GE

Ulla Gabay

Gabay: Glyfosat och viruspromotor i GE-maten

HÄLSAMot bakgrund av 795 miljoner kroniskt undernärda människor på jorden, menar etikforskaren Payam Moula att det är ”en moralisk skyldighet att odla genmodifierad mat”. Samtidigt