TV2

Genomslaget av ett TV-program

KULTURTänk att före 1987 fanns det bara två TV-kanaler i Sverige och de sändes båda av Sveriges Television. TV 1 som inledde reguljära sändningar 1956