Personal på HVB-hem berättar om våld, hot och sexuella relationer mellan personal och ensamkommande barn

publicerad 23 april 2019
- av NewsVoice
Bild från videon: "HVB-hem innanför väggarna: Personalen talar ut": Nya Tider, 23 april 2019

NOTERAT. "Våld, hot och sexuella relationer mellan personal och de ensamkommande barnen. Vad sker innanför väggarna på landets HVB-hem? Nya Tider har talat med två kommunala integrationshandledare, som ger en skrämmande bild av verksamheten." - Nya Tider

HVB-hem, ett hem för vård eller boende, är en institution som på kommunens uppdrag inrättas för barn, ungdomar, vuxna eller barnfamiljer och som där bedriver behandling, omvårdnad, stöd eller fostran. HVB-hem kan inrikta sig på missbruksproblematik och ensamkommande barn. - Wikipedia

Video: Nya Tider

Relaterat