Islamska böneutrop tillåts från Växjömoské som hetsat mot judar och kristna

publicerad 9 maj 2018
- Torbjörn Sassersson red.
Polisen i Växjö godkänner böneutrop maj 2018 - Faksimil: Expressen
Polisen i Växjö godkänner böneutrop maj 2018.

Polisen bidrar till den islamska sektens utveckling i Sverige. Polisen har godkänt att muslimerna med högtalare upp till 110 decibel ljudstyrka får sända böneutrop från en moské i Växjö, oavsett budskap. Det betyder att Islam kan förkunna att Växjö är en stad under muslimsk kontroll.

Det är Stiftelsen Växjö Muslimer som får tillstånd att från och med nu via högtalarutsändning utropa till bön från sin moské varje fredag, men både riksdags- och kommunpolitiker beklagar nu beslutet. Böneutropen får sändas i tre minuter och 45 sekunder varje fredag klockan 13:00 under sommartid och klockan 12:00 vintertid.

Beslutet att låta moskén få sända böner från högtalare togs snabbt. Ansökan kom in i februari 2018 och böneutropen är tillåtna redan nu.

Polisen har inte tagit hänsyn till vilket budskap som kommer att utropas tex att Islam förkunnas över staden. Inte heller har de boende nära moskén tillfrågats.

Andra synpunkter och intressen, såsom högtalarutsändningens innehåll, har inte beaktats då polismyndigheten ska iaktta principen om åsiktsmässig neutralitet”, skriver Polisen.

Ingvar Persson som skriver för Aftonbladet ser inget skäl till oro. Han skriver i artikeln “Tre minuter böneutrop är svenska värderingar”:

“Böneutrop i Småland hotar inte svensk kultur eller svenska värderingar, vad det nu kan vara. Däremot kan de bullra och vara en sanitär angelägenhet, precis som glassbilar, kyrkklockor och stereoanläggningar med hiphopmusik.” 

SVT skriver:

“Polisens konstaterar i sitt beslut att bedömningen har gjorts utifrån trafikhänsyn och allmän ordning och säkerhet. Inga andra synpunkter eller intressen har beaktats, exempelvis innehållet i det som sänds ut.”

Myndigheterna ser alltså ingen särskild anledning att problematisera böneutropen trots att de är politiska, då böneutrop normalt deklarerar att här är det islam som gäller vid sidan av kallandet till bön.

Tomas Samuel som är en före detta imam som konverterat till Kristendomen skriver i tidningen Dagen apropå böneutropning med högtalare:

”Jag tror att det här bara är början. Många andra moskéer kommer ha samma begäran, inte bara två gånger i veckan utan fem gånger per dag”.

En standardbön har följande innehåll:

”Allah är störst. Allah är störst.
Jag vittnar att det finns ingen gud utom Allah.
Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.
Kom till bön. Kom till bön.
Kom till framgång. Kom till framgång
Allah är störst. Allah är störst.
Det finns ingen gud utom Allah.”

Böneutropet har två syften, förklarar Tomas Samuel. Dels ska människor påminnas om att det är dags att be. Dels ska böneutropet förkunna att Islam råder i en stad.

Växjö är kanske ett av de starkaste fästena i Sverige för kristendomen. Runt år 1170 blev Växjö biskopssäte och ett svenskt religiöst och kulturellt centrum för de kristna. Att låta Växjö bli en av de första svenska städerna med islamska böneutrop kan uppfattas som ett test för att se hur stort motståndet blir, resonerar en anonym person med erfarenhet av Islam, som NewsVoice talat med.

Vad gör Näthatsgranskaren?

Tidningen Samtiden skriver i mars 2018 att det förekommit hat och extremreaktionära värderingar i Växjömoskén. Översättningar från moskéns Facebooksida visar könsapartheid, hets mot kristna och judar, att män ska kontrollera flickor och kvinnor samt att muslimer inte ska beblanda sig med ickemuslimer. Näthatgranskaren hade tydligen inget problem med det.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Uppd. kl 08:52

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag kan enbart säga tack till Växjöborna som klagat. Det finns säkert fler som inte gillar oljudet, men som saknar ryggrad nog att klaga, eller lyckats enas i familjen om att klaga. Jag vill helst att alla människor i världen ska slippa sekterism, sektljud eller sektsymboler, som en del av religionsfriheten.

  Friheten från religion är precis lika viktig som friheten att välja en av alla de religioner som finns efter att man informerats om vad de olika religionerna tror om olika saker. Vissa sekter bör kanske helt förbjudas, men det beror givetvis på innehållet i det som predikas. Detta bör definitivt övervakas.

 • Jag tycker att det är inte bara OK utan riktigt bra att vi får fler platser där “islamskt protektoriat” ropas ut.
  Människorna blir då påminda om att ny tid/kultur äger deras “urfolks” mark.
  På enkel svenska finns dessa manifestationer här
  https://samtiden.nu/2018/02/ex-imam-om-muslimska-boneutrop-visar-pa-makt-och-kontroll-landet/
  dvs något att ta ställning till och att reflektera över inför valet.
  Listan över varningar från mellanösterns politiker och folkrättsföreträdare om muslimsktövertagande skulle bli allt för lång därför bara lysnna på därför samma siuation är här nu..

  lyssna se be prepared

  LeifB

 • Nya Dagbladet (15 maj): Böneutrop att vänta också i Karlskrona

  “I början av nästa vecka väntas polisen ge grönt ljus för böneutrop i Karlskrona i Blekinge. Böneutropet kommer sändas från minareten i Kungsmarken.” … “Kommunen uppmanar polisen att ta kontakt med de närboende innan beslutet fattas – något polisen inte gjort.”

  Polisen ska ha sagt att det behövs inte.

  https://nyadagbladet.se/inrikes/boneutrop-att-vanta-ocksa-i-karlskrona/

 • @ Rönne

  Tack för tipset. Det blev en bloggpost. Bassam Al-Baghdady – ”I Sverige har vi inga megafoner som skriker ut ideologisk propaganda”

  @Torbjörn

  Vettigt beslut för 10 – 15 år sedan. Jag tycker att det vettet borde genomsyra varje stad. Sekter behöver inte föra oljud alls. Polisens beslut i Växjö kan helt evident leda till oordning, medan polisens uppgift, tvärtom är att skapa ordning. Polisen borde således gå ut med ett generellt förbud mot yttre religiösa symboler och religiösa oljud från dem.

 • Lästips: Smålandsposten (11 maj 2018): Katolska kyrkan nekades klockringning — kunde störa villaområde

  “När Katolska kyrkans Sankt Mikaels församling i Växjö ansökte om klockringning vid gudstjänster för 10 – 15 år sedan fick de nej. Enligt kyrkoherde Ingvar Fogelqvist fick de avslag för att klockan kunde störa i villaområdet på Väster.
  Stiftelsen Växjös muslimer fick tillstånd till böneutrop i veckan och nu tänker Sankt Mikaels församling skicka in en ny ansökan om klockringning.”

  http://www.smp.se/vaxjo/katolska-kyrkan-nekades-klockringning-kunde-stora-villaomrade/

 • HC!
  The Israeli People’s Defence Forces IDF = obs = folkets försvarsstyrkor, ej Krigsmakt!! –– avfyrade nyss ett 90-tal missiler i självförsvar mot den vedervärdiga iranska präst-regimen.
  Sedan hösten 2015 =två och ett halvt år! har Vladimir Putins kolossala flygvapen bombat Syrien dag ut och dag in.
  Allt för att hjälpa vännen och massmördaren Al-assad att stanna vid makten. Det yttersta syftet för Herr Putin att bedriva detta obarmhärtiga bomb-krig är att förverkliga den urgamla ryska önskedrömmen att etablera en örlogsbas i Medelhavet. Vad tror du att Ryssarna önskar använda en sådan bas till…? Att stärka världsfreden— Ursäkta ironin…
  Är då –– enligt din”logik” –– ryssarna MUSLIM-HATARE?

