Ovaccinerade friskare än vaccinerade – Ointressant enligt hälsomyndigheter

2
1607
Bild: ”I Love Me”, reklam för Gardasil – Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Trots att ovaccinerade har bättre hälsa än vaccinerade, enligt studier, fortsätter myndigheterna att pressa för ökad vaccinationstäckning. Observationer om att unga människor kan skadas allvarligt av vacciner verkar inte vara intressanta, konstaterar Hans Sternlycke. 

SVT:s Rapport hade ett nyhetsinslag om att åttio procent av de unga flickorna i tolvårsåldern nu vaccineras mot HPV, humant papillomvirus, för att inte i mogen ålder riskera att drabbas av livmoderhalscancer. Det är vetenskapligt beprövat. Hur man nu kan säga det om flera decennier framåt. Det finns inga biverkningar, och man är oroade över att det i en del kommuner bara var hälften som vaccinerade sig. De flesta lät sig dock övertalas.

Det fick mig att se om danska TV 2:s program: ”De vaccinerede piger”, som kom för två år sedan. Tusen hade fått biverkningar. 283 hade drabbats allvarligt och fått sina liv förstörda. Det var fysiskt högpresterande tjejer som nu inte orkade någonting. Tre hjärtskärande fall presenterades mer ingående.

I Danmark finns ingen behandling. En flicka åkte till England på egen bekostnad för att med injektioner stimulera mitokondrierna. Det är organ i cellerna som står för energiförsörjningen.

Efter programmet gick vaccinationsgraden ner till 24 procent. Sundhetsstyrelsen har i år gått ut i en ny kampanj för att få upp vaccinationerna. Man kallar flickorna för hysterikor och förnekar att det finns något samband mellan den invalidiserande hjärtsjukdomen POTS och vaccineringen. POTS är något som förekommer. EMA, europeiska läkemedelsmyndigheten, bekräftade vaccinernas ofarlighet.

Pandemrix mot svininfluensan

Det påminner mig om haussen kring svininfluensan. Jag följde rapporteringen i tidningarna och fann att det var fler som dog av vaccinet än som dog av influensan. En anledning kan vara att kvicksilver användes som konserveringsmedel och aluminium som adjuvans, förstärkare av vaccinet. Och de som dog var unga, friska människor, inte gamla och svaga.

Vaccinet köptes in för 1,3 miljarder kronor. Sen fick 150 barn och unga narkolepsi, och människor blev skeptiska mot vaccinering. Ändå gjordes en ny miljardbeställning på vaccin.

Autism inte lika vanligt hos ovaccinerade

Andelen barn med autism och ADHD har exploderat, utan att man riktigt kunnat fastställa en orsak eller flera. Att vi alla utsatts för det moderna samhället gör det svårt att få en opåverkad kontrollgrupp, och den forskning vi har är inte oberoende av kapitalintressen. Det finns dock starka tidsmässiga samband med förändrat kosthåll, ökad mobilstrålning och kemikalieexponering liksom med vaccinering.

Därför är det ändå intressant med resultaten forskare från Jackson State University i Mississippi fått, som visar att icke-vaccinerade barn är friskare än vaccinerade, trots att det kan gett en bias, ett snett urval, genom att den bara gällde 661 barn varav 261 ovaccinerade, och att den byggde på en anonym enkät till föräldrarna.

Enligt studien:

 • hade nära fem procent av de vaccinerade barnen ADHD respektive autistisk störning.
 • Fem gånger fler än de ovaccinerade.
 • Likaså hade fem gånger fler haft lunginflammation.
 • Fyra gånger fler hade haft öroninflammation, och
 • tre gånger fler hade allergier.
 • Sju procent hade lässvårigheter mot fyra procent för de ovaccinerade.

Det är stora tal, och om de stämmer kan nyttan med vaccinering starkt ifrågasättas.

Text: Hans Sternlycke

Relaterat

Vaccin.me

Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer

2 KOMMENTARER

 1. Holländska studier visade att de barn som ej vaccinerats och gått igenom barnsjukdomarna drabbades av mindre sjukdom som vuxna än de som vaccinerades som barn. Man använde vanligen de gamla beprövade sociala medlen att se till att barnen träffade varandra i sjukdomstider. Dessutom sågs man även att de ovaccinerade drabbades mindre av cancer senare i livet än de som vaccinerats! Som jag ser det, utrustas vi bildligen från födseln med ett immunsystem som består av material plus ett gäng otränade soldater. Första träningspasset är vid normal födsel då en större del vanliga bakterier överförs. Sedan följer modersmjölk följt av barnsjukdomarna, helst en i taget, så att träningen inte blir för hård, alltså hög överlevnadsfrekvens. Allsidig kost och moderat solexponering krävs naturligtvis också för att alla system ska fungera. Ofta är de värst drabbade, dödsfall, i epedemier de med sämst Vitamin D-status.
  Med hjälp av fortgående ”stridsträning” av immunsystemet kombinerat med naturliga vapen som ovan, kan senare i livet de flesta infektioner slås ned utan besvär, tydligen även mänga cancerangrepp, enligt den Holländska studien.
  Det tråkiga med dagen vaccinstatistik är att experter med starka band till vaccinproducenter vanligen finns med i de utskott som bestämmer vad som ska och inte ska göras. Eftersom man känner till många begravda hundar är det som det är. Så länge korruptionen av läkemedelsverket och socialstyrelsen fortgår som idag, genom at anlita ej klart jävsbefriade experter” forsätter både sjukdomar och påhittade sjukdomar att förstärka läkemedelsbolagens kassakistor. Låt oss få ett snart slut på vaccinföretagens ”Vargen kommer”. Vi kan alla luras ett par gånger, sedan räcker det.

 2. Frågan är bara när folk skall vakna upp och förstå vad det är de utsätter sig själva och sina barn för när tackar ja till vaccinering.

  Det råder ju inte längre några som helst tvivel om att vacciner är mycket destruktiva för den mänskliga organismen. Intressant är att hundar, apor och andra djur skadas på samma sätt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here