Näthuliganism

Rätten till sitt eget liv

KULTURRätten till sitt eget liv, en problematik som följt mig genom hela livet. Jag insåg inte förrän sent att mycket jag gjort på något sätt


Näthuliganism

utkastNäthuliganism är ett beteende som uttrycker sig genom kränkande omdömen och målmedveten nedvärdering av dem man vill komma åt. Här saknas all respekt för människan