Processad mat påverkar hälsan genom cocktail-effekten

publicerad 2 januari 2019
- av TV Hälsa
Processad mat. Bild: TV Helse Norge

Processad mat

Doktor Erik Hexeberg, specialist i internmedicin, säger att processad mat påverkar hälsan negativt. Då är det kanske inte så konstigt att vi inte hörde talas om matintoleranser och allergier från våra mor- och farföräldrar. Är det här på grund av maten man åt? Var man mindre utsatt för miljögifter? Eller kände man helt enkelt inte till dessa sjukdomar på den tiden?

Text: TV Helse Norge | Översättning: Madeleine Lidman | Artikeln har tidigare publicerats i TV Helse Sverige

Erik Hexeberg har i många år varit upptagen med att förebygga livsstilssjukdomar. Han anser att många av våra livsstilssjukdomar är förknippade med högt intag av socker och stärkelse och i många år har han följt en lågkaloridiet. Utöver detta finns också andra utmaningar som matintoleranser och allergier.

“För det första kan man se att den mat vi åt för 100 år sedan var oprocessad, den var inte industriellt processad”, säger Hexeberg.

“Dagens matbutiker är i stor utsträckning fyllda med processad mat. Och den processade maten innehåller olika tillsatser. Upp till flera av dessa tillsatser har den egenskapen att de påverkar slemhinnan i tarmen.”

“Det ökar risken att få en skadad tarmslemhinna och läckande tarm som följd av tillsatserna”, lägger han till.

Processad mat och cocktail-effekten

Det finns många studier som visar att ett tillsatsämne som används i maten ensamt inte är farligt, men Hexeberg (Kostreform.no) anser att man behöver titta på cocktail-effekten av det kombinerade intaget av tillsatser i processad mat. Även olika miljögifter kan göra tarmslemhinnan sårbar, påpekar Hexeberg.

Dr Erik Hexeberg - Pressfoto: Kostreform.no
Dr Erik Hexeberg – Pressfoto: Kostreform.no

“Exponeringen för gluten och mjölkprotein har mångdubblats på hundra år. Bara under de senaste 20–30 åren har den ökat väsentligt”, säger Hexeberg.

“Vi blir rekommenderade att äta grovt bröd, de grova bröden som är luftiga. De innehåller ju mycket mer gluten, från tillsatt gluten än det som ursprungligen fanns i mjölet”, säger han.

“När det gäller mejeriprodukter rekommenderas mejeriprodukter med låg fetthalt och här är det inte mer än mjölkproteinet igen.”

“De som äter på detta sätt har en mycket större sårbarhet för att drabbas av irritabel tarm och läckande tarm. Från min synvinkel, ser vi också konsekvenserna av detta vid autoimmuna sjukdomar och inflammationer”, säger Hexeberg.

Text: TV Helse Norge | Översättning: Madeleine Lidman