 • Hoppas att detta bromsas på något sätt. Vi bör få äkta religionsFRIHET. Att religionen endast är privat och att vuxnas dylika tankar inte får påverka och indoktrinera barnen som eg. barnkonventionen säger.

 • Öystein

  Det muslimhat är väl det samma som Israel nu använder när de bombar Syrien/Iran. Skärp dig.

 • Miljöbalkens portalparagraf är bestämd gällande frågan, citat:
  FÖRSTA AVDELNINGEN
  ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER
  1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde

  1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

  Miljöbalken skall tillämpas så att
  1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
  2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
  3. den biologiska mångfalden bevaras,
  4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
  5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm

  Vi har en miljödomstol för detta – t o m i Växjö: http://www.vaxjotingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Mark–och-miljodomstolen/

  Jag delar misstanken att polisen i Växjö ger tillstånd för att frågan ska konfrontera ett mer än genomsnittet kristet område, dock inte så kristet som Jönköping där motståndet troligen drivit man ur huse.

  Resultatet av hur kölvattnet kommer att svalla av beslutet blir tongivande för Växjös framtid, liksom för Sverige i allmänhet. Många förberedde redan innan detta beslut sin utvandring, och fler kommer det att bli. Desto lättare blir det förstås att införa slöjkrav och att tvinga svenska medborgare att islamiseras.

  Till som inte sett filmatiseringen av Margaret Atwoods bok “The Handmaids Tale”, så vill jag varmt rekommendera den. Den innehåller många paralleller till vad som nu sker – om än i snigelfart i jämförelse med serien: https://www.svtplay.se/video/17656958/the-handmaids-tale/the-handmaid-s-tale-sasong-1-offred?start=auto

 • Intressant att notera att polisen egenhändigt kan ta beslut som dessa. Undrar om de ger tillstånd för uppsättning av högtalare där kvinnor kan man uppmana andra kvinnor till vaksamhet så att de kan värna om sig själva och sina små?

 • @Öystein Rönne 9 Maj, 2018 at 20:36
  Jodu Öystein… Vi lever just nu i en intellektuell härdsmälta. Larmet har gått och dom som skall kunna släcka är döva. Dom som kan larma förstår inte hur larmknappen funkar.
  Det är illa just nu… och även om en stund.

  Lite som en myrstack har det varit.
  Även om inte alla förstått planen har alla dragit åt samma håll.
  Det blir en stack och ett boende för alla med rätt hyggligt livsutrymme för varje familj.
  Så har den svenska politiken funkat.
  Under århundraden har hotet varit sjukdomar och krigen.
  Sedan 200 år har kriget varit borta och kyrkan blivit frivillig.
  För 30 år sedan var pensionsföräkringen drömmen om en guldkantad ålderdom.

  Dvs vi har inte haft några fiender till den svenska skandinaviska kulturen, vi vet spåret till pensionen o döden.
  Nu finns andra hot som inte ens finns i den sociala eller kulturella kartan.
  Politikerna skapar kulisserna och vi andra säger OK allt är lugnt.

  Men.. men hotet är inte mot det materiella utan det intellektuella.
  Utan hot om död och lemlästning skulle inte muslimska/numera svenska värden överleva.
  Alla muslimer vaktar på varandra.
  Hallåå vakna svenskar o muslimer, döden är densamma men arvet är olika.
  Det muslimska arvet är underkastelse och det skandinaviska är gemenskap o utveckling.
  Utan hot och gestapomentalitet hos utövarna skulle islam försvinna i folkarvet som en gåta.

  Titta på de stackars muslimska kvinnorna som tvingas gå i täckt klädsel.
  Hallååå vad gör dom här?

  LeifB

 • @ leif bengtsson 9 Maj, 2018 at 11:03,

  Som vanligt ett klokt och insiktsfullt inlägg från dig!

 • FOLKHEMMET SVERIGE

  Detta är en regeringsfråga och så länge de etablerade partierna får röster från medborgarna så kommer förfallet av Sverige som nation att fortgå och frågan är vem det gagnar? Det gagnar globalisterna som gynnas av svaga nationer. Varför röstar folket på de som vill roffa åt sig och parasitera på folkets egendom?

  Det känns som om det endast är Folkhemmet Sverige som är beredda att föra en ansvarsfull politik – inom alla områden – i folkets intresse. Stöd Folkhemmet i denna opinionsmätning … http://valstugan.se/

  Programmet på 5 min …. http://folkhemmetsverige.se/

 • @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 9 Maj, 2018 at 14:29,

  Bra skrivet! Som svar på ditt siste stycke, läs min länk ovan.

 • Läs denna mycket intressanta artikel skrivet som ett öppet brev till Statsministern och andra berörda politiker om böneutrop.

  Bassam Al-Baghdady kom till Sverige från Irak för 18 år sedan för att undkomma förtryck och religiös propaganda. Hans ord väger tungt och blottar hur naiva många av svenskarna är, framförallt de kriminella politikerna.

  https://nyheteridag.se/bassam-al-baghdady-ett-oppet-brev-till-statsminister-stefan-lofven-om-boneutropen-och-sveriges-framtid/

 • @ Danne 9 Maj, 2018 at 10:47,

  Självklart har inte muslimerna brytt sig om vad de andra invånare tycker. Det ligger liksom inte i deras intresse, med målet att ta över hela världen. Naiva Sverige blir perfekt att börja med. Här kan de växa ohämmat tills de tar över allt med ett eget parti.

  Vad jag vet finns det ingenstans i hela världen där Muslimerna har tagit hänsyn till invånare som är ickemuslimer.

 • Den berättigade kritiken som framförs av er andra är återigen en påminnelse om hur Britterna lyckats splittra övriga Europeer utan att ett ord nämns om saken. Islams nuvarande karaktär och utbredning är till mkt stor del en följd av den Brittiska oligarkins långsiktiga inflytande. Utan Britterna och senare Usas inflytande hade sannolikt en panarabisk union med i huvudsak sekulär framtoning skapat välstånd i MÖ istf flyktingströmmar. Britternas ideologi hämtades från den Venetianska oligarkin. Denna låg bakom både Konstantinopels fall till Islam och muslimernas invasion av Europa.
  Och låg även bakom Djenghis Khans invasion. Syftet var att splittra Venedigs rivaler. Syftet för Britterna när dom lät Muslimska Brödraskapet instiftas var att medelst en muslimsk mellanhand försvaga rivalerna.
  Man bör tänka på att det finns andra än de direkt berörda som manipulerar bakom kulisserna. Dessa är de inflytelserika dignitärer som styr över världens rikedomar. Av de 161 mest inflytelserika representerar 62% Us/Uk, 27% övriga Europa och 11% resten av världen. Namnen är inte avgörande för kompetens är en faktor, men den sida dom representerar säger mkt. Dessa siffror från 2013 härrör från Peter Phillips and Brady Osborne.
  Syftet med att etablera Islam är att kunna förstöra nationalstaters möjlighet till självbestämmande men inte för muslimernas skull som ju fått sina länder förstörda.
  Det jag vill ha sagt är att Islam verkligen utgör ett hot men inte pga de enskilda muslimerna utan pga den av angloamerika dominerade ultrarika eliten som ämnar utnyttja dem när dom växt ytterligare, understödda av hjälplösa svenska skattebetalare.

 • @Alla och till Allah själv, det goda kärleksfulla som genomsyrar allt, det högre medvetandet.

  Det här är ytterligare en dålig kultur, en tragedi, en dålig komedi & en mycket dåligt spektakel, som helt evident verkar vara kopplat till olika krigsförbrytare som inte följer krigets lagar och inte respekterar nationers lagar.

  Böneutrop är ytterligare ett i raden av förargelseväckande beteenden, även om budskapet givetvis kan vara ännu mer förargelseväckande, om folk inser att de sprider extremism, d.v.s. exakt det som många människor oftast flytt, d.v.s. det som gjort att det regnat granater på dem och deras barn.

  Det här borde kanske väcka förargelse hos åtminstone 98% av oss, d.v.s. vi som är emot den extrema delen av sekten, är emot den Israel-lobby-stödda terrorismen, är emot de Washington-regim-stödda missilerna och de Wahhabism-islam-stödda krigsförbrytarna, är emot väst-regimers fega krigsförbrytande soldater i släptåg utan FN-mandat.

  Den här extrema dödskulterna är ansvariga för att morbid israelisk krigsturism blomstrade på de av Syrien ockuperade (i strid med FN:s resolution 242) Golanhöjderna, under vilka demokratiska muslimer skyddade sin nation, mördades av krigsförbrytare.

  Den sekuläre eller den fredlige muslim som tror att det här enar muslimer eller är till Allahs ära bör tänka om, anser jag! Det är Israel-lobbyns krigsförbrytare som sannolikt ligger bakom det här extrema konfliktskapandet.

  Hjälp gärna Växjö och världen att förpassa de här morbida sekterna till historiens soptipp! Man kan klaga hos polisen och hos miljö- och hälsoskyddsnämnden, i tidningen med insändare och på nätet med bloggposter om det stör.

  Oss svenskar lyssnar våra egna politiker oftast inte på. De avfärdar oss som “rasister” eller “islamofober” om vi klagar. Men på er, ex. syrier som bor på hörbart avstånd, ni som flytt det ogudaktiga elände som sekterismen och krigsindustrin skapat tillsammans, på er kommer de säkerligen lyssna om ni klagar, tror jag.

 • Asatron växer i Sverige. Grisen Särimner spelar en mycket stor roll inom den nordiska mytologin. En dag kanske Asatroende kan få lov att föra ut sånger till grisens ära, eller återge grisgrymtningar på 110 decibel i muslimska bostadsområden utan att inhämta de boendes åsikter? Rätt ska väl vara rätt :-).

  Asatroende utgör en religiös minoritet, vilket borde bädda för att de borde få ett starkt skydd. Deras rättigheter skulle därför komma övertrumfa ovan majoritetsreligion, som ur ett kulturmarxistiskt perspektiv alltid sägs utöva strukturellt förtryck över den svagare parten. Det är grymt om man kan vända PK åsikter mot dem själva.

  https://www.youtube.com/watch?v=BLmMtKlPj1s

 • Tack för all besk humor.

  By the way så här skrev Anders Björnsson ordförande i Svenska humanistiska förbundet den 12 apr 2007 i en kritisk artikel riktad mot Förbundet Humanisterna och deras ordförande Christer Sturmark:

  Expressen (12 apr 2007): Rädda humanismen från Humanisterna

  “Sturmark & Co stormar mot korset, ännu inte mot kippan. Visst vill de ha slöjförbud, men vad gör de då med skäggen? Vad gör de med vår svenska korsflagga: är den diskriminerande, vill de ha trikolor i stället? Sekulära stater kan vara värda att kämpa för. Men glöm inte att det är ett konfessionellt muslimskt parti som håller på att förvandla militärens och sekularisternas Turkiet till en rättsstat.”

  https://www.expressen.se/debatt/radda-humanismen-fran-humanisterna/

  Christer Sturmark lämnade posten som ordförande för Humanisterna i april 2018. Innan han slutade citerades han med orden:

