Tolv sinnen

Långfredag, död och uppståndelse

VETENSKAPEftersom jag är en sann skeptiker med forskarutbildning och håller vetenskapens ramar som mycket viktiga blir den frågeställning som aktualiseras av ett liv efter döden


Flow för Try Again

VETENSKAPAllt sedan mitt intresse för mental träning väcktes någon gång på 70-talet så framstod två personer som centrala förgrundsgestalter. Den ena var norrmannen Willi Railo


Viktiga länkar

FILMYRKE Börje Peratt - Sverige | LinkedIn FÖRENING Humanism & Kunskap — Börje Peratt: Den humana humanismen Kulturnätet PEDAGOGIK Livskompassen Vetapedia Coacha med Peratt Livskompassen