade för 20 år sen att när man späder ut lösningar som innehåller nanopartiklar kan dessa i vissa fall organisera sig till mycket större arrangemang i takt med förtunningen. Det är en möjlig vetenskaplig förklaring till en del av vad som sker inom homeopati. Men det är inte homeopaterna som kom på det.

  Och det bevisar inte att det i det stora hela är något annat än humbug.

  En viktig aspekt är avgiftning vilket homeopater inte förnekar men heller inte ger stort utrymme i beskrivningen.

  Exempel på vad jag sett.
  De använder citronjuice + aktivt kol i en grogg.
  Om det hjälper vilket jag tror på borde det vara standard i den vanliga sjukvården.
  Dom bekämpar som bekant i stället viss användning av C-vitamin.
  Det finns dussintals med kända detox-metoder och toxikologer kan sånt som används tex vid svampförgiftning och andra förgiftningar.
  För övrigt förekom det innan poliovaccinet kom och gjorde allt värre att toxikologiskt kunniga läkare kunde bota svår polio med stora doser C-vitamin och andra former av detox.
  För i början berodde polion uteslutande på neurotoxiska gifter.

  Med vid poliovaccinernas inträde i handlingen erhöll människor en häxbrygd av olika biomolekyler från andra arter och dessa partiklar muterade och en del var cancerframkallande.
  ..
  Inte ens allopatisk sjukvård vill att kunderna ska dö. De ska ju hållas kvar i sjukdom för att ge profit åt big pharma från skattebetalare

  Jag vill inte vara för negativ mot homeopaterna men jag är säker på att det medicinska vetandet kan saneras och bli både stringent och bra för hälsan. Det som står i vägen är att antagligen arbeten försvinner för det behövs inte något gigantiskt medicinindustriellt komplex.
  Om medicinen fortsätter att vara ostringent och gömmer sig bakom fikonspråk när de bedriver ovetenskaplig och hälsovådlig häxkonst och i stället för att bli stringent hamnar i händerna på mer dunkla metoder så är vi kvar i mörker.
  Ett paradigmskifte inom medicin är nödvändigt.
  Medicin har hittills handlat mycket om kemi.
  De fysikaliska metoderna som utvecklat medicinen är på väg att möjliggöra att man kan hantera enskilda molekyler även om det fortfarande inte går att se dem in vivo eftersom kortvågig strålning är joniserande.
  Det går emellertid genom fysik att ändå hantera allt mindre saker.

  Då upphör kemin att vara kemi och blir till fysik!

  Det innebär att annan kunskap än den som präglat medicin blir alltmer relevant.

  Kroppens celler och biomolekyler blir alltmer att betrakta som ingenjörstekniska apparater och verktyg och hela system och förstås och hanteras alltmer från det perspektivet.
  Vår kroppar är på djupet teknologiska system som i takt med utveckling av nanoteknologins metoder går att beskriva med ingenjörers begreppsapparat.

  Det är önskvärt att man därför satsar mer beslutsamt med den ingången.

  Som sagt jag accepterar att vi i nuläget har en sån fruktansvärd kris i den medicinska vetenskapen att homeopati inte kan vara till skada ibland men det är deprimerande om medicinen inte klarar att ta sig ur det kaos som profiterna orsakar.
  Medicinindustriellt militärindustriellt medieindustriellt.
  I grunden samma problem. Profit genom lögn och bedrägeri och till skada för allt levande.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *