TV-Helse.se: Mysteriet med massdöd av bin är löst

publicerad 11 augusti 2017
- Torbjörn Sassersson red.
Honungsbi - Foto: John Severns, Wikimedia
Massdöd av bin - Foto: John Severns,   Wikimedia
Honungsbi – Foto: John Severns, Wikimedia

I USA och Europa dör bin över stora arealer. Den mystiska massdöden har nu fått en förklaring. Två olika forskargrupper har oberoende av varandra dragit slutsatsen vad som dödar honungsbin och humlor.

Text Birthe Storaker, TV Helse Norge | Översättning: Torbjörn Sassersson

Svaret på gåtan har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science och är framtagen av två olika forskargrupper. Dessa har genomfört undersökningar i Danmark.

Det är bla bin och humlor som pollinerar fruktträd, blommor och andra växter. Naturen kan inte fungera utan de surrande insekterna.

Forskarna fann att bestånden av drottningar i humlekolonier hade dött. Eftersom drottningarna lägger äggen leder det till att kolonierna dör. Forskarna upptäckte även att arbetsbina inte kunde hitta tillbaka till bikupor och bikolonier.

Gåtans lösning skedde genom att honungsbin fick mikrochips fästa vid kroppen. Forskarna kunde då följa hur bina flög. Enligt Per Kryger vid Århus Universitet bekräftar fynden vad biforskare tidigare misstänkt ligger bakom sk ”Colony Collapse Disorder”, massdöd av bin.

Läs mer om vad som dödade bina på TV-Helse.se

OBS. Detta är inte reklam eller en “advertorial”. NewsVoice har ett mediasamarbete med TV Helse. Alla artiklar är gratis att läsa och artiklarna på TV Helse innehåller inga reklamlänkar.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice