frihet

Frihet under ansvar

utkast[caption id="attachment_2555" align="aligncenter" width="700"] Foto: Ritva Peratt[/caption] Frihet detta mångdimensionella begrepp kan beskrivas på många sätt. Så låt oss ödmjuka oss inför att det finns


Friheten söker alla vägar den kan

utkastUnder Jasminrevolutionen i Tunisien våren 2011 färdigställde jag första boken i projektet Om Medvetandets uppkomst. Ibland tittar jag i boken och hittade nedanstående stycke. Kampen


Mänskliga rättigheter är inte gratis

utkastVad historien berättar är att privilegierade och de som betraktar sig som ägare till makten försvarar sina ”rättigheter” in i döden medan de som anser