  Humanisterna (maj 2018): Böneutrop från moskéer oproblematiskt

  “För min del ser jag det som naturligt och okomplicerat. Det märkliga är ju att det har varit otillåtet ända sedan moskéns tillkomst, säger Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna. Liksom Göran Hägglund ser jag det som en naturlig del i religionsutövningen. Vilka tider på dygnet sådana utrop kan ske regleras av allmänna bestämmelser och ska givetvis gälla lika oavsett vilka ljuduttryck det kan handla om, avslutar Sturmark.”

  http://humanisterna.se/nyheter/boneutrop-fran-moskeer-oproblematiskt/

 • Torbjörn;
  Du kan väl förklara dig vara profet för Newsvoice- en gud som uppenbarar sig när du drömmer.
  Till doktrinerna i denna nya religion hör att;
  1 Alla tillber Newsvoice utan att de är medvetna on det.
  2. Erkänner någon av föräldrarna Newsvoice så tillhör barnen Newsvoice hela livet.
  3. Konvertering från Newsvoice är belagt med dödsstraff genom halshuggning.
  4. De som tillber tidningsgudarna Aftonbladet eller Expressen kan välja att konvertera till Newsvoice eller betala straffskatt.
  5.Tillbedjare av övriga tidningsgudar har att välja på att konvertera till Newsvoice eller få huvudet avchoppat.
  Till denna nya religion hör skapelseberättelse, myter, levnadsregler och belöningar i livet efter döden.
  Till de hundratal vardagliga reglerna som måste iakttagas hör att varje torsdag äta ärtsoppa och dricka punsch. Sen finns det naturligtvis berättelser om hur profeten Torbjörn kan uppväcka döda och gå på vatten osv.

 • Ja , man slår sig för pannan och inser att det nog inte är valdagen som utgör Sveriges framtida öde.
  Polisen gjorde naturligtvis rätt. Dom kan inte göra bedömningar utifrån andra perspektiv än just de som angivits. Istället är det ju de lokala politikerna som skall ta hand om dessa frågor.
  Men jag har inte sett några steg i “islamkritisk” riktning från någon i ledande roll i växjö.
  En numera rätt galen stad , utvecklingsmässigt sett.

  Samtidigt måste jag fundera över
  @Torbjörn Sassersson red. 9 Maj, 2018 at 08:27
  “bla eftersom jag anser att Sverige behöver andra kulturers [oftast] friare tankar”
  Menar du att dessa från främmande kulturer har större möjligheter att fritt uttrycka sina tankar här
  i Sverige eller är det deras intellekt som har den gåvan?

  Vidare förstår jag inte det här med vad som egentligen menas med “mångkultur” i den mening att den ger landet ett omistligt mervärde eller utvecklar landet i nån riktning.

  Alla jag frågar, invandrare eller urnordbor, om samhällsutvecklingen menar att ingen känner igen sig i något av det dom möter i samhället.
  Är inte “igenkänningsfaktorn” och förutsägbarhet det som skapar trygghet och grund för samhällsbyggandet. Såväl socialt som materiellt?
  Det vill säga lite av grundpelarna för nationell kulturoch nationalkänsla .

  Att rucka på detta skapar rotlöshet och vilsna människor som på egen hand måste finna var gränserna går mellan jaget, familjen och samhället.

  Som läget är nu kan man inte lägga sin röst på ett parti som medvetet skapat oordning i den sociala och kulturella infrastrukturen. Ingen av de 7-9 stora ledande partierna har en aning om vaert dom vill gå dvs om man bortser från att 100% invandring, 100% HBTQ och könlösa varelser.

  En förälder med ursprung i mellanöstern menade att om våra tjejer nu fem år blir våldtagna i 20-årsåldern kommer dom i Sverige att dömaas efter muslimska lagar. Dvs att dom provocerade till övergreppet genom klädsel eller uppförande.

