Islamska böneutrop tillåts från Växjömoské som hetsat mot judar och kristna

publicerad 9 maj 2018
- av Torbjörn Sassersson red.
Polisen i Växjö godkänner böneutrop maj 2018 - Faksimil: Expressen
Polisen i Växjö godkänner böneutrop maj 2018.

Polisen bidrar till den islamska sektens utveckling i Sverige. Polisen har godkänt att muslimerna med högtalare upp till 110 decibel ljudstyrka får sända böneutrop från en moské i Växjö, oavsett budskap. Det betyder att Islam kan förkunna att Växjö är en stad under muslimsk kontroll.

Det är Stiftelsen Växjö Muslimer som får tillstånd att från och med nu via högtalarutsändning utropa till bön från sin moské varje fredag, men både riksdags- och kommunpolitiker beklagar nu beslutet. Böneutropen får sändas i tre minuter och 45 sekunder varje fredag klockan 13:00 under sommartid och klockan 12:00 vintertid.

Beslutet att låta moskén få sända böner från högtalare togs snabbt. Ansökan kom in i februari 2018 och böneutropen är tillåtna redan nu.

Polisen har inte tagit hänsyn till vilket budskap som kommer att utropas tex att Islam förkunnas över staden. Inte heller har de boende nära moskén tillfrågats.

Andra synpunkter och intressen, såsom högtalarutsändningens innehåll, har inte beaktats då polismyndigheten ska iaktta principen om åsiktsmässig neutralitet”, skriver Polisen.

Ingvar Persson som skriver för Aftonbladet ser inget skäl till oro. Han skriver i artikeln "Tre minuter böneutrop är svenska värderingar":

"Böneutrop i Småland hotar inte svensk kultur eller svenska värderingar, vad det nu kan vara. Däremot kan de bullra och vara en sanitär angelägenhet, precis som glassbilar, kyrkklockor och stereoanläggningar med hiphopmusik." 

SVT skriver:

"Polisens konstaterar i sitt beslut att bedömningen har gjorts utifrån trafikhänsyn och allmän ordning och säkerhet. Inga andra synpunkter eller intressen har beaktats, exempelvis innehållet i det som sänds ut."

Myndigheterna ser alltså ingen särskild anledning att problematisera böneutropen trots att de är politiska, då böneutrop normalt deklarerar att här är det islam som gäller vid sidan av kallandet till bön.

Tomas Samuel som är en före detta imam som konverterat till Kristendomen skriver i tidningen Dagen apropå böneutropning med högtalare:

”Jag tror att det här bara är början. Många andra moskéer kommer ha samma begäran, inte bara två gånger i veckan utan fem gånger per dag”.

En standardbön har följande innehåll:

”Allah är störst. Allah är störst.
Jag vittnar att det finns ingen gud utom Allah.
Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.
Kom till bön. Kom till bön.
Kom till framgång. Kom till framgång
Allah är störst. Allah är störst.
Det finns ingen gud utom Allah.”

Böneutropet har två syften, förklarar Tomas Samuel. Dels ska människor påminnas om att det är dags att be. Dels ska böneutropet förkunna att Islam råder i en stad.

Växjö är kanske ett av de starkaste fästena i Sverige för kristendomen. Runt år 1170 blev Växjö biskopssäte och ett svenskt religiöst och kulturellt centrum för de kristna. Att låta Växjö bli en av de första svenska städerna med islamska böneutrop kan uppfattas som ett test för att se hur stort motståndet blir, resonerar en anonym person med erfarenhet av Islam, som NewsVoice talat med.

Vad gör Näthatsgranskaren?

Tidningen Samtiden skriver i mars 2018 att det förekommit hat och extremreaktionära värderingar i Växjömoskén. Översättningar från moskéns Facebooksida visar könsapartheid, hets mot kristna och judar, att män ska kontrollera flickor och kvinnor samt att muslimer inte ska beblanda sig med ickemuslimer. Näthatgranskaren hade tydligen inget problem med det.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Uppd. kl 08:52

Relaterat