Lilla Istiden

Kallt väder - kallt klimat. Foto: Marc Kleen. Licens: Unsplash.com

Nöden under Lilla Istiden kan komma tillbaka

KLIMAT MILJÖ NATURKLIMATET. Dalarna är inte världen. Men Lilla Istidens ogynnsamma klimat med återkommande missväxt och nöd kunde tydligt avläsas även i lilla Dalarna. Prästen Emil Åkerström