Vetenskap och Folkbildning – en åsiktspolis på Wikipedia

publicerad 25 oktober 2013
- Börje Peratt
Gerillaskeptiker på Wikipedia

Denna artikel är en reviderad och uppdaterad återpublicering av ”VoF, åsiktspolis på Wikipedia” eftersom det nu finns nya bevis för att Wikipedia är ansatt av förfalskare. I dagarna har Wikipedia Foundation stängt av 250 Wikipedia-redaktörer för misstanke om förfalskning. Wikipedia belägras av en organiserad skeptikergerilla som ägnar sig åt historieförfalskning, propaganda och marknadsföring, skriver Börje Peratt.

Wikipedia är folkets uppslagsverk

Gerillaskeptiker på WikipediaSkriven av folket för folket. Det kanske mest demokratiska projektet under 2000-talet. Väldigt många arbetar ideellt för att bygga upp en encyklopedi av god kvalitet.
Det har dock diskuterats om det finns sammanslutningar och grupper som tagit kontroll över delar av svenska Wikipedia och övervakar att deras syn slår igenom på utvalda teman. De tycks ha tillförskansat sig en sådan makt att de administrerar och i praktiken tycks bestämma över utvalda poster.

Torbjörn Sassersson skrev en artikel (publicerad på Newsmill) om detta i början av 2011 – Vetenskap och Folkbildning försöker kontrollera poster på Wikipedia. Då hade jag ännu inte haft någon kontakt med Torbjörn, och som så många andra undrade jag om det låg något bakom påståendet.

Efter lite efterforskning blev det alltmer uppenbart. När jag skrev en NewsVoice-artikel i november 2011, åtta månader senare, om åsiktspoliser på Wikipedia var det för att fästa uppmärksamhet på hur de styrde och ställde i vissa vetenskapliga wikipediaposter och hur de utsatte utvalda personers artiklar för sabotage och kränkningar.

Då motsatte sig några administratörer/redaktörer på Wikipedia att det fanns en skeptikerpolis på Wikipedia, men senare händelser har ändå bekräftat missförhållandet.

I och med den mediedebatt kring skeptiker och humanism som fördes under november och december 2011 då även jag granskade VoF och sekulära humanister  attackerades plötsligt wikipediaposten om mig och har sedan dess riskerat eliminering och försetts med mallar som avser att sänka trovärdigheten. Voffare diskuterade öppet hur man skulle radera undertecknads Wikipediapost. Eftersom jag har redigerat wikipediaartiklar som intresserar mig blev det också i strid med VoF:s intressen.

Spito – David Eskilsson, ordförande i VoF Göteborgsavdelningen

Så dyker då en ny wikipediaadministratör upp, hans pseudonym är ”Spito”. Han beordrar mig att inte lägga mig i artiklar ”som jag har ett intresse av”. Därmed vill han hindra mig från att delta, men ge sig själv rätt att gå in på wikipediaartiklar som han har ett intresse av. Detta ”förbud” går mot Wikipediaprojektets intention:

”Välkommen till Wikipedia, den fria encyklopedin som alla kan redigera.”

Den tidigare hovsamma och respektfulla tonen i diskussionen ersattes av något syrligt och jag undrade naturligtvis vad som låg bakom. Särskilt då Spito försåg artikelposten om mig med en STOPP-symbol. Attacken följer tidsmässigt exakt med den dåvarande debatten på NewsVoice. Denne Spito visar sig vara David Eskilsson, ordförande för Göteborgssektionen av Vetenskap och Folkbildning.

Angående intressekonflikter som Spito hänvisar till står följande norm:

”Sätt inte dina egna särintressen och lojaliteter före Wikipedias kvalitet.”

Att det hos Spito föreligger ett särintresse (VoF) och en lojalitetskonflikt gentemot Wikipedia i samband med attackerna är uppenbart. Det utgör ett starkt indicium för att Vetenskap och Folkbildning kontrollerar utvalda poster på Wikipedia.

Jag ska ändå ta Wikipedia-administrationens ord på allvar. Det går ungefär ut på följande:

”Misstro inte försök att bistå och hjälpa till. Kritik har till avsikt att förbättra.”

Det lugnade sig några månader men så plötsligt tog det ny fart den 25 februari 2012 och gissa vem som stod överst på barrikaden jo David ”Spito” Eskilsson, Vetenskap och Folkbildnings ordförande i Göteborg. Vad fick dem nu att attackera posten om mig? Kan det vara så att det sammanfaller med att jag samma dag lade upp en wikipediapost om föreningen Humanism & Kunskap som innehöll texter om VoF?