  Kanske borde inträdet till PUT vara ett uppförande och brännvinstest alla midsommarfirande 😉

  LeifB

 • Kommuninvånarna och politikerna kan ju alltid överklaga beslutet vilket jag tycker att dom ska göra. Själv tycker jag att det är fräkt och opassande. Till och med kyrkklockorna har tystnat i Sverige idag, varför ska vi nu då behöva höra att Islam är enda religionen osv? Det är kränkande mot ateister och kristna troende i ett till största delen kristet land. Har mosken ens brytt sig om att kolla vad övriga invånare tycker? Jag tror inte det eftersom man enbart gått via polisen.

  Dessutom har jag hört ryktesvägen att det kommer det en massa pengar från Saudi för dessa moskebyggen vilket får en att rynka på näsan en hel del. Saudi ligger ju bakom ISIS operationer i Syrien, IRAK ich Jemen m.m. Tvi vale om det stämmer! Skulle inte förvåna mig om det gör det.

 • Kanske imamerna kan ta fram en App för böneutrop? Men då måste väl de kristna prästerna sluta och ringa i kyrkklockorna och dela ut App de också till sin församlingarna, annars kan imamerna bli kränkta. Hoppas man får skämta så här. Oklart.

 • Hur flata får vi svenskar bli ? Så klart är detta bara början. Har grannar och berörda fått yttra sig ?
  Kan inte muslimer själva hålla reda på sina bönetider ?
  Ser med förskräckelse fram mot det samhälle vi bygger för våra barn och barnbarn med denna slapphet.
  Enligt en nyligen genomförd undersökning skulle Sverige bestå av övervägande del muslimer 2050.
  Ska vår små flickebarn då behöva gå i burka ?
  Torbjörn Assarsson försök gärna ställa dig på din balkong med megafonen och fredagsropa: Läs NewsVoice !
  Inga 80 år

 • Religioner är baserade på myter och sagor. De skall inte vara skyddade från kritik eller att inte kunna förlöjligas och drivas med.
  Det finns ingen anledning att i ett sekulärt samhälle gå med på några särbestämmelser pga någon religion. Inga eftergifter angående mat som serveras i skolor inga eftergifter i klädsel på sjukhus.
  Religion är orsaken till mycket elände, förtryck och krig. De som har behov av religion får ägna sig åt denna i sina hem eller i någon förening utan att inskränka på andra människors frihet att slippa ifrån. Inga böneutrop i offentlig miljö.

 • Det här är bara ETT steg, av alla steg, som medvetet görs av muslimer som vill se att Sverige en dag i framtiden kommer att bli ett muslimskt land. Och det här känner våra makthavare mycket väl till, som alltså vill visa sitt gillande genom att godkänna moskébyggen. Våra politiker gillar helt enkelt ett mångkulturellt samhälle. Men vid närmare eftertanke – gör våra politiker verkligen det ? För när de svenska politikerna en dag i framtiden kommer att få utdelning av sin politik, att Islam har tagit över Sverige – kommer då Svenska Kyrkans präster och den kristne Svensson att känna en lika stor glädje till den nya Islamstaten som våra politiker gör ?

 • Som privatperson och oberoende debattör passerar många frågor igenom ens huvud.

  Samtidigt som jag är för det multikulturella samhället, bla eftersom jag anser att Sverige behöver andra kulturers [oftast] friare tankar och eftersom svensken verkar ha blivit för bekväm, så är jag samtidigt frågande inför hur myndigheterna kan köra över de boende i området runt moskén och hur de inte kan ta hänsyn till att det skett ett hetsande mot två folkgrupper från samma moské.

  Om man ska bygga tex en bod på sin tomt nära tomtgränsen måste man tillfråga angränsande granne om de skulle bli störda av bygget och en byggnad är tyst, men myndigheterna frågar inte ens om ett antal fastigheter runt moskén har något emot de politiska böneutropen via högtalare.

  Betyder detta att det är fritt fram för tex scientologerna, alla som brygger religiös öl eller spiritualister att utropa sina budskap med högtalare? Får jag stå på min balkong i Hässelby med megafon och varje fredag under 3 minuter kalla till fredagsläsning av NewsVoice?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *