Pleomorfism

Cancer kan vara kockoida former av bakterier

HÄLSAModern medicinsk vetenskap erkänner bakteriella orsaker till tuberkulos, spetälska, syfilis, pest, kolera, liksom den virala orsaken till nya sjukdomar som AIDS och ebola. Men vi