Inom loppet av två dygn hade åsiktspolisen gaddat ihop sig och raderat Humanism & Kunskap med hänvisning till relevanskriterier. Om dessa relevanskriterier ska gälla så bör även wikipediaposterna om Vetenskap & Folkbildning och Förbundet Humanisterna raderas. Ingen av dem är 65 år gammal.

Vetenskap & Folkbildning och Humanisterna kvalificerar sig inte på Wikipedia enligt VoF-skeptikernas hittepåregler

En organisation eller en förening är relevant eller har encyklopediskt värde om den uppfyller något av följande kriterier:

  • den har haft dokumenterad och kontinuerlig verksamhet under många år. Tumregel: Ungefär 65 års kontinuerlig verksamhet.

VoF är enligt egen uppgift 31 år.
Humanisterna enligt egen uppgift 14 år.

  • den har haft avgörande betydelse i någon encyklopediskt relevant persons karriär.

Kan VoF eller Humanisterna bevisa att föreningen har avgörande betydelse för någon encyklopediskt relevant persons karriär ansluten till dessa föreningar?

  • den är remissinstans på riksnivå, eller har annat politiskt inflytande.

Är någon av VoF eller Humanisterna remissinstans för myndigheter på riksnivå?

Har någon av dem politisk inflytande? Ja det senare på ett odemokratiskt sätt beskrivet av många forskare, journalister och drabbade. Såsom Professor Germund Heslow som lämnade VoF med detta öppna brev. (Några andra länkar: Länk 1, Länk 2, Länk 3, Länk 4, Länk 5, Länk 6)

En organisation eller en förening är vanligen inte relevant om den uppfyller följande kriterium: Den har ett litet antal medlemmar, <1 000 st.

Jag utmanar VoF och Humanisterna att uppvisa sådana medlemsregister som bevisar att de var och en för sig har har fler medlemmar än 1000.

  • Den riktar sig till en mindre intressegrupp

Ja, VoF och Humanisterna betraktas som sekteristiska och riktar sig till en mindre intressegrupp.

Wikipedia-artiklar som skeptiker bevakar

En aktuell tråd i VoFs forum heter ”Wikipedia-artiklar som skeptiker bör bevaka”. Den omfattar flera hundra inlägg med förslag på vilka artiklar och vilken strategi som bör användas. Särskilt när det gäller att hålla rent från motståndare som kan ha en icke önskvärd inriktning. På denna sida ägnar man sig dessutom åt en personförföljelse av bland annat Sassersson. Det som präglar diskussionen är pseudoskepticism, en term initierad av en professor Truzzi som var med och byggde skeptikerorganisationen som VoF är ett utskott av.

”Inom några år tog Truzzi avstånd från organisationen. Han ansåg att den bestod av falska skeptiker som inte var intresserade av att undersöka sanningen utan drevs av fördomar och fanatism, i strid mot naturvetenskapliga ideal.”

Om nu någon skulle betvivla denna organiserade pseudikerkår så kan man ta del av nedanstående inlägg på VoFs forum under deras rubrik:

Re: Wikipedia-artiklar som skeptiker bör bevaka: forum.vof.se/viewtopic.php?f=16&t=1916&start=555

Inlägg av Snorkelfarsan » ons 13 mar 2013, 19:33

”Hej! Jag vill passa på *att uppmärksamma er om att det finns en ”skeptiskt rörelse” som på ett organiserat sätt skriver och redigerar artiklar av intresse för skeptiker. Människor från länder världen över har gått med för att skriva och översätta artiklar till just deras språk. Se [url]guerrillaskepticismonwikipedia.blogspot.com för mer information.

Rent kortfattat är det ett riktat försök att redigera Wikipedia-artiklar med skeptisk information samt att länka samman artiklar som relaterar till skeptiska ämnen med skeptiska profiler, organisationer, bloggar osv, som antingen har en Wikipedia-sida eller som en referens till dessa på Internet. …

Det verkar som att en del av er här redan editerar wikipedia-artiklar för mer eller mindre samma ändamål, och vi behöver fler och fler som engagerar sig i ’Guerilla Skepticism on Wikipedia’.” (*korr:ätt)

Några andra inlägg på denna VoF-tråd handlar om att alla tidningar och media som kritiserar VoF inte är värda att betrakta som tillförlitliga. Därför blev min artikel i SvD naturligtvis oerhört svidande. (Länk: Fullt möjligt förena tro och vetenskap.) Här gavs den historiska bakgrunden till VoF och Humanisterna med bland annat ursprunget till sin nyateistiska värdegrund. Det blev ett ramaskri och man förnekade uppgifterna. Detta trots att historieskrivningen gjorts av deras egna ”helgon” Dawkins.

