geologmagnetism

Rymdväder, geomagnetism och klimatförändringar hänger ihop

VETENSKAPhttp://www.youtube.com/embed/_yy3YJBOw_o Rymdväder och klimatförändringar hänger ihop enligt Suspicious Observers. Videon på 11 minuter tar upp solväder, klimatförändringar, växthuseffekten, jordmagnetism, förlyttningen av de magnetiska polerna, termosfärens