Uppsåtlig historieförfalskning

I wikipediaartikeln om Richard Dawkins förekommer uppenbar och avsiktlig historieförfalskning. Dawkins var en av fyra i Nyateismens fyra ryttare, detta har wikipediaförfattaren till artikeln om honom friserat till Apokalypsens fyra ryttare. Se artikel: Richard Dawkins, Wikipedia historieförfalskning.

Obstruktion av fakta

Kort efter min kritik mot Dawkinsartikeln kom en ny attack mot min Wikipediapost, nu med historieförfalskande uppgifter rörande initiativ till en festival. Referenser togs bort och sedan påstod man att inga källor fanns.

En möjligen välvillig intention från en wikipediaadministratör inleddes med:

”Det verkar som om det som står i artikeln är falska uppgifter.”

Utifrån det blev det en ganska lång diskussion där jag kan uppskatta wikipediaadministratörens uthållighet. Det positiva med det var att jag lade upp inscannade artiklar som bevisar en festival som startade 1978. Efter det har det blivit tyst.

Påståendet om att det innan dess kan ha genomförts en liten festival på samma torg och med samma dragplåster som inte uppmärksammats ens i Rinkeby och som uppenbarligen inte dokumenterats i artiklar eller annan media förefaller märklig. Om den var så liten att den inte märktes då är det enligt Wikipedia ingen Festival: ”En festival är ett stort musik- eller annat kulturevenemang.” Att en av Sveriges mest kända och uppskattade artister då och än idag inte fått någon mediabevakning vid denna påstådda festival förefaller osannolikt.

Nu kom nästa problematik, jag hade lagt upp mina bevis som inscannade artiklar på en blogg. Trots tydliga referenser så anser vissa wikipediaadministratörer att det utgör ett problem om dessa referenser läggs på en egen blogg. Ja, var ska man annars lägga dem. Det är som att säga att en författare i sin egen bok inte får skriva referenser som stöder de teser som anförs. Det blir naturligtvis tokigt och bekräftar bara uppfattningen om en fientlig strategi.

Wikipediaguerilla

Problemet är inte skepticismen i sig utan den tendensiösa, historieförfalskning som sker.
Strategin är att sätta gränser som de själva tar sig förbi. Man ska inte hänvisa till egen blogg. Men då har man ett band av andras bloggar som ställer upp med ”objektiva” sidor och länkar. Nyateisternas ledare Richard Dawkins manar till kamp: ”Guerilla Skepticism and Wikipedia”. Hans vars historia förskönas och förfalskas på svenska Wikipedia.
Utan tvekan lider svenska Wikipedia av en allvarlig infiltration som man måste göra något åt. 250 redaktörer har kickats ur internationell Wikipedia. Dags att rensa leden även i Sverige.

”De amerikanska skeptikerna [precis som de svenska] talar om ”deadly misinformation” som det som måste bekämpas. I sin väktarroll är de inte så mycket revolutionärer som försvarare av den befintliga ordningen, dvs. en slags poliser i tjänst hos vetenskapens republik. Men eftersom det handlar om en kamp och att ”beväpna” sig med fakta för att kunna stå emot ”attacker” så finns det också militära konnotationer.”

Citat: Per-Anders Forstorp, ur ”Makten över folkvettet” (2011) (s 93).

Vetapedia

Torbjörn Sassersson har mot denna bakgrund initierat Vetapedia. Där kan man lägga upp artiklar om ämnen som är misshandlade på Wikipedia och man kan även lägga till ämnen som kanske motarbetas av åsiktspolisen. Vetapedia blir således en viktig nätencyklopedi som motpol. Men det är lika viktigt att andra administratörer på Wikipedia, nu skyndar till, identifierar guerillan och styr bort den så att Wikipedia blir den encyklopedi som den var avsedd att bli.

Text: Börje Peratt

Relaterat

Hoten fick henne att lämna Unga humanister
Guerrilla Skepticism on Wikipedia
James Randi: uerilla Skepticism and Wikipedia
Rupert Sheldrake on Guerilla Skeptics and Wikipedia
Maverick Biologist Rupert Sheldrake Criticizes Attacks by ’Guerilla Skeptics’ on Wikipedia
Wikapediatrician Susan Gerbic discusses her Guerrilla Skepticism on Wikipedia projectDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq